ntrarea Firmelor Straine in Sistem Franciza pe Piata Romaneasca - Studiu de Caz KFC Romania (2013)

Introducere.1
1. Abordări privind afacerile în sistem franciză
1.1. Franciza - concept, caracteristici şi factorii de success.2
1.2. Clasificarea afacerilor în sistem franciză.
1.3. Avantajele şi dezavantajele franchisingului.
 2. Franchisingul – cea mai profitabilă afacere
2.1. Etapele desfăşurării unei afaceri în sistem franciză.
2.2. Evoluţia francizei la nivel mondial
2.3. Prezentarea firmelor multinaționale în funcție de industria din care fac parte.
 3. Studiu de caz KFC România
3.1. Prezentarea societăţii.
3.2. Mod de operare al societății transnaționale.
3.3. Sistemul Franchising.
3.4. Contractul de franciză.
3.5. Vânzări.
3.6. Aprovizionare cu materii prime.
3.7. Investiții.
3.8. Training.
3.9. Fundații.
3.10. Publicitate KFC.
Concluzii.
 Bibliografie.

UAV - Vehicule Aeriene fara Pilot

1 6-DOF MODELAREA MATEMATICĂ.3
1.1. Introducere.3
1.2. Platforma.5
1.3. Modelul aerodinamic.6
1.4. Model de propulsie.8
1.4.1. Modelul inerţiei masei.11
1.5. Modele atmosferice.11
1.6. Modelul turbulenţă-vânt.12
1.7. Modelul servomotor.15
1.8. Modelul trenului de aterizare.15
1.9. Modelarea reacţiei solului.16
1.10. Cadre de referinţă, coordonate şi sisteme de transformări.18
1.11. Ecuaţiile de mişcare la 6 grade.19
1.12. Ecuaţii liniare de mişcare şi analiză.20
1.12.1. Dinamici longitudinale.21
1.12.2. Dinamica laterală.22
1.13. Simularea buclei deschise.23
2 GENERAREA TRAIECTORIEI DE ATERIZARE.25
2.1. Traiectoria comandată de generare.25
2.1.1. Fazele de aterizare.25
2.1.1.1. Faza de coborâre.25
2.1.1.2. Faza de bordurare.26
2.1.1.3. Faza de taxi.27
2.2. Manevre de aterizare.27
3 PROIECTAREA CONTROLLERULUI.29
3.1. Senzori de bord.29
3.2. Proiectarea interioară a Buclei Controller.29
3.2.1. Modelul de control al inversiunii.29
3.2.2. Filtru Comandă.30
3.2.3. Atitudinea controlerului.31
3.3. Buclă exterioară a controlerelor longitudinale.33
3.3.1. Redirecţionare vitezei controlerului.33
3.3.2. Controlul altitudinii.34
3.4. Bucla Controler laterală exterioară.36
3.4.1. Controlul traiectoriei laterale.36
3.4.1.1. Traiectoria laterală a controlerului A.36
3.4.1.2. Traiectoria laterală a controlerului B.40
3.4.1.3. Traiectoria laterală a controlerului C.43
3.4.1.4. Compararea operatorilori laterali.44
3.4.2. Controlul Decrab.45
4 REZULTATELE SIMULĂRII.48
4.1. Cazul 1: Fără vânt, fără turbulenţă.48
4.2. Cazul 2: 15 m / s Şeful Wind + turbulenţă.50
4.3. Cazul 5.3. : 2,5 m / s vânt din spate + turbulenţă.51
4.4. Cazul 4: 10 m / s vânt lateral + turbulenţă.52
4.5. Cazul 5: zbor controlat + turbulenţă.53
4.6. CONCLUZII.54
BIBLIOGRAFIE.57

mpactul Investitiilor Straine Directe asupra Pregatirii Fortei de Munca (2013)

INTRODUCERE 3
1. IMPACTUL ISD ASUPRA FORŢEI DE MUNCĂ
2.ANALIZA PRINCIPALILOR FACTORI DE IMPACT ASUPRA OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD-VEST.
2.1.ECONOMIA REGIONALĂ
2.2.INDICATORI DE CARACTERIZARE A NIVELULUI DE DEZVOLTARE
2.3.POTENŢIAL DE DEZVOLTARE
2.4.POLI REGIONALI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ
2.5. ATRACTIVITATE ECONOMICĂ
3.ANALIZA SWOT - REGIUNEA NORD-VEST
3.1. PUNCTE TARI
3.2. PUNCTE SLABE
3.3. OPORTUNITĂŢI
3.4. AMENINŢĂRI
4. CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Implementarea unui Proiect de Finantare - Centrul de Recuperare Zambet de Copil (2013)

I. CONCEPEREA PROIECTULUI
JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
1.1 TITLUL
1.2 LOCALIZAREA
1.3 SUMA SOLICITATĂ DE LA FINANŢATOR
1.4 REZUMAT
1.5 GRUPURILE ŢINTĂ
 1.6 OBIECTIVE
II PLANIFICAREA PROIECTULUI
2.1 Descrierea detaliată a activităţilor
 2.2 Echipa de implementare
2.3 Durata şi planul proiectului
2.4 Bugetul Proiectului
2.5 Indicatori de urmărire şi evaluare
2.6 Managementul riscurilor
2.7 Managementul proiectului
2.8 Sustenabilitatea proiectului
 2.9 Informare şi publicitate
III. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ
 IV. BIBLIOGRAFIE 

Strategia de Marketing a Unei Organizatii Turistice (2013) + prezentare PP

1. INTRODUCERE
2.ELEMENTE CHEIE ALE STRATEGIEI DE MARKETING
3.MIXUL DE MARKETING ÎN ACȚIUNE
3.1. POLITICA DE PRODUS
3.2. POLITICA DE PREŢ
 3.3.POLITICA DE DISTRIBUŢIE
3.4.POLITICA DE PROMOVARE
4.ANALIZA SWOT
5.CONCLUZII
 BIBLIOGRAFIE 

Analiza Situatiei Financiare a unei Societati din Perspectiva Angajarii intr-un Proiect de Investitii (2013)

1. Aspecte privind investiţiile
1.1. Definirea investiţiilor
1.2. Clasificarea investiţiilor
 1.3. Proiectele de investiţii
 2. Eficienţa economică şi decizia de investiţii
2.1. Conceptul de eficienţă
2.2. Procedura de selecţie a proiectelor de investiţii
2.3. Evaluarea şi analiza proiectelor de investiţii
2.4. Selectarea proiectelor de investiţii
 3. Indicatori şi metode de apreciere a proiectelor de investiţii
3.1. Raportul dintre veniturile totale actualizate şi costurile totale actualizate
 3.2. Venitul net actualizat
3.3. Indicele de profitabilitate
3.4. Rata internă de rentabilitate a unui proiect de investiţii
 4. Studiu de caz S.C. HELSAFE S.R.L.
4.1. Prezentarea firmei
4.2. Analiza eficienţei unui proiect de investiţii
4.3. Evaluarea proiectului de investiţie pe baza criteriilor VAN, IP, TRA, RIR
Concluzii
 Bibliografie 

Analiza Salariilor in Cadrul Societatii Romane de Televiziune (2013)

1. Societatea Română de Televiziune-Scurt istoric
2. Utilizarea pachetului EXCEL
2.1 Funcții financiare
2.2 Pivot Table
2.3 Scenarii
2.4 Funcții definite de utilizator
3. Utilizarea pachetului AIMMS
4. Folosirea pachetului SAS-Enterprise Guide
4.1 Importul de fisiere non-SAS și crearea tabelelor de date SAS
4.2 Interogări
4.3 Joncțiuni
4.4 Interogări cu parametri
4.5 Grafice
4.6 Prelucrări statistice
 4.7 Funcții statistice
4.8 Raport
4.9 Formate definite de utilizator
4.10 Stiluri definite de utilizator
4.11 Map Graph
 4.12 Raport compus 

Monografia Sistemului Bancar din Slovacia (2013)

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR DIN REPUBLICA SLOVACĂ 2
1.1 SCURT ISTORIC 2
1.2 SECTORUL FINANCIAR 3
1.3 SLOVACIA SI ZONA EURO 4
1.4 INDICATORI FINANCIARI STRUCTURALI 6
CAPITOLUL II BANCA NAȚIONALĂ A SLOVACIEI - NBS
2.1 ISTORIC
2.2 OBIECTIVE
2.3ORGANISMUL DE CONDUCERE
2.4 FUNCŢII
CAPITOTUL III BĂNCI DIN SISTEMUL BANCAR AL SLOVACIEI
3.1 SLOVENSKA SPORITELNA - SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA (BANCA DE ECONOMII A SLOVACIEI)
3.1.1 Istoric
3.1.2 Acţionariat
 3.1.3 Obiective
3.1.4 Produse şi servicii
 3.1.5 Indicatori financiari
3.2 PRIVATBANKA (BANKA SLOVAKIA)
3.2.1 Istoric
3.2.2 Obiective
3.2.3 Produse şi servicii
3.2.4 Acţionariat
3.2.5 Indicatori financiari
 BIBLIOGRAFIE 

Inovarea si Dezvoltarea Durabila (2013)

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I - INOVAŢIA ŞI SISTEMUL ANTREPRENORIAL
1.1 Inovare şi competitivitate în societatea contemporană 4
1.2 Factori ce influenţează potenţialul inovativ 6
1.3 Managementul inovativ şi climatul organizaţional 8
CAPITOLUL II - STRATEGII, POLITICI ŞI MĂSURI DE DEZVOLTARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA
2.1 Dimensiuni ale dezvoltării durabile 10
2.2 Opţiuni strategice în contextul dezvoltării durabile 12
2.3 Identificarea factorilor de succes ai strategiilor concentrate pe inovare 15
CAPITOLUL III-INTEGRAREA ŞI DEZVOLTAREA MUNICIPIULUI CONSTANŢA ÎNTR O ECONOMIE INOVATIVĂ.
3.1 Puncte de reper în dezvoltarea Municipiului Constanţa 17
3.2 Creativitate şi inovaţie – priorităţi de dezvoltare 19
3.3 Necesitatea parteneriatului administraţie-cetăţean în ceea ce priveşte
procesul de inovaţie 22
CAPITOLUL IV - STUDIU DE CAZ -CREAREA UNEI PASARELE PIETONALE PE MAREA NEAGRĂ
4.1 Prezentarea proiectului 24
4.2 Evidenţierea beneficiilor in plan economic, social şi al dezvoltării durabile 31
4.3 Analiza satisfactiei cetăţenilor referitor la proiectul „Mamaia Port:
crearea unei pasarele pietonale pe Marea Neagra 32
CONCLUZII 35
BIBLIOGRAFIE 38

Locul Turismului in Economia Chinei (2013)

1.1 Prezentarea generala a Chinei
1.2. Mediul natural
1.3. Mediul demografic
1.4. Mediul economic
1.5. Analiza ofertei turistice.
1.6 Relatii dintre Romania si Republica Populara Chineza
1.1 Indicatorii economici si turistici ai Chinei
 1.2. Bibliografie 

Initiative Europene pentru Combaterea Falsificarii si Comntrafacerii Marfurilor

INTRODUCERE:.1
CAPITOLUL I : Consideraţii generale privind falsificarea şi contrafacerea mărfurilor.3
1.1 Conceptul de marfă. Semnificaţii particulare.3
1.2 Falsificări ale mărfurilor. Semnificaţii şi tipuri.3
1.3 Contrafacerea mărfurilor. Dimensiuni actuale.6
1.4 Aspecte economice şi sociale privind falsificarea şi contrafacerea mărfurilor.8
1.4.1 Concurenţa neloială.9
1.4.2 Evaziunea fiscală.9
1.4.3 Publicitatea falsă.11
CAPITOLUL II :Iniţiative europene pentru combaterea falsificării şi contrafacerii mărfurilor.12
2.1 Evoluţia falsificării şi contrafacerii mărfurilor la nivel european.12
2.2 Combaterea falsificării şi contrafacerii mărfurilor în România.13
2.2.1 Instituţii implicate în combaterea falsificării şi contrafacerii mărfurilor.13
2.2.1.1 Asociaţia Română pentru Combaterea Contrafacerilor (ARCC).;.13
2.2.1.2 Organizaţia Antipiraterie în Audiovizual RO-ACT.14
2.2.1.3 Oficiul Român pentru Drepturi de Autor (ORDA).15
2.2.1.4 Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM).16
2.2.2 Legislaţia privind falsificarea şi contrafacerea mărfurilor în România.17
2.3 Combaterea falsificării şi contrafacerii mărfurilor la nivel European.19
2.3.1 Iniţiative privind falsificarea şi contrafacerea mărfurilor în Europa.19
2.3.2 Instituţii implicate în combaterea falsificării şi contrafacerii mărfurilor.21
2.3.2.1 Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).21
2.3.2.2 Acordul Comercial pentru Combaterea Contrafacerii (ACTA) .22
2.3.2.3 Acordul privind aspectele legate de comerţ ale drepturilor de proprietate intelectuală (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS).23
2.3.3 Legislaţia privind falsifiarea şi contrafacerea mărfurilor.24
CAPITOLUL III : STUDIU DE CAZ : Falsificarea şi contrafacerea parfumurilor .28
3.1 Istoria parfumurilor.28
3.2 Etapele creării parfumurilor .29
3.2.1 Distilarea .29
3.2.2 Infuzia si macerarea.29
3.2.3 Expression.29
3.2.4 Extracţia cu solvenţi volatili.30
3.2.5 Head Space.30
3.3 Piaţa parfumurilor în România .31
3.4 Piaţa parfumurilor la nivel mondial.32
3.5 Fenomenul de falsificare al parfumurilor.34
3.6 Modalitaţi de falsificare a parfumurilor.36
3.7 Parfum original vs. parfum contrafăcut .39
CONCLUZII .42
BIBLIOGRAFIE .44
ANEXE .46

Oganizarea si Functionarea Pietei Financiare in Suedia (2013)

Introducere
Cap 1. Supravegherea și reglementarea Sectorului Financiar din Suedia
Cap 2. Organizarea piețelor financiare din Suedia
2. 1. Piața cu venit fix
2 .1. 1. Piața monetară - cu scadențe scurte
2. 1. 2. Piața obligațiunilor
2. 2 . Piața valutară
2.3. Piața de capital
Cap 3. Intermediarii financiari
Concluzii
 Bibliografie

