Studiu de caz privind personalitatea fuctionarului public

1.    INTRODUCERE
2.    ADMINISTRATIA PUBLICA - DEFINIRE, OBIECTUL SI CONTINUTUL ACESTEIA
2.1    Delimitari Conceptuale. Obiectul Si Trasaturile Administratiei Publice
2.2    Institutii Si Structuri Ale Administratiei Publice
2.2.1    Statul, Institutia Suprema A Administratiei Publice
2.2.2    Unitatile Administrativ-teritoriale, Ca Structuri Ale Administratiei Publice
2.3    Stiinta Administratiei Publice Ca Domeniu Epistemologic. Legatura Acesteia Cu Stiinta Comunicarii
3.    FUNCTIONARUL PUBLIC, ELEMENTUL CENTRAL AL FUNCTIONARII SI AL EFICIENTEI ADMINISTRATIEI PUBLICE
3.1    Functionarul Public - Definitie Si Problematica
3.2    Aspecte Ale Pregatirii Si Perfectionarii Profesionale Ale Functionarului Public
3.3    Determinari Ale Personalitatii Functionarului Public Necesare In Procesul Comunicarii
3.4    Mesajul In Comunicare Si Cerintele Acestuia
4.    COMUNICAREA CA SUPORT AL FORMARII SI DEZVOLTARII FUNCTIONARULUI PUBLIC
4.1    Comunicarea In Procesul De Formare A Functionarului Public
4.2    Comunicarea Atribut Al Functionarului Public
4.3    Comunicarea Corecta - Cerinta Profesionala A Functionarului Public
4.4    Distorsiuni Ale Comunicarii In Organizatie
4.5    Cresterea Autoritatii Functionarului Public Prin Dezvoltarea Competentei Comunicationale
5.    COMUNICAREA IN STRUCTURILE ORGANIZATIONALE DE DIMENSIUNI MICI
5.1    Organizatia De Dimensiuni Mici, Mediu Activ Al Comunicarii In Structurile Administratiei Publice
5.2    Functionarul Public - Figura Centrala A Procesului Comunicational Din Organizatia De Dimensiuni Mici
5.3    Particularitati Ale Comunicarii Dintre Functionarul Public Si Subalterni
5.3.1    Importanta Procesului De Comunicare Pentru Relatia Functionarul Public - Subaltern
5.3.2    Determinari Ale Comunicarii In Structura Organizationala De Mica Dimensiune
6.    CONCLUZII
7.    BIBLIOGRAFIE
8.    ANEXA. LEGE NR. 188 DIN 8 DECEMBRIE 1999 PRIVIND STATUTUL FUNCTIONARILOR PUBLICI. EXTRAS

Studiu privind contabilitatea in administratia publica

1.    BAZELE CONTABILITATII
1.1    Obiectul Si Metoda Contabilitatii
1.1.1    Definitia Contabilitatii
1.1.2    Obiectul De Studiu Al Contabilitatii, Trasaturile Si Sfera De Actiune A Acesteia
1.1.3    Metoda Contabilitatii
1.1.4    Procedeele Metodei Contabilitatii
1.2    Principiile Fundamentale Ale Contabilitatii (reguli Sau Conventii Contabile)
1.3    Sistemul Informational Contabil Si Exercitiul Financiar Sau Contabil
1.4    Notiunea Si Functile Contului, Formula Si Articolul Contabil
1.4.1    Notiunea Si Necesitatea Utilizarii Contului
1.4.2    Forma De Prezentare A Conturilor, Structura Si Regulile De Functionare A Acestora
1.4.3    Formula Si Articolul Contabil
1.5    Documentele Contabile
2.    CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE
2.1    Operatiuni Contabile Privind Executia Bugetului
2.2    Reflectarea In Contabilitate A Operatiunilor Privind Finantarea Integrala De La Bugetul De Stat
2.3    Reflectarea In Contabilitate A Operatiunilor Privind Finantarea De La Bugetul Local
2.4    Reflectarea In Contabilitate A Operatiunilor Privind Finantarea Din Venituri Extra-bugetare
2.5    Reflectarea In Contabilitate A Operatiunilor Privind Finantarea Din Fonduri Cu Destinatie Speciala
2.6    Reflectarea In Contabilitate A Operatiunilor Privind Finantarea Din Fonduri Speciale
2.7    Intocmirea, Verificarea Si Certificarea Bilantului Contabil Si A Contului De Executie La Institutiile Publice
3.    CONTINUTUL SI STRUCTURA BUGETELOR LOCALE
3.1    Procesul Bugetar
3.2    Sursele De Finantare Ale Bugetelor Locale
3.3    Structura Cheltuielilor Prevazute In Bugetele Locale
4.    ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE DIN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
4.1    Organizarea Compartimentului Financiar-contabil, Atributii, Responsabilitati
4.2    Planul De Conturi Utilizat De Autoritatile Administratiei Publice Locale
4.3    Contabilitatea Executiei Bugetelor Locale
5.    CONTABILITATEA OPERATIUNILOR ECONOMICE PATRIMONIALE SPECIFICE AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
5.1    Contabilitatea Surselor De Finantare (ale Veniturilor) Bugetelor Locale
5.2    Contabilitatea Cheltuielilor Bugetelor Locale
5.3    Reflectarea In Contabilitate A Rezultatului Executiei Bugetare La Finele Anului
6.    FINANTAREA CHELTUIELILOR INSTITUTIILOR SI SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL
6.1    Sursele De Finantare Ale Institutiilor Si Serviciilor Publice De Interes Local
6.2    Executia De Casa A Bugetelor Institutiilor Si Serviciilor Publice De Interes Local
6.3    Particularitatile Privind Inregistrarea In Contabilitate A Principalelor Operatiuni Generate De Activitatile De Natura Economica Desfasurate De Institutiile Si Serviciile Publice De Interes Local
7.    BIBLIOGRAFIE

Studiu privind implementarea parteneriatului public - privat

1.INTRODUCERE

2.PREZENTARE GENERALA
2.1Elementele Definitorii Ale Parteneriatului Public-privat
2.2Obiectivele Partenerilor
2.3Dimensiunile Parteneriatului

3.PROCEDURA DE INCHEIERE A CONTRACTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
3.1Initierea Proiectului De Parteneriat
3.2Realizarea Acordului De Proiect
3.3Negocierea Contractului De Parteneriat
3.3.1Tipuri De Contracte
3.3.2Continutul Standard Al Contractului

4.IMPLEMENTARE PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT IN CADRUL MUNICIPIULUI ORADEA
4.1Dezvoltarea Infrastructurii De Baza
4.1.1Domeniul Energetic
4.1.2Domeniul Cailor De Transport
4.2Protectia Mediului Si Gospodarirea Deseurilor

5.CONCLUZII

6.BIBLIOGRAFIE

Studiu de caz privind podgoriile din podisurile romanesti

1.    INTRODUCERE
2.    IMPORTANTA TURISMULUI IN ECONOMIA NATIONALA
2.1    Definitii Si Concepte
2.2    Criterii De Clasificare A Formelor De Turism
2.3    Factorii Care Influenteaza Evolutia Turismului
2.4    Impactul Turismului Asupra Mediului Ambiant
2.5    Locul Si Rolul Turismului In Economia Nationala
3.    VITI-VINICULTURA
3.1    Delimitari Conceptuale
3.2    Istoria Vinului
3.3    Sortimente De Vinuri
3.4    Functiile Viticulturii
3.5    Caracteristicile Viti-viniculturii Romanesti
4.    TURISMUL VITI-VINICOL
4.1    Particularitati Ale Turismului Viti-vinicol In Romania
4.2    Itinerarii Turistice Viti-vinicole
5.    PODGORIILE DIN PODISUL TARNAVELOR
5.1    Podgoriile Din Romania
5.2    Podisul Tarnavelor
5.3    Podgoria Tarnave
6.    STUDIU DE CAZ. PODGORIA JIDVEI
7.    CONCLUZII
8.    BIBLIOGRAFIE
9.    ANEXE

Studiu de caz privind monografia comunei

1.    INTRODUCERE
2.    ASEZARE GEOGRAFICA SI LIMITE
3.    GEOLOGIA
4.    RELIEFUL
4.1    Relieful Dezvoltat Pe Roci Necarstificabile
4.2    Relieful Dezvoltat Pe Roci Carstificabile
4.3    Depresiunea De Captare Carstica Damis
4.4    Relieful Fluviatil
4.5    Fenomene De Risc Geomorfologic
5.    CLIMA
5.1    Regimul Temperaturii Aerului
5.2    Regimul Precipitatiilor
5.3    Regimul De Inghet
5.4    Umezeala Relativa
5.5    Stratul De Zapada
5.6    Vanturile
5.7    Fenomene Deosebite
6.    HIDROGRAFIA
6.1    Apele Freatice
6.2    Reteaua Hidrografica De Suprafata
6.3    Lacurile
6.4    Apele Subterane
7.    VEGETATIA
8.    FAUNA
9.    SOLURILE
10.    RESURSELE SOLULUI SI SUBSOLULUI
11.    POPULATIA
11.1    Numarul Si Evolutia Numerica A Populatiei
11.2    Miscarea Teritoriala A Populatiei
11.3    Structura Populatiei Pe Sexe Si Varste
11.4    Structura Populatiei Pe Nationalitati
11.5    Structura Confesionala A Populatiei
12.    ASEZARILE OMENESTI
12.1    Atestarea Documentaraa Localitatilor
12.2    Toponimia Satelor Comunei Bratca
12.3    Sistemul De Asezari
12.4    Organizarea Gospodariei
13.    INFRASTRUCTURA TEHNICA A TERITORIULUI
13.1    Caile De Transport
13.2    Alimentarea Cu Apa
13.3    Canalizarea
13.4    Alimentarea Cu Gaze Naturale
13.5    Deseurile Menajere
14.    ASPECTE SOCIALE
14.1    Invatamantul
14.2    Sanatatea
14.3    Cultura
14.4    Cultele
15.    AGRICULTURA
16.    INDUSTRIA
17.    COMERTUL
18.    TURISMUL
18.1    Obiective Turistice Naturale
18.2    Obiective Turistice Antropice
18.3    Baza De Cazare
18.4    Tipul De Turism
18.5    Trasee Turistice
18.6    Perspectivele Dezvoltarii Activitatilor Turistice
19.    ETNOGRAFIE SI FOLCLOR
19.1    Portul Popular
19.2    Ocupatia Locuitorilor Si Uneltele
19.3    Obiceiurile
20.    STAREA MEDIULUI INCONJURATOR
21.    BIBLIOGRAFIA

Studiu privind conditionari fizico - geografice privind organizarea spatiului

1.    INTRODUCERE
2.    LOCALIZAREA SI INCADRAREA GEOGRAFICA A TERITORIULUI STUDIAT
3.    FACTORII FIZICO-GEOGRAFLCI AI ORGANIZARI SPATIULUI IN (TERITORIU STUDIAT)
3.1    Releiful
3.2    Caracteristicile Climatice
3.3    Apele
3.3.1    Sursele De Alimentare Ale Raului Tarnava Mica
3.3.2    Caracteristicile Calitative Ale Apelor Raului Tarnava Mica
3.4    Elementele Biopedogeografice
3.4.1    Vegetatia Si Fauna
3.4.2    Invelisul De Sol
4.    TIPURILE SPECIFICE ALE ORGANIZARII SPATIULUI
4.1    Asezarile Din Culoar
4.1.1    Aspecte Generale
4.1.2    Clasificarea Asezarilor
4.1.3    Studiu De Caz Organizarea Spatiului In Localitatea Sona
4.2    Organizarea Spatiului La Nivelul Caile De Comunicatie
4.2.1    Reteaua Rutiera
4.2.2    Caile Ferate
4.2.3    Transporturi Speciale
5.    DIRECTII DE URMAT IN ORGANIZAREA SPATIULUI
6.    CONCLUZII
7.    BIBLIOGRAFIA

