TEHNOLOGII ŞI UTILAJE ÎN INDUSTRIA LAPTELUI

CAPITOLUL I. - 4 -  MEMORIU JUSTIFICATIV.. - 4 -
CAPITOLUL II. - 5 -SCHEMA TEHNOLOGICĂ.. - 5 -
II. 1. Recepţia calitativă şi cantitativă. - 6 -
II. 2.  Filtrarea I. - 6 -
II. 3. Depozitarea. - 6 -
II. 4. Filtrarea II. - 6 -
II. 5. Normalizare. - 6 -
II. 6. Preîncălzire. - 7 -
II. 7. Omogenizare. - 7 -
II. 8. Pasteurizare. - 9 -
II.8. 1. Acţiunea căldurii asupra microflorei laptelui - 9 -
II.8. 2. Acţiunea căldurii asupra componenţilor şi structurii laptelui - 10 -
II. 9. Răcire. - 13 -
II. 10. Însămânţare. - 13 -
II. 11. Ambalare. - 14 -
II. 12. Termostatare. - 14 -
II. 13. Răcire. - 15 -
II. 14. Depozitare. - 15 -
CAPITOLUL III. - 16 -
CARACTERISTICILE MATERIILOR PRIME, MATERIILOR AUXILIARE ŞI PRODUSULUI FINIT  - 16 -
III. 1. Caracteristicile materii prime. - 16 -
III.1. Lapte de vacă. - 16 -
III.1. 1. Compoziţia laptelui - 16 -
III.1. 1. 1. Apa. - 17 -
III.1. 1. 2. Substanţa uscată din lapte. - 18 -
III.1. 1. 2. 1. Lipidele din lapte. - 18 -
III.1. 1. 2. 2. Substaţa uscată negrasă din lapte. - 20 -
III.1. 2. 2. 2. 1. Substanţele azotoase din lapte. - 21 -
III.1. 1. 2. 2. 2. Glucidele din lapte. - 23 -
III.1. 1. 2. 2. 3. Substanţele minerale din lapte. - 24 -
III.1. 1. 2. 3. Enzime. Vitamine. - 26 -
III.1. 2. Proprietăţile organoleptice şi fizico-chimice ale laptelui - 29 -
III.1. 2. 1. Proprietăţile organoleptice ale laptelui - 29 -
III.1. 2. 2. Proprietăţile fizice ale laptelui - 30 -
III.1. 2. 3. Proprietăţile biochimice ale laptelui - 33 -
III.1. 2. 4. Proprietăţile bacteriostatice şi bactericide ale laptelui - 34 -
III. 2. Caracteristicile materiilor auxiliare. - 35 -
III.2. 1. Cultura starter - 35 -
III.2.2. Lapte smântânit - 39 -
III.2. 3. Coloranţi şi arome. - 39 -
III.2. 4. Zahăr - 39 -
III. 3. Caracteristicile produsului finit - 40 -
CAPITOLUL IV. - 41 -
BILANŢ DE MATERIALE. BILANŢ TERMIC.. - 41 -
IV. 1. Bilanţ de materiale. - 41 -
IV. 2. Bilanţ termic. - 48 -
- 51 -CAPITOLUL V.CALCULUL NECESARULUI DE MATERII PRIME, MATERII AUXILIARE ŞI UTILITĂŢI. - 51 - 
CAPITOLUL VI. - 53 -CALCULUL NECESARULUI DE UTILAJE.. - 53 -
CAPITOLUL VII. - 54 -NORME DE PROTECŢIA MUNCII, PSI ŞI IGIENĂ.. - 54 -
Etapele igienizării - 54 -
Reguli de igienizare pentru personalul operativ. - 55 -
BIBLIOGRAFIE.. - 57 -

NEGOCIEREA, CONTRACTAREA SI DERULAREA OPERATIUNILOR DE IMPORT EXPORT


Scurtă introducere.................................. 1
Operaţiuni precontractuale.................... 2
1.1.      Cercetarea pieţei externe.................... 2
1.2.      Întocmirea cererii de ofertă................... 6
1.3.      Selectarea ofertei optime................. 7
Negocierea............................ 13
2.1.      Negocierea - definire, caracteristici........... 13
2.2.      Etapele procesului de negociere........................ 14
2.3.      Managementul pregătirii negocierii............. 15
2.4.      Întocmirea dosarelor de negociere................... 20
2.5.      Negocierea propriu-zisă........................... 24
Contractarea internaţională.............................. 32
3.1.      Clauzele contractului de vânzare - cumpărare internaţională........ 32
3.2.      Condiţii  de livrare.................. 40
3.3.      Dispoziţii privind expedierea şi transportului............ 41
3.4.      Termenul de livrare......................................... 41
3.5.      Controlul şi recepţia mărfurilor........................ 42
3.6.      Riscuri şi garanţii.................................... 43
3.7.      Condiţii de plată.......................................... 45
3.8.      Forţa majoră şi cazuri fortuite........................ 46
3.9.      Penalităţile şi daunele.......................... 47
3.10.    Rezilierea şi rezoluţiunea contractului......................... 47
3.11.    Clauza de jurisdicţie.......................................... 48
3.12.    Dispoziţii finale.............................................. 48
Derularea operaţiunilor de import export................... 49
4.1.      Organizarea expediţiei internaţionale........... 49
4.2.      Urmărirea comenzii.................................... 50
4.3.      Vămuirea mărfurilor....................................... 50
4.4.      Formalităţi de descărcare...................... 52
4.5.      Controlul mărfurilor la destinaţie.................. 52
4.6.      Procedura în caz de avariere a mărfurilor asigurate......... 53
4.7.      Efectuarea plăţilor............... 53
4.8.      Rezolvarea eventualelor litigii.................. 57
Studiu de caz............ 58
5.1.      Prezentare generală.............. 58
5.2.      Analiza.............................. 59
5.3.      Concluzii......................... 64
Bibliografie:................................. 65

Managementul proiectelor şi politici de absorbţie a resurselor financiare pentru cercetarea ştiinţifică (2010)

Cap.I. DEZVOLTAREA DURABILĂ CA STRATEGIE DE DEZVOLTARE A UNIUNII
EUROPENE.........
Cap.II CUNOAŞTEREA REALITĂŢII RURALE - BAZĂ A PROCESULUI DE ELABORARE
A POLITICILOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ.......
Cap.III. PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA INDICATORILOR DE DEZVOLTARE
DURABILĂ ŞI A RELAŢIEI ACESTORA CU POLITICILE DE DEZVOLTARE.....
Cap.IV. MANAGEMENTUL PROIECTELOR.................
Cap.V. STRATEGIE, POLITICI DE DEZVOLTARE ŞI MODELE MATEMATICE ....
Cap.VI. POLITICI DE ATRAGERE A RESURSELOR FINANCIARE PENTRU
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ. STRATEGIE ŞI NEVOIE DE ACŢIUNE........
Cap.VII. CONTRIBUŢII PROPRII ........................
Cap. VIII. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI .......

