DEPOZITAREA PRODUSELOR REFRIGERATE

Domeniile de utilizare a frigului artificial....................... 3
Refrigerarea..................................................................... 4

2.1. Aspecte generale privind refrigerarea............................ 5

2.2. Metode de refrigerare..................................................... 6

2.3. Depozitarea produselor refrigerate................................. 13

2.4. Manipularea şi transportul produselor refrigerate.......... 21

3. Congelarea........................................................................ 22

3.1. Aspecte generale privind congelarea.............................. 22

3.2. Metode de congelare....................................................... 26

3.3. Depozitarea produselor congelate.................................. 40

3.4. Ambalarea în cazul produselor congelate...................... 46

3.5. Decongelarea produselor............................................... 49

4. Verigile lanţului frigorific................................................ 51

4.1. Aspecte generale............................................................ 51

4.2. Unităţile industriale....................................................... 52

4.3. Unităţi comerciale......................................................... 65

4.4 Unităţi de transport........................................................ 70

5. Refrigerarea cărnii în carcase.......................................... 77

5.1. Depozitarea cărnii refrigerate în carcase....................... 81

5.2. Congelarea cărnii în carcase.......................................... 83

5.3. Depozitarea carcaselor de carne congelată.................... 86

5.4. Carne tranşată................................................................ 88

Bibliografie........................................................................... 91

EXPLOATĂRI MINIERE SUBTERANE

Prefaţă ………………………………………………………….. …. 6


CAP1 Noţiuni referitor la exploatarea zăcămintelor


de substanţe minerale utile....................................................... 7


1.1. Noţiuni generale……………………………………………. … 7


1.1.1. Condiţiile industriale…………………………………… …. 8


1.1.2. Condiţiile geologice şi hidrogeologice.............................. … 11


1.1.3.Condiţiile tehnico-miniere........................................... … 12


1.1.4.Condiţiile economice...................................................... ... 13


1.2.Intreprinderea minieră. Mina. Cîmpul minier.................... 13


1.3. Orizont, etaj, subetaj, panou de exploatare.................................. ...19


1.4. Dimensionarea etajelor de exploatare şi ordinea exploatăriilor...... 22


CAP. 2 Deschiderea zăcămintelor de substanţe minerale utile 24


2.1. Metode de deschidere şi clasificarea lor....................................... .. 24


2.2. Deschiderea prin galerii de coastă....................................... ..29


2.3. Deschiderea prin plane înclinate......................................... .. 33


2.4. Deschiderea prin puţuri înclinate........................................... ..38


2.4.1. Deschiderea prin puţ înclinat situat în zăcămînt................ .. 38


2.4.2. Deschiderea prin puţ înclinat situat în rocile din culcuş.................................................................................... .. 40


2.4.3. Deschidere prin puţ înclinat aşezat în acoperişul zăcămîntului................................................................................ 40


2.5. Deschiderea prin puţuri verticale............................................ 41


2.5.1. Varianta de deschidere prin puţuri verticale............... … 41


2.5.1.1. Amplasarea puţurilor faţă de zăcămint................................... 41


2.5.1.2. Amplasarea puţurilor faţă de limitele cîmpului minier....... 43


2.5.2. Deschiderea prin puţuri verticale a unui zăcămînt format dintr-un singur strat......................................................... 46


2.5.3. Deschiderea prin puţuri verticale a zăcămintelor formate din mai multe strate sau corpuri de minereuri.............. 49


2.5.3.1. Deschiderea unei serii de strate orizontale


prin puţuri verticale şi puţuri oarbe de legătură. .............................. . 50


2.5.3.2. Deschiderea stratelor cu înclinare mică


prin puţuri verticale şi galerii transversale de legătură............... ..50


2.5.3.3. Deschiderea stratelor cu înclinare mică prin puţuri


verticale şi contraplane înclinate.................................................. ..52


2.5.3.4. Deschiderea stratelor cu înclinare mare


prin puţuri verticale.............................................................................. ...54


2.6. Deschiderea prin metode combinate................................................ .. 57


2.7. Deschiderea zăcămintelor dislocate............................................ 60


CAP 3 Pregătirea zăcămintelor………………………. 64


3.1. Lucrări de pregătire......................................................... . 64


3.2. Alegerea lucrărilor de pregătire în funcţie de


metoda de exploatare.............................................................. . 66