Studiul conditiilor de lucru din parchetul 0639 Suceava

1.    INTRODUCERE
2.    CARACTERISTICILE CONDITIILOR DE LUCRU DIN PARCHETUL 0639
2.1    Amplasarea Parchetului Si Situatia Teritorial Administrativa
2.2    Caracteristicile Fizico - Geografice Ale Conditiilor De Lucru
2.3    Conditii Geomorfologice
2.4    Conditii Climatice
2.5    Regimul Termic
2.6    Regimul Pluviometric
2.7    Evapotranspiratia
2.8    Regimul Eolian
2.9    Sinteza Climatica
2.10    Conditii Hidrologice
2.11    Conditii Edafice
2.12    Caracteristicile Vegetatiei
2.13    Caracteristicile Silvotehnicii Aplicate
2.14    Conditiile Tehnico - Economice De Lucru
2.15    Actul De Punere In Valoare
2.16    Schita Parchetului
2.17    Structura Masei Lemnoase De Exploatat
3.    ANALIZA TEHNICO - ECONOMICA A VARIANTELOR DE COLECTARE
3.1    Stabilirea Metodei De Exploatare
3.2    Stabilirea Marimii Suprafetelor Omogene
3.3    Repartizarea Masei Lemnoase Pe Suprafetele Omogene
3.4    Stabilirea Dupa Criterii Silvo - Tehnice A Variantelor De Colectare
3.5    Analiza Economica A Variantelor De Colectare Propuse
3.6    Alegerea Variantei Tehnologice Optime De Colectare
4.    DOCUMENTATIA TEHNICO - ECONOMICA PRIVIND EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE DIN PARCHETUL BOUL
4.1    Generalitati
4.2    Aspecte Generale Privind Procesul De Productie
4.3    Proiectul Tehnico - Economic Privind Exploatarea Masei Lemnoase Din Parchet
4.4    Evaluarea Costurilor Lucrarilor Tehnologice
4.5    Structura Masei Lemnoase Exploatate
4.6    Calculul Necesarului De Carburanti Si Lubrifianti
4.7    Calculul Necesarului De Muncitori, Atelaje Si Utilaje
4.8    Cheltuieli Necesare Pentru Pregatirea Parchetului Si Desfasurarea Lucrarilor Tehnologice
4.9    Planificarea Lucrarilor De Exploatare
4.10    Tarife Pentru Exploatarea Masei Lemnoase
4.11    Costuri De Productie Pentru Exploatarea Masei Lemnoase
4.12    Proiectul De Executie A Drumului De Tractor
4.13    Proiectul De Executie A Drumului De Vite
4.14    Proiectul De Amenajare A Platformei Primare
5.    MASURI DE REDUCERE A PREJUDICIILOR
6.    BIBLIOGRAFIE

Intocmirea hartilor. Studiul cartografiei

1.    GENERALITATI INTRODUCTIVE
1.1    Definitii Si Caracteristici
1.1.1    Clasificarea Planurilor Si Hartilor Topografice
1.2    Baza Matemateca Si Geodezica A Hartilor
1.2.1    Baza Matemateca A Hartilor
1.2.1.1    Elementele Cadrului Hartilor Si Planurilor Topografice
1.2.1.1.1    Cadrul Hartilor Si Planurilor Topografice
1.2.1.1.2    Elementele Si Inscriptiile Din Interiorul Cadrului Hartilor Si Planurilor Topografice
1.2.1.1.3    Elementele Si Inscriptiile Din Exteriorul Cadrului Hartilor Si Planurilor Topografice
1.2.2    Baza Geodezica A Hartilor
2.    PROIECTAREA LUCRARILOR CARTOGRAFICE
2.1    Clasificarea Si Studiul Materialelor Cartografice. Studiul Regiunii De Cartografiat
2.1.1    Clasificarea Materialelor Cartografice
2.1.2    Studiul Materialelor Cartografice
2.1.3    Studiul Regiunii De Cartografiat
2.2    Planul General De Redactare
3.    INTOCMIREA HARTILOR
3.1    Metode De Intocmire
3.1.1    Intocmirea Pe Baza Copiilor Albastre
3.1.2    Intocmirea Cu Ajutorul Aparatelor Mecanice Si Optico - Mecanice
3.1.3    Intocmirea Prin Metoda Carourilor - Grafica
3.1.4    Intocmirea Prin Copierea Sau Transpunerea Pe Materiale Transparente
3.1.5    Intocmirea Prin Procedeul Fotografic
3.2    Reprezentarea Elementelor De Continut. Ordinea Reprezentarii
3.2.1    Semnele Conventionale
3.2.2    Trasarea Cadrului Hartii, A Retelei Cartografice Si Celei Rectangulare, Raportarea Punctelor De Baza
3.2.3    Reprezentarea Hidrografiei
3.2.4    Reprezentarea Reliefului
3.2.5    Reprezentarea Localitatilor
3.2.6    Reprezentarea Cailor De Comunicatii
3.2.7    Reprezentarea Elementelor De Sol Si Vegetatie
3.2.8    Reprezentarea Frontierelor Si Limitelor Politico - Administrative
3.2.9    Scrierea Hartilor Si Amplasarea Denumirilor Pe Harti
3.3    Generalizarea Cartografica
4.    PRELUCRAREA SI MANIPULAREA IMAGINILOR RASTRU
5.    ACHIZITIA DATELOR
6.    INTOCMIREA HARTILOR SPECIALE
6.1    Metode Statistice De Intocmire A Hartilor Speciale
6.2    Metode Cartografice De Intocmire A Hartilor Speciale

Studiu privind afectarea calitatii mediului de catre deseurile urbane solide

1.    INTRODUCERE
2.    CLUJ-NAPOCA. ANALIZA CADRULUI NATURAL
3.    GENERALITATI PRIVIND DESEURILE URBANE SOLIDE
3.1    Definitii Ale Deseurilor Urbane Solide
3.2    Tipologia Deseurilor Urbane Solide
3.3    Colectare - Transport - Depozitare
3.3.1    Colectarea
3.3.1.1    Tehnici Si Metode De Colectare
3.3.1.2    Recipientii De Gunoaie
3.3.1.3    Spatiul De Stocare
3.3.1.4    Colectarea Preselectata
3.3.2    Transportul
3.3.2.1    Specificul Transportului In Mediul Urban
3.3.2.2    Tehnici Si Metode De Transport
3.3.3    Depozitarea
3.4    Metode De Colectare, Transport Si Dispunere Finala A Deseurilor Urbane Solide
3.4.1    Incinerarea
3.4.2    Compostarea
4.    ASPECTE ALE GESTIONARII DESEURILOR URBANE SOLIDE IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
4.1    Activitati Desfasurate De Catre Societatile De Salubritate
4.2    Compozitia Deseurilor Urbane Solide Colectate De Catre Unitatile De Salubritate In Anul 1997 Din Municipiul Cluj-napoca
4.3    Analiza Starii Actuale A Rampei De Depozitare De La Pata Rat
4.3.1    Starea Actuala Depozitului De Deseuri Pata-rat
4.3.2    Compozitia Deseurilor Menajere Acumulate La Pata-rat
4.3.3    Depozite Neoficiale De Deseuri
5.    MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DESEURILOR
5.1    Gestionarea Integrata A Deseurilor Urbane Solide
5.1.1    Gestionarea Pe Categorii A Deseurilor
5.1.2    Principalele Obiective
5.1.3    Importanta Gestionarii Integrate Pentru Comunitatea Umana
5.2    Posibilitati De Organizare A Unor Sisteme De Management Al Deseurilor
5.2.1    Ciclul Vietii Materialului
5.2.2    Ierarhia Managementului Deseurilor (oecd, 1995)
5.3    Strategia Protectiei Mediului (1994) Privitoare La Managementul Deseurilor
5.3.1    Principii Care Stau La Baza Strategiei Comunitatii Europene Privind Deseurile
5.3.2    Strategii Referitoare La Managementul Deseurilor Menajere Si Industriale
5.3.3    Masuri In Vederea Realizarii Obiectivelor Pe Termen Scurt Si Mediu Ale Strategiei De Protectie Si Gestiune A Mediului
5.3.4    Linii Directoare In Managementul Deseurilor Din Europa
5.4    Rampe Ecologice De Depozitare A Deseurilor
5.4.1    Amenajarea Si Exploatarea Rampelor De Deseuri Urbane Solide
5.4.1.1    Stabilirea Amplasamentelor
5.4.1.2    Gropile Protejate Ecologic
5.4.1.3    Platforme De Depozitare A Deseurilor Industriale
5.4.2    Aspecte Economice Ale Diferitelor Variante De Gestionare A Deseurilor
6.    LEGISLATIA IN DOMENIUL DESEURILOR URBANE SOLIDE
6.1    Legislatii In Domeniul Deseurilor Urbane Solide
6.1.1    Prevederi Legale In Domeniul Protectiei Mediului Si A Administrarii Deseurilor
6.1.2    Acte Legislative Cu Privire La Gestionarea Deseurilor Solide
6.1.3    Studiu Comparativ Uniunea Europeana - Romania
6.2    Regimul Juridic Al Deseurilor Urbane Solide
6.3    Reglementari Internationale
7.    PROPUNERI DE GESTIONARE SI DEZVOLTARE DURABILA
7.1    Reciclarea Si Recuperarea Deseurilor Urbane Solide
7.2    Minimizare
8.    CONCLUZII
8.1    Colectare - Transport - Depozitare
8.2    Disfunctionalitati Majore Existente In Gestiunea Deseurilor
8.3    Masuri Pentru Imbunatatirea Gestionarii Deseurilor
8.4    Efecte Si Consecinte Induse De Catre Deseurilor Urbane Solide Asupra Factorilor De Mediu
9.    BIBLIOGRAFIE

Protectia mediului in context european si international

1.    INTRODUCERE
2.    ASPECTE TEORETICE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI
2.1    Depasirea Crizei Natural - Umane A Dezvoltarii Contemporane
2.2    Dezvoltarea Umana Durabila, O Noua Viziune Asupra Dezvoltarii Viitoare
2.2.1    Demersul Teoretic Spre O Noua Conceptie Asupra Evolutiei Economico - Sociale A Omenirii
2.2.2    Definirea Dezvoltarii Umane Durabile
2.2.3    Politici De Dezvoltare Umana Durabila
2.3    Implicarea Protectiei Mediului Natural In Procesul Dezvoltarii Durabile
2.3.1    Mediul Natural Si Mediul Inconjurator
2.3.2    Conceptul De Protectie Al Mediului Natural
2.3.3    Protectia Mediului Si Dezvoltarea Durabila
2.3.4    Protectia Mediului Inconjurator In Economia Concurentiala
3.    REGLEMENTARI, ORGANISME PE PLAN INTERNATIONAL SI IN ROMANIA (MINISTERUL MEDIULUI)
3.1    Principii Generale Ce Guverneaza Reglementarile In Domeniul Protectiei Mediului
3.2    Reglementari Pe Plan International
3.3    Protectia Mediului In Romania
4.    ANALIZA PROTECTIEI MEDIULUI SI DEZVOLTAREA DURABILA IN ROMANIA
4.1    Starea Speciilor De Fauna Salbatica De Interes Cinegetic
5.    POSIBILITATI DE IMBUNATATIRE A CALITATII MEDIULUI PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA
6.    CONCLUZII
7.    BIBLIOGRAFIE

Efectele traficului rutier asupra mediului

1.    INTRODUCERE. MOTIVATIA ALEGERII TEMEI REFERATULUI
2.    INFLUENTA SI AGRESIUNEA TRAFICULUI RUTIER IN PERTURBAREA ECHILIBRULUI AMBIENTAL
3.    POLUAREA ATMOSFEREI PROVOCATA DE TRAFICUL RUTIER. EMISIA DE POLUANTI IN ATMOSFERA
4.    BENZINA FARA PLUMB VS BENZINA CU PLUMB
5.    AUTOMOBILUL PRIETEN SAU DUSMAN
6.    SURSE DE ENERGIE PENTRU AUTOMOBILE
7.    CONCLUZII SI SOLUTII PENTRU DIMINUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Aspecte generale despre protectia mediului

