Criptografia cu cheie publica

Capitolul I
 NOŢIUNI FUNDAMENTALE DESPRE CRIPTOGRAFIE
    |1.1 Introducere…………………………………………………………………...                  | 4  |
|1.2 Evoluţia criptografiei ………………………………………………………..           | 6  |
|1.3 Tipuri de criptografie ………………………………………………………..           |11  |
|1.4 Comparaţie între criptarea simetrică şi cea cu cheie     |14  |
|publică………………...                                             |    |
   Capitolul II
   SISTEME CRIPTOGRAFICE
    | 2.1 Criptosisteme şi criptanaliză…………………………………………………        |16 |
| 2.2 Sisteme monoalfabetice………………………………………………………             |21 |
| 2.3 Sisteme polialfabetice…………………………………………………...……          |28 |
   Capitolul III
   CRIPTAREA CU CHEIE PUBLICĂ
    |3.1 Infrastructura cheilor publice………………………………………………...      |34 |
| 3.2 Consideraţii generale ale criptării cu cheie            |37 |
|publică……………………..…...                                        |   |
|3.3 Funcţii neinversabile…………………………………………………….…...           |39 |
|3.4 Trapa secretă…………………………………………………………….…...                |42 |
|3.5 Securitatea sistemelor de criptare cu cheie              |44 |
|publică……………………..…...                                        |   |
|3.6 Teste probabilistice de primalitate…………………………………………...   |46 |
   Capitolul IV
   ALGORITMUL RSA
    |4.1 Descrierea algoritmului RSA………………………………………………...         |53 |
|4.2 Factorizarea si criptografia……………………………………………...…...     |62 |
|4.3 Factorizarea numerelor mari…………………………………………….…...        |64 |
|4.4 Criptanaliza şi factorizarea……………………………………………...…...     |66 |
|4.5 Demonstrarea primalităţii……………………………………………….…...         |70 |
|Anexă (Programe C++)…………………………………………………….…...                |74 |
|Bibliografie ……………………………………………………………………...                   |87 |