STUDIU PRIVIND EVOLUTIA VENITURILOR CHELTUIELILOR SI ECHILIBRUL BUGETAR EXEMPLIFICARI LA NIVELUL COMUNEI X

CUPRINS
INTRODUCERE
SCURTA PREZENTARE A COMUNEI VETIŞ
CAP.I BUGETELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
   1. Finanţele locale în unele ţări din Europa
   2. Finanţele locale în România
   3. Organizarea şi funcţionarea Primăriei Vetiş
CAP. II . PROCESUL BUGETAR LOCAL
      2.1 Principii de bază
      2.2 Etapele procesului bugetar
CAP. III ANALIZA VENITURILOR BUGETARE
      3.1 Conţinutul veniturilor bugetare
      3.2 Clasificarea veniturilor bugetare
      3.3 Analiza veniturilor bugetare la nivelul comunei Vetiş
CAP.IV .ANALIZA CHELTUIELILOR BUGETARE
      4.1 Conţinutul cheltuielilor bugetare
      4.2 Clasificarea cheltuielilor bugetare
      4.3 Analiza cheltuielilor bugetare la nivelul comunei Vetiş
CAP.V   ECHILIBRUL BUGETAR LA NIVEL LOCAL
      5.1 Echilibrul bugetar la nivel local
      5.2 Analiza echilibrului bugetar la nivelul comunei  Vetiş
CONCLUZII ŞI PROPUNERI
68 pagini

METODE SI TEHNICI DE ORGANIZARE A MUNCII SI TIMPULUI MANAGERULUI

C U P R I N S
CONSIDERAŢII
GENERALE....................................................................
..................3
1. CAPITOLUL I      ORGANIZAREA TIMPULUI MANAGERULUI
      1.1.                                                      Managementul
      timpului...............................................................
      ..............6
                           1.1.1.         Atitudinea         faţă         de
timp..................................................................6
                          1.1.2.       Ce       înseamnă        managementul
timpului............................................7
                         1.1.3.       Mituri       individuale       privind
timpul..................................................9
                          1.1.4.       Factori       care       influenţează
timpul..................................................10
                      1.1.5.   Factori   care    favorizează    risipa    de
timp........................................14
                       1.1.6.    Tehnici    utilizate    în     managementul
timpului................................19
                       1.1.7.    Suporţi    utilizaţi    în     managementul
timpului.................................21
                        1.1.8.     Tendinţe      privind      durata      de
lucru.................................................23
      1.2.                                                    Raţionalizarea
      timpului...............................................................
      .............26
                    1.2.1.         Cum         să         faci          faţă
      întreruperilor?..................................................27
                   1.2.2.        Priorităţile         şi         obiectivele
      muncii.................................................27
                          1.2.3.               Stabilirea               unei
      rutine.................................................................
      ..28
      1.3.       De       ce        este        importantă        utilizarea
      timpului.................................................28
              1.3.1.   Deficienţe   ce    se   manifestă    în    utilizarea
      timpului.......................29
                1.3.2.      Principalele      cauze      care      generează
      deficienţe..............................30
           1.3.3. Ce este de făcut pentru atenuarea sau eliminarea cauzelor
           care
                                       provoacă                     asemenea
deficienţe?..............................................................31
      1.4.         Utilizarea         raţională          a          timpului
      conducătorului.........................................31
2. CAPITOLUL II       EXERCIŢII DE AUTOANALIZĂ ÎN
                                            ORGANIZAREA TIMPULUI
                   2.1.        Analiza         de         adăugare         a
      valorii.........................................................38
                           2.2.                Analiza                scalei
      sarcinilor.............................................................
      ....38
                           2.3.                Analiza                scalei
      timpului...............................................................
      ....39
3. CAPITOLUL III     ECONOMOSIREA TIMPULUI DE MUNCĂ ŞI
                                        ÎMBUNĂTĂŢIREA TIMPULUI DE MUNCĂ
                          3.1        Economisirea        timpului         de
   muncă...................................................40
                         3.2.        Îmbunătăţirea        timpului        de
   muncă..................................................42
     4. CAPITOLUL IV       METODE ŞI TEHNICI DE ORGANIZARE A MUNCII ŞI
                                                             TIMPULUI
MANAGERULUI
                     4.1.     Principii     generale.     Modalitate      de
      tratare........................................48
                                        4.2.                        Diferite
      orientări..............................................................
      ...............49
                            4.3.            Programarea             timpului
      managerului................................................50
                          4.4.      Modalităţi      de      pierdere       a
timpului....................................................53
                      4.5.  Mijloace   de   eficientizare   în   organizarea
timpului...........................55
CONCLUZII………………………………………………………………………….67
BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………..70

