Consideratii Teoretice si Practice Privitoare la Infractiunile Savarsite la Regimul Circulatiei Pe Drumurile Publice

                              1 PLANUL LUCRĂRII
                                CAPITOLUL  I
NOŢIUNI INTRODUCTIVE
Secţiunea I      LEGISLAŢIA RUTIERĂ PRIVITĂ IN ANSAMBLU;
Secţiunea    II    a      ASPECTE     GENERALE     PRIVIND     INFRACŢIUNILE
LA REGIMUL CIRCULAŢIEI PE DRUMURILE                      PUBLICE
                                CAPITOLUL II
      PARTICULARITĂŢILE CERCETĂRII INFRACŢIUNII DE PUNERE IN CIRCULAŢIE  SAU
CONDUCEREA PE DRUMURILE PUBLICE A UNUI  AUTOVEHICUL  NEINMATRICULAT  SAU  CU
NUMĂR FALS DE INMATRICULARE
Secţiunea I      REGLEMENTARE JURIDICĂ
Secţiunea   II   a     PROBLEME   PE   CARE   TREBUIE   SĂ   LE   LĂMUREASCĂ
CERCETAREA
Secţiunea  a   III   a        ACTIVITĂŢILE   CARE   SE   INTREPRIND   PENTRU
            ADMINISTRAREA PROBELOR
                               CAPITOLUL  III
       PARTICULARITĂŢILE  CERCETĂRII  INFRACŢIUNILOR  DE  CONDUCERE  A  UNUI
AUTOVEHICUL  FĂRĂ  PERMIS  DE  CONDUCERE  SAU  CU   PERMIS   NECORESPUNZĂTOR
CATEGORIEI  DIN  CARE  FACE  PARTE  AUTOVEHICULUL  ŞI   INCREDINŢAREA   UNUI
AUTOVEHICUL PENTRU A FI CONDUS, UNEI PERSOANE CARE NU POSEDĂ PERMIS
Secţiunea I      REGLEMENTARE JURIDICĂ
Secţiunea    II-a    PROBLEMELE   PE   CARE   TREBUIE   SĂ   LE   LĂMUREASCĂ
CERCETAREA
Secţiunea  a  III  a       ACTIVITĂŢILE   SPECIFICE   CARE   SE   INTREPRIND
      PENTRU ADMINISTRAREA PROBELOR
                                CAPITOLUL  IV
      PARTICULARITĂŢILE CERCETĂRII INFRACŢIUNILOR DE CONDUCERE PE  DRUMURILE
PUBLICE A UNUI  AUTOVEHICUL  DE  CĂTRE  O  PERSOANĂ  CARE  ARE  IN  SÅNGE  O
IMBIBAŢIE ALCOOLICĂ CE DEPĂŞEŞTE LIMITA LEGALĂ, SAU CARE SE  AFLĂ  IN  STARE
DE EBRIETATE ŞI SUSTRAGEREA DE LA RECOLTAREA PROBELOR BIOLOGICE  IN  VEDEREA
STABILIRII ALCOOLEMIEI
Secţiunea I      REGLEMENTARE JURIDICĂ
Secţiunea  a  II  a  PROBLEMELE   PE   CARE   TREBUIE   SĂ   LE   LĂMUREASCĂ
CERCETAREA
Secţiunea   a    II    a    ACTIVITĂŢILE    CE    SE    INTREPRIND    PENTRU
          ADMINISTRAREA PROBELOR
                                CAPITOLUL  V
       PARTICULARITĂŢILE  CERCETĂRII  INFRACŢIUNII  DE  PĂRĂSIRE  A  LOCULUI
ACCIDENTULUI FĂRĂ INCUVIINŢAREA ORGANELOR DE POLIŢIE
Secţiunea I            REGLEMENTARE JURIDICĂ
Secţiunea  a  II  a  PROBLEMELE   PE   CARE   TREBUIE   SĂ   LE   LĂMUREASCĂ
CERCETAREA
Secţiunea  a   III   a        ACTIVITĂŢILE   CARE   SE   INTREPRIND   PENTRU
            ADMINISTRAREA PROBELOR
                                CAPITOLUL  VI
       PARTICULARITĂŢILE  CERCETĂRII   INFRACŢIUNII   DE   NEINDEPLINIRE   A
ATRIBUŢIILOR DE VERIFICARE TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI
Secţiunea I            REGLEMENTARE JURIDICĂ
Secţiunea  a  II  a        PROBLEMELE  CARE   TREBUIE   SĂ   LE   LĂMUREASCĂ
      CERCETAREA
Secţiunea  a   III   a        ACTIVITĂŢILE   CARE   SE   INTREPRIND   PENTRU
            ADMINISTRAREA PROBELAOR
                             CAPITOLUL VII
PARTICULARITAŢILE  CERCETARII  INFRACTIUNILOR   DE   UCIDERE   ŞI   VATAMARE
CORPORALA DIN CULPA SAVARŞITE CA URMARE A ACCIDENTELOR DE CIRCULAŢIE
1 Secţiunea l             REGLEMENTARE JURIDICA
Secţiunea a ll a       PROBLEME CE TREBUIE  LAMURITE , CERCETAREA
1 Sectiunea a lll a      PRIMELE MASURI DE INTREPRINS
1 Sectiunea a iv a      ALTE ACTIVITAŢI CE SE INTREPRIND
                                                       INCHEIERE
bibliografie
pagini 73
-----------------------
3

