Il Desolante Agnosticismo Dell'Umorismo Pirandelliano

CAPITOLO I –VITA E OPERA DI LUIGI PIRANDELLO
I. 1. Introduzione nel mondo pirandelliano
I. 2. Il mondo novellistico pirandelliano
CAPITOLO II – MOTIVI PRINCIPALI PRESENTI NELLE NOVELLE DI PIRANDELLO
2.1. Ironia e comicità in Pirandello: l’avvertimento ed il
sentimento del contrario
2.2. Critica della classe borghesi
2.3.1. La psicologia dei personaggi di Pirandello e la psicanalisi
di Freud
2.4. L’humus regionale
2.5. Il profilo “sbagliato” del mondo provinciale e borghese
CAPITOLO III - IL SIGNIFICATO STORICO DELLA SCELTA CONTENUTISTICA
3.1. Il realismo – punto di partenza dell’opera pirandelliana
3.2. La società in profonda crisi morale espressa come dramma
universale dell’uomo
3.3. La funzione dell’umorismo pirandelliano
3.5.2. Intrusione dell’autore
CAPITOLO IV - IL LINGUAGGIO MENTALE DEI PERSONAGGI LETTERARI
4.1. La tecnica del “soliloquio”
4.2. La filosofia “del lontano”
4.3. Il dibattito interiore dei personaggi
CAPITOLO V - LE NOVELLE PIRANDELLIANE – SOGGETO PER I FILM
5.1. L’opera dell’autore siciliano - un trattato improprio di
psicanalisi

