Comertul electronic. Optiuni de publicitate pentru comertul electronic

CUPRINS
CAPITOLUL I –  Introducere   3
  1.1.   Definiţii. Noţiuni de bază.    3
  1.2.  Modele de magazine virtuale     8
    1.2.1.  Magazinul electronic (e-shop)     9
    1.2.2.  Magazinul universal electronic (e-mall)      11
    1.2.3.  Achiziţia publica electronică (e-procurement)      11
    1.2.4.  Licitaţia electronică (e-auction) 12
    1.2.5.  Comunitatea virtuala (virtual community)     12
    1.2.6.  Furnizare de servicii pentru comerţul electronic  (e-service
    providing)    13
    1.2.7.  Brokeraj de informaţii      14
    1.2.8.  Modele de publicitate 14
CAPITOLUL II –   Definirea produsului   16
  2.1. Noţiuni elementare    16
  2.2.  Serviciile integrate în comerţul electronic      17
  2.3.  Avantajele comerţului electronic      18
CAPITOLUL III –  Securitatea în Comerţul Electronic      22
CAPITOLUL IV –  Contul de comerciant    32
CAPITOLUL V –  Comanda electronică      34
CAPITOLUL VI –  Modalităţi de plată electronică    36
  6.1.  Plăţi electronice. Noţiuni elementare 36
  6.2.  Arhitectura unui sistem de comerţ electronic     37
  6.3.  Soluţii de plata în timp real   39
  6.4.  Sisteme de plăţi în România     41
  6.5. Metode de plată 41
CAPITOLUL VII –  Opţiuni de publicitate  pentru comerţul electronic 46
  7.1.  Atragerea clientilor "online"   48
  7.2.  Îmbunătăţirea serviciilor 49
  7.3.  Păstrarea afacerii în comerţul electronic? 51
  7.4.  Dezvoltarea comerţului electronic     52
  7.5.  Site-uri de comerţ eletronic în România    53
CAPITOLUL VIII - Concluzii
............................................................................
.......... 57
BIBLIOGRAFIE     58

Sistem informatic privind lansarea si urmarirea productiei (S.C. XYZ S.A.)

                                  
CAPITOLUL  I   ROLUL ŞI IMPORTANŢA LANSĂRII ŞI URMĂRIRII PRODUCŢIEI 3
  1.1 Conducerea operativă a producţiei. Conceptele de lansare  şi  urmărire
  a producţiei    3
  1.2 Subactivitatea lansarea producţiei      7
  1.3 Subactivitatea urmărirea producţiei     10
CAPITOLUL  II PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE
  ''CONFECŢIA " S.A. TG.JIU  12
  2.1 Scurt istoric al societăţii comerciale “Confecţia” S.A Tg-Jiu 12
  2.2 Prezentarea generală a societăţii comerciale “Confecţia” S.A Tg-Jiu 13
   2.2.1 Obiectul de activitate al S.C. “Confecţia” S.A. 14
   2.2.2. Atribuţiile S.C. “Confecţia” S.A.  14
  2.3 Structura organizatorică     16
  2.4 Biroul organizarea producţiei şi normarea muncii   17
CAPITOLUL  III PREZENTAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ACTUAL AL ACTIVITĂŢILOR
DE LANSARE ŞI URMĂRIRE A PRODUCŢIEI     19
  3.1 Prezentarea documentelor identificate în sistem    19
  3.2 Organigrama prelucrării datelor în sistemul existent     28
  3.3 Evaluarea critică a sistemului informaţional existent    31
CAPITOLUL  IV PROIECTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI INFORMATIC    33
  4.1 Obiectivele noului sistem    33
  4.2 Proiectarea situaţiilor de ieşire 35
  4.3 Proiectarea bazei informaţionale  43
  4.4 Codificarea atributelor      48
CAPITOLUL  V PROIECTAREA DE DETALIU     50
  5.1 Conţinutul proiectării de detaliu 50
  5.2 Proiectarea bazelor de date  52
  5.3 Proiectarea procedurilor şi programelor 58
  5.4 Implementarea sistemului informatic     59
BIBLOGRAFIE
ANEXE

Codec-uri de linie. Notiuni teoretice privind codoarele si decodoarele de date

CUPRINS
Memoriu justificativ   2
PARTEA  I
NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND CODOARELE ŞI
          DECODOARELE DE DATE     4
  CAPITOLUL I. Coduri binare de linie de date      5
    1.1. Prezentarea generală a codurilor    5
    1.2. Avantajele utilizării codurilor de linie  11
    1.3. Decodarea datelor  12
  CAPITOLUL II. Minimizarea funcţiilor logice      14
    2.1. Introducere   14
    2.3. Forma canonică conjunctivă a funcţiilor logice 17
    2.4. Metoda Veitch-Karnaugh   19
PARTEA a  II -a
APLICAŢII   21
    II.1. Sinteza codorului NRZ-M 22
  II.2. Sinteza decodorului NRZ-M 25
  II.3. Sinteza codorului Bi(-L   27
  II.4. Sinteza decodorului Bi(-L 29
  II.5. Sinteza codorului Bi(-M   30
  II.6. Sinteza decodorului Bi(-M 33
  II.7. Sinteza codorului RZ      35
  II.8. Sinteza decodorului RZ    37
  II.9. Sinteza codorului NRZ-S   39
  II.10. Sinteza decodorului NRZ-S      42
  II.11. Sinteza codorului Bi(-S  44
  II.12. Sinteza decodorului Bi(-S      46
  II.13. Sinteza codorului MILLER 48
  II.14. Sinteza decodorului Miller     50
  II.15. Sinteza codorului MFM    52
  II.16. Sinteza decodorului MFM  53
ANEXE 54
  ANEXA I   55
  ANEXA II  59
  ANEXA III 64
  ANEXA IV  67
  ANEXA V   73
  BIBLIOGRAFIE   82

Comert electronic. Arhitectura unui sistem de comert electronic si avantejele sale

CUPRINS
1. Introducere   5
  1.1 Comert electronic (e-commerce)    5
    1.1.1 Ce este comertul electronic?  6
    1.1.2 Arhitectura unui sistem de comert electronic.  7
    1.1.3 Ce este un magazin electronic?      8
    1.1.4 Avantajele comertului electronic    9
  1.2. Enuntul temei si obiectivul propus     10
2. Memoriu Tehnic      11
  2.1 De ce Microsoft.NET?   11
    2.1.1 J2EE versus .NET   12
    2.1.2 Avantaje si dezavantaje ale platformelor J2EE si .NET     14
  2.2 Limbajul C#      16
    2.2.1. Fundamentele limbajului C#   16
    2.2.2 Relatia dintre C# si arhitectura .NET    17
  2.3 ASP.NET    19
    2.3.1 Introducere  19
    2.3.2 Ce este ASP.NET?   22
    2.3.3 WebForms, o tehnologie ASP.NET      24
    2.3.4 Procesarea paginilor cu formulare de Web 26
    2.3.5 Elementele constitutive ale unui WebForms      29
    2.3.6 Tratarea evenimentelor in formularele de Web.  30
    2.3.7 Controalele de server in formularele de Web    31
    2.3.8 Validarea in formularele de Web     39
  2.4 ADO.NET    43
    2.4.1 Ce este ADO.NET?   43
    2.4.2 Accesul la date prin ADO.NET  44
    2.4.2.1 Conectarea la o baza de date SQL Server      44
    2.4.2.2 Manevrarea datelor din bazele de date  47
    2.4.3 Seturile de date ADO.NET 49
    2.4.3.1 Obiectele pentru citirea datelor din ADO.NET 49
    2.4.3.2 Comunicarea cu DataSet 51
    2.4.4 Rezumat ADO.NET    53
3. Memoriu Justificativ      54
  3.1 Consideratii generale  55
  3.2 Arhitectura aplicatiei 56
  3.3 Nivelul prezentare - Web    57
    3.3.1 Proiectarea interfetelor utilizator 60
    3.3.2 Tratarea erorilor  71
    3.3.3 Securitatea aplicatiei   72
    3.3.4 Interfata utilizator pentru dispozitivele mobile     73
  3.4 Nivelul Business Facade     76
  3.5 Nivelul regulilor de business - Business Rules     80
  3.5 Nivelul de acces la date - Data Access  82
  3.6 Nivelul Common   88
  3.7 Modul de implementare - Diagrame UML    89
    3.7.1 Diagrame de secventiere  89
    3.7.2 Arhitectura statica a sistemului    92
  3.8 Arhitectura bazei de date   93
    3.8.1 Tabele generale    93
    3.8.2 Tabele de legatura 95
    3.8.3 Tabele pentru produse    95
    3.8.4 Tabele pentru clienti    96
    3.8.5 Tabele pentru comenzi    96
    3.8.6 Relatiile dintre tabele  97
    3.8.7 Procedurile stocate      99
4. Caiet de sarcini    102
  4.1 Cerinte hardware 102
  4.1 Cerinte software 102
5. Manual de operare   103
  5.1 Instalare  103
  5.2 Utilizare  103
  5.3 Metode de testare si verificare   104
6. Concluzii     106
7. Bibliografie  109
8. Anexe    110