MODALITATI DE INBUNATATIRE A DESFACERII PRODUSELOR PRINTR-O NEGOCIERE EFICIENTA A CONTRACTELOR

Cuprins
                                  pagina
Introducere………………………………………………………………….6
Capitolul I Generalităţi cu privire la managementul desfacerii şi
                    managementul negocierii……………………………………..7
                1.1.1Managementul desfacerii…………………………………...7
                1.1.2.Sisteme de organizare internă a subsistemului
                      de desfacere………………………………………………….9
                1.1.3.Srategia   activitaţii   de   desfacere   –vânzare   a
produselor…..14
                1.1.4.Elemente caracteristice vânzarilor de produse………….…16
                1.1.5. Indicatori de evaluare a planului şi programelor
             de desfacere a   produselor………………………….……..18
                  1.2   Noţiuni   de   bază    specifice    procesului    de
negociere…….......21
                 1.2.2        Negociatorii       şi         echipa        de
negociere.................................24
                    1.2.3          Direcţii          strategice           în
negociere...........................................25
               1.2.4.Strategia de negociere………………………………….....27
Capitolul II Prezentarea generală a firmei S.C. Black Sea Suppliers SRL..29
                 2.1 Scurt istoric al firmei S.C. Black  Sea  Suppliers  SRL
..........29
                 2.2 Evoluţia indicatorilor economico-financiari a firmei
                              S.C.        Black        Sea         Suppliers
SRL..............................................32
             2.3  Organigrama firmei S.C. Black Sea Suppliers SRL  pe
                            punctul          de          lucru-          421
      Ploieşti.............................................40
 Capitolul III Studiu de caz privind activitatea  firmei S.C. Black
                      Sea  Suppliers SRL………………………………………....42
                 3.1Negocierea contractelor cu furnizorii şi produsele
                      furnizate   firmei      S.C.   Black   Sea   Suppliers
SRL...................42
                 3.2 Clienţii firmei S.C. Black Sea Suppliers SRL şi
                                 contractele          negociate           cu
aceştia...........................................49
                 3.3 Strategia de vânzare a firmei S.C. Black Sea
                       Suppliers
SRL.......................................................................64
                 3.4 Activitatea de desfacere in cadrul  firmei  S.C.  Black
Sea
                                                                   Suppliers
SRL.......................................................................68
   Capitolul IV  Evidenţierea punctelor forte şi punctelor slabe la
                         firma S.C. Black Sea Suppliers SRL
                        (Analiza SWOT  a  firma  S.C.  Black  Sea  Suppliers
SRL).…74
                   4.1Analiza mediului intern al firmei
                         S.C. Black SeaSuppliers SRL……………………………..77
                   4.2 Punctele forte şi  punctele  slabe  ale  firmei  S.C.
Black
                                            Sea                    Suppliers
SRL................................................................80
                4.3 Analiza mediului extern a firmei
                               S.C.        Black        Sea        Suppliers
SRL.............................................81
                   4.4 Oportunităţile şi ameninţările firmei S.C. Black
                          Sea  Suppliers SRL………………………………………..85
                   4.5 Formularea strategiei firmei S.C. Black Sea
                         Suppliers SRL……………………………………………..88
                Capitolul             V             Concluzii             şi
propuneri...........................................................90
                        Bibliografie………………………………………………...93
Anexe.......................................................................
............94

