Costul total al operarii unei retele de calculatoare

   CUPRINS
   Capitolul       1.       De       ce       o        investiţie        în
   IT?..................................................................1
       1. Introducere………………………………………………………………….…..1
       2. Evoluţia Tehnologiei Informaţionale………………………………………..…2
       3. Tipuri de investiţii în IT……………………………………………………..….3
              1. Investiţii în automatizare………………………………………….….3
              2. Investiţii în informatizare………………………………………….…4
              3. Investiţii în transformare………………………………………….….5
       4. Portofoliul IT din cadrul unei firme……………………………………………5
       5. Concluzii…………………………………………………………………………7
Capitolul 2. Costul unei reţele……………………………………………………..……9
       2.1 Ce este TCO? ………………………………………………………..……..……9
       2.2 Ciclul de viaţă al componentelor unei reţele…………………………………10
           2.2.1 Proiectarea…………………………………………………...…………10
           2.2.2 Achiziţionarea……………………………………………….…………11
           2.2.3 Implementarea………………………....………………………………13
           2.2.4 Întreţinerea……………………………….…….………………………15
            2.2.5 Înlocuirea……………………………………….………………………16
       2.3 Costurile unei reţele……………………………………………………………18
            2.3.1 Costurile directe……………………..…………………………………19
           2.3.2 Costurile indirecte………………………………….….….……………20
       2.4 Concluzii………………………………..………………………………………21
Capitolul   3    .    Reducerea    costurilor    totale    şi    recuperarea
investiţiilor……..…23
       3.1 Evaluarea şi reducerea TCO…….……………………………………………23
       3.2 Metode de control a costurilor toatale……………….………………………24
       3.3     Metode     de     reducere     a     costurilor     asociate
aplicaţiilor……....………………27
       3.4 Rata de recuperare a investiţiilor (ROI) …………………....………………30
       3.5 Concluzii…………………………………..…………...………………………33
Capitolul 4. Produse utilizate în administrarea costurilor totale……………35
       4.1 Microsoft System Management Server 2003………………………………35
       4.2 Novell ZENworks……………………………………………………………40
       4.3 Concluzii…………………………..…………………………………………49
Capitolul 5. Calcularea TCO. Studiu de caz………………………………………50
       Bibliografie.........................................................
.......................................................55