Sistem informatic privind calculul si evidenta TVA. Jurnalul de vanzari

CUPRINS
I. ANALIZA  SISTEMULUI  INFORMAŢIONAL  EXISTENT
      1. Prezentarea generală a unităţii studiate
              1. Istoricul evoluţiei unităţii analizate
              2. Modul de constituire
              3. Profilul activităţii şi obiectivele unităţii
      2. Prezentarea sistemului informatic existent
      3. Analiza mediului  extern  şi  a  relaţiilor  acestuia  cu  unitatea
         studiată
              1. Prezentarea principalelor relaţii cu alte firme
              2.   Prezentarea   principalelor   relaţii   cu   instituţiile
                 guvernamentale
      4. Studiul structurii organizatorice a unităţii
      5. Analiza funcţională a activităţii de calcul şi evidenţă TVA
              1.  Prezentarea  succintă  a   funcţiunilor   compartimentului
                 contabilitate – financiar – evidenţă personal
              2. Prezentarea modului de conectare  şi  a  relaţiilor  dintre
                 compartimentul  contabilitate  –   financiar   –   evidenţă
                 personal şi celelalte compartimente din cadrul unităţii
              3. Actele normative în vigoare ce reglementează activitatea de
                 calcul şi evidenţă a TVA
      6. Analiza documentelor  sau  a  altor  surse  informaţionale  privind
         activitatea de calcul şi evidenţă TVA
              1. Inventarul documentelor şi a altor surse informaţionale
              2. Fişa de analiză a documentelor
              3. Grila informaţiilor
              4. Reprezentarea fluxului informaţional
              5. Descrierea fluxului de operaţii privind documentele şi alte
                 surse informaţionale analizate
      7. Prezentarea critică a sistemului informaţional existent
II.  PROIECTARAEA GENERALĂ A SISTEMULUI INFORMATIC
      2.1 Definirea obiectivelor sistemului informatic propus
            2.1.1   Obiective generale
            2.1.2   Obiective specifice
      2.2 Proiectarea situaţiilor de ieşire
      2.3 Formalizarea documentelor de intrare
      2.4 Proiectarea bazei informaţionale
            2.4.1   Determinarea conţinutului bazei informaţionale
              2. Definirea entităţilor bazei informaţionale şi a  relaţiilor
                 dintre acestea
              3. Codificarea atributelor bazei informaţionale
              4.  Reproiectarea şi adaptarea documentelor de intrare
              5.   Structurarea  sistemului   şi   determinarea   unităţilor
                 funcţionale
III.  PROIECTAREA DE DETALIU A SISTEMULUI INFORMATIC
      3.1 Proiectarea structurii bazei de date
            3.1.1   Proiectarea fişierelor permanente
              2. Proiectarea fişierelor variabile
      3.2 Proiectarea prelucrărilor specifice unităţii de prelucrare
              1. Stabilirea ordinii de prelucrare a fişierelor
              2. Determinarea unităţilor de prelucrare
      3.3 Proiectarea dialogului cu unităţile de prelucrare
      3.4 Proiectarea prelucrărilor specifice unităţilor de prelucrare
              1. Determinarea modulelor de prelucrare
              2. Organigrama de sistem a unităţilor de prelucrare
IV.  PREZENTAREA PROGRAMULUI INFORMATIC
      4.1  Prezentarea interfeţei utilizator a programului
      4.2  Prezentarea situaţiilor de ieşire a programului
      75 pagini

Sistem informatic privind analiza financiara a firmei (S.C. XYZ S.A.)

CUPRINS
I. INTRODUCERE
II. ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE A FIRMEI- BAZELE TEORETICE
      II.1 SCOPUL , NECESITATEA SI UTILITATEA ANALIZEI FINANCIARE
      II.2 INSTRUMENTELE ANALIZEI FINANCIARE
      II.3 PRINCIPALII INDICATORI DE ANALIZA FINANCIARA
III. SISTEME INFORMATICE IN SPRIJINUL MANAGEMENTULUI FINANCIAR
      III.1 SISTEMUL INFORMATIONAL SI MANAGEMENTUL FIRMEI
      III.2 PARTICULARITATILE SISTEMUL INFORMATIONAL FINANCIAR-CONTABIL
      III.3 TEHNOLOGIA INFORMATIONALA SI IMPACTUL EI ASUPRA MANAGEMENTULUI
FINANCIAR
IV. MODEL DE SISTEM INFORMATIC PENTRU ARGUMENTAREA DECIZIEI FINANCIARE IN
CADRUL FIRMEI
      IV.1 PREZENTAREA APLICATIEI
V. UTILIZAREA MODELULUI INFORMATIC CREAT, IN ANALIZAREA SITUATIEI
FINANCIARE A FIRMEI S.C. FARES S.A.
      V.1 PREZENTAREA FIRMEI SC FARES S.A.
      V.2 ANALIZA COMPUTERIZATA PE DOMENII
      V.3 CONCLUZII SI PROPUNERI
Bibliografie
60 pagini

Sistem informatic privind evidenta cabinetelor de familie

                                   CUPRINS
I. ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIONAL EXISTENT
      I.1 PREZENTAREA GENERALA A UNITATII ANALIZATE
      I.2 PREZENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC EXISTENT . ANALIZA MEDIULUI
EXTERN SI A RELATIILOR ACESTUIA CU UNITATEA
      I.3 STUDIUL STRUCTURII ORGANIZATORICE A INTREPRINDERII
      I.4 ANALIZA FUNCTIONALA A ACTIVITATI STUDIATE ANALIZA DOCUMENTELOR
SAU A ALTOR SURSE INFORMATIONALE
      I.5 PRIVIND ACTIVITATEA STUDIATA
II. PROIECTAREA GENERALA A SISTEMULUI INFORMATIC
      II.1 DEFINIREA OBIECTIVELOR SISTEMULUI INFORMATIC PROPUS
      II.2 PROIECTAREA SITUATIILOR DE IESIRE
III. PROIECTAREA DE DETALIU A SISTEMULUI INFORMATIC
      III.1 PROIECTAREA STRUCTURII BAZEI DE DATE
      III.2 PROIECTAREA PRELUCRARILOR SPECIFICE UNITATILOR FUNCTIONALE
63 pagini

Sistem informatic privind gestiunea stocurilor (S.C. XYZ S.A., Botosani)

                                   CUPRINS
I. SISTEMUL INFORMATIONAL PRIVIND GESTIUNEA STOCURILOR LA S.C.
ELECTROCONTACT S.A. BOTOSANI
      I.1 SISTEMUL INFORMATIONAL AL GESTIUNII STOCURILOR DE MATERIALE
            I.1.1 NOTIUNEA DE SISTEM INFORMATIONAL
            I.1.2 SISTEMUL INFORMATIONAL FINANCIAR-CONTABIL
            I.1.3 CERINTELE SISTEMULUI INFORMATIONAL PRIVIND FORMAREA,
EVOLUTIA SI CONSUMUL
            I.1.4 INTRODUCEREA SI GENERALIZAREA SISTEMULUI DE PRELUCRARE
AUTOMATA A DATELOR
      I.2 FLUXUL INFORMATIONAL PRIVIND GESTIUNEA STOCURILOR LA SOCIETATEA
COMERCIALA ELECTROCONTACT S.A. BOTOSANI
      I.3 STADIUL INFORMATIZARII INTREPRINDERII
            I.3.1 PREZENTAREA PORTOFOLIULUI DE ECHIPAMENTE SI APLICATII
            I.3.2 ANALIZA CRITICA A SISTEMULUI EXISTENT SI IMBUNATATIREA
ACESTUIA CU UN NOU MODUL PENTRU CALCULUL CMP
            I.3.3 PERFORMANTELE SI LIMITE ALE SISTEMELOR INFORMATICE
FINANCIAR-CONTABILE
II. CONCLUZII SI PROPUNERI
Bibliografie
64 pagini

Sistem informatic privind urmarirea operativa a miscarii marfurilor (S.C. XYZ S.A.)

