Matrita combinata - Coltar de fixare

      Piesa: colţar de fixare.
                         Documentul tehnic normativ
                                 Capitolul 1
                    Analiza formei şi dimensiunilor piesei
      a) Abateri limită pentru dimensiuni fără indicaţii  de  tolerantă  ale
pieselor obţinute prin tăiere, îndoire sau ambutisare
      b) Condiţii de formă şi precizie, la ştanţare
      c) Condiţii de formă şi precizie, la îndoire
                        Breviar de calcul tehnologic
                                 Capitolul 2
                           Determinarea formei şi
                       dimensiunilor semifabricatului
                                 Capitolul 3
                         Stabilirea unor variante de
                            itinerariu tehnologic
                                 Capitolul 4
                              Calcule de croire
                                 Capitolul 5
                   Alegerea variantei optime a tehnologiei
                                 Capitolul 6
                          Determinarea condiţiilor
                             dinamice din proces
                                 Capitolul 7
                       Alegerea utilajului de presare
                                 Capitolul 8
                       Normarea operaţiilor de presare
                      Breviar de calcul de dimensionare
                                 Capitolul 9
                           Dimensiuni funcţionale
                                Capitolul 10
                   Dimensionarea şi verificarea elementelor
                             puternic solicitate
                                Capitolul 12
                      Dimensiuni de gabarit al matriţei
                               Notiţă tehnică
                                Capitolul 12
                     Norme de tehnica securităţii muncii
                                BIBLIOGRAFIE
Pagini 52

Compensatoare de pas pentru tarozi, utilizate la tarodarea filetelor mari

                                   CUPRINS
      Capitolul I
      INTRODUCERE ………………………………………………………….5
      1.1 PARTICULARITĂŢI TEHNOLOGICE LA
      FILETARE ………………………………………………………………………5
           1.1.1 Filetarea cu tarodul …………………………………………….7
           1.1.2 Tarozi standardizaţi ……………………………………………8
           1.1.3 Tarozi speciali …………………………………………………..9
           1.1.4 Momentul de torsiune la filetarea
           cu tarodul ……………………………………………………………..13
           1.1.5 Probleme de precizie la filetarea
           cu tarodul ……………………………………………………………..15
           1.1.6 Ascuţirea şi reascuţirea tarozilor …………………………..15
           1.1.7 Regimul de aşchiere la filetarea cu tarodul ………………15
      1.2 MAŞINI – UNELTE ŞI DISPOZITIVE UTILIZATE
      LA FILETAREA CU TARODUL ……………………………………………..16
      Capitolul II
      FILETAREA  CU TAROZI ŞI COMPENSATOR DE PAS ........................19
      2.1 CONSIDERAŢII PRIVIND PRELUCRAREA
      FILETELOR INTERIOARE MARI ……………………………………………19
      2.2 PROIECTAREA MANDRINULUI CU COMPENSATOR
      PENTRU TAROZI M45 ... M80 ………………………………………………24
      2.3 PROIECTAREA TAROZILOR M 60X4 ŞI M 80X4 ……………………31
           2.3.1 Scheme de prelucrare şi tipuri de tarozi …………………..32
           2.3.2 Stabilirea parametrilor constructivi
           ai părţii active ………………………………………………………….33
      2.4 ANALIZA CONSTRUCTIVĂ A APARATELOR DE
      FILETARE                                                        S.P.V.
............................................................................
..........35
           2.4.1         Descrierea         S.P.V.          –          ului
      .......................................................35
           2.4.2  Montarea  dispozitivului   şi   a   sculei   de   filetat
      .....................36
           2.4.3                     Tăierea                      filetelor
      ....................................................................36
           2.4.4 Întreţinerea ………………………………………………………38
      Capitolul III
      TEHNOLOGIA DE FABRICAŢIE A PIESEI „CORP GLISANT”
      COMPONENTĂ A ANSAMBLULUI COMPENSATOR DE
      PAS TIP S.P.V. PENTRU TAROZI ………………………………………….39
      3.1 ANALIZA CONSTRUCTIV - TEHNOLOGICĂ
      A                PIESEI                 „CORP                 GLISANT”
………………..............................................39
      3.2 ALEGEREA TIPULUI DE PRODUCŢIE, CALCULUL
      LOTULUI DE FABRICAŢIE OPTIM ……………………………………………41
      3.3 ALEGEREA SEMIFABRICATULUI ……………………………………….43
      3.4 STABILIREA ITINERARIULUI TEHNOLOGIC …………………………..45
      3.5 CALCULUL ADAOSURILOR DE PRELUCRARE,
      DETERMINAREA DIMENSIUNILOR INTERMEDIARE …………………….50
           3.5.1 Metoda de calcul analitic al adaosului
           de prelucrare …………………………………………………………….51
           3.5.2 Calculul dimensiunilor intermediare
           ale semifabricatelor …………………………………………………….54
           3.5.3 Calculul propriu-zis al adaosului
           de prelucrare …………………………………………………………….55
      3.6 ALEGEREA MAŞINILOR UNELTE ŞI
      A S.D.V.-URILOR ………………………………………………………………..57
      3.7 CALCULUL REGIMURILOR DE AŞCHIERE
      PENTRU 5 OPERAŢII ALESE ………………………………………………….59
      3.8 CALCULUL NORMELOR TEHNICE DE TIMP
      PENTRU OPERAŢIILE DE AŞCHIERE ……………………………………….70
      Capitolul IV
      CALCULUL ECONOMIC AL PIESEI CORP-GLISANT ……………………..75
      4.1 STRUCTURA CHELTUIELILOR DE
      FABRICAŢIE ALE CORPULUI GLISANT …………………………………….75
      4.2.CALCULUL CHELTUIELILOR CU MATERIALUL ………………………76
      4.3 CALCULUL CHELTUIELILOR CU SALARIILE …………………………76
      4.4 CALCULUL CONTRIBUŢIILOR LA
      BUGETUL DE STAT …………………………………………………………….77
      4.5 CALCULUL CHELTUIELILOR CU REGIA
      DE FABRICAŢIE …………………………………………………………………77
      4.6 CALCULUL COSTULUI PE SECŢIE A
      PIESEI CORP GLISANT ………………………………………………………..78
      4.7 CALCULUL CHELTUIELILOR CU
      REGIA GENERALĂ ……………………………………………………………..78
      4.8 CALCULUL COSTULUI PE ÎNTREPRINDERE
      A PIESEI CORP GLISANT ……………………………………………………..78
      4.9 CALCULUL PREŢULUI DE PRODUCŢIE
      A PIESEI CORP GLISANT ……………………………………………………..78
      4.10 CALCULUL PREŢULUI DE LIVRARE
      A PIESEI CORP GLISANT ……………………………………………………..79
      BIBLIOGRAFIE …………………………………………………………………..81

