Proiectarea navei. Proiectarea instalatiei de balast

                                   Cuprins
I. DESCRIERE GENERALA
      I.1 CLASIFICARE
      I.2 DESCRIERE
      I.3 MASINI
      I.4 VITEZA, AUTONOMIE
      I.5 ECHIPAJ
      I.6 DEADWEIGHT
II. DETERMINAREA DIMENSIUNILOR PRINCIPALE
      II.1 CALCULUL LUNGIMII CAND SE CUNOASTE DEADWEIGHT-UL SI VITEZA
      II.2 CALCULUL LUNGIMII NAVEI
      II.3 CALCULUL COEFICIENTILOR DE FINETE CB, CM, CW, CP
      II.4 VERIFICAREA LUNGIMII NAVEI LA INTERFERENTA VALURILOR
      II.5 CALCULUL LATIMII NAVEI SI A RAPORTULUI B/D
      II.6 CALCULUL PESCAJULUI SI INALTIMII DE CONSTRUCTIE A NAVEI
      II.7 VERIFICAREA RAPOARTELOR DINTRE DIMENSIUNI
      II.8 VERIFICAREA PERIOADEI OSCILATIILOR DE RULIU
      II.9 STABILITATEA INITIALA
III. DETERMINAREA DIAGRAMEI DE CARENE DREPTE SI DIAGRAMA BONJEAN
      III.1 CALCULUL DE CARENE DREPTE
      III.2 CALCULUL DIAGRAMEI BONJEAN
IV. DIAGRAMA BRATULUI STABILITATII STATICE
      IV.1 STABILITATEA LA UNGHIURI MARI DE INCLINARE
      IV.2 CURBELE DE INTERPOLARE ALE STABILITATII DE FORMA
V. ESANTINAJ IN ZONA CENTRALA A NAVEI
      V.1 RAPOARTE INTRE DIMENSIUNI
      V.2 DISTANTA REGULAMENTARA NORMALA
      V.3 GROSIMI MINIME
            V.3.1 INVELISUL EXTERIOR
            V.3.2 INVELISUL PUNTILOR
            V.3.3 INVELISUL DUBLULUI FUND
            V.3.4 TABLELE PERETILOR ETANSI
      V.4 INVELISUL EXTERIOR (FUNDUL NAVEI,BORDAJUL SI PUNTEA PRINCIPALA)
            V.4.1 GROSIMEA INVELISULUI FUNDULUI IN ZONA CENTRALA A NAVEI
            V.4.2 CHILA PLATA
            V.4.3 GROSIMEA INVELISULUI BORDAJULUI
            V.4.4 CENTURA
            V.4.5 GROSIMEA TABLELOR PUNTII PRINCIPALE
      V.5 STRUCTURA FUNDULUI SI A DUBLULUI FUND IN ZONA TANCURILOR DE
INCARCARE
            V.5.1 ESANTIONAJUL DUBLULUI FUND
                  V.5.1.1 TABLELE DUBLULUI FUND
                  V.5.1.2 LONGITUDINALELE PLAFONULUI DUBLULUI FUND
      V.6 ESANTIONAJUL DUBLULUI FUND
                  V.6.1 SUPORTUL CENTRAL
                  V.6.2 INALTIMEA SUPORTULUI CENTRAL
                  V.6.3 GROSIMEA SUPORTULUI CENTRAL
                  V.6.4 VARANGE CU INIMA
                  V.6.5 VARANGE ETANSE
                  V.6.6 RIGIDIZAREA VARANGELOR
                  V.6.7 SUPORTII LATERALI
                  V.6.8 PLAFONUL DUBLULUI FUND
                  V.6.9 GURI DE VIZITARE SI DECUPARI DE USURARE
                  V.6.10 PUTURI DE DRENAJ
                  V.6.11 DECUPARI IN OSATURA
      W PERETII LONGITUDINALI ETANSI IN TANCURILE DE MARFA SI BALAST
            W.1 TABLELE PERETILOR
            W.2 MONTANTI INTARITI
      X PERETII TRANSVERSALI ETANSI
            X.1 MONTANTII SIMPLI
VI. GRINDA ECHIVALENTA IN PRIMA APROXIMATIE
      VI.1 GRINDA ECHIVALENTA
VII. DETERMINAREA REZISTENTEI LA INAINTARE SI ALEGEREA APARATULUI MOTOR
      VII.1 CALCULUL REZISTENTEI LA INAINTARE
      VII.2 CALCULUL INSTALATIEI DE PROPULSIE SI ALEGEREA MOTORULUI
VIII. DIAGRAMA DE MASE, EFORTURI SECTIONALE SI SUPLIMENATRE LA ASEZAREA
SATATICA PE VALOARE PENTRU UNGHIUL ? = 1800
      VIII.1 CALCULUL GRUPELOR DE MASE
            VIII.1.1 MASA CORPULUI GOL
            VIII.1.2 MASA AMENAJARI, INSTALATII, ECHIPAMENTE
            VIII.1.3 MASA INSTALATIEI DE PROPULSIE
            VIII.1.4 MASA COMBUSTIBILULUI, ULEIULUI, SI APEI AFERENTE
INSTALATIEI DE FORTA
            VIII.1.5 MASA ECHIPAJULUI
            VIII.1.6 MASA REZERVE ECHIPAJ
            VIII.1.7 REZERVA DE DEPLASAMENT
            VIII.1.8 MASA BALASTULUI LICHID
            VIII.1.9 MASA INCARCATURII UTILE
            VIII.1.10 DEPLASAMENTUL
      VIII.2 EFORTURI IN APA CALMA
            VIII.2.1 DISTRIBUTIA DE MASE
            VIII.2.2 CURBA GREUTATII
            VIII.2.3 CURBA IMPINGERILOR IN APA CALMA
IX. PROIECTAREA INSTALATIEI DE BALAST. INSTALATII SIMILARE ELEMENTELE
COMPONENTE
      IX.1 TANCURILE DE BALAST
      IX.2 POMPELE
      IX.3 TUBULATURA INSTALATIEI
      IX.4 ARMATURILE INSTALATIEI
            IX.4.1 STABILIREA PARAMETRILOR DE CALCUL PE REFULARE
X. TEMA ECONOMICA
      X.1 EFICIENTA ECONOMICA
            X.1.1 GENERALITATI
            X.1.2 ELEMENTE DE CALCUL
            X.1.3 INDICATORII SUPLIMENTARI
            X.1.4 CALCULUL INDICATORILOR DE EFICIENTA
                  X.1.4.1 DETERMINAREA CAPACITATII UTILE DE INCARCARE
                  X.1.4.2 DURATA UNUI VOIAJ
                  X.1.4.3 DETERMINAREA INCASARILOR ANUALE
                  X.1.4.4 DETERMINAREA CHELTUIELILOR ANUALE DE INTRETINERE
SI EXPLOATARE
                  X.1.4.5 CALCULUL INDICATORILOR DE EFICIENTA
                  X.1.4.6 CALCULUL INDICATORILOR DE BAZA
                  X.1.4.7 CALCULUL INDICILOR SPECIFICI
XI. TEMA SPECIALA
Bibliografie
Pagini 162