CUPRINS
I. CAPITOLUL I
      I.1 PREZENTAREA GENERALA A AGENTULUI ECONOMIC
      I.2 ANALIZA SISTEMULUI ORGANIZATOR EXISTENT LA S.C. ELPREST S.R.L.
      I.3 MARFURILE ASPECTE TEORETICE SI METODOLOGICE
      I.4 EVALUAREA CRITICA A SISTEMULUI INFORMATIONAL
      I.5 ORGANIZAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL ACTUAL AL ACTIVITATII DE
CIRCULATIE A MARFURILOR LA S.C. ELPRESTS.R.L. CRAIOVA
II. CAPITOLUL II
      II.1 VISUAL FOX PRO 6. EVOLUTIE SI GENERALITATI
            II.1.1 VISUAL FOXPRO: SGBD BAZAT PE OBIECTE
            II.1.2 PROGRAMAREA ORIENTATA PE OBIECT (OOP)
            II.1.3 MECANISMELE DE BAZA ALE OOP
      II.2 BIBLIOTECI DE OBIECTE (APPLICATION FRAMEWORK)
      II.3 PROIECTAREA SITUATIILOR DE IESIRE
III. CAPITOLUL III
      III.1 PROIECTAREA DE DETALIU A APLICATIEI PRIVIND URMARIREA OPERATIVA
A MISCARII MARFURILOR LA S.C. ELPREST S.R.L
Bibliografie
56 pagini

Utilizarea pachetului de programe Primavera Project Planner 3.0 in cadrul unei firmei (S.C. XYZ

CUPRINS
PREZENTAREA programului PRIMAVERA PROJECT PLANNER si posibilitatile de
utilizare in managementul proiectelor   5
  1.MANAGEMENTUL PRIN PROIECTE SI UTILIZAREA CALCULATORULUI    5
  2.PROCESE CARACTERISTICE MANAGEMENTULUI PROIECTELOR    7
  3.PREZENTAREA PACHETULUI DE PROGRAME PRIMAVERA PROJECT PLANNER    9
   3.1 PREZENTAREA DE ANSAMBLU A SOFTULUI    9
   3.2 Planificarea şi Controlul Proiectelor cu Primavera Project Planner
   P3 14
   3.3 Vederile sistemului Primavera Project Planner P3 15
   3.4 Dicţionarele sistemului Primavera Project Planner      17
   3.5 Planificarea Proiectelor cu Primavera Project Planner P3     18
   3.6 Controlul Proiectelor cu Primavera Project Planner P3  24
   3.7 Rapoartele Primavera Project Planner P3     25
   3.8 Primavera Project Planner şi Sistemul Concentric 27
DOCUMENTAREA PRELIMINARA ASUPRA SC.ACMS.SA   29
  1.CARACTERISTICILE TIPLOGICE ALE FIRMEI     29
   DENUMIREA SI STATULTUL JURIDIC 29
   DOMEIUL DE ACTIVITATE    29
   RELATIILE CU ALTE FIRME  29
  2.SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA A FIRMEI    31
DIAGNOSTICAREA VIABILITAŢII ECONOMICE ŞI MANAGERIALE     35
  1 ANALIZA VIABILITĂŢII ECONOMICE 35
   1.1 ANALIZA POTENŢIALULUI INTERN    35
   1.2 Analiza cheltuielilor      40
   1.3 Analiza RENTABILITATII     44
   1.4 ANALIZA PATRIMONIALA 45
  2. Analiza viabilităţii MANAGERIALE   51
   2.1 SUBSISTEMUL METODOLOGIC    52
   2.2 Subsistemul organizatoric  54
   2.3 Subsistemul infomaţional   61
   Subsistemul decizional   65
  3.Puncte forte economice şi manageriale     72
  4.PUNCTE SLABE ECONOMICE ŞI MANAGERIALE     74
  5.RECOMANDĂRI STRATEGICO – TACTICE DE AMPLIFICARE A POTENŢIALULUI DE
  VIABILITATE     76
ANALIZA DIAGNOSTIC DE SPECIALITATE A FIRMEI  79
  1.PREZENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT PE PROIECT INAINTE DE IMPLEMENTAREA
  PRIMAVERA 79
  2. DIFERENTELE INTRE MANAGEMENTUL DE PROIECT INAINTE SI DUPA IMPLEMENTAREA
  P3. 80
   PLANIFICAREA SI IMPLEMENTAREA PROGRAMARII (GRAFICULUI)     81
   monitoRizarea graficului si manageRIEREA schibarii   85
  3. Puncte forte / puncte slabe ale utilizarii pachetului de programe p3 89
   PUNCTE FORTE  89
   PUNCTE slabe  91
   RECOMANDARI   92
STUDIU DE CAZ PRIVINd PROGRAMAREA, EXECUTIA si urmarirea lucrarii  Hotel
continental nord -ibis cu P3 93
  1.PREZENTAREA PROIECTULUI  93
   DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII     93
   CONSIDERENTE CU CARACTER GENERAL    94
   CARACTERISTICILE FUNCTIONALE   94
   CARACTERISTICI TEHNICE   95
  2.Procesul de planificare si control  97
  3.FAZA DE PLANIFICARE – ETAPA CALITATIVA    98
   3.1 STABILIREA OBIECTIVELOR PROIECTULUI   98
   3.2 Stabilirea structurii proiectului     99
   3.3 Definirea structurii de organizare a informaţilor, utilizând
   criteriile de descompunere a proiectelor  100
   3.4 Stabilirea nivelului de detaliu a activităţilor  101
   3.5 Definirea listei de activităţi, a duratelor lor şi a resurselor ce
   vor participa la realizarea lor     101
   3.6 Stabilirea relaţiilor de condiţionare dintre activităţi, pe baza
   logicii desfăşurării acestora  102
  4.ETAPA DE PLANIFICARE – ETAPA CANTITAIVA   103
   4.1 ANALIZA ÎN TIMP PRIN CALCULUL PLANIFICĂRII PROIECTULUI 103
   4.2 Stabilirea cerinţelor privind constrângerile de la nivelul
   activităţilor, a calendarelor şi impunerea datei de încheiere a
   proiectului   103
   4.3 Elaborarea de scenarii privind reducerea duratei proiectului în
   scopul eliminării rezervelor totale negative şi încadrării acestuia în
   termenele contractate    105
   4.4 Analiza resurselor şi costurilor      105
   4.5 Elaborarea de scenarii în vederea eliminării stării de
   supraîncărcare a resurselor    106
   4.6 Stabilirea proiectului ţintă (de referinţă) 107
  4.FAZA DE CONTROL    108
   4.1 URMĂRIREA PROIECTULUI      108
   4.2 Actualizarea proiectului   109
   4.3 Calculul planificării la noua dată de analiză    109
   4.4 Analiza comparativă dintre proiectul curent şi proiectul ţintă şi
   luarea de decizii care să permită păstrarea proiectului în timp şi
   buget.  110
   4.5 CE TREBUIE FACUT IN CONTINUARE ?      110
Calculul eficientei implementerii programului primavera project planner
112
CONCLUZII   116
BIBLIOGRAFIE     119