CREATIVITATEA MATEMATICĂ REZOLVAREA DE PROBLEME SI EXERCIŢII LA CICLUL PRIMAR

Capitolul I .
INTRODUCERE
          I . 1 . Motivarea alegerii temei ;
          I . 2 . Obiectivele lucrarii ;
          I . 3 . Creativitatea prin rezolvarea de probleme si exercitii – obiectiv major al învatamântului primar

    Capitolul II . 
METODOLOGIA REZOLVĂRII PROBLEMELOR  DE ARITMETICĂ
          II . 1 . Notiunea de ,,problema”  
          II . 2 . Clasificarea problemelor 

                    Capitolul III .
METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE ARITMETICĂ
          III . 1 . Metode generale 
          III . 2 . Metode particulare  

                   Capitolul IV 
ACTIVITATE METODICĂ sI DE CERCETARE
          IV . 1 . Proiect de cercetare 
          IV . 2 . Proiecte de lectie  

                   Capitolul V 
CONCLUZII
         
       BIBLIOGRAFIE 

CONTRIBUŢII LA ÎMBUNĂTĂŢIREA UNOR PERFORMANŢE ALE STABILIZATOARELOR DE TENSIUNE CU REGULATOARE INTEGRATE LINIARE INTERCONECTATE (2010)

Capitolul 1.  Motivaţie  1
  Consideraţii generale asupra performanţelor electrice şi termice ale
stabilizatoarelor liniare de tensiune   1
Capitolul 2.  Metode de interconectare şi simulare a regulatoarelor de tensiune integrate liniare  21
2.1.  Metode de extindere a ariei sigure de funcţionare a regulatoarelor   21
2.1.1. Extinderea gamei curentului de sarcină folosind rezistor de ocolire  22
2.1.2. Extinderea gamei de curenţi de sarcină folosind un tranzistor extern  24
2.1.3. Extinderea gamei curentului de sarcină folosind tranzistoare externe conectate în paralel      26
2.1.4. Extinderea gamei curentului de sarcină folosind regulatoare conectate în paralel   28
A.  Interconectarea cu pin de ajustare comun   28
B.  Interconectarea cu pin de ajustare comun la regulatoarele auxiliare 32
C.  Interconectarea folosind conexiunea Kelvin     34
2.1.5. Extinderea gamei tensiunii de intrare prin înserierea regulatoarelor  37
2.1.6. Stabilizator de tensiuni mari     39
2.2.  Soluţii pentru eficientizarea simulărilor regulatoarelor interconectate  40
2.2.1. Implementarea analizei .PARAM cu valori digitale pentru trasarea familiilor de curbe    40
2.2.2. Generarea eficientă a stimulilor    42
Capitolul 3.  Soluţii performante de interconectare a regulatoarelor de tensiune integrate liniare      45
3.1.  Conectarea în paralel a regulatoarelor de tensiune integrate  45
3.1.1. Conectarea în paralel cu distribuţie egală a curenţilor    45
3.1.2. Conectarea în paralel, cu regulatorul principal având curent inferior regulatoarelor auxiliare    50
 A. Compensarea căderilor de tensiune pe firele de legătură la sarcină 59
3.2.  Conectarea în serie a regulatoarelor de tensiune integrate    63
3.2.1. Conectarea în serie cu distribuţie egală a căderilor de tensiune   63
3.2.2. Extinderea SOA cu regulatoare înseriate şi rezistor de ocolire   69
Capitolul 4.  Soluţii pentru exploatarea optimă a ariei sigure de funcţionare   78
4.1.  Îmbunătăţirea traseului termic folosind materiale compozite avansate  78
4.1.1. Comparaţie între modelarea neliniară unitară şi modelarea folosind elemente constante   81
4.1.2. Modelarea neliniară folosind subdiviziuni      86
4.2.  Modelarea deplasării ariei sigure de funcţionare cu temperatura   89
4.3.  Reducerea rezistenţei termice echivalente între joncţiuni şi radiator prin cedarea echilibrată a căldurii pe căi multiple identice   94
Capitolul 5.  Concluzii      97
5.1.  Contribuţii teoretice şi aplicative        97
5.2.  Concluzii şi perspective         101
Bibliografie            102
Anexe            111

FASCINAŢIA ENOGASTRONOMICĂ ÎN LITERATURA ROMÂNĂ (2010)

I. Introducere       
II. Enogastronomia în literatura universală   
III. Enogastronomia în literatura română    
IV. Gurmanzi, cafenele, afaceri liter
V. Încheiere   
Bibliografie  

CORELATII ANGIOGRAFIE-CT IN MENINGIOAMELE DE CONVEXITATE

Introducere         3                                                                                 
CAPITOLUL 1-Invelisurile  meningeale          4
CAPITOLUL2 -Anatomia  radiologica  a  sistemelor   arterial  si  venos  ale  creierului                   6
CAPITOLUL 3-Sindroame  hemisferice  determinate de meningioamele de  convexitate      7 
CAPITOLUL  4-Aspectul  meningioamelor  pe radiografiile simple                8
CAPITOLUL  5-Angiografia  carotidiana  tehnica  SELDINGER            9
CAPITOLUL  6 – Neuroangiografia  digitala         10
CAPITOLUL  7 –Principiile  si  aplicatiile  in  practica  ale   protocoalelor  CT  spiral      11
CAPITOLUL 8 –Angiografia prin rezonanta magnetic,tehnica si principii 14                                             
CAPITOLUL  1-Scopul  si  motivatia  alegerii  temei  de  studiu            14
CAPITOLUL  2 –Rezultatele obtinute prin  angiografia digitala in studiul meningioamelor de convexitate  15
CAPITOLUL  3 –Rezultatele  investigatiilor  prin  ex.CT  si  Angio. CT  in  studiul  meningioamelor  de  convexitate 18
CAPITOLUL  4 –Rezultatele  investigatiilor  prin  angio  RM  al  meningioamelor  de convexitate     23
CAPITOLUL  5 –Analiza  statistica  a  aspectelor  imagistice ale  meningioamelor  de  convexitate      24
CAPITOLUL  6 –Discutii    32
CAPITOLUL  7 –Concluzii      40      
LISTA  DE  ABREVIERI          51
BIBLIOGRAFIE                  52

Tratamentul chirurgical al diviziunilor labio-maxilo-palatine (2010)

1. Introducere………………………………………………
2. Dezvoltarea extremităţii cefalice.....................................
2.1. Dezvoltarea feţei şi a gâtului..................................
2.1.1. Dezvoltarea mugurilor faciali…..............
2.2. Anomalii de dezvoltare ale feţei, gâtului şi gurii.
2.2.1. Etiopatogenie............................................
2.2.1.1. Agenţii  teratogeni.........................
2.2.2. Clasificare……….......................
2.2.3. Forme anatomo-clinice.
3. Orientări de tratament chirurgical al diviziunilor labio-maxilo-palatine
3.1. Secvenţă clasică.................................
3.1.3. Vârsta practicării cheiloplastiei.......................
3.1.4. Repararea palatului dur şi moale....................
3.2. Secvenţă inversată..................................
3.2.1. Veloplastia precoce............................................
3.2.2. Cheiloplastia după veloplastia precoce...........
4.Faringoplastia...............................
5. Sfatul genetic........................................
6. Tratamentul oto-rino-laringologic......................
7. Tratamentul ortodontic
8. Tratamentul logopedic....................................................
8.1. Diagnosticul insuficienţei velare.........................
9.Motivaţia lucrării...........................................................
10. Tratamentul chirurgical al diviziunilor labio-maxilo
10.1. Material şi metodă.............................................
10.2. Tratamentul chirurgical primar...........
11. Rezultate si discutii...........................................
Concluzii............................................................
Bibliografie........................................................