Perspectiva Asupra Orasului Slatina ca Viitoare Zona Metropolitana

Viziune asupra dezvoltării zonei metropolitane Slatina.3
Localizare.4
Hidrografia și hidrologia.5
Vegetația și fauna.6
Calitatea florei și a faunei.10
Solurile și calitatea solurilor.11
Sistemul de monitoring al atmosferei. Calitatea aerului.15
Alimentarea cu apă și monitorizarea calității apelor.17
Spații verzi.20
Proiecte privind înființarea de spații verzi în Municipiul Slatina.21
Arii protejate.24
Protecția naturii .26
Colectarea și gestionarea deșeurilor.27
Proiecte privind modernizarea infrastructurii de salubritate.30
Obiective de dezvoltare ale Programului
Operațional Regional (POR).34
Programe naționale de sănătate.35
Industria.35
Agricultura.37
Mediu. Obiective.37
Proiecte cu finanțare europeană.45
Proiecte individuale.46
Concluzii.50
Bibliografie.51

Cresterea Eficientei Angajatilor prin Intermediul Procesului de Perfectionare (2013)

Introducere
1. Concepte teoretice
1.1. Definirea conceptului
1.2. Obiectivele procesului de formare
1.3. Tipuri de formare profesională
2. Analiza conceptelor
3. Stabilirea metodei de cercetare
4. Determinarea populației supuse investigației sociologice
5. Elaborarea instrumentelor necesare
Bibliografie
Anexa

Fiziologia Animala - Lucerna

1. Introducere
1.1 Origine, istoric, răspândire
1.2 Sistematică şi morfologie
1.3 Soiuri de lucernă
2. Caracteristica culturii
2.1 Aspecte generale
2.2 Relaţia plantelor de lucernă cu solul
2.3 Relaţia plantelor de lucernă cu apa
2.4 Relaţia plantelor de lucernă cu temperatura
2.5 Relaţia plantelor de lucernă cu lumina
2.6 Relaţia gramineelor perene cu factorii de mediu
3. Bolile şi dăunătorii lucernei
3.1 Principalii patogeni ai lucernei
3.2 Principalii dăunători ai lucernei
3.4 Combaterea bolilor şi dăunătorilor
4. Importanţa lucernei
5. Concluzii
6. Bibliografie

Internetul

1 Ce este internetul?
1.1 O scurta istorie
1.2 Accesul la internet
2 Protocoale de retea
2.1 Ce este un protocol?
2.2 Cele patru categorii principale de protocoale
3 Aplicatii Internet
3.1 Comunicare
- Posta electronica
- Liste de discutii
- Grupuri de stiri
- Chat-ul
3.2Informare prin accesul la distanta si la surse de informatii
- World Wide Web
- Ce este WWW-ul?
- Principalele browsere existente pe piata
- FTP (File Transfer Protocol)
- La ce foloseste FTP?
- Ce software este necesar?
- Cum se face conectarea?
4 Browser software
5 Codarea mesajelor

Homeopatia

1. Introducere pag
2. Prepararea farmaceutică a medicamentului homeopat
3. Concluzii
 4. BIBLIOGRAFIE

Serbia - Politici Macroeconomice in Turism

Cap. I. Introducere 2
1. Caracteristici generale
 2. Prezentare turisticǎ
3. Condiții de călătorie pentru turiști în Serbia
4. Activitǎți turistice
Cap. II. Politici macroeconomice ȋn turism
1. Proiecte ȋn dezvoltare
2. Mǎsuri de dezvoltare
3. Sugestii de dezvoltare turisticǎ
Cap. III Programe de cooperare Romȃnia –Serbia
1. Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia
2. Programul Phare Graniţe Externe 2003 pentru România şi Programul de Vecinătate România-Republica Serbia & Montenegru 2004-2006
Cap. IV. Sugesti privind direcții și acțiuni aplicate ȋn Romȃnia
 Cap. V. Bibliografie 

Siropul de Visine

1. Caracteristicile materiei prime şi a produsului finit
1.1 Caracteristicile materiei prime
1.2 Caracteristicile produsului finit
2. Stablirea schemei tehnologice
3. Stabilirea liniei tehnologice (desene)
4. Alegerea unei maşini care execută o operaţie importantă
5. Prezentarea unui subansamblu din cadrul maşinii
6. Calculul organologic a unui organ de maşină sau a unei transmisii
7. Reguli de protecţia muncii si masuri de igiena în cadrul liniei tehnologice
8. Bibliografie

Analiza Micromediului, Macromediului, Politicilor Mixului de Marketing la SC Vel Pitar SA

Cuprins
Cap.1 Introducere 1
Cap. 2 Prezentarea companiei S.C. Vel Pitar S.A. 
Cap. 3 Micromediul de marketing 
3.1 Furnizorii S.C. Vel Pitar S.A. 
3.2. Clienţii S.C.Vel Pitar S.A. 
3.3. Concurenţa S.C. Vel Pitar S.A. 
3.4. Analiza Swot a companiei Vel Pitar 
Cap.4 Macromediul de marketing 
4.1 Mediul socio-cultural 
4.2 Mediul tehnologic 
4.3 Mediul economic 
4.4 Mediul politico-legislativ 
Cap. 5 Politicile mixului de marketing 
5.1 Conceptul de marketing-mix 
5.2 Politica de produs la Vel Pitar 
5.3 Politica de preţ 
5.4 Politica de promovare 
5.5 Politica de distribuţie 
Cap.6 Concluzii 
Cap.7 Bibliografie 

Asociatia Romana Anti-SIDA

1. Executive summary
2. ONG-ul
3. Definirea situaţiei problematice
4. Obiectivele proiectului
5. Categoriile de public
6. Planul de acţiune strategică
7. Instrumentele de PR
8. Calendarul proiectului de PR
9. Bugetul proiectului de PR
10.Monitorizarea şi evaluarea proiectului de PR

IAS-18

I.Introducere 
II. Obiectiv 
III. Arie de aplicabilitate 
IV. Definiţii 
V. Evaluarea veniturilor din activităţile curente 
VI. Identificarea tranzacţiei 
VII. Vânzarea de bunuri 
VIII. Prestarea de servicii 
IX. Dobânzi, redevenţe şi dividende 
X. Prezentarea informaţiilor 
XI. Anexa 
1. Vânzarea bunurilor 
2. Prestarea serviciilor 
3. Dobânzi, redevenţe şi dividende 
XII. Studiu de caz privind recunoaşterea veniturilor din prestarea de servicii 
XIII. Concluzii 
XIV. Bibliografie  

Bugetul de Stat a Romaniei 2011

1. Introducere 3
2. Bugetul de stat - definiţie şi caracteristici 4
3. Principii Bugetare 7
Universalitatea bugetului 7
Unitatea bugetului 8
Neafectarea veniturilor bugetare 9
Anualitatea bugetului 
Echilibrarea bugetului 
Realitatea bugetului 
Specializarea bugetară 
Publicitatea bugetului 
4. Procesul bugetar - Definire, etape, trăsături 
Elaborarea proiectului de buget
Aprobarea bugetului de către Parlament 
Execuţia bugetului 
Încheierea execuţiei bugetare 
Controlul execuţiei bugetare 
Aprobarea execuţiei bugetare 
5. Bugetul de Stat in 2011 
6. Concluzii 
7. Bibliografie 

Analiza Fundamentala Rompetrol Well Services

1.INFORMAȚII GENERALE .
2.RESURSE UMANE .
3.SERVICII ȘI LUCRĂRI .
4.PIAȚĂ ȘI CLIENȚI .
5.FURNIZORI .
6.CONCURENȚĂ .
7.ANALIZA PLANURILOR DE VIITOR .
8.CALCULUL INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2009-2010 .
9.ANEXE-BILANȚ ȘI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE PENTRU 2009-2010 . 
BIBLIOGRAFIE  

Analiza Fundamentala OMV Petrom

1.INFORMAȚII GENERALE . 3
2.RESURSE UMANE .9
3.PRODUSE, SERVICII, PIAȚĂ ȘI CLIENȚI .16
4.FURNIZORI .27
5.CONCURENȚĂ .28
6.ANALIZA PLANURILOR DE VIITOR .31
7.INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU ANII 2009-2010 .38
8.ANEXE-BILANȚ ȘI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE PENTRU 2009-2010 .44
BIBLIOGRAFIE .50

Taxa pe Valoarea Adaugata

CAP 1. CONCEPTE, DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
1.1 Aparitia si scurt istoric
Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect datorat la bugetul statului si care este colectat conform prevederilor Codului Fiscal.
Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect deoarece se aplica pe fiecare stadiu al circuitului economic al produsului final, asupra valorii adaugate realizate de producatori, inclusiv asupra distributiei catre consumatorul final.
Taxa pe valoarea adaugata a aparut, spuneam, in Franta, in 1954, in sfera sa de actiune fiind incluse serviciile si comertul cu ridicata. Ulterior, sfera sa de aplicare a fost extinsa si asupra altor activitati, in special asupra comertului cu amanuntul, generalizarea taxei pe valoarea adaugata avand loc tot in Franta, in ianuarie 1968.
La baza aparitiei taxei pe valoarea adaugata sta impozitul pe circulatia marfurilor. Trecerea la taxa pe valoarea adaugata a facut posibila evitarea impozitarii in cascada a circulatiei marfurilor. Prin impozitarea in cascada, caracteristica impozitului pe circulatia marfurilor, avea loc o impunere a unei materii impozabile care continea impozitul pe circulatia marfurilor datorat anterior, ajungandu-se astfel sa se calculeze impozitul aferent unui venit impozabil in cadrul caruia era cuprins impozitul datorat anterior.
1.1.1 Abordarea taxei pe valoare adaugata pe plan European 1
Concomitent cu Franta si alte state ale lumii au introdus taxa pe valoarea adaugata, iar in Uniunea Europeana organele de decizie au declarat acest impozit impozit general pentru state, mergand ulterior pe linia armonizarii legislatiei tarilor comunitare. O cota prelevata din TVA-ul colectat de statele Uniunii Europene constituie un venit al bugetului Uniunii.
1.1.2 Abordarea taxei pe valoare adaugata pe plan national
In tara noastra, in conditiile trecerii la economia de piata si ca urmare a urmaririi alinierii fiscalitatii la practica tarilor dezvoltate, impozitul pe circulatia marfurilor, care functiona ca un impozit indirect, a fost inlocuit cu taxa pe valoarea adaugata. Aceasta inlocuire a impozitului pe circulatia marfurilor cu TVA-ul constituie o conditie pentru aderarea la Uniunea Europeana.
Pentru introducerea taxei pe valoarea adaugata au fost luate o serie de masuri privind impozitul pe circulatia marfurilor, pentru a facilita trecerea de la un impozit la altul. Astfel, in 1991, s-a redus la cinci numarul cotelor de impozit pe circulatia marfurilor aferente bunurilor si serviciilor si s-a instituit un nou impozit indirect (acciza) pentru unele produse si articole considerate de lux.

Pachete Software SAS-IML

CAPITOLUL I: INTRODUCERE ÎN LIMBAJUL SAS/IML 4
1.1Scurtă descriere a limbajului SAS/IML 4
CAPITOLUL II:LIMBAJUL SAS/IML .5
2.1 PROGRAMAREA MATRICELOR 5
2.2CREAREA UNEI MATRICI ÎN SAS/IML .5
2.2.1AFIŞAREA UNEI MATRICI 5
2.2.2DIMENSIUNILE UNEI MATRICI .6
2.2.3 TIPUL UNEI MATRICI 6
2.2.4LUNGIMEA MATRICII CARACTER 7
2.3.FOLOSIREA FUNCŢIILOR PENTRU CREAREA MATRICILOR .8
2.3.1 MATRICILE CONSTANTĂ 8
2.3.2VECTORI DE VALOARE SECVENŢIALĂ .8
2.4TRANSPUSA UNEI MATRICI 8
2.5 SCHIMBAREA FORMEI UNEI MATRICI .9
2.6 OPERATORI DE COMPARAŢIE .9
2.7 OPERATORI DE CONCATENARE .9
2.8 OPERATORI LOGICI .10
2.9 OPERAŢII CU SETURI 
Capitolul III:LIMBAJUL IML/PLUS .
3.1 TERMINOLOGIA ORIENTATĂ OBIECT 
3.2CLASA DataObject 
3.3 CLASE DE BAZA SI CLASE DERIVATE 
3.4 CREAREA UNUI GRAFIC 
Capitolul IV: TEHNICI DE PROGRAMARE PENTRU ANALIZA DATELOR 
4.1.1 Crearea matricilor din seturi de date SAS 
4.1.2 Crearea seturilor de date SAS din matrici 
4.2 Tehnici utilizate frecvent în analiza datelor 
4.2.1 Transformarea variabilelor 
4.2.2 Localizarea observaţiilor care satisfac un criteriu 15 4.2.3 Gestionarea variabilelor care lipsesc 4.2.4 Analiza observaţiilor după categorie 
4.3 Definirea modulelor SAS/IML 
4.4 Scrierea eficientă a programelor în SAS/IML .
BIBLIOGRAFIE .

