Posibilitati de construire si automatizare a bazelor de date Microsoft Access

                                   CUPRINS
|INTRODUCERE…………………………………………………………..........                    |6   |
|                                                               |    |
|I.BAZE DE DATE…………………………………………………………………                        |7   |
|   I.1. Consideraţii generale………………………………………………………...          |7   |
|   I.2. Scurt istoric al bazelor de date…………………………………………….     |8   |
|   I.3. Introducere în Microsoft Access……………………………………………..     |9   |
|      I.3.1. Generalităţi………………………………………………………………              |9   |
|      I.3.2. Ce aduce nou Microsoft Access 2002………………………………... |11  |
|      I.3.3. Obiectele Microsoft Access…………………………………………...     |13  |
|                                                               |    |
|II.PROIECTAREA BAZELOR DE DATE ÎN ACCESS………………………….            |15  |
|   II.1. Generalităţi………………………………………………………………….                |15  |
|   II.2. Organizarea datelor în baze de date; Obiective ale    |15  |
|bazelor de date……...                                           |    |
|   III.3. Etapele proiectării bazelor de                       |16  |
|date………………………………………....                                        |    |
|   III.4. Particularităţi ale proiectării bazelor de date în   |20  |
|Microsoft Access………...                                         |    |
|                                                               |    |
|III.MACROCOMENZILE…O CALE SIMPLĂ SPRE AUTOMATIZAREA.           |    |
|.         BAZELOR DE DATE………………………………………………………                 |21  |
|   III.1. Crearea macrocomenzilor……………………………………………….           |22  |
|   III.2. Acţiuni tratate prin macrocomenzi………………………………………     |23  |
|   III.3.Grupuri de macrocomenzi sau macrocomenzi cu acţiuni   |25  |
|multiple…………                                                   |    |
|                                                               |    |
|IV.AUTOMATIZARE TOTALĂ?!...MODULE VBA……………………………               |28  |
|   IV.1. Bazele programării în VBA………………………………………………..         |29  |
|      IV.1.1. Concepte de bază ale programării în              |29  |
|VBA…………………………….                                                |    |
|      IV.1.2. Interfaţa grafică VBA………………………………………………….        |30  |
|      IV.1.3. Tipuri de date…………………………………………………………..           |32  |
|      IV.1.4. Referirea obiectelor…………………………………………………….        |33  |
|      IV.1.5. Unelte VBA pentru scrierea                       |35  |
|instrucţiunilor……………………………                                     |    |
|   IV.2.Implementarea structurilor fundamentale de control în  |36  |
|VBA……………….                                                     |    |
|      IV.2.1. Structuri VBA………………………………………………………….             |36  |
|      IV.2.2. Module VBA…………………………………………………………...              |49  |
|      IV.2.3. Scrierea şi executarea unei                      |51  |
|proceduri…………………………………                                         |    |
|   IV.3. Obiecte, colecţii şi controale……………………………………………….     |53  |
|      IV.3.1. Obiectele Access……………………………………………………….           |53  |
|      IV.3.2. Colecţiile Access……………………………………………………….          |54  |
|      IV.3.3. Controalele Access…………………………………………………….          |57  |
|   IV.4. Apeluri de proceduri şi programe………………………………………….     |60  |
|   IV.5. Erori de cod VBA………………………………………………………….               |61  |
|   IV.6. Securizarea codului VBA………………………………………………….           |62  |
|   IV.7. Macro versus VBA………………………………………………………...              |66  |
|                                                               |    |
|V. APLICAŢIA PRACTICĂ………………………………………………………                     |69  |
|   V.1. Funcţionarea aplicaţiei……………………………………………………...         |69  |
|   V.2. Obiectele aplicaţiei………………………………………………………….            |73  |
|   V.3. Structura de rapoarte………………………………………………………..           |73  |
|                                                               |    |
|CONCLUZII ŞI PROPUNERI…………………………………………………….                    |74  |
|                                                               |    |
|BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………...                       |75  |
|                                                               |    |
|ANEXE…………………………………………………………………………….                            |77  |