Aplicatie informatica privind construirea unui site dinamic

Cuprins
INTRODUCERE 3
  I.1. INTRODUCERE     5
    I.1.1 Internet-ul  5
    I.1.2. Aplicaţii pentru Internet    6
    I.1.3 DNS     7
    I.1.4. Intranets şi Extranets 7
  I.2. Web Servers şi Web Application Servers 8
    I.2.1. Servere Web 8
    I.2.2. Pagini Web  8
    I.2.3. Browsere Web      9
  I.3. Pagini Web Statice şi Dinamice   9
    I.3.1. HTML   9
    I.3.2. JavaScript  9
    I.3.3. Alte Tehnologii pe parte de Client 10
    I.3.4. URL-uri     10
    I.3.5. Avantajul Paginilor Web Dinamice   10
    I.3.6. Înţelegerea Aplicatiilor Web 11
II. INTRODUCERE ÎN PHP 12
  II.1. Noţiuni Fundamentale 12
    II.1.1. Ce este PHP?     12
    II.1.2. Ce poate face PHP?    13
  II.2. Elemente de bază ale sintaxei   14
    II.2.1. Ieşirea din modul HTML      14
    II.2.2. Separarea instrucţiunilor   16
    II.2.3. Comentariile     16
  II.3. Tipuri de date 16
  II.4 Variabile 17
    II.4.1 Noţiuni de bază   17
    II.4.2 Variabile predefinite  18
    II.4.3. PHP Superglobals 18
    II.4.4. Folosirea  variabilelor statice   19
    II.4.5. Variabile din afara mediului PHP  20
    II.4.6. Cookie-uri HTTP  21
III. BAZE DE DATE ŞI SQL     22
  III.1. Concepte ale bazelor de date relaţionale  22
    III.1.1. Structura unei baze de date relaţionale     22
    III.1.2. Normalizarea tabelelor     23
    III.1.3. Structured Query Language  23
  III.2. Implementarea unei baze de date      24
    III.2.1. Proiectarea unei baze de date    24
    III.2.2. Modelare E-R    24
    III.2.3. Identificarea coloanelor   24
    III.2.4. Gruparea coloanelor  în entităţi 24
    III.2.5. Identificarea cheilor primare    25
    III.2.6. Identificarea cheilor externe    25
    III.2.7. Rafinarea modelelor E-R    25
IV. MySQL   26
  IV.1. Introducere în MySQL 26
  IV.2. Caracteristicile de bază ale MySQL    26
    IV.2.1. Componente interne şi portabilitate    26
    IV.2.2. Tipuri de coloane     27
    IV.2.3. Comenzi şi funcţii    27
    IV.2.4. Securitate 27
    IV.2.5. Scalabilitate şi limite     27
    IV.2.6. Conectivitate    28
    IV.2.7. Localizare 28
    IV.2.8. Clienţi şi unelte     28
  IV.3. Fundamente MySQL     28
    IV.3.1. Conectarea şi deconectarea de la server      28
    IV.3.2. Introducerea interogărilor  29
    IV.3.3. Crearea şi utilizarea unei baze de date      31
    IV.3.4. Crearea şi selectarea unei baze de date      31
    IV.3.5. Crearea tabelelor     32
V. APLICAŢIE     33
  V.1. Descrierea site-ului  33
    V.1.1. Structura site-ului    33
    V.1.2. Utilizarea template-urilor şi a Style Sheet-urilor  33
    V.1.3. Crearea bazei de date MySQL  35
  V.2. Utilizarea bazelor de date MySQL 36
    V.2.1. Conectarea la serverul MySQL 36
    V.2.2. Selectarea bazei de date     37
    V.2.3. Detectarea apariţiei erorilor      37
    V.2.4. Eliminarea mesajelor de eroare     38
    V.2.5. Închiderea conexiunii cu serverul MySQL 38
    V.2.6. Executarea interogărilor UPDATE, INSERT şi DELETE   38
    V.2.7. Funcţia mysql_query()  39
    V.2.8. Verificarea interogărilor care nu returnează rânduri de table  39
    V.2.9. Utilizarea coloanelor de tabel cu auto-incrementare 39
    V.2.10. Prelucrarea rezultatelor interogărilor SELECT      39
    V.1.11. Lucrul cu seturi de rezultate     40
    V.2.12. Obţinerea numărului coloanelor unui set de rezultate    41
    V.2.13. Obţinerea numelui unei  coloane din setul de rezultate  41
    V.2.14. Obţinerea lungimii unei  coloane dintr-un set de rezultate    41
    V.2.15. Obţinerea indicatorilor MySQL asociaţi unei coloane a setului de
    rezultate     41
    V.2.16. Obţinerea tipului MySQL al unei coloane din setul de rezultate
    42
    V.2.17. Determinarea tabelului MySQL asociat unei coloane din setul de
    rezultate     42
    V.2.18. bţinerea structurii complete a setului de rezultate     42
    V.2.19. Accesul non-secvenţial la coloanele unui set de rezultate     43
  V.3. Implementarea funcţionalităţilor principale 43
    V.3.1. Înregistrarea noilor membrii 43
    V.3.2. Căutarea membrilor     46
    V.3.3. Afişarea mebrilor 48
    V.3.4. Upload-ul fişierelor   49
    V.3.5. Managementul sesiunilor de lucru   50
CONCLUZIE   51

Aplicatie informatica pentru managementul serviciilor Internet

Cuprins
INTRODUCERE 4
CAPITOLUL 1 STUDIUL SI ANALIZA SISTEMULUI
EXISTENT.............................................................4
                         1.1  Indicatori
economici...................................................................
.............................................5
                         1.1.2  Organizarea unitatii
economice...................................................................
.........................6
                         1.1.3 Situatia
existenta...................................................................
.................................................8
                         1.1.4  Studiul sistemului
informational...............................................................
............................9
                         1.1.5   Dotarea
tehnica.....................................................................
.............................................10
                         1.1.6  Analiza activittatii
societatii..................................................................
.............................10
                         1.1.7 Principalele colecti de
informatii..................................................................
......................11
                         1.1.8 Solutia
conceptuala.................................................................
............................................11
                        1.1.9  Definirea directivelor de perfectionare a
actualului sistem...............................................12
 Despre internet si programe web  15
   Prezentare    15
  1.2. Istoria “WEB-ului”   15
      1.2.1. Cum au decurs, de fapt, lucrurile?    16
  1.3.Internetul în România 17
      1.3.1 Reţeaua academică      17
  1.4. Despre fiabilitate   18
  1.5 Greşeli uzuale în Web Design      19
      1.5.1 Folosirea frame-urilor 19
      1.5.2 Gratuitatea folosirii ultimei tehnologii     19
      1.5.3 Adrese de web (URLs) complexe     20
      1.5.4 Lipsa de suport de navigare 20
      1.5.5Durata descărcării      20
CAPITOLUL 2. Managementul serviciilor INTERNET     21
  2.1. Ce înseamnă managementul serviciilor INTERNET?   21
  2.2. Caracteristici şi beneficii      21
      2.2.1. Caracteristici  21
      2.2.2. Beneficii 22
  2.3. Beneficiarii aplicaţiei prezentate    22
CAPITOLUL 3. Arhitectura de implementare a platformei    23
  3.1 JavaScript 23
      3.1.1 Ce este JavaScript?    23
      3.1.2. JavaScript şi Java    24
  3.2. PHP 25
      3.2.1. Istoric   25
      3.2.2. Ce este PHP?    26
  3.3. PostgreSQL      28
      3.3.1. Scurt istoric al familiei Postgres    28
      3.3.2. Caracteristici generale    29
      3.3.3. Elemente de performanţă    30
      3.3.4. Arhitectură produs    30
      3.3.5. Facilităţi de acces utilizator   31
      3.3.6. Facilităţi de programare   31
      3.3.7. Concluzii 32
  3.4. MySQL (comparaţie cu PostgreSQL) 32
      3.4.1. Istoria MySQL   33
      3.4.2. Standardul SQL  33
      3.4.3. Selecţii  35
      3.4.4. Foreign key     37
      3.4.5. Caracteristici  38
      3.4.6. Tranzacţiile    39
      3.4.7. Moştenirea      40
  3.5. Alegerea  41
      3.5.1 Limbajul de scripting: PHP  41
      3.5.2. Baza de date: MySQL   42
CAPITOLUL 4 Prezentarea platformei      43
  4.1. Baza de date    43
      4.2.Diagrama Entitate-
Asociere....................................................................
...................................................48
  4.3. Interfaţa aplicaţiei 48
      4.2.1. Pagina de logare      49
      4.2.2. Pagina principală     49
      4.2.3. Pagina Adauga abonat  51
      4.2.4. Pagina Vizualizare abonati 56
      4.2.5. Pagina Cautare abonati     62
  4.3. Folosirea sesiunilor (SESSION MANAGEMENT    65
CAPITOLUL 5 Testarea aplicaţiei   68
  5.1. Instalare 68
  5.2.  Accesarea aplicaţiei      69
  5.3. Concluzii 69
Anexe 71
  Script-urile folosite în cadrul aplicaţiei 71
Bibliografie     103

Aplicatia ExamStud. Examinare Online

Cuprins
CAPITOLUL I - Introducere    3
CAPITOLUL II – Fundamente teoretice     5
  2.1. Scurt istoric Php     5
  2.2. Ce este PHP?    6
  2.3. Scurt istoric MySql   7
  2.4. Ce este MySQL?  8
  2.5. Despre Hypertext şi World Wide Web     8
  2.6. Scurt istoric Html    9
  2.7. Scurta prezentare a limbajului Php şi MySql 11
CAPITOLUL III – Aplicaţia „ExamStud”- produsul informatic     31
  3.1. Structura aplicaţiei  31
  3.2. Structura bazei de date    31
  3.3. Tehnologii folosite   36
  3.4. O scurtă  privire în spatele aplicaţiei     37
CAPITOLUL IV – Prezentarea aplicaţiei “ExamStud”   39
  4.1. Introducere     39
  4.2. Prima pagină    39
  4.3. Tipul Administrator   40
  4.3. Tipul Profesor  42
  4.4. Tipul Student   47
Concluzii   50

