METODE MATEMATICE DE PRELUCRARE A SEMNALELOR

CUPRINS
      Introducere      3
   1. Preliminarii     5
     1. Măsura şi integrabilitatea Lebesgue  5
     2. Spaţii [pic]   9
     3. Funcţii olomorfe    10
     4. Semnale şi sisteme  12
     5. Elemente de teoria distribuţiilor. Impulsul     15
     6. Convoluţie şi corelaţie   19
   2. Serii Fourier. Prelucrarea semnalelor periodice    23
   3. Prelucrarea semnalelor continue   36
      3.1 Transformata Fourier     37
                  3.1.1 Transformata Fourier în [pic]    37
                  3.1.2 Transformarea Fourier în S 41
                  3.1.3 Transformarea Fourier în [pic]   43
                  3.1.4 Transformarea Fourier a distribuţiilor 44
      3.2 Transformata Laplace     45
      3.3 Transformata Mellin      54
      3.4 Transformata Hilbert     54
      3.5 Transformata Hartley     58
   4. Prelucrarea semnalelor digitale   61
      4.1 Transformata Fourier discretă 63
      4.2 Transformata Fourier-Walsh    66
      4.3 Transformata  în [pic]   69
      4.4 Transformata Hilbert discretă 74
   5. Aplicaţii. Prelucrarea sunetului şi a imaginii     77
   Bibliografie   81

SISTEM INFORMATIC PENTRU CONTABILITATEA FINANCIARA

CUPRINS
Cap. I    ÎNTREPRINDEREA- LOCUL ŞI ROLUL INFORMAŢIONAL
         I.1    Dezvoltarea  tehnicii  de  calcul  şi  creşterea  nevoii  de
informaţii
         I.2   Sistemul informaţional şi Întreprinderea
         I.3   Contabilitatea şi sistemul informaţional al întreprinderii
              I.3.1  Introducere în problemaţica contabilităţii
              I.3.2  Contabilitatea financiară în România
              I.3.3  Perspective în dezvoltarea contabilităţii in România
              I.3.4  Sistemul informaţional contabil
          I.4    Necesitatea  automatizării  fluxurilor  informaţionale   in
cadrul
                 unităţii economice
         I.5  Reglementări legale privind utilizarea sistemelor  informatice
                 în contabilitate
Cap.II    ANALIZA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL LA
              SOCIETATEA COMERCIALA ELVEST SA
        II.1   Prezentarea societăţii comerciale ELVEST SA
        II.2   Analiza critică a sistemului informaţional existent
        II.3   Necesitatea  şi  oportunitatea  realizării  unui  nou  sistem
informatic
Cap.III   PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC PRIVIND
              CONTABILITATEA FINANCIARĂ
         III.1  Conceperea sistemului informatic
              III.1.1  Definirea obiectivelor sistemului informatic
               III.1.2    Proiectarea  intrarilor  şi  ieşirilor  sistemului
informatic
         III.2  Proiectarea bazei informaţionale
              III.2.1 MCD
              III.2.2 MLD.Baze relaţionale
Cap. IV   REALIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC PRIVIND
               CONTABILITATEA FINANCIARĂ
         IV.1  Programarea orientată obiect scurtă prezentare
         IV.2  Proiectarea sistemului de meniuri
         IV.3 Elaborarea programelor
Cap. V    ANALIZA EFICIENŢEI SISTEMULUI INFORMATIC REALIZAT
104 pagini
Prezentare PowerPoint

SISTEM INFORMATIC PRIVIND LANSAREA SI URMARIREA PRODUCTIEI LA O SOCIETATE DE CONFECTII

                                               CUPRINS
CAPITOLUL  I   ROLUL ŞI IMPORTANŢA LANSĂRII ŞI URMĂRIRII PRODUCŢIEI 3
  1.1 Conducerea operativă a producţiei. Conceptele de lansare  şi  urmărire
  a producţiei    3
  1.2 Subactivitatea lansarea producţiei      7
  1.3 Subactivitatea urmărirea producţiei     10
CAPITOLUL  II PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE
  ''CONFECŢIA " S.A. TG.JIU  12
  2.1 Scurt istoric al societăţii comerciale “Confecţia” S.A Tg-Jiu 12
  2.2 Prezentarea generală a societăţii comerciale “Confecţia” S.A Tg-Jiu 13
   2.2.1 Obiectul de activitate al S.C. “Confecţia” S.A. 14
   2.2.2. Atribuţiile S.C. “Confecţia” S.A.  14
  2.3 Structura organizatorică     16
  2.4 Biroul organizarea producţiei şi normarea muncii   17
CAPITOLUL  III PREZENTAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ACTUAL AL ACTIVITĂŢILOR
DE LANSARE ŞI URMĂRIRE A PRODUCŢIEI     19
  3.1 Prezentarea documentelor identificate în sistem    19
  3.2 Organigrama prelucrării datelor în sistemul existent     28
  3.3 Evaluarea critică a sistemului informaţional existent    31
CAPITOLUL  IV PROIECTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI INFORMATIC    33
  4.1 Obiectivele noului sistem    33
  4.2 Proiectarea situaţiilor de ieşire 35
  4.3 Proiectarea bazei informaţionale  43
  4.4 Codificarea atributelor      48
CAPITOLUL  V PROIECTAREA DE DETALIU     50
  5.1 Conţinutul proiectării de detaliu 50
  5.2 Proiectarea bazelor de date  52
  5.3 Proiectarea procedurilor şi programelor 58
  5.4 Implementarea sistemului informatic     59
BIBLOGRAFIE
ANEXE

