Politica Sociala a Statului

Introducere 3-4
Capitolul 1. Consideraţii generale privind politica socială 5-12
1.1. Noţiuni de politică socială 5-6
1.2. Problemele sociale în cadru sistemului economic 7-9
1.3. Politica socială – componenţa politicii de stat 9-12
Capitolul 2: Eficienţa politicii sociale 13-21
2.1 Economia socială şi costul social 13-16
2.2 Evoluarea şi dilemele politicii sociale de stat 16
2.2.1. Raport eficacitate-egalitate socială 16-18
2.2.2. Dilemele evoluării eficienţei politicii sociale 19-22
Capitolul 3: Sărăcie inegalitate şi politici sociale la etapa actuală în Republica Moldova 22-31
3.1 Tendinţe şi caracteristici ale sărăciei 22-25
3.2 Modificare, inegalitate şi reducerea sărăciei 25-30
3.3 Strategia policicii sociale pentru reducerea sărăciei în Republica Moldova 30-32
Concluzii 32-34
Lista bibliografică 35
Anexe

Prezentarea Directiei Generale a Finantelor Publice

1 Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi 2
1.1 Relaţii cu exteriorul 6
1.2 Prezentarea structurii plătitorilor de impozite , taxe şi contribuţii sociale aflaţi în evidenţele fiscale ale D.G.F.P.J. Iaşi 7
1.3 Activitatea de Inspecţie Fiscală: 13
2 Aşezarea şi perceperea impozitelor indirect la DGFP Iaşi 16
2.1 Taxa pe valoare adăugată 17
2.2 Accizele 19
2.3 Taxele vamale 26
2.4 Taxele de înregistrare şi de timbru. 32
3 Constatarea materiei impozabile 34
4 Titlurile de creanţă fiscală şi contestarea lor 36
5 Modalităţi speciale de stingere a obligaţiilor fiscale 39
5.1 Compensarea 39
5.2 Scăderea 40
5.3 Anularea 40
5.4 Prescripţia 41
6 Aplicarea modalităţilor de executare silită 41
6.1 Executarea silită prin poprire 42
6.2 Executarea silită a bunurilor mobile 46
6.3 Executarea silită a bunurilor imobile 51
6.4 Executarea silită a altor bunuri 54
7 Evaziune fiscală 54
7.1 Exercitarea activităţii de control fiscal la nivelul DGFP Iaşi 54
7.2 Structura evaziunii fiscale identificate pe categorii de venituri fiscale 61
7.3 Combaterea şi limitarea evaziunii fiscale la impozitele directe 63
7.4 Combaterea şi limitarea evaziunii fiscale la impozitele indirecte 66
8 Codul de procedură fiscală şi aplicarea acestuia 67
9 Bibliografie 75

Metoda Moderna de Dimensionare a Cheltuielilor Publice

1 Metoda moderna de dimensionare a cheltuielilor publice-P.P.B.S
1.1 Apartitia P.P.B.S.
1.2 Fazele P.P.B.S.
1.3 Neajunsurile metodei P.P.B.S.
2 Aplicabilitatea Sistemului de Planificare, Programare, Bugetare şi Evaluare în Armata României
2.1 Planificarea
2.2 Programarea
2.3 Bugetarea
2.4 Evaluarea
 Bibliografie 

EXCEL

MODULUL 1. ALGORITMI 3
1.1. GENERALITATI 3
1.2. PRINCIPII DE ELABORARE A ALGORITMILOR IN PROGRAMAREA STRUCTURATA 6
1.3. STRUCTURILE FUNDAMENTALE ALE ALGORTMILOR 7
APLICATII 11
MODULUL 2. ELEMENTE DE LIMBAJ TURBO-PASCAL 36
2.1. STRUCTURA GENERALA A PROGRAMELOR 36
2.2. TIPURI DE DATE 37
2.2.1. DATELE SIMPLE (ELEMENTARE) 37
2.2.2. DATELE STRUCTURATE 43
APLICATII LA TIPURILE DE DATE 44
2.3. DECLARATII IN TURBO-PASCAL 46
2.4. INSTRUCTIUNI ALE LIMBAJULUI TURBO-PASCAL 49
2.4.1. CLASIFICREA INSTRUCTIUNILOR 49
2.4.2. INSTRUCTIUNILE SIMPLE 50
2.4.3. INSTRUCÞIUNI COMPUSE ALE LIMBAJULUI PASCAL 58
3. CONSIDERATII PRIVIND SCRIEREA PROGRAMELOR TURBO-PASCAL 65
4. TIPURI DE DATE IN TURBO-PASCAL. DATE STRUCTURATE 70
5. SUBPROGRAME 74
5.1. PROCEDURI 75
5.2. FUNCÞII 79
5.3. DOMENIUL DE VALABILITATE A VARIABILELOR SI ETICHETELOR 80
MODULUL 3. NOTIUNI DE EXCEL 81
1. NOTIUNI INTRODUCTIVE 81
1.1. INTRODUCERE 81
1.2. LANSAREA UNEI APLICATII EXCEL 81
1.3. FEREASTRA DE LUCRU A PROGRAMULUI EXCEL 83
2. CREAREA UNUI FISIER 85
2.1. INCHIDEREA FISIERULUI DE LUCRU EXCEL 86
2.2. DESCHIDEREA UNUI FISIER EXCEL EXISTENT 86
2.3. LUCRUL CU MAI MULTE PAGINI SIMULTAN 86
3. PARAMETRI EXCEL 95
3.1. AFISAREA BAREI DE MENIU 95
3.2. BARA DE SCRIERE A FORMULELOR 96
3.3. FORMATAREA CELULELOR 97
3.4. MODIFICAREA CONTINUTULUI UNEI CELULE 99
3.5. SELECTAREA MAI MULTOR CELULE 99
3.6. SELECTIONAREA UNEI LINII SAU COLOANE 100
4. MODIFICAREA UNUI TABEL 100
4.1. DEPLASAREA UNEI CELULE 100
4.2. INSERAREA UNEI CELULE 100
4.3. APLICAREA ACELEIASI FORMULE PE O INTREAGA COLOANA 101
4.4. CREAREA UNUI CALCUL 102
5. REALIZAREA GRAFICELOR 107
6. ORDONAREA DATELOR 109
7. FILTRAREA DATELOR 114

Guvernul Romaniei

Capitolul 1 : Consideraţii generale privind Guvernul României.6
Capitolul 2 : Rolul, structura şi învestitura Guvernului
2.1.Rolul şi structura Guvernului .9
2.2. Regimul învestiturii Guvernului, potrivit Constituţiei României.12
2.3. Durata mandatului şi condiţiile necesare pentru a fii membru al Guvernului.15
2.4. Incompatibilităţi ale funcţiei de membru al Guvernului.17
Capitolul 3 : Organizarea internă, atribuţiile şi funcţionarea Guvernului
3.1. Ministerele, atribuţiile miniştrilor şi statutul Primului-ministru.20
3.2. Structuri operative şi aparatul de lucru al Guvernului.25
3.3. Atribuţiile si funcţionarea Guvernului.29
Capitolul 4 : Actele Guvernului
4.1. Regimul constituţional al Hotărârilor de Guvern.33
4.2. Regimul constituţional al Ordonanţelor de Guvern.35
4.3. Intrarea în vigoare şi efectele ordonanţelor de urgenţă.37
Capitolul 5 : Controlul Parlamentar şi răspunderea Guvernului
5.1. Raporturile Parlamentului cu Guvernul.40
5.2. Răspunderea politică a Guvernului.44
5.3. Răspunderea penală a Guvernului.45
5.4. Răspunderea disciplinară a Guvernului.47
Concluzii.49
Bibliografie.51

Principiul Precautiei

Capitolul I. Principiul precauției
I.1. Originile şi aplicarea principiului Precauţiei
I.2. Principiul Precauţiei: o răspundere politică sau juridică
I.3. Conceptul de precauție vs. Analiza de risc
 I.4. Conceptul de precauţie în politica de mediu
I.5. Principiul precauţei în acorduri internaţionale și în contextul comunitar
 I.6. Factori care declanșează folosirea principiului precauţiei în cadrul politicii de mediu a
Uniunii Europene
I.7. Rolul autorităţii publice în aplicarea principiului precauţiei
I.8. Măsurile ce pot fi luate în urma invocării principiului precauţiei
I.9. Linii directoare privind utilizarea principiului precauţiei
I.10. Dezvoltarea principiului precauţiei de către instanţele judecătorești
I.11. Aspecte controversate privind aplicarea principiului precauţiei
 I.12. Justificarea Principiului Precauţiei prin caracterul prejudiciului
 Capitolul II. Principiul Precauției în practică
II.1. Principiul Precauţiei şi cazul sângelui contaminat
II.2. Principiul Precauţiei şi cazul vacii nebune
II.3. Principiul Precauţiei şi organismele modificate genetic (OMG)
 Concluzii
 Bibliografie

Comportamentul Consumatorului

Capitolul I Teoria comportamentului consumatorului român 2
1.1 Comportamentul consumatorului – elemente generale 3
1.2 Consumatorul și nevoile sale 5
Capitolul II Analiza comportamentului consumatorului român din diferite perspective 8
2.1 Consumatorul român – caracteristici generale 8
2.2 Comportamentul consumatorului român pe timp de recesiune 9
2.3 Comportamentul consumatorului român online 17
2.4 Consumatorii români şi publicitatea 22
Studiu de caz – Semnificațiile conceptului “Made in Romania” pentru consumatorii români
Concluzii
 Bibliografie 

