Performanta Bugetara in Romania Versus Tarile din Uniunea Europeana intre Anii 2008 - 2014

Introducere. 
Analiza pe anul 2008. 
Analiza pe anul 2009. 
Analiza pe anul 2010. 
Analiza pe anul 2011. 
Analiza pe anul 2012. 
Analiza pe anul 2013. 
Previziuni pentru anul 2014.
Concluzii. 
Propuneri.
Bibliografie. 
Anexe. 

Aparatul dento-maxilar

CUPRINS
  1. Proprietăţile fizice ale topiturilor utilizate în procedeele
  restaurative ale aparatului dento-maxilar   3
  2. Investigarea turnabilităţii titanului utilizând experimetul fizic    6
    2.1. Modelarea     7
    2.2. Investigaţia experimentală a fenomenului  7
    2.3. Studiu reologic pentru utilizarea unui fluid similar  10
    2.4. Investigaţia experimentală prin studii de similitudine     19
    2.5. Discuţii 33
  3. Modelul curgerii bifazice cu suprafaţă de separaţie 34
    3.1. Elemente de teoria modelului VOF     35
  4. Geometria domeniului de analiză    38
  5. Hidrodinamica traseului de alimentare a tiparului   46
  6. Experimente numerice    53
  7. Simularea Tridimensională a curgerii printr-un canal curb cu un SISTEM
  FACOM VP 50    62
  8. Simularea Tridimensională a curgerii printr-un canal curb utilizând un
  SISTEM FIDAP   64
  9. Sisteme utilizate pentru simularea procesului de turnare 66
    9.1. CASTCAE  67
    9.2. EKK METAL CASTING SIMULATION SOFTWARE     67
    9.3. FLOW - 3D     68
    9.4. MAGMASOFT     68
    9.5. NOVAFLOW & SOLID    68
    9.6.SIMTEC    68
    9.7. PROCAST  69
    9.8. ANTARES  69
    9.9. CATERPILLAR INC.' CaPS   69
    9.10. CASTCHEK     69
  10. Aplicaţii ale simulării curgerii într-un canal curb (3D)      69
  11. Concluzii  75
  BIBLIOGRAFIE   77

Evaluarea pre PTCA a pacientilor cu cardiopatie ischemica

CUPRINS:
       PARTEA  TEORETICĂ
Introducere…………………………………………………………………4
1.Evaluarea pre PTCA a pacienţilor cu cardiopatie ischemică
    1.1 Evaluarea clinică……………………………………………….…….6
    1.2 Evaluarea neinvazivă………………………………………………...7
         1.3 Evaluarea prin coronarografie şi testări de efort……………………..9
  2.Angiografia coronariană – importanţă şi valoare prognostică
        2.1 Date generale privind importanţa coronarografiei…………………..12
        2.2.Valoarea diagnostică şi prognostică a coronarogafiei……………….17
  3. Indicaţiile angioplastiei coronariene
     3.1. Indicaţiile angioplastiei coronariene  la  pacienţi  asimptomatici
  ……..23
     3.2. Indicaţiile angioplastiei coronariene la pacienţi cu angină
  pectorală ..25
     3.3 Indicaţiile angioplastiei coronariene la pacienţi cu infarctul
  miocardic..27
 4. Date din trialurile clinice care au susţinut  folosirea stentului
  5.Rezultatele terapiei intervenţionale in cardiopatia ischemică
       5.1. Terapia intervenţională în infarctul miocardic acut………………...32
       5.2 Terapia intervenţională în angina pectorală instabilă ………………36
       5.3 Terapia intervenţională în angina pectorală de efort………………..39
 6. Sinteza datelor din literatura de specialitate analizate……42
         PARTEA PRACTICĂ  - STUDIU CLINIC
   1. Scopul lucrării……………………………………………………….44
   2. Materiale şi metode…………………………………………………45
3. Rezultate………………………………………………………………49
 3.1 Datele clinice ale pacienţilor…………………………………………….49
3.2 Datele paraclinice şi de laborator………………………………………...52
3.3 Rezultatele coronarografiilor…………………………………………….54
  3.4  Corelaţii   între   numărul   leziunilor   şi   numărul   stenturilor
implantate…….59
3.5  Date  clinice  şi  coronarografice   ale   pacienţilor    cu    infarct
miocardic…….65
6.  Corelaţii  între  tabloul  clinic,  vârsta  pacienţilor  şi   aspectele
   coronarografice.68
   3. Discuţii…………………………………………………………………73
5. Concluzii……………………………………………………………….88
      BIBLIOGRAFIE
      REZUMAT

PARTICULARITATI DE INGRIJIRE A BOLNAVULUI CU CIROZA HEPATICA

                                    CUPRINS
 I          Notiuni de antomie si fiziologie a ficatului
 I.1       Anatomia ficatului
 I.2.      Histologia ficatului
 II.        Fiziologia ficatului
 II.1.     Functia biliara
 II.2.     Functia antitoxica
 II.3.     Functia de depozit
 II.4.     Functia de sinteza
 II.5.     Functia de coagulare
 II.6.     Functiile metabolice ale ficatului
 III.       Ciroza hepatica Laennec
 III.1.    Definitie
 III.2.    Etiopatogenie
 III.2.1. Factori toxici – alcoolul
 III.2.2. Factori infectiosi
 III.2.3. Factori dietetici, nutritionali si carentiali
 III.2.4. Factori ai terenului (endogeni)
 III.2.5. Glandele endocrine
 III.2.6. Factori imunologici
 III.2.7. Factorii staza biliara si sanguina
 IV.        Clasificarea cirozelor
 V.         Histogeneza si anatomia patologica generala a cirozelor
 VI.        Fiziopatologia cirozelor
 VI.1.     Tulburari circulatorii intra si extra hepatice
 VI.2.     Staza si hipertensiunea portala, ascita
 VII.       Forme clinice – simptomatologie – debut
 VII.1     Perioada preascitica
 VII.2.    Perioada ascitica :
    - modificari endocrine ;
    - modificari hematologice ;
    - tulburari de coagulare ;
    - tulburari nervoase ;
    - tulburari cardio-vasculare ;
    - perturbari renale ;
    - splenomegalie ;
    - modificari digestive.
 VIII.       Examenul obiectiv al ficatului
 VIII.1.    Metode fizice de explorare a ficatului
 VIII.1.1. Inspectia generala
 VIII.1.2. Palparea
 VIII.1.3. Percutia
 VIII.2.    Metode biologice de explorare a ficatului
 VIII.2.1. Explorari morfologice – punctia biopsica hepatica
 VIII.2.2. Explorari functionale – laparoscopia
 VIII.2.3. Examene de laborator
      VIII.2.4.      Explorari      vasculare      –      spleno-portografia
 I X.         Diagnosticul cirozelor
 IX.1.       Diagnosticul pozitiv
 IX.2.       Diagnosticul diferential
X.   Evolutie si complicatii
X.1          Evolutia cirozelor
x.2.         Complicatiile cirozelor
 X.2.1.      Hemoragiile digestive
 X.2.2.      Trombozele si tromboflebitele portale
 X.2.3.      Encefalopatia hepato-portala
 X.2.4.      Coma hepatica
 X.2.5.      Infectii intercurente
 XI.        Tratamentul cirozelor
 XI.1.     Tratament medical. Dieta
 XI.2.     Tratament chirurgical
 XI.3.     Tratamentul complicatiilor
 XI.3.1.  Tratamentul cirozei hepatice compensate
 XI.3.2.  Tratamentul cirozei hepatice decompensate
 XI.4.      Profilaxia cirozelor
XII.    Prognosticul
XIII.   Rolul asistentei  medicale  in  ingrijirea  unui  bolnav  cu  ciroza
hepatica
XIII. Plan general de ingrijire pentru pacientul cu ciroza hepatica
XIV. Dosare de ingrijire – ingrijirea bolnavilor cu ciroza hepatica
XV.1.     Cazul I.
XV.2.     Cazul II.
XV.3.     Cazul III.
XVI.       Fise tehnice de lucru pe cazuri concrete
XVI.1.    Efectuarea punctiei abdominale
XVI.2.    Administrarea i.v a solutiei de Glucoza 5%
XVI.3.    Administrarea i.m a Penicilinei G 4.000.000ui
             Bibliografie
47 pagini