Sistem marketing bazat pe web-tehnologii cu acces la baze de date

Cuprins
Introducere 8
1 Noţiuni generale     9
1.1 Arhitectura client-server     9
1.1.1 Scurt istoric    9
  1.1.1.1 Modelul “host-computer + terminale” şi SGBD multiuser    9
  1.1.1.2 Computere personale şi SGBD desktop     10
1.1.2 Particularităţile şi avantajele arhitecturii “client/server” 11
1.1.3 Sisteme informaţionale multinivel şi Internet     14
1.2 Web-acces la Baze de Date     15
1.2.1 Generalităţi     15
  1.2.1.1 Schema de lucru   16
  1.2.1.2 Adresă de reţea   18
  1.2.1.3 Mediul de lucru al unui server     18
1.2.2 Scenarii de acces la BD     19
  1.2.2.1 Conversia conţinutului BD în documente statice     20
  1.2.2.2 Crearea dinamică a documentelor hypertext în baza conţinutului BD
         20
  1.2.2.3 Crearea DI pe baza unor SGBD-uri înalt productive  prin  limbajul
         SQL     21
1.2.3 Retrospectiva web-tehnologiilor  23
  1.2.3.1 WWW-server NCSA HTTPD  23
  1.2.3.2 Serverul SQL al firmei Oracle      23
  1.2.3.3 Bibliotecile şi funcţiile limbajului C  23
  1.2.3.4 Limbajul de programare Perl  24
  1.2.3.5 Pachetul Web – Oracle - Web  24
  1.2.3.6 Pachetul Cold Fusion al firmei Allaire Corp   25
1.3 Modelul relaţional. Proiectarea Bazelor de Date     25
1.3.1 Modelul relaţional    25
  1.3.1.1 Structura relaţională a datelor    27
  1.3.1.2 Constrângeri de integritate  29
  1.3.1.3 Operaţii de actualizare      31
1.3.2 Proiectarea Bazelor de Date 33
  1.3.2.2 Forma normală unu 34
  1.3.2.3 Forma normală doi 34
  1.3.2.4 Forma normală trei     35
2 Mijloacele de elaborare   41
2.1 Web-programare: limbajul PHP  41
2.1.1 Noţiuni de PHP   41
2.1.2 Posibilităţile PHP    42
2.1.3 Avantajele PHP   42
2.1.4 Neajunsurile PHP 43
2.2 Web-sisteme BD: serverul MySQL     44
2.2.1 Noţiuni de MySQL 44
2.2.2 Posibilităţile MySQL  44
2.2.3 Neajunsurile MySQL    45
3 Descrierea elaborării     46
3.1 Proiectarea logică a Bazei de Date “C-Market.md”    46
3.1.1 Determinarea dependenţelor funcţionale 46
3.1.2 Normalizarea     51
3.2 Descrierea web-site-ului      59
3.2.1 Opţiunea “Prima” 60
3.2.2 Opţiunea “Market”     61
3.2.3 Opţiunea “Publicum”   64
3.2.4 Opţiunea “Cautare”    65
4 Partea economică     66
4.1 Modele financiar-tranzacţionale în comerţul electronic   66
4.2 Evaluarea economică a proiectului “www.c-market.md” 69
5 Protecţia muncii     73
5.1 Aprecierea pericolului la monitor  73
5.2 Calcularea iluminatului artificial în încăpere      77
5.3 Analiza condiţiilor de muncă. Factorii dăunători la locul de lucru  78
Concluzii   80
Biblografie 81
Anexe 82
Anexa 1 (Clienţi “ultrafini” în arhitectura client/server)   82
Anexa 2 (Schema logică a bazei de date “CMarket”) 83
Anexa 3 (Schema-bloc a Web-aplicaţiei) 84
Anexa 4 (Listingul Web-aplicaţiei)     87
      -----------------------
                                       5
                                 A elaborat.
                                 A verificat
                                 Control n.
                                  A aprobat
 D. Ciorbă
                                 V. Cotelea
                                     Lit.
                                    Coala
                                    Coli
                                       100
V. Madan
                                  V. Beşliu
                             UTM.2152.02.204 ME
 Sistem marketing bazat pe web-tehnologii cu acces la baze de date
     Mod Coala   nr. Document     Semnăt.    Data