Imbunatatirea Calitatii Mediului Urban prin Reabilitarea Parcului Piata Independentei

I. DATE GENERALE
I.1. Denumirea obiectului de investiție
I.2. Amplasamentul
I.3. Titularul investiției :
I.4. Beneficiarul investiției
II. REZUMATUL PROIECTULUI
II.1. Titlul complet al proiectului și acronimul
II.2. Scopul proiectului
II.3. Durata proiectului : 8 luni
II.4. Programul in care se inscrie proiectul
II.5. Necesitatea implementării proiectului

Potentialul Hidro-Mineral

INTRODUCERE 4
I JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD – ASPECTE HIDROGRAFICE GENERALE 5
II APELE MINERALE – CONSIDERAŢII GENERALE 7
1. ORIGINEA APELOR MINERALE 8
2. SCURTĂ ISTORIE A APELOR MINERALE 9
3. TIPOLOGIA APELOR MINERALE 10
4. VALORIFICAREA APELOR MINERALE 14
III POTENŢIALUL HIDRO-MINERAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA- NĂSĂUD 16
1. DATE ISTORICE PRIVIND APELE MINERALE DIN JUDEŢUL BISTRIŢA- NĂSĂUD 16
2. RĂSPÂNDIREA ŞI TIPURILE DE APE MINERALE DIN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 17
A. APELE MINERALE DIN ZONA MONTANĂ ŞI SUBMONTANĂ ŢIBLEŞ, RODNEI,
BÂRGĂU ŞI CĂLIMANI 18
- APELE MINERALE DIN SUBZONA MONTANĂ ŞI SUBMONTANĂ ŢIBLEŞ 19
- APELE MINERALE DIN SUBZONA MONTANĂ ŞI SUBMONTANĂ RODNEI 20
- APELE MINERALE DIN SUBZONA MONTANĂ ŞI SUBMONTANĂ BÂRGĂU 26
- APELE MINERALE DIN SUBZONA MONTANĂ ŞI SUBMONTANĂ CĂLIMANI 29
B. APELE MINERALE DIN ZONA DEALURILOR 32
- SUBZONA DEALURILOR BISTRIŢEI 32
- SUBZONA DEALURILOR ŞIEULUI 35
- SUBZONA DEALURILOR SĂRMAŞULUI 38
- SUBZONA DEALURILOR JIMBORULUI 39
- SUBZONA DEALURILOR SUPLAIULUI 41
3. VALORIFICAREA TURISTICĂ A APELOR MINERALE DIN JUDEŢUL
4. BISTRIŢA NĂSĂUD 44
IV. INFRASTRUCTURA TURISTICĂ 48
1. INFRASTRUCTURA TURISTICĂ GENERALĂ 48
- CĂILE DE TRANSPORT 60
- BAZA DE CAZARE 64
2. INFRASTRUCTURA SPECIFICĂ VALORIFICĂRII APELOR MINERALE 68
V. VALORIFICARE TURISTICĂ DURABILĂ A APELOR MINERALE DIN JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD 70
1. PROTECŢIA ŞI EXPLOATAREA RAŢIONALĂ A APELOR MINERALE
ŞI NĂMOLURILOR TERAPEUTICE 70
CONCLUZII 73
BIBLIOGRAFIE 75
ANEXE 78

Studiu privind Contabilitatea si Analiza Datoriilor si Creantelor Comerciale

Capitolul I NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND DECONTĂRILE DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE
1.1 Delimitări şi structuri privind decontările cu terţii 4
1.2 Principalele obiective ale contabilităţii decontărilor datoriilor şi creanţelor comerciale
1.3 Definirea şi structura decontărilor datoriilor şi creanţelor comerciale
Concluzii
CapitolulII CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND DATORIILE
SI CREANTELE COMERCIALE
2.1 Organizaea contabilităţii datoriilor şi creanţelor comerciale dependente de formele de aprovizionare şi desfacere
2.2 Contabilitatea datoriilor şi creanţelor comerciale în funcţie de instrumentele de plată folosite
2.3 Dependenţa organizării contabilităţii datoriilor şi creanţelor comerciale ale unităţii economice pe profilul de activitate
2.4 Contabilitatea decontărilor privind datoriile comerciale
2.5 Contabilitatea decontărilor privind creanţele comerciale
2.6 Recunoaşterea şi evaluarea datoriilor şi creanţelor comerciale
Capitolul III ANALIZA DECONTĂRILOR DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE
STUDIU DE CAZ – efectuat la S.C.CASA NOASTRA S.R.L.
3.1 Particularităţi privind activitatea şi organizarea contabilităţii la SC la S.C.CASA NOASTRA SRL
3.2 Modelare conceptuală privitoare la maximizarea creanţelor şi minimizarea duratei de încasare a clienţilor
3.3 Analiza decontărilor datoriilor şi creanţelor comerciale.
3.4 Analiza indicatorilor de lichiditate si echilibru financiar 57
Bibliografie 59

Produsul Turistic

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I – TURISMUL SI PRODUSUL TURISTIC 4
1.1. Aparitia turismului ca fenomen economic si social 5
1.2. Rolul turismului in economie 6
1.3. Importanta economica a turismului 7
1.4. Raporturi macroeconomice ale turismului 11
1.5. Caracterizarea regionala a turismului 12
1.6. Conceptul si caracteristicile produsului turistic 13
1.7. Procesul de creatie al unui produs turistic 15
1.8. Strategii de marketing turistic 16
CAPITOLUL II – STATIUNEA MANGALIA 18
2.1. Scurt istoric. 18
2.2. Descrierea statiunii Mangalia 18
2.3. Obiectivele turistice in statiunea Mangalia 20
CAPITOLUL III – POSIBILITATI DE APLICARE A PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE IN STATIUNEA MANGALIA 25
3.1. Dezvoltarea Statiunii Mangalia cu ajutorul Fondurilor Nationale 25
3.2. Dezvoltarea statiunii Mangalia cu ajutorul Fondurilor Structurale ale U.E 29
3.3. Dezvoltarea resurselor umane 30
3.4. Dezvoltarea turismului clasic in statiunea Mangalia 31
3.5. Dezvoltarea turismului cultural in statiunea Mangalia 32
3.6. Dezvoltarea serviciilor de informare in statiunea Mangalia 34
3.7. Dezvoltarea turismului balnear in statiunea Mangalia 36
3.8. Dezvoltarea turismului medical in statiunea Mangalia 38
3.9. Dezvoltarea turismului de afaceri 40
C O N C L U Z I I 42
B I B L I O G R A F I E 44

Organizarea si Conducerea la SC

Introducere 4
Capitolul 1. Prezentarea firmei de consultanţă financiară 6
1.1. Scurt istoric 6
1.2. Date informative despre firmă 7
1.3. Experienţa pe piaţa de consultanţă 9
1.4. Structura organizatorică de ansamblu a firmei 12
Capitolul 2. Organizarea si conducerea firmei S.C.   16
2.1. Serviciile oferite de S.C. . 16
2.2. Principalii clienţi 19
2.3. Analiza concurenţei 26
2.4. Indicatori financiari 32
2.5. Planificarea pe termen lung a firmei 33
2.5.1. Principalele politici existente ale firmei 33
2.5.2. Strategia de dezvoltare pe termen mediu 2009-2014 a firmei 37
Concluzii generale 47
Bibliografie 49

Operatiuni de Leasing

I.Teorie şi concepte privind leasingul
I.1. Aspecte generale privind operaţiunile de leasing:evoluţie,concept,convenţii,clasificare şi termeni cheie
I.2. Reglementări legale şi fiscale privind operaţiunile de leasing
I.3. Tratamente şi practici contabile specifice operaţiunilor de leasing
I.3.1. Contabilizarea contractelor de leasing în România
I.3.2. Contabilizarea contractelor de leasing în viziunea IAS
 II. Practici contabile privind operaţiunile de leasing la S.C.

Fortress Denmark

1. Introduction 5
1.1 Problem Formulation 6
2. Denmark within a European Context 6
3. Methodology 9
3.1 Research-design 9
3.2 Epistemological and Ontological Stance 9
3.3 Empirical Work 10
3.4 Limitations 10
4. Theory 11
4.1 Liberal Democracy 11
4.2 Integration Processes 12
4.3 Multiculturalism 13
4.4 Assimilation 14
4.5 Critical Considerations 15
4.6 Integration Dualities 16
4.7 Integration Policies through Three Analytical Dimensions 16
4.8 Exploring Integration Processes 20
4.8.1 Multisectoral Framework 20
5. Analysis 22
5.1 Declaration of Multi- or Monoculturalism 22
5.1.1 Liberal Constitutions – Room for Multiculturalism 23
5.1.2 Firm and Fair Immigration Policy 23
5.1.3 Discontinuity between Liberal Values and Restrictive Policies 25
5.2 School Curriculum 25
5.2.1 Making Room for Multiculturalism in School Curriculum 26
5.2.2 Superior Danish Values 26
5.3 Media and Ethnic Representation 28
5.3.1 Multiculturalism in Public Media 28
5.3.2 Lack of Sensitivity and Representation 29
5.4 Religious and Cultural Symbols 31
5.4.1 Multiculturalism Apparent 31
5.4.2 Assimilation through Prohibition 31
5.5. Dual Citizenship 34
5.5.1 Multiculturalism in the Form of Dual Citizenship 34
5.5.2 Assimilation in the Form of Single Citizenship 35
5.6 Funding 36
5.6.1 Multicultural Support 36
5.6.2 Supporting National Cultural Values 37
5.7 Mother-tongue 39
5.7.1 Language Diversity in School 40
5.7.2 The Preservation of Danish 40
5.8 Affirmative Actions 44
5.8.1 Multiculturalism and Affirmative Action 44
5.8.2 Affirmative Actions Throughout Denmark? 46
6. Denmark – An Illiberal Democracy? 49
7. Immigration, Integration & Human Rights 50
7.1 Human Rights and Residence Permit 50
7.2 Family Reunification and Human Rights 53
7.3 Religion, Culture and Human Rights 54
7.4 Conclusion on human rights section 56
8. A Multifaceted Integration Outcome 56
8.1.1 State 57
8.1.2 Market 57
8.1.3 Welfare 59
8.1.4 Culture 59
8.2 Public Attitude as a Facet 60
9. Conclusion 61
10. Bibliography 63