Nivelul fizic al sistemului de comunicatie GSM

Cuprins
CAPITOLUL   I
EVOLUŢIA  CĂTRE  SISTEMELE  RADIO
MOBILE  CELULARE
1.1. Scurt  istoric
1.2.Standarde
     3. Aspectul  comercial  al  comunicaţiilor  celulare
1.4.Tranziţia  de  la  sistemul  celular  analogic  la sistemul  digital
      1.5. Aspecte  economice  şi  politice
C A P I T O L U L   I I
SISTEMUL  DIGITAL  CELULAR   DE  TELEFONIE   MOBILĂ   PAN-EUROPEAN  GSM
Istoricul  sistemului  GSM
2.2. Servicii  oferite  de  un  sistem  GSM
2.3. Conceptul  celular
2.4.Arhitectura  sistemului  celular
2.4.1.Descrierea  unităţilor  componente
2.4.1.1.Staţia  mobilă  (MS)
2.4.1.2. Modul  de  identificare  al  abonatului
      2.4.1.3. Descrierea  celulelor
2.4.1.4. Descrierea  MSC – Mobile  Switching  Center
2.4.1.5. GMSC – Gate-way  Mobile  Services  Switching  Center
2.4.1.6. Bazele  de  date  ale  MSC  ( VLR, EIR )
Bazele  de  date  ale  GMSC  ( OMC, AC, HLR )
          1. Legături  MSC1 – MSC2. Standardul  IS41
          2. Descrierea  terminalelor  mobile
Localizarea  abonaţilor  şi  realizarea  convorbirilor
2.5.1 Înregistrarea  ( Registration )
2.5.2. Stabilirea  convorbirii
2.5.3. Realizarea convorbirilor
2.5.4. Asigurarea  legăturii  în  cursul  deplasării  abonatului  mobil
     ( Handover )
2.5.5. Procesarea  unor  apeluri  speciale
2.5.6. Parametrii  de  securitate
2.5.6.1. Autentificare  ( AC )
2.5.6.2. Cifrarea
2.5.6.3. Identitatea  temporară  a  abonatului  mobil (TMSI – Temporary
Mobile  Subscriver  Identify)
2.6. Transmisii  de  date  într-o  reţea  celulară  digitală
2.6.1. Folsirea  unui  circuit  de  comutare  pe  un  canal  al  reţelei
celulare
2.6.2. Folosirea  pachetelor  de  date  digitale  într-o  reţea  celulară
CDPD
C A P I T O L U L   I I I
NIVELUL  FIZIC
3.1.Accesul  trunchiat  la  sistem
3.1.1.Accesul multiplu prin divizarea frecvenţei ( FDMA – Frequency
Division  Multiple  Acces )
3.1.2. Acesul multiplu cu divizarea în timp ( TDMA – Time  Division
Multiple  Acces )
3.1.3. Accesul  multiplu  cu  divizarea  spaţiului ( SDMA – Space  Division
 Multiple  Acces )
3.1.4. Accesul  multiplu  prin  divizarea  codului ( CDMA – Code  Division
Multiple  Acces )
3.1.5. Operarea  duplex
3.1.5.1. Divizarea  duplex  a  frecvenţei  ( FDD – Frequency  Division
Duplex )
3.1.5.2. Divizarea duplex a timpului ( TDD – Time  Division  Duplex )
3.2. Canalul  radio
3.2.1. Probleme
3.2.2. Caracteristicile  canalului  radio
3.2.2.1. Condiţii  statice
3.2.2.2. Condiţii  dinamice
3.2.3. Analize  cantitative  ale  canalului  radio
3.2.4. Funcţionarea  subsistemului  radio. Structura  semnalelor  utilizate
3.2.5. Factori  de  limitare  şi  câteva  soluţii
3.3. Frecvenţele  în  sistemul  GSM
3.3.1. Numărul  canalelor
3.3.2. GSM  de  bază
3.3.3. GSM  extins
3.4. Nivelele  de  putere  în  radiofrecvenţă
3.5. Transmisiile  pe canalele  radio
3.5.1. Cadrul  TDMA
3.5.2. Divizarea duplex în timp ( TDD – Time  Division  Duplex)
3.7. Avansul de timp  şi  controlul  puterii
3.8. Structura  ferestrelor
3.8.1. Fereastră  normală
3.8.2. Fereastră  de  acces
3.8.3. Fereastră  de  corecţie  a  frecvenţei
 3.8.4. Fereastră de  sincronizare
3.9. Dimensiunea  celulei
3.10. Canale logice
3.10.1. Canale de trafic
3.10.2. Canale de control
3.11. Structuri de cadru
3.11.1. Combinaţii de canale
3.11.2. Structură de cadre pentru canalele de trafic
           TCH/F – Combinaţia  1
3.11.3. Structura cadrelor pentru semnalizare (51 de cadre)
3.11.4. Canalul difuzat într-o celulă (CBCH-Cell Broadcast Channel)
3.12. Exemplu de funcţionare a unei staţii mobile
3.12.1. Sincronizarea cu reţeaua
3.12.2. Localizarea datelor actualizate
3.12.3. Stabilirea convorbirii
3.13.1. Cerinţele pentru transcoderul vocal în sistemul GSM
3.13.2. Funcţionarea transcoderului vocal în sistemul GSM
3.13.2.1. Codor liniar predictiv şi analiza regulată cu puls de excitaţie
3.13.2.2. Analizor cu predicţie pe termen lung (LTP – long term prediction
analysis)
3.13.2.3. Transmisie discontinuă (DTX)
3.14. Codarea canalului
3.14.1. Codarea datelor vocale
3.14.2. Reordonarea, restructurarea şi internivelarea
3.14.3. Codarea canalelor ce transmit date (nu transmit date vocale)
3.14.3.1. Canalul cu rata 9,6 kbps
3.14.3.2. Canalul cu rata de 2,4 kbps
3.14.4. Codarea canalelor ce transmit semnalizări
3.14.5. Cifrarea
3.15. Modulaţia digitală
3.15.1. ASK, FSK şi PSK
3.15.2. Reprezentarea I/Q
3.15.3. BPSK (Binary Phase Shift Keying)
3.15.4. QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)
3.15.5. Biţi şi simboluri
3.15.6. Zgomot şi erori
3.15.7. GMSK (Gaussian Minimim Shift Keying)
3.16. Saltul de frecvenţă
C A P I T O L U L   I V
C O N C L U Z I I
Bibliografie
Pagini 109