Tehnologia WAP, Elaborarea unei pagini WAP

INTRODUCERE 8
1 . UN SISTEM  DE LEGĂTURĂ MOBILĂ CELULARĂ CDMA    11
  1.1.      Caracteristica  generală  şi  principiile de  funcţionare     11
  1.2. Standardul  CDMA      22
  1.3. Compararea  tehnologiilor  a  accesului  multiplu 23
  1.4. Tehnologia  multiacces     26
  1.5. Principiile  de  bază  CDMA      27
  1.6. Standardul  802.11 ( Radio - Ethernet )     28
  1.7. Modularea  semnalului  de  bandă  largă     29
  1.8. Compararea  metodelor  DSSS  şi  FHSS  31
2. WAP – INFORMAŢIA  GENERALĂ     32
  2.1. Principiile  de  lucru  a  WAP-ului    33
  2.2. Stackul  de  protocoale  WAP     34
  2.3. Specificarea  WAE     36
  2.4. Protocoalele  nivelului  de  sesiune  şi  de  transport      38
  2.5. GPRS ( General  Packet  Radio  Services )   39
  2.6. Modernizarea  reţelei  principale  GSM 40
  2.7. Nodurile  noi  pentru  transferul  de  date  de  pachet      40
  2.8. Modernizarea  nodurilor  existente  GSM     41
  2.9. Dezvoltarea  GPRS     41
  2.10. Aplicaţiile  GPRS    42
  2.11. Reţele  GPRS – GSM   43
  2.12. Metodele  alternative  de  transfer  de  date  pe  conexiunea
  mobilă  şi  GPRS     44
    2.12.1. Metoda 14.4 kbiţi / sec     45
    2.12.2. HSCSD ( High Speed Circuit Switched Data )   45
    2.12.3. CDPD ( Cellular Digital Packet Data )  45
    2.12.4. GPRS ( General Packet Radio Service )  46
  2.13.  Platforma  UP.Link  47
  2.14. Operaţiunea  Web     49
  2.15. Operaţiunea  UP.Link 50
3. TELEFOANELE  CU  SUSŢINEREA  WAP-ULUI     52
  3.1. Nokia  3330     54
  3.2. Ericsson  T39   58
    Caracteristicele  generale :  59
  3.3. Simulatorul  pentru  vizualizarea  paginelor  WAP 62
    3.3.1. Modurile  de  lucru  lui  UP.Simulator  62
    3.3.3. Selectarea  unui  punct      64
    3.3.4 Mecanismul  BACK   64
    3.3.5. Întoarcerea  la  Developer  Home  card  64
    3.3.6. Introducerea  textului 64
    3.3.7. Introducerea  unui  URL      66
    3.3.8. Interacţiunea  cu  cash-ul  lui  UP.Browser   66
    3.3.9. Utilizarea  lui  UP.Simulator  pentru  vizualizarea  cash-ului 66
  3.4. WML ( Wireless Markup Language ) 67
  3.4.1. Elementele  corecte  lui  WML  68
  3.4.2. Crearea  aplicaţiilor  cu  ajutorul  limbajului  WML 69
  3.4.3. Interpelarea  unui  script     69
4. ELABORAREA  UNEI  PAGINI  WAP  A  CATEDREI  TEHNOLOGII  INFORMAŢIONALE
70
  4.1. Schemele – bloc  al  programului 70
  4.2. Descrierea  programului    72
5 . PROIECTAREA TEHNICO-ECONOMICĂ A PROIECTULUI    83
  5.1. Situaţia generală     83
  5.2. Etapele cercetării ştiinţifice.  84
  5.3 Aprecierea economică a proiectului.     89
  5.4. Determinarea eficacităţii economice a proiectului 94
6. PROTECŢIA MUNCII    97
  6.1 Analiza condiţiilor de muncă      97
  6.2 Condiţionarea aerului  99
  6.3. Calcularea iluminatului natural  103
  6.4. Cerinţele ergonomice la locul de lucru 105
  6.5. Semnalizarea antiincendiară      108
Concluzie.  111
Bibliografie.    113

Elaborarea a unei pagini WEB

INTRODUCERE
1 TEHNOLOGII DE ELABORARE A PAGINILOR WEB
1.1 Noţiuni generale despre WWW (World Wide Web)
1.2 HTML – limbaj Word Wide Web
1.3 Prezentare generală a limbajului HTML
1 1.3.1 Format
2 1.3.2 Tag-uri
1.4 Cascading Style Sheets (CSS)
1.5 Complemente HTML - ului
1.6 Standard Generalized Markup Language (SGML)
1 1.6.1 Aplicaţii timpurii importante în SGML
2 1.6.2 Prezentare a SGML - Precizări generale
3 1.6.3 Caracteristici
4 1.6.4 Structuri SGML
1.7 Definirea structurii unui document (Document Type Definition)
1.8 EXtensible Markup Language - XML
      1 1.8.1 XML - eXtensible Markup Language scurt istoric
2 1.8.2 Format
3 1.8.3 Trăsături principale ale XML
4 1.8.4 Deosebiri esenţiale faţă de SGML
5 1.8.5 Hiper-legături în XML
      6 1.8.6 Stil şi substanţa în XML
1.9 Elaborarea paginilor Web în JavaScript
1 1.9.1 Folosirea tag-ului