Arma Energetica in Contextul Relatiilor Internationale

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I
1.DISPONIBILITATEA RESURSELOR-SURSĂ DE TENSIUNI ŞI POTENŢIAL CONFLICT 8
1.1 Sistemul relaţiilor internaţionale 9
1.1.1 Actori ai scenei energetice mondiale 10
1.1.2 Actori statali ai scenei energetice mondiale 10
1.1.3 Actorii non-statali ai scenei energetice mondiale 13
1.2 Securitatea energetică 16
CAPITOLUL II
2. RUSIA ŞI RESURSELE NATURALE 18
2.1 Strategia Rusiei privind politica energetică 23
2.2 Perspectiva lui Putin asupra politicii energetice 24
2.3 Politica Campionilor naţionali 26
2.4 Compania Gazprom 29
2.4.1 Înfiinţarea, privatizarea şi evoluţia Gazprom 29
2.4.2 Rezerve şi producţie 31
CAPITOLUL III
3. PERSPECTIVE PRIVIND RELAŢIILE RUSIA-UNIUNEA EUROPEANĂ 33
3.1 Evoluţia relaţiilor energetice de la Brejnev la Putin 35
3.2 Uniunea Europeană şi politica energetică 37
3.2.1 O politică energetică unitară 39
3.3 Dependenţa de Rusia: realitate energetică sau ficţiune? 42
3.4 Debuşeuri energetice 46
3.5 Diplomaţia energetică 49
3.6 Arma energetică 53
3.6.1 Scurt istoric al crizelor energetice 54
3.6.2 Criza gazelor din 2006 56
3.6.3 Criza Gazelor din 2009 58
CONCLUZII 61BIBLIOGRAFIE 65

Altfel de Comori

1.MINERALE
1.1.Aurul 
1.2.Baritina 
1.3.Calcitul 
1.4.Cuartul 
1.5.Fluorina 
1.6.Gipsul 
1.7.Halitul 
1.8.Malachitul 
1.9.Pirita 
1.10.Safirul 
ROCI
2.1.Carbunele 
2.2.Obsidianul
2.3.Bazaltul 
2.4.Dolomitul(roca) 

Paste Fainoase

1.Paste făinoase.Generalităţi
2.Schema tehnologică 
3.Reţeta de fabricaţie 
4.Pregătirea materiilor prime şi auxiliare 
5.Dozarea materiilor prime şi auxiliare 
6.Frământarea aluatului 
7.Modelarea aluatului 
8.Pregătirea pentru uscare 
9.Preuscarea 
10.Uscarea 
11.Spaghetti 
12.Depozitarea 
13.Defecte de fabricaţie
14.Norme igienico-sanitare 
Bibliografie

Proiectarea unui Reactor de Fabricare a Polistirenului prin Procedeul de Polimerizare in Suspensie

Capitolul 1 3
Tema de proiect 4
Capitolul 2 4
Locul si rolul reactorului in schema tehnologica 4
Schema reactorului 5
Capitolul 3 8
Modelul fizic al reactorului. 8
Schema instalatiei (desen) 9
Capitolul 4 10
Dimensionarea tehnologica a reactorului 10
4.1. Dimensionarea geometrica a reactorului 10
4.2 Alegerea sistemului de agitare si calcului puterii agitatorului: 14
4.3 Calculul caldurii generate si a coeficientului de transfer total 15
4.4 Calculul racordurilor reactorului de polimerizare 24
Capitolul 5 25
Ecuatiile modelului matematic al reactorului. 25
Verificarea omogenitatii acestuia 25
Modelul cinetic 27
Capitolul 6 33
Simularea comportarii reactorului 33
Modificarea unui parametru 39
CONCLUZII 44
Bibliografie 48

Impozitelor Directe

Introducere 7
CAPITOLUL 1 OPŢIUNEA JURIDICĂ ÎN DOMENIUL FISCAL 9
1.1.Delimitarea impozitelor directe de cele indirecte 9
1.2. Caracteristici, avantaje, dezavantaje şi locul impozitelor directe în Sistemul Fiscal 14
CAPITOLUL 2 FORMELE IMPOZITELOR DIRECTE 21
2.1. Clasificarea impozitelor directe 21
2.2. Impozitul pe venit 24
2.2.1. Impozitul pe venitul persoanelor fizice 24
2.2.2. Impozitul pe venitul persoanelor juridice 30
2.3. Impozitul pe profit 32
2.4. Impozitul pe avere 36
CAPITOLUL 3 IMPLICAŢIILE IMPOZITELOR DIRECTE PE PLAN ECONOMIC 39
3.1. Impactul impozitului pe salarii 39
3.2. Impactul impozitului pe profit 42
3.3. Impactul impozitului forfetar/minim 44
CAPITOLUL 4 STUDIU DE CAZ PRIVIND EVOLUTIA IMPOZITELOR DIRECTE 47
4.1. Prezentarea generală 47
4.2. Analiza structurală a impozitelor directe 51
4.3. Analiza evoluţiei impozitelor directe la nivelul judeţului  58
4.4. Analiza comparativă a impozitelor directe cu România 62
4.4.1. Analiza globală a impozitelor directe 62
4.4.2. Analiza globală a impozitului pe profit 67
4.4.3. Analiza globală a impozitului pe venit şi pe salarii 72
4.4.4. Analiza globală a altor impozite directe 77
CAPITOLUL 5 CONCLUZII GENERALE AFERENTE LUCRĂRII 82
BIBLIOGRAFIE 87

Contabilitatea la SC

1. Descrierea entităţii economice
2. Organizarea, evidenţa primară şi contabilitatea activelor imobilizate
2.1 Imobilizări necorporale
2.2 Imobilizări corporale
2.3 Imobilizări financiare
3. Organizarea, evidenta primară şi contabilitatea relaţiilor de decontare cu terţii
3.1 Contabilitatea decontărilor cu terţii
3.2 Contabilitatea decontărilor cu personalul..
4. Balanţa de verificare 

Instalatia de Tratare a Apei Necesara pentru Alimentarea Cazanelor

Memoriu justificativ 4
1.Apa 5
1.1 Aspecte generale 5
1.2 Proprietãtile apei 5
1.2.1 Proprietãti fizice 5
1.2.2 Proprietãti chimice 6
1.3 Impuritãtile din apã. Clasificare , generalitati 6
1.4 Substante dizolvate in apã 7
1.4.1 Substante dizolvate ionic 8
1.4.2 Substante dizolvate neionice 10
1.5 Neajunsurile provocate de impuritãtile din apã 12
1.5.1 Depunerile de sãruri 12
1.5.2 Coroziunea 14
1.5.3 Impurificarea aburului 16
1.6 Indici de calitate ai apei 18
2. Tratarea apei 22
2.1 Generalitati. Principii de tratare a apei 22
2.2 Eliminarea impuritãtilor grosolane. Limpezirea apei 23
2.3 Eliminarea substantelor organice 23
2.4. Eliminarea ionilor HCO3- Decarbonatarea apei 25
2.5. Inlãturarea ionilor de Ca2+ SI Mg2+ Dedurizarea apei 26
2.6 Eliminarea bioxidului de siliciu SiO2 29
2.7 Degazarea apei 30
3.Schimbãtori de ioni 31
3.1 Definitie Schimbãtori de ioni 31
3.2 Filtre pentru schimbãtori 33
3.3 Fazele functionãrii filtrului 33
3.4 Ciclurile de lucru 35
4. Alte metode de tratare a apei 37
4.1 Generalitãti 37
4.2 Tratarea magnetica 37
4.3 Alte metode 39
5. Proiectarea instalatiei de tratare a apei 40
5.1 Date initiale 40
5.1.1 Parametrii apei de alimentare pentru cazane 40
5.1.2 Alegerea metodei de tratare a apei 40
5.1.3 Alegerea solutiei constructive 41
5.1.4 Avantajele solutiei constructive adaptate 42
5.2 Filtrul Na-Cationic .. 42
5.2.1 Descrierea filtrului 43
5.2.2 Determinarea volumului de masã cationiã necesar 43
5.2.3 Calculul filtrului 44
5.2.4 Dimensionarea drenajului 45
5.2.5 Calculul de rezistentã 46
5.3 Vasul dizolvator de sare 47
5.3.1 Descriere 47
5.3.2 Determinarea cantitãtii de sare necesare pentru regenerare 47
5.3.3 Volumul vasului de sare 47
5.3.4 Dimensionarea drenajului 48
5.4 Panoul de comanda reglaj 48
5.5 Accesorii 49
5.6. Tehnologia de executie. Materiale folosite 49
5.7 Caracteristicile tehnico – functionale ale instalatiei 51
6.1 Generalitãti 51
6.2 Montaj 51
6.3 Functionarea 52
6.3.1 Schema de functionare 52
6.3.2 Operatii preliminare 52
6.3.3 Dedurizarea 53
6.3.4 Afânarea 53
6.3.5 Regenerarea 54
6.3.6 Spãlarea 54
6.3.7 Analiza apei 55
6.4 Întretinerea instalatiei 55
6.5 Acoperiri de protectie 56
6.6 Probe de control 56
6.7 Prescriptii privind tehnica protectiei muncii 57
7. Studiul tehnico - economic 58
7.1 Denumirea produsului si prezentarea pe larg 58
7.2 Caracteristici tehnici generale 58
7.3 Destinatia de lucru 59
7.4 Modul de asimilare 59
7.5 Beneficiari principali 59
7.6 Fundamentarea economica a solutiei tehnice. Cheltuieli cu materiale 59
7.7 Eficienta economica 60