Radioactivitatea cosmogenica in rezervoarele geosferei

                                  1 Cuprins
                                     Introducere…………………………………………………………………… 1
        1       Capitolul I  Radioactivitatea cosmogenica…………………………………    .4
     2                   1.1.Radiatia corpusculara……………………………………………   4
3                   1.2.Atasarea Be7 de particulele de aerosol…………………………
          ... 6
  4       1.3.Radioactivitatea cosmogenica in rezervoarele geosferei………...12
                                1.4.Metode de determinare a concentratiei de
                                                              Be7…………………..17
                    Capitolul II  Difuzia Be7 in atmosfera……………………………………….19
                          2.1.Ecuatia generala de difuzie……………………………………   19
                           2.2.Ecuatia de difuzie a Be7 ……………………………………….  24
                          2.3.Parametrizarile utilizate……………………………………….   26
                                   2.3.1.Depunerea umeda…………………………………………….26
                                  2.3.2.Depunerea uscata…………………………………………… 29
                        2.3.3.Transportul turbulent vertical………………………………..31
                         2.3.4.Sedimentarea gravitationala…………………………   …….33
                                2.3.5.Schimbul de masa dintre stratosfera si
                                                         troposfera……   ……34
                         2.4.Rezolvarea numerica a ecuatiei de difuzie a Be7
                                                                  ………………  35
       Capitolul III Rezultatele modelului………………………………………..   39
                            3.1.Parametrizarile utilizate………………………………………… 40
                       3.2.Rezultate si discutii privind folosirea modelului
                                                                MUDBe7……..44
                        3.3.Validarea modelului………          ……………………………...49
                     3.3.1.Comparatia rezultatelor modelului cu valori
medii anuale
                                        masurate ………………………………………………...…...51
           3.3.2.Comparatia rezultatelor modelului cu valori medii lunare
                                          masurate………………………………………..…….
                       .54
                                         Concluzii………………………………………………………………59
                                       Bibliografie……………………………………………………………63
                                                     -----------------------
1

Spectrofotometre. Aplicatii privind determinarea calitatii apelor si masurarea caracteristicilor spec

