Dezvoltarea sistemelor de informare geografica si aplicatii in ITS

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I
Stadiul internaţional în domeniul producerii întreţinerii şi distribuţiei
           hărţilor în format electronic
1.Sisteme de informaţii asupra teritoriului (LIS)…………………………………….…..1
      1.1 Generalităţi……………………………………………………………………….1
      1.2  Proceduri de culegere a datelor………………………………………………….1
2.Modelarea intersecţiilor complexe în reprezentări pe hărţi pentru
navigaţie                  la bordul
autovebiculelor……………………………………………………………...… 4
   2.1 Generalităţi…………………………………………………………......................4
   2.2 Baze de multiplu reprezentaţionale date……………………………………….…5
   2.3 Studiu de caz……………………………………………………………………...5
   2.4 Exemplu de sistem de navigaţie prin GPS………………………………………..8
3. Dezvoltarea navigaţiei la bord pe baza sistemului european de navigaţie
                    prin satelit GALILEO…………………………………………………………….......9
   3.1 Alte aplicaţii ale sistemului GALILEO………………………………………….11
   3.2 Sistemul EGNOS – un alt pas spre GALILEO………………………………….12
   3.3 Performanţele sistemului GALILEO……………………………………………13
   3.4 Interoperabilitatea cu GPS şi GLONASS……………………………………….14
4. Rutarea hărţilor electronice……………………………………………………….….15
   4.1 Generalităţi………………………………………………………………………15
   4.2 Luarea deciziilor…………………………………………………………………16
   4.3. Dispozitive pentru rutarea de hărţi……………………………………………...17
CAPITOLUL II
Dezvoltarea Sistemelor de Informare Geografică şi Aplicaţii în ITS
1.Generalităţi ITS……………………………………………………………………….20
2. Politici, obiective, rezultate în domeniul ITS……………………………………..…23
   2.1 Rezultate obţinute în California ………………………………………………...24
   2.2  Acţiuni efectuate de firma "Wilbur Smith Associates……………………….....25
   2.3  Realizări recente în SUA……………………………………………………….27
   2.4 Soluţii noi pentru transport furnizate de grupul APPIAN …………………..….27
3. Sisteme de ghidare electronica………………………………………………………30
   3.1 Sistemul CITRAC………………………………………………………………30
   3.2 Sistemul EIRENE………………………………………………………………31
   3.3 TrafficCast International Inc………………………………………………….32
   3.4 Tehnologia high-tech.TOM TOM…………………………………………….33
   3.5  Tehnologia Garmin…………………………………………………...............34
       3.6     Sistemul    de    urmărire    a    flotei     de     vehicule
GPSMax…………………...............36
CAPITOLUL III
Soluţii Tehnologice pentru preluarea datelor din teren
1.Soluţii    pentru    achiziţionarea    de    informaţii    din    traficul
rutier....................................40
2.        Metode       de        preluare        a        datelor        din
teren....................................................................43
   2.1                  Metoda                  manuală                   cu
   PDA.......................................................................
   ...........43
   2.2                  Metoda                  manuală                   cu
   operatori.................................................................
   ...........44
   2.3           Metoda           automată            cu            ajutorul
   senzorilor............................................................45
3.    Exemplu    de    sistem    de    localizare    şi     gestionare     a
traficului.......................................46
   3.1                                                            Descrierea
   sistemului................................................................
   ........................46
   3.2 Avantajele utilizării sistemului……………………………………………..…47
Capitolul IV
Date din teren şi managementul bazelor de date georeferenţiate
 1..Structuri de baze de date……………….……………………………………….…...49
 1. Generalităţi………………………….……………………………………….…..49
   1.2                    Baze                    de                    date
GIS.........................................................................
..........................51
   1.3  Propunere  de  bază  de  date  pentru  un  sistem  de   ghidare   în
trafic..........................54
   1.4      Propunere     a     formatului     structurii      bazei      de
date..................................56
2.Arhitectura   fizică   a   sistemului   de   achiziţie   de    date    din
teren........................................57
 Structura Bazei de Date……………………………………………………………….57
CAPITOLUL V
Proiectarea unuei platforme integrate pentru managementul
informaţiilor din trafic
1.Platforme                                                               de
   date......................................................................
   ..................64
1.
   Generalităţi..............................................................
   ..............................................64
   2.             Platforma             de             date             SQL
      Server................................................................
      ..............65
                       1.3                   Beneficii                   SQL
SERVER......................................................................
.................66
2.                                                               Proiectarea
sistemului..................................................................
................................69
   2.1 Introducere………………………………………………..…….…………….....69
   2.2                                                            Descrierea
sistemului..................................................................
.........................69
   2.3                                                             Structura
platformei..................................................................
...........................71
3. Blocurile componente ale platformei ……………………….….…….…….….…....72
   3.1 Hărţi electronice……………………………………….…….…….………...…72
   3.2          Baza          de          date           puncte           de
interes.....................................................................
.......75
   3.3    Personal    cu    dispozitive     mobile     de     culegere     a
datelor..........................................76
   3.4                                                                Server
Web.........................................................................
.................................76
   3.5                                                                Server
central.....................................................................
..................................76
   3.6
Dispecer....................................................................
...........................................77
   3.7
Firewall....................................................................
............................................77
   3.8 Utilizatori………………………………………………………..….….…….....77
   3.9                              Accesul                              WEB
............................................................................
.................. ........78
4.Descrierea     aplicaţiei      mobile      necesare      culegerii      de
informaţii..........................80
   4.1                                                             Interfaţa
   grafică...................................................................
   ......................81
      4.1.1    Crearea    unei    subscrieri     la     baza     de     date
      centrală...............................80
      4.1.2  Sincronizarea  bazei  de  date   locale   cu   baza   de   date
      centrală.............81
      4.1.3            Ştergerea           bazei           de           date
      locale..........................................................81
      4.    1.4    Vizualizare     date     existente     în     baza     de
      date........................................82
   5.                               Puncte                                de
      interes................................................................
      ..............82
      4.1.6           Exemplu           punct           de           interes
      ...............................................................83
    4. 2. Culegere date din teren…………………………………………….…..84
      4.2.1                        Accesarea                        meniului
       „PORT”............................................................85
      4.2.2                            Salvarea                           în
       stivă................................................................
       ................85
      4.2.3                Introducere                de                 noi
       date.................................................................
       .....86
      4.2.4 Modificare date din baza de date (cu coordinate)…………..….…..87
   4.3.                                                                Meniu
“CONFIG”....................................................................
...............88
5.Principiu       de       funcţionare        a         sistemului        de
comunicaţii......................................89
6.Afişarea                                                              unui
tronson.....................................................................
...................92
7.      Aplicaţia      globală      cu       drepturile       de       acces
.........................................................93
   7.1               Drepturile               categoriilor                de
   utilizatori.........................................................95
   7.2                              Accesul                               la
   WEB.......................................................................
   ................96
8. Infrastructura Hardware Componente…………………………………….…99