Studiul Preliminar Privind Diagnoza si Prognoza Dezvoltarii Motrice a Copiilor Prescolari

PARTEA I. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A TEZEI 4
Capitolul 1. Premisele lucrării 5
1.1. Motivaţia alegerii temei 5
1.2. Actualitatea temei 6
Capitolul 2. Consideraţii generale despre motricitate 10
2.1. Mişcarea - motricitatea umană, abordare complexă în teoria activităţilor motrice
2.2. Motricitatea, concept şi elemente de structură 12
2.3. Activităţile motrice, caracteristici, funcţii şi obiective 16
Capitolul 3. Dezvoltarea motrică 20
3.1. Caracteristicile dezvoltării motrice 20
3.2. Dezvoltarea bio-psiho-motrică în intervalul 3 – 6 ani 26
Capitolul 4. Activitatea motrică a copiilor preşcolari 30
4.1. Sistemul formelor de activitate motrică 30
4.2. Particularităţi şi cerinţe 31
4.3. Reglementări şi programe 33
Capitolul 5. Măsurarea şi evaluarea 37
5.1. Conceptul, definiţii şi caracteristici 37
5.2. Măsurarea şi evaluarea motricităţii 42
5.3. Metode şi tehnici de evaluare 44
PARTEA A II –A: STUDIUL PRELIMINAR PRIVIND DIAGNOZA ŞI PROGNOZA DEZVOLTĂRII MOTRICE A COPIILOR PREŞCOLARI
Capitolul 6. Demersul operaţional al cercetării 53
6.1. Scopul cercetării 53
6.2. Premisele cercetării 53
6.3. Ipotezele de lucru 54
6.4. Obiectivele cercetării 54
6.5. Metodele utilizate în cercetare 55
6.6. Organizarea cercetării. Grupuri ţintă şi subiecţi 55
Capitolul 7. Studiul activităţii motrice a copiilor preşcolari din municipiul Sibiu
7.1. Problematica studiului 58
7.2. Subiecţi, metode, organizarea studiului 58
7.3. Rezultate obţinute şi interpretarea lor 60
Capitolul 8. Măsurarea potenţialului biomotric al preşcolarilor şi a copiilor din clasa I din municipiul Sibiu 86
8.1. Motivaţia acţiunii de măsurare 86
8.2. Organizarea şi desfăşurarea măsurătorilor 87
8.3. Rezultatele obţinute şi analiza lor comparativă 89
PARTEA A III – A: CONTRIBUŢII PERSONALE LA PERFECŢIONAREA STRATEGIILOR DIDACTICE DE EVALUARE A DEZVOLTĂRII MOTRICE A COPIILOR PREŞCOLARI
Capitolul 9. Metodologia de măsurare şi evaluare a dezvoltării motrice a copiilor preşcolari
9.1. Componentele dezvoltarii motrice supuse măsurării şi evaluării 115
9.2. Organizarea şi desfăşurarea experimentului 116
9.3. Metodologia de măsuare şi evaluăre experimentată 119
9.4. Rezultate obţinute şi intrepretarea lor 124
9.5. Analiza comparativă a rezultatelor 163
Capitolul 10. Concluzii 176
10.1. Concluzii cu privire la activitatea motrică a copiilor preşcolari 176
10.2. Concluzii referitoare la potenţialul biometric al copiilor preşcolari 179
10.3. Diagnoza şi prognoza dezvoltării motrice a copiilor preşcolari 181
Capitolul 11. Propuneri 186
Proiect de strategie didactică de evaluare progresivă a dezvoltării motrice a preşcolarilor
Bibliografie 195
Anexe 205-233

Proiect Economic - SC Tedi-Kids SA

Capitolul 1. Domeniul de activitate al firmei și piața țintă 3
Domeniul de activitate 3
Forma juridica a societăţii 3
Obiectul de activitate 3
Sediul societăţii 3
Analiza barierelor de intrare/ieșire 3
Bariere de intrare 3
Bariere la ieșire 4
Piața țintă 4
Segmentarea demografică 4
Segmentarea psihografică 5
Segmentarea comportamentală 6
Concluziile segmentării 6
Capitolul 2. Obiective și concurență 7
Obiective 7
Concurență 7
Capitolul 3. Aprovizionare, cheltuieli și costuri 8
Furnizori 8
Cheltuieli totale și costul marginal 8
Capitolul 4. Spațiul de vânzare 9
Spațiul de vânzare fizic vs. Spațiul de vânzare electronic 9
Matricea SWOT pentru spațiul de vânzare fizic: 
Matricea SWOT pentru spațiul de vânzare virtual (online):
Matricea SWOT pentru spațiul de vânzare combinat (online si offline):
Amenajarea spațiului de vânzare 
Capitolul 5. Structura și amortizarea mijloacelor fixe 
Capitolul 6. Asortimentul și stocurile 
Asortimentul și stocurile de produse pentru Magazinul 1: 
Asortimentul și stocurile de produse pentru Magazinul 2: 
Asortimentul și stocurile de produse pentru Depozitul Central: 
Capitolul 7. Activitatea de relații publice 
Capitolul 8. Vânzările și mișcarea mărfurilor 
Vânzările de mărfuri 
Simularea vânzărilor pentru Magazinul 1:
Simularea vânzărilor pentru Magazinul 2:
Mișcarea mărfurilor 
Mișcarea mărfurilor la Magazinul 1:
Mișcarea mărfurilor la Magazinul 2: 
Mișcarea mărfurilor la Depozitul Central:
Mișcarea mărfurilor în firma TEDI-KIDS SA: 
Viteza de rotație a stocurilor 

Elemente Specifice ale Mediului de Marketing - Ciocolata

I.STUDIUL PIEŢEI 4
1. Scurt istoric 4
2. Elemente specifice ale mediului de marketing 4
3. Descrierea pieței 5
4. Segmentarea pieţei 6
5. Piaţa ţintă 6
6. Concurenţa 6
7. Tendinţe ale pieţei pentru următorii 3 ani 10
II.CERCETARE DE MARKETING 10
1. Problema decizională – lansarea noului produs 10
2. Obiectivele cercetării 10
3. Metoda de cercetare 11
4. Operaționalizarea - culegerea datelor 15
5. Rezultatele cercetării 17
6. Bugetul 23
III.MIXUL DE MARKETING 
1. Configurarea produsului 
1.1. Atribute 
1.2. Sistem de susținere 
1.3. Diferențierea mărcii 
2. Configurarea Prețului 
2.1. Strategia de preț 
2.2. Nivelul prețului 
3. Configurarea Promovării
3.1. Reclamă (audiența, mesaj, canale media) 
3.2. Promovarea vânzărilor (tehnici folosite, descriere) 
4. Configurarea distribuției 
4.1. Extinderea teritorială a distribuției (zonă geografică) 
4.2. Intensitatea rețelei de distribuție și structura canalelor 

Practica de Cercetare - Prezentarea Societatii Comerciale Lareno-Fa SRL

1. Prezentarea societatii comerciale SC LARENO-FA SRL
1.1. Sediul, statutul social si obiectul de activitate
1.2. Structura organizatorica
2. Elemente teoretice
2.1. Registrele contabile si tehnica de inregistrare
2.2. Operatii patrimoniale ale societatii comerciale. Gestionarea documentelor
3. Aplicatie informatica
3.1. Generalitati
3.2. Organizarea bazei de date pentru suportarea modelarii fluxului informational
4. Operatii contabile
5. Concluzii si propuneri
5.1. Concluzii
5.2. Propuneri
Bibliografie

Analiza Mediului si a Stakeholderilor in Proiecte

- Repere teoretice
- Analiza mediului
- Analiza stakeholderilor
- Mediul proiectelor- o arenă a conflictelor/ Studiu de caz: adaptarea la mediu
- Concluzii
- Bibliografie

Monografie Contabila cu Exemplificari la SC Vivus Impex SRL

CAPITOLUL I.
PREZENTAREA GENERALA A SC.VIVUS IMPEX SRL
1.1. Denumirea, sediul si durata
I.2 .Forma juridica a societatii SC VIVUS IMPEX SRL
I.3.Obiectul de activitate al societatii
I.4.Capitalul social
I.5.Organizarea societatii comerciale
I.5.1Administrare,activitate si control
I.5.2Beneficii si pierderi ale societatii
I.5.3Lichidarea societatii
I.5.4Liigiile societatii
I.6.Structura organizatorica a societatii-organigrama
I.7.Organizarea si conducerea contabilitatii
CAPITOLUL II
TRASATURI CARACTERISTICE ALE DESFASURARII ACTIVITATII LA SC VIVUS IMPEX SRL
CAPITOLUL III
PREZENTAREA MONOGRAFIEI CONTABILE
CAPITOLUL IV

Raspunderea Contraventionala a Functionarilor Publici

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A RĂSPUNDERII CONTRAVENŢIONALE - FORMĂ A RĂSPUNDERII ADMINISTRATIVE .
1.1 Identificarea şi analiza răspunderii contravenţionale în cadrul formelor de răspundere administrative .
1.2 Temeiul juridic al răspunderii contravenţionale - contravenţia
1 3 Funcţionarul public - subiect al răspunderii contravenţionale 14
CAPITOLUL II SPECIFICUL RĂSPUNDERII CONTRAVENŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
2 1 Fapte ale funcţionarilor publici care cad sub incidenţa legii contravenţionale 26
2 2 Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei şi răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici
2 3 Sancţiunile contravenţionale aplicabile funcţionarilor publici 37
CAPITOLUL III ASPECTE DE DREPT COMPARAT ŞI PRACTICE PRIVIND RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
3 1 Particularităţile răspunderii contravenţionale a funcţionarilor publici la nivel eurpean 44
3 2 Studiu de caz practic privind răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale: Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerului Justiţiei
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 55
BIBLIOGRAFIE 58

Modernizarea Pietei Autohtone a Asigurarilor in Procesul Aderarii La Uniunea Europeana

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE ASIGURARE ŞI CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR 4
1.1. Conceptul de asigurare (din punct de vedere juridic, economic şi financiar)
1.1.1. Asigurarea sub aspect juridic 6
1.1.2. Asigurarea sub aspect economic 8
1.1.3. Asigurarea sub aspect financiar 11
1.2. Clasificarea modernă asigurărilor 12
CAPITOLUL II. CARACTERISTICILE PIEŢEI ASIGURĂRILOR ŞI ACTORII DE PE PIAŢA ASIGURĂRILOR 19
2.1. Trăsături specifice ale pieţei asigurărilor 19
2.2. Participanţii la oferta de asigurare 21
CAPITOLUL III. PIAŢA EUROPEANĂ A ASIGURĂRILOR ŞI PIEŢELE ŢĂRILOR DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST 32
3.1. Evoluţia pieţei europene a asigurărilor 32
3.2. Dezvoltarea asigurărilor pe pieţele emergente din Europa Centrală şi de Est 39
CAPITOLUL IV. MODERNIZAREA PIEŢEI ASIGURĂRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PROCESUL ADERĂRII LA UNIUNEA EUROPEANĂ 43
4.1. Evoluţia pieţei autohtone de asigurare în procesul aderării UE (cele 3 DIRECTIVE) 43
4.2. Perspective ale modernizării pieţei româneşti de asigurare că urmare a aderării la Uniunea Europeană 58
CONCLUZII 63
BIBLIOGRAFIE 65

Analiza Capacitatii de Cazare a Judetului Hunedoara

1. LOCARIZAREA ŞI CARACTERIZAREA ZONEI
1.1. Localizare geografică
1.2. Organizare administrativă
1.3. Căi de acces şi infrastructură
2. PREZENTAREA POTENŢIALULUI TURISTIC
2.1. Resurse turistice naturale
2.2. Obiective turistice
3. ANALIZA CAPACITĂŢII DE CAZARE
3.1. Conceptul de ofertă
3.2. Analiza pe 5 ani a capacităţii de cazare a judetului Hunedoara
4. Previziunea evoluţiei capacităţii de cazare a judeţului Hunedoara pe următorii 3 ani
BIBLIOGRAFIE

Studiu de Caz la SC Food Impex SA

Introducere 3
I. Infiintarea unei societati comerciale: de la teorie la practica 5
1.1. Sediu firma 5
1.2. Denumirea societatii comerciale 6
1.3. Alegerea formei juridice 6
1.4. Act constitutiv al societatii comerciale 7
1.5. Capital social firma, taxe judiciare 8
II. S.C. Food Impex S.A. 12
2.1. Date generale despre companie 12
2.2. Obiective viitoare in ceea ce priveste dezvoltarea societatii comerciale 13
III. Planul de afaceri si studiul de fezabilitate 13
3.1 Plan de afaceri la S.C. FOOD IMPEX S.A. 13
3.1.1. Sinteza planului de afaceri 13
3.1.2. Planul de marketing 17
3.1.3. Cercetarea de piata 22
3.1.4. Planul operational 24
3.1.5. Necesarul de finantare 29
3.1.6. Planul financiar 30
3.2. Studiu de fezabilitate la S.C. Food Impex S.A. 38
IV. Greseli tipice la infiintare 53
V. Recomandari 54
VI. Factori de succes 55
VII. Elemente de legislatie fiscala 55
VIII. Indicatori financiari ai unei afaceri 56
Bibliografie 63

Calculatia Costurilor SC BestCalc SRL

Cuprins :
1) Conceptul de contabilitate manageriala si elemente definiorii ale acesteia
2) Obiectivele contabilitatii manageriale
3) Conceptia de organizare a contabilitatii manageriale
4) Factorii care influenteaza organizarea contabilitatii manageriale
5) Adaptarea sistemului de conturi la exigentele organizarii contabilitatii manageriale
6) Metoda de calculatie a costurilor aplicabila entitatii ( procedeul de calcul a costului unitar)
7) Elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli
8) Studiu de caz
9) Concluzii

Biogazul - Energie Verde

Biocombustibili 2
Tipuri de biocombustibili 4
Biogazul 6
Aspecte introductive 6
Scurt istoric 8
Problematica energiei la nivel mondial 8
Compoziţia biogazului 9
Materii prime pentru obținerea biogazului 11
Resurse din agricultură 12
Resurse din industria alimentară 13
Resurse din aşezări umane 15
Procese tehnologice de obținere a biogazului 16
Metanogeneza 16
Fermentarea anaerobă 18
Factorii care influențează producția de biogaz 21
Temperatura 23
Presiunea 25
Agitarea 25
Aciditatea 25
Utilizări ale biogazului 26
Diferite modele de instalație de biogaz Modele 27
Bibliografie 37

Kenya

1. Notiuni generale ( localizarea statului pe glob si continent, suprafata, populatie, densitate, capitala, orase importante);
2. Caracteristici fizico-geografice (relief,clima,hidrografie,caracteristici biopedografice);
3. Evolutia istorica a numarului de locuitori;
4. Distributia spatiala populatiei in cadrul tarii;
5. Dinamica naturala a populatiei: ( natalitate , mortalitate, mortalitate infantile, speranta de viata la nastere, bilantul natural anual, tendinte demografice urmatoare);
6. Mobilitatea spatiala a populatiei ( dinamica/miscarea migratorie);
7. Structura actuala a populatiei
- structura pe grupe de varsta si sexe;
- structura etno-culturala a populatiei ( rasiala si structura etnica);
- structura lingvistica ;
- structura religioasa;
- structura pe medii de viata (urban, rural);
- structura socio-economica a populatiei;
8. Populatia si dezvoltarea social-economica ( indicele de dezvoltare, indicele saraciei umane);
9. Bibliografie;

Analiza Rapoartelor Financiare

Introducere 2
Capitolul I “Aspecte conceptuale privind analiza economico-financiară” 5
1 1 Rolul, necesitatea şi destinaţia analizei economico-financiare 5
1 2 Concepte, definiţii privind analiza şi diagnosticul economico-financiar 10
Capitolul II “Analiza activitatii operationale” 15
2 1 Notiuni conceptuale privind indicatorul „Activitatea operationala” 15
2 2 Analiza generala, structurala si factoriala a indicatorului „Activitatea operationala” 21
Capitolul III “Analiza stocurilor de marfuri si materiale” 30
3 1 Notiuni conceptuale privind indicatorul „Stocuri de marfuri si materiale” 30
3 2 Analiza generala, structurala si factoriala a indicatorului „Stocuri de marfuri si materiale 33
Concluzii 40
Bibliografie 41