CUPRINS
CAP.1 NOŢIUNI TEORETICE DE SPECTROSCOPIE OPTICA    7
      1.1   Introducere În Spectroscopia Optică    7
      1.2   Spectre Atomice  10
            1.2.2      Modelul atomic Sommerfeld-Bohr    13
            1.2.3      Reguli de selecţie    16
            1.2.4      Spectre atomice cu mai mulţi electroni 16
      1.3   Spectre Moleculare    17
            1.3.1      Mişcări şi energii în moleculă    17
            1.3.2      Nivele şi stări energetice moleculare  18
            1.3.3      Popularea stărilor energetice moleculare     19
            1.3.4      Tranziţii radiative şi neradiative     19
            1.3.5      Spectrele moleculare  19
            1.3.6      Tranziţii permise şi tranziţii care apar în spectre
20
            1.3.7      Spectre de rotaţie ale moleculelor     21
            1.3.8      Spectrele de vibraţie ale moleculelor  23
            1.3.9      Spectrele electronice ale moleculelor  26
                 1.3.9.1     Calculul nivelelor electronice ale moleculelor
26
                 1.3.9.2     Spectrele electronice ale moleculelor  27
      1.4   Aparate Spectrale     29
            1.4.1      Introducere. clasificare. componenţă   29
            1.4.2      Izvorul de radiaţii   31
            1.4.3      Reţeaua de difracţie  33
            1.4.4      Caracteristici ale reţelelor de difracţie    36
            1.4.5      Comparaţia între aparatele spectrale cu prismă şi cu
reţea de difracţie     38
            1.4.6      Receptoare spectrale  40
                 1.4.6.1     Caracteristici  41
                 1.4.6.2     Receptoare fotoelectrice    42
      1.5   Spectrofotometria de absorbţie în ultraviolet şi vizibil.
aplicaţii   45
            1.5.1      Introducere      45
            1.5.2      Legile absorbţiei     46
            1.5.3      Analiza calitativă moleculară. Aplicaţii     47
CAP.2 PARAMETRII CARE DETERMINĂ CALITATEA APEI     49
      2.1   Determinarea Azotiţilor (STAS 8900/2 – 71)   49
      2.2   Determinarea Fierului (STAS 8634 – 70) 51
CAP. 3 SURSE DE RADIATIE (UV – VIS – IR) DESCRIERE, CARACTERISTICI  54
CAP. 4 PROIECTAREA SCHEMEI OPTICE ŞI A COMPONENTELOR OPTICE   93
      4.1   Stabilirea Schemei Optice A Monocromatorului 93
      4.2   Calculul Oglinzii Reflector 96
      4.3   Alegerea Şi Calculul Unor Caracteristici Ale Condesorului
97
      4.4   Analiza Aberaţională  103
      4.5   Calculul Oglinzilor Obiectiv Ale Monocromatorului 115
      4.6   Alegerea Reţelei De Difracţie Cu Reflexie Şi  Calculul Unor
       Caracteristici Ale Acesteia 116
      4.7   Alegerea Detectorului De Radiaţie      118
      4.8   Proiectarea Sistemului Optic De Afişare A Lungimilor De Undă
       În Intervalul 400…900 NM    120
CAP.5 ELEMENTE DE PROIECTARE MECANICĂ   122
CAP. 6 ELEMENTE DE CALCUL TEHNOLOGIC    128
      6.1   Alegerea Semifabricatului:  128
      6.2   Analiza Desenului     128
      6.3   Alegerea Strunjirii:  129
      6.4   Calculul Adaosurilor De Prelucrare     129
      6.5   Itinerariul Tehnologic      130
      6.6   Regim De Aşchiere     135
      6.7   Analiza Reperului Si Elaborarea Itinerariului Tehnologic
135
      6.8   Adaosuri De Prelucrare Si Dimensiuni Intermediare 140
      6.9   Regimul De Aşchiere Si Normarea Tehnică      144
            6.9.1      Pentru diametrul Φ6   144
            6.9.2      Pentru diametrul Φ5   148
            6.9.3      Pentru suprafeţele frontale 149
BIBLIOGRAFIE     150

Stand experimental pentru actionari electrice

                                   Cuprins
Introducere                                                   2
Capitolul 1 Maşina de curent continuu                         4
            1. Motorul de current continuu                    4
            2. Modularea impulsurilor în durată                     21
Capitolul 2 Moduri de comunicare  proces – calculator         25
                 2.1. Comunicarea paralelă
25
                 2.2. Comunicarea serială
30
Capitolul 3 Conversia  semnalelor                                   40
                 3.1. Conversia magistrală paralelă/magistrala I2C
40
                 3.2. Convetorul analog – numeric
47
                 3.3. Convetorul numeric – analog
52
 Capitolul 4 Proiectarea unor blocuri funcţionale             55
                 4.1. Schema bloc a standului
55
                 4.2. Modulul PWM
56
                 4.3. Modulul de achiziţie
57
Capitolul 5 Scheme electronice                                71
                 5.1. Sursa de alimentare
71
                 5.2. Regulatorul PWM                               73
                 5.3. Placa de achiziţie
74
                 5.4. Placa de relee
79
                 5.5. Module de adaptare
80
Capitolul 6 Manual de utilizare al standului                        87
Anexa1 Cablajul plăcii de achiziţie
Anexa2 Caracteristici ale circuitelor utilizate
Anexa3 Elemente ale aplicaţiei software
-----------------------
1

Studii spectroscopice ale unor complecsi de Cu(II) cu sulfonamide

INTRODUCERE ..………………………………………………………………………4
I. CUPRUL IN SISTEME BIOLOGICE………….…………….…………….5
1.1.  METODE EXPERIMENTALE DE  INVESTIGARE A COMPUSILOR DE  Cu(II)