Negocierea in domeniul asigurarilor de viata

C U P R I N S
INTRODUCERE 6
Capitolul 1 9
DEFINIREA NEGOCIERII   9
  1.1. Negocierea, formă a comunicării 12
  1.2. Negocierea în vânzări:     17
Capitolul 2 19
ASIGURĂRILE DE VIAŢĂ   19
  2.1. Piaţa asigurărilor de viaţă     19
    2.1.1 Consideraţii generale:  20
    2.1.2.Caracteristici structurale ale pieţei asigurărilor de viaţă    22
    2.1.3.Caracteristici ale pieţei:   27
   2.2. Prezentarea  asigurărilor de viaţă:  29
    2.2.1. Scurtă analiză a asigurărilor de viaţă: 29
    2.2.2. Motive in favoarea investiţiei în asigurările de viaţă  30
  2.3. Agentul de asigurări:      31
    2.3.1. Motivaţia muncii în asigurările de viaţă:    31
    2.3.2. Obiective prioritare în planificarea activităţii agentului de
    asigurare:   32
    2.3.3.Profilul agentului de asigurare:   34
    2.3.4. Managementul timpului: 35
  2.4. Prezentarea Societăţii de Asigurare Reasigurare ARDAF:      36
Capitolul 3 73
Negocierea în domeniul asigurărilor de viaţă 73
  3.1. Câteva consideraţii despre negociere în asigurările de viaţă:     73
  3.2. Psihologia vânzării  77
  3.3. Tehnici de negociere:      77
    3.3.1.  Să  îşi iubească produsul: 77
    3.3.2. Să cunoască concurenţa:     78
    3.3.3. Să cunoască piaţa:     78
    3.3.4. Să descopere avansului concurenţial:    78
    3.3.5. Să îşi  iubească firma 79
    3.3.6 Să aducă un avantaj  în plus:      79
    3.3.7. Să îşi iubească potenţialul client:     79
    3.3.8.Să nu pară o persoană anonimă:     80
    3.3.9. Să fie entuziast:      80
    3.3.10. Să lase clientul să vorbească:   80
    3.3.11. Să respecte clientul: 80
    3.3.12. Să nu judece clientul după aparenţe:   81
    3.3.13. Documentele, ofertele şi pliantele trebuiesc folosite în mod
    eficient: Tot procesul vânzării urmează în mod logic şi nu după ureche.
    81
    3.3.14.  În negociere trebuiesc speculate unele sentimente şi trăiri
    prin folosirea a unor cuvinte „magice”.  81
    3.3.15. Să influenţeze fără să manipuleze:     82
    3.3.16. Să ajute clientul să aleagă:     82
    3.3.17. Să nu denigreze niciodată concurenţa:  82
    3.3.18. Să nu se eschiveze:   82
    3.3.19. Să aibă simţul umorului:   82
    3.3.20. Să ştie să spună NU:  83
    3.3.21. Să insiste pe garanţii şi securitate:  83
    3.3.22. Să testeze dorinţa asigurării:   83
    3.3.23. Să ceară finalizarea: 83
    3.3.24. Să îşi respecte cuvântul dat:    83
    3.3.25.  Să ştie să se „vândă”:    83
  3.4. Tehnici de comunicare      84
  3.5. Cheia marilor realizări    87
  3.6. Motivaţia clientului sau slăbiciunea consultantului   87
CONCLUZII   89
BIBLIOGRAFIE     92

PLANUL CALITATII - INSTRUMENT DE APLICARE IN PRACTICA A PLANIFICARII CALITATII PRODUSELOR

CUPRINS:
CAPITOLUL 1- CALITATEA
1.1 CONCEPTUL DE CALITATE
1.2 CALITATEA PRODUSELOR
1.3 UTILITATEA PRODUSELOR IN RAPORT CU UTILIZATORUL  DIRECT  –  BENEFICIARII
PRODUSELOR
CAPITOLUL 2 – STANDARDUL DE CALITATE
2.1.TERMENUL DE CERTIFICARE
2.2 STANDARDIZAREA . STANDARDELE ISO 9000.
2.3 STANDARDUL ISO 9001- SISTEME DE MANAGEMENT ALE CALITATII
CAPITOLUL 3 –PLANIFICAREA
3.1.PLANIFICAREA CALITATII PRODUSELOR
3.2.PLANUL CALITATII
3.3. PLANURILE STRATEGICE ALE  CALITATII
CAPITOLUL  4  –PREZENTAREA  SOCIETATII  SC  AGRO   SRL  –  PRODUCATORUL   SI
DISTRIBUITORUL PRODUSULUI :”SALAM DE VARA”
4.1 SC AGRO SRL –DATE GENERALE
4.2 POLITICA INTEGRATA AIN  DOMENIUL  CALITATII  SIGURANTEI  ALIMENTELOR  SI
MEDIULUI      .
CAPITOLUL  5 -INSTRUCTIUNI TEHNOLOGICE DE FABRICARE A PRODUSULUI  “SALAM  DE
VARA “ PRODUS SC AGRO  SRL
5.1 MATERII PRIME UTILIZATE
5.2 MATERII AUXILIARE SI MATERII SECUNDARE UTILIZATE
5.3 RETETA- “SALAM DE VARA” PRODUS SC AGRO  SRL
CAPITOLUL 6-PROCEDURI  OPERATIONALE
6.1 PROCEDURA OPERATIONALA:CONTROLUL DMM
6.2 PROCEDURA POERATIONALA:VALIDAREA SISTEMULUI  HACCP
6.3 PROCEDURA OPERATIONALA:IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR
CAPITOLUL 7 –PROCEDURI DE SISTEM
7.1 PROCEDURA DE SISTEM :ACTIUNI PREVENTIVE
7.2 PROCEDURA DE SISTEM : ACTIUNI CORECTIVE
7.3 PROCEDURA DE SISTEM :AUDITURI INTERNE
7.4 PROCEDURA DE SISTEM :CONTROLUL INREGISTRARILOR
7.5 PROCEDURA DE MEDIU: MONITORIZARE SI MASURARE