Standul de Masurare a Debitului cu Dispozitive de Laminare si Tuburi Laminare

Memoriu de prezentare
1. Consideratii teoretice privind metodele de masurare a debitului 4
1.1. Generalitati 4
1.2. Metode pentru masurarea debitului 6
1.3. Consideratii teoretice privind metodele dinamice de masurare a debitului 7
1.3.1 Diafragma 11
1.3.2 Ajutaje 13
1.3.3 Tuburi Venturi 14
1.3.4 Tuburi Gentile 16
1.3.5 Tubul Dall 17
1.3.6 Tubul Bopp si Reuther 18
1.3.7 Tubul Pitot 20
1.3.8 Tubul Anubar 21
1.3.9 Tuburi micro-Venturi 22
1.3.10 Rotametre 24
1.3.11 Tuburi laminare 26
1.4. Criterii pentru alegerea dispozitivelor de tip dinamic 28
2. Consideratii teoretice privind masurarea cu dispositive de laminare 30
2.1 Consideratii teoretice privind diafragma si tubul Venturi 32
2.2 Consideratii teoretice privind tuburile laminare 39
3. Proiectarea dispozitivelor de laminare 48
3.1. Proiectarea diafragmei 48
3.2. Dimensionarea tubului Venturi 49
4. Instalatiile experimentale 52
4.1 Instalatia experimental pentru masurarea debitului
cu ajutorul diafragmei si tubul Venturi 54
4.2 Etalonarea tuburilor laminare 55
5. Referate de laborator 70
5.1 Masurarea debitelor de aer cu diafragma si tub Venturi 73
5.2 Masurarea debitelor de aer cu tuburi laminare 76
6. Bibliografia 80

Reductor Cilindric cu Dinti Inclinati

1 Tema proiectului
2 Alegerea acţionării
3 Proiectarea transmisiei prin curele
4 Proiectarea angrenajului cilindric
5 Calculul angrnajului cilindric
6 Verificarea angrenajului cilindric
7 Determinarea forţelor nominale din angrenajul cilindric
8 Proiectarea arborilor
9 Alegerea rulmenţilor
10 Alegerea penelor
Bibliografie

Modalitati de Diferentiere si Individualizarea Activitatii Instructiv-Educative

1. Definirea conceptelor de succes, insucces şi eşec şcolar,activitate diferenţiată
2. Cunoaşterea psihologică a şcolarului mic, condiţie esenţială a unei activităţi diferenţiate eficiente
3. Factorii de care trebuie să se ţină seama în tratarea diferenţiată a elevilor
4. Forme de desfăşurare a activităţii diferenţiate cu elevii în cadrul lecţiei
5. Lecţia - cadru central de realizare a tratării diferenţiate a elevilor
6. Forme de desfăşurare a activităţii diferenţiate cu elevii în cadrul lecţiei
7. Probe pentru determinarea diferitelor niveluri de însuşire a cunoştinţelor
8. Modele de fişe de muncă independentă şi diferenţiată.

Proiectarea Masinii Asincrone cu Rotor Scurtcircuitat

Introducere
1. Alegerea dimensiunilor de bază
 2. Determinarea z1,W şi secţiunea înfăşurării statorice.
3. Calculul dimensiunilor zonei de crestături a statorului şi întrefierului.
4. Calculul rotorului.
5. Calculul curentului de magnetizare.
6. Parametrii regimului de funcţionare.
7. Calculul pierderilor.
8. Caracteristicile de funcţionare.
9. Calculul termic.
Concluzii
 Bibliografia 

Turismul Balnear

I. Descrierea generală a afacerii 2
1.1 Descrierea afacerii în care se doreste să se intre 3
1.2 Descrierea generală a produselor/serviciilor care se vor vinde 4
1.3 Utilizări eventuale ale produsului 6
1.4 Motive pentru care clienţii vor cumpăra produsul/serviciul 7
1.5 Părerile a câtorva consumatori despre produsul/serviciul propus 9
II. Descrierea detaliată a produselor sau serviciilor
(fezabilitateaprodusului/serviciului) 10
2.1. Stadiul de elaborare (idee, prototip, licenţă sau comercializare) 10
2.2. Fotografii si specificaţiile aferente 11
2.3. Puncte tari si slabe 13
2.3.1 Puncte tari (patente sau secrete comerciale, caracteristici de proiectare distincte sau alte avantaje competitive) 13
2.3.2 Puncte slabe (posibilităţile de învechire rapidă datorită ritmului accelerat de introducere a progresului tehnic, modificarea stilului
sau capriciilor de marketing) 13
III. Evaluarea preliminară a pieţei (fezabilitatea de marketing) 16
3.1. Mărimea si tendinţele pieţei 16
3.1.1 Potenţialul total al pieţei 16
3.1.2 Volumul de vânzări trecute si prezente 17
3.1.3 Estimarea vânzărilor viitoare în unităţi fizice si valorice 18
3.2. Determinarea cotei de piaţă 19
3.3. Evaluarea concurenţei 20
3.3.1 Identificarea tuturor competitorii direcţi si indirecţi (nume, adresă, parte de piaţă, potenţial de crestere, politică de marketing,
puncte tari si slabe pe care le are) 20
3.3.2 Modalităţile prin care se pot depăsi
avantajele competitive ale concurenţilor 21
3.4. Tactici de marketing 22
3.4.1 Metodele si tehnicile folosite pentru a vinde si
distribui produsul sau serviciul 24
3.4.2 Efortul promoţional necesar pentru
susţinerea metodei de vânzări aleasă 26
3.4.3 Serviciile oferite si garanţiile postvânzare 27
IV. Evaluarea procesului de producţie (fezabilitatea tehnică) 29
4.1. Specificaţii de producţie/ modalităţi de prestare a serviciilor 29
4.2. Cantităţi de materiale necesare si furnizorii 29
4.3. Timpul necesar si structura calificării 30
4.4. Echipamentele necesare 31
4.5. Spaţiile de producţie necesare 32
V. Evaluarea factorului uman (fezabilitatea factorului uman) 33
5.1. Fondatorii firmei, pregătirea si experienţa lor 33
5.2. Situaţia principalelor calificări necesare 34
5.3. Cerinţele manageriale necesare si responsabilitaţile managerilor 35
5.4. Relaţiile organizaţionale si potenţialul de dezvoltare organizaţională 44
VI. Evaluarea financiară (fezabilitatea financiară) 46
6.1. Estimarea mărimii fondurilor necesare 46
6.2. Compararea cu alternativa cumpărării unei afaceri 47
6.3. Estimarea surselor posibile de finanţare 49

Constituirea si Administrarea sc

Capitolul I: CONSTITUIEREA ŞI ADMINISTRAREA UNEI SOCIETAŢI COMERCIALE 6
1.1 Decizia de a deschide propria afacere 6
1.2 Alegerea formei juridice a firmei 11
Capitolul II: ÎNREGISTRAREA ŞI AUTORIZAREA UNUI SRL 13
2.1 Etapa preliminară ce trebuie să ştii pentru pregătirea documentelor juridice 13
2.2 Cine poate înfiinţa un SRL 17
2.3 Alegerea denumirii şi a obiectului de activitate ( CAEN ) al unui SRL 19
2.4 Ce trebuie să conţină Actul constitutiv 20
2.5 Care este capitalul social al unui SRL 22
2.6 Condiţiile legale pentru alegerea sediului social al unui SRL 22
2.7 Cine poate fi administratorul unui SRL 23
2.8 Etapa propriu - zisă : Depunerea dosarului de înregistrare la Registrul Comerţului 24
2.9 Completarea cererii de înregistrare şi autorizare a funcţionării unui SRL 24
2.10. Soluţionarea cererii de înregistrare de către judecătorul delegat 25
Capitolul III: ADMINISTRAREA CU SUCCES A UNUI SRL 26
3.1 Ce presupune managementul/administrarea cu succes a unui SRL 26
3.2 Cele 5 functii ale managementului 27
3.3 Confecţionarea unor ştampile oficiale şi a cărţilor de vizită 30
3.4 Finalizarea formalităţilor bancare 31
3.5 Achizitionarea de registre contabile şi documente fiscale 32
3.6 Recrutarea sau cum să construieşti o echipă de succes 32
Capitolul IV: Studiu de caz S.C. 36
4.1 Constituirea firmei 36
S.C. - Date Economice 37
4.2 Activitate comercială 37
4.3 Echipa manageriala a firmei  37