1.1.1. ANALIZA ELEMENTARA.......
1.1.2. SPECTROSCOPIA IN INFRAROŞU...........................................................12
1.1.3. SPECTROSCOPIA IN ULTRAVIOL ET –VIZIBIL.....................................14
1.1.4  REZONANTA ELECTRICA DE SPIN........................................................16
II  SINTEZA ŞI CARACTERIZAREA UNOR COMPLECŞI  AI  Cu(II) CU SULFONAMIDE  N-
SUBSTITUITE...........................................18
2.1. SINTEZA SI INVESTIGAREA  STRUCTURALA A LIGANDULUI...18        
2.1.1. CARACTERIZAREA
    LIGANDULUI............................................................18
                                                   
2.1.2. SPECTROSCOPIE IN
   INFRAROSU..............................................................19
 
 2.1.3. SPECTROSCOPIEA ELECTRONICA DE REFLEXIE DIFUZA..................20
                  
2.2.  SINTEZA SI INVESTIGAREA STRUCTURALA A COMPLEXUL DE
[CU(L)2]........................................
                                                     
2.2.1.  SPECTROSCOPIE
IR........................................................
                              
2.2.2. SPECTROSCOPIE ELECTRONICA DE REFLEXIE
                                               DIFUZA.....................23
                                           
2.2.3. REZONANTA ELECTRONICA DE
                SPIN......................................................24
                  
2.3. SINTEZA SI INVESTIGAREA STRUCTURALA  A  COMPLEXULUI
[Cu(L)2(Py)2]......
                                                      
2.3.1 SPECTROSCOPIA
IR.
                               
2.3.2 SPECTROSCOPIA ELECTRONICA DE REFLEXI DIFUZA.....................27
                                            
2.3.3 REZONANTA ELECTRONICA DE SPIN......................................................28
                                              
2.4. COMPLEXUL [Cu(L)2(Cl)2]
2.4.1 SPECTROSCOPIA
IR.....                         
2.4.2. SPECTROSCOPIA ELECTRONICA DE REFLEXIE DIFUZA...................30
2.4.3  REZONANTA ELECTRONICA D  SPIN....................................................31
 2.5.  FORMULE DE STRUCTURA.............33
 III  CONCLUZII.......34
BIBLIOGRAFIE..........34

Studiu comparativ compozite oxidice - compozite polimerice

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I:  Obiective
............................................................................
............3
CAPITOLUL II:
Introducere.................................................................
....................3
1.Clasificarea
betoanelor..................................................................
..................................4
2.Compozite
polimerice..................................................................
..................................19
3. Rasini
epoxidice...................................................................
.........................................20
4.
Intaritori..................................................................
.......................................................21
5. Pudra de
cauciuc.....................................................................
.......................................24
6. Cuart, cuartit, nisip
cuartos.....................................................................
.......................25
7.
Pigmenti....................................................................
.....................................................26
PARTE EXPERIMENTALA
CAPITOLUL III: Metode de testare
1.Determinarea timpului de
priza.......................................................................
...............33
2.Stabilitatea la temperaturi
negative....................................................................
.............33
3.Determinarea rezistentei la
incovoiere..................................................................
..........34
4.Verificarea rezistentei la
compresiune.................................................................
...........35
5.Determinarea
densitatii..................................................................
.................................35
6.Determinarea
umiditatii..................................................................
...............................36
7.Rezistenta
chimica.....................................................................
.....................................37
8.Determinarea adeziunii pe
metal.......................................................................
.............37
CAPITOLUL IV: Mase
cercetate...................................................................
...........39
CAPITOLUL V: Rezultate
obtiunute...................................................................
....41
CAPITOLUL VI:
Concluzii...................................................................
.....................45
PROIECTARE Uscator cu tambur
rotativ.............................................................48
1. Scurta descriere a utilajului proiectat, cu explicarea rolului
functional al tuturor subansamblelor si elementelor
componente..................................................................
....57
2. Justificarea solutiei constructive si a materialelor de constructie
adoptate
3. Stabilirea caracteristicilor fizice ale materialului
prelucrat...........................................60
4. Determinarea timpului de retentie si a gradului de
umplere..........................................60
5. Determinarea debitului utilajului si a puterii necesare
functionarii...............................64
6. Alegerea motorului si stabilirea schemei de
actionare..................................................67
7. Calculul de dimensionare si de verificare pentru tambu, inele de reazem,
grupuri de rezem, etansari de capat,
actionare...................................................................
.................69
Bibliografie