Bac strangere prelucrare butuc rotor Kaplan

                                   CUPRINS
      Capitolul I
      PREZENTAREA GENERALĂ A  „BACULUI DE
      STRÂNGERE”
………………......................................................................
......4
      1.1 Mecanisme de fixare cu filet ………………………………………….........4
      1.2    Descrierea    şi    funcţionarea    bacului    de     strângere
………………...............12
      Capitolul II
      PROIECTAREA „BACULUI DE STRÂNGERE” ………………………....14
      2.1 Proiectarea mecanismului şurub – piuliţă, cu
      frecare de alunecare ……………………………………………………….......14
      2.2 Calculul lagărelor de alunecare radiale
      ale şurubului de acţionare ……………………………………………….........23
      2.3 Proiectarea lagărelor arborelui melcat al
      mecanismului de orientare şi fixare …………………………………….........26
      Capitolul III
      TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE A PIESEI „ŞURUB DE ACŢIONARE”
      COMPONENTĂ A SUBANSAMBLULUI „BAC
      DE                                                          STRÂNGERE”
………………………........................................................30
      3.1     Analiza     constructiv     -     tehnologică     a     piesei
……………..............................30
      3.2 Stabilirea tipului de producţie şi a
      lotului optim ………………………………………………………………........33
      3.3 Alegerea semifabricatului …………………………………………............35
      3.4 Itinerariul tehnologic de prelucrare al piesei
………………….…............37
      3.5 Calculul adaosurilor de prelucrare şi
      stabilirea dimensiunilor intermediare …………………………………..........40
      3.6 Calculul regimurilor de aşchiere …………………………………............43
      3.7    Normarea    tehnologică    a    operaţiilor     de     aşchiere
…………….…...............52
      3.8 Prezentarea sculelor aşchietoare şi
      maşinilor-unelte folosite ………………………………………………….........58
      Capitolul IV
      COSTUL DE FABRICAŢIE AL SUBANSAMBLULUI
      „BAC DE STRÂNGERE” ………………………………………………….....61
      Capitolul V..
      NORME SPECIFICE DE SECURITATEA MUNCII PENTRU
      PRELUCRAREA METALELOR PRIN AŞCHIERE ……………………...64
BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………....71