STUDIULSUBVARIETATILOR INGEOMETRIA PRELUNGIRILOR FINSLER OMOGENE (2010)

Introducere
1 Subvarietati pentru prelungiri omogene de ordinul ıntai
2 Fibratul osculator deordinul al doilea
3 Subvarietati pentru prelungiri omogene de ordinul al doilea
4 Hipersuprafete si curbe ın teoria prelungirilor Finsler omogene
Bibliografie

Conflictele de Munca

ABREVIERI
CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 
1 CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOAREA LA MUNCA ŞI LA CONFLICTELE DE MUNCA
1.1. Evoluţia reglementărilor privind conflictele de munca
1.2. Noţiunea şi clasificarea conflictelor de munca
1.2.1. Noţiunea conflictelor de munca
1.2.2. Clasificarea conflictelor de munca
1.3. Conflictele de interese 
1.3.1. Noţiunea, obiectul si trăsăturile conflictelor de interese.
1.3.2. Părţile conflictelor de interese. 
1.3.3. Declanşarea conflictelor de interese. 
1.4. Conflictele de drepturi 
1.4.1. Noţiunea conflictelor de drepturi. 
1.4.2. Părţile conflictelor de drepturi.
2 SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR DE DREPTURI DE CĂTRE INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI 
2.1. Competenţa instanţelor în soluţionarea conflictelor de drepturi.
2.1.1. Soluţionarea unor conflicte sau cereri de către judecătorie 
2.1.2. Soluţionarea conflictelor de drepturi de către tribunale. 
2.1.3. Soluţionarea conflictelor de drepturi de curţile de apel.
2.1.4. Soluţionarea conflictelor de drepturi de Î.C.C.J.
2.2. Compunerea completelor de judecată. Magistraţii consultanţi.
2.3. Aspecte procedurale privind soluţionarea conflictelor de drepturi de către instanţa de judecată
2.3.1. Termenele de sesizare
2.3.2. Sarcina probei 
2.3.3. Alte norme procedurale 
2.4. Desfăşurarea judecăţii. Hotărârile.
2.5. Căile de atac. Recursul.
2.6. Executarea hotărârilor judecătoresşti de soluţionare a conflictelor de munca
2.6.1. Executarea silită 
2.6.2. Răspunderea penală pentru neexecutarea hotărârilor judecătoreşti în domeniul conflictelor de drepturi 
2.6.3. Executarea anumitor hotărâri judecătoreşti. Aplicaţii. 
3 SOLUŢIONAREA UNOR CONFLICTE DE DREPTURI DE CĂTRE ALTE ORGANE (consiliile, colegiile, comisiile de disciplină şi de contestaţii) 
3.1. Generalităţi. Reglementări in materie 
3.2. Soluţionarea plângerilor sau contestaţiilor de către comisiile de disciplină prevăzute in statutul disciplinar al personalului din unităţile de transporturi
3.3. Soluţionarea contestaţiilor personalului din magistratură
3.4. Soluţionarea contestaţiilor de către colegiile de disciplină şi colegiile de onoare ale personalului didactic.
3.5. Soluţionarea contestaţiilor de către Consiliul de disciplină al Uniunii Notarilor Publici 
3.6. Soluţionarea contestaţiilor în cadrul medicilor, farmaciştilor şi asistenţilor medicali 
3.7. Soluţionarea contestaţiilor funcţionarilor publici împotriva sancţiunilor disciplinare.
3.8. Răspunderea penală în cazul încălcării unor dispoziţii legale privind conflictele de drepturi.
4 CĂI ALTERNATIVE DE SOLUŢIONARE A CONFLICTELOR DE DREPTURI 
5 CONCLUZII SI PROPUNERI PRIVIND REGLEMENTAREA ŞI SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCA ÎN ROMÂNIA 
BIBLIOGRAFIE

STUDIUL ANALIZEI VARIAŢIEI ŞI MODELE STATISTICE ÎN STUDIUL FENOMENELOR ALEATOARE (2010)

 Introducere........................
I    Elemente de teoria probabilităţilor
1.1.    Probabilitate. Variabile aleatoare........ ..
1.2    Procese stochastice. Lanţuri Markov........
1.3    Metoda de simulare Propp-Wilson pentru analiza lanţurilor Markov......
    
II    Elemente de statistică matematică
2.1    Selecţia………………
2.2    Repartiţia selecţiei. Funcţia de repartiţie a selecţiei....
2.3    Reprezentări grafice.....................
2.4    Valori tipice de selecţie........
    
III    Modele matematice pentru studiul fenomenelor economice
3.1    Modelarea variabilei aleatoare cost de producţie....
3.2    Definirea variabilei aleatoare cost a unui factor de producţie..
3.3    Repartiţia de probabilitate a variabilei „factor” de producţie ..
3.4    Previzionarea costului necesarului de factori de producţie......
3.5    Metodă de determinare a costurilor optime..........
3.6    Model de trecere de la sistemul real la sistemul cu lanţuri Markov....
3.7    Metodă de simulare a variaţiilor costurilor......
3.8    Concluzii.................
    BIBLIOGRAFIE  .......

PROPRIETĂȚI EXTREMALE ALE SECVENȚELOR DE VARIABILE ALEATOARE INDEPENDENTE ȘI IDENTIC DISTRIBUITE ȘI APLICAȚII (2010)

Cuvânt înainte...........
 Capitolul I. Notiuni introductive. .........
Capitolul II. Teoreme limită si probleme de convergentă. ......
Capitolul III. Teoria clasică a valorilor extreme. .......
 3.1. Istoricul teoriei valorilor extreme...............
 3.2. Formulări alternative ale relatiei..........
 3.3. Distributia valorilor extreme ...........
 3.4. Asupra ratei de convergentă.......
 3.5. Generalizarea distributiilor valorilor extreme si distributia Pareto generalizată..
 3.6. Domenii de atractie..........
 3.7. Statistici de ordine.................
Capitolul IV.  Analiza statistică a teoriei valorilor extreme........
 4.1. Aplicatiile teoriei valorilor extreme..............
4.1.1. Aplicatiile TVE în studiul inundatiilor.........
4.1.2. Implicatiile TVE în studii privind asigurările.......
4.1.3.TVE si finantele. Calculul valorii de risc.........
4.1.4. Stiinta materialelor si alte domenii.............
 4.2. Modalităti de analiză a datelor din punc de vedere al TVE.......
4.2.1. Tehnici de vizualizare a datelor.........
4.2.2. Functia exces. Functia medie a exceselor. Functia hazard......
 4.3. Graficele QQ si PP.............
 4.4. Metoda lui Gumbel a depăsirilor........
 4.5. Perioada de revenire a evenimentelor.......
 4.6. Utilizarea „ recordurilor ” .............. 
Capitolul V. Modelarea valorilor extreme. Estimarea parametrilor.....
 5.1. Metoda verosimilitătii maxime(MVM) .......
 5.2. Functii cu variatie regulată................
 5.3. Metoda momentelor (MM) ..............
 5.4. Estimări pe modelele valorilor extreme...........
 5.4.1. Modelul Gumbel...............
5.4.2.  Modelul Fréchet. Modelul Weibull...........
5.4.3. Alti estimatori pentru distributiile valorilor extreme....
 5.5. Estimarea parametrilor în cazul aparitiei unui trend......
 5.6. Metode de estimare a parametrului de formă γ......
5.6.1. Estimatorul Pickands pentru
5.6.2. Estimatorul Hill pentru
 5.7. Metoda depăşirilor de nivel. Metoda maximelor anuale........
 5.8. Aplicaţii..........
Bibliografia........