Proiectarea unui program de sortare a mesajelor

cUPRINS
Introducere                                              9
1 Caracteristica comună ale sistemelor
     de prelucrare a mesajelor                                11
      1.1 Date ictorice                                                  11
   1.2 Proprietăţile de bază a sistemelor de prelucrare a mesajelor       12
       1.3 Termenii de bază SPM                                           13
2 Sistemele SPM pe baza protocoalelor X.400              14
     2.1 Arhitectura sistemului – X.400. Modelul a.1984
14
     2.2 Protocoalele sistemului - X.400
14
     2.3 Regiunile de dirijare în sistemul - X.400
15
     2.4 Numele şi adresele în sistemul – X.400
16
     2.5 Serviciile X.400
17
     2.6 Legătura sistemului – X.400 cu modelul etalon ISD          19
     2.7 Distribuirea fizică a mesajelor
20
     2.8 Sistemul - X.400 şi serviciul – X.500 de îndreptare        20
3 Sisteme de prelucrare a mesajelor pe baza protocoalelor ne – X.400
                             22
     3.1 Protocoalele RFC-822                                       22
     3.2 Protocoalele UUCP                                          22
     3.3 Protocoalele RSCS şi alte protocoale
         de poştă electronică
23
4 Realizarea sistemelor de prelucrare
a mesajelor-X.400                                             25
      4.1 Caracteristica produsului-APIA                            25
      4.2 Encluza Х.4ОО API                                         25
  4.3  Sistemul  de  poştă   electronică   pe   baza   standartului   X.400
          Ministerului     Francez    de    Agricultură    şi     Forestiere
26
5 Elaborarea obiectelor în limbajul Delphi         27
       5.1    Delphi    –    caracteristica    de    bază    a    produsului
27
     5.2 Compilator în codul maşinei
27
   5.3 Modelul orientat pe obiecte a componentelor programului
27
6 STRUCTURA SISTEMULUI                                   29
   6.1 Sistemul de prelucrare a informaţiei din poşta electronică        29
   6.2                        Descrierea                        programului
                       30
   6.3 Schema - bloc a programului                                       31
7 PARTEA ECONOMICĂ A PROIECTULUI                         33
     7.1 Evaluarea economică a proiectului
38
     7.2 Determinarea eficacităţii economice a proiectului
41
8 PROTECŢIA MUNCII                                            44
     8.1 APRECIEREA PERICOLULUI LA MONITOR              44
     8.2 Calcularea Iluminatorului Natural                               47
     8.3 Analiza condiţiilor de muncă                                    49
   8.4 Cerinţele ergonomice privind locul de muncă                  50
   8.5 Condiţionarea aerului                                        52
   8.6   Cerinţele    securităţii    tehnice    la    începutul    lucrului
54
   8.7   Cerinţele    securităţii    tehnice    în    timpul    de    lucru
54
     8.8 Acţiuni în cazuri fatale                                        54
     8.9 Securitatea antiincendiară                                      55
   8.10 Cauzele apariţiei incendiilor                               56
     8.11    Securitatea    antiincendiară    în    sălile    de     calcul
56
concluzii                                                     59
BIBLIOGRAFIE                                                        60
ANEXE
Anexa 1 Schema structurală a sistemului de prelucrare
                           a    informaţiei    din    poşta     electronică
61
Anexa 2 Stocarea, prelucrarea şi redarea informaţiei
   62
Anexa 3 Schema – bloc a progrumului                                     63
                         Anexa 4 Connection/Account
                                      64
Anexa 5 Checking Mail                                               65
Anexa 6 Mail List
66
Anexa 7 Graful reţea                                                67
Anexa 8 Listingul programului                                           68