Ingrijirea Bolnavului cu Pleurezie Serofibrinoasa de Etiologie TBC

CUPRINS
         Cap. I. PREZENTAREA TEORETICĂ A PLEUREZIEI
TUBERCULOASE
     1.     Definiţie
     2.     Etiopatogenie
   3. Anatomie patologică
   4. Simptomatologie
5. Examinării paraclinice
   6. Diagnosticul pozitiv
   7. Diagnosticul diferenţial
   8. Evoluţie
   9. Tratament
               Cap. II. SUPRAVEGHEREA BOLNAVULUI DIN MOMENTUL
     INTERNĂRII ŞI PÂNĂ LA EXTERNARE SI EFECTUAREA TEHNICILOR IMPUSE DE
                                  AFECTIUNE
                    1. Internarea pacientului in spital.
2. Asigurarea condiţiilor de spitalizare
3. Asigurarea conditilor  igienice a pacientilor internati
4. Supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative
                          5. Alimentaţia bolnavului
          6. Administrarea medicamntelor si hidratarea organismului
              7. Recoltarea produselor  biologice şi patologice
          8. Educaţia sanitară. Profilaxia pleureziei tuberculoase
       Cap. III. PREZENTAREA PLANURILOR DE ÎNGRIJIRE
              Cap.IV. ANALIZA CAZURILOR DE BOALĂ PREZENTATE IN
                           PLANURILE DE ÎNGRIJIRE
                 CAP. V. Concluzii generale asupra lucrării
                                BIBLIOGRAFIE
                                  60 pagini

FRACTURILE COLULUI FEMURAL

CUPRINS
   INTRODUCERE
   1. Generalităţi  ………………………………………………......6
1. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ
   1. Anatomia articulaţiei coxo-femurale ……………………….. 9
   2. Biomecanica articulaţiei coxo-femurale…………………….. 21
   3. Protezarea şoldului………………………………………….. 25
   4. Tratamentul complex al şoldului protezat…………………... 27
       1. Tratament medicamentos………………………………... 27
       2. Tratament ortopedico-chirurgical……………………….. 27
       3. Tratament kinetic………………………………………    28
   5. Reeducarea mersului…………………………………………30
   6. Igiena ortopedică a şoldului…………………………………33
2. CONTRIBUŢII PERSONALE LA RECUPERAREA PRIN KINETOTERAPIE A ŞOLDULUI
   PROTEZAT
   1. Organizarea cercetării …………………………………….. 35
   2. Ipoteza de cercetare……………………………………….. 37
   3.3.    Scopul lucrării……………………………………………...37
   3. Locul şi perioada cercetării……………………………….. 37
   4. Subiecţii……………………………………………………37
   5. Programe de recuperare……………………………………49
       1. Program de recuperare preoperator…………………….49
       2. Programe de recuperare postoperator…………………..50
3. REZULTATELE CERCETARII SI DISCUTAREA LOR
   1. Tabele……………………………………………………..54
   2. Grafice ……………………………………………………58
4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI
   1. Concluzii…………………………………………………..62
   2. Propuneri…………………………………………………..64
       BIBLIOGRAFIE

Fractura de sold la varstnic

CUPRINS
            I. Capitolul 1. Introducere……………………………………………………………..4
        II. Capitolul  2. Noţiuni de anatomie…………………………………………………...4
              1. Anatomia femurului proximal…………………………………………..4
                            2. Strutura femurului
                proximal……………………………........................6
            3. Vascularizaţia femurului proximal………………………….….………7
      III. Capitolul 3. Osteoporoza: noţiuni generale………………………….……………8
                   1. Definiţie……………………………………………………………….…8
              2. Clasificarea osteoporozei…………………………………………….…9
           3. Factori de risc de osteoporoză………………………………....………11
             4. Patogeneza osteoporozei…………………………………….....…….…12
                 1. Histologia ţesutului osos……………………..………12
                    2. Remodelarea osoasă………………………….………13
                            3. Factori reglatori
                       sistemici……………............………14
                 4. Factori reglatori locali……………………….………16
               5. Anatomie patologică…………………………………………....………17
                  6. Diagnostic……………………………………………………….……….18
               1. Manifestări clinice……………………...........……….18
               2. Explorări paraclinice…………………...........………18
                   7. Tratament……………………………………………………………….21
                                  1. Măsuri
                 generale………………………........................21
               2. Tratament medicamentos…………………..........…..21
       IV. Fractura de şold pe teren osteoporotic…………………………………………….23
            1. Epidemiologie…………………………………………………...............23
       2. Etiopatogeneza fracturilor pe teren osteoporotic…………………….24
                                 1. Factori
                   scheletici……………………………...............24
                    1. Densitatea osoasă diminuată…………24
                                      2. Modificări ale microarhitecturii si
                                         geometriei osoase……………………...25
                     3. Remodelarea osoasă anormală………26
                 2. Factori extrascheletici………………………………..26
                3. Anatomie patologică……………………………………………………28
           4. Clasificarea fracturilor de şold………………………………………...29
            5. Clinica fracturilor de şold…………………………………….………..34
                6. Explorare imagistică……………………………………………………35
          7. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial……………………….……………..35
            8. Evoluţie,prognostic,complicaţii………………………………………..36
                   1. Complicaţii generale…………………………………36
                  2. Complcaţii locale………………………..…………....36
                               3. Evoluţie şi
                    prognostic………………………...............37
                         9. Tratamentul fracturilor
                   osteoporotice………………………...............37
                 1. Tratamentul profilactic……………………………...37
                  2. Tratamentul conservator…………………………….38
                  3. Tratamentul chirurgical……………………………..39
               V. Bibliografie………………………………………………………………………….40

Ingrijirea Noului Nascut

CUPRINS
I. Introducere
II. Generalitati privind nou-nascutul la termen
1.Particularitati generale
2.Particularitati morfo-functionale (Scaderea in greutate,piele,
cordon ombilical,sistem osos,muscular,adaptari,reflexe)
III.Incidentele fiziologice lae noului-nascutului la termen
1.Febra de deshidratare
2.Scaderea fiziologica in greutate
3.Icterul fiziologic
4.Criza genitala
                             5.Eritemul alergic
IV.Ingrijiri acordate nou-nascutului la termen
1.Masuri de ingrijire in sala de nastere
2.Masuri de ingrijire in salonul de nou-nascut
3.Alimentatia nou-nascutului(naturala+artificiala)
V.Bolile nou-nascutului la termen
1.Leziuni obstetricale
2.Tulburari respiratorii
3.Boala hemoragica
4.Sindromul icteric
5.Malformatii congenitale
6.Infectiile nou-nascutului
VI.Educatie pentru sanatate
VII.Ingrijirile nou-nascutului la termen imediat dupa nastere
1.Elemente generale si ingrijiri de nursing
2.Studiu pe cazuri
3.Concluzii
4.Anexe
VIII.Bibliografie
69 pagini

Recuperarea hemiplegiei spastice la varsta a treia

CAPITOLUL  1 -  INTRODUCERE
     1. Generalităţi
CAPITOLUL 2 - FUNDAMENTARE TEORETICĂ
        2.1. Aspecte fiziologice ale vârstei a treia
        2.2. Hemiplegia spastică
                       2.2.1. Definiţie
                       2.2.2. Date fizio-patologice ale vârstei a treia
                       2.2.3. Clasificare
                       2.2.4. Diagnostic
                       2.2.5. Tratament
CAPITOLUL 3 -  CONTRIBUŢII  PERSONALE  LA  STUDIUL  RECUPERĂRII  HEMIPLEGIEI
SPASTICE LA VÂRSTA A TREIA
        3.1. Organizarea cercetării
                3.1.1.  Studiul bibliografic
            2. Stabilirea lotului de subiecţi
            3. Metode de evaluare
        3.2. Ipoteză. Scop. Sarcini
        3.3. Subiecţi
        3.4. Programul kinetic
CAPITOLUL  4 -   ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR OBŢINUTE
CAPITOLUL   5      -     CONCLUZII ŞI PROPUNERI
CAPITOLUL   6      -     BIBLIOGRAFIE
pagini 82

