Contributii privind metodele de programare

                                   CUPRINS
Introducere  ……………………………………………………………….   4
 I. Metoda backtracking  ………………………………………………….       6
      I.1. Varianta iterativă  ……………………………………………..  6
      I.2. Varianta recursivă  …………………………………………….  12
 II. Metoda “divide et impera” ……………………………………………   13
III. Aplicaţii la metoda backtracking  ……………………………………    20
      III.1. Problema colorării hărţilor  …………………………………  20
      III.2. Partiţiile unei mulţimi  ……………………………………….   26
      III.3. Problema descompunerii unui număr natural  ……………. 28
IV. Aplicaţii la metoda “divide et impera”  ……………………………...    33
      IV.1. Sortarea prin interclasare  …………………………………..  33
      IV.2. Problema plierii  ……………………………………………... 36
Concluzii finale …………………………………………………………….  41
Bibliografie  ………………………………………………………………..     43