ANALIZA INTERNA DE GESTIUNE SERVOMOTOR. Piesa PISTON CAPAC

                                   CUPRINS
    CAPITOLUL 1.
    PREZENTAREA PIESELOR DE
    TIP „SERVOMOTOR”. .………………………………………………………………3
    1.1. Generalităţi. ……………….……………………………………………………3
    1.2. Construcţia şi funcţionarea servomotorilor
    pneumatici şi hidraulici. …………………………………………………………. 4
    CAPITOLUL 2.
    PROIECTAREA TEHNOLOGIEI DE EXECUŢIE
    PENTRU PIESA ,, PISTON CAPAC ’’. ……………………………………………9
    2.1. Analiza tehnologică a piesei ,, PISTON CAPAC” ………………………9
    2.2. Alegerea tipului de producţie , calculul
    lotului de fabricaţie optim. ..…………………………………………………….11
    2.3. Determinarea tipului de semifabricat. ….………………………………13
    2.4. Prezentarea itinerariului tehnologic al piesei. .………………………15
    2.5.Calculul adaosurilor de prelucrare pentru suprafaţa
    cilindrică exterioară Φ115. ..…………………………………………………….21
    2.6. Maşini-unelte şi S.D.V.-uri folosite pentru
    prelucrările mecanice prin aşchiere. ..…………………………………………25
    2.7. Calculul regimurilor de aşchiere. ………………………………………….27
    2.8. Calculul normelor tehnice de timp pentru
    operaţiile de aşchiere. ..……………………………………………………………38
    CAPITOLUL 3.
    ANALIZA INTERNĂ DE GESTIUNE A UNEI FIRME. ……...…………………46
    3.1. Concept – structură – conţinut ……………………………………………46
    3.2. Conturile interne de gestiune, analiza şi funcţiunea lor ……………49
    3.3. Analiza internă de gestiune a firmei
    producătoare de produse de tip – servomotor hidraulic …………………60
    CAPITOLUL 4.
    CALCULUL COSTULUI PRODUSULUI ,, PISTON CAPAC ’’.   ………………75
    BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………………79

MODELAREA COMPORTAMENTALA IN INDUSTRIA SEMICONDUCTOARELOR PROFET

      Prefata ……………………………………………………………………………………3
      Capitolul 1
        Introducere……………………………………………………………………................5
        1.1 Modele Behavior………………………………………………………….................5
        1.2 VHDL-AMS ………………………………………………………………………...6
          1.2.1 Domenii de modelare…………………………………………………….............6
          1.2.2 Modelare Mixed-Signal…………………………………………………………..6
         1.3 Cadence…………………………………………………………………………….9
       Capitolul 2
        Smart High-Side Switch-PROFET……………………………………………………10
         2.1 Prezentare Generala……………………………………………………………….10
         2.2 Diagrama Bloc……………………………………………………………………..11
         2.3 Termeni……………………………………………………………………………12
         2.4 Configuratia pinilor……………………………………………………………….13
            2.4.1 Locatia Pinilor……………………………………………...13
            2.4.2 Descrierea pinilor……………………………………………………………..13
         2.5 Caracterisitici electrice…………………………………………………………..14
         2.6 Functiile de Protectie…………………………………………………………….15
            2.6.1 Protectia la Scurt-Circuit…………………………………………………….15
            2.6.2 Protectia la Supra-Incalzire…………………………….16
            2.6.3 Protectia la tensiunea de alimentare inversa-Reversave
……………………...16
            2.6.4 Protectia la supra-tensiune……………………………………………………..16
      Capitolul 3
          PROFET: Modele Behavior...........…………………………………………………...17
          3.1 Central_Functions……………………………………………17
             3.1.1 Supply… ………………………………………………………18
             3.1.2 Band-Gap…………………………………………...21
             3.1.3 IREF…………………………………………………………………………...25
             3.1.4 Under-Voltage………………………………………………………………...26
          3.2 Logic………………………………………………………………………………28
             3.2.1 IN_BUFF……………………………………………………………………...28
          3.3 Diagnosis………………………………………………………………………….30
            3.3.1 Activarea Diagnozei…………………………………………………………...31
            3.3.2 Diagnoza atunci cand PROFET-ul este ON..……………………………….32
            3.3.3 Diagnoza atunci cand PROFET-ul este OFF. …………………………………33
          3.4 DRIVER……....…………………………………………………………...34
            3.4.1 Charge pump…………………………………………………………………...34
            3.4.2 Clamping ………………………………………………………………………36
            3.4.3 Gate_charge……………………………………………………………………38
            3.4.4 Gate_discharge………………………………………………………………...39
            3.4.5 Reverse_on ……………………………………………………………………42
      Capitolul 4
       Simulari de Top-Level………………………………………………………………...43
          4.1 Test 1……………………………………………………………………………...43
          4.2 Test 2 ……………………………………………………………………………..43
          4.3 Test 3 ……………………………………………………………………………..44
          4.4 Test 4 ……………………………………………………………………………..44
          4.5 Test 5 ……………………………………………………………….. …………...45
          4.6 Test 6 ……………………………………………………………………………..45
          4.7 Test 7 …………………………………………………………………………….46
          4.8 Test 8
............................................................................
..........................................46
                 Figura
4.1.........................................................................
......................................48
                 Figure
4.2.........................................................................
......................................49
                 Figure
4.3.........................................................................
......................................50
                 Figure
4.4.........................................................................
......................................51
                 Figure
4.5.........................................................................
......................................52
                 Figure
4.6.........................................................................
......................................53
                Figure
4.7.........................................................................
......................................54
                Figure
4.8.........................................................................
......................................55
                Figure
4.9.........................................................................
......................................56
                Figure
4.10........................................................................
.......................................48
                Figure
4.11........................................................................
.......................................48
                Figure
4.12........................................................................
.......................................48
                Figure
4.13........................................................................
.......................................48
                Figure
4.14........................................................................
.......................................48
                Figure
4.15........................................................................
.......................................48
                Figure
4.16........................................................................
.......................................4
      Concluzii..............................................................
............................66
      Bibliografie.....………………………………………………………..67
Prezentare power point