Influentele intinderilor progresive asupra amplitudinii articulare si elasticitatii musculare

Cuprins
Introducere      (importanta,      istoric,       cercetari       efectuate)
        pag 1-4
Capitolul   I : Reflectarea temei in literatura de specialitate
   -                        I.1.Prezentare                         generala
                        pag 5-16
   -                I.2.Metode                de                antrenament
                  pag 16-21
   - I.3.Cercetari de specialitate intreprinse
      -  I.3.1.Cercetari  inerente  modificarilor  morfologice  la  nivelul
        muschiului
                                                               pag 22-28
      -   I.3.2.Cercetari   privind   efectele   neurofiziologice    asupra
        excitabilitatii         rezervorului         de         motoneuroni
                                   pag 28-32
Capitolul  II : Organizarea experimentului si conducerea lui
   -               II.1.Scop,               ipoteze,                sarcini
                       pag 33-34
   -          II.2.Metode          de          cercetare           folosite
       pag 34-41
   - II.3 Aparate folosite                                          pag 41-
     42
Capitolul III : Desfasurarea experimentului
   - III.1.Prezentare subiecti                                      pag 43
   - III.2.Testare propriu-zisa                                         pag
     43-46
Capitolul IV : Prelucrarea si interpretarea datelor                 pag  47-
58
 Concluzii, recomandari, observatii                                      pag
59-60
Bibliografie

Efectele exercitiilor fizice in perioada de sarcina

 1. Introducere
              1.1. Generalităţi
   2. Fundamentarea teoretică
             1. Diagnosticul de sarcină
             2. Modificări fiziologice induse de sarcină
             3. Mecanismul naşterii
             4. Obiectivele programului kinetic
             5. Mijloace kinetice folosite în perioada de sarcină
             6. Efectele exerciţiilor fizice în perioada de sarcină
   3. Contribuţii personale la realizarea studiului
             1. Organizarea cercetării
                        1. Studiul bibliografic
                        2. Stabilirea lotului de subiecţi
                        3. Parametrii urmăriţi
             2. Ipoteză. Scop. Sarcini.
             3. Subiecţii
             4. Tipuri de programe
   4.  Analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute
   5. Concluzii şi propuneri
   6. Bibliografie
      Pagini: 75

Recuperarea medicala in hernia de disc lombara

CUPRINS
I. PARTEA GENERALĂ     3
  1.  COLOANA VERTEBRALĂ     3
    1.1. Vertebrele lombare  3
    1.2. Discurile intervertebrale      7
    1.3. Nervul sciatic (L4-S3)   10
    1.4. Muşchii gambei      12
    1.5. Muşchii piciorului  17
    1.6. Bilanţul articular  20
    1.7. Bilanţul muscular   20
  2. HERNIA DE DISC    23
    2.1. Partea  generală    23
    2.2. Clasificare   24
    2.3. Etiopatogenie 25
    2.4. Simptomatologie     31
    2.5. Hernia de disc lombară   33
    2.6. Explorări cu substanţe de contrast a discopatilor vertebrale     35
    2.7. Discografia lombară 38
    2.8. Clinic   38
    2.9. Obiectiv 41
    2.10. Forme clinice      48
    2.11. Examene paraclinice     50
    2.12. Diagnostic   50
    2.13. Afecţiuni vertebrale    52
II. TRATAMENT    58
  1. Tratamentul conservator 59
  2. Tratamentul medicamentos     60
  3. Tratamentul fizioterapeutic  61
  4.  Masaj 63
  5. Tratament ortopedic     66
  6. Tratamentul chirurgical 66
  7. Status-ul postlaminectomie lombară 68
  8. Tratamentul paraliziei de nerv sciatic   71
  9. Tratamentul recidivelor 72
III. PARTEA SPECIALĂ   74
IV. REZULTATE OBŢINUTE 82
V. CONCLUZII     83
VI. BIBLIOGRAFIE 84

Interactiunea melatoninei cu celulele sistemului imunitar

Cuprins
Capitolul I   Glanda pineală 3
  1.1 Prezentare 3
      1.1.1 Anatomie   3
      1.1.2. Inervaţia pinealei    3
  1.2. Melatonina      6
      1.2.1. Sinteza  melatoninei  6
      1.2.2. Eliberarea melatoninei     7
      1.2.3. Metabolizarea melatoninei  8
      1.2.4 Rolul melatoninei      9
Capitolul II   Citotoxicitatea directa  20
  2.1 Prezentare 20
  2.2  Celulele NK     21
  2.3 Distrucţia celulelor  ţintă 24
      2.3.1 Perforina  24
      2.3.2. Rolul perforinei      26
Capitolul III   Materiale si metode     28
  3.1. Determinarea viabilităţii celulelor   28
      3.1.1Lotul  investigat 28
      3.1.2 Recoltarea sângelui uman periferic      28
      3.1.3.Izolarea limfocitelor din sânge uman periferic (centrifugare în
    gradient de densitate)  29
      3.1.4 Determinarea concentraţiei suspensiei celulare si a viabilităţii
    celulelor izolate  31
  3.2 Transformare limfoblastică  33
      3.2.1 Principiu  33
      3.2.2 Mod de lucru     33
      3.2.3 Prelucrarea rezultatelor    34
  3.3 Citotoxicitatea NK    35
      3.3.1 Principiul 35
      3.3.2 Mod de lucru     35
      3.3.3 Prelucrarea rezultatelor    36
Capitolul IV    Rezultate si discuţii   37
  4.1 Stimularea limfoblastică la donatorii sănătoşi     37
  4.2 Stimularea limfoblastică la pacienţii cu tumori digestive     39
  4.3 Citotoxicitatea NK modulată cu melatonină la donatorii sănătoşi    41
  4.4 Citotoxicitatea NK modulată cu melatonină la pacienţii cu tumori
digestive   44
  4.5 Concluzii  45
BIBLIOGRAFIE     48

Tumorile benigne laringiene

                                   CUPRINS
INTRODUCERE 1
GENERALITĂŢI     3
  1.  Anatomia  laringelui   3
  2.  Fiziologia   laringelui      22
  3. Incidenţa tumorilor benigne  laringiene  25
  4. Etiopatogenia  tumorilor  benigne  laringiene  29
  5. Elemente de anatomopatologie  în tumorile benigne laringiene   35
  6.  Aspecte privind simptomatologia
  clinică din tumorile benigne laringiene     41
  7. Diagnosticul tumorilor benigne  laringiene     43
  8. Aspecte privind tratamentul în tumorile benigne laringiene     62
  9. Complicaţii şi prognostic în tumori benigne laringiene    72
PARTEA SPECIALĂ  73
  1. Introducere  73
  2. Material şi metodă      74
  3. Rezultate şi discuţii   75
  4. Prezentări de caz 97
 5. Concluzii……………..…………………………………………….……101
                  BIBLIOGRAFIE…………………………………………….……………..103

