Criptografia, metoda pentru asigurarea securitatii tranzactiilor de date

CUPRINS
|Capitolul I : Sisteme criptografice                              |2     |
|I.1 - Evoluţia istorica a criptografiei                          |3     |
|I.2 - Criptografia în antichitate                                |3     |
|I.3 - Criptografia în evul mediu                                 |4     |
|I.4 - Criptografia în epoca modernã                              |6     |
|I.5 - Dispozitive clasice de cifrare                             |7     |
|I.6 - Sisteme criptografice                                      |11    |
|I.7 - Conceptul de semnătură digitală                            |15    |
|I.8 - Criptografia in securitatea reţelelor calculatoarelor      |17    |
|                                                                 |      |
|Capitolul II : Criptografia clasică                              |19    |
|II.1 - Substituţii si permutări in criptografia clasica          |20    |
|II.2 - Cifruri transpoziţie                                      |20    |
|II.3 - Cifruri substituţie                                       |22    |
|II.4 - Substituţii monoalfabetice                                |23    |
|II.5 - Substituţia omofonica                                     |27    |
|II.6 - Substituţia polialfabetică                                |28    |
|II.7 - Substituţia poligramică                                   |30    |
|II.8 - Cifruri produs                                            |33    |
|                                                                 |      |
|Capitolul III : Criptografia computaţională simetrică            |34    |
|III.1 – Standardul DES                                           |35    |
|III.2 - Proprietăţi ale cifrului DES                             |40    |
|III.3 - Critici si sIăbiciuni ale standardului DES               |41    |
|III.4 – Alte cifruri simetrice                                   |43    |
|                                                                 |      |
|Capitolul IV : Criptografia computaţională cu chei publice       |45    |
|IV.1 – Sistem criptografic cu chei publice                       |46    |
|IV.2 – Teste de primalitate                                      |47    |
|IV.3 - Sisteme de cifrare cu chei publice exponentiale           |48    |
|IV.4 - Cifrul RIVEST-SHAMIR-ADLEMAN                              |50    |
|IV.5 - Aspecte de implementare ale algoritmilor exponenţiali     |54    |
|IV.6 - Sisteme de cifrare cu chei publice de tip rucsac          |55    |
|                                                                 |      |
|Capitolul V : Aplicatii practice                                 |60    |
|V.1 – Implementarea cifrului DES                                 |61    |
Bibliografie...........................................73