Analist programator. Limbajului html

Cuprins
CAPITOLUL .I. :  Istoric al Limbajului HTML  3
  1.1   Istoric al Limbajului HTML      3
  1.1.1   SGML si HTML 4
  1.1.2     World Wide Web Consortium   4
CAPITOLUL .II. : Primii pasi 7
  2.1   Taguri de baza 7
  2.2   Titlul unei pagini   8
  2.3   Blocuri preformatate 9
  2.4   Culoarea de fond     9
  2.5   Culoarea textului    10
  2.6   Etichete 11
  2.7   Stiluri pentru blocurile de text      12
  2.8   Stiluri fizice si logice  14
CAPITOLUL .III. : Fonturi    16
  3.1   Culori   16
  3.2   Culoarea fontului    16
  3.3   Familia fontului     17
  3.4   Marimea fontului     18
  3.5   Grosimea unui font   19
CAPITOLUL .IV. : Blocuri de text  20
  4.1   Indentarea unui bloc 20
  4.2   Blocul preformatat   20
  4.3   Blocuri paragraph    22
  4.4   Blocuri de titlu     23
    4.4.1  Blocuri
     24
  4.5   Linii orizontale     25
CAPITOLUL .V. : Imagini      26
  5.1   Chenarul si dimensionarea unei imagini     26
    5.1.1   Alinierea unei imagini      27
    5.1.2   Imagini pentru fondul unei pagini 28
    5.1.3   Imagini folosite ca legaturi      28
CAPITOLUL .VI. : Tabele      30
  6.1   Inserarea Tabelelor  30
  6.2   Chenarul unui tabel  31
  6.3   Alinierea tabelului  32
  6.4   Definirea culorilor de fond pentru un tabel      34
  6.5   Dimensionarea celulei unui tabel      35
  6.6   Dimensionarea unui tabel  37
  6.7   Titlul unui tabel    38
  6.8   Cap de tabel   39
  6.9   Alinierea continutului unei celule    40
  6.10   Tabele de forme oarecare 41
  6.11   Celule vide ale unui tabel     42
  6.12   Atribute Internet Explorer pentru tabele  43
  6.13   Grupuri de coloane  44
  6.14   Atributele “frame” si “rules”  46
CAPITOLUL .VII. : Sintaxa CSS     48
  7.1   Stiluri dedicate     48
  7.2   Clase de stiluri     49
  7.3   Stiluri “identificate”    50
  7.4   Stiluri in-line      50
  7.5   Stiluri definite in fisiere externe   51
CAPITOLUL .VIII. 52
  8.1    Scriptul Paginii Web “Walking through Moldavia” 52
Bibliografie     91

Algoritmi de performanta pentru analizoare sintactice de tip LR

                                   Cuprins
                        CAPITOLUL I Noţiuni generale
                CAPITOLUL II Gramatici şi arbori de derivare
  II.1. Gramatici
  II.2. Arbori de derivare
                          CAPITOLUL III Analiza LR
  III.1. Analizoare
  III.2. Reprezentarea tabelei de acţiuni şi a tabelei goto
  III.3. Construcţia unui analizor dintr-o gramatică
   III.3.1. Mulţimi de configuraţii
   III.3.2. Construcţia colecţiei canonice
   III.3.3. Construcţia tabelei de acţiuni şi a tabelei goto  din  colecţia
   de mulţimi de configuraţie
   III.3.4. Calculul mulţimilor de predicţii
  III.4. Analiza gramaticilor ambigue
  III.5. Optimizarea analizoarelor LR
   III.5.1 Fuziunea stărilor identice
   III.5.2. Eliminarea stărilor care sunt în plus
   III.5.3.  Eliminarea  reducerilor  prin  producţii  de   tipul   A   ->X
   (rescrieri)
  III.6. Recuperarea în urma erorilor
                       CAPTIOLUL V Un analizor LALR(1)
  V.1.Specificaţii
  V.2. Structura analizorului
  V.3. Date de test
                           CAPITOLUL IV Concluzii
Anexe
100 pagini

Aplicatie online pentru recrutarea si facilitarea comunicatiei intre membrii programului XYZ pe

CUPRINS
CUPRINS     1
I. Tema lucrării 3
II. Prezentare generală      5
III. Fundamentare teoreticĂ  16
  III.1. Maşini virtuale     16
    III.1.1. Introducere     16
      III.1.1.1. Funcţionalitate   16
      III.1.1.2. Exemple     17
    III.1.2. Nucleul platformei Microsoft .NET. Common Language Runtime   18
      III.1.2.1. Istoric     18
      III.1.2.2. Runtime environment    19
      III.1.2.3. CLR   20
      III.1.2.4. MSIL  21
      III.1.2.5. Metadata    22
      III.1.2.6. JITters     23
      III.1.2.7. Virtual Execution Engine     23
      III.1.2.8. Assemblies  24
      III.1.2.9. Manifest    25
  III.2. ASP.NET 26
    III.2.1. ASP  26
    III.2.2 Aplicatiile Web şi ASP.NET  26
      III.2.2.1. Controale   27
      III.2.2.2. Validarea datelor 29
      III.2.2.3. Păstrarea informaţiilor      29
      III.2.2.4. Navigarea între Forms cu păstrarea informaţiilor   30
      III.2.2.5. Baza de date      31
      III.2.2.6. Securitate  35
      III.2.2.7. Tratarea erorilor 36
      III.2.2.8. Performanta 37
    III.2.3. Tehnologii concurente      38
      III.2.3.1. Java  38
      III.2.3.2. JSP   38
      III.2.3.3. PHP   39
  III.3. C# 40
    III.3.1. Avantajele C#   40
      III.3.1.1. C# este un mediu RAD.  41
      III.3.1.2. Alte facilităţi C#     43
    III.3.2. Facilităţi care nu se găsesc la C#    44
    III.3.3 Exemplu de cod   44
  III.4. HTML    46
      III.4.1.1. Origini     46
      III.4.1.2. Menire şi semnificaţii 46
      III.4.1.3. Începuturile      46
      III.4.1.4. Standardizarea    47
      III.4.1.5. HTML 4.0, HTML 4.01    47
    III.4.2. JavaScript      48
    III.4.3. Stiluri   48
    III.4.4. XHTML     49
    III.4.5. DHTML     49
  III.5. XML     50
    III.5.1. Fundamente      50
    III.5.2. XSL  52
  III.6. Microsoft SQL Server 2000      53
    III.6.1. Scalabilitate şi performanţă     53
    III.6.2. Suport extins pentru XML   54
    III.6.3. Simplificarea administrării.     54
    III.6.4. Securitate ridicată a datelor    54
    III.6.5. Integrarea cu alte soluţii şi servere 55
  IV.1. Limbaje de programare     56
  IV.2. Master Pages   65
  IV.3. Teme si skin-uri     69
    IV.3.1. Foi de stil in cascada (CSS)      71
    IV.3.2. Skin-uri   73
  IV.4. Utilizatori    75
    IV.4.1. Autentificare    75
    IV.4.2. Delogare   81
  IV.5. Meniul   83
    IV.5.1. Site Navigation Service (SiteMap) 83
    IV.5.2. Navigation Controls   83
  IV.6. Calendar 89
  IV.7. Baza de date   94
    IV.7.1. Structura bazei de date     96
V. Concluzii     109
VI. Bibliografie 111
VII ANEXE………………………………………………………………………………112