umori neodontogene de maxilar cu evolutie agresiva

                                   Cuprins
Capitolul 1. Introducere     - 4 -
Capitolul 2. Anatomia maxilarului superior   - 6 -
Capitolul 3. Tumori benigne neodontogene ale maxilarului cu evoluţie
agresivă    - 17 -
A. Tumori benigne osteogene  - 18 -
  1. Osteomul    - 18 -
  2. Osteomul osteoid  - 19 -
  3. Osteoblastomul    - 19 -
  4. Condromul   - 19 -
  5. Osteocondromul    - 20 -
  7. Fibromul osifiant - 20 -
  8. Displazia fibroasă      - 21 -
B. Tumori benigne neosteogene     - 22 -
  1. Fibromul neosifiant     - 22 -
  2. Tumora cu celule gigante     - 22 -
  3. Tumora cu celule gigant din boala Paget  - 23 -
  4. Cherubismul - 24 -
  5. Boala Recklinghausen    - 25 -
  6. Malformaţii vasculare   - 25 -
  7. Histiocitoza X    - 26 -
  8. Osteopetroza      - 26 -
  9. Tumora neuroectodermică melanică a sugarului  - 27 -
Capitolul 4. Clasificarea tumorilor maligne ale maxilarului superior      -
28 -
Capitolul 5. Tumorile maligne ale maxilarului superior   - 39 -
A. Carcinoame sau epitelioame primare, secundare şi metastatice.    - 39 -
  1. Carcinomul (epiteliomul) infrastructurii - 39 -
  2. Carcinomul (epiteliomul) mezostructurii: - 41 -
  3. Carcinomul (epiteliomul) suprastructurii - 42 -
B. Sarcoamele maxilarului superior      - 44 -
  1. Sarcoamele infrastructurii   - 44 -
  2. Sarcoamele mezostructurii:   - 44 -
Capitolul 6. Tumori maligne ale palatului    - 47 -
6.1. Carcinoamele palatului dur   - 47 -
6.2. Carcinoamele vălului palatin - 51 -
  Epiteliomul spinocelular al vălului palatin - 52 -
  Carcinomul adenoid chistic (cilindromul)    - 53 -
  Adenomul pleomorf al vălului palatin  - 55 -
Capitolul 7. Tratamentul tumorilor de maxilar      - 56 -
1. Rezecţia - 57 -
  1.1 Rezecţia parţială      - 57 -
  1.2. Rezecţia totală - 57 -
  1.3 Rezecţia craniofacială - 57 -
2. Reabilitarea protetică    - 57 -
3. Tratamentul radiant şi chimioterapia - 59 -
Bibliografie     - 62 -

Tratamentul complex al cancerului colo-rectal

CUPRINS
PARTEA  I   2
CAPITOLUL  I     2
ANATOMIA INTESTINULUI GROS   2
  GENERALITĂŢI    2
  1)   DIVIZIUNILE INTESTINULUI GROS    2
  2)   MORFOLOGIA INTESTINULUI GROS     3
  3)   CONSTITUŢIA INTESTINULUI GROS    3
  4)   VASCULARIZAŢIA INTESTINULUI GROS 4
  5)   INERVAŢIA INTESTINULUI GROS 6
  6)   RECTUL     6
  7)   RAPORTURILE INTESTINULUI GROS CU ORGANELE INVECINATE    8
CAPITOLUL II     10
FIZIOLOGIA INTESTINULUI GROS 10
  1)   SECREŢIA INTESTINALĂ. REGLAREA SECREŢIEI INTESTINULUI GROS   10
  2)    MOTILITATEA INTESTINULUI GROS   12
CAPITOLUL III    15
DEFINIŢII ŞI TERMINOLOGIE    15
CAPITOLUL IV     16
EPIDEMIOLOGIE    16
CAPITOLUL V 18
ETIOPATOGENIE    18
  1) CARCINOGENEZA     18
  2)   TEORIA MULTISTADIALĂ ACTUALĂ A CARCINOGENEZEI     19
  3) CLASIFICAREA CANCERULUI COLORECTAL DIN PUNCT DE VEDERE ETIOPATOGENIC 20
CAPITOLUL VI     24
MORFOPATOLOGIA CANCERULUI RECTOCOLONIC  24
  1)   ADENOMUL   24
  2)    TUMORILE EPITELIALE MALIGNE ALE INTESTINULUI GROS      25
  3)   TUMORI ALE TESUTULUI LIMFOID CU LOCALIZARE COLONORECTALA     28
  4)   TUMORI MALIGNE DE ORIGINE MEZENCHIMALA (SARCOAME) ALE INTESTINULUI
  GROS 29
CAPITOLUL VII    30
STADIALIZARE SI PROGNOSTIC. BOALA METASTATICĂ,         SCREEENING   30
  1)   STADIALIZAREA CHIRURGICAL PATOLOGICA   30
  2)   CLASIFICAREA TNM      31
  3)   FACTORI DE PRONOSTIC  32
  4) BOALA METASTATICĂ, SCREENING  33
CAPITOLUL VIII   36
DIAGNOSTICUL CLINIC    36
  1)   CANCERUL DE COLON NECOMPLICAT    36
  2)   CANCERUL DE COLON COMPLICAT 38
CAPITOLUL IX     40
EXPLORARI DIAGNOSTICE  40
  1)   EXPLORARI DESTINATE DIAGNOSTICULUI TUMORII PREVENTIVE   40
  2)   EXPLORARI DESTINATE STADIALIZARII      40
CAPITOLUL X 43
TRATAMENT   43
  1)   TRATAMETUL CANCERULUI COLONIC IN STADII CURABILE  43
  2)   TRATAMENTUL CANCERULUI RECTAL IN STADII CURABILE  47
  3) TRATAMENTUL CANCERULUI COLORECTAL AVANSAT LOCAL     49
  4) TRATAMENTUL CANCERULUI RECTOCOLONIC METASTATIC 50
PARTEA a II-a    52
CAPITOLUL I 52
MATERIAL CLINIC  52
  1)   MATERIAL SI METODA    52
  2)  REZULTATELE STUDIULUI EFECTUAT    53
CAPITOLUL II     74
ATITUDINEA CLINICII IN TRATAMENTUL CANCERULUI COLORECTAL. CONCEPTUL DE
LIMFONODUL SANTINELA SI MAPPING-UL LIMFATIC IN CANCERUL COLORECTAL  74
  1) PREZENTAREA CONCEPTULUI 74
  2) TEHNICA      76

Ingrijirea bolnavului cu pneumonie pneumococica

Cuprins
●                                                                      Motto
                  pag.2
●                                                                    Istoric
                   pag.3
● Anatomia şi fiziologia aparatului respirator                       pag.4
           -        Anatomia         aparatului         respirator         ;
pag .5
           -        Fiziologia        aparatului        respirator         ;
  pag.16
●                 Pneumonia                  pneumococică                  :
 pag.23
                                  -Definiţie                               ;
                   pag.24
                      -                   Etiopatogenie                    ;
              pag.24
                -             Anatomie             patologică              ;
        pag.25
                 -               Tablou               clinic               ;
               pag.26
                       -                    Diagnostic                     ;
                pag.27
             -          Evoluţie          .          Complicaţii           ;
         pag.29
        -     Forme      clinice      ale      pneumoniei      lobare      ;
pag.30
               -            Diagnostic             diferenţial             ;
         pag.31
                       -                     Tratament                     .
               pag.32
● Rolul asistentei medicale în supravegherea şi  îngrijirea  pacienţilor  cu
pneumoniei                          pneumococice                           :
pag.35
          -Rolul       asistentei        medicale       în        profilaxie
pag.36
    -Rolul asistentei medicale în asigurarea confortului şi
                   condiţiilor                   de                    mediu
           pag.37
              -Rolul           asistentei           în            semiologie
      pag.39
          -Rolul       asistentei       medicale       în       dignosticare
pag. 47
    -Rolul asistentei medicale în monitorizarea funcţiilor
                                                                      vitale
                      pag.58
    -Rolul asistentei medicale în administrarea
tratamentului
              pag.65
●              Procese              de              îngrijire              .
          pag.74
●Bibliografie
               pag.114