NEW MODELS WITHIN THE HEALTH CARE VALUE CHAIN AND IMPLICATIONS ON THE INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL SECTOR (2010)

CHAPTER 1 – THE PHARMACY MARKET........8
1.1 Increasing healthcare costs across the world····8
1.1.1 Health Care costs are a severe business problem........ 8
1.1.2 Opt-Out Incentives........ 9
1.1.3 Manage Supplier Performance...... 9
1.1.4 Disease Management options........ 9
1.2 Pharmaceutical Market Analysis········10
1.2.1 Major therapeutic areas......... 10
1.2.2 Ten companies dominate the worldwide pharmaceutical market.... 10
1.2.3 The US market as the most lucrative market......... 10
1.2.4 Blockbuster drugs are dominating the market......... 11
1.2.5 Pharmaceutical growth.......... 11
1.3 Health Care market··········12
1.3.1 Expenses increase within the pharmaceutical sector............. 12
1.3.2. Sales share across the major regions throughout the world...... 12
1.3.3 Health Care expenditure growth across the countries............ 12
1.4 Major pharmaceutical protagonists·········13
1.4.1 Pharmaceutical Manufacturing – Start of the process chain..... 13
1.4.2 The physician – intermediate within the centre of interests ....14
1.4.3 Pharmaceutical wholesalers..........14
1.4.4 Pharmacists and the portfolio of a pharmacy ..........................14

CHAPTER 2 - CONCENTRATION PROCESS.........15
2.1 The structure of pharmaceutical markets·······15
2.2 Measures affecting prices internationally·······15
2.3 Types of intervention in pharmaceutical markets··········16
2.4 Concentration process within the pharmaceutical field force environment····16
2.5 Concentration process within the wholesale sector·······17

CHAPTER 3 - DISTRIBUTION DEVELOPMENTS.WITHIN PHARMACEUTICALS..........18
3.1 Characteristics of pharmaceutical distribution·········18
3.1.1 The wholesaling reimbursement system is "fundamentally weak”...18
3.1.2 “Specialty" pharmaceutical distribution.......19
3.1.3 Technological changes....19
3.2 Terminology of Health care chain·······19
3.2.1 Existence and objectives of a value chain.........20
3.2.2 Relationship with Consumers .........20
3.3 Logistic problems within the health care distribution chain······21
3.4 Distribution challenges within the health care market in Europe·············22
3.4.1 Background of the distribution challenges......22
3.4.2 Potential reforms of the supply network .......22
3.4.3 Structure of the work analysis .............22
3.4.4 European regulations and trends .............23
3.4.5 Goal and Principles of the European pharmaceutical strategy..........23
3.5 Distribution network and simulations·····24
3.5.1 Distribution within the micro and macro economic environment........24
3.5.2 Distribution logistics....25
3.5.3 Logistics costs ..........25
3.6 Basic conditions and development tendencies around the globe··26
3.7 Conclusion concerning distribution challenges in Europe··········26
CHAPTER 4 - NEW CONCEPTS WITHIN..PHARMACEUTICAL MARKETING......27
4.1 Pharmaceutical marketing mix·······27
4.2 New concepts in pharmaceutical marketing····28
4.3 Social Marketing····28
4.4 Integrated Customer Marketing··29
4.5 Limited product opportunities in pharmaceuticals······30

CHAPTER 5 - NEW DISTRIBUTION MODELS..WITHIN PHARMACEUTICALS.......31
5.1 Cost evaluation as the base for new distribution models·······31
5.2 Increasing control of drug distribution to enhance patient safety ………33
CHAPTER 6 - MARKETING RESEARCHES CHARACTERIZING THE DISTRIBUTION
WITHIN THE PHARMACEUTICAL MARKET.IN GERMANY...33
6.1 Questionnaire conception··········33
6.2 Evaluation and interpretation·········34
6.2.1 System changes and cost reductions implications ...............34
6.2.2 Openness for changes in the distribution cycle in the enterprises......34
6.2.3 How high are the following cost factors being rated? ........34
6.2.4 Physical structure and controlling of the supply chain..........35
6.2.5 Equipment of the national and/or European central storage depots ....35
6.2.6 Trends in the outsourcing process .......36
6.2.7 Supply chain co-operations ............36
6.3 Expectations and openness for new models in the pharmaceutical sec······36
6.4 Key results of empirical study·······37
6.5 Interpretation of the key trends – based on the findings of the empirical study······38
CONCLUSIONS AND PERSONAL CONTRIBUTIONS.......39
ILLUSTRATIONS OVERVIEW...41
LITERATURE OVERVIEW............43

MIXULDEMARKETING ŞI EVALUAREACALITĂŢII SERVICIILOR BANCARE ROMÂNEŞTI.(2010)

INTRODUCERE....................................................
CAPITOLUL 1 CONCEPTE DE BAZĂ ÎN MARKETINGUL BANCAR..............
CAPITOLUL 2 ABORDĂRI ACTUALE ALE MIXULUI DE MARKETING BANCAR.......
CAPITOLUL 3 COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI ŞI MARKETINGUL
RELAŢIONAL – ELEMENTE DETERMINANTE ALE CALITĂŢII SERVICIILOR
BANCARE...............
CAPITOLUL 4 CALITATEA SERVICIILOR BANCARE - PREMISA DE BAZĂ A
SATISFACŢIEI CONSUMATORULUI .....................
CAPITOLUL 5 CERCETĂRI DE MARKETING PRIVIND OPINIILE, ATITUDINILE ŞI
PERCEPŢIILE PERSOANELOR FIZICE DIN PITEŞTI DESPRE CALITATEA
SERVICIILOR BANCARE .......................... CONCLUZII FINALE........................................
CONTRIBUŢII PERSONALE..........................
BIBLIOGRAFIE.................................................