Aplicatie web de licitatii on-line

Cuprins
PROIECT DE DIPLOMA     1
Cuprins     2
Cuvant Inainte   5
Tehnologia JSP (Java Server Pages)      6
    Ce este o pagina JSP ?   6
  Ciclul de viata al unei pagini JSP    6
    Traducere si Compilare   7
    Executie      7
  Crearea de continut static si dinamic 8
    Crearea de continut dinamic   9
    Utilizarea de obiecte in paginile JSP     9
  Elemente de Scripting JSP  11
    Includerea de continut intr-o pagina JSP  12
    Transferarea controlului catre o alta componenta Web 13
    Includerea unui Applet   14
  Structura programelor      15
    Pachete de clase   15
    Importul claselor  16
    Fisiere sursa 16
    Compilare si executie    16
  Servleti  17
    Structura de baza a unui servlet    18
    HTTPServlet   20
  Sesiuni   23
  Fire de executie si sincronizare      24
    Crearea firelor de executie   26
Securitatea in Web     29
Ce este JDBC API?      31
  Ce face JDBC API?    31
  Driver manager 33
  Cum sa urmariti programele disponibile      33
  Stabilirea unei legaturi   33
  DataSouce 34
  Statement 35
    Crearea obiectelor Statement  35
    Executarea declaratiilor folosind obiecte Statement  35
JavaMail    37
  Obiective si principii de design      37
  Descriere Arhitecturala    38
    Arhitectura stratificata JavaMail   38
    Arhitectura de clase JavaMail 39
    Cadrul de lucru JavaMail 40
  Componente JavaMail API importante    40
    Clasa Message 40
    Stocare si receptionare mesaj 41
    Compunerea mesajului si transportul 41
    Clasa Session 42
    Modelul de evenimente JavaMail      42
    Folosirea APIului JavaMail    42
Componenetele JavaBeans in paginile JSP 44
  De ce sa folosesti o componenta JavaBeans   44
  Cum sa creezi si sa folosesti o componenta JavaBeans   45
    Stabilirea proprietatilor componentelor JavaBeans    45
    Recuperarea proprietatilor componentelor JavaBeans   46
  JavaScript     48
    Ce este JavaSript? 48
Situl de licitatii MuzzyMoo  50
  Descriere Functionala      50
    Listarea produselor oferite spre licitatie     51
    Afisare produs     53
    Cautare produse    54
    Banda rulanta 55
    Inregistrare utilizator nou   56
    Auntentificarea    58
    Adaugarea unei licitatii 59
    Licitarea     61
    Ofertele mele 61
    Licitatiile mele   62
    Administrarea categoriilor    63
  Descriere Tehnica    65
    Tabelele din baza de date     65
    JavaBeans folosite 67
    Reformatarea imaginilor  67
    Trimiterea emailurilor   68
    Inchiderea licitatiilor  68
    Formater      68
    TemplateHTML  68
    Incarcare prin javascript a categoriilor  69
  Anexa A – Cod sursa  70
  products.jsp   70
  default.jsp    77
  uplimg.jsp     78
  footer.jsp     79
  admin/categs.jsp     79
  admin/categs.js      80
  admin/getcategs.jsp  81
  src\com\madalina\muzzymoo\constants\CMail.java   83
  src\com\madalina\muzzymoo\constants\Const.java   83
  src\com\madalina\muzzymoo\image\Images.java 83
  src\com\madalina\muzzymoo\javabeans\Category.java      84
  src\com\madalina\muzzymoo\javabeans\Product.java 85
  src\com\madalina\muzzymoo\javabeans\User.java    91
  src\com\madalina\muzzymoo\Mail\EMailClient.java  94
  src\com\madalina\muzzymoo\Mail\Mailer.java  96
  src\com\madalina\muzzymoo\Mail\MailSender.java   96
  src\com\madalina\muzzymoo\Utils\AuctionEnder.java      99
  src\com\madalina\muzzymoo\Utils\Formater.java    99
  src\com\madalina\muzzymoo\Utils\TemplateHTML.java      100
  auth\auth.jsp  104
  auth\checkSession.jsp      105
  auth\forgot.jsp      105
  auth\login.jsp 107
  auth\logout.jsp      109
  include\addproduct.jsp     109
  include\categsMap.jsp      111
  include\comboValues.js     111
  include\db.jsp 111
  include\footer.jsp   112
  include\header.jsp   112
  include\mainTabs.jsp 113
  include\months.jsp   115
  include\scroll.jsp   115
  include\templateNavigate.jsp    115
  js\comboValues.js    117
  js\country.js  117
  js\popup.js    121
  js\scroll.js   121
  js\vector2select.js  122
  mails\templates\bid.htm    122
  mails\templates\forgot.htm 123
  user\changePass.jsp  124
  user\deleteAccount.jsp     126
  user\doChange.jsp    128
  user\doDelete.jsp    130
  user\makeUser.jsp    130
  user\mypage.jsp      133
  user\register.jsp    136
  user\saveData.jsp    140
  user\searchRes.jsp   143
  user\update.jsp      144
  user\usrRedirect.jsp 148
    Bibliografie  149

Aplicatii ale XML in baze de date

CUPRINS
                                INTRODUCERE 3
                                CAPITOLUL I 5
                  NOI MODELE DE DATE ŞI APLICATIILE LOR   5
  1.1 Interogarea World-Wide-Web-ului   5
  1.2 Integrarea surselor de date eterogene   6
  1.3 Navigare în Internet   7
  1.4 Cubul de date şi OLAP  8
  1.5 Noi modele tranzactionale   8
  1.6 Optimizări 9
                             CAPITOLUL II     12
            MODELE DE REPREZENTARE A DATELOR NECONVENTIONALE   12
  2.1 Definirea conceptului de date neconventionale      12
  2.2 Modelul semistructurat ale datelor      13
    2.2.1 Conceptul de date semistructurate   15
    2.2.2 Modelarea datelor semistructurate   16
    2.2.3 Limbaje de interogare a datelor semistructurate      18
  2.3 MPEG-21 – Suport pentru integrarea datelor în aplicatii multimedia
  distribuite    19
    2.3.1 Prezentare generală     19
    2.3.2 Declararea elementelor digitale     22
    2.3.3 Adaptarea continutului utilizând MPEG-21 26
                             CAPITOLUL III    29
                          XML CA BAZĂ DE DATE    29
  3.1 Este XML-ul o bază de date? 29
  3.2 Date şi documente      29
    3.2.1 Documente centrate pe date    30
    3.2.2 Informatii centrate pe documente    32
    3.2.3 Date, documente şi baze de date     33
  3.3 Stocarea şi recuperarea datelor   33
    3.3.1 Maparea schemelor documentelor pe schemele bazelor de date      34
    3.3.2 Limbaje de interogare   37
    3.3.3 Stocarea datelor în baze de date native XML    40
    3.3.4 Tipuri de date, valori nule, seturi de caractere     41
    3.3.5  Generarea schemelor XML din scheme relationale şi invers 44
  3.4 Stocarea şi recuperarea documentelor    47
    3.4.1 Stocarea documentelor în sistemul de fişiere   47
    3.4.2 Stocarea documentelor în BLOB-uri   47
    3.4.3 Baze de date native XML 48
    3.4.4 DOM-uri persistente (PDOM-uri)      62
    3.4.5 Sisteme de management ale continuturilor 63
                             CAPITOLUL IV     64
                       CONSTRUIREA DOCUMENTELOR XML 64
  4.1 Sintaxa XML      64
  4.2 Descrierea de vocabulare noi cu XML     64
  4.3 Avantajele definitiei tipurilor documentului 65
  4.4 Combaterea dezavantajelor definitiei tipurilor documentului   66
  4.5 XML, doar un alt HTML? 67
  4.6 Startul în XML   69
  4.7 Definirea unui document XML ca întreg   70
  4.8 Prologul: declaratia XML    74
  4.9 Documente autonome     74
  4.10 Construirea prologului unui document XML: Declaratia tipului
  documentului (Document Type Declaration)    75
    4.10.1 Crearea corpului documentului      76
    4.10.2 Date caracter     76
    4.10.3 Marcajul    77
    4.10.4 Formarea structurilor logice în XML     77
    4.10.5 Cum formează XML structurile fizice     78
    4.10.6 Etichete de pornire şi etichete de încheiere  78
    4.10.7 Normalizarea      79
    4.10.8 Tipuri de elemente     81
    4.10.9 Entităti neanalizate   82
    4.10.10 Aplicatii din lumea reală   84
                               CAPITOLUL V 87
                       PREZENTAREA  APLICATIEI      87
  5.1 Cerinte hardware 87
  5.2 Cerinte software 88
  5.3 Functionalitătile aplicatiei      88
  5.4 Proiectarea bazei de date   88
  5.5 Implementarea codului  91
  5.6 Manual de utilizare    97
  5.7 Concluzii  100
                            BIBLIOGRAFIE     102