Stabilirea Sortimentului de Preparat la SC

Cuprins 4
Introducere 5
Capitotul I – Consideratii generale privind produsele de catering 7
1.1. Definirea conceptului 7
1.2. Istoric 9
1.3. Evolutia pe piata romaneasca 12
1.4. Factorii care determină abordarea de catering 15
Capitolul II – Aspecte economice privind productia de catering 18
2.1 Aspecte generale 18
2.2. Legislatia specifica activitatii de productie si comercializare a produselor alimentare.. 21
Capitolul III – Aspecte economice privind comercializarea produselor de catering in Romania 25
3.1. Aspecte generale 25
3.2. Cateringul ca afacere 29
3.3. Relatia costuri – profit 32
4.Concluzii 34
5.Bibliografie 41

Servirea in Bar la SC

ARGUMENT 3
2. CAP. I.TIPURI DE BARURI 4
3. CAP. II.AMENAJAREA SI DOTAREA BARURILOR 7
4. CAP.III.USTENSILE ŞI OBIECTE DE INVENTAR 11
5. CAP.IV.STOCAREA BĂUTURILOR 15
6.CAP.V.Organizarea depozitului sau a pivniţei 17
7.CAP.VI.PREPARAREA BĂUTURILOR ÎN AMESTEC 18
8.CAP.VII.LISTA DE PREŢURI 24
9.CAP.VIII.STUDIU DE CAZ: S.C. „Rotmans” S.R.L 27
10.CAP.IX.CONCLUZII SI PROPUNERI 29
11.CAP.X ANEXE 30
12.CAP.X I.BIBLIOGRAFIE 39

Elementele Functiei de Organizare

1. Structura organizatorică – aspecte generale 
2. Procesul de organizare 
3. Continutul structurii organizatorice 
4. Elaborarea structurilor organizatorice 
5. Tipuri de structuri organizatorice 
6. Studiu de caz – Hotel Howard Johnson Bucuresti 

Studiu de Circulatie Privind Amplasarea unei Investitii Dedeman in Municipiul Iasi

CAPITOLUL 1
Caracteristicile construcţiei şi zonei de amplasare .pag.4
CAPITOLUL 2
Capacitatea de circulaţie a străzilor de acces.
Capacitatea de circulaţie a intersecţiei străzilor de acces cu reţeaua stradală urbană.pag.8
2.1. Metodologia de calcul a capacităţii de circulaţie a străzilor.pag.8
2.2. Metodologia de calcul a capacităţii de circulaţie a intersecţiilor de străzi.pag.13
2.2.1. Metodologia de calcul a capacităţii de circulaţie a intersecţiilor fără semafor.pag.17
2.2.2. Metodologia de calcul a capacităţii de circulaţie a intersecţiilor semaforizate.pag.19
2.2.3. Calculul capacităţii de circulaţie a intersecţiilor cu sens giratoriu.pag.22
CAPITOLUL 3.
Rezultatele recensământului de trafic.pag.23
CAPITOLUL 4.
Determinarea capacităţilor actuale de circulaţie ale tronsoanelor stradale adiacente.pag.35
4.1. Capacitatea de circulaţie a tronsonului străzii Bucium, delimitat de intersecţiile cu strada Butnari şi respectiv, cu calea de acces în/din complexul Dedeman.pag.37
4.2. Capacitatea de circulaţie a tronsonului străzii Bucium, delimitat de intersecţiile cu calea de acces în/din complexul Dedeman respectiv cu calea de acces în incinta complexului Carefour – Felicia.pag.41
4.3. Capacitatea de circulaţie a intersecţiei dintre strada Bucium şi accesul în/dinspre complexele comerciale Carefour şi Dedeman, în varianta de intersecţie semaforizată.pag.44
4.4. Capacitatea de circulaţie a intersecţiei dintre strada Bucium şi accesul în/dinspre complexele comerciale Dedeman şi Carrefour, în varianta sens giratoriu urban cu 2 benzi.pag.46
4.5. Ameliorarea capacităţilor tronsoanelor străzii Bucium, prin reducerea timpului de aşteptare la intrarea în intersecţie la valorile specifice giraţiei.pag.49
CAPITOLUL 5.
Analiza capacităţii de preluare a fluxurilor de vehicule de către reţeaua stradală adiacentă şi intersecţia cu reţeaua urbană.pag.52
5.1. Estimarea debitului de autovehicule suplimentar faţă de situaţia actuală, ca urmare a amplasării în zonă a complexului Dedeman.pag.52
5.2. Posibilităţi de încadrare a debitelor de vehicule de către reţeaua stradală adiacentă şi intersecţia cu reţeaua urbană.pag.53
5.3. Analiza capacităţii de preluare a fluxurilor de vehicule a tronsonului străzii Bucium, delimitat de intersecţiile cu accesul în/din complexul Dedeman şi respectiv cu strada Butnari.pag.54
5.4. Analiza capacităţii de preluare a fluxurilor de vehicule a tronsonului străzii Bucium, delimitat de intersecţiile cu accesul în/din complexul comercial Dedeman şi respectiv cu Calea Chişinăului.pag.56
5.5. Analiza capacităţii de preluare a fluxurilor de vehicule de către intersecţia străzii Bucium cu accesul comun în/din complexele comerciale Dedeman şi Carefour şi Aleea Teodoreanu.pag.59
5.5.1. Analiza capacităţii de preluare a fluxurilor de către intersecţia în cruce.pag.59
5.5.2. Analiza capacităţii de preluare a fluxurilor de autovehicule de către intersecţia sub formă de sens giratoriu cu ramuri.pag.62
CAPITOLUL 6.
Organizarea circulaţiei.pag.66
CAPITOLUL 7
Aspecte privind siguranţa traficului în sensurile giratorii urbane cu două benzi.pag.73
7.1.Aspecte comparative privind numarul si gravitatea conflictelor.pag.74
7.2 Date statistice asupra frecvenţei şi gravităţii accidentelor în sensurile giratorii urbane.pag.80
CAPITOLUL 8.
Concluzii.pag.86
8.1. Aspecte comparative privind intersecţia cu sens giratoriu urban cu 2 benzi şi intersecţia semaforizată.pag.86
8.2. Concluzii finale.pag.87
BIBLIOGRAFIE.pag.89

Raport de Practica la Intreprindere Agricola

Introducere.3
Capitolul 1. Evoluţia şi caracteristica generală a întreprinderii.
Capitolul 2. Structura organizatorică şi de conducere a C.A. „Slobozia Hănesei”.
Capitolul 3. Analiza patrimoniului întreprinderii.
Capitolul 4. Analiza surselor de finanţare.
Capitolul 5. Eficienţa activităţii economico-financiară.
Capitolul 6. Indicatorii lichidităţii şi solvabilităţii.
Concluzii.
Bibliografie.
Anexe

Tipuri de Ambalaje si Ambalarea Produselor Nealimentare

OPORTUNITATEA ALEGERII TEMEI 5
CAPITOLUL I
CONCEPTUL DE AMBALAJ
1.1 Conceptul modern de ambalaj
1.2 Design-ul ambalajelor 8
1.3 Clasificarea ambalajelor 26
1.4 Funcţiile ambalajului 28
1.5 Tipuri de materiale folosite în confecţionarea ambalajelor 34
1.5.1 Ambalaje din materiale plastice 34
1.5.2 Ambalaje din sticlă 38
1.5.3 Ambalaje din materiale celulozice 39
1.5.4 Alte materiale folosite pentru ambalaje 41
CAPITOLUL II
CONCEPTUL DE AMBALARE
2.1 Conceptul modern de ambalare 43
2.2 Metode de ambalare a mărfurilor 46
2.2.1 Ambalarea colectivă şi porţionată 47
2.2.2 Ambalarea în folii contractabile 47
2.2.3 Ambalarea de tip aerosol 48
2.2.4 Ambalarea aseptică 50
CAPITOLUL III
VALORIFICAREA AMBALAJELOR ÎN RELAŢIA PRODUS – AMBALAJ – MEDIU ÎNCONJURĂTOR
3.1 Dimensiunea ecologică a ambalajului 51
3.2 Factori de poluare în relaţia ambalaj-mediu înconjurător 56
3.3 Căi de reducere a poluării provocate de ambalaje 59
3.4 Relaţia sistem de ambalare – produs 60
CAPITOLUL IV
AMBALAREA MĂRFURILOR NEALIMENTARE
STUDIU DE CAZ: AMBALAREA MĂRFURILOR CERAMICE LA S.C. CERSANIT S.A
4.1 Rolul mărfurilor nealimentare în satisfacerea necesităţilor de consum 65
4.2 Mărfurile ceramice 67
4.2.1 Ceramica sau frumuseţea pământului ars 67
4.2.2 Sortimentul şi caracteristicile de calitate ale mărfurilor ceramice 70
4.3 Prezentarea firmei S.C. CERSANIT S.A
4.4 Mărfurile ceramice la S.C. CERSANIT S.A 80
4.4.1 Procesul de fabricaţie a mărfurilor ceramice 80
4.4.2 Produse ceramice obţinute 82
4.5 Ambalarea produselor ceramice la S.C. CERSANIT S.A 85
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 88
BIBLIOGRAFIE 90
ANEXA 1 - PRODUSE CERAMICE SANITARE 91
ANEXA 2 - MOBILIER DE BAIE 92
ANEXA 3 - CĂZI DE ACRIL 93
ANEXA 4 - CABINE ŞI CĂDIŢE DE DUŞ 94
ANEXA 5 - PLĂCI CERAMICE 95
ANEXA 6 - GRESSE PORCELLANATO 96
ANEXA 7 - PLĂCI DE BUCĂTĂRIE 97
ANEXA 8 - MODELE CUTII CARTON PENTRU AMBALAJ 98

Contabilitate Manageriala

CAP 1: PREZENTAREA ENTITATII
1.1 SCURT ISTORIC.
1.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE.
1.3 PRODUSUL.
1.4 ORGANIZAREA CONTABILITATII MANAGERIALE.
1.5 INDICATORI FINANCIARI
CAP 2: CADRUL DE ORGANIZARE A CONTABILITATII MANAGERIALE
2.1 OBILECTIVELE CONTABILITATII MANAGERIALE
2.2 DEZVOLATREA SISTEMELOR DE CONTURI
A CONATBILITATII MANAGERIALE.
2.3 METODA DE CALCULATIE A COSTURILOR.
2.4 PROBLEMA. 

Analiza Activitatii din Regiunea Toscana

Capitolul 1. Descrierea generală a regiunii 
1.1. Localizare geografică 
1.2. Favorabilități în activitatea turistică 
1.3. Constrângeri în activitatea turistică 
Capitolul 2. Ierarhizarea regiunii Toscana în cadrul țării 
2.1. Suprafața regiunii 
2.2. Populația regiunii 
2.3. Economia regiunii 
Capitolul 3. Potențialul turistic 
3.1. Potențialul turistic natural 
3.2. Potențialul turistic antropic 
Capitolul 4. Indicatori turistici 
4.1. Capacitatea de cazare a regiunii 
4.2. Număr total de înnoptări 
Capitolul 5. Implicarea regiunii în programe europene 
Capitolul 6 Concluzii
 Bibliografie 

Piata Turistica a Finlandei

1.Elemente de cadru general 
2. Situatia economica 
2.1. Ritmuri de dezvoltare a economiei
2.2. Contributia turismului in P.I.B.:
2.3.Situatia balantei comerciale 
2.4. Situatia monedei:
3. Turismul 
3.1. Potentialul turistic al Finlandei:
3.2. Principalele atractii turistice:  
3.3.Motivatii de calatorie 
3.4.Forme de turism practicate 
3.5.Mijloace de transport utilizate:
3.6.Numarul turistilor in Finlanda 
3.7.Tipul de Cazare 
3.8.Costul unei sederi pe o noapte in Finlanda 
4. Relatii turistice ale Finlandei cu Romania -
5. Informatii utile pentru vizitatorii romani 
6. Bibliografie 

Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii in Romania dupa 1989

Introducere.
I. Evoluţia agriculturii în România după 1989.
I.1. Consideraţii generale.
I.2. Principalele probleme care au influenţat dezvoltarea agriculturii în România după 1989.
I.3. Contribuţia agriculturii la dezvoltarea economică.
I.4. Raportul industrie – agricultură, echilibru esenţial în economia românească.
II. Politici agricole.
II.1. Politica comercială agricolă.
II.2. Politica agricolă naţionala faţă de PAC.
III. Studiu de caz: Agricultura României în perioada 2004-2008.
IV. Concluzii şi propuneri.
 Bibliografie.