Contributii la studiul farmacognostic al speciei Pleurotus ostreatus

           PARTEA TEORETICĂ
           1.Date generale privind specia Pleurotus ostreatus
           2.Sinonime
           3.Încadrare sistematică
           4.Descriere
           5.Origine şi răspândire
           6.Compoziţie chimică
           7.Acţiune
           8.Întrebuinţări
           9.Preparate farmaceutice
           PARTEA EXPERIMENTALĂ
           1.Obţinere
           2.   Stabilirea identităţii
                       2.1.Examenul macroscopic
                       2.2.Examenul microscopic
                       2.3.Analiza chmică calitativă
           3.   Determinarea calităţii
                       3.1.Determinări preliminare
                       3.2.Dozarea principiilor active
           4.     Testarea acţiunii asupra celulei vegetale
           CONCLUZII
           Pagini 80

TEHNOLOGIA OBTINERII ACIDUL FOSFORIC


                                 CAPITOLUL 1
                              PROBLEME GENERALE
                                 CAPITOLUL 2
 TEHNOLOGIA OBŢINERII ACIDUL FOSFORIC PRIN DESCOMPUNEREA ROCII FOSFATICE CU
                                ACID SULFURIC
2.1. Proprietăţile masei de reacţie
  2.2. Bazele teoretice ale procesului
         Fazele tehnologice
2.3. Linii contemporane cu dihidrat
                                 CAPITOLUL 3
             DIMENSIONAREA TEHNOLOGICĂ A FLUXULUI DE FABRICAŢIE
3.1. Bilanţ de materiale
3.3. Dimensionarea tehnologică a fierbătorului sub vid
3.4. Dimensionarea tehnologică a filtrului celular rotativ
                                 CAPITOLUL 4
                              PROTECŢIA MUNCII
90 pagini