FUNDAMENTAREA STRATEGIILOR DE MARKETING ÎN TURISMUL MONTAN ROMÂNESC (2010)

Introducere....... 13 
CAPITOLUL 1 CARACTERISTICI ALE TURISMULUI MONTAN.................15
1.1. Forme ale turismului montan............  15
1.2. Caracteristici ale ofertei turismului montan pe plan internaţional……16
1.3. Stadiul actual al dezvoltării turismului montan pe plan european…… 18
CAPITOLUL 2 PIAŢA TURISMULUI MONTAN ÎN ROMÂNIA..... 23 
2.1. Echipamentele turistice .......... 23
2.1.1. Echipamentele de cazare..........  23
2.1.2. Echipamentele de alimentaţie şi dotările pentru agrement..... 25
2.2. Staţiuni turistice de interes naţional şi local cu profil montan din    26
2.3. Circulaţia turistică în zona montană în perioada 1994-2009.......28
CAPITOLUL 3  STRATEGII DE MARKETING PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI MONTAN ROMÂNESC.........30
3.1. Cercetarea calitativă de marketing „Opinii, atitudini şi intenţii ale acţionarilor din staţiunea POIANA BRAŞOV cu privire la dezvoltarea turismului montan din România”.......31
3.1.1. Concluziile cercetării calitative............  31
3.2. Analiza SWOT a turismului montan românesc........... 34
3.3.1. Strategii de produs la nivelul operatorilor turistici din zonele montane...   38
3.3.2. Strategii de personal în turismul montan românesc.........  42
CAPITOLUL 4 COORDONATE DE PLANIFICARE A  ACTIVITĂŢII DE
MARKETING DIN STAŢIUNEA POIANA BRAŞOV............45
4.1. Cercetarea cantitativă de marketing „Opinii, atitudini şi comportamente ale
consumatorilor cu privire la calitatea serviciilor turistice în staţiunea POIANA BRAŞOV”.....  45
4.2.. Concluziile cercetării de marketing ... 45 
CONTRIBUŢII PERSONALE..............  48
CONCLUZII..............................  52
BIBLIOGRAFIE....................................... 54

Modele de comportament ale consumatorilor de servicii turistice (2010)

Introducere...................................................................................................................................
Stadiul actual al cunoaşterii în domeniul modelelor de comportament al consumatorilor.
Cap.1. Natura produsului turistic – o perspectivă de marketing..............
Cap. 2. Conţinutul cererii şi consumului turistic. Segmentarea pieţei turistice......
Cap. 3. Analiza evoluţiei cererii şi consumului de servicii turistice ale consumatorilor din România......
Cap. 4. Aspecte conceptuale care definesc comportamentul consumatorului de servicii turistice............
Cap. 5. Cercetări de marketing utilizate pentru determinarea unor modele de comportament al turiştilor braşoveni.......
Cap. 6. Modele de comportament al consumatorilor braşoveni de produse şi servicii turistice................
Contribuţii personale şi propuneri..
Concluzii finale..................................
Bibliografie.........................................

STRATEGII DE MARKETING ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ (2010)

 Introducere………………
Stadiul actual al cunoaşterii în domeniul strategiilor de marketing utilizate  în asigurările de viaţă                                
 CAPITOLUL 1  Serviciile de asigurări ……
1.1. Condiţiile apariţiei serviciilor de asigurare şi necesitatea practicării acestora .....
1.2. Conceptul de asigurare ..…
1.3. Evoluţia asigurărilor în ţara noastră ..……
1.4. Cadrul legislativ în domeniul asigurărilor ...…
 CAPITOLUL 2 Asigurările de viaţă în România ……
2.1. Piaţa companiei de asigurări ..……
2.2. Tipuri de asigurări de viaţă oferite de companiile de asigurări de viaţă din România ..….
2.3. Evoluţia pieţei asigurărilor de viaţă în perioada 2004 – 2009 ….
2.4. Efectele crizei economice şi financiare asupra companiilor de asigurări de viaţă din România ……
CAPITOLUL 3 Comportamentul consumatorului de asigurări de viaţă 
3.1. Segmentarea pieţei asigurărilor ...
3.2. Factorii care influenţează comportamentul consumatorului de asigurări de viaţă .…
3.3. Particularităţi privind procesul de cumpărare a asigurărilor de viaţă .………………
3.4. Principalele informaţii necesare studierii comportamentului consumatorului  de asigurări …
3.5. Studiu de caz: Relaţia client consultant de asigurare
CAPITOLUL  4 Cercetarea comportamentului de cumpărare a unei asigurări de viaţă …..
4.1. Cercetare calitativă privind comportamentul de achiziţionare a unei asigurări de viaţă. Focus
group cu tema “Opinii şi comportamente ale braşovenilor cu privire la achiziţionarea unei asigurări de
viaţă” …
4.1.1. Metodologia cercetării calitative ..……
4.1.2. Aplicarea ghidului de interviu …...
4.1.3. Analiza şi interpretarea datelor obţinute ..……
4.1.4. Limitele cercetării calitative ...
4.1.5. Concluzii şi propuneri ...… .
4.2. Cercetare cantitativă de marketing cu tema  “Atitudini ,opinii şi comportamente ale clienţilor
ING cu privire la serviciile de asigurare de viaţă” ..…
4.2.1. Tipul cercetării şi metoda de obţinere a datelor primare, ipotezele şi obiectivele cercetării …
4.2.2. Consideraţii privind elaborarea chestionarului …....
4.2.3. Consideraţii metodologice privind eşantionarea ……
4.2.4. Analiza şi interpretarea datelor primare ……
4.2.5. Limitele cercetării cantitative ………
4.2.6. Concluzii rezultate în urma cercetării cantitative efectuate ………                        
CAPITOLUL 5 Strategia de marketing   instrument managerial de bază al organizaţiei .
5.1. Noţiuni teoretice privind conceptul de strategie …..…
5.2. Tipologia strategiilor de marketing utilizate în cadrul mediului competitive ..…
CAPITOLUL 6 Strategii de marketing utilizate în domeniul asigurărilor de viaţă …
6.1. Strategiile de piaţă în contextul unei pieţe globale a asigurărilor ……
6.2. Strategii de piaţă în asigurări conform matricei Ansoff ...………
6.3. Strategii de piaţă în asigurări conform modelului lui Porter ………
6.4. Variante ale strategiei de piaţă în funcţie de structura pieţei ..……
6.5. Strategii specifice mixului de marketing în domeniul asigurărilor de viaţă …..
 CAPITOLUL 7 Planificare strategică de marketing în cadrul companiilor de asigurări de viaţă …
 7.1. Contextul strategic ' Necesitatea abordării strategice de marketing a serviciilor de asigurări de viaţă
7.1.1. Definirea misiunii şi a obiectivelor de marketing în cadrul companiilor de asigurări de viaţă       
7.1.2. Analiza mediului companiei de asigurări de viaţă …..
7.1.3. Elaborarea strategiilor de marketing …..
7.1.4. Stabilirea bugetului de marketing ..………
 7.1.5. Elaborarea programului de marketing ………
7.1.6. Metode de planificare strategic ……
7.2. Studiu de caz – Planul de măsuri rezultat  în urma concluziilor cercetăriilor de marketing
realizate în cadrul companiei de asigurări de viaţă ING …
Contribuţii personale …
Concluzii finale ….
Bibliografie …

MARKETINGUL ONLINE (2010)