Managementul Calitatii la Agentia Apsarom SRL

INTRODUCERE .1
CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. APSAROM S.R.L. .2-17
1.1. Scurt istoric .2-3
1.2. Organizare şi funcţionare .4-6
1.3 Fişe de post .7-8
1.3.2 Denumirea postului : agent de turism .9-10
1.3.3 Denumirea postului : agent de ticketing .10-11
1.3.4 Denumire post: Ghid Turistic .11-13
1.3. Piaţa agenţiei de turism .14-16
1.4. Obiective propuse .17
CAPITOLUL II Analiza activităţi economice a SC Apsarom SRL .18-23
1.2 Informaţii registrul comerţului Apsarom Srl .18
2.2 Informaţii financiare Apsarom Srl .18-23
2.2.1 Cifra de afaceri .19
2.2.2 Analiza veniturilor .19-20
2.2.3 Analiza cheltuielilor .20
2.2.4 Analiza profitului .21
2.2.5 Datorii .21
2.2.6 Angajaţi .22
2.2.7 Bilanţuri Contabile . .23
CAPITOLUL III Sistemul de management al calităţii în cadrul agenţiei SC APSAROM SRL .24-39
3.1. Necesitatea Sistemului de Management al Calităţii .26-27
3.2. Documentaţia Sistemului de Management al Calităţii .28-31
3.3. Politica si obiectivele in domeniul calităţii .31-33
3.4. Responsabilitatea managementului.33-37
3.5. Asigurarea resurselor umane .37-39
CAPITOLUL IV Particulariti ale implementarii managementului calitatii la agenţiei Apsarom SRL .40-49
4.1 Determinarea cerinţelor referitoare la serviciile turistice .41-42
4.2 Comunicarea cu clientul.43
4.3 Procesul de proiectare şi dezvoltare a produsului touristic.43-46
4.4 Analiza şi verificarea proiectării şi dezvoltării serviciului touristic .46-47
4.5 Producţia şi furnizarea de servicii turistice .47-48
4.6 Satisfactia clientului.48-49
CONCLUZII .50-52
BIBLIOGRAFIE.53
ANEXE

Abordarea Auditului Intern - Pregatire, Realizare, Incheiere

MOTIVAŢIA TEMEI.2
CAPITOLUL I - CONCEPTE PRIVIND AUDITUL PUBLIC INTERN
1.1. Istoricul aparitiei si evolutia auditului intern.3
1.2. Definirea conceptului de audit public intern.5
1.3. Trasaturile auditului public intern.6
1.4. Paralela intre auditul intern si alte forme de control ce se exercita in institutiile publice.7
1.5 .Codul privind conduita etica a auditului public intern.12
CAPITOLUL II – ABORDAREA AUDITULUI INTERN REFERITOR LA IMPORTANTA CAPITALULUI INTELECTUAL SI AUDITUL INTERN
2.1.Etapele fundamentale ale misiunii de audit intern : pregatire, realizare, incheiere .15
2.2. Elaborarea procedurilor de control intern privind criteriile de calitate a angajatilor in D.G.F.P. Teleorman.24
2.3.Studiu de caz: auditarea functiei resurse umane in cadrul D. G. F. P. Teleorman.29
CONCLUZII SI PROPUNERI.40

Managamentul Resurselor Umane - BCR

Capitolul I : Managementul resurselor umane în organizaţiile din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
1.1 Recrutarea resurselor umane
1.2 Selecţia resurselor umane
Capitolul II : Prezentare generală a Băncii Comerciale Române
2.1 Date generale despre BCR. 
2.2 Management BCR.
Capitolul III: Managementul resurselor umane în cadrul Băncii Comerciale Române
3.1 Recrutarea resurselor umane în cadrul Băncii Comerciale Române 
3.2 Selecţia resurselor umane în cadrul Băncii Comerciale Române 
Concluzie
 Bibliografie 

Dezvoltarea Psihica

CAP. I. Noţiuni generale despre dezvoltarea psihicului copilului în ontogeneză.
CAP II : Dinamica dezvoltării psihice ale copilului.
II.1. Factorii dezvoltării.
II 2. Mecanismul dezvoltării psihice şi relaţia dintre învăţare – dezvoltare.
CAP III : Caracteristicile şi stadiile dezvoltării psihice.
III 1 Fazele dezvoltării şi caracterizarea principalelor perioade de vârstă ale copilăriei.
CAP IV : Concluzii privitoare la conceptul de dezvoltare psihică.
BIBLIOGRAFIE

Oenologie

Legenda vinului pag. 3
1. Introducere
1.1. Caracteristicile viticulturii şi vinificaţiei din România .pag. 4
1.2. Soiurile de struguri pentru vin şi arealele lor de cultură pag. 4
1.3. Zonarea soiurilor de viţă de vie cultivate în România .pag. 9
1.4. Stabilirea arealelor delimitate de producere a vinurilor
DOC şi DOCC .pag. 10
2. Strugurii. Materie primă
2.1. Părţile componente ale strugurilor pag. 12
2.2. Compoziţia chimică a strugurilor pag. 14
3. Vinuri româneşti
3.1. Caracterizarea vinurilor româneşti .pag. 17
3.2. Clasificarea vinurilor româneşti pag. 17
3.2.1. Vinuri de masă .pag. 19
3.2.2. Vinuri de calitate .pag. 19
3.2.3. Vinuri speciale .pag. 20
4. Tehnologia prelucrării strugurilor şi obţinerea mustului
4.1. Organizarea liniilor tehnologice de prelucrare a strugurilor .pag. 24
4.1.1. Liniile tehnologice pentru prelucrarea strugurilor albi pag. 24
4.1.2. Liniile tehnologice pentru prelucrarea strugurilor roşii .pag. 24
4.2. Zdrobirea şi desciorchinarea strugurilor pag. 25
5. Fermentaţia alcoolică a vinului
5.1. Fazele de desfăşurare a fermentaţiei alcoolice .pag. 26
6. Tehnologia de vinificaţie
6.1. Producerea vinurilor albe seci de consum current pag. 27
6.2. Producerea vinurilor albe seci de calitate .pag. 28
6.3. Producerea vinurilor albe cu zahar rezidual
(demiseci, demidulci si dulci) .pag. 28
6.4. Producerea vinurilor roşii de consum current .pag. 29
6.5. Producerea vinurilor roşii seci de calitate superioara şi DOC .pag. 30
6.6. Principalele caracteristici ale vinurilor roze pag. 31
6.7. Producerea vinurilor roze seci .pag. 31
7. Îmbutelierea vinurilor
7.1. Materiale folosite la îmbuteliere .pag. 32
8. Tehnologia binurilor speciale
8.1. Tehnologia vinurilor spumoase pag. 36
8.2. Tehnologia vinurilor aromate pag. 37
Bibliografie .pag. 38

Diversitatea Taxonomica a Pinofitelor Introduse in Municipiul Chisinau

Introducere
Investigaţiile proprii
Corologia pinofitelor în mun Chişinău
Factorii ce periclitează existenţa speciilor de pinofite
Concluzii
 Bibliografie 

Evaluarea Performantelor Resurselor Umane

Introducere 
1 Evaluarea performantelor profesionale ale resurselor umane
1 1 Procesul de evaluare a performantelor
1 2 Obiectivele evaluarii performantelor
1 3 Criterii de evaluare 
1 4 Responsabilitatea evaluarii 
1 5 Dinamica evaluarii 
1 6 Diversitatea sistemelor de evaluare 
1 7 Erori in procesul de evaluare 
2 Imbunatatirea performantelor profesionale ale angajatilor 
Concluzii si recomandari 
Bibliografie 

Proiect de Dezvoltare Rurala - Satul Curciu

1. Asezarea satului si mediul
1.1. Relieful si structura geologica a panantului satului
1.2. Clima
1.3. Hidrografia
1.4. Flora si fauna
 2. Populatia si dinamica populatiei
3. Economia
3.1. Agricultura
 3.2. Cultura cerealelor
3.3. Cresterea animalelor
3.4. Horticultura si viticultura
 3.5. Indeletniciri
3.6. Banii, preturile si unitatile de masura
4. Analiza SWOT a satului Curciu, judetul Sibiu
5. Concluzie
 Bibliografie 

Modalitati Eficiente de Informare si Formare Intelectuala a Studentilor Militari

Introducere 6
Capitolul 1. Fundamente teoretice ale procesului de instruire a studenţilor militari
1.1. Caracteristicile generale ale educației 9
1 2 Formele și funcțiile educației 12
1 3 Particularităţi ale educaţiei în mediul militar 18
1 4 Caracterul integrator al dimensiunilor educației 22
1 4 1 Educaţia intelectuală 22
1 4 2 Educația morală 23
1 4 3 Educația fizică 25
1 4 4 Educaţia estetică 25
1 4 5 Educaţia profesională 26
1 4 6 Noile educaţii 28
Capitolul 2 Dimensiunea intelectuală a educație 29
2 1 Definiri – intelect, educație intelectuală 29
2 2 Esența și semnificația educației intelectuale 30
2 3 Principii ale educației intelectuale 32
2 4 Scopurile educației intelectuale 35
2 5 Sarcinile educaţiei intelectuale 38
2 5 1 Informarea intelectuală 38
2 5 2 Formarea intelectuală 39
Capitolul 3 Modalități eficiente de formare și informare intelectuală a studenților militari 41
3 1 Metode şi tehnici de informare utilizate de studenţii militari 41
3 2 Factori favorizanţi ai activităţii de învăţare la studenții militari 44
3 2 1 Factori interni 44
3 2 2 Factori externi 45
3 3 Tipologia metodelor de învățare 47
3 4 Descrierea principalelor metode de învățare cu efecte formative 47
3 5 Modalități productive de activizare a studenţilor militari 51
3 6 Psihoigiena activității intelectuale a studenţilor militari 52
Capitolul 4 Investigarea eficienţei metodelor utilizate de studenţii militari pentru informarea şi formarea intelectuală 54
4 1 Premisele cercetării 54
4 2 Obiectivele cercetării 55
4 3 Prezentarea instrumentelor de colectare a datelor 55
4 3 1 Chestionarul 56
4 3 2 Interviul 57
4 4 Prezentarea şi interpretarea rezultatelor 59
4 4 1 Analiza rezultatelor chestionarului 59
4 4 2 Analiza interviului 77
Concluzii finale şi propuneri 80
Bibliografie 82

Dinamica Conflictelor

1. INTRODUCERE
2. OBIECTIV / IPOTEZĂ DE STUDIU
3. STUCTURA CONFLICTULUI
4. SURSE ALE CONFLICTULUI
5. FAZE / ETAPE CONFLICT
6. FORME DE INTERVENŢIE ÎN CONFLICT
7. ESCALADAREA CONFLICTULUI
8. CONCLUZII
9. BIBLIOGRAFIE

Istoria Pamantului

INTRODUCERE
CAPITOLUL I - NASTEREA SI EVOLUTIA PLANETEI PAMANT
CAPITOLUL II - ISTORIA SPIRITUALA A PAMANTULUI
2.1. ISTORIA NOASTRA .
 2.2. CREATORII NOSTRI
2.3. LEMURIA
2.4. ATLANTIDA .
 2.5. REBELIUNEA LUCIFERIANA
2.6. THOTH .
2.7. EGIPTUL
2.8. AKHUNATON .
2.9. EXPERIMENTUL SIRIUSIAN DIN 1972
 Bibliografie 

Infiintarea unei Societati Comerciale

1. Descrierea afacerii
2. Descrierea serviciilor oferite
3. Analiza competitorilor
4. Analiza de piata
5. Analiza SWOT
6. Planul de marketing
7. Planul operational
8. Planul de resurse umane
9. Evaluarea riscurilor
10. Planul financiar

Posibilitati de Dezvoltare a Turismului in Statiunea Eforie Nord

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE
1 1 Poziţie geografică
 1 2 Infrastructură
1 3 Cadrul natural
1 3 1 Relief
 1 3 2 Hidrografia
1 3 3 Aspecte climatice
1 3 4 Vegetaţie
1 3 5 Fauna
 1 3 6 Natură protejată
1 4 Cadrul socio-economic
1 4 1 Populaţia
1 4 2 Economia staţiunii
CAPITOLUL 2 ANALIZA POTENŢIALULUI BALNEAR
2 1 Resursele turistice
2 2 Bioclimatul zonei
2 3 Alte resurse turistice în localitate şi în aria limitrofă
CAPITOLUL 3 STADIUL ACTUAL DE VALORIFICARE
3 1 Formele de turism practicabile
3 2 Structurile turistice
3 2 1 Structuri de primire
3 2 2 Structuri de alimentaţie
3 2 3 Structuri de agrement
 3 2 4 Structuri de tratament 
 3 3 Circulaţia turistică
CAPITOLUL 4 PROPUNERI PRIVIND MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN STAŢIUNEA EFORIE NORD
4 1 Premisele dezvoltării turismului
4 2 Strategia de dezvoltare a turismului
 BIBLIOGRAFIE

Analiza Starii Financiare la SC Casa De Bucovina - Club de Munte SA

CAPITOLUL 1.Prezentarea generala a societatii 4
A.Denumire, Sediul societatii, Forma juridica, capital social si modul de constituire a acestuia .
B.Scurt istoric despre societate
C.Obiect de activitate .
D.Piata si concurenta
E.Canalele de distributie 12
F.Activitatea de marketing .13
G.Aspecte juridice 15
CAPITOLUL 2. Analiza pozitiei financiare 19
2.1Analiza de ansamblu a pozitiei financiare .19
2.1.1Analiza evolutiei pozitiei financiare . 19
2.1.2 Analiza structurii pozitiei financiare 43
2.2Analiza echilibrului pozitiei financiare .47
2.2.1 Analiza indicatorilor de lichiditate si de solvabilitate .47
2.2.2 Analiza gestiunii resurselor controlate de entitate 49
CAPITOLUL 3. Analiza performantelor financiare 52
3.1 Analiza de ansamblu a performantelor financiare 52
3.1.1 Analiza evolutiei performantelor financiare .52
3.1.2 Analiza structurii performantelor financiare 60
3.2 Analiza starii de profitabilitate .62
3.3 Analiza starii de rentabilitate 64
3.4 Analiza performantelor bursiere 67
3.4.1 Analiza ratelor bursiere 67
3.4.2 Analiza performantelor prin crearea de valoare pentru actionari 68
CAPITOLUL 4. Analiza riscului 68
4.1 Modelul Artman 68
4.3 Modelul Canon- Holder 68
Bibliografie

Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare pentru Belgia

1.Prezentare generala Belgia
Partea 1:
2. Analiza cheltuielilor bugetare COFOG
A.Date absolute
B.Indici cu baza fixa
C.Indici cu baza lant
D.Ponderi
E.Grafice
F.Comentarii
3. Analiza veniturilor bugetare
A.Date absolute
B.Indici cu baza fixa
C.Indici cu baza lant
D.Ponderi
E.Grafice
F.Comentarii
4.Analiza comparativa total venituri si total cheltuieli
A.Date absolute
B.Indici cu baza fixa
C.Indici cu baza lant
D.Ponderi
E.Grafice
F.Comentarii
5. Analiza cheltuieli si venituri/PNB
A.Date absolute
B.Indici cu baza fixa
C.Indici cu baza lant
D.Ponderi
E.Grafice
F.Comentarii
6. Analiza Belgia/EU 27/PNB
A.Date absolute
B.Indici cu baza fixa
C.Indici cu baza lant
D.Ponderi
E.Grafice
F.Comentarii
Partea a 2-a:
7.Codul: GF 02 S13 in analiza comparativa a bugetului tariilor din EU27 milioane euro
A.Date absolute
B.Indici cu baza fixa
C.Indici cu baza lant
D.Grafice
E.Comentarii

Economia Digitala. Implicatii Sociale

1. Premise ale trecerii la societatea cunoasterii 
• Caracterizarea societatii cunoasterii
• Schimbarea naturii muncii
• Individul in societatea cunoasterii
• Munca si educatia in societatea cunoasterii
• TIC –suport pentru societatea bazata pe informatie si cunoastere
2. Economie si administratie in societatea cunoasterii 
• Schimbarea structurii sociale
• Schimbarea motivatiilor pentru munca
3. Efecte micro şi macroeconomice 
• Noua economie sau economia digital
• Concurenţa şi cooperarea
• Considerentele microeconomice
4. Aspecte globale şi locale în comerţul electronic 
• Inadecvarea livrării globale şi a sistemelor de derulare
• Diferenţă de cultură, limbă şi practică comercială
• Fragmentarea în industrie
• Cadrul global autoreglator şi juridic
• Bariere specifice micilor întreprinderi
• Tipologia pieţelor electronice globale şi problemele acestora