Material indisponibil 

Criteriile Histopatologice Definitorii Pentru Etiologia Hepatitelor Cronice

1 CUPRINS
INTRODUCERE
CAPITOLUL I
1.Structura histologica si histochimica a ficatului
         1.1.Organizarea segmentara
         1.2. Organizarea lobulara
         1.3.Circulatia sangelui
                  1.3.1.Celulele endoteliale
                  1.3.2.Celulele Kupffer
                  1.3.3.Celulele perisinusoidale ce acumuleaza lipide
         1.4.Spatiul perisinusoidal
         1.5.Citologia parenchimului hepatic
                  1.5.1.Hepatocitele
                  1.5.2.Lipidele
                  1.5.3.Lisosomii
                  1.5.4.Mitocondria
                  1.5.5.Complexul Golgi
                  1.5.6.Reticulul endoplasmic rugos
                  1.5.7.Reticulul endoplasmic neted
                  1.5.8.Peroxizomii
         1.6.Canaliculii biliari
2.Aspecte histochimice ale retelei de reticulina hepatice in conditii
normale si patologice
CAPITOLUL II
Etiologia hepatitelor cronice
         2.1.Generalitati
         2.2.Forme etiologice de hepatite cronice
                  2.2.1.Hepatita autoimuna
                  2.2.2.Hepatita cronica B
                  2.2.3.Hepatita cronica D
                  2.2.4.Hepatita cronica C
                  2.2.5.Hepatita medicamentoasa
                  2.2.6.Hepatita criptogenetica
                  2.2.7.Boala Wilson
                  2.2.8. Deficitul de alfa-1-AT
         2.3.Hepatita alcoolica
CAPITOLUL III
Biopsia hepatica
      3.1.Indicatiile  punctiei biopsiei hepatice (PBH)
      3.2.Tehnici de efectuare a PBH
      3.3.Aspecte macroscopice
      3.4.Tehnici de prelucrare histologica a fragmentului de PBH
      3.5.Tehnici de colorare necesare pentru aprecierea leziunilor
histopatologice hepatice
      3.6.Tehnici imunohistochimice
      3.7.Metode de microscopie speciala
      3.8.Microscopia electronica
CAPITOLUL IV
Tratamentul hepatitelor cronice
      4.1.Generalitati
      4.2.Interferonii
      4.3.Analogii nucleozidici
      4.4.Indicatiile tratamentului antiviral
      4.5.Contraindicatiile tratamentului antiviral
      4.6.Regimuri terapeutice
                   4.6.1.HC tip B
                            4.6.1.1.Monitorizarea tratamenmtului antiviral
                            4.6.1.2.Tipurile de raspuns la tratament cu alfa-
                                IFN
                            4.6.1.3.Evolutie, complicatii, prognostic
                   4.6.2.HC tip D
                            4.6.2.1.Evolutie, complicatii, prognostic
                   4.6.3.HC tip C
                            4.6.3.1.Posologia si durata tratamentului
                            4.6.3.2.Monitorizarea tratamentului
                            4.6.3.3.Tipuri de raspuns la tratament
                      4.6.3.4.evolutie, complicatii, prognostic
                           4.6.4.HC autoimuna
                           4.6.5.Hepatita alcoolica
CAPITOLUL  V
CERCETARI PERSONALE
         5.1.Obiective
         5.2.Materiale si metode
         5.3.Rezultate
                  5.3.1.Rezultate histopatologice
                  5.3.2.Evaluarea activitatii necroinflamatorii si a
fibrozei in hepatita cronica
                  5.3.3.Hepatopatia din alcoolismul cronic
                  5.3.4.Ciroza biliara primitiva
                  5.3.5.Ciroza hepatica
                  5.3.6.Terapia antivirala cu ribavirina si alfa-IFN
         5.4.Discutii
CONCLUZII
Bibliografie
pagini 85
                                      2

Cuplajul Intercelular Si Carcinoamele Orale

|PARTE GENERALĂ       |1. Motivarea alegerii subiectului ..............|4  |
|                     |2. Morfologia şi funcţiile epiteliului oral ..  |6  |
|                     |3. Adezivitatea   |Hemidesmozomi................|10 |
|                     |celulară la       |.                            |13 |
|                     |nivel             |                             |17 |
|                     |epitelial         |                             |27 |
|                     |                  |Filamente intermediare ......|   |
|                     |                  |Lamina                       |   |
|                     |                  |Bazala...................... |   |
|                     |                  |Placa hemidesmozomala ...... |   |
|                     |4.Carcinoamele    |Etiologie                    |31 |
|                     |orale             |...........................  |35 |
|                     |                  |                             |36 |
|                     |                  |                             |37 |
|                     |                  |Stadializarea TNM            |   |
|                     |                  |..............               |   |
|                     |                  |Analiza statistica           |   |
|                     |                  |.................            |   |
|                     |                  |Semnificatia clinica a       |   |
|                     |                  |frecventei mitotice          |   |
|                     |                  |...............              |   |
|                     |                                                |   |
|PARTE PERSONALĂ      |                                                |   |
|                     |5. Material şi metodă                           |41 |
|                     |..............................                  |   |
|                     |6. Microscopia fotonică şi electronică .....    |42 |
|                     |7. Rezultate                                    |47 |
|                     |..............................................  |   |
|                     |8. Discuţii şi concluzii                        |57 |
|                     |..............................                  |   |
|BIBLIOGRAFIE         |................................................|65 |
|                     |..................                              |   |

Studiu comparativ anatomo-imagistic a leziunilor osoase si meningeale in traumatismele cranio-cerebrale