Aplicatii bazate pe componente folosind tehnologia Corba

                                       CUPRINS
1. Introducere   5
2. Standardul CORBA    9
  2.1 Modelul de referinta CORBA  9
    2.1.1 Broker-ul de cereri de obiecte (ORB – Object Request Broker)    9
    2.1.2 Serviciile de obiecte   10
    2.1.3 Facilităţiile comune    10
    2.1.4 Interfeţele de domenii  10
    2.1.5 Interfeţe de aplicaţii  10
  2.2 Componentele CORBA     11
    2.2.1 Nucleul ORB  13
    2.2.2 Clienţii     13
    2.2.3 Implementarea obiect    14
    2.2.4 Depozitul de interfeţe  14
    2.2.5 Apeluri dinamice   14
    2.2.6 Stub-uri idl 15
    2.2.7 Interfaţa ORB      15
    2.2.8 Skeleton-uri statice    15
    2.2.9 Interfaţa pentru skeleton-urile dinamice 16
    2.2.10 Adaptorul de obiecte   16
    2.2.11 Referinţele la obiecte 16
  2.3 Limbajul de definire al interfeţelor IDL     17
    2.3.1 Reguli de bază în IDL   17
    2.3.2 Modulul IDL  18
    2.3.3 Tipuri primitive   18
    2.3.3.1 Tipuri reale     19
    2.3.3.2 Tipuri întregi   19
    2.3.3.3 Tipul octet      19
    2.3.3.4 Tipul string     20
    2.3.3.5 Modificatorul const   20
    2.3.4 Tipuri construite  20
    2.3.4.1 Tipul enumerare  20
    2.3.4.2 Tipul structură  21
    2.3.4.3 Tipul union      22
    2.3.4.4 Tipul interface  22
    2.3.5 Alte construcţii IDL    26
    2.3.5.1 typedef    26
    2.3.5.2 Declaraţia anticipată 26
    2.3.6 Tipurile container 26
    2.3.6.1 Tipul sequence   27
    2.3.6.1 Tipul tablou     27
    2.3.7 Exceptiile   27
    2.3.7.1 Tipul exception  27
    2.3.7.2 Exceptiile standard   28
    2.3.8 Tipul any    28
3. Dezvoltarea unei aplicaţii in CORBA  29
  3.1 Etapele dezvoltării unei aplicaţii în CORBA  29
  3.2 Definirea interfetei IDL si map-area ei in Java.   29
  3.3 Diagrama de clasa      31
  3.4 Diagrama de colaborare 32
  3.5 Implementarea clasei servant si a serverului 32
  3.6 Implementarea clasei client 37
  3.7 Punerea in lucru 39
  3.8 Implementarea componentei server HelloServer în C++     40
    3.8.1 Interfaţa şi map-area in C++  40
    3.8.2 Implementarea servantului si a serverului      41
4  Aplicatia practica  44
  4.1 Cerinţe    44
  4.2 Specificarea şi analiza orientată obiect     45
    4.2.1 Tabelul cerinţelor 45
    4.2.2 Diagrama cazurilor de utilizare     45
    4.2.3 Diagramele de clase     47
    4.2.4 Arhitectura  49
    4.2.4.1 Diagrama de componente      50
    4.2.4.2 Împărţirea pe pachete 51
  4.3 Proiectarea  (Orientată Obiect)   52
    4.3.1 Diagramele de secvenţă  52
    4.3.2 Diagrama de colaborare  54
  4.4 Manual utilizator      54
5 Biliografie    57

sistemelor de calcul. Aplicatii dezvoltate de utilizator

CUPRINS
I.Arhitectura sistemelor de calcul      1
I.1.Microcalculatoare  2
I.2.Microprocesorul    4
I.3.Memoria intern(    11
  I.3.1.Memoria ROM    13
  I.3.2.Memoria RAM    13
I.4.Memoria cache      15
II.Sitemul de intrare-ie(ire (i dispozitivele periferice 17
II.1.Memoria externă   19
II.2.Echipamente periferice  35
  II.2.1.Echipamentele periferice de intrare  35
  II.2.2.Alte mijloace de intrare 42
  II.2.3.Alte echipamente periferice:   49
II.3. Interfeţe pentru cuplarea echipamentelor periferice     52
III. SOFTWARE    53
III.1. SOFTWARE-UL ŞI COMPONENTELE SALE 53
  III.1.1.SISTEME DE OPERARE 53
  III.1.2.SISTEMUL DE UTILIZARE   56
III.2.SOFTWARE APLICATIV     59
  III.2.1.PACHETELE DE PROGRAME   59
  III.2.2.APLICA(II DEZVOLTATE DE UTILIZATOR  60
IV.MINICALCULATOARE    60
IV.1.Calculatoare centrale   62
IV.2.Supercalculatoare 62
                              LISTA TABELURILOR
Tabelul nr. I.1.Modificarea mediilor fizice  12
Tabelul nr.1I.1.1. Tehnologii de stocare a datelor pe casete magnetice
26
Tabelul nr. II.1.2. Tehnologia LS-120 faţă în faţă cu cea clasică:  33
Tabelul nr. II.1.3. Vânzările de discuri magneto-optice pe piaţa mondială
34
Tabelul nr. II.1.4.Comparaţie între tehnologiile actuale:     34
Tabelul nr. II.1.5. Rata de transfer a datelor     34

Arhitecturi LAN. Standarde de retele locale

                                   CUPRINS
CAPITOLUL 1. NOŢIUNI GENERALE REFERITOARE LA REŢELE DE CALCULATOARE 1
  1.1 INTRODUCERE 1
   1.1.1 Modele de reţea stratificată ISO/OSI      2
   1.1.2 Arhitectura reţelelor TCP/IP   4
  1.2 CONCEPTUL, MOTIVAŢIA ŞI NECESITATEA REŢELELOR DE TRANSMITERE A DATELOR
  8
  1.3 MODELE DE REFERINŢĂ PENTRU ARHITECTURA REŢELELOR DE CALCULATOARE    13
   1.3.1  Nivele, protocoale, interfeţe 13
   1.3.2 Interferenţe de comunicaţie    14
   1.3.3 Categorii de servicii. Primitive    16
   1.3.4 Modele arhitecturale de protocoale  17
     1.3.4.1.Modelul de referinţă OSI   17
     1.3.4.2. ModeIul de referinţă TCP/IP     20
  1.4  SUITA DE PROTOCOALE TCP / IP     22
   1.4.1  Protocolul Internet     26
   1.4.2 Adresarea la nivel IP    28
  1.5 ARHITECTURA CLIENT - SERVER  33
CAPITOLUL   2. STANDARDE DE REŢELE LOCALE    36
  2.1 ARHITECTURA REŢELELOR DE COMUNICAŢII    36
   2.1.1 Modul de acces la mediul fizic de transmisie    36
   2.1.2 Topologii LAN 37
     2.1.2.1 Topologia logică      39
     2.1.2.2 Topologia fizică      39
  2.2. STANDARDUL ETHERNET IEEE802.3    42
  2.3 STANDARDUL IEEE 802.4 TOKEN - BUS 43
  2.4 STANDARDUL IEEE 802.5 . ARHITECTURA TOKEN-RING     44
CAPITOLUL III. ECHIPAMENTE UTILIZATE ÎN LAN  47
  3.1 CABLURI ŞI CONECTORI   47
   3.1.1 Cablul cu fire răsucite TP     47
   3.1.2 Clasificarea cablurilor cu perechi de fire răsucite folosite in
   transmisiile de date     48
   3.1.3 Cablul coaxial     49
   3.1.4 Cablul cu fibră optică   51
   3.1.5 Geometria secţiunii conductorului   56
   3.1.6 Mediile de transmisie    56
  3.2 ELEMENTE HARDWARE LAN  59
   3.2.1.  PC-uri      59
   3.2.2. Staţii de lucru   59
   3.2.3. Terminatori şi conectori      59
   3.2.4. Module de interfaţă cu reţeaua     60
   3.2.5. Transceivere 60
   3.2.6. Hub-uri pentru cablaje  61
   3.2.7 SWITCH-uri    65
   3.2.8 Repetoare     68
   3.2.9 Punţi (bridges)    68
   3.2.10. Router-e    69
   3.2.11. Gateway-uri 69
   3.2.12. Server-e    70
BIBLIOGRAFIE

Aritmetica in precizie multipla

cuprins
      CUPRINS     2
      INTRODUCERE 3
      CAP.I. ARITMETICA      4
        I.1.  Sisteme poziţionle de numerotaţie     4
        I.2.  Aritmetica numerelor reprezentate cu punct mobil 5
         I.2.1. Calculele cu precizie simplă 5
         I.2.2. Acurateţea aritmeticii cu punct mobil   10
         I.2.3. Calculele cu dublă precizie  14
        I.3. Aritmetica în precizie multiplă  16
         I.3.1. Algoritmii clasici     17
      CAP.II. Calculul preciziei multiple folosind MFLOAT      26
        II.1. Calculul lui PI      27
        II.2. Calculul Funcţie Bessel   29
        II.3. Calculul constantei lui Euler   30
        II.4. Calculul Funcţiei Gamma pentru valori complexe   32
      CAP.III. Metode MFLOAT 33
      CAP.IV. Precizia MFLOAT      38
      CAP.V. Versiunea MFLOAT pentru PASCAL   39
        V.1. Descrierea funcţiilor de bază MFLOAT   41
         V.1.1. Funcţii de bază   41
         V.1.2. Funcţii standard de bibliotecă     46
         V.1.3. Funcţii standard extinse     50
      CAP.VI. Analiza Aplicaţiei   51
Bibliografie     56