Proiectarea si elaborarea SI C.N.E.A.A.I.I

CUPRINS
   Adnotare..................................................................
   ...........................................7
   Annotation................................................................
   ..........................................8
   Introducere
   ..........................................................................
   .............................10
   1. Baze de date. Noţiuni generale.
   ..........................................................13
      1.1. Noţiune de bază de date orientată pe
obiecte.........................................13
      1.2. Proiectarea bazelor de date orientate pe
obiecte....................................14
      1.2.1. Modelul de date orientat pe
obiecte....................................................16
      1.2.2. Operaţiile modelului de date orientat pe
obiecte................................16
      1.2.3. Reguli de integritate ale modelului de date orientat pe
obiecte..........17
          1.3. Limitele bazelor de date orientate
obiect...............................................18
   2. Concepte de bază ale programării orientate pe obiecte.
.........................19
            2.1.
Obiectul....................................................................
..............................19
      2.2.
   Metode...................................................................
   .................................20
      2.3.
   Mesaje...................................................................
   .................................21
      2.4.
   Încapsulare..............................................................
   ................................21
      2.5.
   Persistenţa..............................................................
   .................................22
      2.6. Clase de
   obiecte..................................................................
   ....................22
      2.7.
   Moştenirea...............................................................
   ...............................24
      2.8. Polimorfism
   .........................................................................
   ..................24
      2.9.
   Identitate...............................................................
   ..................................25
   3. Limbaje orientate pe obiecte.
   .....................................................................25
        3.1 Un reprezentant al  limbajelor orientate pe obiecte –
   Delphi..................27
      3.1.1. Arhitectura compilatorului de cod optimizat pe 32
biţi......................28
      3.1.2. Compatibilitate cu codul pe 16
biţi.....................................................29
      3.1.3. Suport complet pentru controale şi automatizare
OLE.......................30
      3.1.4. Suport complet pentru aplicaţiile şi interfaţa
Windows......................31
      3.1.5.
Productivitatea.............................................................
........................32
      3.1.6. Controale pentru Windows
95.............................................................33
      3.1.7. Suport extins pentru aplicaţiile de baze de
date..................................34
      3.1.8. Performantele obţinute de programele Delphi de baze de
date...........36
   4. Administrarea bazelor de date cu ajutorul mediului Delphi.
.................39
      4.1.      Componentele      necesare      accesului      la       date
.............................................40
      4.2.  Descrierea  componentelor  Delphi  pentru   accesul   la   date.
....................40
      4.2.1.
TDataSource.................................................................
.......................40
      4.2.2.
Ttable......................................................................
............................41
      4.2.3.
Tquery......................................................................
...........................41
      4.2.4.
TstoredProc.................................................................
........................42
      4.2.5.
TDatabase...................................................................
.........................42
      4.2.6.
Tsession....................................................................
...........................43
      4.2.7.
TbatchMove..................................................................
.......................43
      4.2.8.
TUpdateSQL..................................................................
.....................44
      4.2.9.
Treport.....................................................................
............................44
      4.3. Componentele necesare pentru controlul
datelor...................................46
      4.4.  Descrierea  componentelor  Delphi  pentru   controlul   datelor.
.................47
      4.4.1.
TDBGrid.....................................................................
.........................47
      4.4.2.
TDBNavigator................................................................
.....................48
      4.4.3.
TDBText.....................................................................
.........................48
      4.4.4.
TDBEdit.....................................................................
.........................48
      4.4.5.
TDBMemo.....................................................................
.....................49
      4.4.6.
TDBImage....................................................................
.......................49
      4.4.7.
TDBListBox..................................................................
......................50
      4.4.8.
TcomboBox...................................................................
......................51
      4.4.9.
TDBCheckBox.................................................................
...................51
      4.4.10.
TDBRadioGroup...............................................................
................52
      4.4.11.
TDBLookUpListBox............................................................
.............52
      4.4.12.
TDBLookUpComboBox...........................................................
........53
      4.4.13.
TDBCtrlGrid.................................................................
....................53
      4.5. Componentele
QuickRpt....................................................................
....54
      4.6.     Descrierea     componentelor      Delphi      din      pagina
QuickRpt........................55
      4.6.1.
TQuickReport................................................................
......................55
      4.6.2.
TQRBand.....................................................................
........................56
      4.6.3.
TQRGroup....................................................................
.......................56
      4.6.4.
TQRDetailLink...............................................................
.....................57
      4.6.5.
TQRLabel....................................................................
........................57
      4.6.6.
TQRMemo.....................................................................
......................57
      4.6.7.
TQRDBText...................................................................
.....................58
      4.6.8.
TQRDBCalc...................................................................
.....................58
      4.6.9.
TQRSysData..................................................................
......................59
      4.6.10.
TQRShape....................................................................
.....................60
      4.6.11.
TQRPreview..................................................................
....................60
   5.    Descrierea    sistemului     informaţional     –     C.N.E.A.A.I.I.
..............................62
      5.1. Evaluare Academică şi
Acreditare.........................................................62
      5.1.1. Legea cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de
 învăţământ din Republica Moldova nr. 1257-XIII din 16 iulie
1997.....................62
      5.1.2. Procedura de evaluare şi
acreditare.....................................................64
   6. Protecţia muncii şi sanitarie de
producere.................................................81
      6.1.
Zgomotul....................................................................
............................82
      6.2. Securitatea
electrică...................................................................
.............83
      6.3.
Microclimatul...............................................................
..........................84
      6.4. Securitatea
antiincendiară..............................................................
.........85
      6.5.
Radiaţie....................................................................
...............................88
      6.6. Parametrii vizuali a
imaginii..................................................................89
      6.7. Efecte
psihofiziologice............................................................
...............91
      6.8.
Iluminatul..................................................................
.............................91
      6.9. Calcularea iluminatului artificial a încăperii.
........................................93
      6.10. Ecologia.
............................................................................
..................96
   7.          Partea          economică           a           proiectului.
...............................................................97
      7.1. Determinarea volumului de lucru necesar pentru îndeplinirea
      proiectului............................................................
      .........................................99
      7.2. Evaluarea economică a sistemului  informaţional  "C.N.E.A.A.I.I."
.....99
      7.2.1.   Evaluarea   preţului   de   cost   al   SI   “C.N.E.A.A.I.I.”
      ............................102
      7.3. Evaluarea eficacităţii de la  implementarea  SI  “C.N.E.A.A.I.I.”
      .........104
       Concluzie
      .......................................................................
      ...........................106
       Bibliografie..........................................................
      ......................................107
      ANEXE..................................................................
      ....................................108
      Anexa
      1......................................................................
      ................................108
      Anexa
      2......................................................................
      ................................112

Crearea unui sistem informational de evaluare a cunostintelor (SIEC)

