Circuite logice programabile. Filtre numerice

                                   Cuprins
                                 CAPITOLUL I
                                    [pic]
                        Circuite logice programabile
    I.1. Introducere în PLD
    I.1.1. Viziune de ansamblu
    I.1.2. Tehnici utilizate în realizarea CLP
    I.1.2.1. Perfecţionarea CMOS
    I.1.2.2. TehnologI Bipolare
    I.1.2.3. BiCMOS
I.1.2.4. GaAs
    I.1.3. Tipuri de dispozitive logice programabile
1 I.1.3.1. Reconfigurarea prin metode electrice
1 I.1.3.2. Consum de putere scăzut
    I.1.3.3. Consum de putere nul (Zero standby)
    I.2. CPLD
    I.2.1. Blocul funcţional
    I.2.2. Macrocelula
    I.2.3. Blocurile configurabile de intrare/ieşire (IOB)
    I.3. FPGA. Circuitele XC4000 fabricate de  XILINX
2 I.3.1. Descrierea structurI interne
3 I.3.2. Descrierea funcţională
    I.3.2.1.  Blocurile logice configurabile (CLB)
    I.3.2.2.  Blocurile de intrare/ieşire (Input/Output Blocks-IOBs)
1 I.3.2.3. Interconexiunile programabile
    I.4. Furnizori  importanţi
    I.5. Descrierea clasei de circuite MAX
   I.5.1. Descriere generală
   I.5.2. Descriere funcţională
   I.5.2.2. Macrocelula
   I.5.2.3. TermenI produs expandaţi
    I.5.2.4. Aria de conexiuni programabile
    (Programable Interconnect Array - PIA)
    I.5.2.5. Blocurile de control I/O (I/O Control Blocks)
    I.5.2.6. Programarea circuitului In-System ISP
    I.5.2.7. Controlul programărI vitezei şi puterI consumate
    I.5.2.8. Interfaţa I/O multivolt (MultiVolt I/O Interface)
    I.5.2.9. Securizarea proiectului
    I.6. Descrierea clasei de circuite FLEX
   I.6.1. Descrierea generală
   I.6.2. Descrierea funcţională
    I.6.2.1. Blocurile de arI încorporate EAB (Embedded Array Block)
    I.6.2.2. Modurile de operare ale LE
    I.6.2.3. Pista de interconexiuni FTI (FastTrack Interconnect)
    I.6.2.4. Elementul Intrare/Ieşire
    I.6.2.5. Configurarea circuitului
  I.7.      Software de programare a CPLD. MAX+PLUS I
1 I.7.1. Imagine de ansamblu
2 I.7.2. Modelarea datelor de intrare în vederea proiectărI
    I.7.3. AplicaţIle MAX+PLUS I
1 I.7.3.1. Editorul grafic MAX+PLUS I
1 I.7.3.2. Editorul de simboluri MAX+PLUS I
3 I.7.3.3. Editorul de texte MAX+PLUS I
4 I.7.3.4. Editarea formelor de undă cu MAX+PLUS I
     I.7.3.5. MAX+PLUS I Floorplan Editor
5 I.7.4. MegafuncţI, macrofuncţI şi funcţI primitive
6 I.7.4.1. FuncţIle primitive
7 I.7.4.2. MegafuncţIle
8 I.7.4.3. Vechile macrofuncţI
I.7.4.4. Concluzie
    I.7.5. VHDL şi Verilog HDL, limbaje de configurare a circuitelor logice
    programabile
    I.7.5.1. Introducere
    I.7.5.2. VHDL
    I.7.5.3.  VERILOG
    I.7.6. Programarea circuitelor CPLD
                                CAPITOLUL II
                                    [pic]
                               Filtre numerice
    II.1. Introducere
    II.2. Clasificări ale filtrelor numerice
  II.3. Filtre Numerice cu Răspuns Finit la Impuls (FIR)
  II.3.1. Generalităţi
    II.3.2. Metode de proiectare
    II.3.2.1. Proiectarea bazată  pe  TFSD  şi  utilizarea  ferestrelor  de
    ponderare
    II.3.2.2. Metoda Seriilor Fourier
    II.3.2.3. Metoda eşantionării în frecvenţă
    II.3.2.4. Metoda optimizării
    II.4. Filtre numerice cu Răspuns Infinit la Impuls (IIR)
    II.4.1. Generalităţi
    II.4.2. Tehnici de proiectare a FN de tip IIR
    II.4.2.1. Metoda invariantei impulsului
    II.5. Tipuri de filtre analogice prototip
    II.5.1. Filtrul Butterworth
    II.5.2. Filtrul Cebîşev
    II.5.3. Filtrul eliptic
                                CAPITOLUL III
                                    [pic]
         Realizarea practică a unui filtru numeric de tip IIR cu CLP
    III.1. Descrierea schemei bloc sub formă canonică
    III.1.1. Descrierea generală a IIR
    III.1.2. Descrierea funcţională a IIR
    III.1.2.1. Structura formei directe
    III.1.2.2. Structura în cascadă
    III.1.2.3. Structura paralelă
    III.2. Programarea în MAX+PLUS II a filtrului
    III.2.1. Proiectarea filtrului
    III.2.2. Obţinerea coeficienţilor
    III.3. Descrierea blocurilor componente
III.3.1. Adunarea datelor
III.3.2. Înmulţirea datelor
III.3.2. Normalizarea datelor
Pagini 158
-----------------------
[pic]
[pic]
[pic]