                                   CUPRINS
INTRODUCERE
   Partea generala
Capitolul I: “Dezvoltarea sistemului nervos central”
1 Capitolul II: “Notiuni de structura si  anatomie  descriptiva  a  scoartei
     cerebrale”
            - Citoarhitectonica scoartei cerebrale
            - Mieloarhitectura scoartei
            - Configuratia externa a emisferelor cerebrale
Capitolul III: “Vascularizatia sistemului nervos central”
            - Sistemul arterial
            - Sistemul venos
Capitolul IV: “Ariile neocortexului si implicatia  patologica  a  leziunilor
acestora”
            - Ariile motorii
            - Ariile somestezice
            - Ariile senzoriale
            - Ariile de asociatie
Capitolul V: “Fiziopatologia traumatismelor cranio-cerebrale”
            - Factori fizici si mecanismele induse de acestia
            - Factori biologici
   Parte speciala
1 Capitolul VI:  “Metode  imagisice  de  studiu  ale  structurilor  nervoase
     craniene
            - Diagnosticul radiologic clasic in TCC
            -  Radiodiagnosticul   traumatismelor   cranio-cerebrale   prin
              angiografie
            - Computer tomografia
            - Rezonanta magnetica nucleara
2  Capitolul  VII:  “Studiu  comparativ  anatomo-imagistic  al  structurilor
     nervoase
               intracraniene”
Capitolul VIII: “Principalele  leziuni  traumaticeale  substantei  nervoase.
Studiu de
                  caz”
            - Leziuni primare
            - Leziuni secundare
            -  Revarsate  si  colectii   lichidiene   intracraniene   post-
              traumatice
            - Leziuni si sindroame vasculare post-traumatice
            - Angajarea transtentoriala
            - Efecte cerebrale subsecvente ale traumatismelor
            - Efecte cerebrale tardive ale traumatismelor cerebrale
            - Studiu de caz
   Concluzii
Bibliografie
pagini 120

Eficienta enzimei de conversie ai angiotensinei in tratamente

      I.   PARTEA   GENERALĂ
Cap.1.  SCOPUL   LUCRĂRII
Cap.2.  FARMACOLOGIA   IECA
      2.1.   ISTORIC
           2.2.   BAZELE  FIZIOLOGICE  ŞI  FIZIOPATOLOGICE              ALE
       TERAPIEI CU  BLOCANŢI  AI  ENZIMEI  DE  CONVERSIE
2.3.   FARMACOCINETICĂ
   2.4.   FARMACODINAMIA
         2.5.   REACŢII   ADVERSE   IECA
         2.6.   CONTRAINDICAŢII   ALE   IECA
2.7.   INTERACŢIUNEA   IECA   CU   ALTE   DROGURI
      1 CAP.3.  APLICAŢII   ale   IECA   în   TRATAMENTUL   BOLILOR
     CARDIOVASCULARE
3.1.   IECA  în  terapia  HTA
3.2.   Efectele  cardiace  ale  IECA
         3.2.1.  IECA  în  tratamentul  insuficienţei  cardiace
3.2.2  IECA în tratamentul infarctului miocardic acut, în insuficienţa
cardiacă postinfarct şi în disfucţia ventriculară stângă
3.3. Efectel renale ale IECA
 3.4.  Efectele IECA asupra Sistemului nervos central
Cap. 4.  NOUTĂŢI   ÎN   TRATAMENTUL   AFECŢIUNILOR   CARDIOVASCULARE
        CU   IECA
4.1.  NOUTĂŢI  în  CLASA   IECA
   2. ANTAGONIŞTII  RECEPTORILOR  ANGIOTENSINEI  II
       4.3.  INHIBITORII   RENINEI
      II.   PARTEA   SPECIALĂ
      Cap.1.   SCOPUL   ŞI   OBIECTIVELE   STUDIULUI
      Cap.2.   METODOLOGIE
      Cap.3.   REZULTATE\
      Cap.4.   CONCLUZII
1 BIBLIOGRAFIE
Pagini 78

TRATAMENTUL FRACTURII DE DIAFIZA HUMERALA

1 Introducere                                                       3
1 PARTEA I CONSIDERAŢII TEORETICE            4
2 CAP 1. FRACTURA DE DIAFIZĂ HUMERALĂ              4
      1.1. Anatomia şi embriologia  diafizei humerale               4
         1.2 Etiopatogenia fracturilor de diafiză humerală                6
      1.3 Consideraţii generale asupra fracturilor de diafiză humerală    7
         1.4 Clasificarea fracturilor de diafiză humerală                 9
         1.5 Diagnosticul fracturii de diafiză humerală             11
         1.6 Examinarea radiologică a humerusului                   12
   CAP 2 METODE DE TRATAMENT ALE FRACTURILOR DE DIAFIZĂ HUMERALĂ
                       13
         2.1. Metode de tratament CONSERVATOR al fracturilor de
   diafiză humerală                                                 14
           2.1.1 Gipsul de atârnare                                 14
           2.1.2 Faşa Velpeau şi Bandajul Dessault            16
           2.1.3. Atela humero-palmară în “V” cu epolet       17
           2.1.4. Aparatul toraco-brahial de abducţie               18
           2.1.5. Tracţiuni osoase transscheletice                  19
           2.1.6. Mâneca funcţională                          20
           2.1.7 Fixarea externă                              22
      2.2 Metode de tratament CHIRURGICAL al fracturilor de diafiză humerală
                                                   25
           2.2.1 Abordarea chirurgicală a humerusului               25
           2.2.2 Tehnica osteosintezei cu placă şi şuruburi         29
           2.2.3 Tijele intramedulare                         31
1 2.2.4 Dispozitive intramedulare flexibile              35
1 CAP 3 CONSIDERAŢII SPECIALE                            37
1 3.1 Fracturile deschise                                     37
      3.2 Fracturile patologice                                     38
      3.3 Pacientul politraumatizat                                 39
      3.4 Paralizia nervului radial                                 39
1 3.5 Conduita postoperatorie şi reabilitarea                       39
2 CAP 4 COMPLICAŢIILE                                    40
      4.1 Consolidarea vicioasă                               41
      4.2 Pseudartroza                                         41
      4.3 Neconsolidările datorate infecţiilor                      44
      4.4 Neconsolidarea prin pierdere osoasă                  45
      4.5. Complicaţii neurologice                             45
      4.6 Complicaţii vasculare                                     46
2 PARTEA  II CERCETĂRI PERSONALE             47
      1. OBIECTIVELE LUCRĂRII                            47
      2. MATERIAL ŞI METODĂ                              48
      3. REZULTATE                                             49
      4. DISCUŢII                                        63
      5. CONCLUZII                                             68
BIBLIOGRAFIE                                             70
prezentare power point
-----------------------
2