Baze de date in mediul Web

Cuprins
      Introducere 4
      Capitol 1. Baze de date şi SGBD   5
        1.1. Baze de date    6
        1.2. Sisteme de gestiune a bazelor de date (SGBD)      8
        1.3. Utilizatorii bazelor de date     13
        1.4. Tipologia bazelor de date  14
      Capitol 2. Limbajul SQL      17
        2.1. Carcteristici generale ale limbajului SQL   18
        2.2. Limbaj de definire a datelor: SQL-LDD 19
        2.3. Limbajul de manipulare a bazei de date (SQL-LMD)  21
        2.4. Gestiunea view-urilor      23
      Capitol 3. Internetul, reţeaua Web şi bazele de date on-line  25
        3.1.Internet, Intranet şi Extranet    26
        3.2.Elemente specifice bazelor de date on-line   29
        3.3.Reţeaua Web      32
        3.4.Adrese URL 32
        3.5.Protocolul de transfer al hipertextului (HTTP)     33
        3.6.Pagini Web statice şi dinamice    34
      Capitol 4. HTML, XML şi CSS  36
        4.1. Crearea şi structura HTML-ului   37
        4.2. HTML 4    40
        4.3. De la HTML la XML    46
        4.4. XML (eXtensible Marckup Language)     49
        4.. Limbajul de prezentare CSS  53
      Capitol 5. Reţeaua Web ca platformă pentru aplicaţiile de baze de date
58
        5.1. Cerinţe ale integrării Web- SGBD 59
      Capitol 6. Introducere in limbajul PHP  63
        6.1.Limbajul PHP     64
        6.2. Schema motorului PHP 64
      Capitol 7. Aplicaţie:  Bibliotecă Online     70
        7.1. Baze de date folosite      72
      Bibliografie     81

eCommerce

                                   CUPRINS
INTRODUCERE …………………………………………………………………………... 1
CAPITOLUL I
INTERNETUL – INFRASTRUCTURA COMERŢULUI ELECTRONIC   ……………  5
             1.1) Internet - prezentare de ansamblu………….……………………………..  5
                     1.1.1) Apariţia internetului
……………….…………...………………………………..   5
                            1.1.2) Internetul in prezent
……………………………………………….. ……………  6
                            1.1.3) Conectarea la Internet
…….…………………...………………………………..   7
                            1.1.4) Reţeaua - celula de bază a Internetului
..….......……………………………... 10
                           1.1.5) Funcţionarea Internet-ului
……........................………………………………. 13
       1.2) Internet - mediu de afaceri (reteaua
www)…...............………………… 18
CAPITOLUL II
COMERŢUL ELECTRONIC        ………………………………………………………. 20
       2.1) Istoricul comerţului electronic …………………………………………….. 20
       2.2) Conceptul de comerţ electronic ……..…………………………………… 22
           2.3) Tranzactii in comertul electronic ………………………………………….. 23
           2.4) Modele de afaceri in comertul electronic ………………………………… 25
                            2.4.1) Tehnologii folosite la implementarea
sistemelor de comert electronic…….. 29
                            2.4.2) Servicii integrate in comertul
electronic ………………………………………. 29
                            2.4.3) Tipuri de magazine virtuale
……………………………………………………. 30
                            2.4.4) Modele de vânzare
……………………………………………………………..  32
                            2.4.5) Modele de colaborare intre diverse
companii ……………………………….. 33
           2.5) Situaţia comerţului electronic …………………………………….……….. 34
                            2.5.1) Situaţia comerţului electronic in
lume…………………………………………. 34
                            2.5.2) Situaţia comerţului electronic in
România…………………………………….  35
CAPITOLUL III
MAGAZINUL de comert electronic …………………………………………..  40
           3.1) Magazinul de comert electronic …………………………………………… 40
                        3.1.1) Conceptul de magazin electronic
…………………………………………….   40
                            3.1.2) Avantajele magazinului de comert
electronic ………………………………...  42
                            3.1.3) Tipurile de produse vandute prin
magazinele virtuale……………………….. 44
                            3.1.4) Arhitectura unui sistem de comert
electronic …………………………………  45
                            3.1.5) Succesul in vanzarile prin intermediul
magazinului virtual ………………….. 46
           3.2) Constructia unui magazin virtual …………………………………………………… 48
                        3.3.1) Aspecte avute in vedere la deschiderea unui
site de comert electronic ….  48
                            3.3.2) Planul construirii unui magazin virtual
…………………………………………  51
           3.3) Tehnici de marketing ……………………………………………………….. 56
                            3.3.1) Trecerea de la marketing la vanzari
…………………………………………… 56
                            3.3.2) Promovarea site-ului de comert
electronic ……………………………………. 57
                            3.3.3) Designul paginii web
…………………………………..………………………… 61
                            3.3.4) Masurarea impactului asupra
utilizatorilor …………………………………….  61
CAPITOLUL IV
TEHNOLOGIA COMERTULUI ELECTRONIC ……………………………………….. 53
            4.1) Sisteme actuale de plati in comertul electronic
…………………………. 53
                        4.1.1) Modalitati de plata in Romania
………………………………………………… 53
                            4.1.2) Modalitati de plata electronice
………………………………………………….. 65
            4.2) Securitatea sistemelor ………………………………………………………………… 80
            4.3) Interschimbul electronic de date EDI (Electronic Data
Interchange) ,,,,, 82
                            4.4.1) EDI si dezvoltarea afacerilor
…………………………………………………… 82
                            4.4.2) Caracteristicile EDI
……………………………………………………………… 84
                            4.4.3) Nivele de implementare
………………………………………………………… 85
                            4.4.4) Factori declansatori si strategii de
impmenetare …………………………….  86
                            4.4.5) Componentele unei solutii EDI
………………………………………………… 87
                            4.4.6) Standardul EDIFACT / ONU
…………………………………………………… 91
CAPITOLUL V
ASPECTE LEGISLATIVE PRIVIND COMERTUL ELECTRONIC …………….. ..   92
            5.1) Legea privind comertul electronic  ……………………………………. ..   92
            5.2) Legi privind semnatura electronica  ……………………………………..   96
            5.3) Legea privind achiziţiile publice prin licitaţii
electronice  ……………..   102
            5.4) Legi privind relatiile cu parteneri straini ……………………………….
.  106
                            5.4.1) Tranzactiile electronice cu partenerii
straini  ………………………………..  106
                            5.4.2) Impozitarea tranzactiilor pe Internet
…………………………………………  108
                            5.4.3) Protejarea afacerii si a numelui marcii
………………………………………   110
CAPITOLUL VI
ASPECTE PRACTICE APLICATE IN COMERTUL ELECTRONIC ………………  113
            6.1) Sistemul electronic pentru achizitii publice e-
licitatie.ro ………...  113
                        6.1.1) Descrierea sistemului ………………………………………………………
113
                            6.1.2) Elemente privind inregistrarea in sistem
……………………………………..   115
                            6.1.3) Tranzactii cu produse complexe (e-
Procurement) …………………………  123
                            6.1.4) Tranzactii cu produse standardizate (e-
Market) ……………………………  124
                            6.1.5) Licitatii organizate pe medicamente in
sistemul electronic de achizitii
                            publice in perioada Martie 2003  - Februarie
2004 ………………………………….  127
            6.2) Corporatia DELL ………………………………..…………………………. 132
            6.3) Magazine virtuale romanesti……………………………………………… 138
                        6.3.1) Magazinul Comenzi.ro ………………………………………………………….
138
                            6.3.2) Magazinul Keystore.ro
……………………………………………………… 141
            6.4) Solutii de e-business pentru piata auto …………………………………. 146
                            6.4.1) RapidAutoNet – O solutie e-business
pentru piata de piese auto ………...   146
                            6.4.2) DeaCom – O solutie pentru comunicarea
directã între dealeri si importator. 150
CONCLUZII ………………………………………………………………………………  155
ANEXE ……………………………………………………………………………………  157
BIBILIOGRAFIE …………………………………………………………………………  160