1.    NOTIUNEA DE PROTECTIA MEDIULUI
1.1    Definirea Notiunii De Mediu
1.2    Locul Stiintelor Naturii Si Rolul Lor In Protectia Mediului
1.3    Problematicise Biosferei
2.    PRINCIPALELE PROCESE, FENOMENE, CARE GENEREAZA CRIZE GLOBALE PE PAMANT
2.1    Suprapopularea
2.2    Resursele Naturale
2.3    Poluarea Mediului Ambiant
2.4    Pericolul Unei Crize Climatice
2.5    Degradarea Biodiversitatii
2.6    Falimentul Mecanismelor De Autoreglare
2.7    Se Poate Pastra Pamantul Ca Ecosistem Functional
3.    SURSE DE POLUARE A MEDIULUI INCONJURATOR
3.1    Surse De Poluare Naturale
3.2    Surse De Poluare Caracteristice Activitatii Umane
3.2.1    Transporturile
3.2.2    Agricultura, Silvicultura Si Zootehnia
3.2.3    Industria
3.3    Poluarea Mediului Ambiant
3.3.1    Poluarea Atmosferei
3.3.2    Poluarea Apei
3.3.3    Poluarea Solului
3.3.4    Poluarea Radioactiva
3.3.5    Poluarea Sonora
3.3.6    Poluarea Aerului In Centrele Urbane
3.3.7    Efectele Poluarii Asupra Sanatatii Umane
3.3.8    Efectele Daunatoare Ale Mediilor Din Marile Centre Urbane Asupra Organismului Uman
3.3.9    Program De Control Al Poluarii Aerului In Centrele Urbane
3.4    Influenta Agentilor Chimici Asupra Organismului Uman
3.5    Principalele Obiective Poluante, Respectiv Problemele Ecologice Pe Care Le Ridica
3.6    Prevenirea Pagubelor Provocale Si Evaluarea Cheltuielilor Aferente
4.    PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI MEDIULUI
4.1    Principiile Fundamentale, Elemente Strategice De Baza, Modalitati De Implementare
4.2    Protectia Mediului - Obiectiv De Interes Public Major
4.3    Principiul Conservarii
4.4    Principiul Prevenirii
4.5    Principiul Precautiei
4.6    Principiul Poluatorul Plateste
4.7    Elemente Strategice De Baza
4.8    Modalitati De Implementare
5.    FUNCTIILE DREPTULUI MEDIULUI
6.    IZVOARELE DREPTULUI MEDIULUI
7.    PARGHIILE ECONOMICE SI FISCALE DE PROTECTIE
8.    CADRUL INSTITUTIONAL, INSTITUTIILE MEDIULUI
9.    ATRIBUTII SI RASPUNDERI IN MATERIE DE MEDIU, CONFERITE AUTORITATILOR PUBLICE PRIN ORDONANTA DE URGENTA NR 195/2005
9.1    Atributii Si Raspunderi Ale Autoritatilor Pentru Protectia Mediului
9.2    Atributii Ale Altor Autoritati Ale Administratiei Publice
9.3    Atributiile Administratiei Publice Locale
9.4    Atributiile Autoritatilor Cu Atributii In Domeniul Mediului
10.    ARTICOLE PRIVITOARE LA ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE CE II REVIN AUTORITATILOR LOCALE SI CENTRALE, RESPECTIV PERSOANELOR FIZICE PRIN ORDONANTA DE URGENTA NR 195/2005
10.1    Atributii Si Raspunderi Ale Altor Autoritati Centrale Si Locale
10.2    Obligatiile Persoanelor Fizice Si Juridice In Domeniul Mediului
11.    BIBLIOGRAFIE


Strategii de aplicare a politicii de mediu in Uniunea Europeana

1.    INTRODUCERE
2.    POLITICA DE MEDIU IN UE
2.1    Momente Cheie
2.2    Situatia Actuala
2.2.1    Baza Legala
2.2.2    Actorii Institutionali Ai Politicii De Mediu
2.2.3    Obiective
2.2.4    Principii
2.2.5    Programe De Actiune
2.2.6    Instrumente De Aplicare A Politicii De Mediu
2.2.7    Strategii Ale Politicii De Mediu
2.2.7.1    Dezvoltarea Durabila
2.2.7.2    Programul De Promovare A Ong - Urilor Active In Domeniul Protectiei Mediului
2.2.7.3    Politica Integrata A Produselor (pip)
2.2.7.4    Acordurile Voluntare De Mediu
2.2.7.5    Taxele Si Impozitele De Mediu
2.2.7.6    Strategia Europeana De Mediu Si Sanatate (scale)
2.3    Aspecte Problematice, Tendinte Si Provocari
3.    POLITICA DE MEDIU IN ROMANIA
3.1    Scurt Istoric
3.1.1    Negocierile De Aderare
3.1.2    Cadrul Institutional
3.1.3    Programe De Sprijin A Politicii Nationale De Mediu
4.    EVOLUTIA IN TIMP A POLITICII DE MEDIU

Studiu de caz privind pescuitul in Romania

1.    INTRODUCERE
2.    AQUIS - UL COMUNITAR
2.1    Temeiul Juridic
2.2    Principiul Accesului Liber La Zonele De Pescuit
2.3    Conservarea Si Gestionarea Resurselor
2.4    Politica Structurala In Domeniul Pescuitului
2.5    Organizarea Comuna A Pietei
2.6    Aspectele Internationale Ale Politicii Comunitare In Domeniul Pescuitului
2.7    Reforma Politicii Comune A Pescuitului
3.    LEGISLATIA PRIVIND PROTEJAREA SI EXPLOATAREA DURABILA A RESURSELOR ACVATICE VII, PESCUITUL SI ACVACULTURA IN ROMANIA
3.1    Notiuni Generale
3.2    Conservarea Si Exploatarea Resurselor Acvatice Vii
3.3    Masuri De Administrare A Pescuitului
3.4    Pescuitul Recreativ/sportiv In Apele Maritime Si Continentale
3.5    Politica Structurala Si Administrarea Capacitatilor De Productie
3.6    Flota De Pescuit
3.7    Stabilirea Porturilor De Baza Si Schimbarea Portului De Baza
3.8    Acvacultura
3.9    Raspunderi Si Sanctiuni
3.10    Pescuitul In Scop Stiintific
4.    STUDIU DE CAZ. EVALUAREA RESPECTARII CERINTELOR DE MEDIU DIN DOMENIUL PESCUITULUI IN ROMANIA
5.    CONCLUZII
6.    BIBLIOGRAFIE

Implicarea autoritatilor locale in protejarea mediului inconjurator

1.    CONCEPTUL DE "DREPTUL MEDIULUI" SI PRINCIPIILE GENERALE ALE ACESTUIA
1.1    Conceptul De "Dreptul Mediului" In Legislatia Romaneasca Si Internationala
1.2    Principiile De La Rio De Janeiro Din Declaratia De La Rio Privind Mediul Si Dezvoltarea Durabila
1.3    Principiile Si Normele Specifice Dreptului International Al Mediului
1.3.1    Suveranitatea Statelor Si Protectia Mediului
1.3.2    Principiul Cooperarii Internationale In Solutionarea Problemelor Conservarii Mediului
1.3.3    Obligatia Statelor De A Conserva Si De Proteja Mediul Si Resursele Sale Naturale
1.3.4    Obligatia De Supraveghere A Starii Mediului
1.3.5    Indatorirea De Asistenta Ecologica
1.3.6    Dreptul La Un Mediu Sanatos Ca Principiu General Al Dreptului Comunitar
1.4    Principii Care Se Regasesc In Legislatia Internationala Si In Cea Romaneasca In Domeniul Mediului
1.4.1    Principul "Poluatorul Plateste"
1.4.2    Principiul Prevenirii Degradarii Mediului
1.4.3    Principiul Precautiei
1.4.4    Principiul Dezvoltarii Durabile
1.4.5    Principiul Corectarii Cu Prioritate La Sursa A Poluarii Mediului
2.    INSTITUTII CENTRALE CU ATRIBUTII IN PROTEJAREA MEDIULUI
2.1    Ministerul Mediului Si Gospodaririi Apelor
2.2    Organisme Interministeriale Avand Raspunderi In Domeniu
2.3    Autoritatile Locale Si Rolul Lor Juridic In Infaptuirea Politicii Ecologice
3.    STUDIUL DE CAZ - ROLUL PRIMARULUI PENTRU A ASIGURA PROTECTIA MEDIULUI IN CAZ DE INUNDATII

Aspecte legate de influentarea mediului marin de catre exploatarea de hidrocarburi din Marea Neagra

1.    INTRODUCERE
2.    CADRUL GEOTECTONIC REGIONAL
3.    SHELFUL ROMANESC AL MARII NEGRE
3.1    Consideratii Generale
3.2    Stratigrafia
3.3    Tectonica
4.    SELFUL ROMANESC AL MARII NEGRE DIN PRELUNGIREA MASIVULUI DOBROGEI CENTRALE
4.1    Consideratii Generale
4.2    Stratigrafia
4.2.1    Fundamentul (soclul)
4.2.2    Cuvertura
4.3    Tectonica
5.    NOTIUNI GENERALE DE GEOECOLOGIE MARINA
5.1    Definitie
5.2    Ecobiomul Marea Neagra
5.2.1    Istoric
5.2.2    Macrobiotopul
5.2.3    Biomul
6.    EXPLOATAREA HIDROCARBURILOR PRIN CONDUCTE SUBMARINE
6.1    Probleme Specifice Conductelor Submarine
6.2    Problema Poluarii Mediului Marin
6.2.1    Surse De Poluare A Mediului Marin
6.2.2    Conseciintele Poluarii
7.    BIOACUMULAREA HIDROCARBURILOR LA MOLUSTELE BIVALVE, EFECTELE FIZIOLOGICE SI CONSECIINTELE ECOLOGICE
7.1    Hidrocarburile In Mediul Marin:distributie Si Evolutie
7.2    Bioacumularea Si Biotransformarea Hidrocarburilor In Mediul Marin
7.3    Efectele Hidrocarburilor Asupra Bivalvelor Marine
7.4    Conseciintele Ecologice Ale Raspunsurilor Fiziologice La Stres
8.    DETERMINAREA CONTINUTULUI DE HIDROCARBURI TOTALE
8.1    Determinarea Continutului De Hidrocarburi In Apa
8.2    Determinarea Continutului De Hidrocarburi In Sedimentele Marine
9.    MASURI DE PREVENIRE SI COMBATERE A POLUARII MARINE
9.1    Prevenirea Poluarii Marine
9.2    Combaterea Poluarii Marine
9.3    Masuri De Combatere A Poluarii Marii Negre
10.    CONCLUZII
11.    BIBLIOGRAFIE


Ecoturismul ca forma a turismului modern

1.    REPERE IN EVOLUTIA TURISMULUI
1.1    Mari Calatori
1.2    Cuceritori
1.3    Pelerini, Ghiduri De Calatorie Si Mari Dregatori
2.    RAPORTUL TURISM - MEDIU INCONJURATOR
3.    CONCEPTUL DE ECOTURISM
3.1    Consideratii Generale
3.2    Definirea Ecoturismului
4.    ECOTURISMUL - MODEL DE VALORIFICARE DURABILA A RESURSELOR TURISTICE
5.    PRINCIPII DE ACTIUNE ECOTURISTICA
6.    "INVERZIREA" ACTIVITATILOR TURISTICE
7.    FACTORI DE DEGRADARE SI POLUARE
7.1    Factori De Degradare A Mediului
7.2    Factori De Poluare Naturala
8.    FORME DE POLUARE PRODUSA DE TURISM
8.1    Tipuri De Poluare Produsa De Turism
8.2    Poluare Culturala Si Morala
9.    IMPACTUL DIVERSELOR ACTIVITATI TURISTICE ASUPRA MEDIULUI
10.    PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR
10.1    Protectia Mediului
10.2    Ecologia In Industria Ospitalitatii
11.    ECOTURISMUL IN EUROPA ESTICA
12.    ECOTURISMUL IN ROMANIA
13.    POSIBILA TRAIECTORIE A ECOTURISMULUI SECOLULUI XXI
14.    CONCLUZII
15.    BIBLIOGRAFIE