Hranirea unei populatii de Rana arvalis in functie de sexe si activitate circadiana (zona Reci, Judetul Covasna)

Cuprins
1. Introducere                                                     1
2. Răspândirea geografică a speciei Rana arvalis Nilsson 1842
3
3. Caracterele morfologice ale speciei Rana arvalis Nilsson 1842
8
4. Ecologia şi ciclul de viaţă al speciei Rana arvalis Nilsson 1842
      12
      4.1. Consideraţii generale                                   12
      4.2. Habitate folosite şi distribuţia altitudinală
12
      4.3. Reproducerea                                            13
      4.4. Trăsăturile larvelor                                    15
      4.5. Hibernarea                                         16
      4.6. Hrănirea                                                17
      4.7. Aspecte eco-parazitologice                              17
      4.8. Influenţa factorului antropic                                 18
5. Delimitări spaţio-temporale ale studiului                            20
      5.1. Relieful zonei cercetate                                      20
      5.2. Clima zonei cercetate                                   22
      5.3. Reţeaua hidrografică a zonei cercetate                        23
      5.4. Vegetaţia, fauna şi solurile zonei cercetate                  25
      5.5. Factorul antropic                                       26
6. Materiale şi metode                                       28
7. Istoricul studiilor                                             32
      7.1. Istoricul cercetărilor de spectru trofic al speciei Rana arvalis
N.1842      32
      7.2. Răspândirea amfibienilor în Depresiunea Braşov                34
Rezultate personale
8. Compoziţia hranei la specia Rana arvalis N.1842                      36
9. Rata hrănirii broaştelor de mlaştină în funcţie de sex
48
10. Rata hrănirii broaştelor de mlaştină în funcţie de perioada zilei
      54
11. Analiza statistică a rezultatelor obţinute
61
12. Concluzii                                                      64
Bibliografie                                                       67

NURSINGUL PACIENTULUI CU CANCER BRONHOPULMONR

                                   CUPRINS
Partea Generala
Capitolul I
Introducere-----------------------------------------------------------------
------pg. 1
Anatomia si Fiziologia Plamanului-------------------------------------------
pg. 2
Capitolul II
Cancerul Bronhopulmonar
Etiopatogenia Cancerului Bronhopulmonar--------------------------------pg.
13
Agentii etiologici ai Cancerului Bronhopulmonar ------------------------pg.
10
Semne si simptome-----------------------------------------------------------
- pg. 17
Evaluare paraclinica--------------------------------------------------------
--- pg. 18
Stadializarea Cancerului Bronhopulmonar---------------------------------
pg. 23
Indicatia Terapeutica-------------------------------------------------------
----pg. 24
Modalitati Terapeutice------------------------------------------------------
---pg. 27
Prognostic------------------------------------------------------------------
------pg. 27
Cancerul Bronhopulmonar cu cellule mici----------------------------------
pg. 28
Partea Speciala
Capitolul III
Motivatia lucrarii----------------------------------------------------------
-----pg. 32
Scopul Studiului------------------------------------------------------------
----pg. 32
Obiective-------------------------------------------------------------------
------pg. 32
Material si Metoda----------------------------------------------------------
----pg. 33
Capitolul IV
Rezultate si Discutii-------------------------------------------------------
-----pg. 37
Plan Nursing in Cancerul Bronhopulmonar---------------------------------pg.
47
Discutii--------------------------------------------------------------------
------- pg. 87
Concluzii-------------------------------------------------------------------
------pg.104
Bibliografie----------------------------------------------------------------
------bg.105
prezentare power point

Traumatismele Colono-Rectale

                                   CUPRINS
         Partea I – Traumatismele colono-rectale
       Anatomie
       Histologie
       Vascularizaţie şi inervaţie
       Anatomie topografică şi tehnică operatorie
       Fiziologie
      Partea a II-a Traumatismele colono-rectale
        Date generale
        Etiologie - clasificare
        Elemente de fiziopatologie
        Frecvenţă
        Anatomie patologică
        Leziuni asociate
        Tablou clinic
        Diagnostic
        Forme clinice
        Diagnostic diferenţial
        Explorări paraclinice
        Evoluţie, complicaţii
        Tratament
         Partea a III a
        Partea personală
              Material şi metodă
              Rezultate şi discuţii
              Concluzii
              Bibliografie
pagini 60

