Prezentarea proiectului Moicane. Nevoia de servicii cu garantare a calitatii

                                   Cuprins
CAP.I  - Prezentarea proiectului MOICANE
   1. Introducere…………………………………………….pag.1
   2. Ce este MOICANE ? ………………………………....pag.4
   3. Ideea proiectului  ……………………………………..pag.7
   4. Obiectivele proiectului MOICANE ………………….pag.9
   5. Calitatea serviciului (QoS)  …………………… ..….pag.14
   6. Nevoia de servicii cu garantare a calităţii ………… pag.21
CAP.II – Prezentare generală a VoIP
2.1    Introducere……………...…………………..………..pag.24
   2. Elementele unei reţele VoIP  …………….………….pag.26
   3. Codoare audio  ………………………………………pag.30
   4. Stiva de protocoale H.323 ……………………...……pag.32
CAP.III – VoIP în reţeaua MOICANE
   1. Arhitectura proiectului ……………………………..pag.33
   2. VoIP aplicat de MOICANE  ………………………..pag.47
CAP. IV – Dimensionarea insulei UPB
   1. Precizări preliminare  ………………………………pag.60
   2. Consideraţii preliminare în dimensionarea legăturilor…pag.64
   3. Traficul extern  ……………………………………...pag.68
   4. Traficul de control  ………………………………....pag.70
   5. Descriere generală a reţelei  ……………………….pag.74
Bibliografie
Anexe