3.2.1. Pregătirea zăcămintelor de minereuri......................... .68


3.2.2. Pregătirea zăcămintelor de cărbuni........................... . .72


3.3. Scheme generale de pregătire............................................ .. 74


3.3.1. Pregătirea în zăcămînt............................................ ..75


3.3.2. Pregătirea în afara zăcămîntului (în steril)............. . 76


3.3.3. Pregătirea mixtă....................................................... . 76


3.4. Clasificarea metodelor de pregătire.................................. . 77


3.5. Descrierea lucrărilor miniere de pregătire........................ . 79


3.5.1. Lucrările orizontale de pregătire..........................79


CAP 4Exploatarea zăcămintelor de substanţe


minerale utile........................................................................... 86


4.1. Noţiuni generale.................................................................. 86


4.2. Principalele operaţii ale procesului tehnologic de extragere din abataje.................................................................. 87


4.2.1. Extragerea (tăierea) substanţelor minerale utile....... 88


4.2.2. Încărcarea şi transportul în abataj............................ 94


4.2.3. Susţinerea abatajelor................................................101.


CAP .5 Dirijarea presiunii rocilor în abataje....................113


5.1. Presiunea rocilor în abataj..................................................113


5.1.1. Ipoteza bolţii de presiune......................................... 114


5.1.2. Ipoteze care presupun încovoierea stratelor din acoperiş................................................................................... 116


5.1.3. Alte ipoteze............................................................. 120


5.2. Calculul presiunii miniere asupra susţinerii în abataj........ 123


5.2.1. Calculul presiunii miniere pe susţinerea obişnuită


din abataj........................................................................ 123

5.2.2. Calculul presiunii pe susţinerea specială.................. 128


5.3. Dirijarea presiunii acoperişului în abataje...........................128


CAP 6 Metode de exploatare.............................................131


6.1. Exploatarea zăcămintelor nemetalifere subţiri şi


cu grosime medie.................................................................131

6.2. Exploatarea zăcămintelor nemetalifere


cu grosime mare. Exploatarea zăcămintelor de sare...............134


CAP 7 Exploatarea rocilor ornamentale în subteran……………………………………………………..140


7.1. Noţiuni generale................................................................140


7.2 Deschiderea zăcămintelor de roci ornamentale................. 143


7.3. Metoda de exploatare cu camere şi stîlpi abandonaţi


cu secţiunea pătrată................................................................. 145


7.4. Varianta de exploatare cu perforare ştanţare.....................148


7.5. Varianta de exploatare cu haveze......................................151


7.6. Varianta cu filou diamantat............................................. 153


7.7. Metoda de exploatare cu camere şi stîlpi abandonaţi cu


secţiunea dreptunghiulară...................................................... 154

Explorarea şi evaluarea zăcămintelor

CAP 1. Noţiuni generale privind explorarea şi evaluarea zăcămintelor................................................................. .7


1.1 Obiectivele explorării......................................................... .....8


1.2 Clasificarea explorărilor. Generalităţi.................................... .8


1.3 Clasificarea explorărilor după scopul lucrărilor şi gradul


lor de aprofundare........................................................... …..8


1.3.1 Explorarea preliminară………………………………...... 9


1.3.2 Explorarea amănunţită sau de detaliu……………….. ….9


1.3.3 Explorarea de pregătire şi în extindere a zăcămintului….10


CAP 2. Clasificarea explorărilor după metodele de lucru. ..11


2.1. Explorarea prin lucrări miniere.......................................... ...11


2.2. Explorarea prin lucrări foraje............................................ ...12


2.3. Explorarea combinată…………………………………… ..12


2.4. Clasificarea explorărilor după natura substanţelor


minerale utile……………………………………………. ..12


2.4.1. Generalităţi………………………….………………… ...12


2.4.2. Explorarea zăcămintelor de minereuri………………… ...12


2.4.3. Explorarea zăcămintelor de cărbuni ……………………. 12


2.4.4. Explorarea zăcămintelor de minerale nemetalifere


şi roci utile........................................................................13


CAP 3. Descrierea metodelor de explorare……………….. .14


3.1. Explorarea prin lucrări miniere.......................................... ..15


3.2. Şanţuri de explorare............................................................. 18


3.3. Puţuri de mînă (şurfurile)......................................................18


3.3.1. Obiectivele urmărite.......................................................... 18


3.3.2. Amplasarea puţurilor de mînă......................................... ..18


3.3.3. Dimensionarea puţurilor de mînă...................................... 20


3.3.4. Ridicarea topografică, cartarea geologică şi


luarea probelor.................................................................. 20