Tuberculoza

                                   CUPRINS
I.      PARTEA GENERAL
  1.     INTRODUCERE
     A.  Context
     B.  Semnificaţia tuberculozei
        m u Itid rog rezistente
     C.  Date de epidemiologie
2. DEFINIŢII. CLASIFICARE
3. ETIOPATOGENIE
     A.  Cauze şi factori de risc în apariţia MDR-TB
     B.  Mecanismele moleculare ale MDR-TB
  4.     DIAGNOSTIC
     A.  Evaluarea individuală a cazurilor de MDR-TB
        aparentă - clinic şi paraclinic
     B.  Testarea sensibilităţii la tuberculostatice.
        Metode
  5.     TRATAMENT
     A.  Profilaxia MDR-TB
     B.  Tratamentul curativ al MDR-TB
II.      CONTRIBUŢII PERSONALE
1. MOTIVAŢIE
2. MATERIAL ŞI METODĂ
3. REZULTATE
4. DISCUŢII
III.     CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
pagini 70

Elaborarea sistemului informational al Medicinii Primare

CUPRINS
ADNOTARE     3
INTRODUCERE  8
1  MEDIUL INTEGRAT DE PROGRAMARE DELPHI      10
  1.1 Scurt istoric despre mediului integrat Delphi     10
    1.2 Ce este şi ce poate Delphi     11
    1.3 Interfaţa cu utilizatorul a IDE-lui Delphi      12
    1.4 Programarea orientată pe obiecte     13
    1.5 Obiecte, proprietăţi, metode, evenimente  14
    1.6 Bazele programării vizuale ale interfeţelor     15
    1.7 Sisteme de elaborare rapidă a aplicaţiilor      16
    1.8 Baze de date   16
       1.8.1 Principiile de construire a bazelor de date     16
       1.8.2 Tipuri de baze de date    18
       1.8.3 Organizarea legăturilor cu bazele de date în Delphi   19
       1.8.4 Scurtă relatare despre componentele folosite
                pentru stabilirea legăturilor cu bazele de date    20
       1.8.5 Componente set de date (data set)    21
       1.8.6 Componente de vizualizare şi gestionare a datelor     23
       1.8.7 Administrarea tranzacţiilor. Componentul DataBase     23
       1.8.8 Module de date       24
2  MICROSOFT ACCESS – MAI MULT DECÂT UN SGBD CLASIC     25
           2.1        Crearea        unei        baze        de         date
                                                                    26
       2.1.1 Crearea unui tabel   26
       2.1.2 Caracteristicile câmpurilor     26
       2.1.3 Stabilirea cheilor primare      27
    2.2 Prelucrarea datelor       28
    2.3 Relaţii între tabele. Integritatea datelor      28
    2.4 Gestionarea datelor       30
    2.5 Microsoft Access – ceva mai mult decât un SGBD  30
       2.5.1 Necesitatea importării / exportării datelor     31
       2.5.2 De ce totuşi Microsoft Access   32
3  NOŢIUNI GENERALE DESPRE SIMP   33
  3.1 Definiţia sistemului SIMP        33
  3.2 Destinaţia sistemului SIMP       34
  3.3 Scopul elaborării SIMP     34
  3.4 Principiile ce stau la baza elaborării SIMP       34
  3.5 Sarcini de bază       35
  3.6 Funcţiile de bază ale sistemului       36
  3.7 Documentele sistemului     37
     3.7.1 Documente tehnologice 38
     3.7.2 Identificarea obiectelor sistemului    38
4   DESCRIEREA PROGRAMULUI  41
  4.1 Etapele elaborării SIMP    41
     4.1.1 Lucrări de analiză    42
     4.1.2 Testări şi verificări iniţiale    42
     4.1.3 Proiectarea tehnică   43
     4.1.4 Dezvoltarea subsistemului   44
     4.1.5 Testarea şi verificarea sistemului realizat       44
     4.1.6 Formarea documentaţiei tehnice    45
  4.2 Descrierea programului     46
     4.2.1 Registre   47
     4.2.2 Nomenclatoare    55
     4.2.3 Rapoartele registrelor populaţiei      58
  4.4 Clasificatorul Internaţional al maladiilor (CIM)       59
5   PROTECŢIA MUNCII   63
  5.1 Analiza condiţiilor de muncă în sala centrului de calcul (CC)     64
  5.2 Calculul iluminatului natural şi artificial în sala CC       66
  5.3 Cerinţe economice     69
  5.4 Ecologia   72
  5.5 Organizarea securităţii antiincendiare în sala CC      75
6   COMPARTIMENTUL ECONOMICO - ORGANIZAŢIONAL     77
  6.1 Planificarea economică a proiectului   77
  6.2 Construirea grafului – reţea şi calulul parametrilor principali   81
  6.3 Calculul eficienţei econimice a proiectului       87
CONCLUZII   90
BIBLIOGRAFIE     91
ANEXE       92
  Anexa 1. Schema structurală a programului  92
  Anexa 2. Schema conectării aplicaţiei SIM cu baza de date Med    93
  Anexa 3. Structura relaţională a bazei de date  94
  Anexa 4. Schema  conectării aplicaţiei Delphi la baze de date  de  format
diferit     95
  Anexa 5. Transmiterea datelor la nivel judeţean 96
  Anexa 6. Graful – reţea  a procesului de elaborare a proiectului 97
  Anexa 7. Listingul programului (unitul principal Main)     98