Senzori Optici

1 Introducere 3
2 Principiul constructiv al senzorului de tensiune 5
3 Clasificarea senzorilor cu fibre optice 8
4 Senzori cu modulatie in faza 9
5 Realizarea senzorului de curent cu fibre optice 12
6 Senzor cu fibre optice cu modularea amplitudinii si autocompensare 13
7 Interferometre 14
8. Aplicatii practice ale interferometrelor 17
9 Fenomene fizice întâlnite la senzorii cu fibre optice 19
10 Modele de dispozitive noi 22
10.1 Fotorezistori 22
10.2 Celula fotovoltaica 25
10.3 Celula solara 26
10.4 Fotodioda 27
10.5 Fototranzistorul 29
10.6 Optocuploare 30
11 Concluzie 32
Bibliografie 33

Scara si managementul hazardelor naturale

1.    PREZENTARE GENERALA
1.1    Definitii
1.2    Clasificarea Hazardelor
1.2.1    Criterii De Clasificare
1.2.2    Scara Si Managementul Hazardelor Naturale
1.3    Principalele Tipuri De Hazarde
1.3.1    Hazarde Climatice
1.3.2    Hazarde Oceanografice
1.3.3    Alte Hazarde Climatice Si Oceanografice
1.3.4    Hazarde Geologice
1.3.5    Alte Hazarde
2.    ORGANISME NATIONALE SI INTERNATIONALE DE PREVENIRE SI INTERVENTIE IN CAZ DE URGENTA
3.    CADRUL LEGISLATIV
3.1    Lista De Reglementari Nationale Privind Prevenirea Si Reducerea Dezastrelor
3.1.1    Reglementari Generale
3.1.2    Reglementari In Domeniul Dezastrelor Naturale
3.1.3    Reglementari In Domeniul Dezastrelor Tehnologice
3.2    Foto
4.    BIBLIOGRAFIE

Legislatia in Uniunea Europeana privind protectia mediului

1.    INTRODUCERE
1.1    Protectia Mediului
2.    STADIUL ACTUAL AL RECUPERARII SI VALORIFICARII DESEURILOR METALICE DIN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE
2.1    Perspective Globale Privind Deseurile Provenite Din Echipamente Electrice Si Electronice
2.2    Clasificarea Si Distributia Metalelor In Echipamentele Electrice Si Electronice
3.    LEGISLATIA PRIVIND RECUPERAREA DESEURILOR METALICE DIN APARATURA ELECTRICA SI ELECTRONICA
3.1    Legislatia In Vigoare In Uniunea Europeana
3.2    Legislatia In Vigoare In Romania
3.3    Obligatiile Producatorilor De Eee
3.4    Solutii De Reducere A Impactului
3.5    Evaluarea (analiza) Alternativelor
3.6    Sprijinul Tehnic In Domeniul Cercetarii De Solutii Alternative
3.7    Notiuni De Eco-conceptie A Produselor
3.8    Reconceptia Produsului (situatia In Uniunea Europeana)
3.8.1    Cerinte Esentiale
4.    PROPRIETATILE FIZICE, CHIMICE SI MECANICE ALE MATERIALELOR METALICE DIN APARATURA SI ECHIPAMENTELE ELECTRICE SI ELECTRONICE
4.1    Metalurgia Cuprului
4.1.1    Proprietati Fizice
4.1.2    Proprietati Chimice
4.1.3    Proprietati Mecanice Si Tehnologice Ale Cuprului
4.1.4    Baza De Materii Prime: Minerale, Minereuri Si Concentrate De Cupru
4.2    Nichelul
4.2.1    Caracteristici Atomice
4.2.2    Proprietatile Electrice Si Magnetice
4.2.3    Proprietatile Termice Si Termodinamice
4.2.4    Proprietatile Optice Si Acustice
4.2.5    Proprietati Chimice
4.2.6    Proprietati Mecanice
4.2.7    Proprietati Tehnologice
4.3    Aluminiul
4.3.1    Generalitati
4.3.2    Proprietati Fizice Si Caracteristicile Mecanice
4.3.3    Proprietati Chimice
5.    TEHNOLOGII DE REDUCERE, RECICLARE, RECUPERARE A DESEURILOR DIN APARATURA ELECTRICA SI ELECTRONICA
5.1    Tehnologii Generale Folosite Pentru Recuperarea Metalelor Din Deseuri Provenite Din Echipamentele Electrice Si Electronice
5.1.1    Planificarea Procesului De Dezasamblare
5.1.2    Dezasamblarea In Practica
5.1.2.1    Sortare Granulometrica
5.1.2.2    Separarea Magnetica
5.1.2.3    Separare Bazata Pe Conductivitate Electrica
5.1.2.4    Separarea Dupa Densitate
5.1.3    Procedeul Mecanic De Reciclare A Particulelor Fine
5.1.3.1    Noi Dezvoltari A Separatoarelor Pe Baza De Curent Eddy Folosit Pentru Particule Mici
5.1.3.2    Separarea Electrostatica Corona
5.1.3.3    Oscilarea
5.2    Rezultatele Studiilor Recente Privind Tehnologiile De Reducere, Recuperare A Materialelor Reciclabile Din Deseurile Provenite Din Echipamentele Electrice Si Electronice Folosind Separarea Cu Vibratie Verticala
5.2.1    Materiale Si Descrierea Metodei Folosite
5.2.2    Observarea Separarii
5.2.2.1    Separarea Materialelor Din Echipamentele Electrice Si Electronice
5.2.3    Observarea Separarii
5.2.3.1    Separarea Materalelor Din Echipamentele Electrice Si Electronice
5.2.4    Concluzii
6.    GESTIUNEA SI DEPOZITAREA DESEURILOR
6.1    Gestiunea Deseurilor
6.1.1    Necesitatea Gestiunii Deseurilor
6.1.2    Etapele Gestionarii Deseurilor
6.1.2.1    Colectarea Deseurilor
6.1.2.2    Transportul Deseurilor
6.1.2.3    Tratarea Deseurilor
6.2    Depozitarea Deseurilor
6.2.1    Metode De Depozitare
6.2.1.1    Gropile De Gunoi
7.    STADIUL ACTUAL AL CUNOASTERII BRONZURILOR CU ALUMINIU
7.1    Elemente De Aliere In Bronzurile Cu Aluminiu
7.2    Stadiul Actual Al Cunostintelor Cu Privire La Influenta Compozitiei Chimice Asupra Transformarilor De Faza In Stare Solida Si Bronzurile Cu Aluminiu Complexe
7.2.1    Influenta Fierului Si A Nichelului
8.    ALIAJE CU MEMORIA FORMEI
8.1    Particularitati De Obtinere A Amf
8.1.1    Topirea Si Turnarea Aliajelor De Cupru
8.2    Aliajele Din Cupru Obtinute Prin Metalurgia Pulberilor
8.2.1    Tratamente Termice Si Termomecanice Aplicate Aliajelor Cu Memoria Formei
9.    BIBLIOGRAFIE



Analiza potentialului turistic pe microregiuni

1.    DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL LA NIVEL EUROPEAN
1.1    Scurt Istoric
1.2    Notiuni Generale: Experienta Internationala In Turismul Rural
1.3    Motivarea Practicarii Turismului Rural. Cererea Si Oferta
1.4    Implicarea Comunitatii Europene In Dezvoltarea Turismului Rural
2.    DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL IN ROMANIA
2.1    Scurt Istoric
2.2    Notiuni Generale. Clasificarea Structurilor De Primire Turistica
2.3    Forme De Turism
2.4    Motivarea Practicarii Turismului Rural
2.5    Cererea Si Oferta
3.    CADRUL LEGAL AL DEZVOLTARII TURISMULUI RURAL SI AGROTURISMULUI IN ROMANIA
3.1    Legislatia In Turism
3.2    Asociatii Ale Prestarilor De Servicii Turistice In Mediul Rural
3.3    Turismul Rural Si Eurogites
4.    STUDII PRIVIND POTENTIALUL TURISTIC AL MUNTILOR APUSENI - MICROREGIUNEA HUEDIN
4.1    Zona Montana - Date Generale
4.2    Resurse Turistice Naturale
4.3    Resurse Antropice
4.4    Dezvoltarea Muntilor Apuseni In Strategia De Dezvoltare A Judetului Cluj
5.    STUDII PRIVIND POTENTIALUL TURISTIC IN LOCALITATEA BOLOGA (COMUNA POIENI)
5.1    Aspecte Generale
5.2    Conditii Ecologice
5.3    Aspecte Sociale
6.    ANALIZA SITUATIEI MICROREGIUNII HUEDIN. STUDIU DE CAZ
6.1    Descrierea Situatiei Pe Baza Datelor Statistice
6.2    Analiza Swot A Microregiunii
7.    ASPECTE PRIVIND MARKETINGUL PRODUSULUI TURISTIC. STRATEGII DE MARKETING
8.    PROMOVAREA TURISMULUI RURAL IN ZONA BOLOGA (COMUNA POIENI)
9.    BIBLIOGRAFIE
10.    CONCLUZII SI ANEXE

Aspecte privind potentialul natural in dezvoltarea resurselor umane

1.    INTRODUCERE
2.    POZITIA GEOGRAFICA SI LIMITELE REGIUNII
3.    POTENTIALUL NATURAL IN DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
3.1    Relieful
3.2    Factorul Climatic
3.2.1    Temperatura Aerului
3.2.2    Umezeala Aerului
3.2.3    Precipitatiile
3.2.4    Nebulozitatea
3.2.5    Vanturile
3.2.6    Sezonalitatea Climatica
3.2.7    Riscurile Climatice
3.3    Reteaua Hidrografica
3.4    Factorul Biogeografic
3.5    Invelisul De Soluri
3.6    Resursele Naturale
4.    POTENTIALUL GEODEMOGRAFIC
4.1    Densitatea Populatiei
4.1.1    Densitatea Agricola (dag)
4.1.2    Densitatea Subzistentiala (ds)
4.2    Evolutia Numerica A Populatiei
4.3    Dinamica Populatiei
4.3.1    Misacarea Naturala A Populatiei
4.3.2    Migratiile
4.4    Structurile Demografice
4.4.1    Structura Populatiei Pe Sexe
4.4.2    Structura Populatiei Pe Grupe De Varsta
4.4.3    Structura Socio - Ocupationala
4.4.4    Structura Etnica A Populatiei
4.4.5    Structura Confesionala (pe Religii) A Populatiei
5.    POTENTIALUL DE HABITAT - ASEZARILE
5.1    Formarea Si Asezarea Retelei De Asezari
5.2    Distributia Asezarilor
5.2.1    Distributia Plan - Spatiala A Asezarilor
5.2.2    Distributia Altitudinala A Asezarilor
5.3    Tipologia Asezarilor
5.3.1    Marimea Geodemografica A Asezarilor
5.3.2    Forma Asezarilor
5.3.3    Structura Asezarilor
5.3.4    Textura Asezarilor
5.3.5    Functiile Asezarilor
5.4    Ierarhia Asezarilor
5.5    Indicele De Izolare Al Asezarilor
5.6    Fenomene De Polarizare