RECRUTAREA SI SELECTIA RESURSELOR UMANE -SURSE, METODE SI PRINCIPII DE APLICARE

CUPRINS
Prefaţa ………………………………………………………………………………………..3
      CAPITOLUL I
PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE……………………………………………….5
           1. Importanţa planificării resurselor umane………………………………….5
           2. Oferta de forţă de muncă……………………………. ……………………7
                      1.2.1         Oferta      internă      de      resurse
                 umane……………............................7
                     1.2.2.       Oferta     externă     de     forţă     de
                 muncă......………….……………..9
                                         1.4                       Marketing
personalului.……………...........……….…………………12
      CAPITOLUL II
RECRUTAREA PERSONALULUI…………………………………………………….....15
           3.1         Prezentarea     generală     a     procesului     de
                 recrutare…………………….....15
           3.2      Problemele strategice ale procesului de  recrutare  …..
                 ………….…....17
           3.3          Sistemele     informaţionale      de      recrutare
                 ......…………………………...19
           3.4       Surse     interne     şi     surse     externe      de
           recrutare..……………………....…..20
                        3.5      Surse de recrutare
externă.………………………………………....…22
                 2.5.1      Recrutarea prin cunoştinţe personale.………………………..
                       22
                 2.5.2 Anunţuri publicitare în ziare şi
                       reviste.....…………………... .24
                 2.5.3 Publicitate la radio şi TV……………..……………………....27
                 2.5.4 Agenţii de recrutare…………………………………………..28
                 2.5.5 Căutarea directă (Head-hunting)...…………………………...29
                 2.5.6 Internet………………………………………………………..30
                 2.5.7           Recrutarea      în      instituţii       de
                       învăţământ………………………...33
                 2.5.8 Candidaţi ocazionali………………………………………….34
                 2.5.9 Recrutarea personalului vârstnic……………………………..35
                 2.5.10        Oficiile    de    forţa    de    muncă     şi
                       şomaj……………………...…...35
                 2.5.11             Evaluarea         procesului          de
                       recrutare………………….………...36
      CAPITOLUL III
EVALUAREA CANDIDAŢILOR ŞI METODE DE SELECŢIE………………….37
           3.1   Selecţia ca process de evaluarea candidaţilor…………………...37
           3.2   Metode de selecţie………………………….…………………...39
                 3.2.1 Evaluarea CV-urilor…………………………………….39
                 3.2.2 Primul interviu de selecţie……………….……………..40
                 3.2.3        Formularul         –         cerere         de
           angajare……………..................41
                 3.2.4 Testele………………………………………  …………43
                 3.2.5 Interviul…………………………………………………47
                 3.2.6 Centrele de evaluare (Assessment Center)..……………49
                 3.2.7 Testarea stării de sănătate…………………………… ...50
                 3.2.8 Verificarea referinţelor…………………………………50
                 3.2.9 Grafoanaliză (Analiză scrisului de mână)………………51
                 3.2.10     Poligraful (Detector de mincuni)………………….……51
           3.3     Criterii de alegere a metodelor de selecţie……………………...52
CONCLUZII...................................................................
...........................................54
  Bibliografie…………………………………………………………………………. 57