CAP 4. Puţuri de explorare.................................................. ..21


4.1. Generalităţi.......................................................................... 21


4.2. Obiectivele urmărite............................................................ 22


4.3. Dimensiunile puţurilor de explorare................................. 22


4.4. Amplasarea puţurilor de explorare.................................... 22


4.5. Săparea puţurilor de explorare.......................................... 23


4.6. Susţinerea puţurilor de explorare........................................24


4.7. Cartarea geologică şi colectarea probelor......................... .25


CAP 5. Galerii de explorare................................................ .25


5.1. Generalităţi....................................................................... .25


5.2. Obiectivele urmărite prin galerii de explorare................. .25


5.3. Amplasarea galeriilor de explorare (galerii de coastă)..... .26


5.4. Forma şi mărimea galeriilor de explorare........................ .28


5.5. Săparea şi susţinerea galeriilor de explorare.................... .28


5.6. Cartarea geologică şi luarea probelor........................... ….29


CAP 6. Plane înclinate. Suitori şi coborîtori..................... .31


6.1. Plane înclinate. Generalităţi............................................. .31


6.1.1. Amplasarea planelor înclinate....................................... .31


6.1.2. Forma şi dimensiunile planelor înclinate de explorare.. 31


6.1.3. Săparea planelor înclinate.............................................. 32


6.1.4. Cartarea geologică şi probarea...................................... .32


6.2. Suitori şi coborîtori. Generalităţi....................................32


6.2.1. Săparea suitorilor de explorare...................................... 33


6.2.2. Forma şi dimensiunile suitorilor de explorare............... 33


6.2.3. Cartarea geologică şi probarea...................................... 34


CAP 7. Explorarea zăcămintelor de substanţe minerale


utile prin foraje...................................................... .35


7.1. Generalităţi. ......................................................................35


7.2. Avantajele forajelor în comparaţie cu lucrările miniere.. .36


7.3. Explorarea prin lucrări combinate (lucrări miniere şi


foraje)............................................................................39


CAP 8. Clasificarea şi definirea rezervelor de substanţe


minerale utile..........................................................42


8.1.Generalităţi.Rezervă geologică......................................... 42


8.2. Rezerve de bilant.............................................................. 42


8.3. Rezerve în afară de bilanţ................................................. 42


8.4. Rezerve exploatabile.........................................................43


8.5. Rezerve neexploatabile................................................... .43


8.6. Categoria A..................................................................... .44


8.7. Categoria B..................................................................... .44


8.8. Categoria C (C 1, C2 )..................................................... ..45


CAP 9. Metode de calcul ale rezervelor............................. .46


9.1. Generalităţi....................................................................... .46


9.2. Metoda mediei aritmetice................................................. .46


9.3 Metoda blocurilor geologice............................................... 47


9.4. Metoda blocurilor de exploatare........................................ 48


9.5 Metoda poligoanelor.......................................................48


9.6. Metoda profilelor............................................................. .49


I.Evaluarea şi rolul acesteia în contabilitate.
1. Etaloane contabile.
2. Metode de evaluare utilizate în contabilitate.
3. Calculaţia - metodă a evaluării
II.Documentarea operaţiunilor economice.
1. Noţiunea şi funcţiile documentelor.
2. Clasificarea documentelor.
3. Modul de completare şi prelucrare a documente elor
4. Circulaţia documentelor.
III.Inventarierea şi rolul acesteia în contabilitate.
1. Esenţa, însemnătatea şi tipurile inventarierii
2. Modul de efectuare a inventarierii
3. Determinarea rezultatelor inventarierii şi contabilitatea acestora
IV.Registre şi forme ale contabilităţii
1. Clasificarea registrelor contabile.
2. Tehnica înregistrărilor contabile.
3. Metode de corectare a greşelilor în contabilitate.
4. Esenţa formelor contabilităţii
V.Organizarea contabilităţii
1. Baza normativă a contabilităţii
2. Contabilitatea financiară şi managerială (de gestiune).
3. Organizarea contabilităţii la întreprindere. Politica de contabilitate
4. Componenţa şi modul de pregătire şi prezentare a rapoartelor financiare
Bibliografie