Diversificarea serviciilor turistice - Potential turistic al statiunii Amara

1.    INTRODUCERE
2.    DIVERSIFICAREA SERVICIILOR IN TURISM
2.1    Definirea Serviciilor Turistice
2.2    Principalele Caracteristici Ale Serviciilor Turistice
2.3    Clasificarea Serviciilor Turistice
2.4    Diversificarea Serviciilor Turistice - Mijloc De Stimulare A Cererii Turistice
2.5    Forme De Turism
2.6    Particularitatile Turismului Balnear
3.    PREZENTAREA GENERALA A STATIUNII AMARA
3.1    Scurt Istoric
3.2    Cadrul Natural Al Statiunii Amara
3.3    Prezentarea Potentialului Turistic Al Statiunii Amara
3.3.1    Potentialul Turistic Natural
3.3.2    Potentialul Turistic Antropic
3.4    Tipuri De Afectiuni Principale Si Boli Asociate Tratate In Statiunea Balneoclimaterica Amara
4.    ANALIZA ACTIVITATII TURISTICE DESFASURATE IN STATIUNEA AMARA
4.1    Oferta Turistca A Statiunii Amara
4.1.1    Particularitati Ale Ofertei Turistice
4.1.2    Baza Tehnico - Materiala De Cazare
4.1.3    Baza Tehnico - Materiala De Alimentatie
4.1.4    Baza Tehnico - Materiala De Agrement
4.1.5    Baza Tehnico - Materiala De Tratament
4.2    Cererea Turistica A Statiunii Amara
4.2.1    Particularitatile Cererii Turistice
4.2.2    Indicatorii Cererii Turistice In Statiunea Amara
5.    PROIECT DE DIVERSIFICARE A SERVICIILOR TURISTICE OFERITE IN STATIUNEA AMARA
5.1    Necesitatea Diversificarii Activitatii In Cadrul Statiunii
5.2    Programe De Modernizare
6.    ANALIZA SWOT. CONCLUZII SI PROPUNERI
6.1    Analiza Swot
6.2    Concluzii
6.3    Propuneri
7.    BIBLIOGRAFIE


Valorificarea potentialului turistic al municipiului Botosani

1.    INTRODUCERE
2.    PREZENTAREA GENERALA A ZONEI
2.1    Asezarea Geografica
2.2    Populatia 16
2.3    Caile De Acces
3.    PREZENTAREA POTENTIALULUI TURISTIC AL ORASULUI
3.1    Resurse Naturale
3.1.1    Forme De Relief
3.1.2    Reteaua Hidrografica
3.1.3    Clima1
3.1.4    Flora Si Fauna
3.2    Resurse Antropice
3.2.1    Edificii Religioase
3.2.2    Edificii Culturale
3.2.3    Arta Populara
4.    PREZENTAREA BAZEI TEHNICO - MATERIALE EXISTENTE
4.1    Unitatile De Cazare
4.2    Unitatile De Alimentatie
5.    MODALITATILE DE AGREMENT
6.    VALORIFICAREA POTENTIALULUI TURISTIC AL MUNICIPIULUI BOTOSANI
6.1    Evidentierea Punctelor Tari
6.2    Evidentierea Punctelor Slabe
6.3    Evidentierea Oportunitatilor Si Amenintarilor Ce Planeaza Asupra Zonei
7.    BIBLIOGRAFIE

Studiu de caz privind statiunile balneo - turistice romanesti

1.    LISTA TABELELOR
2.    LISTA FIGURILOR
3.    LISTA ANEXELOR
4.    INTRODUCERE
5.    PROBLEMATICA STUDIATA
5.1    Obiectivele Lucrarii
5.2    Etapele Parcurse Pentru Realizarea Lucrarii
6.    TURISMUL-FENOMEN COMPLEX CONTEMPORAN
6.1    Premise. Concept. Definitii
6.2    Locul Si Rolul Turismului In Economia Nationala
6.3    Turismul In Comertul Mondial
7.    TURISMUL BALNEAR - COMPONENTA A ACTIVITATII TURISTICE
7.1    Fondul De Factori Naturali De Cura
7.1.1    Clima
7.1.2    Apele Minerale
7.1.3    Namolurile Terapeutice
7.1.4    Lacurile Terapeutice
7.1.5    Gazele Terapeutice
7.2    Serviciile De Tratament Balneoturistic
7.3    Tendinte In Turismul Balnear
7.4    Turismul Balnear In Europa
7.4.1    Factorii De Influenta Asupra Turismului Balnear European
7.5    Viitorul Turismului Balnear
7.5.1    Circulatia Globala A Veniturilor In Tarile Europene
7.5.2    Nevoia Cresterii Ajutorului Social
7.5.3    Revitalizarea Produsului Balneoturistic Romanesc
8.    GOVORA - OAZA DE LINISTE SI SANATATE
8.1    Coordonate Istorice
8.2    Coordonate Fizico-geografice
8.2.1    Asezare
8.2.2    Cai De Acces
8.2.3    Relief Si Structura Geologica
8.2.4    Clima
8.2.5    Vegetatia
8.2.6    Fauna
8.3    Serviciile Balneologice - Componenta Principala A Activitatii De Profil Din Statiunea Baile Govora
8.3.1    Profilul Statiunii
8.3.2    Factorii Naturali De Cura
8.3.3    Indicatii Terapeutice
9.    EFICIENTA ECONOMICA LA SC XYZ SA
9.1    Baza Tehnico-materiala A Statiunii
9.1.1    Baza De Tratament
9.1.2    Baza De Cazare
9.1.3    Reteaua Unitatilor De Alimentatie Publica
9.2    Descrierea Procesului Tehnologic Actual
9.3    Eficienta Economica Si Sociala
9.4    Reflectarea Eficientei "S.c. Xyz S.a."
9.5    Preturi Si Tarife Practicate In Statiunea Baile Govora
9.6    Concurent2. Pozitionarea Produselor Si Serviciilor Societatii Fata De Concurenta
9.6.1    Concurentii
9.6.2    Pozitionarea Produselor Si Serviciilor Societatii Fata De Concurenta
10.    AGREMENTUL TURISTIC - PARTE COMPONENTA A TURISMULUI BALNEAR
10.1    Serviciile De Agrement-divertisment
10.2    O Cunoastere Mai Buna A Statiunii
11.    CONCLUZII SI PROPUNERI
11.1    Concluzii Privind Activitatea Turistica La Sc Xyz Sa
11.2    Propuneri Privind Activitatea Turistica La Sc Xyz Sa
12.    BIBLIOGRAFIE
13.    LISTA TABELELOR
13.1    Tabel Nr. 1 Numarul Turistilor Sositi In Statiune In Perioada 1997-2003
13.2    Tabel Nr. 2 Evolutia Indicatorului Numar Zile Turist In Perioada 1997-2003
13.3    Tabel Nr. 3 Indicii Capacitatii De Cazare In Perioada 1997-2003
13.4    Tabel Nr. 4 Indicatori De Referinta (mii Lei)
13.5    Tabel Nr. 5 Evolutia Anuala A Indicatorului Lichiditate Globala
13.6    Tabel Nr. 6 Evolutia Anuala A Indicatorului Lichiditate Imediata
13.7    Tabel Nr. 7 Evolutia Anuala A Indicatorului Securitate Financiara
13.8    Tabel Nr. 8 Evolutia Anuala A Indicatorului Rata Rentabilitatii Economice
13.9    Tabel Nr. 9 Evolutia Anuala A Indicatorului Rata Rentabilitatii Financiare
13.10    Tabel Nr. 10 Evolutia Anuala A Indicatorului Rata Profitului
13.11    Tabel Nr. 11 Evolutia Anuala A Indicatorului Potentialul De Dezvoltare
13.12    Tabel Nr. 12 Evolutia Anuala A Indicatorului Rotatia Stocurilor
13.13    Tabel Nr. 13 Evolutia Anuala A Indicatorului Productivitatea Muncii
14.    LISTA FIGURILOR
14.1    Figura Nr. 1 Sosiri Turistice Internationale In Lume. Tendinte Si Perspective
14.2    Figura Nr. 2 Evolutia Numarului De Turisti In Perioada 1997-2003
14.3    Figura Nr. 3 Evolutia Raportului Turistilor Romani-straini
14.4    Figura Nr. 4 Evolutia Gradului De Ocupare A Statiunii In Perioada 1997-2003
14.5    Figura Nr. 5 Distributia Turistilor Pe Grupe De Varsta
14.6    Figura Nr. 6 Evolutia Anuala A Indicatorului Lichiditate Globala In Perioada 1997-2003
14.7    Figura Nr. 7 Evolutia Lichiditatii Imediate
14.8    Figura Nr. 8 Evolutia Anuala A Indicatorului Securitatea Financiara
14.9    Figura Nr. 9 Evolutia Ratei Rentabilitatii
14.10    Figura Nr. 10 Evolutia Ratei Rentabilitatii Financiare
14.11    Figura Nr. 11 Evolutia Ratei Profitului
14.12    Figura Nr. 12 Evolutia Potentialului De Dezvoltare
14.13    Figura Nr. 13 Evolutia Rotatiei Stocurilor
14.14    Figura Nr. 14 Evolutia Productivitatii Muncii
15.    LISTA ANEXELOR
15.1    Anexa Nr. 1 Prezentarea Statiunii Baile Govora
15.2    Anexa Nr. 2 Oferta Servicii Turism Intern
15.3    Anexa Nr. 3 Oferta Servicii Turism Extern
15.4    Anexa Nr. 4 Contract De Prestari Servicii Turistice
15.5    Anexa Nr. 5 Conventie Intre Sc Xyz Sa Si Agentiile De Turism
15.6    Anexa Nr. 6 Confirmare Rezervare Hotel
15.7    Anexa Nr. 7 Fisa Structurii De Primire Turistica
15.8    Anexa Nr. 8 Bilet Intrare Strand "Salus"
15.9    Anexa Nr. 9 Pliant Baile Govora

Caracterizarea produsului turistic Cheile Carasului

1.    IDENTITATEA TURISMULUI IN SECOLUL XXI - LEA
1.1    Turism Si Turist
1.2    Turismul European
2.    DEFINIREA PRODUSULUI TURISTIC
2.1    Clasificarea Produselor Turistice
2.2    Caracteristici De Calitate
2.3    Ciclul De Viata
3.    PROCESUL DE COMUNICARE
3.1    Planificarea Promotionala
3.1.1    Formele Promovarii
3.2    Strategii De Promovare
4.    CHEILE CARASULUI - PRODUS TURISTIC
4.1    Caracterizarea Produsului Turistic Cheile Carasului
4.2    Atractii Turistice
5.    ANALIZA SWOT
6.    PROMOVAREA, O SANSA DE RELANSARE A TURISMULUI DIN CHEILE CARASULUI
6.1    Rezultatele Cercetarii De Valorificare Prin Integrarea Produsului Turistic
6.2    Actiuni Si Tehnici Utilizate In Promovarea Atractivitatilor Din Parcul National Cheile Carasului
6.3    Promovarea Tezaurului Cultural
7.    CONCLUZII
8.    ANEXE
9.    CHESTIONAR
10.    BIBLIOGRAFIE