Proiectarea mecanica a unei coloane de fractionare

                                   CUPRINS
  Capitolul 1
INTRODUCERE………………………………………………………..5
  Capitolul 2
PREZENTAREA CONSTRUCTIV FUNCŢIONALĂ A APARATELOR DE TIP
COLOANĂ…………………………………………………….9
  Capitolul 3
CALCULUL DE PROIECTARE MECANICĂ AL COLOANEI……..30
3.1.Alegerea materialelor şi calculul tensiunilor admisibile……………31
3.2.Calculul de dimensionare al corpului coloanei……………………..37
   3.2.1.Tronsonarea coloanei…………………………………………...37
   3.2.2.Calculul de dimensionare al mantalei…………………………..38
   3.2.3.Calculul de dimensionare al fundurilor semisferice…………….42
3.3.Alegerea racordurilor şi calculul de consolidare……………………45
3.4.Calculul asamblării demontabile prin flanşe………………………..52
  Capitolul 4
EVALUAREA ÎNCĂRCĂRILOR ACCIDENTALE ŞI EXTRAORDINARE PE
COLOANĂ…………………………………..59
4.1.Determinarea sarcinilor gravitaţionale……………………………...60
4.2.Determinarea perioadei oscilaţiilor proprii………………………….72
4.3.Evaluarea efectelor acţiunii vântului………………………………..90
4.4.Evaluarea efectelor acţiunii sarcinilor seismice…………………….98
  Capitolul 5
CALCULUL MECANIC DE VERIFICARE LA REZISTENŢĂ ŞI
STABILITATE………………………………………………………...103
5.1.Determinarea eforturilor unitare…………………………………...104
5.2.Verificarea condiţiilor de rezistenţă şi stabilitate………………….108
  Capitolul 6
CALCULUL SISTEMULUI DE REZEMARE……………………….113
  Capitolul 7
ANALIZA CONSTRUCTIVĂ A TIPURILOR DE AMENAJĂRI INTERIOARE DE LA
COLOANE…………………………………...119
  Capitolul 8
NORME TEHNICE DE SECURITATE A MUNCII LA EXPLOATAREA COLOANELOR ÎN
INSTALAŢIE……………….120
  Capitolul 9
CONCLUZII…………………………………………………………..121
    Bibliografie…………………………………………………………123

