Analiza Corelatiei Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative si Calitative de Analiza a Riscului si Rentabilitatii

I N T R O D U C E R E 1
1. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND ANALIZA RISCURILOR ŞI REZULTATELOR PE BAZA RENTABILITĂŢII 6
1.1 ANALIZA PERFORMANŢELOR ÎNTREPRINDERII PE BAZA RENTABILITĂŢII 6
1.2 ANALIZA RATELOR DE RENTABILITATE 10
1.2.1 Rata rentabilităţii comerciale 10
1.2.2 Rata rentabilităţii resurselor consumate 11
1.2.3 Rata rentabilităţii economice 11
1.2.4 Rata rentabilităţii financiare 13
1.2.5 Corelatia dintre Re (rentabilitatea economica) si Rf (rentabilitatea financiara) 14
1.3 ANALIZA RISCULUI ECONOMIC (DE EXPLOATARE) 15
1.3.1 Pragul de rentabilitate şi riscul de exploatare 15
1.3.2 Analiza riscului financiar 16
1.3.3 Analiza riscului de faliment 17
2.1 DENUMIRE- FORMA JURIDICA DE ORGANIZARE 23
2.2. STRUCTURA S.C. AUTO MOTO INVEST S.R.L. 25
2.2.1 Structura organizatorică a activităţii şi managementul societăţii 25
Fig. 2.4 Ponderea principalilor furnizori 2008 23
3. ANALIZA DIAGNOSTIC A PROFITULUI ŞI RATELOR DE RENTABILITATE LA S.C. AUTO MOTO INVEST S.R.L 6
3.1 ANALIZA RENTABILITĂŢII PRIN METODA RATELOR 6
3.1.1 Principalii indicatori 24
3.3 ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT 29
3.3.1 ANALIZA LICHIDITATI 29
3.3.2 ANALIZA SOLVABILITATII INTREPRINDERII 31
3.3.3 ANALIZA RENTABILITATII PRIN METODA RATELOR 31
3.4 ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 33
3.4.1 ANALIZA FONDULUI DE RULMENT 40
3.4.2 ANALIZA TREZORERIEI NETE 41
3.4 Analiza echilibrului economico-financiar prin metoda ratelor 48
3.4.1. Ratele de rentabilitate comercială 49
3.4.2 Ratele de rentabilitate economică 50
Măsoara eficienţa mijloacelor materiale şi financiare alocate întregii activităţi a firmei. 50
3.4.3 Ratele de rentabilitate financiară 50
Studiu de caz pe baza ratelor de rentabilitate la SC AUTO MOTO INVEST SRL 51
4. ANALIZA CORELAŢIEI RISC – RENTABILITATE, RESPECTIV A CORELAŢIEI COST – VOLUM – PROFIT 53
4.1 CORELATIA COST–VOLUM-PROFIT 53
4.1.1 Analiza cost-volum-profit 53
4.1.2 Analiza pragului de rentabilitate pe produs 54
4.1.3 Analiza pragului de rentabilitate la nivelul întreprinderii 55
4.2 STUDIU DE CAZ PE BAZA RATELOR DE RENTABILITATE LA S.C. AUTO MOTO INVEST SRL 56
4.2.1 ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE ACTIVULUI 36
4.2.2 ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE PASIVULUI 39
4.2.3. RATA INDATORARII 41
5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI CU PRIVIRE LA GESTIONAREA RISCURILOR ŞI IMBUNĂTĂŢIREA RENTABILITAŢII 43
5.1 CONCLUZII 44
5.2 PROPUNERI 47
RECOMANDARI GENERALE 48
B I B L I O G R A F I E 49
A N E X E 50

Studiu Privind Sistemele de Management al Relatiilor cu Clientii

INTRODUCERE. 2
CAPITOLUL 1 – MANAGEMENTUL RELAŢIILOR CU CLIENŢII. 3
1.1 PREZENTAREA CONCEPTULUI DE MANAGEMENT AL RELAŢIILOR CU CLIENŢII. 3
1.1.1 Definirea managementului relațiilor cu clienții - Customer Relationship Management. 3
1.1.2 Obiectivele generale ale unui CRM. 4
1.1.3 Diferenţa dintre CRM şi ERP. 6
1.2 FUNCŢIILE UNUI CRM. 7
1.3 IMPORTANŢA SISTEMELOR CRM. 8
1.3.1 Beneficiile alegerii unui CRM. 8
1.3.2 Criteriile de alegere a unui furnizor de soluţii CRM. 8
1.4 DEZVOLTAREA SISTEMELOR CRM. 9
1.5 NIVELURI DE IMPLEMENTARE A UNUI CRM. 11
1.5.1 Nivelul strategic al CRM. 12
1.5.2 Nivelul operaţional al CRM. 13
1.5.3 Nivelul analitic al CRM. 14
1.6 APLICAŢII DE TIP CRM UTILIZATE ÎN ROMÂNIA . 15
CAPITOLUL 2 – MANAGEMENTUL RELAŢIILOR CU CLIENŢII LA COMPANIA RECON SA. 18
2.1 DATE GENERALE. 18
2.1.1 Obiectivele studiului de oportunitate. 18
2.2.2 Prezentarea generală a companiei RECON SA. 19
2.2.3 Analiza SWOT. 19
2.2 OPORTUNITATEA ŞI NECESITATEA DEZVOLTĂRII APLICAŢIEI SOFTWARE. 20
2.2.1 Prezentarea scenariilor propuse. 21
2.2.2 Analiza scenariilor propuse. 23
2.2.3 Stakeholderi implicaţi. 25
2.3 COMPONENTA SOFTWARE. 25
2.3.1 Instalarea aplicaţiei. 25
2.3.2 Modulul Organizare şi Planificare. 27
2.3.3 Modulul Vânzări. 29
2.3.4 Modulul Marketing. 32
2.3.5 Modulul Suport Clienţi. 34
2.4 COMPONENTA HARDWARE. 36
2.5 IMPACTUL ECONOMICO-FINANCIAR AL IMPLEMENTĂRII SOLUŢIEI SOFTWARE. 37
2.5.1 Bugetul şi eşalonarea investiţiei. 37
2.5.2 Beneficii în plan economico-financiar. 38
2.5.3 Riscuri în plan economico-financiar. 39
CONCLUZII. 40
BIBLIOGRAFIE. 43