Studiu de caz privind populatia dintr-o anumita regiune

1.    INTRODUCERE
2.    CADRUL NATURAL
2.1    Asezare Si Limite
2.2    Alcatuirea Geologica Si Evolutia Paleogeografica (fig 1)
2.3    Relieful
2.4    Clima (fig A Si B)
2.5    Hidrografia (fig 3)
2.6    Vegetatia Si Fauna Fig 6
2.7    Rezervatiile Naturale Fig 7
2.8    Solurile Fig 8
3.    EVOLUTIA ISTORICA A XYZ
3.1    Incursiune Istorica In Trecutul Xyz
3.2    Integrarea Xyz Statului Roman Si Locuitorii Sai
3.2.1    Romanii
3.2.2    Populatia Musulmana
3.2.3    Bulgarii
3.2.4    Rusii
3.2.5    Germanii
4.    EVOLUTIA NUMARULUI DE LOCUITORI SI DISTRIBUTIA LOR SPATIALA
4.1    Evolutia Numarul De Locuitori Din 1878 - 1912; 1912 - 1948; 1948 - 1966; 1966 - 1992; 1992 - 2002 (la Nivel De Provincie Si De Judete)
4.1.1    Evolutia Numarului De Locuitori In Perioada 1878 - 1912
4.1.2    Evolutia Numarului De Locuitori In Perioada 1912 - 1948
4.1.3    Evolutia Numarului De Locuitori In Perioada 1948 - 1966
4.1.4    Evolutia Numarului De Locuitori In Perioada 1966 - 1992
4.1.5    Evolutia Numarului De Locuitori In Perioada 1992 - 2002
4.1.6    Evolutia Numarului De Locuitori In Judetul Xyz
4.1.7    Evolutia Numarului De Locuitori In Judetul Xyz
4.2    Distributia Spatiala A Locuitorilor
4.3    Evolutia Raportului Rural - Urban (la Nivel De Provincie Si De Judete)
5.    MISCAREA NATURALA A POPULATIEI XYZ IN SECOLUL XX
5.1    Natalitatea
5.2    Mortalitatea
5.3    Sporul Natural
5.4    Cauzele Evolutiei Sincopate A Sporului Natural
5.5    Consecintele Evolutiei Sincopate A Sporului Natural


Analiza generala privind geografia sociala

1.    INTRODUCERE
2.    RADIOACTIVITATEA COSMOGENICA
2.1    Radiatia Corpusculara
2.2    Atasarea Be7 De Particulele De Aerosol
2.3    Radioactivitatea Cosmogenica In Rezervoarele Geosferei
2.4    Metode De Determinare A Concentratiei De Be7
3.    DIFUZIA BE7 IN ATMOSFERA
3.1    Ecuatia Generala De Difuzie
3.2    Ecuatia De Difuzie A Be7
3.3    Parametrizarile Utilizate
3.3.1    Depunerea Umeda
3.3.2    Depunerea Uscata
3.3.3    Transportul Turbulent Vertical
3.3.4    Sedimentarea Gravitationala
3.3.5    Schimbul De Masa Dintre Stratosfera Si Troposfera
3.4    Rezolvarea Numerica A Ecuatiei De Difuzie A Be7
4.    REZULTATELE MODELULUI
4.1    Parametrizarile Utilizate
4.2    Rezultate Si Discutii Privind Folosirea Modelului Mudbe7
4.3    Validarea Modelului
4.3.1    Comparatia Rezultatelor Modelului Cu Valori Medii Anuale Masurate
4.3.2    Comparatia Rezultatelor Modelului Cu Valori Medii Lunare Masurate
5.    CONCLUZII
6.    BIBLIOGRAFIE

Analiza pietei turistice din Romania

1.    INTRODUCERE
2.    CONTINUTUL, PARTICULARITATILE SI STRUCTURA PIETEI TURISTICE
2.1    Turismul - Un Sector Economic In Plina Expansiune
2.2    Continutul Pietei Turistice
2.3    Elemente Constitutive Ale Pietei Turistice
2.4    Segmentarea Pietei Turistice
3.    CEREREA SI CONSUMUL TURISTIC
3.1    Particularitatile Cererii Turistice
3.2    Factorii Determinanti Ai Cererii Turistice
3.3    Motivatia Turistica
3.4    Particularitatile Consumului Turistic
3.5    Sezonalitatea Cererii Si Consumului Turistic
3.5.1    Cauzele Sezonalitatii
3.5.2    Consecintele Negative Ale Sezonalitatii
3.5.3    Strategii De Atenuare A Efectelor Sezonalitatii
3.6    Cuantificarea Cererii Si Consumului Turistic
3.7    Tendinte Ale Cererii Si Consumului Turistic
4.    OFERTA SI PRODUCTIA TURISTICA
4.1    Semnificatia Si Caracteristicile Ofertei Turistice
5.    TENDINTE PE PIATA TURISTICA
6.    ANALIZA PIETEI TURISTICE DIN ROMANIA
7.    BIBLIOGRAFIA

Obiective turistice naturale ale judetului Neamt. Studiu de caz al agentiei de turism

1.    INTRODUCERE
2.    PREZENTAREA AGENTIEI DE TURISM S. C. XYZ S. R. L.
3.    STRUCTURA ORGANIZATORICA A AGENTIEI
3.1    Fisa Postului
3.2    Sistemul Informational Al Agentiei
3.3    Neamt - Prezentare Istorica, Geografica Si Etnografica
3.4    Obiective Turistice Naturale Ale Judetului Neamt
3.5    Obiective Turistice Antropice
3.6    Obiective Turistice Religioase. Manastirile Judetului Neamt
4.    ELABORAREA PROGRAMULUI TURISTIC
4.1    Elaborarea Programului Turistic
4.2    Circulatia Turistica In Cadrul Unitatilor De Cazare Din Judetul Neamt
4.3    Gestiunea Resurselor Materiale Si Financiare
4.4    Analiza Eficientei Programului Turistic
4.5    Instrumente Si Modalitati De Decontare
5.    CONCLUZII
6.    BIBLIOGRAFIE

Cererea de turism in zona montana din Romania

1.    ASPECTE PRIVIND CEREREA TURISTICA
1.1    Semnificatia Si Particularitati Ale Cererii Turistice
1.2    Determinanti Ai Cererii Turistice
1.3    Elasticitatea Cererii Turistice
1.4    Sezonalitatea Cererii Turistice
2.    TIPURI DE TURISM CE SE POT PRACTICA IN ZONA
2.1    Turismul De Tranzit
2.2    Turismul De Drumetie Sau Itinerant
2.3    Endoturismul
2.4    Turismul Montan
2.5    Speoturismul
2.6    Turismul Sportiv
2.7    Turismul Cultural
2.8    Agroturismul. Turismul Rural. Turismul Verde Sau Ecoturismul
2.9    Silvoturismul
2.10    Turismul De Recreere
2.11    Turismul La Sfarsit De Saptamana
2.12    Tipul De Turism Mixt
3.    ZONA TURISTICA TRADITIONALA SEMENIC
3.1    Subzona Montana Semenic
3.2    Subzona Crivaia - Valiug
3.3    Subzona Trei Ape - Garana
3.4    Subzona Resita - Secu
3.5    Subzona Munceii Dognecei
4.    STUDIU DE CAZ LA S. C. XYZ S. A.
4.1    Prezentarea S. C. Xyz S. A.
4.2    Diagnosticul Potentialului Uman
4.2.1    Asigurarea Cu Personal
4.2.2    Calificarea Personalului
4.2.3    Structura Personalului
4.2.4    Eficienta Utilizarii Fortei De Munca
4.3    Diagnosticul Managementului Societatii
4.3.1    Gradul De Realizare A Criterilor De Performanta
4.4    Diagnosticul Comercial
4.4.1    Indicatori Ai Investitiei
4.5    Indicatori Ai Volumului De Activitate
4.5.1    Indicatori De Cheltuieli
4.5.2    Indicatori De Rentabilitate
4.5.3    Concurentii Societatii
4.5.4    Promovarea Serviciilor
5.    CONCLUZII
6.    BIBLIOGRAFIE

Studiu de caz privind programele turistice in sudul Romaniei

1.    TURISMUL RAMURA A ECONOMIEI ROMANESTI
1.1    Definitia Turismului
1.2    Conditiile Nationale Ale Aparitiei Si Dezvoltarii Turismului
2.    TURISMUL INTERN
2.1    Perspectivele Turismului Intern
3.    ATRACTII TURISTICE - CLASIFICARE
4.    OLTENIA
4.1    Cadru Natural Al Regiunii
4.2    File De Istorie
4.3    Relieful
4.4    Alcatuirea Geologica Si Resursele Minerale
4.5    Clima
4.6    Apele
4.7    Vegetatia, Fauna Si Rezervatiile Naturale
5.    ARTA POPULARA SI FOLCLOR
6.    ATRACTII TURISTICE IN MARILE ORASE ALE OLTENIEI
6.1    Craiova
6.2    Targu Jiu
6.3    Drobeta Turnu Severin
6.4    Ramnicu Valcea
6.5    Slatina
7.    ATRACTII NATURALE IN OLTENIA
8.    ATRACTII ANTROPICE IN OLTENIA
8.1    Manastirile Olteniei De Sub Munte
9.    TRASEE TURISTICE IN OLTENIA
10.    PROGRAMUL TURISTIC - CONCEPT
10.1    Programe Turistice In Regiunea Olteniei

Studiu de caz privind turismul ca o componenta a vietii moderne

1.    TURISMUL, COMPONENTA A VIETII MODERNE
1.1    Definiri
1.2    Factori Care Influenteaza Turismul
1.3    Forme De Turism
1.3.1    Dupa Locul De Provenienta A Turistilor
1.3.2    Dupa Momentul Si Modul De Angajare Al Prestatiilor Turistice
1.3.3    Dupa Sezonalitate
1.3.4    Dupa Gradul De Mobilitate A Turistilor
1.3.5    Dupa Mijloacele De Transport Folosite
1.3.6    Dupa Motivatia Care Genereaza Calatoria
1.3.7    Dupa Caracteristicile Social - Economice Ale Cererii
1.3.8    Dupa Varsta Participantilor
1.3.9    Dupa Principalele Caracteristici Ale Ofertei
1.3.10    In Functie De Perioada Cand Se Desfasoara
1.4    Evolutia Circulatiei Turistice In Ultimii 5 Ani In Romania
1.5    Premise De Integrare Euroturistica In Romania
2.    POTENTIALUL TURISTIC
2.1    Definiri
2.2    Resurse Turistice Naturale (potentialul Turistic Natural)
2.2.1    Potentialul Turistic Al Reliefului Montan
2.2.1.1    Carpatii Orientali
2.2.1.2    Carpatii Meridionali
2.2.1.3    Muntii Banatului
2.2.1.4    Muntii Apuseni
2.2.2    Potentialul Turistic Natural Al Unitatilor De Deal Si Podis
2.2.3    Potentialul Turistic Al Campiilor Si Luncilor
2.2.4    Potentialul Natural Turistic Al Rezervatiei Biosferei - Delta Dunarii
2.2.5    Potentialul Turistic Al Litoralului Romanesc Al Marii Negre
2.3    Resursele Turistice Antropice (potentialul Turistic Antropic)
2.3.1    Monumente Si Situri Arheologice
2.3.2    Monumente Si Ansambluri De Arhitectura
2.4    Amenajarea Turistica A Teritoriului
2.5    Infrastructura Generala A Turismului
2.5.1    Cai De Comunicatie Interne
2.5.2    Infrastructura Tehnica Speciala
2.6    Baza Tehnico - Materiala A Turismului Romanesc
3.    TURISMUL IN REZERVATII SI PARCURI NATIONALE
3.1    Definiri
3.2    Ecoturismul
3.3    Turismul Stiintific Si Ecologic In Delta Dunarii
3.4    Turismul In Parcuri Nationale Si Arii Protejate
3.5    Studiu De Caz - Parcul National Retezat - Rezervatie A Biosferei
3.5.1    Infiintare, Scop, Zonarea Interna
3.5.2    Baza Tehnico - Material Pentru Cazare
3.5.3    Categorii De Vizitatori
3.5.4    Obiective Turistice In Apropierea Parcului National Retezat
3.5.5    Activitati Desfasurate In Parcul National Retezat
3.5.6    Turism Si Reguli De Vizitare
3.5.7    Evaluari
3.5.8    Harta Parcului National Retezat - Rezervatie A Biosferei
4.    DIRECTII DE PERFECTIONARE, DEZVOLTARE SI MONITORIZARE A ACTIVITATII DE TURISM IN SPATII PROTEJATE
4.1    Probleme Legate De Organizare Si Legislatie
4.2    Actiuni De Consolidare Si Management A Spatiilor Protejate
4.3    Observatii Si Concluzii
5.    ANEXE - HARTI ALE PARCURILOR NATIONALE SI NATURALE DIN ROMANIA
6.    BIBLIOGRAFIE