Proiectarea filtrelor digitale prin modelare

                                   CUPRINS
Capitolul 1. Filtre digitale…………………………………………………………………1
      1.1. Clasificarea filtrelor digitale……………………………………………………2
      1.2. Procedura de proiectare a filtrelor digitale……………………………………..3
      1.3. Filtre cu răspuns finit la impuls (IIR)………………………………………......4
          1.3.1. Filtre FIR cu fază liniară………………………………………………..…5
      1.4. Filtre cu răspuns infinit la impuls (FIR)…………………………..…………..18
      1.5. Metode de proiectare a filtrelor digitale………………………………………23
Capitolul 2. Proiectarea prin modelare a filtrelor autoregresive, a
filtrelor ………...26
cu mediere mobilă şi a filtrelor cu poli şi zerouri
      2.1. Introducere…………………………………………………………………….26
          2.1.1. Ecuaţii supradeterminate………………………………………………....26
      2.2. Filtre autoregresive (având numai poli)……………………………………....28
          2.2.1. Metoda covarianţei…………………………………………………….....31
          2.2.2. Ecuaţia Yule-Walker……………………………………..……………....31
          2.2.3. Metoda autocorelaţiei………………………………………………….....32
          2.2.4. Algoritmul Levinson-Durbin……………………………………………..35
          2.2.5. Algoritmul pas-înapoi…………………………………………………….39
          2.2.6. Date asupra răspunsului în amplitudine………………………………….40
          2.2.7. Metoda Steiglitz-McBride………………………………………………..40
      2.3. Filtre cu mediere mobilă………………………………………………………43
          2.3.1. Metoda Durbin……………………………………………………….…..43
          2.3.2. Metoda Judell’s…………………………………………………………..46
      2.4. Filtre ARMA (cu poli şi zerouri)……………………………………………...47
          2.4.1. Coada lui [pic]…………………………………………………………...48
          2.4.2. Coada lui [pic]…………………………………………………………….51
          2.4.3. Metoda Durbin extinsă…………………………………………………...52
          2.4.4. Metoda Judell’s…………………………………………………………..53
          2.4.5. Metoda Steiglitz-McBride………………………………………………..54
          2.4.6. Metoda Evans-Fischl……………………………………………………..55
Capitolul 3. Structuri lattice. Analiza spectrală prin modelare……………………….58
      3.1. Structuri lattice…………………………………………………………..……58
          3.1.1. Lattice MA…………………………………………………….…………58
          3.1.2. Lattice AR………………………………………………………………..60
          3.1.3. Lattice ARMA……………………………………………………………62
      3.2. Analiza spectrală prin modelare………………………………………………63
          3.2.1. Metoda autocorelaţiei…………………………………………………….64
          3.2.2. Metoda supradeterminată………………………………………………...66
          3.2.3. Metoda covarianţei……………………………………………………….66
          3.2.4. Albirea exactă…………………………………………………………….68
          3.2.5. Potrivirea corelaţiei………………………………………………………69
Capitolul 4. Implementarea metodelor în MATLAB. Exemple…………………….…70
      4.1. Proiectarea prin modelare a filtrelor digitale  IIR  prin  metoda
Prony…………70
       4.2.  Proiectarea  prin  modelare  a  filtrelor  digitale  IIR   prin
metoda….………….…86
             Steiglitz-McBride
Concluzii…………………………………………………………………………………102
Anexe…………………………………………………………………………………….103
Bibliografie………………………………………………………………………………107

Proiectarea elementelor unui sistem de termoficare urban cu apa fierbinte bitubular inchis

                                   CUPRINS
        1. Tema de proiectare
        2. Memoriu justificativ
        3. Note de calcul
        1. Calculul diagramei de reglare a furnizării căldurii
        2. Stabilirea sarcinii termice micro M1
        3. Sarcina termică orăşenească
        4. Calculul hidraulic al reţelelor
      3.4.1. Trasarea reţelei în microraionul M1
      3.4.2. Schema de calculul hidraulic
      3.4.3. Calculul de debite de apă fierbinte
      3.4.4. Calculul de dimensionare
      3.4.5. Trasarea graficului piezometric
      3.4.6. Trasarea graficului piezometric în regim dinamic
      3.4.7. Trasarea graficului piezometric în regim static
     5.     Calculul de rezistenţă
      3.5.1. Întocmirea schemei termomecanice
      3.5.2. Calculul grosimii peretelui ţevii ( alegerea conductelor )
      3.5.3. Calculul distanţei între suporturile mobile, faţă  de  punctele
      mobile
      3.5.4. Calculul compensatoarelor elastice de dilatare
      3.5.5. Calculul forţelor în punctele de încastrare (puncte fixe )
      3.5.6. Calculul efortului echivalent în punctele cu solicitare maximă
      Pagini 49

Proiectarea asistata de calculator a infasurarilor in dublu strat a masinilor electrice de curent alt

                                  Cuprins:
|1. |Generalităţi…………………………………………………………………...                  |3   |
|   |  1.1. Generalităţi despre construcţia maşinilor electrice|3   |
|   |rotative……………                                             |    |
|   |  1.2. Elemente constructive ale maşinii                  |4   |
|   |asincrone…………………………..                                     |    |
|   |  1.3. Înfăşurările maşinilor electrice                   |6   |
|   |rotative………………………………..                                    |    |
|   |     1.3.1. Înfăşurări concentrate………………………………………………      |10  |
|   |     1.3.2. Înfăşurări repartizate în                     |10  |
|   |crestături………………………………….                                  |    |
|   |  1.4. Înfăşurări de curent alternativ………………………………………….   |15  |
|   |     1.4.1. Elemente constructive……………………………………………...     |15  |
|   |     1.4.2. Înfăşurări într-un strat………………………………………………    |17  |
|   |     1.4.3. Înfăşurări în două straturi………………………………………….. |17  |
|   |  1.5. Generalităţi despre mediul de programare (Visual   |18  |
|   |Basic)……………..                                             |    |
|   |     1.5.1. Convenţii tipografice……………………………………………….      |20  |
|   |     1.5.2. Convenţii privind denumirea                   |20  |
|   |obiectelor……………………………                                     |    |
|   |     1.5.3. Formularele, controalele şi meniurile         |21  |
|   |aplicaţiei „Proiectarea                                   |    |
|   |automată a înfăşurărilor maşinilor electrice”…………………….... |    |
|   |           1.5.3.1. Formularele…………………………………………………..      |21  |
|   |           1.5.3.2. Controalele…………………………………………………..      |25  |
|   |           1.5.3.3. Meniurile……………………………………………………..       |34  |
|2. |Steaua crestăturilor…………………………………………………………...             |36  |
|   |  2.1. Construcţia stelei crestăturilor………………………………………….  |36  |
|   |  2.2. Realizarea stelei crestăturilor pentru q=număr     |37  |
|   |întreg………………….                                            |    |
|   |  2.3. Construcţia stelei crestăturilor utilizând Visual  |38  |
|   |Basic…………………                                              |    |
|3. |Schema desfăşurată…………………………………………………………..                |44  |
|   |  3.1. Construcţia schemei desfăşurate……………………………………….    |44  |
|   |  3.2. Realizarea schemei desfăşurate utilizând Visual    |48  |
|   |Basic………………...                                            |    |
|   |     3.2.1. Funcţia principală „Schema”………………………………………    |49  |
|   |     3.2.2. Funcţia „ConexiuniSectii”………………………………………….    |51  |
|   |     3.2.3. Funcţia „Conexiunia1”…………………………………………….       |52  |
|   |     3.2.4. Funcţia „Scroll”……………………………………………………          |56  |
|4. |Graficul forţei magnetomotoare……………………………………………..         |57  |
|   |  4.1. Construcţia graficului f.m.m…………………………………………...    |57  |
|   |  4.2. Trasarea graficului f.m.m. şi a armonicelor        |60  |
|   |utilizând Visual Basic……                                  |    |
|   |     4.2.1. Funcţia pentru desenarea                      |61  |
|   |simbolurilor……………………………..                                 |    |
|   |     4.2.2. Funcţia „Grafic1”………………………………………………….         |63  |
|   |     4.2.3. Funcţia „Grafic2”………………………………………………….         |69  |
|5. |Concluzii……………………………………………………………………..                     |71  |
|   |Anexa A………………………………………………………………………                        |74  |
|   |Anexa B………………………………………………………………………                        |79  |
|   |Anexa C………………………………………………………………………                        |102 |
|   |Bibliografie……………………………………………………………..........             |119 |