Managementul Timpului

1. Introducere
2. Cauze ale managementului ineficient al timpului
3. Timpul – o resursă importantă generatoare de stres
4. Stiluri comportamentale privind managementul timpului
5. Managementul timpului şi tehnicile sale
6. Concluzii
7. Bibliografie

Strategii in Promovarea unui Produs

Introducere 1
Capitolul I. Ciclul de viata a produsului pe piata 3
1.1. Conceptul ciclului de viata a produsului 3
1.2. Caracterizarea etapelor din ciclul de viata a produsului 4
1.3. Comparative intre etapele de viata a produsului 8
1.4. Activitati utilizate inainte de lansarea pe piata 10
1.4.1. Planificarea strategica in faza de lansare 10
1.4.2. Studierea comportamentului consumatorului si a pietei tinta 12
1.4.3. Cercetarea de marketing in etapa lansarii 15
Capitolul II. Lansarea pe piata si strategiile specific etapei de lansare 17
2.1. Lansarea pe piata 17
2.2. Strategii de promovare utilizate in faza de lansare pe piata 18
2.2.1. Strategii de stabilire a pretului 19
2.2.2. Strategii de promovare si comunicare 22
2.2.3. Strategii de distributie 24
2.2.4. Strategii concurentiale 28
Capitolul III. Rolul inovarii in faza de lansare pe piata a produsului 32
3.1. Caracteristici ale conceptului de inovare in etapa de lansare 32
3.2. Strategia de noi produse in etapa lansarii pe piata 35
3.2.1. Generarea ideilor, prima etapa in conceperea noilor produse 36
3.2.2. Filtrarea ideilor generate pentru noile produse 37
3.2.3. Analiza conceptului si potentialului produsului nou 37
3.2.4. Dezvoltarea noului produs 38
Capitolul IV. Particularităţi în faza de lansare a magazinului Zara
din complexul comercial Iulius Mall 39
4.1. Prezentarea generală a magazinului Zara 39
4.1.1.Grupul Inditex, deţinător al brandului Zara 39
4.1.2. Prezentarea magazinului Zara din Iulius Mall Iaşi 40
4.1.3. Structura organizatorică a magazinului ZARA 43
4.2. Metodologia cercetării utilizată în realizarea studiului practic 44
4.2.1. Metoda de cercetare aleasă pentru studiul de piaţă 44
4.2.2. Obiectivele specifice cercetării 45
4.2.3. Ipoteze de cercetare 46
4.3. Cercetarea aplicativă şi formularea chestionarului 46
4.4. Interpretarea chestionarului pentru lansarea pe piaţă a firmei Zara 47
4.5. Validarea ipotezelor 60
Concluzi 62
Propuneri 65
Anexa 68
Bibliografie 73

Masuri Anticriza Privind Piata Fortei de Munca 2013

Introducere 
1. Capitolul 1: Revizuirea literaturii şiinţifice 
2. Capitolul 2: Metodologia 
3. Capitolul 3: Analiza şi interpretarea rezultatelor 
Concluzii 
Bibliografie
Anexa 1 
Anexa 2 

Proiectarea unui Autovehicul

1. ELEMENTE DE DINAMICA AUTOVEHICULUI
1.1 Construcţii similare de autovehicule;caracteristici constructive şi de utilizare 6
1.2 Organizarea generală şi parametrii principali 32
1.2.1 Alegerea soluţiei de amenajare generală şi de organizare a transmisiei 32
1.2.2 Dimensiuni geometrice 32
1.2.3 Greutatea automobilului 35
1.2.4 Roţile automobilului 35
1.3 Definirea condiţiilor de autopropulsare 36
1.3.1 Rezistenţa la rulare, a aerului,a rampei şi la demarare(definirea lor, cauzele fizice care le determină, posibilităţi de estimare analitică, alegerea mărimii coeficienţilor specifici 38
1.3.2 Forme particulare ale ecuaţiei generale de mişcare 39
1.4 Calculul de tracţiune 43
1.4.1 Alegerea mărimii randamentului transmisiei 43
1.4.2 Determinarea puterii maxime a motorului 44
1.5 Stabilirea dimensiunilor fundamentale ale motorului 45
1.5.1 Determinarea alezajului cilindrului şi a cursei pistonului (D şi S) 45
1.5.2 Adoptarea (calcularea) celorlalte dimensiuni ale motorului (Λ, Lcil, dfm, lfm, dfp, lfp, deb, dib, lbo, dSA, dSE) 51
2. CALCULUL PROCESULUI DE ADMISIE NATURALĂ
2.1 Alegerea (determinarea) parametrilor de calcul 52
2.2 Alegerea fazelor de distribuţie (ADA,IIA,ADE.IIE) 53
2.3 Determinarea mărimilor caracteristice ale admisiei 54
3. CALCULUL PROCESULUI DE COMPRIMARE
3.1 Alegerea parametrilor de calcul 60
3.2 Determinarea mărimilor de stare în punctele caracteristice cursei de comprimare 61
3.3 Calculul politropei de comprimare prin puncte 63
3.4 Calculul duratei procesului de comprimare 64
4. CALCULUL PROCESULUI DE ARDERE
4.1 Adoptarea combustibilului utilizat şi a parametrilor de calcul 66
4.2 Calculul oxigenului şi aerului minim necesar arderii complete 67
4.3 Calculul mărimilor şi indicilor caracteristici ai procesului de ardere 67
4.4 Calculul compoziţiei şi parametrilor caracteristici ai produselor de ardere 69
5. CALCULUL PROCESULUI DE DESTINDERE
5.1 Alegerea parametrilor de calcul 73
5.2 Determinarea mărimilor de stare in punctele caracteristice ale cursei de destindere 75
5.3 Calculul politropei de destindere prin puncte 77
5.4 Calculul duratei procesului de destindere 77
6. CALCULUL INDICILOR DE PERFECŢIUNE AI MOTORULUI
6.1 Trasarea diagramei indicate 78
6.2 Calculul indicilor indicaţi şi efectivi 82
6.3 Calculul indicilor de perfecţiune ai motorului şi compararea cu soluţiile similare 84
7. BILANŢUL TERMIC AL MOTORULUI
7.1 Calculul căldurilor ce intervin în bilanţul termic 87
8. CARACTERISTICA EXTERIOARĂ A MOTORULUI
8.1 Alegerea (determinarea) parametrilor de calcul 90
8.2 Calculul prin puncte a curbelor caracteristice 91
9. CINEMATICA MECANISMULUI MOTOR
9.1 Cinematica pistonului 93
9.2 Cinematica bielei 99
10. DINAMICA MECANISMULUI MOTOR
10.1 Generalităţi; Clasificări ale forţelor din mecanismul motor 104
10.2 Forţa de presiune a gazelor 104
10.3 Forţele de inerţie 105
10.4 Forţele rezultante din mecanismul motor 114
11. MOMENTUL MOTOR SI PUTEREA INDICATA
11.1 Alegerea configuraţiei arborelui cotit 119
11.2 Determinarea ordinilor de aprindere posibile şi alegerea uneia dintre acestea 120
11.3 Stabilirea ordinilor de lucru ale cilindrilor 120
11.4 Calculul momentului motor total şi al puterii indicate 121
12. UNIFORMIZAREA MIŞCĂRII ARBORELUI COTIT
12.1 Cauzele mişcării neuniforme şi posibilităţi de uniformizare 125
12.2 Calculul momentelor de inerţie ale pieselor mecanismului motor 126
12.3 Proiectarea şi calculul volantului 128
12.4 Calculul gradului de neuniformitate al momentului motor şi a vitezei unghiulare

Teoria Jocurilor Cooperative

CUPRINS
I.INTRODUCERE ÎN TEORIA JOCURILOR
1.1EXEMPLE DE SITUAŢII CONFLICTUALE...
1.2.TIPURI DE JOCURI
II.JOCURI CU SUMĂ NULĂ
2.1.JOCURI CU SUMĂ NULĂ SI N PERSOANE
2.1.1. CARACTERSITICI GENERALE
2.1.2IMPUTAŢIE
2.1.3.DOMINAREA IMPUTAŢIILOR
2.1.4Soluţia jocului
2.1.5.Exemplu de joc de 3 persoane
III.JOCURI FARĂ SUMĂ NULĂ
3.1Caracteristici Generale.
3.2.FUNCŢIA CARACTERSITICĂ
3.3 Forma redusă
3.4Soluţia jocului
3.5.Exemplu de joc fară sumă nulă
IV. JOCURI DE 2 PERSOANE CU SUMĂ NULĂ
Bibliografie

Finantarea Ciclului de Exploatare

1. Conţinutul deciziei de finanţare a ciclului de exploatare
2. Surse proprii
3. Surse atrase (Datorii din exploatare)
4. Surse împrumutate
5. Studiu de caz
Concluzii
Bibliografie

Analiza Contului Curent al BPE

INTRODUCERE .
1. TEHNICI ŞI INSTRUMENTE DE ANALIZĂ A CONTULUI CURENT AL BALANŢEI DE PLĂŢI EXTERNE .
1.1. Interpretarea contului curent al balanței de plăți externe în actele normative.
1.2.Indicatorii de evaluare a contului curent al balanței de plăți externe .
1.3.Evaluarea contului curent al balanței de plăți externe 
2. ACŢIUNI DE POLITICĂ FINANCIARĂ ÎN VEDEREA ECHILIBRĂRII BALANŢEI DE PLĂŢI EXTERNE .
2.1.Diagnosticarea problemelor provocatoare de dezechilibre ale contului curent al balanței de plăți externe.
2.2.Argumentarea acțiunilor de politică financiară privind echilibrarea contului curent al balanței de plăți externe.
2.3.Evaluarea impactului acțiunilor de politică financiară asupra contului curent al balanței de plăți externe
REZUMAT .
BIBLIOGRAFIE .
ANEXE .

Raport de Practica la Intreprindere Agricola

Introducere.
Capitolul 1. Evoluţia şi caracteristica generală a întreprinderii.
Capitolul 2. Structura organizatorică şi de conducere a C.A.
Capitolul 3. Analiza patrimoniului întreprinderii.
Capitolul 4. Analiza surselor de finanţare.
Capitolul 5. Eficienţa activităţii economico-financiară.
Capitolul 6. Indicatorii lichidităţii şi solvabilităţii.
Concluzii.
Bibliografie.
Anexe

Studiu de Circulatie Privind Amplasarea unei Investitii Dedeman

CAPITOLUL 1
Caracteristicile construcţiei şi zonei de amplasare .pag.4
CAPITOLUL 2
Capacitatea de circulaţie a străzilor de acces.
Capacitatea de circulaţie a intersecţiei străzilor de acces cu reţeaua stradală urbană.pag.8
2.1. Metodologia de calcul a capacităţii de circulaţie a străzilor.pag.8
2.2. Metodologia de calcul a capacităţii de circulaţie a intersecţiilor de străzi.pag.13
2.2.1. Metodologia de calcul a capacităţii de circulaţie a intersecţiilor fără semafor.pag.17
2.2.2. Metodologia de calcul a capacităţii de circulaţie a intersecţiilor semaforizate.pag.19
2.2.3. Calculul capacităţii de circulaţie a intersecţiilor cu sens giratoriu.pag.22
CAPITOLUL 3.
Rezultatele recensământului de trafic.pag.23
CAPITOLUL 4.
Determinarea capacităţilor actuale de circulaţie ale tronsoanelor stradale adiacente.pag.35
4.1. Capacitatea de circulaţie a tronsonului străzii Bucium, delimitat de intersecţiile cu strada Butnari şi respectiv, cu calea de acces în/din complexul Dedeman.pag.37
4.2. Capacitatea de circulaţie a tronsonului străzii Bucium, delimitat de intersecţiile cu calea de acces în/din complexul Dedeman respectiv cu calea de acces în incinta complexului Carefour – Felicia.pag.41
4.3. Capacitatea de circulaţie a intersecţiei dintre strada Bucium şi accesul în/dinspre complexele comerciale Carefour şi Dedeman, în varianta de intersecţie semaforizată.pag.44
4.4. Capacitatea de circulaţie a intersecţiei dintre strada Bucium şi accesul în/dinspre complexele comerciale Dedeman şi Carrefour, în varianta sens giratoriu urban cu 2 benzi.pag.46
4.5. Ameliorarea capacităţilor tronsoanelor străzii Bucium, prin reducerea timpului de aşteptare la intrarea în intersecţie la valorile specifice giraţiei.pag.49
CAPITOLUL 5.
Analiza capacităţii de preluare a fluxurilor de vehicule de către reţeaua stradală adiacentă şi intersecţia cu reţeaua urbană.pag.52
5.1. Estimarea debitului de autovehicule suplimentar faţă de situaţia actuală, ca urmare a amplasării în zonă a complexului Dedeman.pag.52
5.2. Posibilităţi de încadrare a debitelor de vehicule de către reţeaua stradală adiacentă şi intersecţia cu reţeaua urbană.pag.53
5.3. Analiza capacităţii de preluare a fluxurilor de vehicule a tronsonului străzii Bucium, delimitat de intersecţiile cu accesul în/din complexul Dedeman şi respectiv cu strada Butnari.pag.54
5.4. Analiza capacităţii de preluare a fluxurilor de vehicule a tronsonului străzii Bucium, delimitat de intersecţiile cu accesul în/din complexul comercial Dedeman şi respectiv cu Calea Chişinăului.pag.56
5.5. Analiza capacităţii de preluare a fluxurilor de vehicule de către intersecţia străzii Bucium cu accesul comun în/din complexele comerciale Dedeman şi Carefour şi Aleea Teodoreanu.pag.59
5.5.1. Analiza capacităţii de preluare a fluxurilor de către intersecţia în cruce.pag.59
5.5.2. Analiza capacităţii de preluare a fluxurilor de autovehicule de către intersecţia sub formă de sens giratoriu cu ramuri.pag.62
CAPITOLUL 6.
Organizarea circulaţiei.pag.66
CAPITOLUL 7
Aspecte privind siguranţa traficului în sensurile giratorii urbane cu două benzi.pag.73
7.1.Aspecte comparative privind numarul si gravitatea conflictelor.pag.74
7.2 Date statistice asupra frecvenţei şi gravităţii accidentelor în sensurile giratorii urbane.pag.80
CAPITOLUL 8.
Concluzii.pag.86
8.1. Aspecte comparative privind intersecţia cu sens giratoriu urban cu 2 benzi şi intersecţia semaforizată.pag.86
8.2. Concluzii finale.pag.87
BIBLIOGRAFIE.pag.89