METODICA CONTABILITĂŢIINoţiuni privind contabilitatea, funcţiile şi principiile de bază ale acesteia 6
1. Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei în sistemul informaţional 6
2. Obiectivele şi funcţiile contabilităţii. Utilizatorii informaţiilor contabile 8
3. Contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune 12
4. Principiile de bază ale contabilităţii 13
5. Sistemul de reglementare normativă al contabilităţii
6. Noţiuni privind politica de contabilitate. 17
Obiectul şl metoda contabilităţii 19
1. Obiectul de studiu al contabilităţii 19
2. Activele: caracteristica şi clasificarea lor. 23
3. Sursele de constituire a activelor şi clasificarea lor. 29
4. Noţiuni generale privind consumurile, cheltuielile şi veniturile 33
5. Metoda contabilităţii 40
Bilanţul contabil 46
1. Noţiunea de bilanţ contabil 46
2. Conţinutl şi structura bilanţului contabil 47
3. Influenţa operaţiunilor economice asupra bilanţul contabil 47
4. Felurile şi funcţiile bilanţului contabil 49
Conturile şi dubla înregistrare. 51
1. Definiţia, forma şi structura contului contabil 51
2. Dubla înregistrare. Esenţa şi importanţa ei pentru control 53
3. Formulel contabile. 54
4. Evidenţa analitică şi sintetică. 58
Sistemul de conturi şi dubla înregistrare. 61
1. Clasificarea conturilor contabile. 61
2. Clasificarea conturilor contabile. 61
3. Conturi de activ şi de pasiv. 65
4. Balanţe de verificare şi însemnătatea de control al acestora 69
5. Interdependenţa conturilor contabile cu bilanţul 81
6. Planul de conturi contabile. 85
Metodica contabilităţii operaţiunilor economice de bază 91
1. Noţiunea de evidenţă a procurării mijloacelor. 91
2. Schema generală a evidenţei consumurilor de producţie 93
3. Modul de contabilizare a cheltuielilor şi veniturilor şi de determinare a rezultatului financiar 94
. 174

Exploatări miniere de suprafaţă


CAP 1. Noţiuni generale privind exploatarea la zi a

zăcămintelor de substanţe minerale utile.............................. .6

1.1.Generalităţi............................................................ 6

1.2.Zăcăminte exploatabile prin lucrări la zi................ .9

1.3.Materiale grafice folosite în exploatările la zi....... 12

1.4. Limita naturala şi limita economică a

exploatărilor la zi...................................................... 13

1.5. Dimensiunile constructive ale elementelor unei

cariere................................................................ 17

1.6. Determinarea înălţimii şi înclinării treptelor........ 25

CAP2. Metode de deschidere şi exploatare……………… 30

2.1. Metode de deschidere.......................................... 30

2.2. Metode de deschidere a zăcămintelor dezvoltate

sub nivelul tere­nului înconjurător. ........................... 37

2.3.Metode de deschidere cu lucrări miniere subterane..50

2.4.Metode combinate de deschidere............................ 51CAP3. Metode de deschidere a zăcămintelor


dezvoltate deasupra terenului înconjurător........58

3.1.Generalităţi........................................................... 58

3.2. Deschiderea cu lucrări miniere la zi...................... 58

3.3. Deschiderea prin lucrări miniere subterane............ 59

3.4. Deschiderea combinată prin lucrări miniere la zi

şi lucruri miniere sub­terane....................................... 60

3.5. Alegerea metodelor de deschidere......................... 60


CAP4.Lucrările de pregătire.................................... 62


4.1. Cunostinţe generale.............................................. 62

4.2. Sistemul în paralel.................................................62

4.3. Sistemul în L.........................................................63

4.4. Sistemul de transport în circuit...............................64

4.5. Sistemul în T.........................................................67

4.6. Sistemul în evantai.................................................67

4.7 Sistemul inelar .....................................................67

CAP5. Metoda de exploatare....................................71

5.1. Notiuni generale....................................................71

5.2.Metoda de exploatare cu depunere directă...............72

5.3. Metodele de exploatare cu transbordarea rocilor....72

5.4. Metodele combinate.............................................. 77

5.5.Metode de exploatare cu fîşii transversale.............. 77

5.6.Metode de exploatare cu fîşii direcţionale...............78

5.7.Metode de exploatare cu front lung........................80

5.8. Metoda de exploatare cu fronturi radiale............... 81


CAP6. Principalele procese tehnologice în carieră....82


6.1. Extragerea rocilor şi a utilului în exploatârile

la zi .......................................................................... 82