Procesul tehnologic de prelucrare prin deformare plastica la rece

                                   Cuprins
Cap.I Memoriu tehnic
        1. Consideraţii generale asupra prelucrărilor prin
           presarea la rece
        2. Analiza materialului piesei
Cap.II Memoriu justificativ de calcul
      2.1. Analiza tehnologităţii piesei
      2.2. Stabilirea formei şi dimensiunilor semifabricatului
      2.3. Analiza utilizării eficiente a materialului. Calculul
            C.U.M.
      2.4.a) Stabilirea succesiunilor prelucrărilor necesare
            pentru obţinerea piesei
      2.4.b) Stabilirea numărului de operaţii intermediare şi
            a dimensiunilor intermediare
      2.4.c) Succesiunea operaţiilor de ambutisare
      2.5. Stabilirea variantei optime de prelucrare şi alegerea
            variantei optime. Intinerarul tehnologic pentru
            varianta optimă
      2.6. Calculul parametrilor energetici ai procesului F.L.P.
      2.7. Stabilirea tipului parametrilor geometrici şi energetici
            ai presei
      2.8. Calculul centrului de presiune
      2.9. Calculul dimensiunilor elementelor active
      2.9.1. Calculul dimensiunilor elementelor active la
           decupare
      2.9.2. Calculul dimensiunilor elementelor active la
            ambutisare
      2.10. Calculul de rezistenţă a elementelor puternic
            solicitate
      2.11. Normarea tehnică a procesului tehnologic
      2.12. Calculul preţului de livrare al piesei
      Bibliografie

Procesul tehnologic de obtinere a fractiei xilenice

                                  Cuprins :
Capitolul 1:
Consideraţii generale privind procesul tehnologic de  obţinere a fracţiei
xilenice
   1. Prezentarea procesului tehnologic de obţinere a fracţiei xilenice şi a
                                                                 instalaţiei
............................................................................
........................3
   2. Materia primă şi produsele obţinute în urma procesului de  obţinere  a
      fracţiei                                                      xilenice
      .......................................................................
      ...................8
   3. Rolul coloanei în cadrul instalaţiei. Descrierea procesului tehnologic
      al
      coloanei...............................................................
      .......................................9
Capitolul 2:
Automatizarea convenţională a coloanei de obţinere a fracţiei xilenice
2.1.                  Principalele                operaţii                de
automatizare........................................................12
2.2.       Date      tehnice     ale     echipamentelor     din     sistemul
analizat............................14
2.3.           Prezentarea        aparatelor         de         automatizare
existente.....................................15
                   2.3.1.             Sticla            de             nivel
   ..........................................................................
   .....16
         2.3.2.    Indicator   de   temperatură   -termometru   cu   bimetal
   ........................17
                 2.3.3.            Indicator           de           presiune
   ....................................................................19
                    2.3.4            Traductor           de            nivel
..........................................................................20
Capitolul 3:
Limitele admise de variaţie a parametrilor . Siguranţa instalaţiei
3.1.   Limitele admise de  variaţie  a  parametrilor  şi  efectele  acestora
................21
3.2.      Siguranţa    instalaţiei.     Echipamente     de     alarmă     şi
protecţie.........................24
              3.2.1.      Supapa       de       siguranţă       cu       arc
.............................................................27
Capitolul 4:
Structura unui sistem automat de monitorizare şi conducere a coloanei
4.1.     Structura  propusă  a   sistemului   de   conducere   al   coloanei
........................30
4.2.             Structuri          de          conducere            propuse
..............................................................33
      4.2.1.             Structura             total             distribuită
..............................................................33
      4.2.2.            Structura             total             centralizată
........................................................... 34
      4.2.3.            Structura            parţial             distribuită
...........................................................35
4.3.    Structura de monitorizare şi conducere cu PC  industrial  de  proces
........37
        4.3.1.   Funcţii propuse ale sistemului de monitorizare şi conducere
   cu PC
                                                                  industrial
   ..........................................................................
   ............37
        4.3.2.   Schema de conducere cu calculatorul  industrial  de  proces
   .........38
        4.3.3.   Structura şi cereinţele pentru un PC industrial  de  proces
   ............39
4.                             .                                 Traductoare
   propuse...................................................................
   ..............44
   1.                               Traductor                             de
      nivel..................................................................
      ......44
                2.                        Traductor                      de
                   debit....................................................
                   ....................47
                3.              Traductor            de            presiune
                   .........................................................
                   ........49
                4.   Adaptor   de   deplasare   unghiulară-   curent    TIP
                   ELT370.................50
4.5.               Interfeţe            de            intrare             şi
ieşire......................................................................
51
   6.                Alegerea                 robinetelor                 de
      reglare...............................................................5
      6
   7.                          Convertorul                          electro-
      pneumatic..............................................................
      ..58
Capitolul 5:
Program de conducere şi monitorizare a coloanei  pentru  obţinerea  fracţiei
xilenice
5.1.    Caracteristici  ale  programului  de  monitorizare  şi  conducere  a
coloanei .59
          5.1.1.  Implementarea algoritmilor de
reglare..........................................59
                     Reglarea
nivelului...................................................................
......59
                     Reglarea
presiunii...................................................................
......63
                     Reglarea debitului
.......................................................................67
5.2.      Fişiere de
date........................................................................
................71
5.3.      Jurnalul alarmelor şi jurnalul intervenţiilor operatorului
......................72
5.4.     Instrucţiuni privind utilizarea programului de monitorizare şi
           conducere a coloanei
............................................................................
..73
Capitolul 6:
Concluzii                                                           tehnico-
economice...................................................................
.........75
BIBLIOGRAFIE................................................................
...............................77