Elementele Functiei de Organizare

1. Structura organizatorică – aspecte generale 
2. Procesul de organizare 
3. Continutul structurii organizatorice 
4. Elaborarea structurilor organizatorice 
5. Tipuri de structuri organizatorice 
6. Studiu de caz – Hotel Howard Johnson Bucuresti

Servirea in Bar la SC

ARGUMENT 
2. CAP. I.TIPURI DE BARURI 
3. CAP. II.AMENAJAREA SI DOTAREA BARURILOR 
4. CAP.III.USTENSILE ŞI OBIECTE DE INVENTAR 
5. CAP.IV.STOCAREA BĂUTURILOR 
6.CAP.V.Organizarea depozitului sau a pivniţei 
7.CAP.VI.PREPARAREA BĂUTURILOR ÎN AMESTEC 
8.CAP.VII.LISTA DE PREŢURI 
9.CAP.VIII.STUDIU DE CAZ: S.C
10.CAP.IX.CONCLUZII SI PROPUNERI
11.CAP.X ANEXE 
12.CAP.X I.BIBLIOGRAFIE 

Stabilirea Sortimentului de Preparat la SC

Cuprins 4
Introducere 5
Capitotul I – Consideratii generale privind produsele de catering 7
1.1. Definirea conceptului 7
1.2. Istoric 9
1.3. Evolutia pe piata romaneasca 12
1.4. Factorii care determină abordarea de catering 15
Capitolul II – Aspecte economice privind productia de catering 18
2.1 Aspecte generale 18
2.2. Legislatia specifica activitatii de productie si comercializare a produselor alimentare.. 21
Capitolul III – Aspecte economice privind comercializarea produselor de catering in Romania 25
3.1. Aspecte generale 25
3.2. Cateringul ca afacere 29
3.3. Relatia costuri – profit 32
4.Concluzii 34
5.Bibliografie 41

Tipuri de Ambalaje si Ambalarea Produselor Nealimentare

OPORTUNITATEA ALEGERII TEMEI 5
CAPITOLUL I
CONCEPTUL DE AMBALAJ
1.1 Conceptul modern de ambalaj
1.2 Design-ul ambalajelor 8
1.3 Clasificarea ambalajelor 26
1.4 Funcţiile ambalajului 28
1.5 Tipuri de materiale folosite în confecţionarea ambalajelor 34
1.5.1 Ambalaje din materiale plastice 34
1.5.2 Ambalaje din sticlă 38
1.5.3 Ambalaje din materiale celulozice 39
1.5.4 Alte materiale folosite pentru ambalaje 41
CAPITOLUL II
CONCEPTUL DE AMBALARE
2.1 Conceptul modern de ambalare 43
2.2 Metode de ambalare a mărfurilor 46
2.2.1 Ambalarea colectivă şi porţionată 47
2.2.2 Ambalarea în folii contractabile 47
2.2.3 Ambalarea de tip aerosol 48
2.2.4 Ambalarea aseptică 50
CAPITOLUL III
VALORIFICAREA AMBALAJELOR ÎN RELAŢIA PRODUS – AMBALAJ – MEDIU ÎNCONJURĂTOR
3.1 Dimensiunea ecologică a ambalajului 51
3.2 Factori de poluare în relaţia ambalaj-mediu înconjurător 56
3.3 Căi de reducere a poluării provocate de ambalaje 59
3.4 Relaţia sistem de ambalare – produs 60
CAPITOLUL IV
AMBALAREA MĂRFURILOR NEALIMENTARE
STUDIU DE CAZ: AMBALAREA MĂRFURILOR CERAMICE LA S.C. CERSANIT S.A
4.1 Rolul mărfurilor nealimentare în satisfacerea necesităţilor de consum 65
4.2 Mărfurile ceramice 67
4.2.1 Ceramica sau frumuseţea pământului ars 67
4.2.2 Sortimentul şi caracteristicile de calitate ale mărfurilor ceramice 70
4.3 Prezentarea firmei S.C. CERSANIT S.A
4.4 Mărfurile ceramice la S.C. CERSANIT S.A 80
4.4.1 Procesul de fabricaţie a mărfurilor ceramice 80
4.4.2 Produse ceramice obţinute 82
4.5 Ambalarea produselor ceramice la S.C. CERSANIT S.A 85
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 88
BIBLIOGRAFIE 90
ANEXA 1 - PRODUSE CERAMICE SANITARE 91
ANEXA 2 - MOBILIER DE BAIE 92
ANEXA 3 - CĂZI DE ACRIL 93
ANEXA 4 - CABINE ŞI CĂDIŢE DE DUŞ 94
ANEXA 5 - PLĂCI CERAMICE 95
ANEXA 6 - GRESSE PORCELLANATO 96
ANEXA 7 - PLĂCI DE BUCĂTĂRIE 97
ANEXA 8 - MODELE CUTII CARTON PENTRU AMBALAJ 98

Security Solutions for Electronic Transactions

Introduction 
I. Presentation of XIRING 
Turnover's breakdown by activity and geographical areas 
The ambitions of XIRING 
• Different sectors 
a) XIRING products and services 
b) Government e-ID systems 
c) In the banking sector 
• Different strategies 
a) Price’s XIRING 
b) XIRING’s communication 
c) XIRING’s distribution 
2) Key actors on the market and their strategy of differentiation 
XIRING’s competitors 
II. XIRING’s environment 
1) Strength: market’s potential and its stakes 
2) Weaknesses 
3) Opportunities 
4) Threats 
Conclusion and our role in a similar company 
Web Bibliography 

Piata Apei Minerale in Romania

1.PRODUSUL
1.1.Scurtă descriere a produsului la nivel national
1.2.Gama sortimentală existentă pe piaţa românească
2.ANALIZA CERERII
2.1. Tendinţe privind consumul de apă minerală pe cap de locuitor
2.2.Principalele segmente de piaţă – criterii socio-demografice şi psihografice
2.3.Frecvenţa
2.4.Comportament de cumpărare & consum
3.ANALIZA OFERTEI
3.1. Mărimea pieţei per ansamblu
3.2.Intervale de preţ
3.3. Volumul vânzărilor
3.4.Companii prezente pe piaţă
3.5.Cote de piaţă
3.6. Acţionariat
3.7. Distribuţia produsului
3.8.Branduri pe piaţa apelor minerale - elemente care individualizează
3.9.Borsec-liderul pieţei de ape minerale
3.10.Previziuni
BIBLIOGRAFIE

Amortizarea intre Contabilitate si Fiscalitate

CAPITOLUL 1: STADIUL CUNOAŞTERII PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE ŞI AMORTIZAREA LOR 1
1.1. Definiţii şi delimitări privind imobilizările şi amortizarea 1
1.1.1. Delimitari privind imobilizarile 1
1.1.2. Amortizarea 6
1.2. Durata de viaţă utilă în contabilitate şi fiscalitate 7
1.3. Cheltuieli ulterioare efectuate în legătură cu imobilizările 11
1.4. Reevaluarea şi amortizarea diferenţei din reevaluare 12
1.4.1. Reevaluarea imobilizarilor corporale 12
1.4.2. Amortizarea rezervelor din reevaluare 14
1.5. Metode de amortizare 18
CAPITOLUL 2: STUDIU DE CAZ PRIVIND AMORTIZAREA LA S.C. ALPIN S.R.L. 25
2.1. Prezentarea generală a S.C. Alpin S.R.L 25
2.1.1. Date de identificare 25
2.1.2. Obiectul de activitate 26
2.2. Determinarea duratei de viaţă contabile şi fiscale a imobilizărilor corporale 26
2.3. Testul de depreciere (IAS 36) 30
3.2.1. Evaluarea valorii recuperabile 30
3.2.2. Recunoaşterea şi evaluarea unei pierderi din depreciere 35
2.4. Calculul şi înregistrarea amortizării în contabilitate 39
2.5. Determinarea amortizării fiscale şi impactul ei asupra impozitului pe profit 40
2.6. IAS 12 – Impozitul amânat, consecinţă a diferenţelor temporare din amortizare 42
2.7. Amortizarea contabilă şi performanţa întreprinderii; amortizarea fiscală şi impozitul pe profit 47
CONCLUZII SI PROPUNERI 49
BIBLIOGRAFIE 51

Analiza Cadrului Managerial in Cadrul SC X SA si Implicatiile Acestuia

Introducere 2
Capitolul 1: Rolul managementului în cresterea eficientei econommice a firmei 3
1.1. Evoluţia managementului pe plan mondial şi în România 3
1.1.1. Consideraţii generale privind formarea şi dezvoltarea ştiinţei managementului
1.1.2. Abordări ale managementului pe mapamond 3
1.1.3. Managementul românesc 6
1.2. Sistemul metodologico-managerial al firmei 7
1.2.1. Definirea şi principalele componente ale sistemului 7
1.2.2. Caracteristicile sistemului metodologico-managerial 12
1.2.3. Funcţiile sistemului metodologico-managerial al organizaţiei 12
1.2.4. Tendinţe pe plan mondial în abordarea sistemului metodelor şi tehnicilor manageriale ale organizaţiei 12
1.3. Metode generale şi specifice de management 12
1.4. Rolul managementului în creşterea eficienţei econommice a firmei. 13
Capitolul 2: Prezentarea societatii Rompetrol Downstream SRL 16
2.1. Date de identificare 16
2.2. Scurt istoric al organizatiei 17
2.3. Organigrama si managementul companiei Rompetrol 18
2.4 Produsele si serviciile oferite 18
2.5 Resursele umane ale companiei Rompetrol 20
2.6 Resursele materiale 20
2.7. Mediul apropiat de afaceri 21
2.8. Performantele financiare 22
Capitolul 3: Analiza activitatii si eficientei la nivelul firmei Rompetrol Downstream 24
3.1. Descrierea si analiza activitatii interne si internationale 24
3.2. Sistemul de perfecţionare ca sistem strategic de control 36
3.3. Strategii de menţinere a resurselor umane 37
3.4. Politica de investiţii in vederea cresterii eficientei firmei 39
Concluzii 52
Bibliografie 57

Analiza Impactului asupra Mediului a Sistemului de Transport Public

INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1. TRANSPORTURILE SI MEDIUL INCONJURATOR 2
1.1.Impactul tranporturilor asupra mediului inconjurator 2
1.2. Politici adoptate in vederea reducerii poluarii 7
CAPITOLUL 2. EFECTELE TRAFICULUI RUTIER ASUPRA MEDIULUI 12
2.1. Impactul transportului urban asupra ambientului 12
2.2. Poluarea atmosferei provocata de traficul rutier 15
2.3. Efecte nocive ale poluării provocate de transporturi 16
2.4. Efectele poluării atmosferei cu monoxid de carbon 19
2.5. Efectele poluării atmosferei cu dioxid de carbon - gaze de seră 20
2.4. Soluţii de minimizare a efectelor negative ale poluării provocate de transportul rutier 21
2.5. Biodieselul, alternativa pentru motorina 24
CAPITOLUL 3. ANALIZA IMPACTULUI TRANSPORTULUI PUBLIC ASUPRA MEDIULUI – STUDIU DE CAZ LA S.C TURSIB S.A 32
3.1. Automobilul prieten sau dusman- 33
3.2. Mijloacele de transport in comun 38
3.3. Solutii de reducere a poluarii ale fimei Tursib SA 41
3.4. Politici de dezvoltare durabilă pentru Sibiu 44
CONCLUZII 49
BIBLIOGRAFIE 51

Analiza Performantelor si Riscurilor la o Societate Comerciala

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I: Analiza performantelor financiare ale firmei prin intermediul situatiilor financiare 4
1.1. Impactul analizei economico-financiare în cadrul managementului 4
1.2. Obiectivele principale ale diagnosticului financiar 7
1.2.1. Aprecierea solvabilităţii sau a echilibrului financiar 7
1.2.2. Aprecierea performanţelor financiare 7
1.2.3. Aprecierea altor caracteristici financiare importante 7
1.3. Orientări, mijloace şi instrumente ale diagnosticului financiar 8
1.3.1. Orientări 8
1.3.2. Mijloace şi instrumente utilizate de diagnosticul financiar 9
1.4. Scopul, necesitatea şi utilitatea analizei financiare 9
1.4.1. Instrumentele analizei financiare 11
CAPITOLUL II: Analiza riscurilor si performantelor firmei 22
2.1. Riscul de exploatare 22
2.2. Riscul de profit 25
2.3. Riscul comercial si rata rentabilitatii comerciale 26
2.4. Riscul de faliment 27
2.5. Analiza performantelor firmei 31
CAPITOLUL III: Prezentarea generala a S.C. IMAR S.A Arad 35
3.1. Aspecte generale 35
3.2. Date privind activitatea economica a firmei 36
3.3. Recrutarea şi selecţia personalului la S.C. IMAR S.A. Arad 38
CAPITOLUL IV: Analiza performantelor si riscurilor la S.C. IMAR S.A Arad 41
4.1. Performantele 41
4.2. Riscurile 53
CONCLUZII 59
BIBLIOGRAFIE 61

Analiza Posturilor si Planificarea Necesarului de Personal intr-o Companie Multinationala

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1. IMPORTANTA RESURSELOR UMANE IN CADRUL ORGANIZAŢIILOR 4
1.1. Principalele obiective ale analizei posturilor 4
1.1.1.Simplificarea muncii 6
Un prim obiectiv al analizei posturilor îl constituie simplificarea muncii realizată, în primul rând, prin studiul metodelor de muncă pentru ca, în cele din urmă, diferitele posturi să devină mai eficiente. 6
1.1.2.Stabilirea standardelor de muncă 7
1.1.3.Susţinerea altor activităţi de personal 8
1.2.Analiza posturilor 11
1.2.1.Descrierea postului 13
1.3. Relaţia dintre planificarea necesarului de personal, analiza postului şi recrutare şi selecţie 15
CAPITOLUL 2. ANALIZA POSTURILOR SI PLANIFICAREA NECESARULUI DE PERSONAL LA FIRMA ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMANIA SRL 21
2.1. Evaluarea posturilor la firma Ericsson Telecommunications SRL 21
2.2. Necesarul de personal 27
2.3.Analiza datelor 30
2.4. Observaţii, propuneri, aprecieri personale 35
CAPITOLUL 3. CONCLUZII 36
BIBLIOGRAFIE 38