ROLUL COORDONATORULUI DE PROIECTE SI PROGRAME IN ORGANIZATIA SCOALA

CUPRINS
Introducere………………………………………………………………………………….
Capitolul I- NOŢIUNI GENERALE DESPRE ORGANIZAŢIA ŞCOALĂ…………..
1.1.Organizaţiile.Repere conceptuale………………………………………………………
1.2.Specificul şcolii ca organizaţie…………………………………………………………….
1.3.Managementul educaţional……………………………………………………………….
1.4.Dezvoltarea educaţională………………………………………………………………….
1.5.Managementul selecţiei şi al formării directorilor de
şcoli……………………………….
Capitolul II – STRATEGIA DEZVOLTĂRII ACTIVITĂŢII EDUCATIVE  ŞCOLARE ŞI
EXTRAŞCOLARE…………………………………………………………………..
2.1.Context…………………………………………………………………………………
2.2.Viziune………………………………………………………………………………………2.3.Principii şi
valori…………………………………………………………………………….
2.4.Scop…………………………………………………………………………………….
2.5.Obiectivele principale……………………………………………………………………..
2.6.Cadrul de implementare………………………………………………………………….
2.7.Grupul ţintă……………………………………………………………………………..
2.8.Rezultate aşteptate…………………………………………………………………………..
Capitolul III- CADRUL NORMATIV.LOCUL ŞI ROLUL COORDONATORULUI DE PROIECTE
ŞI PROGRAME EDUCATIVE ÎN ORGANIZAŢIA ŞCOALĂ.
3.1.Cadrul legislativ şi activitatea C.P.E……………………………………………………
3.2.Atribuţiile şi competenţele C.P.E. conform R.O.F.U.I.P…………………………………
3.3.Proiectarea activităţii C.P.E…………………………………………………………..
3.4.Conţinutul şi organizarea  activităţii C.P.E……………………………………………….
3.5.Programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare……………………………………
3.6.Coordonatorul de proiecte şi programe educative…………………………………………..
3.7.Fişa postului C.P.E……………………………………………………………………………..
3.8.Activitatea extraşcolară - indicator al managementului calităţii
totale…………………
3.9.Activitatea extraşcolară şi „Noile educaţii”………………………………………………
Capitolul IV – APLICAŢIE PRACTICĂ.ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ ÎN PERCEPŢIA
ELEVILOR………………………………………………………………….
4.1.Chestionar……………………………………………………………………………..
4.2.Prezentarea grafică a rezultatelor………………………………………………………….
4.3.Raportul de sinteză al studiului…………………………………………………………..
Capitolul V- PROIECTAREA ACTIVITĂŢII ŞCOLARE…………………………….
5.1.Programul activităţilor educative pe anul 2008/2009………………………………………
5.2.Planul managerial al C.P.E………………………………………………………………
CONCLUZII;PROPUNERI…………………………………………………………………
Bibliografie………………………………………………………………………………..

Controlul activitatii economice a societatilor comerciale

CUPRINS
INTRODUCERE.................................................................
................................................. 4
CAPITOLUL     I.     Consideraţii     generale      privind      societăţile
comerciale..................................................................
............................................................. 6
1.1.         Apariţia         şi         reglementările         societăţilor
comerciale........................................................ 6
1.2.    Noţiunea    şi     caracterele     juridice     ale     societăţilor
comerciale........................................ 9
1.3.                  Forme                   de                   societăţi
comerciale..................................................................
.................... 11
                  1.3.1.       Societăţi       în       nume        colectiv
(S.N.C.).......................................................      .......
12
                 1.3.2.      Societăţi       în       comandită       simplă
(S.C.S.)........................................................... 13
                     1.3.3.          Societăţi          pe           acţiuni
(S.A.)......................................................................
.......... 14
               1.3.4.     Societatea     în     comandită     pe     acţiuni
(S.C.A.).................................................. 16
                1.3.5.      Societatea      cu      răspundere      limitată
(S.R.L.).................................................... 17
1.4.            Clasificarea             societăţilor             comerciale
............................................................................
.. 18
           1.4.1.    Societăţi    de    persoane     şi     societăţi     de
capitaluri............................................ 19
        1.4.2. Societăţi cu răspundere limitată şi societăţi  cu  răspundere
nelimitată.... 20
          1.4.3.   Societăţi   cu   părţi   sociale    şi    societăţi    pe
acţiuni........................................... 20
          1.4.4.   Societăţi    emitente    de    valori    imobiliare    şi
neemitente................................ 21
        1.4.5. Societăţi cu capital românesc  şi  societăţi  cu  participare
străină............... 21
CAPITOLUL   II.   Controlul   activităţii    economice    a     societăţilor
comerciale..................................................................
.............................................................. 22
2.1.  Funcţionarea   societăţilor   comerciale   -   Organele   societăţilor
comerciale…..…… 22
                 2.1.1.            Adunarea            generală            a
acţionarilor................................................................
... 23
          2.1.2.     Auditul     financiar,      auditul      intern      şi
cenzorii.................................................. 35
2.2.                                                              Registrele
contabile...................................................................
....................................... 49
2.3.                 Formele                 de                 înregistrare
contabilă...................................................................
............... 59
CAPITOLUL                  III.                  Studiu                   de
caz.........................................................................
.............. 70
Concluzii...................................................................
................................................................ 77
Bibliografie................................................................
............................................................... 80
Anexe.......................................................................
................................................................. 82