Proces si sistem de productie pentru produsul corp lagar

[pic][pic]   CUPRINS
PARTEA I-a :PROCES SI SISTEM DE PRODUCTIE PENTRU PRODUSUL CORP LAGAR
1. DATE INITIALE
1.2 DATE CONSTRUCTIV FUNCTIONALE PRIVIND PRODUSUL
1.3 CONSTRUCTIA SEMIFABRICATULUI SI PROCEDEE DE FABRICARE
1.4 STRUCTURA PRELIMINARA A PROCESULUI SI SISTEMULUI DE
           FABRICARE
1.5 STRUCTURA DETALIATA A PROCESULUI SI SISTEMULUI DE
           PRODUCTIE
1.6 ANALIZA ECONOMICA A UNOR VARIANTE TEHNOLOGICE
PARTEA a II-a: PROGRAMAREA SI CONDUCEREA UNUI SISTEM DE
           PRODUCTIE
2.1 DATE INITIALE
2.2 ANALIZA PROIECTULUI DE PRODUCTIE
2.3 PARAMETRI DE PROGRAMARE SI CONDUCERE A PRODUCTIEI
2.4 PROGRAMAREA SI CONDUCEREA PRODUCTIEI IN CONDITII DE
RESURSE NELIMITATE SI FARA DATE IMPUSE (VARIANTA 1)
2.5 PROGRAMAREA SI CONDUCEREA PRODUCTIEI IN CONDITII DE
RESURSE LIMITATE SI CU DATE IMPUSE (VARIANTA 2)
2.6 COMPARAREA VARIANTELOR
2.7 CONCLUZII FINALE
PARTEA a III –a: PROIECTAREA ECHIPAMENTULUI TEHNOLOGIC
DISPOZITIV DE GAURIRE
3.1 DATE INITIALE
3.2  EVIDENTIEREA  UNOR  CARACTERISTICI   CONSTRUCTIV-           FUNCTIONALE
3.3 PROIECTAREA ECHIPAMENTULUI
3.4 DOCUMENTATIA TEHNICO-CONSTRUCTIVA A ECHIPAMENTULUI
Bibliografie.
Pagini 125

Principiile de baza ale evaluarii riscurilor

                                 1 CUPRINS:
                                      2
3 INTRODUCERE
1 Cap. 1PRINCIPIILE  DE  BAZĂ  ALE  EVALUĂRII  RISCURILOR
2 Cap. 2. METODOLOGIA  GENERALĂ  DE EVALUARE  A  RISCURILOR
   1. Identificarea tuturor pericolelor de la locul de muncă
   2. Identificarea tuturor persoanelor expuse pericolelor
   3. Estimarea riscurilor
   4. Stabilirea măsurilor de prevenire/protecţie
   5. Stabilirea priorităţilor vizând măsurile de prevenire/protecţie
   6. Stabilirea concluziilor.
Cap. 3.ANALIZA  FACTORILOR  DE  RISC  DE  ACCIDENTARE  ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ
      3. 1. Factori de risc datoraţi executantului
      3. 2. Factori de risc datoraţi sarcinii de muncă
      3. 3. Factori de risc datoraţi mijloacelor de producţie
      3. 4. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ
      3. 5. Factorii de risc
       3. 6. Riscul
       3. 7. Gravitatea
3        3. 8. Probabilitatea
       3. 9. NIVELUL DE RISC
       3. 10. Expunerea
    Cap. 4.METODE  DE  EVALUARE  A  RISCURILOR
      4. 1 METODĂ ANALITICĂ INDIGENĂ DE EVALUARE A RISCURILOR BAZATĂ PE UN
MODEL TEORETIC AL ACCIDENTULUI
      4. 2. SECVENŢELE EVALUĂRII RISCURILOR PROFESIONALE
       4. 3. Etapele de aplicare concretă a metodei de evaluare a
    riscurilor
       4. 4. Utilitatea evaluării riscurilor profesionale
      4. 5. Gestiunea computerizată a riscurilor
   Bibliografie
   Pagini 43