Modelarea canalului de comunicatii in sisteme MIMO

CUPRINS
1. Memoriu justificativ     1
2. Modelarea canalului MIMO pentru un sistem WCDMA      3
  2.1 Generalităţi     3
  2.2 Tipuri de modele 4
  2.3 Modelele de reprezentare a funcţiei de transfer a canalului  6
    2.3.1 Cazul SISO (Single Input, Single Output) 6
    2.3.2 Canalul MIMO 7
3. Fading şi diversitate    9
  3.1 Fading     9
  3.2 Tehnici de diversitate      10
4. Sisteme cu spectru extins (SS – Spread Spectrum)     13
  4.1 Sisteme DSSS (Direct Sequece Spread Spectrum)     14
5. WCDMA (Wide Band Code Division Multiple Access)      17
  5.1 Legătura Radio   20
    5.1.1 Generalităţi 20
    5.1.2 Controlul puterii de emisie  21
    5.1.3 Transferul   22
  5.2 Receptorul Rake  23
6. Implementarea unui model de canal geometric stohastic     26
  6.1 Interfaţa grafică şi parametrii de intrare/ieşire 27
    6.1.1 SCM    28
    6.1.2 PATH   30
    6.1.3 ANTENNA      32
    6.1.4 Date de ieşire    33
    6.1.5 PLOT   35
    6.1.6 Interfaţa Matlab în timp real      36
  6.2 Motorul de calcul     39
  6.3 Generatorul de numere aleatoare  43
7. Utilizarea matricii de canal   46
8. Verificarea corectitudinii implementării  51
9. Concluzii     54
Anexe 55
Bibliografie     66

Localizarea terminalelor mobile in mediile outdoor

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I – Noţiuni fundamentale despre localizare
   1.1 Introducere     6
   1.2 Criterii pentru stabilirea  performanţelor  metodelor  de  localizare
8
   1.3 Clasificarea infrastructurilor de poziţionare    9
         1.3.1  Infrastructuri integrate şi autonome    10
          1.3.2   Infrastructuri  de  poziţionare  la  nivelul  reţelei   de
comunicaţii şi la nivelul terminalului  mobil     10
         1.3.3  Infrastructuri satelitare, celulare şi indoor      11
                   1.3.3.1 Infrastructuri satelitare    11
                   1.3.3.2 Infrastructuri celulare      12
                   1.3.3.3 Infrastructuri indoor  13
  1.4 Metode de localizare de bază     13
        1.4.1 Metoda cu senzori de proximitate    13
        1.4.2 Metoda triangulaţiei pe bază de distanţe  14
                1.4.2.1 Triangulaţia circulară pe bază de distanţe 15
                 1.4.2.2  Triangulaţia hiperbolică pe bază de distanţe  20
        1.4.3 Triangulaţia pe bază de unghiuri    23
        1.4.4 Metoda inerţială    25
        1.4.5 Metoda cu şabloane de mobilitate    26
                 1.4.5.1 Metoda cu şabloane optice de mobilitate   26
                 1.4.5.2 Metoda cu şabloane non-optice de mobilitate    26
        1.4.6 Metode hibride      27
  1.5 Măsurarea distanţelor 29
        1.5.1 Măsurători în domeniul timp    29
        1.5.2 Metode de măsurare  29
                1.5.2.1 Măsurarea distanţei prin intermediul pulsului   30
                1.5.2.2 Măsurarea distanţei prin intermediul fazei 30
                1.5.2.3 Măsurarea distanţei prin  intermediul  fazei  codate
30
        1.5.3 Ceasuri  30
        1.5.4 Nivelul puterii semnalului recepţionat    32
  1.6 Precizia metodelor de localizare 32
 1.7 Surse de erori    33
CAPITOLUL II – Sisteme satelitare de poziţionare
   2.1 Sistemul global de poziţionare GPS    36
         2.1.1 Segmentele sistemului GPS     36
                  2.1.1.1 Segmentul spaţial  37
                  2.1.1.2 Segmentul de control    37
                  2.1.1.3 Segmentul utilizatori   38
         2.1.2 Constelaţia de sateliţi GPS   39
         2.1.3 Componentele semnalului GPS   42
         2.1.4 Mesajul GPS de navigaţie      43
         2.1.5 Servicii oferite de sistemul GPS   45
         2.1.6 Localizarea în cadrul sistemului GPS     46
                  2.1.6.1 Identificarea sateliţilor     46
                  2.1.6.2 Măsurarea distanţelor   47
                  2.1.6.3 Calcularea poziţiei     47
        2.1.7 Bugetul de erori    47
   2.2 Sistemul GPS Diferenţial   48
  2.3 Sistemul european de navigaţie satelitară Galileo 49
CAPITOLUL III – Localizarea terminalelor mobile în reţelele celulare
   3.1 Localizarea terminalelor mobile în reţelele GSM  52
         3.1.1 Identitatea celulei  curente  în  combinaţie  cu  avansul  de
sincronizare     52
         3.1.2 Metoda E-OTD 53
         3.1.3 Metoda U-TdoA      54
         3.1.4 Sistemul global asistat de identificare a poziţiei A-GPS 55
3.2 Localizarea terminalelor mobile în reţelele UMTS    56
         3.2.1 Nivelul măsurat al puterii recepţionate de mobil    56
         3.2.2 Direcţia de sosire a undei radio   57
         3.2.3 Timpul de sosire a undei radio     57
         3.2.4 Sistemul global asistat de identificare a poziţiei A-GPS 58
         3.2.5 Metode hibride     60
CAPITOLUL IV – Filtrul Kalman
4.1 Noţiuni generale despre filtrul Kalman   62
CAPITOLUL V -- Simulări şi rezultate
5.1 Principiul algoritmului utilizat   65
5.2  Descrierea aplicaţiei  66
5.3 Rezultatele simulărilor şi interpretarea rezultatelor    67
Anexă       71
Prezentare power point