Etica si Responsabilitatea in Practica Medicala Legala

                                  CUPRINS:
Introducere
TITLUL I. ETICA MEDICALĂ
Cap. I. Ipostaze istorice ale eticii medicale
Cap. II. Morala şi etica actului medical
Cap. III. Deontologia medicală – necesitate şi conţinut
      3.1. Deontologia şi răspunderea medicală – o preocupare a
învăţământului de Medicină Legală
Cap. IV. Bioetica
      4.1. Bioetica  – concepte generale
      4.2. Norma juridică şi bioetica
      4.3. Principii generale de bioetică
TITLUL II. RESPONSABILITATEA MEDICALĂ
Cap. I. Ipostaze istorice ale responsabilităţii medicale
Cap. II. Responsabilitatea actului medical
      2.1. Responsabilitatea în general
      2.2. Responsabilitatea morală
      2.3. Responsabilitatea juridică
      2.4. Responsabilitatea medicală
Cap. III. Teorii care justifică responsabilitatea medicală
      3.1. Teoria rigoristă
      3.2. Teoria imunităţii medicului
      3.3. Teoria răspunderii medicale bazate pe vinovăţie
            3.3.1. Greşeala şi eroarea în medicină
Cap. IV. Responsabilitatea medicală în diferite domenii ale practicii
medicale
      4.1. Responsabilitatea medicală în chirurgie
      4.2. Responsabilitatea în accidente posttransfuzionale şi
responsabilitatea anestezistului
      4.3. Responsabilitatea în urgenţe
      4.4. Responsabilitatea în transplante
      4.5. Responsabilitatea în chirurgia estetică
      4.6. Responsabilitatea în ortopedie
      4.7. Responsabilitatea în obstretică şi ginecologie
      4.8. Responsabilitatea în psihiatrie
      4.9. Responsabilitatea în deontologie şi tanatologie
      4.10. Responsabilitatea în stomatologie
      4.11. Responsabilitatea medicului ca expert
      4.12. Responsabilitatea farmacistului
      4.13. Responsabilitatea în profilaxia medicală
      4.14. Responsabilitatea pentru corectitudinea întocmirii actelor
medicale
      4.15. Responsabilitatea medicului pentru subalterni
Cap. V. Corelaţii în cadrul responsabilităţii medicale
      5.1. Relaţia profesională medic-bolnav - implicaţii etico-psihologice
      5.2. Responsabilitatea etică a relaţiilor dintre medici
      5.3. Datoria medicului către sine
      5.4. Secretul profesional
      5.5. Experimentul medical
      5.6. Riscul medical între responsabilitate şi libertate medicală
      5.7. Iatrogenia
            5.7.1. Iatrogeniile medicamentoase
            5.7.2. Iatrogeniile de exploatare
           5.7.3. Iatrogeniile de spital
           5.7.4. Rolul iatrogen al cuvântului
Cap. VI. Tipuri de responsabilitate medicală
      6.1. Chestiuni prealabile
      6.2. Răspunderea disciplinară
      6.3. Răspunderea civilă
      6.4. Răspunderea penală
            6.4.1. Definirea unor noţiuni
            6.4.2. Infracţiuni ce pot fi săvârşite de medici
                 6.4.2.1. Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale
şi sănătăţii
                 6.4.2.2. Infracţiuni contra libertăţii persoanei
                 6.4.2.3. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală
                 6.4.2.4. Infracţiuni contra demnităţii
                 6.4.2.5. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu
serviciul
                 6.4.2.6. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei
                 6.4.2.7. Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru
unele activităţi reglementate de lege
                 6.4.2.8. Falsuri în înscrisuri
                 6.4.2.9. Infracţiuni contra sănătăţii publice
                 6.4.2.10. Infracţiuni privitoare la asistenţa celor în
primejdie
                 6.4.2.11. Infracţiuni contra păcii şi omenirii
Concluzii
Bibliografie
87 pagini

Abordarea Neuropsihofiziologica in EPILEPSIE

 CUPRINS:
PROBLEME GENERALE:
 ➢ Definire                                                  pag.4
 ➢ Istoric
                                   pag.5
 ➢ Terminologie
                  pag.6
 ➢ Epidemiologie
                   pag.9
 ➢ Etiologie
                          pag.10
1 MECANISMELE EPILEPTOGENEZEI
            pag.12
 ▪ neuronul ca element central in epileptogeneza
            pag.13
 ▪ rolul spatiului extracelular
                           pag.17
2 CLASIFICAREA EPILEPSIILOR
                     pag.18
 ➢                SIMPTOMATOLOGIE                 CLINICA                 SI
                                                      ELECTROENCEFALOGRAFICA
      pag.22
 ➢ FIZIOPATOLOGIA CRIZELOR EPILEPTICE
    pag.41
 ➢ VARIATII DE SUSCEPTIBILITATE EPILEPTOGENA ALE STRUCTURILOR CEREBRALE
                                                               pag.43
 ➢ MECANISMELE FIZIOPATOLOGICE ALE DIVERSELOR TIPURI DE CRIZE
   ELECTROCLINICE
      pag.44
 ➢ EPILEPSIE, COMPORTAMENT SI PSIHOZE
   pag.48
   ▪ personalitatea epileptica
   ▪ epilepsie si psihoza
   ▪ lateralizarea focarului
    ➢ CARACTERISTICILE NEURONILOR DIN FOCARELE EPILEPTOGENE
                                               pag.50
    ➢ EPILEPSIE SI TULBURARI COGNITIVE                          pag.50
    ▪ etiologia tulburarilor cognitive la epileptici
    ▪ tulburari ale limbajului
3 TULBURARI PSIHIATRICE IN EPILEPSIE
            pag.54
    ▪ tulburari generate de boli cerebrale care cauzeaza crizele
    ▪ tulburari direct legate de crize
    ▪ tulburari interictale
4 HALUCINATIILE EPILEPTICE
                         pag.57
 ➢ RELATIA DINTRE EPILEPSIE SI CICLURILE VEGHE-SOMN          pag.59
 ➢ PROBLEME DE NEUROFIZIOLOGIE IN EPILEPSIE
   pag.66
 ▪ studiul activitatilor epileptogene si al reactivitatii convulsivante a
   diferitelor structuri ale SNC
                                             pag.67
 ▪ date privind limitarea, intinderea si generalizarea activitatilor
   epileptice
                                                        pag.67
5 TRATAMENTUL EPILEPSIILOR
                     pag.71
 ▪ principiile tratamentului antiepileptic
 ▪ principalele grupe de medicamente
6 SUPRIMAREA TRATAMENTULUI IN EPILEPSIE
            pag.74
 ➢ DISPENSARIZAREA BOLNAVILOR EPILEPTICI
   pag.77
    ➢ DIAGNOSTICUL EPILEPSIEI
               pag.82
    ➢ PROGNOSTICUL BOLNAVILOR CU CRIZE DE EPILEPSIE           pag.87
    ➢ PROFILAXIA EPILEPSIEI
                            pag.94
 ➢ ASPECTE PSIHICE SI MEDICO-SOCIALE IN EPILEPSIE                  pag.96
 ➢ MORTALITATEA IN EPILEPSIE
             pag.104