Pregatirea navei pentru intrare si manevra de ancorare a navei in bazinele portuare

                                   Cuprins
I. PREFATA
II. PREGATIREA NAVEI PENTRU INTRARE SI MANEVRA IN BAZINELE PORTUARE
      II.1 GENERALITATI
      II.2 DIFICULTATILE MANEVREI NAVEI IN PORT
      II.3 PREGATIREA PENTRU INTRAREA SI MANEVRA NAVEI IN PORT
            II.3.1 INFORMAREA COMANDANTULUI SI A OFITERILOR DESPRE PORTUL
IN CARE VA INTRA NAVA
            II.3.2 PREGATIREA NAVEI PENTRU INTRARE SI MANEVRA IN PORT
            II.3.3 PREGATIREA ECHIPAJULUI PENTRU INTRAREA SI MANEVRA NAVEI
IN PORT
            II.3.4 PREGATIREA COMANDANTULUI SI A OFITERILOR NAVEI
      II.4 INTRAREA NAVEI IN PORT
      II.5 NAVA IN PORT
III. MANEVRA DE ANCORARE A NAVEI
      III.1 GENERALITATI
      III.2 CONDITIILE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA UN LOC BUN DE
ANCORARE
      III.3 PREGATIRI LA BORD PENTRU ANCORARE
      III.4 ATERIZAREA NAVEI PE PUNCTUL DE ANCORARE SI RECOMANDARI LA
ANCORARE
      III.5 LUNGIMEA LANTULUI CE TREBUIE FILAT LA APA IN TIMPUL MANEVREI DE
ANCORARE
      III.6 CONSIDERATII ASUPRA ANCORARII NAVEI
            III.6.1 ANCORELE CA PIESE PRINCIPALE ALE INSTALATIEI DE
ANCORARE
            III.6.2 MISIUNILE DE MANEVRA ALE ANCORELOR
            III.6.3 LANTUL, ELEMENTUL FLEXIBIL DE LEGARE A NAVEI DE ANCORA
      III.7 GENERALITATI ASUPRA MANEVREI DE ANCORARE
      III.8 MANEVRA DE ANCORARE A NAVEI CU VITEZA INAINTE
            III.8.1 MANEVRA DE ANCORARE CU VITEZA INAINTE, PE CALM SI FARA
CURENT
            III.8.2 MANEVRA DE ANCORARE CU VITEZA INAINTE, PE VANT SI
CURENT DIN PUPA
            III.8.3 MANEVRA DE ANCORARE A NAVEI CU VITEZA INAINTE CU VANT
SI CURENT DIN PROVA
IV. MANEVRA DE ACOSTARE A NAVEI CU INSTALATIE DE CARMA-PROPULSOR LA PROVA
      IV.1 GENERALITATI
      IV.2 EFECTUL JETULUI INSTALATIEI DE CARMA-PROPULSOR DE LA PROVA
      IV.3 CONSIDERATII PRACTICE ASUPRA INSTALATIEI DE CARMA-PROPULSOR
      IV.4 MANEVRA DE ACOSTARE CU VITEZA INAPOI A NAVEI CU INSTALATIE DE
CARMA-PROPULSOR
            IV.4.1 MANEVRA DE ACOSTARE CU ASISTENTA IN PORTUL CONSTANTA
      IV.5 MANEVRA DE ACOSTARE A NAVEI CU VITEZA INAINTE, PRIN DEPLASARE
LATERALA CU AJUTORUL INSTALATIEI DE CARMA-PROPULSOR
      IV.6 MANEVRA NAVEI DE PLECARE DE LA CHEU CU AJUTORUL INSTALATIEI DE
CARMA-PROPULSOR
      IV.7 EFECTUL COMBINAT AL CARMEI SI FORTEI DE IMPINGERE A INSTALATIEI
DE CARMA-PROPULSOR DIN PROVA
      IV.8 INTOARCEREA NAVEI CU DOUA ELICE, AFLATA IN MARS INAINTE
      IV.9 INTOARCEREA NAVEI CU DOUA ELICE, AFLATA IN MARS INAPOI
      IV.10 AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE NAVELOR CU MAI MULTE ELICE
      IV.11 INFLUENTA MOMENTULUI DE TORSIUNE ASUPRA MANEVRABILITATII NAVEI
V. LEGATURILE NAVEI
      V.1 GENERALITATI
      V.2 LEGATURILE NAVEI
            V.2.1 LEGATURILE NAVEI IN TERMINALUL FERIBOT, IN PORTUL
CONSTANTA
      V.3 ECHILIBRUL NAVEI STATIONATE LA DANA DE ACOSTARE
      V.4 EFECTUL LEGATURILOR NAVEI
      V.5 MANEVRA PARAMEI DE ETRAVA
      V.6 MANEVRA PARAMEI PROVA
      V.7 MANEVRA TRAVERSEI PROVA
      V.8 MANEVRA SPRINGULUI PROVA
      V.9 MANEVRA SPRINGULUI PUPA
      V.10 MANEVRA TRAVERSEI PUPA
      V.11 MANEVRA PARAMEI PUPA
      V.12 MANEVRA PARAMEI DE ETAMBOU
      V.13 EFORTURILE LA CARE SUNT SUPUSE LEGATURILE NAVEI
      V.14 EFECTUL LEGATURILOR LA VARIATIA PESCAJULUI NAVEI IN DANA
      V.15 VARIATIA LUNGIMII UNEI LEGATURI
      V.16 DESCOMPUNEREA FORTEI DINTR-O LEGATURA DUPA CELE TREI PLANE
PRINCIPALE CE TRECE PRIN CENTRUL DE GREUTATE AL NAVEI
      V.17 LEGATURILE NAVEI SI MANIPULAREA LOR
      V.18 CONSIDERATII GENERALE ASUPRA LEGATURILOR NAVEI
VI. CONCLUZII
Pagini 95