Localizarea Terminalelor Mobile

LISTA
FIGURILOR……………………....................................................…….3
LISTA TABELELOR………………………………….......................................4
Cap.1
INTRODUCERE.................................................................
....................5
Cap.2                   SERVICII                  BAZATE                  PE
LOCALIZARE.............................................7
Cap.3                               METODE                                DE
LOCALIZARE..............................................................11
3.1.                                                            Consideraţii
generale....................................................................
................11
3.2.                               Tehnici                                de
localizare..................................................................
...................12
3.3         Metode         de         localizare         cu         ajutorul
senzorilor..................................................19
3.4.          Performanţele          metodei          hibride           TOA-
AOA..................................................27
3.5       Reducerea       erorilor       datorate        lipsei        undei
directe............................................32
Cap.4  POZIŢIONAREA  TERMINALELOR  MOBILE  PENTRU  SERVICII  DEPENDENTE   DE
LOCALIZAREA ÎN REŢELELE GSM...43
4.1.                                                            Consideraţii
generale....................................................................
................43
4.2.                         Infrastructura                          reţelei
      GSM....................................................................
      ........44
4.2.1                            Entităţi                             tipice
............................................................................
.................44
4.2.2                           Entităţi                           specifice
............................................................................
...........45
4.3.                             Localizarea                              în
GSM.........................................................................
.............48
5.                               SERVICIUL                                DE
URGENŢĂ.....................................................................
..53
5.1.                                                            Consideraţii
generale....................................................................
................53
5.2.      Soluţii      de       localizare       a       apelurilor       de
urgenţă.................................................55
                               Lista figurilor
Fig.    1.    Parametrii     fizici,     simbolici     şi     de     mişcare
________________________6
Fig. 2.1. (a)  Harta cu diverse POI  __________________________________9
Fig. 2.1. (b) Adaugarea unui nou POI ________________________________9
Fig.   2.2     Centru   de   preluare   a   apelurilor   de   urgenţă    112
________________10
Fig.    3.1.    Localizarea     bazată      pe     identificarea     celulei
____________________13
Fig. 3.2. Localizarea bazată pe direcţia de sosire ______________________15
Fig. 3.4  Arhitectura sistemului Spotlight _____________________________23
Fig. 3.5  Măsurarea AOA _________________________________________27
Fig.     3.6.(a)      Deviaţia      standard      funcţie      de      [pic]
___________________________30
Fig.     3.6.(b)      Deviaţia      standard      funcţie      de      [pic]
__________________________31
Fig. 3.6.(c) Funcţia densitate de probabilitate a erorii totale  funcţie  de
[pic] ___31
Fig. 3.7  Lipsa undei directe (NLOS) ________________________________32
Fig . 3.8 Metoda hibridă de localizare TDOA/AOA _____________________35
Fig.  3.9  Funcţia  f.d.p.  asociată  unei  estimări  TDOA  (4   staţii   de
bază)_______37
Fig. 3.10 Funcţia f.d.p.  asociată  unei  estimări  TDOA/AOA  (4  staţii  de
bază)_37
Fig. 3.11 Comparaţie a ratelor alermelor false ________________________42
Fig. 3.12 Comparaţie a ratelor detecţiilor omise _______________________42
Fig. 4.1  Schema retelei GSM ______________________________________45
Fig. 4.2  Arhitectura generală a reţelei GSM __________________________46
Fig. 4.3 Infrastructura GSM modificată pentru a suporta localizarea   ______
48
Fig.  4.4   Metoda  de  semnalizare  în  reţelele   GSM   pentru   achiziţia
localizării _51
Fig.  5.1   Componentele  Sistemului  Naţional  Unic   pentru   Apeluri   de
Urgenţă_55
Fig.  5.2   Metoda  generală  de  localizare   a   apelurilor   de   urgenţă
___________56
Fig. 5.3 Procedura normală a metodei A-number ______________________58
Fig. 5.4  Metoda Cell-ID __________________________________________58
Fig. 5.5 Modul generic de lucru ____________________________________59
                               Lista tabelelor
Tabelul 1. Sisteme ce utilizează parametrii fizici şi de
mişcare_____________6
Tabelul 3.1 Comparaţia metodelor de localizare _______________________18
Tabelul 3.2 Rata de identificare când se dispune numai de măsurători TDOA
utilizând localizarea aproximativă __________________________________41
Tabelul 3.3 Rata de identificare când se dispune numai de măsurători TDOA
şi AOA utilizând localizarea aproximativă ______________________________41
Prezentare power point
Pagni 61