Gastrita

Cateva reguli de alimentatie
          • Regimul alimentar ………………………….pag 3
          • Alimente premise  ………………………….pag 3
          • Alimente interzise ………………………….pag 4
Prevenire si tratement
    • Gastrita acuta
    • Tratament naurist pentru gastrita acuta
    • Tratament naturist pt ulcer duodenal
   Alimentatia
      • Ziua I ……………………………………………….pag 14
      • Ziua II………………………………………………pag 15
      • Ziua III……………………………………………..pag 17
      • Ziua IV………………………………………………pag 18
      • Ziua V………………………………………………..pag 20
      • Ziua VI………………………………………………pag 21
      • Ziua VII…………………………………………….pag 23
Concluzii…………………………………………………….pag 24

INGRIJIREA PACIENTILOR CU INSUFICIENTA CARDIACA GLOBALA

CUPRINSUL LUCRARII
                                                                I.MOTIVATIA
LUCRARII...............................................................PAG.4
II.  INTRODUCERE   SI   CLASIFICARE.........................................
PAG.5
III. APARATUL CARDIO-VASCULAR.........................................PAG.8
IV. FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR..........PAG.16
V.
ETIOLOGIE...................................................................
...............PAG.26
VI.                   TABLOUL                   CLINIC                    AL
I.C.G....................................................PAG.28
VII.                                                                EVOLUTIA
I.C.G.......................................................................
PAG.34
VIII.                             COMPLICATII                             SI
PROGNOSTIC........................................PAG.35
IX.
TRATAMENT...................................................................
...........PAG.36
X. INGRIJIRI SPECIFICE ALE ASISTENTEI MEDICALE......PAG.41
XI.                                                                 PROCESUL
NURSING...............................................................PAG.45
XII.
STATISTICA..................................................................
.............PAG.46
XIII.                                                             PREZENTARE
CAZURI..........................................................PAG.56
CONCLUZII...................................................................
......................PAG.71
BIBLIOGRAFIE................................................................
..................PAG.73

INGRIJIREA PACIENTILOR CU ULCER GASTRIC

                          CUPRINS
 I. DATE TEORETICE DESPRE ULCERUL GASTRIC
   1.          INTRODUCERE
   2.          ANATOMIA SI FIZIOLOGIA STOMACULUI
   3.          DEFINITIE SI DESCRIERE
   4.          CLASIFICARE
   5.          ETIOPATOGENIE
   6.          ANATOMIE PATOLOGICA
   7.          SIMPTOMATOLOGIE
   8.          DIAGNOSTIC POZITIV
   9.          DIAGNOSTIC DIFERENTIAL
  10.         EVOLUTIE, PROGNOSTIC
  11.         COMPLICATII
  12.         TRATAMENT
  13.         PROFILAXIE
II. NURSINGUL BOLNAVILOR CU ULCER GASTRIC
III. CAZURI CLINICE
IV. STATISTICA PERSONALA
V. CONCLUZII
VI. BIBLIOGRAFIE
Pagini 119

Ingrijirea Pacientilor Cu Sarcina Extrauterina

Capitolul I Noţiuni de anatomie şi fiziologie ale
aparatului genital feminin    pag 2
    Uterul    pag 3
    Tubele uterine    pag 6
    Ovarele    pag 7
Capitolul II     Sarcina extrauterină    pag 8
    Definiţie, frecvenţă, varietăţi anatomice     pag 8
    Fiziologie    pag 10
        Etiopatogenie...................................................................................pag 11
    Fiziopatologie    pag 12
    Sarcina tubară    pag 14
    Sarcina abdominală    pag 15
    Sarcina ovariană    pag 16
    Simptomatologie    pag 16
    Examene paraclinice    pag 18
    Examene de laborator..................................................................pag 23
    Diagnostic diferenţial..................................................................pag 24
    Tratament ---------------------------------------------------------------pag 26
Capitolul III   Cazurile clinice
    Cazul clinic nr. 1    pag 34
    Cazul clinic nr. 2    pag 50
    Cazul clinic nr. 3    pag 64
Capitolul IV   Anexe
    Perfuzia    pag 78
    Puncţia fundului de sac vaginal Douglas    pag 81
    Sondajul vezical la femeie----------------------------------------------pag 85
Bibliografie