Politici de perfectionare a sistemelor de transport

                                   Cuprins
I. TRANSPORTUL GAZELOR NATURALE PRIN CONDUCTE MAGISTRALE
II. PREZENTAREA INTREPRINDERII
      II.1 SCURT ISTORIC
      II.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE
      II.3 REGIMUL JURIDIC DE FUNCTIONARE
      II.4 STRUCTURA ORGANIZATORICA
      II.5 RELATIILE INTREPRINDERII CU MEDIUL
III. DIAGNOSTICAREA MANAGEMENTULUI SISTEMULUI DE TRANSPORT A GAZELOR
NATURALE
            III.1 ANALIZA DIAGNOSTIC A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-
FINANCIARI
            III.2 ANALIZA FLUXURILOR DE GAZE PRIN SISTEMUL NATIONAL DE
TRANSPORT
                  III.2.1 ANALIZA ACHIZITIILOR DE GAZE
                  III.2.2 ANALIZA LIVRARILOR DE GAZE
                  III.2.3 ANALIZA TRANZITULUI DE GAZE
            III.3 ASPECTE POZITIVE ALE SISTEMULUI NATIONAL DE TRANSPORT
            III.4 ASPECTE NEGATIVE ALE SISTEMULUI DE TRANSPORT
IV. POLITICI DE PERFECTIONARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE NATURALE
Pagini 52

Pantalonul scurt incepand de la proiectarea acestuia pana la confectionarea produsului finit

                                   CUPRINS
|Capitolul I                                            |        |
|Descrierea produsului ..........................       |pag. 03 |
|..........................                             |        |
|Capitolul II                                           |        |
|Alegerea materialelor de bază şi auxiliare             |pag. 07 |
|.....................                                  |        |
|Capitolul III                                          |        |
|                                                       |pag. 10 |
|Adausuri folosite la proiectarea                       |        |
|tiparului...............................               |        |
|Capitolul IV                                           |        |
|Unelte şi utilaje folosite la confecţionarea produsului|pag. 13 |
|...                                                    |        |
|Capitolul V                                            |        |
|Pregătirea materialelor pentru croit                   |pag. 28 |
|...............................                        |        |
|Capitolul VI                                           |        |
|Încadrarea şabloanelor pe material                     |pag. 34 |
|...............................                        |        |
|Capitolul VII                                          |        |
|Procesul tehnologic de confecţionare a produsului      |pag. 36 |
|.......                                                |        |
|Capitolul VIII                                         |        |
|Tehnologia călcării finale a îmbrăcămintei             |pag. 37 |
|....................                                   |        |
|Capitolul IX                                           |        |
|Norme generale de protecţie a muncii şi P.S.I.         |pag. 38 |
|..............                                         |        |
|Capitolul X                                            |        |
|Reclama produsului                                     |pag. 41 |
|.......................................................|        |
|.                                                      |        |
|                                                       |        |
|Bibliografie                                           |pag. 42 |
|.......................................................|        |
|..............                                         |        |

Pachet de programe software pentru proiectarea amplificatoarelor de microunde cu structura distribuit

                                   CUPRINS
Introducere.................................................................
.........................pag.8
Capitolul I: Analiza amplificatorului cu structură distribuită.....pag.11
                                                                  1.1 Scheme
echivalente.................................................................
                                                       ...............pag.11
                                                               1.2 Impedanţe
caracteristice..............................................................
                                                             .........pag.14
                                                              1.3 Cuadripoli
echivalenţi.................................................................
                                                            ..........pag.15
                                        1.4 Calculul tensiunii de comandă al
                         amplificatorului.............................pag.17
                                                             1.5 Curentul de
ieşire......................................................................
                                                         .............pag.18
                                                                1.6 Câştigul
amplificatorului............................................................
                                                           ...........pag.23
                        1.7 Atenuările pe liniile artificiale de drenă şi de
                                       poartă.........................pag.26
                                                            1.8 Răspunsul în
frecvenţă...................................................................
                                                               .......pag.31
                                                        1.9 Produsul câştig-
bandă.......................................................................
                                                                  ....pag.36
Capitolul II: Prezentarea metodei numerice de analiză
şi proiectare a amplificatoarelor de microunde cu structură
distribuită.................................................................
                                            ..........................pag.40
                                                              2.1 Proectarea
amplificatorului............................................................
                                                                 .....pag.40
                                                             2.2. Exemplu de
proiectare..................................................................
                                                                ......pag.43
                                                              2.2.1 Cazul cu
inductanţe..................................................................
                                                                     .pag.43
                                                        2.2.2 Cazul cu linii
coplanare.............................................................pag.46
                                                                         2.3
Concluzii...................................................................
                                          ............................pag.50
         2.4 Analiza amplificatorului de microunde cu structură distribuită
  cu linie de transmisiuni în funcţie de numărul de tranzistoare......pag.51
                                                                       2.4.1
Introducere.................................................................
                                                      ................pag.51
                                                             2.4.2 Rezultate
numerice....................................................................
                                                                     .pag.51
                                                                       2.4.3
Concluzii...................................................................
                                                   ...................pag.52
Capitolul III: Amplificatoare de microunde cu structură
                                                        distribuită cu etaje
cascod................................................................pag.55
                                                                         3.1
Abstract....................................................................
                                         .............................pag.55
                                                                         3.2
Introducere.................................................................
                                           .......................... pag.55
                                   3.3. Proiectare amplificatorului cu etaje
                          cascod......................................pag.56
                                                              3.3.1 Cazul cu
inductanţe..................................................................
                                                                    ..pag.60
                                                        3.3.2 Cazul cu linii
coplanare..............................................................pag.6
                                                                           3
                                                                         3.4
Concluzii...................................................................
                                          ............................pag.67
Capitolul IV: Proiectarea amplificatorului de microunde
                                                                cu structură
distribuită.................................................................
                                                                  ....pag.69
                                                             4.1 Efectul lui
Cgd.........................................................................
                                                        ..............pag.70
              4.1.1 Cazul amplificatorului cu un singur
                                                   tranzistor pe etaj (sursă
                 comună)..............................................pag.70
                                        4.1.2 Cazul amplificatorului cu etaj
                          cascodă.....................................pag.72
         4.2 Proiectarea amplificatorului de microunde cu structură
distribuită.................................................................
                                          ............................pag.74
                                                              4.3 Realizarea
cablajului..................................................................
                                                              ........pag.78
Concluzii...................................................................
...........................pag79
Anexe.......................................................................
...........................pag.81
Bibliografie................................................................
.......................pag.100