EFICIENTA INVESTITIILOR DE CAPITAL PENTRU MODERNIZAREA S.C. S.R.L

CUPRINS:
CAPITOLUL 1. Eficienţa investiţiilor de capital în economia de
piaţă…................................3
      1.1. Conceptul propriu-zis de eficienţă economică a  investiţiilor  de
capital ......................3
      1.2.Criterii de eficienţă economică  a  investiţiilor  de  capital  în
economia de piaţă ........... 8
      1.3.Indicatorii de evaluare a eficienţei investiţiilor de  capital  în
economia de piaţă.........10
                    1.3.1.          Indicatori          cu          caracter
general.....................................................................
..............11
                          1.3.2.                Indicatori                de
bază........................................................................
.............................14
             1.3.3.Indicatori  specifici  obiectivelor  de   investiţii   ce
realizează                           activitate                           de
comerţ…………………...............................................................
..................................................17
                                   1.3.4.                         Indicatori
dinamici....................................................................
................................19
CAPITOLUL  2.  Plan  de  afaceri  pentru   proiectul:   Pensiune   turistica
montana..........21
          2.1. Date de  indentificare a beneficiarului de
proiect.............................................21
                       2.2.              Descrierea              activitatii
curente.....................................................................
........22
                                     2.2.1.                            Scurt
istoric.....................................................................
...............................22
           2.2.2. Prezentarea produselor / serviciilor pe
categorii………..…………...................…..24
           2.2.3.
Piaţa…......................................................................
.................................................26
           2.2.4. Capacitatea tehnică
actuală.…………………….………..…………...................….30
           2.3. Descrierea proiecrului de investitii pentru care se
solicita finantarea..........................30
           2.3.1. Proiectul de investiţie….
………………………………………….……..................32
           2.3.2. Planul de finanţare……. ………………………………………….…........
.............32
               2.3.3.      Produsele      şi       serviciile       aferente
investiţiei………………………….…......................32
                                                                      2.3.4.
Piaţa……………….……..............................................................
..............................35
                  2.3.5.          Strategia          de          marketing….
………………………………………….….................... 38
          2.3.6. Personalul………………. ………………………………………….…....................40
            2.4.   Previziuni   financiare   pe   durata   de   acordare   a
creditului……………………...............41
              2.4.1.     Proiecţia      contului      de      profit      şi
pierdere…….….....................………………….……41
                   2.4.2.          Proiecţia           fluxului           de
numerar……….…….…………………….……......................44
CONCLUZII...................................................................
...................................................44
BIBLIOGRAFIE................................................................
.................................................47
ANEXE.......................................................................
..........................................................50