Introducere.......................
Stadiul actual al cunoaterii privind serviciile si marketingul online în domeniul serviciilor financiar contabile...
CAPITOLUL 1 CADRUL CONCEPTUAL SI DOMENIAL AL
MARKETINGULUI PENTRU SERVICIILE FINANCIAR CONTABILE.........
1.1. Continutul marketingului în sectorul serviciilor financiar contabile...
1.2. Necesitatea integrării marketingului în sectorul serviciilor financiar contabile.....
1.3. Particularităti ale marketingului în domeniul serviciilor financiar contabile.........
1.4. Integrarea conceptului si a politicilor de marketing online în activitatea firmelor prestatoare de servicii financiar contabile.........
CAPITOLUL 2 CARACTERISTICILE, DINAMICA SI STRUCTURA
PIEłEI SERVICIILOR FINANCIAR CONTABILE......... .....
2.1. Cererea si oferta în cadrul pietei serviciilor financiar contabile
2.1.1. Consumatorul de informatie financiar contabilă si comportamentul său
2.1.2. Aspecte specifice ofertei si cererii în cadrul pietei serviciilor financiar contabile.........
2.2. Locul si importanta serviciilor financiar contabile în cadrul economiei românesti........ ...
2.2.1. Dinamica si structura beneficiarilor serviciilor financiar contabile........
2.2.2. Aspecte privind reforma sistemului contabil românesc...........................
CAPITOLUL 3 INSTRUMENTE, METODE SI TEHNICI DE MARKETING
ONLINE, CU APLICABILITATE IN SECTORUL SERVICIILOR
FINANCIAR CONTABILE.......................................................................................
3.1. Instrumente ale marketingului online, cu aplicabilitate în domeniul serviciilor financiar contabile...
3.2. Influenta internetului asupra strategiilor de marketing ale firmei prestatoare de servicii financiar
contabile.....
3.2.1. Etape în dezvoltarea strategiei de marketing online, în cazul unei firme de servicii financiar
contabile.....
3.2.2. Planul de marketing online pentru firmele prestatoare de servicii financiar contabile..
3.2.3. Fidelizarea clientilor în marketingul online. Cluburi pentru clienti ai firmelor de servicii financiar
contabile...
CAPITOLUL 4 POLITICI SI STRATEGII ALE MIXULUI DE MARKETING IN   DOMENIUL SERVICIILOR FINANCIAR CONTABILE SI REFLECTAREA ACESTORA ÎN MARKETINGUL ONLINE
4.1. Particularitătile mixului de marketing în sectorul serviciilor financiar contabile..
4.2. Politica si strategiile de produs în cazul serviciilor financiar contabile.......
4.3. Politica si strategia în materie contractuală si de pret.....
4.3.1. Strategiile de pret în domeniul serviciilor financiar contabile......
4.4. Continutul politicii de distributie a serviciilor financiar contabile..
4.4.1. Particularitătile distributiei în domeniul serviciilor financiar contabile..
4.5. Politica si strategiile de comunicare........
4.5.1. Continutul activitătilor de comunicare în domeniul serviciilor financiar contabile....
4.5.2. Instrumente si tehnici de comunicare online utilizate de firmele prestatoare de servicii financiar
contabile...
4.5.3. Strategii de comunicare în marketingul online al serviciilor financiar contabile.............
4.6. Politica de personal, componentă a mixului de marketing în domeniul serviciilor financiar
contabile.....
CAPITOLUL 5 CERCETĂRI DE MARKETING ÎN DOMENIUL SERVICIILOR FINANCIAR – CONTABILE........
5.1. Cercetare calitativă de marketing. Tema: Caracterizarea relatiilor contractuale
dintre firmele prestatoare de servicii financiar contabile s i clientii acestora.............
5.2. Cercetare cantitativă de marketing. Tema: Atitudini, comportamente si opinii ale managerilor societătilor comerciale din Municipiul Bra sov, privind oferta firmelor de servicii financiar contabile......
5.2.1. Consideratii metodologice privind realizarea cercetării..........................
5.2.2. Asigurarea reprezentativitătii esantionului; validarea esantionului în
raport cu principalele caracteristici ale populatiei................
5.2.3. Sinteza rezultatelor de bază ale cercetării cantitative...
5.2.4. Limitele cercetării cantitative.......................................
Contributii personale si propuneri............
Concluzii generale..................

Planificarea Misiunii de Audit Public Intern

Capitolul I. AUDIT INTERN   
1.1. Scurt istoric al auditului intern   
1.2. Definirea conceptului de audit intern   
1.3. Tipuri de audit intern   
1.4. Domeniul de aplicare al auditului intern   
1.5. Obiectivele auditului intern   
1.6. Organizarea şi atribuţiile structurilor de audit intern   
1.7. Funcţia de audit intern   
Capitolul II. Planificarea misiuni de audit intern   
2.1. Concept misiunii de auditului intern   
2.2. Obiective planificări misiunii de audit intern   
2.3. Aria de aplicabilitate a misiunii de audit intern
2.4. Resurse alocate misiunii de audit intern   
2.5. Planul de audit. Programul de audit   
Capitolul III. STUDIU DE CAZ   
3.1. Prezentarea Liceului    
3.2. Studiu de caz privind planificări misiunii de audit public intern  în cadrul Liceului
CONCLUZII   
BIBLIOGRAFIE

MARKETING ÎN MASS-MEDIA (2010)

Introducere ................
Stadiul actual al cunoaşterii privind afirmarea marketingului în domeniul mass-media .....
Capitolul 1. Aspecte conceptuale şi metodologice care definesc marketingul în            
mass-media .....
1.1. Cadrul de definire a marketingului în mass-media .......
1.1.1. Evoluţia mijloacelor de comunicare ...
1.1.2. Marketing în mass-media ......
1.2. Specificitatea şi afirmarea marketingului în mass-media ..
1.3. Legătura marketingului componentelor mass-media cu alte aspecte ale concepţiei  
generale de marketing ....................
1.4. Funcţiile mass-media ..........
1.5. Etica în mass media ...
Capitolul 2. Mediul de marketing în mass-media ............
2.1. Micromediul mass-media ..... .
2.1.1. Personalul ..............
2.1.2. Furnizorii factorilor de producţie .....
2.1.3. Intermediarii care îndeplinesc activităţi de marketing în mass-media ....
2.1.4. Clienţii mass-media .........
2.1.5. Concurenţii în mass-media ......
2.1.6. Relaţiile publice şi mass-media ....
2.2. Macromediul mass-media .........
2.2.1. Mediul naţional .......
2.2.2. Mediul supranaţional ........
Capitolul 3. Piaţa mass-media. Politici şi strategii de piaţă în mass-media
3.1. Piaţa mass-media şi particularităţile sale ......................
3.1.1. Elemente fundamentale de strategie media ...................
3.1.2. Fenomenul globalizării pe piaţa mass-media ............
3.2. Piaţa presei scrise – evoluţie şi perspective ............................
Capitolul 4. Cercetări de marketing privind funcţiile şi imaginea presei scrise ..................
4.1. Metode şi tehnici de măsurare a audienţei pe piaţa mass-media .......
Studiu de caz: Studiul Naţional de Audienţă ............
4.2. Cercetarea calitativă de marketing de tip focus group „Opinii şi percepţii ale populaţiei
braşovene cu privire la funcţiile presei scrise” ............................................................................
4.2.1. Metodologia de proiectare a cercetării ................
4.2.2. Cercetare calitativă de marketing de factură proiectivă ...............
4.2.3. Concluziile cercetării calitative de marketing ...............
4.2.4. Limitele cercetării calitative .............
4.3. Cercetarea cantitativă de marketing. Tema: „Atitudini şi opinii ale populaţiei braşovene
cu privire la funcţiile şi imaginea cotidianelor naţionale şi locale” .............................................
4.3.1. Consideraţii metodologice privind realizarea cercetării ...........................................
4.3.2. Concluzii şi propuneri pe baza rezultatelor cercetării ..............................................
4.3.3. Limitele cercetării cantitative ...................................................................................
Capitolul 5. Politici şi strategii ale mixului de marketing în mass-media .............................
5.1. Precizări conceptuale ......
5.2. Politici şi strategii de produs în mass-media .........
Studiu de caz .....
5.2.5. Gestiunea portofoliului de produse .............................
A. Modelul Boston Consulting Group .............................
Studiu de caz: Compania Ringier România .....................
5.2.6. Produsele noi în mass-media ......................................
A. Strategia cu privire la produsele noi în mass-media ...
5.3. Politici şi stategii de preţuri  în mass-media .......................
5.4. Politici şi strategii de distribuţie în mass-media ...............
5.5. Politici şi stategii de promovare în mass-media ...............
5.6. Politici şi strategii de personal .........................................
Contribuţii şi propuneri personale ...........................................
Concluzii generale privind marketingul în mass-media .........
Lista figurilor .............
Lista tabelelor .....
Bibliografie .........
Anexe .............