INTRODUCERE 7
   1. PRINCIPII DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR  9
   PRIN INTERMEDIUL TESTĂRII      9
     1.1. Evaluarea cunoştinţelor prin intermediul testării   9
     1.2. Tipuri de teste şi cerinţele faţă de sarcini  11
     1.3. Avantajele şi dezavantajele   13
     evaluării cunoştinţelor prin intermediul testării  13
     1.4. Analiza SI existent     14
     1.5. Oportunitatea creării SIEC    15
     1.6. Formularea problemei    16
   2. PROIECTAREA GENERALĂ  19
     2.1.  Alegerea instrumentarului    19
      2.1.1.  Avantajele lui C++ şi C++ Builder   19
      2.1.2. Principiile de elaborare a anexelor în C++ Builder    20
      2.1.3. Crearea proiectului 20
      2.1.4. Adăugarea formei noi la proiect      21
      2.1.5. Pachetele componentelor şi şabloanele lor  21
     2.2. Aplicaţii SQL în C++ Builder  22
      2.2.1. Particularităţile de realizare SQL   22
      2.2.2. Cum lucrează un apel      24
      2.2.3 Componenta TQuery    25
      2.2.4. Parametrii apelului 27
      2.2.5 Apelurile statice şi dinamice   28
      2.2.6. Apelurile eterogene 29
      2.2.7. Redactarea rezultatului apelului     29
      2.2.8. Componenta TUpdateSQL     31
     2.3. Obiectivele SIEC  32
     2.4. Definirea ieşirilor     33
     2.5. Definirea intrărilor    34
     2.6. Estimarea necesarului de resurse hard şi soft 35
   3. PROIECTAREA DE DETALIU      36
     3.1. Definirea structurii funcţionale a SIEC  36
     3.2. Securitatea datelor. Priorităţi de acces 40
     ale utilizatorilor     40
     3.3 Compararea datelor şi aprecierea rezultatelor  41
     3.4. Descrierea programului  44
      3.4.1. Regimul Testare     44
      3.4.2. Regimul de lucru creare şi modificare      47
      3.4.3. Rezultate      50
      3.4.4. Teme     51
   4. ESTIMAREA ECONOMICĂ A PROIECTULUI      52
     4.1. SI de evaluare a cunoştinţelor     52
     4.2. Calculul costului de producţie
     ................................................................60
     a elaborării SI de evaluare a cunoştiinţelor  60
   5. Protecţia muncii      65
     5.1. Aprecierea pericolului la monitor  65
     5.2. Analiza condiţiilor de muncă. 71
     5.3. Condiţionarea aerului   74
     5.4. Cerinţele securităţii tehnice la începutul lucrului 75
     5.5. Cerinţele securităţii tehnice în timpul de lucru    76
     5.6. Acţiuni în cazuri fatale      76
   CONCLUZII     81
   BIBLIOGRAFIE.............................................................
...................................83

Program de sintetizare a vocii

CUPRINS
INTRODUCERE 7
1. PRODUCEREA VORBIRII 8
1.1 Bazele fiziologice ale producerii vorbirii naturale 8
1.2 Caracteristici fonetice si semantice ale sunetelor vorbirii    9
1.3 Caracteristici fizice ale sunetelor vorbirii  13
1.4. Modele mecanice şi electrice ale producerii vorbirii    17
2. CODIFICÂRI ALE SEMNALULUI DE VORBIRE      20
2.1. Codificări în decursul producerii vorbirii   20
2.2. Codificări ale semnalului vorbit reprezentat în formă acustică     22
  2.2.1. Conversia analog – digitală (numerică) a vorbirii, prin metoda
  modulaţiei impulsurilor în cod (MIC)  23
   2.2.1.1. Cuantizarea şi codarea semnalelor eşantionate.   31
   2.2.1.2. Decodarea semnalului codat prin MIC   37
  2.2.2. Conversia analog-digitală a vorbirii prin metode     38
  difcrenţiale    38
   2.2.2.1. Modulaţia impulsurilor în cod diferenţială (MICD)      38
   2.2.2.2. Modulaţia delta(MD)   41
3. METODE DE SINTEZĂ A VORBIRII   50
3.1. Metode de sinteză a vorbirii cu codificarea sursei de semnal (Metode
parametrice de sinteză)     52
  3.1.1 Sinteza fonemică     56
  3.1.2 Sinteza prin refacerea înfăsurătorii spectrale  58
  3.1.3 Sinteza pe bază de foirmanţi    61
  3.1.4. Sinteza prin predictie liniară 64
3.2 Metode de sinteză a vorbirii cu codificarea formei de semnal   74
4. PROTECŢIA MUNCII LA ÎNTREPRINDERE   77
4.1. Aprecierea pericolului la monitor 77
4.2. Calcularea protecţiei “legare la nul”   80
4.3. Securitatea antiincendiară   82
  4.3.1. Cauzele apariţiei incendiilor  83
  4.3.2. Mijloacele de stingere a incendiilor      84
  4.3.3. Securitatea antiincendiară în sălile de calcul 84
  4.3.4. Măsurile profilactice de luptă cu cauzele incendiului în sălile de
  calcul    86
5. PARTEA ECONOMICĂ    89
5.1. Piaţa software-ului    89
5.2. Marketing   89
5.3. Designul la nivel de implementare 90
5.4. Sistemul de revizii    93
5.5. Importanţa sintetizării vocii după text pe piaţa softului     96
  5.5.1. De ce să folosim sintetizarea vocii după text (Text-to-Speech)? 97
  5.5.2.Folosiri potenţiale de categoria aplicabilă     98
5.6. Planificarea elaborării programului de sintetizare a vocii după text
98
5.7. Evaluarea economică a programului de sintetizare a vocii după text 100
Concluzii   102
Bibliografie:    103
ANEXE 104
Anexa nr.1 (Rezultatul sintetizării semnalului vocal)   104
Anexa nr.2 (Schema bloc a unui sintetizor a semnalului vocal după text) 105
Anexa nr.3 (Interfaţa grafică a programului de sintetizare a vocii după
text) 106
Anexa nr.4 (Listingul programului)     107