Aspecte privind metodologia de dezvoltare a turismului in statiunile romanesti

1.    INTRODUCERE
2.    POTENTIALUL TURISTIC AL ROMANIEI
2.1    Definire (potential, Componente)
2.1.1    Potentialul Turistic Natural Al Romaniei
2.1.2    Potentialul Turistic Antropic
2.2    Baza Materiala A Turismului
2.3    Infrastructura Turistica
3.    STRATEGIA DE DEZVOLTARE TURISTICA
3.1    Planificarea Strategica
3.2    Tipuri De Strategii
3.3    Strategia Produsului Turistic
3.3.1    Caracteristicile Produsului Turistic
3.3.2    Tipuri De Produse Turistice
3.4    Distributia Produsului Turistic
3.5    Promovarea Produsului Turistic
4.    PREZENTAREA STATIUNII XYZ
4.1    Prezentare Generala
4.2    Potentialul Turistic Al Depresiunii Dornelor
4.3    Infrastructura Turistica Din Depresiunea Dornelor
4.4    Baza Materiala Turistica Din Depresiunea Dornelor
4.5    Forme De Turism Practicate
5.    DIRECTII STRATEGICE DE DEZVOLTARE SI PERFECTIONARE A ACTIVITATII TURISTICE
5.1    Premise
5.2    Directii Strategice De Dezvoltare
5.3    Directii De Perfectionare A Activitatii Turistice
5.3.1    Protectia Mediului Natural
5.3.2    Promovarea Ofertei
5.4    Turismul Rural Si Agroturismul In Depresiunea Dornelor
5.4.1    Evolutia Turismului Rural
5.4.2    Structura Produsului Agroturistic
5.5    Efectele Sociale Ale Dezvoltarii Activitatii Agroturistice In Zona Dornelor
6.    CONCLUZII
7.    BIBLIOGRAFIE


Economia turismului in Sighisoara


1.    INTRODUCERE
2.    ARGUMENT
3.    MUNICIPIUL SIGHISOARA
3.1    Asezarea Geografica
3.2    Pozitie Geografica
3.3    Cai De Acces
3.4    Dezvoltarea Economica
3.5    Clima
3.6    Relief
3.7    Flora
4.    OBIECTIVE TURISTICE
4.1    Principalele Trasee Turistice
4.2    Excursii De Doua Zile
4.3    Unitati Hoteliere
4.4    Unitati De Agrement
4.5    Unitati De Tratament
5.    ANALIZA CIRCULATIEI TURISTICE
6.    PROPUNERI DE VALORIFICARE
7.    HARTA MUNICIPIULUI SIGHISOARA
8.    CONCLUZIE
9.    BIBLIOGRAFIE

Marketing in activitatea de turism si serviciile oferite in domeniul hotelier

1.    SCURTA MOTIVARE PRIVIND ALEGEREA TEMEI PENTRU PREZENTA LUCRARE DE LICENTA
2.    SISTEMUL CERCETARILOR DE MARKETING
2.1    Sistemul Informational De Marketing
2.2    Sistemului Cercetarilor De Marketing
2.3    Etapele Unei Cercetari De Marketing
3.    MARKETING HOTELIER
3.1    Politica De Produs
3.2    Politica De Pret
3.3    Politica De Promovare
3.4    Politica De Distributie
4.    ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE TURISM IN CADRUL HOTELULUI "XYZ", BORSA MARAMURES
4.1    Prezentarea Hotelului
4.2    Analiza Mediului Intern De Marketing
4.3    Analiza Mediul Extern De Marketing
4.3.1    Analiza Micromediului De Marketing
4.3.2    Analiza Macromediului De Marketing. (analiza Pest)
4.3.3    Analiza Swot A Hotelului "Xyz"
4.4    Determinarea Eficentei Economice A Activitatiilor De Cazare Din Cadrul Hotelului
5.    CERCETARE DE MARKETING PRIVIND ACTIVITATEA DE TURSIM SI SERVICIILE OFERITE IN CADRUL HOTELULULUI "žXYZ", BORSA, MARAMURES
5.1    Rezumat
5.2    Introducere
5.3    Fisa Metodologica
5.4    Produs / Servicii
5.5    Promovare
5.6    Pret / Tarif
5.7    Profilul Consumatorului
6.    CONCLUZII
7.    ANEXE
7.1    Importanta Acordata Criteriilor
7.2    Aprecierea Hotelului "Xyz"
7.3    Chestionar Final Utilizat In Cercetare
8.    BIBLIOGRAFIE


Potentialul turistic al Parcului National Retezat

1.    DEZVOLTARE DURABILA
1.1    Concepte Si Terminologii
1.2    Interpretari Privind Conceptul De Dezvoltare Durabila
1.3    Dezvoltarea Durabila Si Summit - Ul De La Johannesburg, 2002
2.    TURISMUL DURABIL
2.1    Clarificari Conceptuale Si Terminologice
2.2    Turismul Si Mediul
2.3    Forme Ale Turismului Durabil
3.    STRATEGII DE REALIZARE A DEZVOLTARII DURABILE
3.1    Dimensiunile Dezvoltarii Durabile
3.2    Etapele Desfasurarii Dezvoltarii Durabile
4.    TURISMUL IN ARIILE PROTEJATE
4.1    Turismul In Arii Protejate In Lume
4.2    Turismul In Ariile Protejate Din Romania
4.3    Profilul Turistului In Arii Protejate (ecoturistul)
5.    PRODUSUL TURISTIC PARC NATIONAL RETEZAT
5.1    Infiintarea Parcului National Retezat
5.2    Date Privind Parcul National Retezat
5.2.1    Dimensionarea Parcului National Retezat
5.2.2    Flora Si Fauna Din Parcul National Retezat
5.2.3    Tipuri De Asezari In Parcul National Retezat
5.3    Administratia Parcului National Retezat
5.4    Potentialului Turistic Al Parcului National Retezat
5.5    Forme De Turism Practicabile In Parcul National Retezat
5.6    Principalele Unitati De Cazare In Parcul National Retezat
5.7    Dezvoltare Durabila In Parcul National Retezat
5.7.1    Statutul De Conservare Al Parcului National Retezat
5.7.2    Principalele Restrictii Din Parcul National Retezat
5.7.3    Impactul Turismului Asupra Mediului In Parcul National Retezat
6.    CONCLUZII
7.    BIBLIOGRAFIE

Prezentare muntilor romanesti in geografia germana

1.    INTRODUCERE
2.    POZITIA GEOGRAFICA SI LIMITELE MASIVULUI FAGARAS
3.    STRUCTURA GEOLOGICA
4.    EVOLUTIA PALEOGEOGRAFICA
4.1    Epoca Prehercinica
4.2    Epoca Hercinica
4.3    Epoca Carpatica
5.    CARACTERISTICI ALE VERSANTULUI NORDIC AL MUNTILOR FAGARAS
5.1    Variatia Zapezii In Perioada Glaciara
5.2    Variatia Zapezii In Prezent
5.2.1    Valea Avrig - Riul Mare
5.2.2    Valea Serbota Si Valea Saratii
5.2.3    Valea Laita
5.2.4    Valea Doamnei
5.2.5    Valea Balea
5.2.6    Valea Arpasul Mare
5.2.7    Valea Podragu
5.2.8    Valea Sambetei
6.    CARACTERISTICILE VERSANTULUI SUDIC
6.1    Valea Topolog
6.2    Valea Capra
6.3    Valea Buda
7.    CONCLUZII
8.    BIBLIOGRAFIE

Aspecte privind reabilitarea habitatelor naturale din cadrul parcurilor nationale



1.    INTRODUCERE
2.    PARCUL NATIONAL CALIMANI
2.1    Limite
2.2    Categorii De Rezervatii Din Cadrul Parcului National Calimani
2.2.1    Rezervatia "Jnepenis Cu Pinus Cembra - Calimani"
2.2.2    Rezervatia Geologica "12 Apostoli"
3.    EVALUAREA IMPACTULUI ANTROPIC ASUPRA HABITATELOR NATURALE DIN PARCUL NATIONAL CALIMANI
3.1    Tipuri De Habitate Naturale In Parcul National Calimani Si Raportul Lor Cu Habitatele De Importanta Comunitara
3.2    Impactul Activitatilor Miniere Asupra Habitatelor Din Parcul National Calimani
3.3    Padurea Intre Defrisare Si Plantare
4.    PROIECTIA EXPLOATARILOR MINIERE DE SULF IN PEISAJULUI PARCULUI NATIONAL CALIMANI
5.    PROPUNERI IN VEDEREA REABILITARII HABITATELOR NATURALE DIN CADRUL PARCULUI NATIONAL CALIMANI
6.    CONCLUZII
7.    BIBLIOGRAFIE