Infectia cu virusul citomegalic. Aspecte particulare privind afectarea hepatica

CUPRINS
      Introducere 3
      Partea I: Date din literatura de specialitate      4
        Scurt istoric  4
        Capitolul I    6
         Etiologie. Clasificare   6
         Descrierea virusului citomegalic    7
        Capitolul II   9
         Epidemiologie 9
         Cale de transmitere      9
        Capitolul III  13
         Patogeneză    13
        capitolul IV   15
         Anatomie patologică      15
        capitolul V    16
         Particularităţi ale infecţiei cu CMV      16
        capitolul VI   17
         Manifestări clinice      17
         Localizări ale virusului CMV  21
        capitolul VII  25
         Diagnostic diferenţial   25
        capitolul VIII 27
         Investigaţii complementare    27
         Diagnosticul de laborator al diferitelor sindroame clinice 30
        capitolul IX   33
         Tratament     33
         Profilaxia infecţiilor cu CMV 36
Partea II: Cercetări personale    39
        Capitolul I    39
         Ipoteza de lucru   39
        Capitolul II   40
         Material şi metodă 40
        Capitolul III  42
         Rezultate şi discuţii    42
        Capitolul IV   67
         Concluzii     67
      Bibliografie     68

Fluconazol. Farmacocinetica, metabolism si interactiuni medicamentoase

CUPRINS
INTRODUCERE 3
1. CANDIDOMICOZE ALE MUCOASELOR   4
2. CANDIDOZE CUTANATE  7
3. CANDIDOMICOZELE MUCO-CUTANATE CRONICE     9
4. CANDIDOMICOZELE VISCERALE ŞI SISTEMICE    10
FLUCONAZOL  11
1. DESCRIERE     11
  1.1. Nomenclatură    11
  1.2.  Formulă  11
  1.3. Masă moleculară 12
  1.4. Istoric şi proprietăţi terapeutice     12
2. METODE DE PREPARARE 14
  2.1. Înlocuirea imidazolului cu triazol     14
  2.2. Adiţionarea unei grupe triazol secundare    17
  2.3. Substituţia diclorofenilului cu difluorofenilul   18
3. PROPRIETĂŢI FIZICE  19
  3.1. Difracţia cu raze x   19
  3.2. Metode termice de analiză  23
  3.3. Caracteristici ale solubilităţii 24
  3.4. Coeficient de partiţie     26
  3.5. Constanta de ionizare 26
  3.6. Spectroscopie   26
4. FORME FARMACEUTICE CU FLUCONAZOL     34
5. METODE DE ANALIZĂ   35
  5.1. Teste oficializate    35
  5.2. Analize elementare    35
  5.3. Metode de analiza spectrofotometrice   35
  5.4. Gaz cromatografia     35
  5.5. Cromatografia cu lichid de înaltă performanţă (HPLC)   36
  5.6. Determinari la nivelul fluidelor corpului si al tesuturilor  37
6. STABILITATEA  38
7. FARMACOCINETICĂ ŞI METABOLISM  38
  7.1. Studii pe animale     38
  7.2. Studii pe voluntari sănătoşi     39
  7.3. Studii pe pacienţi    43
  7.4. Toxicitate      44
  7.5. Proprietăţi farmacodinamice      45
  7.6. Proprietăţi farmacocinetice      45
8. INTERACTIUNI MEDICAMENTOASE    47
CONCLUZII   50
BIBLIOGRAFIE     51

Fiziologia intestinului gros. Morfopatologia cancerului rectocolonic

                                   CUPRINS
CAPITOLUL  I     2
ANATOMIA INTESTINULUI GROS   2
  GENERALITATI    2
  1)   DIVIZIUNILE INTESTINULUI GROS    2
  2)   MORFOLOGIA INTESTINULUI GROS     3
  3)   CONSTITUTIA INTESTINULUI GROS    3
  4)   VASCULARIZATIA INTESTINULUI GROS 3
  5)   INERVATIA INTESTINULUI GROS 5
  6)   RECTUL     5
  7)   RAPORTURILE INTESTINULUI GROS CU ORGANELE INVECINATE    6
CAPITOLUL II     8
FIZIOLOGIA INTESTINULUI GROS 8
  1)   SECRETIA INTESTINALA. REGLAREA SECRETIEI INTESTINULUI GROS   8
  2)    MOTILITATEA INTESTINULUI GROS   10
CAPITOLUL III    12
DEFINITII SI TERMINOLOGIE    12
CAPITOLUL IV     13
EPIDEMIOLOGIE    13
CAPITOLUL V 15
ETIOPATOGENIE    15
  1)        CARCINOGENEZA    15
  2)       TEORIA MULTISTADIALA ACTUALA A CORCINOGENEZEI 16
  3)        CLASIFICAREA CANCERULUI COLORECTAL DIN PUNCT DE VEDERE
  ETIOPATOGENIC   17
CAPITOLUL VI     20
MORFOPATOLOGIA CANCERULUI RECTOCOLONIC  20
  1)    ADENOMUL  20
  2)    TUMORILE EPITELIALE MALIGNE ALE INTESTINULUI GROS      21
  3)   TUMORI ALE TESUTULUI LIMFOID CU LOCALIZARE COLONORECTALA     24
  4)   TUMORI MALIGNE DE ORIGINE MEZENCHIMALA (SARCOAME) ALE INTESTINULUI
  GROS 24
    5)         DISEMINAREA CANCERULUI COLORECTAL
                                                                       24
CAPITOLUL VII    24
STADIALIZARE SI PRONOSTIC.BOALA METASTATICĂ, SCREENING   24
  1)   STADIALIZAREA CHIRURGICAL PATOLOGICA   24
  2)   CLASIFICAREA TNM      25
  3)   FACTORI DE PROGNOSTIC 26
    4)        BOALA  METASTATICĂ, SCREENING……………………………………………………………………………
CAPITOLUL VIII   26
DIAGNOSTICUL CLINIC    26
  1)   CANCERUL DE COLON NECOMPLICAT    26
  2)   CANCERUL DE COLON COMPICAT  28
CAPITOLUL IX     30
EXPLORARI DIAGNOSTICE  30
  1)   EXPLORARI DESTINATE DIAGNOSTICULUI TUMORII PREVENTIVE   30
  2)   EXPLORARI DESTINATE STADIALIZARII      30
CAPITOLUL X 32
TRATAMENT   32
  1)   TRATAMETUL CANCERULUI COLONIC IN STADII CURABILE  32
  2)   TRATAMENTUL CANCERULUI RECTAL IN STADII CURABILE  36
  3)   TRATAMENTUL CANCERULUI RECTOCOLONIC METASTATIC    38

Evolutia diabetului zaharat cu debut intre 30 si 40 ani

                                   CUPRINS
                               Partea generală
1.
Definiţie...................................................................
.................................................1
2. Epidemiologie si
importanţă..................................................................
..........1
3.
Clasificare.................................................................
..............................................2
4.
Etiopatogenie...............................................................
..........................................6
      4.1. Etiopatogenia DZ tip
1......................................................................6
      4.2. Etiopatogenia DZ tip
2......................................................................9
5. Simptomatologie
clinică.....................................................................
.............12
6. Diagnostic
pozitiv.....................................................................
.........................13
7. Complicaţiile diabetului
zaharat.................................................................17
      7.1. Cetoacidoza
diabetică...................................................................
....18
      7.2. Coma diabetică
hiperosmolară.....................................................24
      7.3. Retinopatia
diabetică...................................................................
.....26
      7.4. Nefropatia
diabetică...................................................................
.......29
      7.5. Macroangiopatia
diabetică.............................................................31
      7.6. Neuropatia
diabetică...................................................................
......33
      7.7. Piciorul
diabetic....................................................................
..............35
8. Mijloace terapeutice în diabetul
zaharat..................................................38
      8.1.
Dieta.......................................................................
.................................38
      8.2. Antidiabeticele
orale.......................................................................
..40
      8.3.
Insulinoterapia.............................................................
.......................44
                               Partea specială
I. Material si
metodă......................................................................
......................48
      I.1. Metoda de
studiu......................................................................
..........48
      I.2. Lotul de
studiu......................................................................
..............49
II. Rezultate şi
discuţii....................................................................
.....................59
III.
Concluzii...................................................................
........................................86
Bibliografie................................................................
..............................................90
Prezentare power point