DECODOR REED - SOLOMON

Cuprins
    1. Introducere la codurile Reed – Solomon
       1. Probabilitatea de eroare la codurile Reed – Solomon
       2. Performanţa codurilor R – S faţă de zgomotul de tip burst
       3. Câmpuri finite
       4. Adunarea în câmpul extins GF (2m)
       5. Polinomul primitiv folosit la definirea unui câmp
       6. Câmpul extins (23)
       7. Codarea Reed – Solomon
       8. Codarea în formă sistematică
       9. Codarea sistematică cu un registru de deplasare cu (n-k) stări
      10. Decodarea Reed – Solomon
      11. Calculul sindroamelor
      12. Algoritmul Berlekamp – Massey
      13. Algoritmul Euclidian
      14. Algoritmul Chien Search
      15. Algoritmul Forney
    2. Aplicaţii ale codurilor Reed – Solomon
               2.1.1 Întreţeserea
         2.1.2 Întreţeserea încrucişată
         2.1.3 Coduri Reed – Solomon întreţesute încrucişate
         2.1.4 Coduri produs
         2.1.5 Acoperirea erorilor
         2.1.6 Interpolarea
         2.1.7 Reducerea volumului audio la zero
         2.1.8 Duplicarea
         2.2 Sistemele de telecomunicaţii
         2.3 Controlul erorilor pentru sisteme cu reacţie
      3. Design RTL Verilog al decocorului Reed – Solomon (15, 5)
         3.1 Arhitectură şi funcţionare
         3.2 Blocurile componente ale design-ului
         3.2.1 Blocul SYNDROME
         3.2.2 Blocul BMAlg
         3.2.3 Blocul BMUnitar
         3.2.4 Blocul CHIENSearch
         3.2.5 Blocul FORNEYAlg
         3.3 Cazuri de funcţionare ale decodorului
         3.4 Configurarea Design-ului Hardware pe FPGA
         3.4.1 Footprint-ul PCB al plăcuţei
         3.4.2 Diagrama bloc funcţională
         3.4.3 Sursa de curent
         3.4.4 Interfaţa USB 2.0
         3.4.5 Perifericele plăcuţei
         3.4.6 Conectori de expansiune
         3.4.7 Suportul FrontPanel
         3.4.8 Rezultatele configurării codului RTL sintetizat pe FPGA
         3.5 Mediu de verificare hardware
          3.5.1  Introducere  –  conceptul   de   verificare   hardware   si
implementarea lui
         3.5.2 Mediul de verificare pentru deocodorul Reed-Solomon
    bibliografie
Pagini 66

