TERMENI ŞI CONDIŢII

PENTRU A FI ÎN DEPLINĂ LEGALITATE http://www.lucrari-de-licenta-si-dizertatie.blogspot.ro/ VĂ ACORDĂ PERMISIUNEA
DE A UTILIZA DOCUMENTELE PUSE LA DISPOZITIE NUMAI ÎN URMĂTOARELE MODURI:
- ca şi bibliografie
- ca sursă suplimentară de înţelegere a subiectului şi documentare;
- ca sursă de idei şi raţionamente pentru activităţi de cercetare proprii;
- menţionarea sursei bibliografice este obligatorie atunci când citaţi, rezumaţi,
parafrazaţi sau utilizaţi raţionamente şi idei;
- aveţi dreptul să utilizaţi oferta numai în scopuri legale, aceste documente NU pot fi
 prezentate drept lucrări proprii în faţa unei comisii de examinare.
- utilizatorul declară, garantează şi se angajază să nu folosească fără drept documentele
şi să respecte toate prevederile legale aplicabile în domeniul dreptului de autor şi
drepturi conexe, în domeniul educaţiei.
- se interzice cu desăvârşire utilizarea documentelor în vederea falsificării sau
insuşirii calităţii de autor a unei lucrări de orice natură.