SISTEMUL INFORMATIONAL CONTABIL

CUPRINS
Capitolul I. Sistemul informaţional contabil
      1.1   Dezvoltarea tehnicii de calcul şi  creşterea
                                                                   nevoii de
informaţii..................................................................
                                                                      .....2
                                                2. Sistemul informaţional şi
                      întreprinderea.......................................4
                              3. Contabilitatea şi sistemul informaţional al
                                                întreprinderii.............5
                                                   4. Sistemul informaţional
               contabil....................................................8
          1.5    Necesitatea automatizării fluxurilor informaţionale
                                                          în cadrul unităţii
          economice........................................................9
          1.6    Reglementări legale privind utilizarea
                                                   sistemelor informatice în
                       contabilitate......................................10
Capitolul II. Proiectarea sistemelor informatice
                     financiar contabile
        1. Structura şi particularităţile sistemelor
           informatice..................12
        2. Metode de proiectare şi realizare a sistemelor
           informatice......13
Capitolul III. Modelarea activităţii financiar contabile
        1. Caracteristicile generale ale sistemului informatic
           contabil.....26
        2. Obiectivele sistemului informatic contabil. Situaţii de
           ieşire...27
Capitolul IV. Studiu comparativ asupra sistemelor software
                       aplicate in contabilitate
        1. Informatizarea
           contabilităţii...................................................
           ...31
        2. Sisteme software aplicate în contabilitatea
           financiară..............32
        3. Piaţa
           ERP..............................................................
           ....................40
        4. Ce urmează după
           implementare.....................................................
           ..49
      4.5.               Necesitatea          auditului           sistemelor
informatice............................53

Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea relatiilor cu furnizorii si a marfurilor

                                   CUPRINS
1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL   4
  1.1. DEFINIRE, FUNCŢII    4
  1.2. SISTEMUL INFORMAŢIONAL ECONOMIC 5
    1.2.1. LOCUL SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ÎN CADRUL SISTEMULUI ECONOMIC 5
    1.2.2. CONCEPTUL DE SISTEM INFORMAŢIONAL ECONOMIC ŞI CARACTERISTICILE
    ACESTUIA     6
    1.2.3.STRUCTURA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ECONOMIC   7
  1.3.SISTEMUL INFORMATIC - COMPONENTĂ A SISTEMULUI INFORMAŢIONAL  8
  1.6.INFORMAŢIA-ELEMENT DE BAZĂ AL SISTEMULUI INFORMATIC    11
    1.6.1.DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA INFORMAŢIEI   11
    1.6.2.SURSELE INFORMAŢIILOR ECONOMICE    13
2. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR COMERCIALE     17
  2.1. CONTABILITATEA STOCURILOR  17
    2.1.1. NOŢIUNI ŞI DELIMITĂRI PRIVIND STOCURILE      17
    2.1.2.OBIECTIVELE ŞI FACTORII CONTABILITĂŢII STOCURILOR  18
    2.1.3. REGULI DE EVALUARE A STOCURILOR   19
    2.1.4.METODE DE EVALUARE A STOCURILOR    20
    2.1.5. ORGANIZAREA EVIDENŢEI OPERATIVE   21
    2.1.6.  PURTĂTORII DE INFORMAŢII PRIVIND STOCURILE  21
  2.2. CUMPĂRĂRILE ŞI VÂNZĂRILE   22
    2.2.1. EVALUAREA DATORIILOR COMERCIALE   22
    2.2.2. METODE DE STABILIRE A PREŢULUI DE VÂNZARE    23
    2.2.4. EVIDENŢA OPERATIVĂ     23
    2.2.5. PURTĂTORII DE INFORMAŢII PRIVIND DATORIILE COMERCIALE   24
3. SISTEMUL INFORMATIC DE EVIDENTA A RELATIILOR CU FURNIZORII SI A
MARFURILOR GEFIM 25
  3.1. SURSE INFORMATIONALE. DOCUMENTE 25
  3.2. PROIECTAREA BAZEI DE DATE  32
    3.2.1. PREZENTAREA ENTITĂŢILOR     32
    3.2.2. RELAŢIILE DINTRE ENTITĂŢILE BAZEI DE DATE    43
  3.3. INTERFAŢA CU UTILIZATORUL  45
    3.3.1. MACHETELE DE INTRARE   45
    3.3.2. RAPOARTE    55
Bibliografie............................58