Encefalul. Fiziopatologia traumatismelor cranio-cerebrale

                                   Cuprins
Capitolul 1  ARHITECTURA SCHELETULUI CRANIULUI
      1.1  FIZIOPATOLOGIA TRAUMATISMELOR CRANIO-CEREBRALE
      1.2  FACTORII FIZICI SI MECANISMELE INDUSE DE ACESTIA
           1.2.1 MECANISME FIZICE DIRECTE
           1.2.2 MECANISMELE FIZICE INDIRECTE
      1.3 FACTORII BIOLOGICI
           1.3.1 FIZIOPATOLOGIA LEZIUNILOR SI A PERTURBARILOR FUNCTIONALE
      POSTTRAUMATICE
                 1.3.1.1 COMOTIA CEREBRALA
                 1.3.1.2 CONTUZIA CEREBRALA
                 1.3.1.3 DILACERAREA CEREBRALA
                 1.3.1.4 PERTURBARILE VASCULARE POSTTRAUMATICE
                 1.3.1.5 PERTURBARILE METABOLICE SI HORMONALE POSTTRAUMATICE
                 1.3.1.6 FIZIOPATOLOGIA EDEMULUI CEREBRAL
Capitolul 2  METODE DE INVESTIGARE PARACLINICA IN TRAUMATISMELE CRANIO-
CEREBRALE
      2.1 DIAGNOSTICUL RADIOLOGIC CLASIC IN TRAUMATISMELE CRANIO-CEREBRALE
      2.2 CRANIUL
           2.2.1 INCIDENTELE DE ANSAMBLU
                 2.2.1.1 IMAGINEA DE PROFIL
                 2.2.1.2 IMAGINEA DE BAZA A CRANIULUI
                 2.2.1.3 INCIDENTE DE FATA
           2.2.2 INCIDENTE REGIONALE
                 2.2.2.1 PENTRU STÂNCILE TEMPORALE
                       2.2.2.1.1 INCIDENTE BILATERALE SI COMPARATIVE
                       2.2.2.1.2 INCIDENTE UNILATERALE
                 2.2.2.2 PENTRU FANTA SFENOIDALA SI CANALUL OPTIC
      2.3 FRACTURILE CRANIENE
           2.3.1 ASPECTE RADIOLOGICE ALE EVOLUTIEI LEZIUNILOR CRANIENE
      POSTTRAUMATICE
           2.3.2 RADIODIAGNOSTICUL TRAUMATISMELOR CRANIO-CEREBRALE PRIN
      ANGIOGRAFIE
      2.4 VASCULARIZATIA ENCEFALULUI
      2.5 APORTUL ANGIOGRAFIEI CEREBRALE IN TRAUMATISMELE CRANIO-CEREBRALE
           2.5.1 DILACERAREA MENINGO - CEREBRALA LOCALIZATA
           2.5.2 HEMATOMUL INTRACEREBRAL
           2.5.3 HEMATOMUL SUBDURAL
           2.5.4 HEMATOMUL EXTRADURAL
           2.5.5 HYGROMA SUBDURALA
           2.5.6 MENINGITA SEROASA
           2.5.7 ABCESELE CEREBRALE
           2.5.8 SINDROAME VASCULARE POSTTRAUMATICE
      2.6 EXPLORAREA RADIOLOGICA A SPATIILOR LICHIDIENE INTRACRANIENE PRIN
METODE CU CONTRAST ARTIFICIAL
           2.6.1 TEHNICI CU CONTRAST NEGATIV
           2.6.2 TEHNICI CU CONTRAST POZITIV
      2.7 ANATOMIA RADIOLOGICA A SISTEMULUI VENTRICULAR SI A CELORLALTE
SPATII LICHIDIENE INTRACRANIENE
           2.7.1 FORMATIUNILE LICHIDIENE DIN FOSA POSTERIOARA
           2.7.2 FORMATIUNILE LICHIDIENE SUPRATENTORIALE
      2.8 COMPUTER TOMOGRAFIA
           2.8.1 PRINCIPIUL TEHNIC
           2.8.2 TEHNICA DE EXAMEN
                 2.8.2.1 GENERALITATI
                 2.8.2.2 PARAMETRI TEHNICI UTILIZATI
                 2.8.2.3 REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA
Capitolul 3  DESCRIEREA PRINCIPALELOR LEZIUNI TRAUMATICE CRANIO – CEREBRALE
      3.1 LEZIUNILE TRAUMATICE ALE SCALPULUI
      3.2 LEZIUNILE TRAUMATICE ALE NEUROCRANIULUI
           3.2.1 FRACTURILE DE CALOTA CRANIANA
           3.2.2 FRACTURILE BAZEI CRANIULUI
           3.2.3 DISJUNCTIA CRANIO-FACIALA
      3.3 LEZIUNILE TRAUMATICE ALE CREIERULUI
           3.3.1 LEZIUNI PRIMARE
           3.3.2 LEZIUNI SECUNDARE
      3.4 REVARSATELE SI COLECTIILE LICHIDIENE INTRACRANIENE TRAUMATICE
           3.4.1 MENINGITA SEROASA
           3.4.2 HYGROMA DUREI MATER
      3.5 LEZIUNI SI SINDROAME VASCULARE POSTTRAUMATICE
           3.5.1 SINDROAMELE VASCULARE OCLUZIVE
           3.5.2 FISTULA CAROTIDO-CAVERNOASA
           3.5.3 FISTULELE DE LICHID CEFALORAHIDIAN
      3.6 EFECTE CEREBRALE SUBSECVENTE ALE TRAUMATISMELOR
           3.6.1 EDEMUL CEREBRAL
           3.6.2 COLAPSUL CEREBRO-VENTRICULAR
      3.7 EFECTELE CEREBRALE TARDIVE ALE TRAUMATISMELOR
           3.7.1 EFECTE CEREBRALE TARDIVE SECHELARE ALE TRAUMATISMELOR
           3.7.2 EFECTE CEREBRALE TARDIVE EVOLUTIVE ALE TRAUMATISMELOR
           Pagini 49

Eficienta enzimei de conversie a angiotensinei in tratamente

I. SCOPUL LUCRARII
II. FARMACOLOGIA IECA
      II.1 ISTORIC
      II.2 BAZELE FIZIOLOGICE SI FIZIOPATOLOGICE ALE TERAPIEI CU BLOCANTI
AI ENZIMEI DE CONVERSIE
      II.3 FARMACOCINETICA
      II.4 FARMACODINAMIA
      II.5 REACTII ADVERSE IECA
      II.6 CONTRAINDICATII ALE IECA
      II.7 INTERACTIUNEA IECA CU ALTE DROGURI
III. APLICATII ALE IECA IN TRATAMENTUL BOLILOR CARDIOVASCULARE
      III.1 IECA ?N TERAPIA HTA
      III.2 EFECTELE CARDIACE ALE IECA
      III.3 EFECTEL RENALE ALE IECA
      III.4 EFECTELE IECA ASUPRA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL
IV. NOUTATI IN TRATAMENTUL AFECTIUNILOR CARDIOVASCULARE CU IECA
      IV.1 NOUTATI IN CLASA IECA
      IV.2 ANTAGONISTII RECEPTORILOR ANGIOTENSINEI II
      IV.3 INHIBITORII RENINEI
V. SCOPUL SI OBIECTIVELE STUDIULUI
VI. METODOLOGIE
VII. REZULTATE
VIII. CONCLUZII
IX. BIBLIOGRAFIE
Pagini 78

Eficienta blocantelor canalelor de calciu in tratamentul hipertensiunii arteriale esentiale