Întocmirea Rapoartelor financiare

1 Bazele teoretice ale contabilităţii pag.
1.1. Patrimoniul întreprinderii şi generalizarea de bilanţ a acestuia 1
1.2. Conturile şi dubla înregistrare 7
1.3. Noţiuni de consumuri, cheltuieli şi venituri 10
2 Contabilitatea principalelor operaţii economice
2.1. Active nemateriale 16
2.2. Mijloace fixe 19
2.3. Investiţii financiare 26
2.4. Stocurile de materiale 28
2.5. Mijloace băneşti 34
2.6. Datoriile faţă de salariaţi 44
2.7. Consumurile de producţie 50
2.8. Venituri şi cheltuieli 54
2.9. Rezultatul financiar 61
3 Cartea mare
4 Întocmirea Rapoartelor fiscale
4.1. Întocmirea Dării de seamă privind acumularea şi utilizarea mijloacelor asigurărilor sociale 70
4.2. Întocmirea Declaraţiei privind impozitul pe venit 82
4.3. Întocmirea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit reţinut la sursa de plată 99
4.4. Întocmirea Anexei nr.6 a Instrucţiei Ministerului Finanţelor privind impozitul pe venit reţinut la sursa de plată 101
4.5. Întocmirea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată 106
4.6. Întocmirea Raportului aferent plăţii pentru apa consumată 113
4.7. Întocmirea Raportului aferent taxei pentru amenajarea teritoriului 115
5 Întocmirea Rapoartelor financiare
5.1. Întocmirea Bilanţului contabil 117
5.2. Întocmirea Raportului privind rezultatele financiare 125
5.3. Întocmirea Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti 128
5.4. Întocmirea Raportului privind fluxul capitalului propriu 134

Economia Turismului

I. Turismul – activitate economico-socială 4
II:Dimensiunile fenomenului turistic 13
III Circulatia turistica 29
IV.Organi zarea activitatii turistice 38
V. Piata turistica 59
VI. Baza tehnico-materiala a turismului 84
VII.Resursele umane in turism 95
VIII.Serviciile turistice 112
IX.Eficienta economica si sociala a turismului 142

Organizarea Sectorului Fieraro-Resort in Cadrul Intreprinderii de Transport Auto

1.1. Destinaţia sectorului (zonei) proiectat şi schema procesului tehnologic.
1.2. Selectarea datelor iniţiale şi normative.
1.3. Determinarea programului de producţie de RT şi diagnosticare.
1.3.1. Corectarea normativelor periodicităţilor RT şi parcursului pînă la RK.
1.3.2. Determinarea indicatorilor tehnici de exploatare a parcului de autovehicule.
1.3.3. Determinarea programului de producţie de RT şi diagnosticare.
1.3.4. Corectarea normativelor manoperei RT şi RC.
1.3.5. Determinarea volumului anual de lucru la RT şi RC.
1.3.6. Repartizarea volumului anual de lucru la RT şi RC pe tipuri şi între sectoare de producţie.
1.3.7. Aprecierea volumului anual de lucru în sectorul (zona) proiectat.
1.3.8. Determinarea volumului anual de lucru a lucrărilor auxiliare.
1.4. Determinarea numărului de muncitori productivi în sectorul(zona) de producţie.
1.5. Determinarea numărului de posturi pentru RT,diagnosticare şi RC a autovehiculelor.
1.6. Selectarea utilajului tehnologic şi a inventarului de producţie pentru sectorul (zona) de producţie.
1.7. Calculul suprafeţei de producţie a sectorului (zonei)
1.8. Cerinţele generale în construcţie.
CAPITOLUL 2. PARTEA TEHNOLOGICĂ.
2.1. Destinaţia, construcţia şi principiul de funcţionare a agregatului arcului în foi.
2.2. Defecţiunile posibile,simptoamele şi cauzele apariţiei acestora.
2.3. Cerinţele tehnice la dezasamblarea, asamblarea şi reparaţia agregatului, materialele şi intrumentul utilizat.
2.4. Planul operaţiilor procesului de reparaţie curentă a arcului în foi la autocamionul "ZIL-5301".
2.5. Normarea tehnică a operaţiilor menţionate.
2.6. Elaborarea fişelor tehnologice şi de schiţă a procesului
tehnologic.
Bibliografie

Tehnici de Vanzari

1. Descriere3
2. Obiectivele si atributiile agentillor de vanzare din perspectiva companiei 4
2.1 Vanzarea propriu-zisa 4
2.2 Identificarea pietelor potentiale 5
2.3 Servicii de consultanta gratuite 5
3. Principalele criterii de organizare a fortei de vanzare. 7
3.1 Criteriul: produs 7
3.2 Criteriul: functii. 7
3.3 Criteriul: clientii. 7
4. Recrutarea si selectarea agentilor comerciali 8
4.1 Cerinte impuse candidatului 8
6. Motivarea agentilor de vanzare 11
6.1 Beneficii oferite vanzatorilor 12
6.2 Beneficii oferite consultantilor seniori 12
6.3 Beneficii oferite succes builder-ului oportunitatea unica 13
6.4 Beneficii oferite supervizorului 13
6.5 Oportunuitatile oferite echipei team world 15
6.6 Privilegii oferite echipei tab team 16
7. Evaluarea si controlul 17
8. Tehnica de vanzare MLM 18
8.1 Volumul Personal 21
8.2 Volumul de Grup 21
8.3 Volum Total 22
8.4 Volumul de Retea 22
8.5 Volumul Disponibil si Volumul Indisponibil 22
8.6 Volumul Necesar 23
Bibliografie 24

Periodmetru 16 MHz

I.Tema proiectului
II.Schema bloc
III.Divizorul de frecventa
III.1. Divizorul cu 2
III.2. Divizorul cu 10
IV.Blocul numerator
IV.1.Numaratorul cu 10
V. Blocul de memorare
VI. Logica de comanda
 VII.Blocul de multiplexor
VIII. Blocul de decodificare
 IX. Formele de unda ale periodmetrului 

Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori

Cuprins
Capitolul 1. Organizarea controlului financiar prin cenzori
Capitolul 2. Control financiar asupra conturilor contabile
2.1. Controlul financiar asupra conturilor de capital şi rezerve
2.2. Controlul financiar asupra conturilor de imobilizări
2.3. Controlul financiar la conturile de stocuri
2.4. Controlul financiar la conturile de decontări
2.5. Controlul cenzorilor la conturile financiare
2.6. Controlul financiar la conturile de cheltuieli, venituri şi rezultate financiare
Capitolul 3. Controlul financiar asupra bilanţului şi anexelor sale
Capitolul 4. Controlul financiar asupra contului de profit şi pierdere
Capitolul 5. Finalizarea controlului financiar al cenzorilor
Concluzii
Bibliografie
 Anexe 

Fluxul tehnologic si necesarul de utilaje in producerea de lapte la SC

Capitolul 1: Denumire firma si amplasare
1.1 Denumire firma
1.2 Amplasare
Capitolul 2. Denumire produse si estimarea cantitatilor
2.1 Denumire produse
 2.2 Estimarea cantitatilor
 Capitolul 3. Fluxul tehnologic si necesarul de utilaje
 3.1Prezentarea fluxului tehnologic
 3.2 Determinarea necesarul de utilaje
Capitolul 4 Necesarul de materii prime si materiale si personal
4.1 Centralizarea normelor de consum de materii prime
4.2 Determinarea necesarului de personal
Capitolul 5 Calculatia costurilor
 Capitolul 6. Indicatori economici 

Oportunitatii Introducerii pe Piata a Laptelui Proaspat de Consum Imbuteliat in Recipiente de Sticla