PROIECTAREA SI REALIZAREA FIZICA A UNUI CODEC CODOR CONVOLUTIONAL, DECODOR VITERBI

                                  CUPRINS:
                                Capitolul I 5
  I.1 Introducere      5
               Capitolul II. Coduri corectoare de erori     11
  II.1 Introducere     11
  II.2 Metode de control al erorilor într-un sistem de comunicaţii 13
  II.3 Coduri corectoare de erori (metode FEC)    13
  II.4 Codurile bloc   15
       Capitolul III. Coduri convoluţionale şi decodare Viterbi     19
  III.1 Coduri convoluţionale     19
  III.2 Metode de descriere a codurilor convoluţionale  20
  III.3 Algoritmul de decodare Viterbi 22
  III.4 Performanţele unui cod    24
            Capitolul IV. Descrierea hardware a codecului     26
  IV.1 Codorul   26
    IV.1.1 Codorul convoluţional  27
    IV.1.2 Conversia paralel – serie   28
  IV.2 Decodorul Viterbi    32
    IV.2.1 Conversia serie – paralel   34
    IV.2.2 BM_unit – blocul de calcul al metricelor de ramuri 39
    IV.2.3 Calculul metricelor de cale - compute_path_metric  40
    IV.2.4 Determinarea metricilor de stare – compare_select  42
    IV.2.5 Evitarea depăşirii valorii maxim admise pentru metrici –
    reduce_metric      43
    IV.2.6 Memorarea metricelor – metric_memory    45
    IV.2.7 Estimarea biţilor de date – pathin      46
    IV.2.8 Blocul path 47
    IV.2.9 Memorarea biţilor estimaţi - path_memory     49
    IV.2.10 Alegerea bitului decodat – output_decision  51
            Capitolul V Sinteza logică şi configurare pe FPGA 55
  V.1 Modulul integrat Opal Kelly XEM3001    55
    V.1.1 Modalităţi de configurare a XEM3001      56
  V.1 Rezultatele sintezei logice 60
  VI.2 Configurarea design-ului pe FPGA      66
                             Bibliografie:    73

HALA DEPOZIT CU STRUCTURA METALICA

PIESE SCRISE
    Foaie de capat.
    Lista de semnaturi
    Borderou
    Memoriu de rezistenta
    Masuri de protectia muncii si PSI
    Program de urmarire si CONTROLUL calitatii
    cAIETE DE SARCINI
    breviar de calcul
    TEHNOLOGIA DE EXECUTIE
ANEXE :  PIESE DESENATE