Analiza Rentabilitatii intr-o Societate Comerciala

CAPITOLUL 1: RENTABILITATEA: CONCEPT, FORME ŞI INDICATORI DE EXPRIMARE 1
1.1. Conceptul de rentabilitate 1
1.2. Rentabilitatea şi formele de exprimare 5
1.2.1. Rentabilitatea comercială 5
1.2.2. Rentabilitatea economic 6
1.2.3. Rentabilitatea financiară 8
1.3. Indicatorii rentabiliăţii 11
1.3.1. Indicatori exprimaţi în mărimi absolute 13
1.3.2. Indicatori exprimaţi în mărimi relative (sistemul de rate) 16
CAPITOLUL 2: PREZENTAREA SECTORULUI DE PRODUCŢIE ŞI COMERCIALIZARE A CARNII ÎN ROMÂNIA 19
2.1. Dinamică şi concentrare pe piaţa produselor din carne din România 20
2.2. Analiza gamei sortimentale şi a reţelelor de distribuţie 22
2.2.1. Gama sortimentală 22
2.2.2. Reţele de distribuţie şi acţiuni de marketing 25
2.3. Analiza diagnostic a activitatii economico-financiare a SC AGROALIM SRL 27
2.3.1. Prezentarea generala a SC AGROALIM SRL 28
Scurt istoric 28
Structura organizatorică a societăţii 29
2.3.2. Analiza diagnostic a potentialului tehnico-productiv 30
2.3.3. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii 34
CAPITOLUL 3: ANALIZA RENTABILITĂŢII SC AGROALIM SRL 37
3.1. Analiza rentabilitatii firmei 37
3.2. Analiza eficientei utilizarii fortei de munca 40
3.2.1. Structura si dinamica personalului 40
3.2.2. Remunerarea personalului 41
3.2.3. Productivitatea muncii 41
3.2.4. Condiţiile de muncă 42
3.2.5. Puncte forte şi puncte slabe pentru domeniul resurselor umane 42
3.2.6. Puncte forte şi puncte slabe pentru domeniul managementului 42
CONCLUZII 44
BIBLIOGRAFIE 45

Aplicarea si Limitele Codului Etic in Sfera Afacerilor

ARGUMENT 1
CAPITOLUL I : NOTIUNII PRIVIND ETICA IN AFACERI 2
1.1. Conceptul de etica în afaceri 2
1.2. Importanta eticii în afaceri 8
1.3. Principiile eticii în afaceri 12
CAPITOLUL 2: ETICA ŞI AFACERILE 17
2.1. Afacerile şi acţionari 17
2.2. Acţionari şi manageri 19
2.2.1. Responsabilitǎţile etice ale acţionarilor 26
2.2.2. Responsabilitatea moralǎ investitorilor 28
2.2.3. Investiţiile etice 29
2.3. Afaceri şi consumatori 31
2.3.1. Probleme etice în politica de marketing 33
2.3.2. Probleme etice de strategia de marketing 36
2.3.3. Responsabilizarea etică a consumatorilor 39
2.4. Limitele eticii in afaceri 44
CAPITOLUL 3: APLICAREA SI LIMITELE CODULUI ETIC LA S.C. PETROIL IMPEX S.R.L. 46
3.1. PREZENTAREA GENERALA SOCIETATII S.C.PETROIL IMPEX S.R.L. 46
3.1.1. Date de identificare 46
3.1.2. Obiectul de activitate 47
3.2. Aplicarea codului etic la S.C. Petroil Impex S.R.L. 47
3.2.1. Conflictul de interese 48
3.2.2. Posibilităţile corporative 51
3.2.3. Informaţia confidenţială 51
3.2.4. Concurenţa şi corectitudinea afacerilor 52
3.2.5. Protecţia şi utilizarea activelor patrimoniului societăţii 52
3.2.6. Autenticitatea şi oportunitatea informaţiei dezvăluite 53
3.2.7. Înregistrarea operaţiunilor economice ale societăţii 54
3.2.8. Respectarea legilor şi reglementărilor aplicabile 55
3.2.9. Stilul corporativ 55
3.2.10. Încălcarea prezentului cod 55
3.2.11. Scutirea de la obligaţia de a respecta prezentul cod 56
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 57
BIBLIOGRAFIE 58

Arhaisme

CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND ARHAISMELE FONETICE, GRAMATICALE ŞI DERIVATE
ÎN STRUCTURA FRAZEOLOGISMELOR
1.1.Arhaismul – indiciu al frazeologizării
1.2.Problema frazeologismelor arhaice ca obiect al investigaţiilor lingvistice
1.3.Arhaisme fonetice, gramaticale şi derivate în structura frazeologismelor
1.3.1. Arhaisme fonetice
1.3.2. Frazeologisme arhaice ca rezultat al adaptării fonetice a neologismelor
1.3.3. Frazeologisme arhaice datorate accidentelor fonetice
1.3.4. Arhaisme morfologice
1.3.5. Arhaisme substantivale
1.3.6. Arhaisme substantivale privind genul
1.3.7. Arhaisme substantivale privind declinarea
1.3.8. Arhaisme substantivale privind numărul
1.3.9. Arhaisme pronominale
1.3.10. Arhaisme verbale
1.3.11. Arhaisme adverbiale
1.3.12. Arhaisme sintactice
1.3.13. Arhaisme derivate
1.3.14. Arhaisme derivate cu afixe neproductive
1.3.15. Arhaisme derivate rezultate în urma concurenţei dintre afixe
CAPITOLUL II
SENSURI ARHAICE ÎN STRUCTURA FRAZEOLOGISMELOR
2.1. Sensuri arhaice originare
2.2. Cîmpuri conceptuale ale arhaismelor semantice
2.3. Sensuri arhaice ce exprimă noţinea de „măsurare”
2.4. Sensuri arhaice ce exprimă noţiunea de „drum”
2.5. Sensuri arhaice ce aparţin altor cîmpuri conceptuale
2.6. Arhaisme derivate semantice
CAPITOLUL III
LOCUL FRAZEOLOGISMELOR ARHAICE
ÎN LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ
3.1. Specificul frazeologismelor arhaice
3.2. Stabilitatea şi varietatea frazeologismelor arhaice
3.3. Substituirea arhaismelor din structura frazeologismelor arhaice
3.4. Motivarea arhaismelor din structura frazeologismelor arhaice prin etimologie populară
3.5. Modificarea frazeologismelor arhaice şi formarea cuvintelor în baza lor
3.6. Derivarea lexico-semantică
3.7. Delocutivarea
3.8. Derivarea
3.9. Compunerea
3.10. Alte procedee de modificare a frazeologismelor arhaice
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Asigurarea de Bunuri

Introducere 2
Capitolul 1: Asigurările de bunuri 4
1.1. Coordonate generale privind asigurările de bunuri 4
1.2. Cadrul legal al asigurărilor de bunuri din România. 5
1.3. Contractul de asigurare de bunuri 6
1.4. Asigurarea clădirilor, a altor construcţii şi a conţinutului acestora pentru cazurile produse de incendiu şi alte calamităţi. 10
1.4.1. Asigurarea clădirilor, a altor construcţii şi a conţinutului lor pentru cazurile de pagube produse de incendiu şi de alte calamităţi. 11
1.4.2. Asigurarea clădirilor, a altor construcţii şi a conţinutului lor pe baza poliţei de incendiu. 11
1.5. Asigurarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor pentru cauze de avarii accidentale. 14
1.6. Asigurarea bunurilor sau valorilor pentru cazurile de furt prin efracţie sau prin acte de tâlhărie 15
1.6.1. Asigurarea de furt şi tâlhărie pentru locuinţe şi birouri 15
1.6.2. Asigurarea de furt şi tâlhărie pentru riscuri comerciale şi industriale 16
1.6.3 Asigurarea de furt şi tâlhărie limitată la anumite bunuri şi valori. 17
Capitolul 2: Elementele tehnice ale asigurărilor 20
Capitolul 3: Studiu privind corelatia dintre primele totale subscrise si indemnizatiile platite pentru asigurarile de bunuri in Romania 32
Concluzii 45
Bibliografie 47

Asigurarea in Transporturi

Capitolul 1: Conceptul de asigurări în cadrul transporturilor terestre, maritime şi aeriene 2
1.1. Nevoia de protecţie 2
1.2. Riscuri specifice activităţii de transport 3
1.2.1. Riscuri apărute în transportul rutier şi aerian 3
1.2.2. Riscuri apărute în transportul maritim 10
1.3. Tipuri de asigurări în transportul rutier, maritim şi de aviaţie 13
Capitolul 2: Prezentarea socieăţii de asigurări ASTRA S.A 20
2.1. Prezentarea generală a S.C. ASTRA S.A. 20
2.2. Principalele produse de asigurare in transport ale S.C. ASTRA S.A. 21
2.3. Managementul societăţii de asigurări 22
2.4. Eficienţa activităţii societăţii de asigurări 28
2.4.1. Conceptul de eficienţă în domeniul activităţii de asigurare 28
2.4.2. Funcţia de eficienţă a activităţii de asigurare 30
2.4.3. Indicatori utilizaţi în analiza eficienţei asigurărilor de bunuri 31
Capitolul 3: Contractul de asigurare - expresie a raportului juridic cert între asigurat şi asigurător 39
3.2. Trăsături juridice şi conţinutul contractului de asigurare 44
3.3. Suma asigurată şi prima de asigurare 46
3.4. Paguba şi despăgubirea de asigurare 49
3.5. Studiu de caz privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului maritim la societatea ”ASTRA” S.A. 51
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 55
BIBLIOGRAFIE 58

Asigurarea Obligatorie de Raspundere Civila Auto

Capitolul 1: Stadiul cercetării 
1.1 Introducere 
1.2 Scurt istoric privind asigurările 
1.3 Elemente tehnice privind asigurările 
1.4 Tipuri de asigurări de autovehicule
Capitolul 2: 
2.1 Baza de date CEDAM 
2.2 Fondul de protecţie a victimelor străzii 
2.3 Asigurarea autovehiculelor în Regatul Unit al Marii Britanii 
Capitolul 3: Studiu de caz 
3.1 Istoric societăţi 
3.2 Analiza comparativă economico financiară a societăţilor ASTRA-UNIQA şi ARDAF pe baza indicatorilor specifici asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto.
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Auditul Calitatii - Orange Romania

I.1 PREZENTAREA COMPANIEI.
1.2 MISIUNE, VALORI, VIZIUNE ŞI OBIECTIVE.
 1.3 PRINCIPIILE COMPANIEI ORANGE.
II.1 PREGĂTIREA AUDITULUI.
II.1.1 SELECTAREA ECHIPEI DE AUDIT INTERN.
II.1.2 ACŢIUNI PREMERGĂTOARE DESFĂŞURĂRII AUDITULUI INTERN.
II.1.3 ÎNTOCMIREA, APROBAREA ŞI DISTRIBUIREA PLANULUI DE AUDIT.
II.2 EVALUAREA DOCUMENTAŢIEI ŞI DOCUMENTELOR DE LUCRU PENTRU AUDIT.
II.3 EFECTUAREA AUDITULUI INTERN.
II.3.1 ŞEDINŢA DE DESCHIDERE.
II.4 EFECTUAREA AUDITULUI LA FAŢA LOCULUI.
II.5 ŞEDINŢA DE ÎNCHIDERE.
II.6 ÎNTOCMIREA RAPORTULUI DE AUDIT INTERN.
III. LISTA DE VERIFICĂRI PENTRU AUDIT.
 III.1. POLITICA PRIVIND CALITATEA.
III.2. RESPONSABILITATE ŞI AUTORITATE.
III.3 REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI.
 III.4 ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT.

Analiza Mediului de Marketing la SC

1. Scurtă prezentare a societății
2. Prezentarea componentelor mediului intern.
• Resursa umană
• Resursa materială
3. Componentele mediului extern.
• Micromediul interprinderii
• Clienții
• Furnizorii
• Concurența
• Prestatorii de servicii;
• Furnizorii forței de muncă;
• Diferite categorii de public.
• Macromediu interprinderii
- Mediul demografic
- Mediul economic
- Mediul Tehnologic
- Mediul Natural
- Mediul Cultural
- Mediul Politico-Legislativ
4. Analiza SWOT a interprinderii
5. Recomandări și concluzii.
 6. Bibliografia.

Continutul Economic si Functiile Finantelor Publice (2013)

Capitolul 1. Conceptul de finanţe publice
1.1. Politica financiară
1.2. Organizarea sistemului bugetar în România
1.3. Trăsăturile finanţelor publice
1.4. Rolul finanţelor publice în economia modernă
Capitolul 2. Conţinutul economic al finanţelor publice
Capitolul 3. Funcţiile finanţelor publice
3.1. Funcţia de repartiţie
3.2. Funcţia de control
Concluzii
 Bibliografie 

Analiza Modalitatilor de Organizare a Calitatii la SC Germanos Romania SA

1. Informaţii cu privire la S.C. GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A.
2. Organigrama companiei
3. Manualul Calității
4. Chestionar prinvind serviciul de calitate în cadrul organizațiilor din România.

Impactul Investitiilor Straine Directe Asupra Economiei

Introducere
Capitolul 1. Evoluții majore ale Investițiilor Străine directe în Moldova.
1.1. Investițiile Străine Directe: Performanţele Moldovei în context regional
1.2. Investiții Străine Directe în economia Moldovei: Aspecte structurale
1.3. Factorii care atrag Investițiile Străine Directe în Moldova
 Capitolul 2. Impactul investițiilor străine asupra economiei moldovenești.
2.1. Impactul Investițiilor Străine Directe asupra creşterii economice
2.2. Competitivitatea companiilor cu capital străin faţă de companiile locale
2.3. Investițiile Străine Directe şi eficienţa managementului companiilor
 2.4. Influenţa capitalului străin asupra investiţiilor corporative
2.5. Impactul Investițiilor Străine Directe asupra comerţului extern (exporturilor)
2.6. Influenţa Investițiilor Străine Directe asupra producătorilor locali
2.6.1. Efectele orizontale ale Investițiilor Străine Directe
2.6.2. Efectele verticale: clusterul „articole de îmbrăcăminte”
2.6.3. Efectele verticale: clusterul „industria băuturilor”
2.7. Impactul ISD asupra pieţei muncii
 Capitolul 3. Concluzii și recomandări de politici.
3.1. Concluziile majore ale analizei
3.2. Recomandări de politici pentru atragerea ISD
 Bibliografie