CAPITOLUL I 7
INTRODUCERE 7
1.1 Justificarea temei 7
1.2 Scurt istoric al apariţiei fenomenului vânzării la domiciliu al laptelui 8
1.3 Proprietăţile sanogene ale laptelui 10
CAPITOLUL II 14
RASE DE BOVINE PRODUCĂTOARE DE LAPTE 14
2.1 Descrierea raselor de vaci şi taurine din ţara noastră 14
2.1.2 Rase nou create 17
2.1.3 Bivolii 20
CAPITOLUL III 21
COMPOZIŢIA ŞI PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE 21
ALE LAPTELUI 21
3.1 Compoziţia laptelui 21
3.1.1 Lipidele. 21
3.1.2 Proteinele 22
3.1.4 Lactalbumina 22
3.1.5 Lactoza 23
3.1.6 Substanţele minerale 23
3.1.7 Vitaminele. 23
3.1.8 Enzimele 24
3.2 Proprietăţile fizico-chimice ale laptelui 24
3.2.2 Aciditatea laptelui. 26
3.2.3 Microorganismele din lapte şi importanţa lor pentru industria laptelui 30
CAPITOLUL IV 34
TEHNOLOGIA FABRICĂRII LAPTELUI DE CONSUM 34
4.1.Recepţia cantitativă a laptelui. 34
4.2 Recepţia cantitativă 35
4.2.1 Strecurarea laptelui. 36
4.3. Răcirea şi păstrarea laptelui. 36
4.3.1 Sisteme de răcire a laptelui. 36
4.3.2 Alcătuirea unei gheţării. 38
4.4. Transportul laptelui 38
4.5. Recepţia calitativă a laptelui 39
4.6 Recepţia cantitativă a laptelui 39
4.7. Pasteurizarea laptelui 41
4.7.1 Scopul pasteurizării laptelui 41
4.7.2 Metode de pasteurizare folosite 42
4.7.3 Răcirea laptelui pasteurizat 45
4.8 Standardizarea laptelui 46
4.9 Depozitarea laptelui după pasteurizare 46
4.10 Ambalarea şi etichetarea laptelui de consum 47
4.11 Depozitarea şi preambalarea laptelui destinat consumului 48
4.12 Utilaje pentru obţinerea laptelui de consum 49
4.12.1 Utilaje pentru recepţionarea laptelui 49
4.12.2 Utilaje pentru curăţirea laptelui 50
4.12.3 Utilajele pentru depozitarea şi preambalarea laptelui 51
CAPITOLUL V 52
MATERIALE ŞI METODE DE ANALIZA A CALITĂŢII LAPTELUI 52
5.1 Examenul organoleptic al laptelul (conform STAS 6345-74 N 50) 52
5.1.1 Prescripţii generale pentru examenul organoleptic 52
5.1.2. Modul de examinare a produselor 54
5.2. Determinarea gradului de impurificare a laptelui (conform STAS 6346-75) 54
5.2.1 Principiul metodei 54
5.2.2 Luarea şi pregătirea probelor 54
5.2.3 Aparatură şi materiale 54
5.2.4. Modul de lucru 54
5.2.5. Exprimarea rezultatelor 55
5.2.6 Menţiuni în uletinul de analiză 56
5.3 Determinarea densităţii prin metoda arcometrică (conform STAS 6347-73) 56
5.3.1. Generalităţi 56
5.3.2. Aparatură 56
5.3.3. Luarea şi pregătirea probelor 56
5.3.4 Modul de lucru 57
5.3.5 Exprimarea rezultatelor 57
5.3.6 Menţiuni în buletinul de analiză 58
5.4 Controlul pasteurizării (conform STAS 6348-61) 58
5.4.1. Generalităţi 58
5.4.2 Controlul pasteurizării mijlocii 58
5.4.3.Controlul pasteurizării înalte 59
5.5 Analiza microbiologică a laptelui (conform STAS 6349-71) 60
5.5.1.Generalităţi 60
5.5.2. Luarea probelor 61
5.5.3 Pregătirea probelor în vederea analizei microbiologice 61
5.5.4 Determinarea numărului total de germeni 62
5.6 Determinarea numărului de bacterii coliforme 63
5.7 Determinarea conţinutului de grăsime din lapte produse lactate acide şi subproduse(conform STAS 6352/1-73) 71
5.8 Determinarea acidităţii (conform STAS 6353-68) 79
5.9 Determinarea cenuşii totale (conform STAS 6357-75) 80
5.10 Falsificarea laptelui 82
CAPITOLUL VI 85
STIDIUL PIEŢEI DE CONSUM. 85
ANALIZA TIPURILOR DE CONSUMATORI 85
6.1 Dimensiunea calităţii din perspectiva clientului 85
6.2 Despre diferitele tipuri de consumatori 87
6.2.1 Tipuri de consumatori 87
6.2.2 Noţiuni privind comportamentul consumatorului 89
6.2.3 Factorii de influenţă asupra comportamentului consumatorului 90
6.2.4 Factorii exogeni de influenţă asupra comportamentului consumatorului 90
6.3 Grupul de referinţă 92
6.3.1 Familiile ca grupuri de referinţă 93
6.4 Consumul familial şi cumpărarea de produse alimentare 94
6.5 Echilibrul în alegerea diverselor produse. 96
6.6 Factorii care influenţează decizia de cumpărare 97
6.7 Nevoi pentru implementarea unui produs nou. 100
6.7.1 Asigurarea sentimentului de satisfacere a clientului. 102
6.7.2 Familiaritatea cu produsul. 103
6.7.3 Evaluarea unor multiple produse versus un singur produs. 103
6.7.4 Concluzii şi implicaţii 104
6.8 Conceptul de cerere finală 105
6.8.1 Cererea individuală. 105
6.7.2 Cererea pieţei. 107
CAPITOLUL VII 110
STUDII STATISTICE PE LAPTE 110
7.1 Sudiu de piaţă 110
7.2 Chestionarul utilizat: 110
7.3 Interpretarea rezultatelor chestionarului: 114
7.4 Analiza SWOT 132
(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) 132
CAPITOLUL VIII 135
CONCLUZII 135
Bibliografie 138

Cheltuieli Bugetare la Casa de Asigurari de Sanatate

Cap 1. Organizarea şi funcţionarea la CAS 2
1.1. Scurt istoric 2
1.2. Obiect de activitate 2
1.3. Organizare internă 3
1.4. Structura de personal 7
1.5. Funcţionalitate 11
1.6. Relaţii cu exteriorul 17
1.7. Structura şi evoluţia cheltuielilor bugetare la CAS22
Cap 2. Fundamentarea indicatorilor financiari din cadrul instituţiei publice CAS 30
2.1. Cadrul juridic de acţiune 30
2.2. Indicatori reprezentativi în cadrul instituţiei publice CAS 31
2.3. Calcule şi fundamentări privind cheltuielile bugetare 33
2.4. Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea indicatorilor financiari 41
2.5. Conţinutul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli 47
Cap 3. Execuţia cheltuielilor bugetare la CAS  49
3.1. Cadrul juridic de acţiune 49
3.2. Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare 52
3.2.1. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare 52
3.2.2. Alimentarea de fonduri 54
3.3. Utilizarea creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăţi pentru cheltuieli 56
3.4. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare 62
Bibliografie 65

Procedura Speciala

ÎNTRODUCERE
CAPITOLUL I Consideraţiuni generale privin procedura specială
1.1Noţiunea şi esenţa procedurii speciale.
1.2 Deosebirea procedurii speciale de procedura în jurisdicţie contencioasă: civilă şi juridico-publică (administrativă).
1.3Particularităţile de examinare a pricinilor în procedură specială.
CAPITOLUL II Particularităţile examinării unor categorii de cereri în procedură specială
2.1Competenţa instanţelor judecătoreşti în judecarea pricinilor de constatare a faptelor care au valoare juridică
2.2 Încuviinţarea adopţiei
2.3 Declararea capacităţii depline de exerciţiu minorului
2.4 Încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentului forţat al cetăţeanului
2.5 Restabilirea în drepturile ce izvorăsc din titlurile de valoare la purtător şi din titlurile de valoare la ordin pierdute
CAPITOLUL III Declararea fără stăpân a unui bun mobil şi declararea dreptului de proprietate municipală asupra unui bun imobil fără stăpân
3.1 Depunerea şi cuprinsul cererii
3.2 Examinarea cererii
3.3 Hotărârea judecatorească
CAPITOLUL IY Expunera practică a unei pricini din cadrul procedurii speciale
4.1 Speţa
4.2 Întocmirea cererii de declarare a persoanei decedate
4.3 Întocmirea încheierii privind publicarea în ziarul local a unei comunicări despre pornirea procesului de declarare a persoanei decedate
4.4 Întocmirea hotărîrii de declarare a persoanei decedate
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Managementul Relatiei cu Clientii

1. Prezentarea companiei şi a misiunii sale în afaceri
2. Pătrunderea pe piaţă
3. Analiza S.W.O.T. a companiei Cosmote în domeniul managementului relaţiilor cu clienţii
4. Campanii publicitare – alaturi de client
5. Modelarea valorii clienţilor companiei Cosmote
6. Soluţii web destinate managementului relaţiilor cu clienţii ce pot fi aplicate de compania Cosmote ROMANIA
7. Propuneri de îmbunătăţire a managementului relaţiilor cu clienţii în cadrul companiei Cosmote

Controlul Financiar Preventiv

Controlul financiar preventiv
1. Metodologia de exercitare a controlului preventiv
1.1. Noţiuni – Organizare
1.2. Persoane abilitate să exercite controlul preventiv
2. Obiective ale controlului financiar preventiv
3. Finalizarea controlului financiar preventiv
3.1. Acordarea vizei
3.2. Refuzul de viză
STUDIU DE CAZ
Concluzii
 Bibliografie 

Circuite Basculante Bistabile

1 Circuite Basculante Bistabile 5.
I. Caracteristi generale ale circutelor basculanta bistabile 5.
I.1. Definiţia circuitelor basculante bistabile 5.
I.2. Principiul de funcţionare al circuitelor basculante bistabile 5.
I.3. Clasificarea circuitelor basculante bistabile 6.
II. Circuite basculante bistabile de tip S-R
II.1 Circuite basculante bistabile de tip S-R asincron
II.2 Circuite basculante bistabile de tip S-R sincron
II.3 Circuite basculante bistabile de tip S-R Master-Slave
II.4 Circuite basculante bistabile de tip S-R asincron cuplate în curent alternativ
II.5 Circuite basculante bistabile de tip S-R sincron cuplate în curent alternativ
II.6 Circuite basculante bistabile de tip S-R cu stocare capacitivă a sarcinii
III. Circuite basculante bistabile de tip J-K
III.1 Circuite basculante bistabile de tip J-K asincron
III.2 Circuite basculante bistabile de tip J-K sincron
III.3 Circite basculante bistabile de tip J-K Master -Slave
III.4 Circuite basculante bistabile de tip J-K sincron cuplate în curent alternativ
IV. Circuite basculante bistabile de tip D
IV.1 Circuite basculante bistabile de tip D asincron
IV.2 Circuite basculante bistabile de tip D sincron
IV.3 Circuite basculante bistabile de tip D Master-Slave
2. Aplicaţii ale circuitelor basculante bistabile