Chimie analitica. Folosirea ciclodextrinelor in separare prin membrane

CUPRINS
         INTRODUCERE
         Capitolul I
         Eteri coroană utilizaţi în chimia analitică
             1.1 Consideraţii generale
             1.2 Tipuri de eteri coroană
             1.3. Ion – selectivitatea eterilor coroană
             1.4. Eterii coroană ca ioni – transportori în electrozi ion –
        selectivi
             1.5. Eteri coroană în cromatografia de lichide
         Capitolul II
         Ciclodextrine şi calixarene utilizate în complexarea unor  compuşi
    chimici
             2.1. Consideraţii generale
             2.2. Structura şi proprietăţile ciclodextrinelor
             2.3. Câteva aplicaţii ale ciclodextrinelor în procesele de
        separare
             2.4. Folosirea ciclodextrinelor în separare prin membrane
                    2.4.1. Membrane lichide cu ciclodextrine
                    2.4.2. Membrane polimerice conţinând ciclodextrine
               pentru separarea izomerilor
                    2.4.3. Membrane polimerice conţinând ciclodextrină
               pentru separarea amestecurilor alcool-apă
             2.5. Complexarea aminoacizilor cu calixarene sulfonate
        hidrosolubile ca studiu al unui posibil mecanism de recunoaştere a
        calixarenelor sulfonate de către proteine
             2.6. Incluziunea succesivă a apei, [H3NCH2CH2NH3]2+ şi
        [H3NCH2CH2NH2]+ în cavitatea aromatică a calix [4] arenelor p-
        sulfonate
             2.7. Complexarea L-(-aminoacizilor naturali prin calix [4]
        arene solubile în apă
         Capitolul III
         Complexarea unor compuşi aminici cu receptori macrociclici
             3.1. Complexarea unor compuşi aminici cu eteri coroană
             3.2 Complexarea aminelor cu criptonzi
             3.3 Complexarea aminelor cu calixrene
             3.4 Complexarea aminelor cu aza eteri coroană
         Capitolul IV
         Extracţia   cu   solvenţi   a   aminoacizilor   folosind   liganzi
    macrociclici
             4.1. Caracteristici generale ale aminoacizilor
             4.2. Echilibre de repartiţie în procesul de extracţie
             4.3. Raportul de distribuţie al aminoacizilor în sistemul
        solvent – apă
             4.4. Factorii ce influenţează procesele de extracţie
                    4.4.1. Influenţa structurii ligandului macrociclic
               utilizat ca extractant
                    4.4.2. Influenţa reapariţiei liganzilor macrociclici
                    4.4.3. Influenţa cationului în procesul de extracţie
                    4.4.4. Influenţa anionului în procesul de extracţie
                    4.4.5. Influenţa solventului
                    4.4.6. Influenţa pH-ului în extracţia complecşilor
               aminoacizilor
             4.5. Extracţia şi transportul aminoacizilor prin membrane
        lichide
                    4.5.1 Extracţia şi transportul aminoacizilor sub formă
               de complecşi cationici
                            4.5.1.1. Complecşi ai aminoacizilor cu eteri
                        coroană
                            4.5.1.2. Complecşi ai aminoacizilor cu dinonil
                        naftelen sulfonat (DNNS)
                    4.5.2. Extracţia şi transportul aminoacizilor sub formă
               de complecşi anionici
                            4.5.2.1. Complecşi metalici ai liganzilor
                        macrociclici cu aminoacizi
                            4.5.2.2. Complecşi ai aminoacizilor cu săruri
                        cuaternare de amoniu
         Capitolul V
         Partea experimentală
             5.1 Consideraţii generale
             5.2. Aparatură şi reactivi
             5.3. Influenţa pH-ului asupra extracţiei complecşilor
        aminoacizilor cu liganzi macrociclici
                    5.4.2. Determinarea constantei de extracţie
             5.5. Transportul aminoacizilor derivatizaţi prin membrane
        lichide
             5.6. Concluzii
         Bibliografie
       58 pagini

Chimie analitica. Folosirea ciclodextrinelor in separare prin membrane

CUPRINS
|Capitolul I                                                             |    |
|Elemente de simetrie ale moleculelor şi cristalelor                     |3   |
|1.1  Elemente şi operaţii de simetrie pentru molecule  …………………………       |3   |
|1.2 Grupuri de simetrie ale moleculelor  ………………………………………….              |9   |
|1.3 Simetria cristalelor ………………………………………………………………..                     |13  |
|1.4 Reprezentări ale grupurilor  …………………………………………………….                  |16  |
|Capitolul II                                                            |    |
|Nivele energetice ale ionilor liberi                                    |18  |
|2.1 Aproximaţia câmpului central                                        |18  |
|......................................................................  |    |
|2.2 Cuplajul LS                                                         |22  |
|........................................................................|    |
|...........................                                             |    |
|2.3 Cuplajul jj                                                         |25  |
|........................................................................|    |
|.............................                                           |    |
|2.4 Stările permise ale ionilor liberi                                  |26  |
|..................................................................      |    |
|Capitolul III                                                           |    |
|Despicarea  nivelelor energeticeale ionilor în câmp cristalin           |29  |
|3.1 Ionul in câmp cristalin                                             |29  |
|........................................................................|    |
|..........                                                              |    |
|3.2 Câmp slab  …………………………………………………………………………                             |32  |
|3.3 Câmp tare                                                           |    |
|........................................................................|    |
|..............................                                          |    |
|Capitolul IV                                                            |    |
|Aplicaţii                                                               |41  |
|4.1Calculul despicărilor  ……………………………………………….……………                      |41  |