Sarcina Extrauterina

CUPRINS
1. Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . 2
2. Sarcina extrauterină  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4   
    2.1. Definiţie . Scurt istoric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
    2.2. Frecvenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
    2.3. Varietăţi anatomice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
    2.4. Fiziologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
    2.5. Etiopatogenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
    2.6. Fiziopatologie şi evoluţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
    2.7. Forme clinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
        2.7.1. Sarcina tubară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
        2.7.2. Sarcina interstiţială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
        2.7.3. Sarcina ovariană . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
        2.7.4. Sarcina abdominală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
        2.7.5. Sarcina extrauterină bilaterală sau     asociată cu    sarcina                                                             intrauterină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
        2.7.6. Sarcina intraligamentară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
        2.7.7. Sarcina cervicală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
        2.7.8. Sarcina intramurală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
    2.8. Examinări paraclinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
        2.8.1. Histerosalpingografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
        2.8.2. Celioscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
        2.8.3. Chiuretajul biopsic al cavităţii uterine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
        2.8.4. Diagnosticul hormonal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
        2.8.5. Puncţia Douglasului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
        2.8.6. Diagnosticul ecografic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
        2.8.7. Radiografia abdominală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
        2.8.8. Examinări de laborator nespecifice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
        2.8.9. Laparoscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
        2.8.10. Alte examinări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
    2.9. Diagnosticul pozitiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
    2.10. Diagnosticul diferenţial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
    2.11. Tratament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
        2.11.1. Tratamentul sarcinii tubare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
        2.11.2. Tratamentul formelor particulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
    2.12. Complicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
    2.13 Prognostic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3. Cercetare personală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
    3.1. Material şi metodă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
    3.2. Date, rezultate, discuţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4. Concluzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5. Prezentare de caz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
    Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
        Cuprins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

DIAGNOSTICUL PRECOCE IN CANCERUL GASTRIC

Importanta diagnosticarii precoce  in cancerul gastric
Epidemiologia cancerului gastric
Prognosticul cancerului  gastric
Anatomia chirurgicala a stomacului
Anatomo-patologia cancerului gastric
C1asificari cu valoare prognostica
Cancerul superficial al stomacului
Cancerul gastric avansat
Cunostinte actuale despre carcinogeneza gastrica
Probleme de diagnostic clinic precoce in cancerul gastric
Aportul examenului radiologic in diagnosticul optimizat al cancerului
Aportul examenului endoscopic si al examenului bioptic  in diagnosticul
optimizat al cancerului gastric
Elemente clinice si paraclinice de bilant preoperator in stadializarea
cancerului gastric
Partea  speciala-- Date  generale
                            Date  clinice
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
65 pagini

CONSIDERATII CLINICE SI TERAPEUTICE ASUPRA CAZURILOR DE MENINGITA

CUPRINS
|PARTEA GENERALA                                                      |
|Introducere                                                   |1     |
|Nomenclatura                                                  |2     |
|Morfologia virusului urlian                                   |3     |
|Epidemiologie                                                 |5     |
|Patogenia infec]iei urliene                                   |7     |
|Imunitatea                                                    |9     |
|Infectia urliana asociata sarcinii                            |11    |
|Manifestari clinice in parotidita epidemica                   |12    |
|Diagnosticul clinic si de laborator in parotidina epidemica   |14    |
|Complicatiile parotiditei epidemice                           |18    |
|Manifestari clinice in meningita urliana                      |22    |
|Forme clinice si complicatii                                  |26    |
|Diagnosticul clinic si de laborator. Evolutie si prognostic   |27    |
|Tratamentul infectiei urliene                                 |30    |
|Profilaxia infectiei urliene                                  |32    |
|                                                                     |
|PARTEA PERSONALA                                                     |
|Material si metoda                                            |34    |
|Rezultate si discutii                                         |35    |
|                                                              |      |
|CONCLUZII                                                     |54    |
|BIBLIOGRAFIE                                                  |56    |

ASPECTE CLINICO - TERAPEUTICE IN PARALIZIA DE NERV FACIAL LA BOLNAVII CU DIABET ZAHARAT

CUPRINS
PARTEA
GENERALĂ.................................................................1
   1.         Noţiuni         de         anatomie         a         nervului
      facial....................................2
   2.   Motoneuropatia   diabetică,   complicaţie   cronică   a   diabetului
      zaharat................................................................
      ...................15
              1.  Fiziopatologia  complicaţiilor  cronice   ale   diabetului
                 zaharat................................................15
              2.                                                  Neuropatia
                 diabetică...........................................24
              3.
                 Mononeuropatiile.............................................
                 ...25
   3. Noţiuni generale privind paralizia de nerv facial.................29
   4.           Paralizia           facială           la            bolnavii
      diabetici....................................36
PARTEA
PERSONALĂ.............................................................34
   1.                                                            Obiectivele
      studiului............................................................40
   2.                              Material                               şi
      metodă................................................................4
      1
   3.                              Rezultate                              şi
      discuţii..............................................................4
      4
   4.           Prezentarea           selectivă            a            unor
      cazuri......................................53
   5.
      Concluzii...............................................................
      ...............58
Bibliografie................................................................
..................60