Stabilizatoare de Tensiune

- A.PREZENTARE
I.DEFINIŢII
II.CLASIFICARE
III.GENERALITĂŢI, PARAMETRI ŞI TEHNICI DE REGLARE
- B. PRINCIPII DE FUNCŢIONARE
- C. STABILIZATOARE PARAMETRICE CU DIODE ZENER
- D. CIRCUITE INTEGRATE STABILIZATOARE DE TENSIUNE
I. STABILIZATOARE DE TENSIUNE INTEGRATE DE CONSTRUCŢIE
MONOLITICÃ
II. STABILIZATOARE DE TENSIUNE INTEGRATE DIN PRIMA
GENERAŢIE
III. STABILIZATOARE DE TENSIUNE INTEGRATE DIN GENERAŢIA
A DOUA
- E. CIRCUITE DE PROTECŢIE
I. PROTECŢIE TERMICĂ
II. LIMITAREA DE CURENT LA IEŞIRE
III. PROTECŢIA STABILIZATORULUI DE TENSIUNE
- F. STABILIZATOARE LINIARE CU REACŢIE
I. SCHEMA (BLOC) A UNUI STABILIZATOR DE TENSIUNE CU
REACŢIE
II. CONFIGURAŢIE SERIE
III. CONFIGURATŢIE PARALEL
- G. UTILIZAREA AMPLIFICATORULUI OPERAŢIONAL
- H. STABILIZATOARE ELECTRICE CU COMPENSARE
I. FUNCŢIONAREA PRINCIPALĂ A ACESTUI TIP DE
STABILIZATOR
II. STABILIZATOARE CU COMPENSARE DE TIP DERIVAŢIE
III. STABILIZATORE CU COMPENSARE DE TIP SERIE
- İ. EXEMPLE PRACTICE

Reglare Automata a Turatiei

1. ELEMENTE DE TEORIA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATA:
1.1. Generalitaţi
1.2. Clasificarea sistemelor de reglare automată
2. ELEMENTE DE EXECUTIE ALE SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATA:
2.1. Comanda motoarelor electrice
2.2. Comanda motoarelor electrice de current continu
2.3. Comanda motoarelor electrice de c.c. cu redresoare comandate
2.4. Comanda motoarelor de c.c. cu variatoare de tensiune continue
2.5. Comanda motoarelor asincrone cu rotorul in scurtcircuit
2.6. Comanda electronica a motoarelor sincrone
3. PRACTIC

Moneda Electronica CARDUL

INTRODUCERE
CAPITOLUL I Noţiuni generale
CAPITOLUL II Cardul-monedă electronică
CAPITOLUL III Tipuri de carduri
CAPITOLUL IV Studiu de caz-carduri emise de Banca Transilvania
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Prezentarea Africii

I.Istorie
II.Africa
III.Relieful si Clima
IV.Caracteristici fizico-geografici
V.Fauna Africii
Bibliografie

Prezentare Sicilia

I. Prezentare generala
II. Prezentare demografica
III. Echipare tehnico-edilitara si urbanistica
IV. Caracterizarea socio-culturala si urbanistica
V. Caracteristicile palierului institutional si normativ
VI. Expunere, tablou compratativ bazat pe analiza SWOT
Concluzii

Reglementari IAS 20

Introducere
Aria de aplicabilitate
Clasificarea subvențiilor guvernamentale
Subvenţii aferente activelor
Subvenţiile aferente veniturilor
Împrumuturile nerambursabile
Rambursarea subvenţiilor guvernamentale
Rambursarea subvenţiilor pentru active
Rambursarea unei subvenţii referitoare la venituri
Asistenţa guvernamentală
Prezentarea informaţiilor
Concluzii
 Bibliografie 

Tehnologia Produselor Alimentare

Introducere
1. Caracteristica sortimentului selectat de bucate si a materiei prime necesare pag.4
2. Sortimentul și caracteristica materiei prime pag.5
2.1 Rolul sosurilor în alimentație pag.10
2.2 Clasificarea sosurilor pag.10
2.3 Caracteristica merceologică a materiei prime pag.11
2.4.Semifabricate pentru sosuri pag.15
3. Procesul tehnologic de prelucrare culinară a materiilor prime de bază şi modificările fizico-chimice care influenţează calitatea şi indicii de bază a produselor finite
3.1Prelucrarea primara a materie prime pag.18
3.2.Metode de preparare a sosurilor reci pag.20
4. Prezentarea , decorarea şi servirea/comercializarea preparatelor.pag.46
5. Conditii sanitaro-igienice pentru procesele tehnologice de preparare a bucatelor selectate pag.47
Concluzii
Bibliografia
Anexa 1. Fișele tehnologice
Anexa 2. Schemele tehnologice a preparatelor

Beneficiile Angajatilor la SC

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1 6
ASPECTE TEORETICE PRIVIND DATORIILE ŞI CREANŢELE LEGATE DE PERSONAL, ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 6
1.1 Salarizarea forței de muncă 6
1.1.1 Tipuri de salariu stocurilor 6
1.1.2 Modalităţi de salarizare 7
1.2 Codul muncii – cadrul legal privind cheltuielie de personal 8
1.3 Structuri privind datoriile legate de personal, asigurări sociale şi protecţie socială. 16
1.4 Structuri privind creanţele legate de personal, asigurări sociale şi protecţie socială 31
1.5 Evaluarea costurilor resurselor umane 32
1.6 Documente folosite în cadrul contabilităţii salariilor 34
CAPITOLUL 2 37
PREZENTAREA S.C. „ALABASTRU SERV„ SRL 37
2.1 Scurt istoric asupra societăţii „ ALABASTRU SERV” SRL 37
2.1.1 Obiectul de activitate 37
2.1.2 Capitalul social şi părţile sociale 37
2.1.3 Conducerea şi administrarea societăţii 37
2.1.4 Activitatea societăţii 38
2.2 Structura organizaţională şi funcţională 38
2.3 Privire analitică asupra societăţii 44
2.3.1 Analiza structurii activului 45
2.3.2 Analiza structurii surselor de finanţare 46
2.3.3 Analiza lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii 47
2.3.4 Rentabilitatea întreprinderii stabilită cu ajutorul ratelor de rentabilitate 49
CAPITOLUL 3 53
CONTABILITATEA BENEFICIILOR ANGAJAŢILOR LA S.C. 53
3.1 Contabilizarea salariilor la S.C. 53
3.2 Operaţiuni privind relaţiile cu personalul la S.C. 57
3.2.1 Contabilitatea creanţelor legate de personal 57
3.3 Importanţa informatizării în desfăşurarea activităţii la S.C.68
CAPITOLUL 4 76
VALORIFICAREA INFORMAŢIILOR CONTABILE PRIVIND SALARIILE 76
4.1 Analiza cheltuielilor cu personalul 76
4.1.1 Analiza situaţiei generale a cheltuielilor cu personalul 76
4.1.2 Analiza eficienţei cheltuielilor cu personalul 83
4.1.2.1 Modelele multiplicative 84
4.1.3 Analiza factorială a fondului de salarii 86
4.1.4 Analiza corelaţiei dintre dinamica productivităţii muncii şi dinamica salariului mediu 92
CONCLUZII 97
BIBLIOGRAFIE 100

Contabilitatea Decontarilor cu Personalul

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I 5
BUGETUL PUBLIC NATIONAL. COMPONENTELE ŞI RESPONSABILITATE ÎN PROCESUL BUGETAR. CLASIFICAŢIA BUGETARĂ 5
1.1 Noţiuni generale. Reglementări legale. Funcţii 5
1.2 Conceptul de buget în decursul timpului şi în legislaţia ţării noastre 8
1.3 Bugetul de stat, aspecte juridice şi economice 10
1.4 Structura sistemului bugetar în România 11
1.5 Procedura bugetară 14
1.5.1 Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar 14
1.5.2 Principiile procedurii bugetare 18
1.6 Clasificaţia bugetară - instrument de sistematizare a veniturilor publice şi a cheltuielilor publice 23
1.6.1 Schema clasificaţiei bugetare 24
1.6.2 Structura clasificaţiei bugetare 25
CAPITOLUL II 28
CADRUL GENERAL PRIVIND SALARIUL ŞI SISTEMUL 28
DE SALARIZARE 28
2.1 Remunerarea muncii – instrument indispensabil dezvoltării societăţii contemporane 28
2.2 Definirea unor noţiuni: salariu, venit, relaţie salarială, sistem de salarizare 29
2.3 Scurt istoric al reglementării salariale în ţara noastră 32
2.4 Principiile sistemelor de salarizare 34
2.5 Criterii de diferenţiere a salariilor de bază 35
2.6 Indexarea salariilor cale de atenuare a efectelor inflaţiei asupra nivelului de trai 36
CAPITOLUL III 37
PREZENTAREA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI 37
3.1 Organizarea spitalului 39
3.2 Regulament privind organizarea şi funcţionarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti 41
3.2.1 Dispoziţii generale 41
3.2.2 Atribuţiile unităţii 42
3.2.3.Obligaţiile conducerii 43
3.2.4 Obligaţiile salariaţilor 44
3.2.5 Organizarea timpului de lucru 45
3.2.6 Sancţiuni disciplinare 46
3.2.7 Dispoziţii finale 46
3.3 Finanţarea spitalului 47
3.4 Structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti 48
CAPITOLUL IV 52
ELEMENTELE DEFINITORII ŞI CALCULUL DREPTURILOR SALARIALE 52
4.1 Salarii de bază 52
4.2. Sporuri la salariul de bază 54
4.2.1 Sporul de vechime în muncă 54
4.2.2 Spor condiţii 54
4.2.3 Ore prestate peste durata normală a timpului de lucru 56
4.2.4 Munca prestată în zilele de sâmbătă, duminică, sărbătorile legale 57
4.2.5 Munca prestată în timpul noptii 57
4.3 Premii 58
4.4 Alte drepturi 58
4.4.1 Plata gărzilor 58
4.4.2 Salarizarea în cazul cumulului de funcţii 59
4.4.3 Numirea temporară, delegarea, detaşarea 59
4.5 Concediul de odihnă, concediul fără plată si pentru evenimente familiale deosebite 60
4.5.1 Durata concediului de odihnă 61
4.5.2 Cuantumul indemnizaţiei de concediu 62
4.5.3 Concediul de odihnă suplimentar 62
4.5.4 Concediul plătit pentru evenimente familiale deosebite 63
4.5.5 Concediul fără plată 63
4.6. Concedii medicale 64
4.6.1 Indemnizatiile medicale pentru incapacitate temporară de muncă 65
4.6.2 Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă 66
4.6.3 Concediul și indemnizaţia de maternitate 67
4.6.4 Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav 68
CAPITOLUL V 69
REFLECTAREA CONTABILĂ A OPERAŢIUNILOR CU SALARIILE 69
5.1 Obiectul contabilităţii publice 70
5.2 Contabilitatea decontărilor cu personalul 72
5.3 Studiu de caz la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti 75
5.4 Sistemul informaţional al instituţiilor publice 79
5.5 GRAFICUL CU CIRCUITUL DOCUMENTELOR TIPIZATE ŞI EMISE ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIAR – CONTABILĂ 83
CAPITOLUL VI 93
CONTROLUL FINANCIAR INTERN-PREVENTIV 93
6.1 Controlul - functie eficientă a conducerii 93
6.2 Obiectivul şi formele controlului 97
6.3 Sistemul de documente primare şi evidenţă tehnic-operativă şi contabilă - sursă de informaţii pentru control 97
6.4 Controlul financiar preventiv privind plata drepturilor băneşti 99
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 101
BIBLIOGRAFIE 102