Pachet de programe Java pentru proiectarea si simularea blocurilor de filtre

                                   Cuprins
|Capitolul 1. Consideraţii tactico-tehnice…………………………….…….…....      |   8 |
|Capitolul 2. Sisteme multirată……………………………………………….......            | 12  |
|2.1 Decimarea…..………………………………………………………......                        |13   |
|2.2 Interpolarea……………….…………………………………………….                          |17   |
|Capitolul 3. Blocuri de filtre digitale…………………………………………….          | 21  |
|3.1 Filtre M-bandă………………………………………………………….                          |21   |
|3.2 Blocul de filtre de analiză.……………………………………………...               |25   |
|3.3 Blocul de filtre de sinteză….…………………………………………...               |26   |
|3.4 Blocuri de filtre cu codare de subbandă şi factor de decimare  |27   |
|maxim…                                                             |29   |
|3.5 Funcţia de distorsiuni şi funcţia de aliere………………………………        |     |
|Capitolul 4. Blocuri de filtre în cosinus ridicat                  | 31  |
|modulate……………….……..                                                |31   |
|4.1 Structura blocului de filtre………………………………………….…..               |34   |
|4.2 Compensarea componentelor de aliere…………………………………               |37   |
|4.3 Filtrul în cosinus ridicat………………………………………………...                |     |
|Capitolul 5. Metode de măsurare a performanţelor blocurilor de     | 41  |
|filtre……...                                                        |41   |
|5.1 Câştigul de compactare ………………………………………………..                    |42   |
|5.2 Matricea de energie…………………………………………………….                       |44   |
|5.3 Raportul semnal/zgomot de reconstrucţie ……………...………………         |     |
|Capitolul 6. Efectele zgomotului aditiv asupra reconstrucţiei      |     |
|semnalelor                                                         |47   |
|descompuse în subbenzi…………………………………………….                           |47   |
|6.1. Caracteristicile zgomotului alb……………………………………........         |50   |
|6.2. Efectul zgomotului asupra reconstrucţiei…………………………... …       |     |
|Capitolul 7. Proiectarea schemei bloc…………………………………………...           | 55  |
|Capitolul 8. Limbajul Java şi avantajele lui ……………………………………        | 58  |
|8.1. Scurt istoric……………………………………………………………..                        |58   |
|8.2. Prezentare generală……………………………………………………..                     |59   |
|8.3. Java şi aplicaţiile pe Web………………………………………………                  |62   |
|8.4. Pachetul de programe                                          |64   |
|LabAlive...........................................................|     |
|...                                                                |     |
|Capitolul 9. Proiectarea programelor de simulare. Rezultate        | 68  |
|obţinute............                                               |68   |
|9.1. Proiectarea unui bloc uniform  de filtre modulate în cosinus  |68   |
|ridicat …..                                                        |69   |
|9.1.1. Proiectarea filtrului prototip………………………………….                |     |
|9.1.2. Proiectarea blocului de filtre modulate……………………….           |71   |
|9.2. Realizarea schemei de simulare a descompunerii semnalului în  |75   |
|subbenzi şi a refacerii acestuia………………………………………...                 |     |
|9.3. Verificarea proprietăţii de reconstrucţie………………………………..       |     |
|Concluzii…………………………………………………………………………..                            | 79  |
|Anexa A . Listing programe……………………………………………………...                  | 81  |
|Anexa B . Caracteristicile de transfer ale filtrelor de analiză şi | 99  |
|sinteză……....                                                      |     |
|Anexa C . Reprezentări grafice ale semnalelor                      |103  |
|reconstruite………………......                                           |     |
|Anexa D. Scheme bloc                                               |113  |
|funcţionale........................................................|     |
|................                                                   |     |
|Bibliografie………………………………………………………………………..                          |116  |