6.2. Procedeul de extragere cu explozivi. ..................... 82

6.3. Extragerea mecanieă.............................................. 96

6.4. Hidromecanizarea.................................................107


CAP7.Transportul în exploatările miniere la zi.........108


7.1.Noţiuni enerale.......................................................109

7.2. Transportul pe cale ferată..................................... .110

7.3. Transportul cu benzi transportoare......................... 112

7.4 Transportul auto. ....................................................116

7.5. Hidrotransportul.....................................................117

7.6. Transportul combinat.............................................118

7.7. Haldarea rocilor sterile......................................... 118

TEHNOLOGIA PANIFICAŢIEI


1. Calcularea masei substanţelor uscate şi umidităţii în materia primă...................................................................................................3
Metoda de. calcul................................................................................3
Probleme..............................................................................................3
2. Calcularea cantităţii de făină necesară pentru prepararea aluatului.............................................................................................6
Metoda de calcul.................................................................................6
Probleme.............................................................................................9
3. Calcularea cantităţii de materie primă necesară pentru prepararea aluatului......................................................................11
Metoda de calcul...............................................................................11 Probleme...........................................................................................13
4. Calcularea materiei prime care poate fi înlocuită...................17
Metoda de calcul...............................................................................17
Probleme...........................................................................................20
5. Calculul temperaturii şi consumului de apă pentru prepararea aluatului............................................................................................21
Metoda de calcul...............................................................................21
Probleme...........................................................................................26
6. Calculul reţetelor de la întreprinderi........................................29
Metoda de calcul...............................................................................30
            6.1. Reţete pentru aluat din făină de grîu..........................30
             6.2. Reţete pentru aluat din făină de secară.....................51
Probleme............................................................................................58
7. Calculul consumului amelioratorilor calităţii pîinei................65
Metoda de calcul...............................................................................65
Probleme...........................................................................................68
8. Calculul reţetelor de producţie după diferite scheme de preparare a aluatului în agregate..................................................69
Metoda de calcul...............................................................................69
8.1. Reţeta de preparare a aluatului din făină de secară pe baza prospăturii în agregate de tip И8- ХТА-6,
      И8-ХТА-12, МТИПП-РМК........................................698.2. Reţeta de preparare a aluatului din făină de
       secară pe baza prospăturii dense în agregatul
       БАГ- 20/30................................................................75
8.3. Reţeta de preparare a aluatului din făină de
       secară pe baza prospăturii lichide după
       schema M-1 cu folosirea agregatelor cu buncăr
       И8-ХТА-6 şi И8-ХТА-12………………...........….80
8.4. Reţete de preparare a aluatului pe baza de maia lichidă şi prospătură fără adăugarea apei în
      timpul frămîntării aluatului……...............…..…...84
8.5. Reţeta de prepararea aluatului din făină de grîu cu folosirea zerului în agregate cu buncăr.………………………………………..….....89
8.6. Reţeta de preparare a aluatului pe baza maielei lichide după schema Crasnodar…..........................93
8.7. Reţeta de preparare a aluatului pe baza
       maielei dense în agregatul БАГ-20/30..................95
            8.8. Reţete de preparare a aluatului din făină de grîu
       prin metodă rapidă cu folosirea malaxorului cu acţiune intensivă РЗ-ХТИ (ТПИ)..........................98
8.9. Reţeta de preparare a aluatului pentru chifle
       pe baza fazei dispersate lichide.............................103
Anexe..........................................................................................108
Literatura recomandată............................................................120
Cuprinsul....................................................................................121

Controlul calităţii produselor alimentaţiei publice

Întroducere:
CAP Nr.1
Controlul calităţii preparatelor lichide
CAP Nr.2
Controlul calităţii preparatelor din masă tocată de carne şi peşte
CAP Nr.3
Controlul calităţii preparatelor şi garniturilor din crupe, paste făinoase, legume, leguminoase
CAP Nr.4
Controlul calităţii sosurilor
CAP Nr.5
Controlul calităţii gustărilor şi bucatelor reci
CAP Nr.6
Controlul calităţii produselor de patiserie
CAP Nr.7
Controlul calităţii produselor de cofetărie
CAP Nr.8
Controlul calităţii băuturilor calde
Anexe
Bibliografie

Determinarea iluminatului natural în încăperile de locuit (calculele luminotehnice)