INTRODUCERE
Capitolul 1  HIPERTENSIUNEA ARTERIALA
      1.1  HIPERTENSIUNEA ARTERIALA ESENTIALA
      1.2  PATOGENIA HIPERTENSIUNII ARTERIALE ESENTIALE
Capitolul 2  BLOCANTELE CANALELLOR DE CALCIU
      2.1 CANALELE DE CALCIU
           2.1.1 EFECTE GENERALE ALE BLOCANTILOR CANALELOR DE
      CALCIU
      2.2 DIHIDROPIRIDINE DE GENERATIA A III-A
      2.3 PROPIETATI FARMACODINAMICE
      2.4 PROPRIETATI FARMACOCINETICE
      2.5 SELECTIVITATE
      2.6 EFECT ANTIHIPERTENSIV EFICIENT
      2.7 PROPIETATI ANTIISCHEMICE
Capitolul 3 OBIECTIVELE LUCRARII
      3.2 MATERIAL SI METODA
      3.3 METODA DE LUCRU
      3.4 REZULTATE
      3.5 DISCUTII
      3.6 CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
Pagini 54

Efectele diabetului zaharat asupra produsului de conceptie

                                   CUPRINS
     I  PARTEA GENERALĂ
     Introducere:
Cap. 1. Sarcina cu risc: parametrii nosologici
Cap. 2. Fiziologia sarcinii
Cap. 3. Diabetul zaharat – generalităţi. Spectrul diabetului în sarcină
Cap. 4. Clasificarea diabetului în sarcină
Cap. 5. Structura, funcţiile şi modificările vasculare ale placentei în DZ
Cap. 6. Influenţa sarcinii asupra DZ
Cap. 7. Influenţa DZ asupra sarcinii
Cap. 8. Efectele DZ asupra produsului de concepţie
          8.1. Ehopatogenie şi fiziopatologie
          8.2. Complicaţii fetale:
               - Avortul
               - Malformaţii congenitale
               - Asfixia şi mortalitatea perinatală
               - Tulburări de creştere fetală:
                    - Macrosomia
                    - Restricţia de creştere intrauterină
          8.3. Complicaţii neonatale:
               - Naşterea prematură
               - ….. de ….. respiratorie al nou-născutului
               - Tulburări metabolice şi hematologice postnatal:
                    - Hipoglicemia neonatală
                    - Hipocalcemia neonatală
                    - Hipomagneziemia neonatală
                    - Hiperbilirubinemia
                    - Policitemia
               - Tromboza venei renale
               - Cardiopatia hipertrofică şi congestivă
           - Moartea neonatală
Cap. 9. Conduita în sarcina asociată DZ
          9.1. Îngrijirea gravidei, evaluarea antenatală a status-ului
fetal:
               - Echipa de asistenţă medicală
               - Examinarea fetală
          9.2. Urmărirea gravidei diabetice:
               - Monitorizarea cardiovasculară şi renală
               - Monitorizarea glicemică
          9.3. Tratamentul medical:
               - Regimul alimentar
               - Terapia cu insulină
          9.4. Stabilirea momentului naşterii
          9.5. Modalitatea de terminare a naşterii
          9.6. Atitudinea medicală în travaliu
          9.7. Atitudinea în postpartum
Cap. 10. Diabetul gestaţional
Cap. 11. Ereditatea şi sfatul genetic în DZ
         Pagini 61

Directii prioritare in promovarea sanatatii pe principii ecologice

  cuprins
|PARTEA GENERALĂ                                                    |
|1. NOŢIUNI  DE  ECOLOGIE  UMANĂ                                |5  |
|1.1 Definirea ecologiei ca ştiinţă                             |5  |
|1.2 Ecosistemul uman                                           |7  |
|Importanţa ecologiei umane                                     |10 |
|2. principiile  ecologice                                      |13 |
|2.1 Legile ecologice                                           |13 |
|2.2 management ecologic                                        |16 |
|2.3 Importanţa educaţiei ecologice                             |20 |
|3. starea  de  sănătate  şi  ecologia  umană                   |28 |
|3.1 Indicatori ai stării de sănătate                           |28 |
|3.2 Principalii indicatori ecologici                           |34 |
|3.3 Dezechilibre ecologice cu impact asupra stării de sănătate |36 |
|4. principii  generale  de  management  ecologic               |41 |
|4.1 Indicatori de mediu                                        |41 |
|4.2 Principiile dezvoltării durabile                           |44 |
|4.3 Particularităţi ale protecţiei ecosistemelor umane         |50 |
|PARTEA PERSONALĂ                                                   |
|5. STRATEGII  ECOLOGice  şi  STAREA  DE  SĂNĂTATE              |54 |
|5.1 Evaluarea percepţiei impactului ecologic                   |54 |
|5.2 Realizarea studiului de impact                             |55 |
|5.3 Evoluţia indicatorilor stării de sănătate                  |57 |
|6. INDICATORI  AI  CALITĂŢII  VIEŢII                           |72 |
|6.1 Principalii indicatori ai calităţii vieţii                 |72 |
|6.2 Repere analitice asupra calităţii vieţii                   |78 |
|6.3 Model de evaluare a calităţii vieţii                       |86 |
|7. concluzii                                                   |88 |
Bibliografie

Dinamica magneziului circulant la sobolanii cu osteoporoza experimentala

Cuprinsul lucrării
1. Introducere
2. Magneziul în organism
      2.1. Magneziul – relaţii normale şi implicaţii în patologie
            2.1.1. Scurt istoric
            2.1.2. Magneziul-relaţii normale
            2.1.3. Tulburări prin deficit şi exces de magneziu
                 2.1.3.1. Tulburări prin deficit de magneziu
                       2.1.3.1.1. Consideraţii generale
                       2.1.3.1.2. Aspecte clinice ale deficitului de
magneziu
                       2.1.3.1.3. Cauze gastrointestinale ale
hipomagneziemei
                       2.1.3.1.4. Cauze endocrine ale hipomagneziemei
                       2.1.3.1.5. Hipomagneziemia asociată alcoolismului
                       2.1.3.1.6. Deficitul de magneziu datorat
hiperexcreţiei renale
1                2.1.3.1.7. Tratamentul hipomagneziemiei
                 1.1.3.2. Tulburări prin exces de magneziu
      3. Hormoni implicaţi în homeostazia osoasă
      3.1.Vitamina D în organism. Generalităţi şi implicaţii în metabolismul
osos
           3.1.1. Introducere
           3.1.2. Consideraţii generale
           3.1.3. Fotobiogeneza vitaminei D
           3.1.4. Surse exogene de vitamina D
           3.1.5. Metabolismul vitaminei D
           3.1.6. Fiziologia vitaminei D
           3.1.7. Fiziologia tulburărilor de aport şi de metabolism a
           vitaminei D
      3.2. Parathormonul
            3.2.1. Fiziologie
            3.2.2. Acţiuni asupra ţesutului osos
            3.2.3. Biochimia PTH
            3.2.4. Biosinteză, secreţie, metabolism
            3.2.5. Proteina înrudită cu parathormonul (PTHrP)
            3.2.6. Mod de actiune a PTH
            3.2.7. Fiziopatologia PTH
            3.2.8. PTH şi magneziul
      3.3. Calcitonina
            3.3.1. Introducere
            3.3.2. Efecte
            4. Osteoporoza
      4.1. Introducere.
      4.2. Consideraţii generale
      4.3. Clasificarea formelor de osteoporoză
      4.4. Manifestări clinice generale în osteoporoză
      4.5. Caracteristici radiologice ale osteoporozei.
      4.6. Examinări paraclinice
      4.7. Diagnostic diferenţial
      4.8 Cauze comune de osteoporoză şi manifestări particulare
           4.8.1. Osteoporoza idiopatică
           4.8.2. Excesul de glucocorticoizi
           4.8.3. Insuicienţa gonadică
           4.8.4. Tireotoxicoza
           4.8.5.  Acromegalia
           4.8.6.  Diabetul zaharat
           4.8.7. Carenta de calciu şi malabsorbţia
           4.8.8. Afecţiuni ereditare ale ţesutului conjunctiv
      4.9. Tratamentul osteoporozei
           4.9.1. Generalităţi
           4.9.2. Măsuri generale la apariţia fracturilor
           4.9.3. Estrogenii şi androgenii
           4.9.4. Suplimentarea cu calciu, metaboliţi ai vitaminei D şi
      diuretice tiazidice
           4.9.5. Calcitonina
           4.9.6. Difosfonaţii
           4.9.7. Fluorul
           4.9.8. Parathormonul
5. Consideraţii teoretice cu privire la producerea osteoporozei induse
inflamator (IMO) la şobolan. Sinteza rezultatelor altor studii publicate.
      5.1. Generalităţi
      5.2. Modificări urmărite după inducerea IMO
            5.2.1. Modificări locale
            5.2.2. Modificări generale
            5.2.3. Modificări la nivelul homeostaziei osului
            5.2.4. Modificări ale echilibrului calciului şi magneziului
            5.2.5. IMO şi calcitonina
            5.2.6. Influenţa asupra metabolismului glucidic şi a hormonilor
implicaţi
            5.2.7. IMO şi AINS
            5.2.8. Efectul steroizilor în IMO
            5.2.9. Implicaţiile oxidului nitric în patogeneza IMO
6. Partea practică
      6.1. Ipoteza de lucru
      6.2. Material şi metodă
      6.3. Rezultate
      6.4. Discuţii
      6.5. Concluzii
7. Bibliografie
Pagini 76