Cafea Elita - Raport de Cercetare

Rezumat managerial 4
1. Problema de decizie 5
1.1 Contextul decizional 5
1.2 Definirea problemei 5
2. Problema de cercetare 6
2.1 Definirea problemei 6
2.2 Obiectivele de cercetare 6
3. Metodologie 6
3.1 Design-ul cercetării 6
3.2 Surse de informare 8
3.3 Culegerea datelor 8
3.4 Designul chestionarului. Pretestare 9
3.5 Eșantionul și procedura de eșantionare 12
4. Rezultate 13
Testul X2 32
One Sample T Test 35
Independent- Samples Test 36
Paired Samples T Test 39
One Way ANOVA 40
Regresie liniară simplă 44
Regresie liniară multiplă 46
5. Concluzii și recomandări 48
5.1 Concluzii 48
5.2 Recomandări 48
6. Limitele cercetării 49
Bibliografie 50
Anexe 51
a) Versiunile de chestionare (pretestare și final) 51
b) Codebook 58

Problemele Rezistentei Contra Terorismului in Lumea Contemporana

INTRODUCERE - 4 -
CAPITOLUL I - 5 -
I.1. Generalităţi - 5 -
I.2. Cauzele terorismului - 6 -
I.3. Surse şi resurse de generare a fenomenului terorist - 8 -
I.3. Scopurile terorismului - 9 -
CAPITOLUL II - 11 -
II.1.Terorismul, neoterorismul şi globalizarea - 11 -
II.2. Ameninţări şi riscuri de natură teroristă - 14 -
Capitolul III - 17 -
III.1. În ASIA - 17 -
III.1.1. AL-QAIDA - 17 -
III.1.2. FRONTUL DEMOCRATIC PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI (FDEP) - 18 -
III.1.3. HAMAS - 18 -
III.1.4. HEZBOLLAH - 19 -
III.1.5. ORGANIZAŢIA ABU NIDAL (OAN) - 19 -
III.1.6. FRONTUL DE ELIBERARE A PALESTINEI (FEP) - 19 -
III.1.7. ORGANIZAŢIA PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI (OEP) - 19 -
III.1.8.FRONTUL POPULAR PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI -COMANDAMENTUL SPECIAL (FPEP-CS) - 19 -
III.1.9.FRONTUL POPULAR PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI – COMANDAMENTUL GENERAL (FPEP-CG) - 19 -
III.1.10. JIHADUL ISLAMIC PALESTINIAN (JIP) - 20 -
III.1.11. AL-FATAH - 20 -
III.1.12. KACH ŞI KAHANE CHAI - 20 -
III.1.13. TIGRII TAMILI (TT) - 20 -
III.1.14. HARAKAZ UL-MUJAHIDIN (HUM) - 20 -
III.1.15. PARTIDUL MUNCITORILOR DIN KURDISTAN (PKK) - 21 -
III.1.16. MIŞCAREA JIHADULUI PENTRU GAZA - 21 -
III.1.17. ARMATA ROŞIE JAPONEZĂ - 21 -
III.2. AFRICA - 21 -
III.3. AMERICA LATINĂ - 21 -
III.3.1. ARMATA DE GHERILĂ TUPAC KATARI - 21 -
III.3.2. MIŞCAREA DE TINERET LAUTARO - 22 -
III.3.3. FRONTUL PATRIOTIC „MANUEL RODRIGHEZ” - 22 -
III.3.4. FRONTUL PATRIOTIC MORAZANIST - 22 -
III.3.5. ARMATA DE ELIBERARE NAŢIONALĂ - 22 -
III.4. În EUROPA - 22 -
III.4.1. ARMATA SECRETĂ ARMEANĂ PENTRU ELIBERAREA ARMENIEI - 22 -
III.4.2. FACŢIUNEA ARMATEI ROŞII - 22 -
III.4.3. BRIGĂZILE ROŞII - 22 -
III.4.4. EUSKADI TA ASKATASUNA/ETA - 23 -
III.4.5. ARMATA REPUBLICANĂ IRLANDEZĂ/IRA - 23 -
III.5. Organizarea şi modul de acţiune a grupurilor teroriste - 23 -
II.5.1. Frecventa actelor de terorism - 24 -
III.5.2 Terorismul si tehnologiile de virf - 24 -
Capitolul IV - 25 -
IV.1. Globalizarea terorismului şi acţiuni posibile de limitare a extinderii fenomenului terrorist - 25 -
IV.2. NATO- abordare de tip strategică împotriva terorismului - 28 -
IV.3. Strategia ONU de Combatere a Terorismului - 32 -
IV.4. Strategia UE de combatere a terorismului - 34 -
Capitolul V - 36 -
Atacurile teroriste cele mai recente: - 36 -
V.1. Lista celor mai căutaţi terorişti din lume: - 38 -
CONCLUZII - 40 -
Bibliografie - 42 -