Cercercetari teoretice si experimentale privind optimizarea proceselor de dozare gravimetrica a produselor solide agroalimentare (2010)

1. ASPECTE GENERALE PRIVIND OPERAŢIILE DE DOZARE ALE PRODUSELOR AGROALIMENTARE
 1.1. Introducere
 1.2. Clasificarea sistemelor de dozare
 1.3. Parametri de performanţă ai sistemelor de dozare
2. PROPRIETĂŢILE DE BAZĂ ALE MATERIALELOR SOLIDE ÎN VRAC
 2.1. Caracteristicile generale ale materialelor solide în vrac
 2.2. Analiza formei  şi dimensiunile particulelor de materiale solide granulare în vrac
 2.3. Metodica şi aparatura pentru determinarea proprietăţilor materialelor solide granulare în vrac
3. STADIUL ACTUAL AL REALIZĂRILOR CONSTRUCTIVE DE DOZATOARE GRAVIMETRICE PENTRU MATERIALE SOLIDE GRANULARE ÎN VRAC
3.1 Aspecte generale privind dozatoarele de materiale solide granulare în vrac
3.2. Realizări constructive reprezentative pe plan mondial privind dozatoarele de materiale granulare în vrac
3.3. Dozatoare de materiale granulare cu funcţionare continuă
3.4. Dozatoare de materiale granulare cu funcţionare discontinuă
3.5. Celule de cântărire folosite la dozatoarele gravimetrice de materiale granulare
3.6. Dozatoare gravimetrice automate multicap (Multy Head)
4. STADIUL ACTUAL PRIVIND CERCETĂRILE TEORETICE  ŞI EXPERIMENTALE PRIVIND DOZATOARELE GRAVIMETRICE CU ALIMENTATOARE CU TRANSPORTOARE OSCILANTE VIBRATORII
4.1. Tipuri constructive  şi funcţionale de bază de transportoare oscilante
vibratorii
4.2. Aspecte teoretice privind cinematica  şi dinamica transportoarelor oscilante
vibratorii
5. CERCETĂRI TEORETICE PRIVIND DOZATOARELE GRAVIMETRICE CU ALIMENTATOARE VIBRATOARE ACŢIONATE ELECTOMAGNETIC
5.1. Obiectivele cercetărilor teoretic ale lucrării de doctorat
5.2.  Procese de lucru, dinamica  şi cinematica  transportoarelor cu alimentatoare vibratoare acţionate electomagnetic
5.3. Simularea proceselor de lucru ale transportoarelor cu alimentatoare vibratoare acţionate electomagnetic
5.4. Concluzii privind  cercetările teoretice
6. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A PRECIZIEI DE DOZARE A DOZATOARELOR GRAVIMETRICE CU ALIMENTATOARE VIBRATOARE ACŢIONATE ELECTOMAGNETIC
6.1. Obiectivele cercetărilor experimentale ale lucrării de doctorat
6.2. Construcţia, funcţionarea  şi utilizarea echipamentului de dozare gravimetrică (standului) utilizat în laborator pentru efectuarea cercetărilor experimentale
6.3. Programul şi metodica cercetărilor experimentale
6.4. Determinarea experimentală a parametrilor cinematici ai proceselor vibratorii ai echipamentului de dozare gravimetrică
7.5. Determinarea experimentală a influenţei parametrilor constructivi  şi funcţionali ai echipamentului de dozare asupra preciziei de dozare.
6.6. Achiziţia, prelucrarea  şi interpretarea rezultatelor cercetărilor experimentale.
6.7. Concluzii privind cercetările experimentale
CONCLUZII FINALE

CONTRIBUŢII LA SISTEMELE DE CONTROL ALE AUTOVEHICULELOR CE UTILIZEAZĂ SUPERCONDENSATOARE (2010)