Dinamica constantelor paraclinice in pancreatita acuta

                                   Cuprins
 Introducere................................................................
...........................................pag
Partea I -a
Cap 1
Definiţie...................................................................
..................................pag
Cap 2
Incidenţă...................................................................
.................................pag
      2.1 Vârstă şi
sex.........................................................................
..............pag
      2.2
Alimentaţia.................................................................
.......................pag
      2.3 Anotimpurile……………………………………………………….pag
Cap 3 Etiologia………………………………………………………………....pag
      3.1 Factorul biliar…………………………………………………….....pag
      3.2Alcoolul……………………………………………………………..pag
      3.3 Afecţiunile inflamatorii şi parazitare……………………………….pag
      3.4 Factorul vascular……………………………………………………pag
      3.5 Factorii endocrini şi metabolici……………………………………..pag
            3.5.1 Diabetul zaharat…………………………………………..pag
            3.5.2 Obezitatea şi hiperlipemia………………………………...pag
            3.5.3 Hiperparatiroidismul, hipercalcemia……………………...pag
            3.5.4 Sarcina şi lehuzia…………………………………………pag
      3.6 Factorul alergic……………………………………………………...pag
      3.7 Factorul iatrogen……………………………………………………pag
            3.7.1 Medicamentele implicate………………………………….pag
            3.7.2 Explorări diagnostice invazive…………………………….pag
            3.7.3 Traumatismele chirurgicale operatorii……………………pag
      3.8 Factorul traumatic…………………………………………………..pag
Cap 4 Fiziopatologie……………………………………………………………pag
      4.1 Etapa locală…………………………………………………………pag
      4.2 Difuziunea locală……………………………………………………pag
Cap 5 Morfopatologia……………………………………………………………pag
      5.1 PA edematoasă………………………………………………………pag
      5.2 PA necrotico-
hemoragică..................................................................
...pag
Cap 6 Examinările
paraclinice.................................................................
...............pag
      6.1 Modificările
enzimatice..................................................................
.......pag
            6.1.1 Amilazele
pancreatice.............................................................pag
            6.1.2 Lipaza
pancreatică.................................................................
. pag
            6.1.3
Tripsinogen.................................................................
.............pag
            6.1.4 Alte
enzime......................................................................
........pag
      6.2 Modificările enzimatice
hepatice............................................................pag
            6.2.1 TGO,
TGP.........................................................................
.......pag
            6.2.2 Gamma
GT..........................................................................
.....pag
            6.2.3 Fosfataza
alcalină....................................................................
..pag
            6.2.4
Bilirubina..................................................................
................pag
      6.3 Modificările HLG şi tulburări de
coagulare.............................................pag
      6.4 Dinamica modificărilor electrolitice şi a constantelor
biologice..............pag
            6.4.1
Calciu......................................................................
..................pag
            6.4.2
Potasiu.....................................................................
...................pag
            6.4.3
Sodiu.......................................................................
....................pag
            6.4.4
Clorul......................................................................
....................pag
            6.4 .5
Magneziul...................................................................
...............pag
            6.4.6
Glicemia....................................................................
..................pag
            6.4.7
Ureea.......................................................................
....................pag
      6.5 Tulburări legate de reacţia organismului faţă de
agresiune........................pag
            6.5.1
VSH.........................................................................
....................pag
            6.5.2 TNF
α...........................................................................
...............pag
            6.5.3 IL-1
β...........................................................................
................pag
            6.4.4 IL
6...........................................................................
...................pag
            6.4.5 IL
8...........................................................................
...................pag
            6.5.6 IL
10..........................................................................
..................pag
            6.5 7 ICAM
1...........................................................................
............pag
            6.5.8 Elastaza din
neutrofile................................................................
pag
            6.5.9 Proteina C
reactivă....................................................................
. pag
            6.5.10
Procalcitonina..............................................................
............ pag
Cap 7 Evaluarea
imagistică..................................................................
...................... pag
      7.1 Radiografia abdominală pe
gol.................................................................pag
      7.2 Radiografia
toracică....................................................................
............. pag
      7.3 Radiografia gastro-intestinală cu substanţă de
contrast........................... pag
      7.4
Colecistocolangiografia.....................................................
....................... pag
      7.5 Pancreatografia
endoscopică.................................................................
.....pag
      7.6
Ecografia...................................................................
.................................pag
      7.7 Computer
tomografia..................................................................
............. pag
      7.8
RMN.........................................................................
................................ pag
      7.9 Colangiopancreatografia retrogradă
endoscopică..................................... pag
      7.10
Ecoendoscopia...............................................................
......................... pag
      7.11 Colecistografia pe cale
orală...................................................................
pag
      7.12 Colecistografia pe cale
intravenoasă....................................................... pag
      7.13 Microscopia
bilei.......................................................................
.............. pag
      7.14 Puncţia colecţiei
necrotice...................................................................
.... pag
      7. 15 Dozarea lichidelor de
epanşament...........................................................pag
Cap 8 Scoruri de evaluare.
Stadializare................................................................
........ pag
      8.1. Scoruri de evaluare
specifică...................................................................
.. pag
            8.1.1 Scorul
Ranson......................................................................
........ pag
            8.1.2 Scorul
Glasgow.....................................................................
....... pag
            8.1. 3 Scorul
Ararwal.....................................................................
....... pag
            8.1.4 Scorul Hong-
Kong......................................................................
pag
            8.1.5 Scorul
Bank........................................................................
......... pag
      8. 2 Scoruri de evaluare
nespecifică.................................................................
 pag
            8. 2. 1 Scorul APACHE
II................................................................... pag
            8.2.2 Simplified acute physiologic
score.............................................. pag
Cap 9 Tratamentul pancreatitei
acute.......................................................................
.... pag
      9.1 Tratamentul medicamentos
conservativ..................................................... pag
            9.1.1 Combaterea
durerii.....................................................................
.. pag
            9.1. 2 Tratamentul
socului.....................................................................
 pag
            9.1 3 Inhibarea secreţiei
pancreatice................................................... pag
            9.1.4 Neutralizarea
enzimatică............................................................ pag
            9.1.5 Tratamentul
antiinfecţios............................................................
pag
            9.1.6 Nutriţia
parenterală.................................................................
.... pag
            9.1.7 Alte mijloace
terapeutice............................................................ pag
      9. 2 Tratamentul
chirurgical.................................................................
............pag
Cap 10 Mortalitatea în pancreatita
acută.....................................................................
pag
Partea a II-a
Rezultate şi
discuţii....................................................................
..................................pag
Concluzii...................................................................
...................................................pag
Bibliografie................................................................
..................................................pag
Pagini 101