Magazin online de componente pentru calculatoare

      CUPRINS
                                                                     Cuprins
............................................................................
               ............................................................2
                                                              1. Introducere
............................................................................
                         ..................................................4
                                                                          2.
Internetul..................................................................
           ................................................................5
                                                    2.1 Ce este Internetul ?
............................................................................
                                           ................................5
                              2.2 Cine plăteşte pentru serviciile Internet ?
   ........................................................................5
                                             2.3 Cum funcţionează Internetul
?...........................................................................
                                                             ..............6
                                           2.4 De unde vine prescurtarea www
?...........................................................................
                                                                  .........6
                                                    2.5 Cum funcţionează www
?...........................................................................
                                                    .......................7
                                                    3. Limbaje de programare
utilizate...................................................................
                                                   ........................9
                                                                        3.1.
HTML........................................................................
                   ........................................................9
                                                     3.1.1. Ce înseamnă HTML
?...........................................................................
                                                      .....................9
                                              3.1.2. Crearea unei pagini web
simple......................................................................
                                                                 ..........9
                                     3.1.2.2 Paşi în crearea unei pagini web
...........................................................................9
                             3.1.2.3 Componentele principale ale unei pagini
                   web.....................................................9
                                                                        3.2.
PHP.........................................................................
                 .........................................................11
                                                      3.2.1. Ce înseamnă PHP
?...........................................................................
                                                   .......................11
                                                                        3.3.
MySQL.......................................................................
                     .....................................................13
                                                        3.3.1. Ce este MySQL
?...........................................................................
                                               ...........................13
                                                            3.3.2.Noţiuni de
bază........................................................................
                                        ................................. 14
                                                                      3.3.3.
Câmpuri.....................................................................
                           ...............................................16
                                               3.3.4. Crearea unei tabele cu
PHP.........................................................................
                                                               ...........16
                                       3.3.5. Principiul de funcţionare PHP-
    MySQL.................................................................16
                                                                        3.4.
CSS.........................................................................
                ..........................................................17
                                                          3.4.1. Ce este CSS
?...........................................................................
                                        ..................................17
                                       3.4.2. La ce ajută folosirea CSS-ului
?...........................................................................
                                                                      ....17
                                                        3.5. Smarty template
engine......................................................................
                                              ............................18
                                                                        3.6.
Javascript..................................................................
                   .......................................................18
                                         3.6.1. JavaScript creat de compania
Netscape....................................................................
                                                                         .19
                                            3.6.2. JScript creat de compania
Microsoft...................................................................
                                                                         .19
                                                    3.6.3. Ce puteti face cu
JavaScript..................................................................
                                                    ......................20
                3.7. Alte technici şi metode folosite în crearea unei pagini
                              web.........................................21
                                                                      3.7.1.
XML.........................................................................
                       ...................................................21
                                                                      3.7.2.
AJAX........................................................................
                       ...................................................21
                                                                      3.7.3.
RSS.........................................................................
                     .....................................................22
                                                         3.8. Instrumente de
construcţie.................................................................
                                              ............................23
                                                               4 Prezentarea
lucrării....................................................................
                            ..............................................24
                                                                        4.1.
Structura...................................................................
                   .......................................................24
                                           4.2. Prezentarea site-ului in mod
utilizator..................................................................
                                                                   .......24
                                                                 4.3. Coduri
folosite....................................................................
                             .............................................30
                                           4.4. Prezentarea site-ului in mod
administrator...............................................................
                                                                        ..47
                                                                 4.5. Coduri
folosite....................................................................
                             .............................................49
                                                   4.6. Structura bazelor de
date........................................................................
                                                    ......................51
                                                                          5.
Concluzii...................................................................
             .............................................................57
                                                                          6.
Bibliografie................................................................
              ............................................................58

APLICATIE INFORMATICA PENTRU EVIDENTA PRODUCTIEI LA SC SA

I. Sistemul informaţional al managementului
operaţional                          al                           producţiei
......................................................
1.1. Subactivităţile managementului operaţional al producţiei...........
1.1.1.           Subactivitatea            programarea            producţiei
....................................
1.1.2.                        Subactivitatea                        lansarea
producţiei.............................................
1.1.3.               Sub                activitatea                urmărirea
producţiei.........................................
II. Analiza sistemului informaţional existent
privind gestiunea producţiei la S.C. PAN GROUP S.A...........
2.1.                          Prezentarea                          agentului
economic..................................................
2.2.                Prezentarea                sectoarelor                de
producţie...........................................
2.3 Descrierea compartimentului de producţie şi a
procesului                                                                de
producţie...................................................................
.....
2.4.       Structura       informaţională       a       activităţii       de
producţie.......................
2.4.1.         Studiul         documentelor         identificate          în
sistem..............................
2.4.2. Descrierea fluxului informaţional în activitatea analizată.........
2.4.3.                 Lista                indicatorilor                din
sistem.....................................................
                                  Concluzii
Anexe