INTRODUCERE.
CAPITOLUL I. SISTEME DE CONTROL AUTO
1.1. Sistemele de control ale autovehiculelor
1.1.1. Sistemul de tracţiune al autovehiculelor
1.1.2. Sistemul şasiu şi siguranţa pasagerilor
1.1.3. Sistemul corp al autovehiculului şi confortul ocupanţilor
1.1.4. Sistemul de informare şi multimedia
1.2. Senzori şi actuatori pentru autovehicule
1.3. Reţele de comunicaţie în autovehicule
1.3.1. Controller Area Network (CAN)
1.3.2. Local Interconnected Network (LIN)
1.4. Microcontrolere utilizate în sistemele de control ale autovehiculelor
1.4.1. Factorii care determină specificul microcontrolerelor utilizate în sistemele de control
ale autovehiculelor
1.4.2. Tipuri de microcontrolere destinate aplicaţiilor auto
CAPITOLUL II. SUBSISTEMUL DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI ŞI DE
MANAGEMENT AL ENERGIEI
2.1. Alternatorul
2.2. Regulatorul de tensiune
2.3. Bateria
2.3.1.Construcţia şi funcţionarea acumulatorului electric acid-plumb
2.3.2. Parametrii de bază ai acumulatoarelor electrice 
2.4. Supercondensatorul, alternativă a bateriei
2.4.1. Construcţia şi parametrii supercondensatoarelor
2.4.2. Încărcarea supercondensatoarelor
CAPITOLUL III. SUBSISTEMUL DE PORNIRE A MOTORULUI CU COMBUSTIE
INTERNĂ
3.1. Demarorul
3.2. Pornirea autovehiculului cu demarorul alimentat de la baterie
3.2.1. Simularea pornirii automobilului cu ajutorul bateriei
3.2.2. Experimente în condiţii reale
3.3. Simularea pornirii automobilului cu ajutorul supercapacitorului
CAPITOLUL IV. OPTIMIZAREA SUBSISTEMULUI DE PORNIRE A
AUTOVEHICULELOR CE UTILIZEAZĂ SUPERCONDENSATOARE
4.1. Strategii de comandă a demarajului cu sursă de energie hibridă, baterie şi
supercondensator
4.1.1. Strategia de comandă a demarajului, SC-B.MaxW
4.1.2. Strategia de comandă a demarajului, SC-B.MaxP
4.1.3. Strategia de comandă a demarajului, BSC-B.MaxP
4.1.4. Actualizarea parametrilor RSC şi RB
4.1.5. Maximizarea parametrilor ηU şi rPmax
4.1.6. Selecţia supercondensatorului
4.1.7. Selecţia traductorului de curent
4.2. Implementarea strategiilor de comandă a demarajului SC-B.MaxP şi BSC-B.MaxP pe
platforma experimentală 
4.3. Implementarea strategiilor de comandă a demarajului SC-B.MaxP şi BSC-B.MaxP într-un
sistem cu microcontroler încorporat
4.3.1. Implementarea hardware
4.3.2. Implementarea software
CAPITOLUL V. SUBSISTEMUL DE MANAGEMENT AL PREÎNCĂLZITORULUI
CONVERTORULUI CATALITIC
5.1. Subsistemul de reglare a compoziţiei amestecului combustibil
5.2. Schema bloc a subsistemului de management al preîncălzitorului convertorului
catalitic
5.3. Selecţia componentelor subsistemului
5.3.1. Selecţia supercondensatorului
5.3.2. Selecţia componentelor convertorului cc-cc 12-48,6V
5.3.3. Selecţia rezistenţei de preîncălzire
5.3.4. Selecţia traductorului de temperatură
5.4. Funcţionarea subsistemului
5.4.1. Diagrama temporală de funcţionare a subsistemului
5.4.2. Algoritmul de conducere al subsistemului
CAPITOLUL VI. SUBSISTEMUL DE MANAGEMENT AL ENERGIEI
AUTOVEHICULULUI
6.1. Modulul de control al motorului autovehiculului (ECM)
6.2. Funcţiile şi structura sistemului modernizat de management al energiei
autovehiculului
6.3. Funcţionarea şi algoritmul de comandă a sistemului modernizat de management al
energiei autovehiculului
6.4. Implementarea algoritmului sistemului de management al energiei cu microcontrolerul
PIC 18F4480/4580
6.4.1. Caracteristicile microcontrolerelor PIC 18F4480/4580
6.4.2. Modulul convertor A/D
6.4.3. Modulul de tensiune de referinţă pentru comparatoare
6.4.4. Modulul ECAN 
6.4.5. Transceiver-ul CAN
6.4.6. Condiţionarea semnalelor
6.4.7. Sursa de alimentare a modulului sistemului
6.4.8. Montajul sistemului
CAPITOLUL VII. CONCLUZII FINALE ŞI CONTRIBUŢII ORIGINALE
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

PERFECŢIONAREA ECHIPAMENTELOR ŞI ORGANELOR DE LUCRU PENTRU AFÂNAREA ADÂNCĂ A SOLULUI (2010)

1.  STADIUL ACTUAL AL CUNOŞTINŢELOR DESPRE FORMAREA, 
PROPRIETĂŢILE, LUCRĂRILE ŞI DEGRADAREA SOLULUI................. 5
1.1.Noţiuni generale despre sol.......................................................  5
1.2. Formarea şi alcătuirea solului............................................................................  5
1.3. Proprietăţile de bază ale solului.......................................................................  6
1.4. Lucrările  solului  şi  importanţa  lor  pentru  păstrarea  fertilităţii  acestuia..........................  6
1.5. Degradarea solului şi necesitatea lucrărilor de afânare adâncă……….............................  7
  
2. STADIUL ACTUAL AL  CERCETĂRILOR  ŞI REALIZĂRILOR ÎN DOMENIUL
TEHNOLOGIILOR  ŞI ECHIPAMENTELOR PENTRU AFÂNAREA ADÂNCĂ A
SOLULUI...........................................8
2.1. Importanţa lucrării de afânare adâncă a solului.............  8
2.2. Lucrări specifice de afânare adâncă a solului.......................  9
2.3.Stadiul actual în construcţia de echipamente pentru afânarea adâncă a solului......................  11
2.4. Aspecte privind cinematica  şi dinamica sistemului tractor-echipament pentru afânarea
adâncă a solului......................... 13
  
3. NECESITATEA SI OBIECTIVELE LUCRĂRII...............  14
3.1. Necesitatea lucrării..............................  14
3.2. Obiectivele lucrării şi metodica de cercetare................  15
  
4.CONTRIBUŢII TEORETICE  LA OPTIMIZAREA  CONSTRUCTIV-FUNCŢIONALĂ A
ECHIPAMENTELOR PENTRU AFÂNAREA ADÂNCĂ A SOLULUI  ŞI A ORGANELOR
DE LUCRU ALE ACESTORA .......... 17
4.1.Contribuţii privind cinematica organelor de lucru pentru afânarea adâncă a
solului...........................17
4.2.Contribuţii la studiul dinamicii organelor de lucru ale echipamentelor pentru afânarea
adâncă a solului...............................17
4.3. Contribuţii la optimizarea cinematicii sistemului tehnic tractor – subsolier...........................  19
4.4. Contribuţii la optimizarea energetică a sistemului tehnic tractor  – echipament pentru afânarea adâncă a solului..................................21
4.4.  Calculul solicitărilor organelor de lucru la afânarea adâncă a solului în vederea optimizării constructive a acestora..................23
4.5.  Analiza prin metoda elementelor finite a comportării şi optimizării organului de lucru al subsolierului..................27
 
5.CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A ORGANELOR DE LUCRU ALE
    ECHIPAMENTELOR PENTRU AFÂNAREA ADÂNCĂ A SOLULUI.................33
5.1. Obiectivele cercetării experimentale.....................................................  33
5.2. Obiectul cercetărilor experimentale......................................................................  33
5.3. Metodica cercetărilor experimentale.....................................................................  34
5.4. Aparatura şi echipamentele folosite la cercetările experimentale................................  37
5.5. Desfăşurarea cercetărilor experimentale....................................................................  42
5.6. Prelucrarea, analiza şi interpretarea rezultatelor cercetărilor experimentale...........  47
5.7. Compararea rezultatelor cercetărilor teoretice şi experimentale.......................  51
 
6. CONCLUZII FINALE...........................................................  52
6.1. Concluzii generale.............................................................................................  52
6.2. Concluzii privind cercetările teoretice şi experimentale...........................................  54
6.3. Contribuţii personale........................................  57
6.4. Direcţii viitoare de cercetare..........................................  58
 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ.................................................  59
ANEXE.........................................................................  61