Analiza fizico - geografica privind valea unui rau

1.    INTRODUCERE
2.    ASEZARE GEOGRAFICA SI ISTORICUL CERCETARII
2.1    Asezare Si Limite
2.1.1    Asezarea Geografica
2.1.2    Limite
2.1.3    Relatia Vaii Oltetului Cu Valea Oltului
2.2    Istoricul Cercetarilor
3.    STUDIUL CONDITIILOR FIZICO - GEOGRAFICE
3.1    Geologia
3.1.1    Evolutia Paleogeografica
3.1.1.1    Etaba Precambriana
3.1.1.2    Etapa Paleozoica
3.1.1.3    Etapa Peruvian Superior - Triasic Superior
3.1.1.4    Etapa Jurasic Mediu - Cretacic Superior
3.1.1.5    Etapa Badenian - Cuaternar Inferior
3.1.1.6    Etapa Modelarii Subaeriene
3.1.1.7    Depozitele De Cuvertura
3.1.1.8    Depozitele De Suprafata (cuaternare)
3.2    Relieful
3.2.1    Morfogeneza Reliefului
3.2.2    Morfometria
3.2.2.1    Hipsometria
3.2.2.2    Densitatea Fragmentarii Reliefului
3.2.2.3    Adancimea Fragmentarii (energia Reliefului)
3.2.3    Morfografie
3.2.4    Procesele Geomorfologice Actuale
3.2.4.1    Factorii Favorizanti
3.2.4.2    Procesele Actuale
3.2.4.2.1    Procesele De Versant
3.2.4.2.2    Procesele De Albie
3.2.4.2.3    Procesele Antropice
3.2.4.3    Consecintele Proceselor Geomorfologice Actuale
3.3    Clima
3.3.1    Factori Genetici Ai Climei
3.3.1.1    Factorii Radiativi
3.3.1.1.1    Radiatia Solara Directa
3.3.1.1.2    Radiatia Difuza
3.3.1.1.3    Radiatia Totala
3.3.1.1.4    Radiatia Reflectata
3.3.1.1.5    Radiatia Efectiva
3.3.1.1.6    Bilantul Radiativ
3.3.1.2    Factori Dinamici
3.3.1.2.1    Sisteme Barice
3.3.1.2.2    Tipurile Caracteristice De Timp
3.3.1.3    Factori Fizico - Geografici
3.3.1.3.1    Relieful
3.3.1.3.2    Hidrografia
3.3.1.3.3    Vegetatia
3.3.1.3.4    Solurile
3.3.1.4    Factorii Antropici
3.3.2    Particularitatile Elementelor Climatice
3.3.2.1    Temperatura Aerului
3.3.2.1.1    Temperatura Medie Anuala
3.3.2.1.2    Temperaturile Medii Lunare
3.3.2.1.3    Temperaturile Medii Zilnice
3.3.2.1.4    Temperaturile Minime Si Maxime Absolute
3.3.2.1.5    Frecventa Zilelor Cu Temperaturi Caracteristice
3.3.2.2    Temperatura Solului
3.3.2.3    Umezeala Relativa A Aerului
3.3.2.4    Nebulozitatea
3.3.2.5    Durata De Stralucire A Soarelui
3.3.2.6    Presiunea Atmosferica
3.3.2.7    Precipitatiile Atmosferice
3.3.2.7.1    Precipitatiile Medii Anuale
3.3.2.7.2    Precipitatiile Medii Lunare
3.3.2.7.3    Coeficientul Pluviometric
3.3.2.7.4    Precipitatiile Maxime Si Minime Absolute
3.3.2.7.5    Cantitatea Maxima De Precipitatii In 24 De Ore
3.3.2.7.6    Stratul De Zapada
3.3.2.7.7    Frecventa Zilelor Cu Precipitatii
3.3.2.8    Vantul
3.3.2.8.1    Frecventa Medie Pe Directie
3.3.2.8.2    Viteza Medie
3.3.2.9    Alte Fenomene Meteorologice
3.3.2.9.1    Ceata
3.3.2.9.2    Chiciura
3.3.2.9.3    Poleiul
3.3.2.9.4    Bruma
3.3.2.9.5    Viscolul
3.3.2.9.6    Orajele
3.3.3    Fenomene Climatice De Risc
3.4    Apele
3.4.1    Reteaua Hidrografica
3.4.1.1    Caractere Morfohidrografice
3.4.1.2    Date Hidrografice
3.4.1.2.1    Debitele Lichide
3.4.1.2.2    Debitul Solid
3.4.1.2.3    Temperatura Apei
3.4.2    Lacurile
3.4.3    Apele Subterane
3.4.3.1    Apele De Adancime
3.4.3.2    Apele Freatice
3.5    Vegetatia Si Fauna
3.5.1    Vegetatia
3.5.1.1    Vegetatia Zonala
3.5.1.2    Vegetatia Azonala
3.5.1.3    Caracteristici Actuale Ale Covorului Vegetal
3.5.1.4    Sezonul De Vegetatie
3.5.2    Fauna
3.5.2.1    Fauna Specifica Vegetatiei Zonale
3.5.2.2    Fauna De Lunca
3.5.2.3    Fauna Piscicola
3.5.2.4    Microfauna
3.5.2.5    Caracteristici Actuale
3.6    Solurile
3.6.1    Factorii Pedogenetici
3.6.1.1    Clima
3.6.1.2    Organismele
3.6.1.3    Relieful
3.6.1.4    Roca Parentala
3.6.1.5    Apa Freatica Si Stagnanta
3.6.1.6    Timpul
3.6.1.7    Activitatea Umana
3.6.2    Caracterizarea Invelisului De Sol
3.6.2.1    Soluri Zonale
3.6.2.1.1    Clasa Nudisoluri
3.6.2.1.2    Clasa Molisoluri
3.6.2.1.3    Clasa Argiluvisoluri
3.6.2.1.4    Clasa Cambisoluri
3.6.3    Indicatori Ai Pedodiversitatii
3.6.3.1    Pedadiversitatea Genetica
3.6.3.1.1    Variabilitatea Solurior
3.6.3.1.2    Ponderea Solurilor
3.6.3.1.3    Indicele Tapapedogeografic
3.6.3.2    Pedadiversitatea Spatiala
3.6.3.2.1    Marimea Arealelor
3.6.3.2.2    Suprafata Medie A Arealelor
3.6.3.2.3    Forma Arealelor
3.6.3.2.4    Indicile De Complexitate
3.6.4    Elementele Privind Degradarea Solurilor
3.6.4.1    Caractere Generale
3.6.4.2    Tipuri De Degradare
3.6.4.2.1    Eroziunea Prin Apa
3.6.4.2.2    Eroziunea Prin Vant (eoliana)
3.6.4.2.3    Deplasarile De Teren
3.6.4.2.4    Compactarea, Formarea De Crusta Si Intarirea Masei Solului
3.6.4.2.5    Acidifierea
3.6.4.2.6    Pierderea De Nutrienti
3.6.4.2.7    Poluarea
3.6.5    Fertilitate, Folosinta, Ameliorare
3.6.5.1    Fertilitatea
3.6.5.2    Folosinta Solurilor (terenurilor)
3.6.5.3    Ameliorarea Solurilor
3.6.5.3.1    Lucrari De Mobilizare
3.6.5.3.2    Aplicarea De Amendamente Calcaroase
4.    BIBLIOGRAFIE



Comuna in Romania din punctul de vedere al geografiei umane

1.    INTRODUCERE
1.1    Pozitia Si Localizarea Geografica A Comunei Xyz
1.2    Scurta Prezentare A Comunei Xyz
2.    PREZENTAREA CADRULUI NATURAL
2.1    Relief
2.2    Clima
2.3    Hidrografie
2.4    Vegetatie
2.5    Fauna
2.6    Soluri
2.7    Resurse Si Rezervatii
3.    GEOGRAFIA POPULATIEI
3.1    Evolutia Numerica A Populatiei
3.2    Elementele Dinamicii Populatiei
3.2.1    Natalitatea
3.2.2    Mortalitatea
3.2.3    Bilantul Natural
3.2.4    Migratiile
3.3    Densitatea Populatiei
3.4    Structura Populatiei
3.4.1    Structura Populatiei Pe Grupe De Varste Si Sexe
3.4.2    Structura Socio - Economica
3.4.3    Structura Etnica
3.4.4    Structura Confesionala
3.4.5    Structura Lingvistica
4.    GEOGRAFIA ASEZARILOR
4.1    Evolutia Asezarilor Rurale
4.2    Tipul Asezarilor Rurale Dupa Marime, Forma, Structura, Profil Economic
4.3    Etnografie Si Folclor
4.3.1    Gospodaria Traditionala
4.3.2    Obiceiuri Si Traditii, Mestesuguri Taranesti
4.3.3    Portul Popular
5.    GEOGRAFIA AGRICULTURII
5.1    Moduri De Utilizare A Terenurilor
5.2    Cultura Plantelor
5.3    Cresterea Animalelor
5.4    Terenuri Forestiere
6.    DOTARI EDILITARO - GOSPODARESTI
7.    ALTE RAMURI ECONOMICE
7.1    Cai De Comunicatie Si Transport
7.2    Industria
7.3    Comertul
7.4    Turismul
8.    CONCLUZII GENERALE
9.    BIBLIOGRAFIE

Studiu de caz privind pedogeografia luncii fluviilor


1.    INTRODUCERE
1.1    Asezare Geografica, Limite Si Istoricul Cercetarilor
1.2    Date Geologice Si Materiale Parentale De Sol
1.3    Relieful
1.4    Clima
1.5    Date Hidrografice, Hidrologice Si Hidrogeologice
1.6    Vegetatia Si Fauna
1.7    Invelisul De Sol
1.8    Gruparea Terenurilor Dupa Pretabilitatea La Arabil
1.9    Utilizarea Terenurilor
1.10    Cerinte Si Masuri Agropedoameliorative
2.    CONCLUZII
3.    BIBLIOGRAFIE

Aspecte privind tipologia gospodarilor in satele romanesti

1.    INTRODUCERE
2.    PROBLEME GENERALE LEGATE DE SATUL ROMANESC
3.    INCADRAREA SATULUI IN TERITORIU
4.    NUMARUL PERSOANELOR DIN FAMILIE
5.    NUMARUL FAMILIILOR DIN GOSPODARIE
6.    VARSTA CAPULUI DE FAMILIE
7.    SEXUL CAPULUI DE FAMILIE
8.    NUMAR COPII PRESCOLARI
9.    NUMAR COPII DE SCOLARI
10.    PROFESIA CAPULUI DE FAMILIE
11.    NUMARUL ANIMALELOR DIN FIECARE GOSPODARIE
12.    NUMARUL POSTURIOR TELEFONICE
13.    ALIMENTAREA CU APA
14.    GRADUL DE ELECTRIFICARE AL LOCUINTELOR
15.    STRUCTURA RELIGIOASA
16.    GRADUL DE INNOIRE AL LOCUINTELOR
17.    NUMARUL TRACTOARELOR
18.    NUMARUL AUTOTURISMELOR
19.    VARSTA MEMBRILOR DE FAMILIE
20.    INVENTAR
21.    CONCLUZII
22.    BIBLIOGRAFIE

Studiu de caz privind geografia urbana

1.    INTRODUCERE
2.    ANTIFUNGICE DE UZ DERMATOLOGIC
2.1    Antifungice Pentru Uz Topic
2.2    Antifungice Pentru Uz Sistemic
3.    EMOLIENTE SI PROTECTOARE
3.1    Produse Pe Baza De Oxid De Zinc
3.2    Produsepe Baza De Carmabida
3.3    Alte Emoliente Si Protectoare
4.    PREPARATE PENTRU TRATAMENTUL RANILOR SI ULCERULUI
4.1    Cicatrizante
4.2    Enzime
4.3    Alte Preparate Pentru Rani
5.    ANTIPLURIGINOASE, ANTIHISTAMINICA, ANESTEZICE DE UZ LOCAL
5.1    Antihistaminicepentru Uz Topic
5.2    Anestezice Locale
6.    ANTIPSORIAZICE
6.1    Antipsoriazice De Uz Local
6.2    Antipsoriazice De Uz Sistemic
7.    ANTIBIOTICE SI CHIMIOTERAPEUTICE DE UZ DERMATOLOGIC
7.1    Antibiotice Preparate Pentru Aplicatii Locale
7.2    Chimioterapeutice Pentru Aplicatii Locale
8.    CORTICOSTEROIZI DE UZ DERMATOLOGIC
8.1    Corticosteroizi Simpli
8.2    Corticosteroizi In Combinatii Cu Antiseptice
8.3    Corticoizi In Combinatii Cu Antibiotice
8.4    Corticosteroizi, Alte Combinatii
9.    ANTISEPTICE SI DEZINFECTANTE
9.1    Biguamidesi Amide
9.2    Fenoli Si Derivati
9.3    Produse Derivati De Iod
9.4    Derivati De Chinolina
9.5    Compusi De Amoniu Cuaternar
9.6    Derivati De Mercur
9.7    Alte Aniseptice Si Dezinfectante
10.    ALTE PREPARATE DE UZ DERMATOLOGICE
10.1    Sampoane Medicinale
10.2    Keratolitici
10.3    Alte Preparate Dermatologice
11.    BIBLIOGRAFIE




Aspecte pricipale privind amenajarile rurale vaile raurilor

1.    INTRODUCERE
2.    CADRUL FIZICO - GEOGRAFIC
2.1    Pozitia Si Localizarea Geografica
2.2    Istoricul Cercetarilor
2.3    Elemente De Ordin Geologic
2.4    Reliefului
2.5    Clima
2.6    Hidrografia
2.7    Caracterizarea Biogeografica
2.8    Solurile
3.    POPULATIA
3.1    Consideratii Istorico - Geografice
3.2    Evolutia Numarului De Locuitori
3.3    Miscarea Naturala A Populatiei
3.4    Miscarea Migratorie A Populatiei
3.5    Densitatea Populatiei
3.6    Structura Populatiei
3.6.1    Pe Grupe De Varsta Si Sexe
3.6.2    Srtuctura Social - Economica
3.6.3    Structura Etnica, Lingvistica, Confesionala
3.6.4    Gradul De Instruire Al Populatiei
4.    ECONOMIA
4.1    Agricultura
4.1.1    Modul De Utilizare A Terenurilor
4.1.2    Cultura Plantelor
4.1.3    Cresterea Animalelor
4.2    Industria
4.3    Activitatea Comerciala Si Serviciile
4.4    Caile De Comunicatie
4.5    Resursele Turistice Si Valorificarea Lor
4.5.1    Tipuri De Obiective
4.5.1.1    Obiective Cultural - Istorice
4.5.1.2    Obiective Si Manifestari Etnofolclorice
4.5.2    Infrastructura
4.5.2.1    Accesibilitate
4.5.2.2    Amenajari Turistice
4.5.3    Circulatia Turistica
4.5.4    Forme De Turism Practicate
5.    PRINCIPALELE DIRECTII DE DEZVOLTARE
5.1    Probleme De Mediu
5.2    Probleme De Amenajare Si Organizare A Teritoriului
6.    CONCLUZII GENERALE
7.    BIBLIOGRAFIE