Extindere retele electrice de medie tensiune pentru dezvoltarea de locuinte 2

Cuprins  | |
|Memoriu tehnic (faza SF)                                              |
|Date                                                                  |
|generale..............................................................|
|.....................................................1                |
|1.1 Denumirea                                                         |
|lucrării..............................................................|
|...............................................1                      |
|1.2 Faza de                                                           |
|proiectare............................................................|
|................................................1                     |
|1.3 Beneficiarul                                                      |
|lucrării..............................................................|
|..............................................1                       |
|1.4 Amplasamentul                                                     |
|lucrării..............................................................|
|........................................1                             |
|1.5 Elementele ce stau la baza elaborării                             |
|lucrării..............................................................|
|......1                                                               |
|2. Necesitatea şi oportunitatea                                       |
|lucrării..............................................................|
|.......................1                                              |
|2.1 Date prezentate prin                                              |
|referat...............................................................|
|...............................1                                      |
|2.2 Situaţia                                                          |
|energetică............................................................|
|.................................................2                    |
|3. Date tehnice a                                                     |
|lucrării..............................................................|
|............................................2                         |
|3.1 Soluţia                                                           |
|proiectată............................................................|
|...................................................2                  |
|3.2 Structura                                                         |
|constructivă..........................................................|
|..............................................2                       |
|4. Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului care urmează a fi       |
|ocupată de investiţie.................4                               |
|5. Asigurarea                                                         |
|calităţii.............................................................|
|...................................................4                  |
|6. Standarde şi                                                       |
|normative.............................................................|
|...........................................5                          |
|7. Date privind forţa de muncă ocupată după realizarea                |
|lucrărilor..........................................6                 |
|8. Devizul general al                                                 |
|lucrării..............................................................|
|.......................................6                              |
|9. Principalii indicatori tehnico-economici ai                        |
|investiţiei...........................................................|
|..6                                                                   |
|10. Finanţarea                                                        |
|investiţiei...........................................................|
|................................................6                     |
|11. Avize şi                                                          |
|acorduri..............................................................|
|....................................................6                 |
|Memoriu tehnic (faza PT+CS)                                           |
|Date                                                                  |
|generale..............................................................|
|......................................................7               |
|1.6 Denumirea                                                         |
|lucrări...............................................................|
|.................................................7                    |
|1.7 Faza de                                                           |
|proiectare............................................................|
|..................................................7                   |
|1.8 Beneficiarul                                                      |
|lucrări...............................................................|
|...............................................7                      |
|1.9 Amplasamentul                                                     |
|lucrări...............................................................|
|.........................................7                            |
|1.10 Elemente ce stau la baza eleborării                              |
|lucrări...............................................................|
|........7                                                             |
|1.11 Caracteristicile energetice ale                                  |
|consumatorului........................................................|
|.........7                                                            |
|Necesitatea şi oportunitatea                                          |
|lucrări...............................................................|
|....................7                                                 |
|2.1 Date prezentate prin                                              |
|referat...............................................................|
|................................7                                     |
|2.2 Situaţia                                                          |
|energetică............................................................|
|.................................................8                    |
|Descrierea soluţiei tehnice avizată la faza                           |
|SF...................................................................8|
|Detalierea soluţiei proiectate – caiet de                             |
|sarcini...............................................................|
|..8                                                                   |
|4.1 LES 20                                                            |
|kV....................................................................|
|......................................................8               |
|4.2 PT în anvelopă de beton 20/0,4 kV-630                             |
|kVA...................................................................|
|..9                                                                   |
|5. Standarde şi                                                       |
|normative.............................................................|
|...........................................10                         |
|6. Listele cu cantităţile de                                          |
|lucrări...............................................................|
|...............................11                                     |
|7. Asigurarea                                                         |
|calităţi..............................................................|
|..................................................11                  |
|8. Protecţia                                                          |
|mediului..............................................................|
|..................................................12                  |
|9. Mijloace şi măsuri de securitatea şi sănătatea                     |
|munci.........................................................13      |
|9.1 Măsuri pentru perioada de                                         |
|execuţie..............................................................|
|....................13                                                |
|9.2 Măsuri pentru perioada de punere în funcţie şi exploatare de      |
|probă................................14                               |
|9.3 Măsuri pentru perioada de                                         |
|exploatare............................................................|
|...................14                                                 |
|10. Încadrarea în normele                                             |
|PSI...................................................................|
|..............................15                                      |
|11. Teste, verificări şi măsurători la                                |
|PIF...................................................................|
|................15                                                    |
|12. Organizarea de                                                    |
|şantier...............................................................|
|........................................15                            |
|12.1 Zona de                                                          |
|şantier...............................................................|
|..................................................15                  |
|12.1.1 Protecţii sau măsuti de securitate împotriva riscurilor        |
|posibile datorate mediului                                            |
|extern................................................................|
|......................................................................|
|..15                                                                  |
|12.1.2 Măsuri generale de adoptat împotriva riscului de               |
|coloziune..........................................16                 |
|12.1.3 Măsuri generale de protecţie de adoptat împotriva variaţiilor  |
|excesive de                                                           |
|temperatură...........................................................|
|....................................................................16|
|12.1.4 Măsuri generale de adoptat împotriva riscului de               |
|înec...................................................16             |
|12.1.5 Măsuri generale de adoptat împotriva riscului de cădere a      |
|obiectelor de la înălţime şi/sau de proiectare a acestora în mediul   |
|extern................................................................|
|.................16                                                   |
|12.2 Organizarea                                                      |
|şantierului...........................................................|
|...........................................17                         |
|12.2.0 Numirea responsabilului cu conducerea                          |
|lucrărilor...........................................................1|
|7                                                                     |
|12.2.1 Instrucţiuni referitoare la împrejmuirea şantierului, căi de   |
|acces şi semnalizări..............17                                  |
|12.2.2 Grupuri sanitare şi servicii de                                |
|asistenţă.............................................................|
|...........18                                                         |
|12.2.3 Principalele căi de acces pe                                   |
|şantier...............................................................|
|...............18                                                     |
|12.2.4 Modalităţile de acces ale vehiculelor de furnizare             |
|materiale.........................................18                  |
|12.2.5 Separarea zonelor de încărcare şi                              |
|descărcare............................................................|
|..19                                                                  |
|12.2.6 Zona de păstrare a echipamentelor şi de depozitare a           |
|materialelor şi deşeurilor.........20                                 |
|12.2.7 Zonele de depozitare a materialelor inflamabile sau            |
|explozibile...................................21                      |
|12.2.8 Instalaţii de alimentare şi reţele principale de electricitate,|
|apă, gaz şi energie de orice                                          |
|tip...................................................................|
|......................................................................|
|.....21                                                               |
|12.2.9 Instalaţii de împământare şi protecţie împotriva descărcărilor |
|atmosferice...................21                                      |
|12.2.10 Curăţenia pe                                                  |
|şantier...............................................................|
|.....................................21                               |
|13. Probleme pentru beneficiar şi                                     |
|constructor...........................................................|
|..............22                                                      |
|14. Plan de securitate şi sănătate conform HG                         |
|300/2006.......................................................22     |
|15. Post de transformare în anvelopă de beton 20/0,4kV-630            |
|kVA........................................24                         |
|16. Fişa tehnică de încadrare în categorii de                         |
|importanţă........................................................28  |
|17. Fazele determinante pentru asigurarea calităţi                    |
|lucrării......................................................29      |
|18. Lista probelor şi                                                 |
|măsurătorilor.........................................................|
|..................................30                                  |
|19. Lista cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente            |
|tehnologice, inclusiv dotările.........31                             |
|20. Foaia de aşezare LES                                              |
|20kV..................................................................|
|...........................33                                         |
|21. Adoptare fundaţii PT anvelopă 630                                 |
|kVA...................................................................|
|........34                                                            |
|22. Deviz de                                                          |
|calcul................................................................|
|.................................................36                   |
|                                                                      |
|                                                                      |
|                                                                      |
Pagini 48