Participarea Aparatorului in Probatoriul Penal

Introducere
1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND PROBATORIUL ŞI ROLUL APARATORULUI ÎN PROCESUL PENAL
1.1. Consideraţii generale privind probatoriul
1.2. Apărătorul în procesul penal: drepturile şi obligaţiile
1.3. Rolul apărătorului în probatoriul penal
2. ASPECTE PROCESUALE ŞI TACTICE PRIVIND PARTICIPAREA APĂRĂTORULUI ÎN CADRUL URMARIRII PENALE
2.1. Aspecte procesuale privind participarea apărătorului la urmărirea penală
2.2. Particularităţile privind tactica participării apărătorului în probatoriul penal
3. ASPECTE PROCESUALE ŞI TACTICE PRIVIND PARTICIPAREA APĂRĂTORULUI LA JUDECAREA CAUZEI
3.1. Aspecte procesuale privind participarea apărătorului în probatoriul penal în condiţiile contradictorialităţii şi egalităţii armelor
3.2. Tactica participării apărătorului la judecarea cauzei penale
Concluzii
Bibliografie

Evolutia Transporturilor Turistice Aeriene

INTRODUCERE 6
CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND INTERDEPENDENŢA RELAŢIEI DINTRE TURISM ŞI TRANSPORTURILE AERIENE 9
1.1. Concepte şi definiţii uzuale în transporturile aeriene 9
1.2. Scurt istoric al transporturilor aeriene 12
1.3. Forme de prestaţii folosite în traficul turistic aerian 13
1.3.1. Cursele charter 14
1.3.2. Cursele de linie 17
1.4. Aspecte privind evoluţia transporturilor turistice aeriene 18
1.5. Schimbări majore globale pentru transportul aerian în secolul XXI 20
CAPITOLUL 2 EVOLUŢIA ÎN STRUCTURĂ ŞI DINAMICĂ A TRANSPORTURILOR TURISTICE AERIENE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN PERIOADA 2001-2005 23
2.1. Analiza transporturilor turistice aeriene din Uniunea Europeană 23
2.2. Caracteristicile transporturilor turistice aeriene din principalele ţări membre ale Uniunii Europene 25
2.2.1. Marea Britanie 25
2.2.2. Germania 26
2.2.3. Spania 27
2.2.4. Franţa 29
2.2.5. Italia 31
2.3. Principalele aeroporturi din Uniunea Europeană 32
2.4. Cerul unic european 33
CAPITOLUL 3 STUDIU DE CAZ: COMPANIILE AERIENE LOW-COST 37
3.1. Scurt istoric al conceptului de companie aeriană low-cost 37
3.2. Avantajele utilizării curselor low-cost 38
3.3. Costurile unei companii aeriene low-cost 39
3.3.1. Costurile de operare directe 40
3.3.1.1. Costurile cu personalul de zbor 40
3.3.1.2. Densitatea locurilor din avion 41
3.3.1.3. Durata de utilizare a avioanelor 41
3.3.1.4. Timpul petrecut la sol 42
3.3.1.5. Întreţinerea şi verificarea 42
3.3.1.6. Flota 43
3.3.1.7. Taxele de aeroport 43
3.3.1.8. Combustibilul şi controlul aerian al zborului 43
3.3.2. Costurile de operare indirecte 44
3.3.2.1. Costurile de bază aeriană şi serviciile la sol 44
3.3.2.2. Serviciile pentru pasageri 45
3.3.2.3. Cheltuielile cu distribuţia şi publicitatea 45
3.3.2.4. Administrarea 45
3.4. Tarifele biletelor companiilor aeriene low-cost 46
3.5. Principalele companii aeriene low-cost din Uniunea Europeană 46
3.3.1. Ryanair 47
3.3.2. EasyJet 48
3.3.3. Air Berlin 49
3.3.4. TUIfly 50
3.3.5. Germanwings 51
CAPITOLUL 4 EVOLUŢIA TRANSPORTURILOR TURISTICE AERIENE DIN ROMÂNIA 54
4.1. Mijloacele de transport utilizate de turiştii români şi străini
4.1.1. Fluxuri turistice emiţătoare
4.1.2. Fluxuri turistice receptoare
4.2. Analiza transportului aerian din România 
4.2.1. Evoluţia traficului de pasageri
4.2.2. Evoluţia mişcărilor de aeronave
4.2.3. Traficul de pasageri pe primele cinci aeroporturi din România 
4.2.3.1. Aeroportul Internaţional Bucureşti Henri Coandă (Otopeni)
 4.2.3.2. Aeroportul Internaţional Timişoara (Traian Vuia)
 4.2.3.3. Aeroportul Internaţional Bucureşti Aurel Vlaicu (Băneasa)
 4.2.3.4. Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca (Someşeni)
 4.2.3.5. Aeroportul Internaţional Constanţa (Mihail Kogălniceanu) 

Analiza ING Bank

I. Acte normative cu conţinut financiar-bancar
I.1.Legea Bancară
I.2.Legea privind statutul BNR
II. Descrierea generală a ING Bank
III. Produse şi servicii
IV. Stabilirea unei relaţii de credit
V. Circuitul instrumentelor de plată

Reamenajare in Scopuri Turistice a Statiunii Calimanesti-Caciulata

INTRODUCERE 1
CAP.1. PRINCIPALELE COORDONATE ALE TURISMULUI
DIN STATIUNEA CALIMANESTI-CACIULATA, JUDEŢUL VÂLCEA2
1.1. Prezentarea generală a statiunii 2
1.1.1. Localizare. Cai de acces 2
1.1.2. Scurt istoric 2
1.2. Atracţiile turistice ale statiunii 3
1.2.1. Resurse turistice naturale 3
1.2.2. Resurse turistice antropice 5
1.3. Structura şi dinamica bazei tehnico-materiale a turismului din staţiunea Călimăneşti-Căciulata în perioada 2003-2005 6
1.3.1. Unităţi de cazare 6
1.3.2. Unităţi de alimentatie publica 8
1.3.3. Echipamente şi modalităţi de tratament 9
1.3.4. Echipamente şi modalităţi de agrement 10
1.4. Evoluţia circulatiei turistice din staţiunea Călimăneşti-Căciulata în perioada 10
1.4.1. Structura sosirilor de turişti pe tipuri de unitati 10
1.4.2. Structura innoptarilor pe tipuri de unitati 12
1.4.3. Durata medie a sejurului 13
1.4.4. Gradul de ocupare a capacităţii de cazare 14
1.5. Servicii turistice oferite de statiunea Calimanesti-Caciulata 14
1.5.1. Servicii turistice de baza 15
1.5.2. Servicii turistice suplimentare 15
1.6. Principalele forme de turism practicate în staţiunea Călimăneşti-Căciulata 16
CAP. 2. CONCEPŢIA DE REAMENAJARE ÎN SCOPURI TURISTICE A STAŢIUNII CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA 18
2.1. Previziunea circulatiei turistice viitoare 18
2.1. Reamenajarea hotelului Central 19 2.1.1 Condiţiile de cazare 19
2.1.2 Baza de tratament si relaxare 20
2.2 Reamenajarea izvoarelor cu apa termala 20
2.3 Reamenajarea strandurilor termale 21
2.4 Reamenajarea traseelor montane 22
2.5 Reamenajarea falezei Oltului 23
CAP. 3. DIRECTII DE DEZVOLTARE TURISTICA A STATIUNII CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA 24
3.1. Organizarea şi promovarea unor noi forme de turism 24
3.1.1 Turismul montan 24
3.1.2 Ecoturismul 25
3.1.3. Turismul de aventura 29
3.2. Diversificarea activitatilor de agrement 32
3.2.1 Activitati nautice 32 3.2.2 Activitati terestre 33
3.2.3 Activitati de iarna 33
CAP. 4. CALCULUL INVESTITIEI NECESARE REAMENJĂRII ÎN SCOPURI
TURISTICE A STAŢIUNII 34
4.1. Calculatia costurilor 34
4.2. Surse de finantare 40
4.3. Amortizarea investitiei 42
CONCLUZII 43
ANEXE 44
BIBLIOGRAFIE 46