Globalizarea si Managementul Firmei

CUPRINS
Capitolul                             I:                             Ştiinţa
Managementului..............................................................
......................3
1.1                               Procesele                               de
Management..................................................................
............................5
1.2                               Relaţiile                               de
Management..................................................................
.............................6
Capitolul        II:        Sistemul        de         Management         al
Firmei.................................................................8
2.1                         Definirea                         Managementului
Firmei......................................................................
...........8
2.2          Subiectul,           Obiectul           şi           Conţinutul
Managementului.....................................................11
2.2.1                Obiectul                Managementului                –
Firma.......................................................................
....11
2.2.2               Subiectul                Managementului                –
Managerul..................................................................1
2
2.2.3                                                             Conţinutul
Managementului..............................................................
.......................13
2.3                 Funcţiile                 Sistemului                  de
Management..................................................................
.........15
2.3.1
Previziunea.................................................................
...............................................16
2.3.2
Organizarea.................................................................
..............................................16
2.3.3
Coordonarea.................................................................
............................................17
2.3.4                              Antrenarea                              –
Motivarea...................................................................
.........................17
2.3.5                               Control                                –
Evaluarea...................................................................
...............................18
Capitolul                          III:                          Activitatea
Managerilor.................................................................
..............19
3.1                                                                Managerul
Contemporan.................................................................
.............................20
3.1.1                                                              Definiţia
Managerului.................................................................
..............................20
3.1.2                                                             Calităţile
Managerului.................................................................
..............................21
3.1.3                                                              Tipologia
Managerilor.................................................................
.............................22
3.2                                                                   Roluri
Manageriale.................................................................
.....................................24
3.3                                                                    Munca
Managerilor.................................................................
.....................................24
3.4                                                               Problemele
Managerilor.................................................................
..............................25
Capitolul         IV:          Globalizarea          şi          Societăţile
Transnaţionale...................................................27
4.1           Globalizarea,           Latura           Economică           a
Mondializării........................................................27
4.2       Crizele        Economice,        Efecte        Negative        ale
Globalizării..................................................29
4.3                          Evoluţia                           Societăţilor
Transnaţionale..............................................................
..............30
4.3.1                                                               Exportul
Indirect....................................................................
...................................31
4.3.2                                                               Exportul
Direct......................................................................
....................................32
4.3.3
Licenţierea.................................................................
................................................33
4.3.4                             Contractul                              de
Management..................................................................
.....................33
4.3.5                             Contractul                              de
Producţie...................................................................
..........................34
4.3.6                                                            Societăţile
Mixte.......................................................................
................................34
4.3.7                                                             Investiţia
Directă.....................................................................
..................................35
4.4                               Procesul                                de
Internaţionalizare..........................................................
............................35
4.5                       Managementul                        Întreprinderii
Globale.....................................................................
.....37
Capitolul     V:     Studiu     de     Caz:     Senior      Software      şi
Sensident................................................43
5.1
Provocarea..................................................................
.................................................43
5.2                                                                Strategia
Propusă.....................................................................
....................................44
5.3            Primirea            Soluţiei             de             către
Management..................................................................
.....47
5.4
Rezultate...................................................................
...................................................48
Concluzii...................................................................
.........................................................49
Bibliografie................................................................
........................................................50

MARKETINGUL RELATIONAL IN INTREPRINDERI DE SERVICII - Studiu de caz la SC SA

                                         CUPRINS
|INTRODUCERE                                                          |4     |
|CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE MARKETING RELATIONAL                       |6     |
|       1.1 Caracteristici definitorii ale marketingului relaţional   |8     |
|           1.1.1 Premisele apariţiei marketingului relaţional        |7     |
|           1.1.2 Relaţiile marketingului relaţional, cei 30R         |10    |
|           1.1.3 Avantajele marketingului relaţional                 |14    |
|       1.2 Activităţi de planificare şi realizare a marketingului    |16    |
|relaţional în întreprinderi de servicii                              |      |
|            1.2.1 Programul de fidelizare al clienţilor              |17    |
|            1.2.2 Deciziile de bază în cadrul programului de         |18    |
|fidelizare                                                           |      |
|       1.3 Politica de distribuţie                                   |24    |
|       1.4 Politica de preţ                                          |25    |
|       1.5 Politica de promovare                                     |26    |
|       1.6 Politica de preţ                                          |26    |
|  CAPITOLUL II. LOIALITATEA CLIENTULUI – OBIECTIV STRATEGIC ÎN       |28    |
|MARKETINGUL RELAŢIONAL                                               |      |
|       2.1 Elemente conceptuale ale loialităţii clienţilor           |28    |
|         2.1.1 Aspecte ale loialitaţii clienţilor                    |30    |
|2.1.            2.1.2  Instrumentele conceptuale ale marketingului   |33    |
|fidelizării clienţilor                                               |      |
|      2.2  Tipologia şi conţinutul programelor de loialitate a       |36    |
|clienţilor.           Implimentarea programelor de loialitate        |      |
|         2.2.1 Programele de loialitate orientate spre preţuri       |37    |
|         2.2.2 Programe de loialitate orientate spre client          |39    |
|CAPITOLUL III STRATEGII DE FIDELIZARE A CLIENŢILOR COMPANIEI “ORANGE”|43    |
|S.A. PE PIAŢA AUTOHTONĂ                                              |      |
|      3.1. Caracteristica generală a activităţii companiei “Orange”  |43    |
|         3.1.1 Istoricul companiei “Orange”                          |43    |
|          3.1.2 Structura organizatorica a companiei                 |45    |
|      3.2  Programe de fidelizare Orange                             |47    |
|         3.2.1 Programul de premii 2007                              |47    |
|         3.2.2 Minute aniversare                                     |49    |
|     3.3 Studierea atitudinilor clienţilor companiei Orange.         |50    |
|Strategii de   marketing relaţional cu aplicabilitate în compania    |      |
|Orange                                                               |      |
|         3.3.1 Definirea şi tipologia cercetării                     |50    |
|        3.3.2 Instrumentul cercetării – chestionarul                 |51    |
|        3.3.3 Studiul privind determinarea atitudinii consumatorului |55    |
|faţă de produsele oferite.Analiza şi interpretarea rezultatelor      |      |
|cercetării.                                                          |      |
|        3.3.4 Concluzii privind studiul efectuat                     |59    |
|CONCLUZII                                                            |61    |
|BIBLIOGRAFIE                                                         |62    |

DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL SOCIETATII COMERCIALE

CUPRINS
Introducere                            în                            analiza
financiară..................................................................
..............................3
Capitolul        1:        Analiza        financiarǎ         pe         baza
bilanţului...............................................................4
Responsabilitatea          social-economică          a          societăţilor
comerciale...................................................4
1.1                          Alcătuirea                           bilanţului
financiar...................................................................
...........................5
1.2                Indicatori                ai                 echilibrului
financiar...................................................................
.....................5
Capitolul            2:            Analiza            contului            de
rezultate...................................................................
..........9
2.1                Soldurile                 intermediare                 de
gestiune....................................................................
...................9
2.2               Capacitatea                de                autofinanţare
(CAF).......................................................................
............10
Capitolul                3:                Analiza                cash-flow-
urilor......................................................................
.............12
3.1   Tehnica   1   –   Tabloul   de   finanţare   (utilizări   –    resurse
suplimentare)..............................12
3.2 Tehnica  2  –  Tabloul  fluxurilor  de  trezorerie  (tabloul  cash-flow-
urilor)............................13
3.3       Cash       flow-uri       utilizate        pentru        evaluarea
firmei..................................................................14
Capitolul       4:       Diagnosticul       rentabilităţii       şi       al
riscului...........................................................15
4.1         Diagnosticul         financiar         al         rentabilităţii
firmei.....................................................................1
6
4.1.1                               Viteza                                de
rotaţie.....................................................................
..........................................16
4.1.2             Sistemul             de             analiză             Du
Pont........................................................................
....................16
4.2                Diagnosticul                 financiar                 al
riscului....................................................................
...................17
4.2.1                             Indicatori                              de
lichiditate.................................................................
...................................17
4.2.2                             Indicatori                              de
solvabilitate...............................................................
.................................18
Capitolul                           5:                           Previziunea
financiară..................................................................
....................19
Capitolul       6:       Studiu       de       caz:       Ape       Minerale
S.A.....................................................................21
A:        Analiza        echilibrului        financiar        pe        baza
bilanţului...........................................................22
A.1                            Bilanţul                            financiar
simplificat.................................................................
............................22
A.2                Indicatori                ai                 echilibrului
financiar...................................................................
..................22
B:                   Analiza                   contului                   de
rezultate...................................................................
.........................28
B.1                Soldurile                 intermediare                 de
gestiune....................................................................
................28
B.2                              Capacitatea                              de
autofinanţare...............................................................
..............................31
B.3   Legatura    dintre    valoarea    adăugată    şi    produsul    intern
brut.................................................32
C:                   Analiza                   cash                    flow-
urilor......................................................................
.............................34
C.1             Tehnica1              –              Tabloul              de
finanţare...................................................................
.....................34
C.2       Tehnica       2       –        Tabloul        fluxurilor        de
trezorerie..................................................................
....35
C.3       Cash       flow-uri       utilizate        pentru        evaluarea
firmei.................................................................36
D: Diagnosticul rentabilităţii şi al
riscului....................................................................
.......39
D.1         Diagnosticul         financiar         al         rentabilităţii
firmei....................................................................39
D.1.1                               Viteza                                de
rotaţie.....................................................................
.........................................39
D.1.2                              Sistemul                               Du
Pont........................................................................
....................................39
D.2                Diagnosticul                 financiar                 al
riscului....................................................................
...................40
D.2.1                             Indicatori                              de
lichiditate.................................................................
..................................40
D.2.2                             Indicatori                              de
solvabilitate...............................................................
................................41
E: Previziunea
financiară..................................................................
....................................42
Concluzii...................................................................
...............................................................44
Propuneri...................................................................
.............................................................45
Bibliografie................................................................
..............................................................46
Anexe.......................................................................
................................................................47