Dozarea tiaminei din produse farmaceutice printr-o metoda gaz cromatografica

                                cuprins
      Introducere…………………………………………………...………………...     5
      Capitolul I.Tiamina………………………...……..……………………………       6
       1.1.Vitamine….…………………………………………………………….…       6
        1.1.1.Aspecte
generale....................................................................
.....   6
        1.1.2.Nomenclatura                 şi                  clasificarea
vitaminelor.....................................     7
        1.1.3.Mecanismul             de             acţiune              al
vitaminelor.........................................       7
        1.1.4.Implicaţii
terapeutice.................................................................
..      8
       1.2.Vitamine
hidrosolubile...............................................................
....    8
       1.3.Vitamina
B1..........................................................................
............       9
        1.3.1.Structură.....................................................
.................................   9
        1.3.2.Proprietǎţi                     fizice                     şi
chimice..........................................................   10
        1.3.3.Distribuţie în natură şi alimente……………………………... 11
        1.3.4.Unitatea                     de                      vitamină
B1...............................................................   14
        1.3.5.Fiziologie....................................................
................................. 14
           1.3.5.1.Biogeneza................................................
...........................  14
           1.3.5.2.Necesitatea       organismului        în        vitamina
B1.............................   15
           1.3.5.3.Teste                                                 de
carenţă.................................................................
16
           1.3.5.4.Resorbţie................................................
.............................     17
           1.3.5.5.Distribuţia în organism………………………………………..   17
           1.3.5.6.Forme      sub      care       se       găseşte       în
organism.............................   19
           1.3.5.7.Eliminarea…………………..………………………………….    19
        1.3.6.Rolul              vitaminei              B1               în
organism..................................................... 21
           1.3.6.1.Metabolismul
glucidelor.......................................................   21
           1.3.6.2.Metabolismul proteinelor………………………………………    27
           1.3.6.3.Metabolismul mineral………………………………………….      28
           1.3.6.4.Metabolismul apei…………………………………………….. 28
           1.3.6.5.Rolul tiaminei în funcţiile diferitelor ţesuturi, organe
şi
sisteme.....................................................................
........... 29
        1.3.7.Farmacologie……………………………….……………………….. 34
        1.3.8.Toxicitatea hipervitaminozǎ……………….………………………..   34
           1.3.8.         1.Acţiunea         asupra          metabolismului
general…...................….     35
           1.3.8.2.Acţiunea                asupra                sistemului
nervos…………....................... 37
           1.3.8.3.Acţiunea asupra sistemului  circulator…………….........…...
38
           1.3.8.4.Acţiunea asupra sistemului
rinichiului................................. 38
           1.3.8.5.Acţiunea asupra
musculaturii..............................................    38
           1.3.8.6.Acţiunea                 asupra                  tubului
digestive……….............................    39
           1.3.8.7.Acţiunea                                          asupra
ficatului……...................................………  39
           1.3.8.8.Acţiunea asupra glandelor cu secreţie internǎ……………..  40
           1.3.8.9.Specificitatea                                  acţiunii
vitaminice…..................................….    40
          1.3.9.Substanţe cu acţiune antivitaminicǎ…………………………….     41
          1.3.10.Corelaţii                      cu                      alte
vitamine…………..........................................   42
          1.3.11.Prezentare                                               şi
administrare……..............................................  42
      Capitolul II.Metode de dozare a tiaminei……………………….………... 44
       2.1.Metode
fizice......................................................................
.............    44
        2.1.1.Metoda                                          fluorimetrică
................................................................... 44
       2.2.Metode
chimice.....................................................................
..........  47
        2.2.1.Metoda           cu            paraaminoacetofenonă..........
...................................     47
        2.2.2.Metoda                                           gravimetrică
................................................................... 48
        2.2.3.Metoda                                                 Spruyt
............................................................................
      49
        2.2.4.Determinarea       spectrofotometrică       a       vitaminei
B1.........................  49
       2.3.Metode
biologice...................................................................
..........  49
        2.3.1.Metoda  bazată  pe  curba   de   creştere   în   greutate   a
şobolanului..    50
        2.3.2.Metoda
curativă....................................................................
.......     51
       2.4.Metode
microbiologice..............................................................
..... 53
      Capitolul                         III.                          Metode
cromatografice……………….................................    56
       3.1.Generalităţi…………………………………………………..................  56
       3.2.Tipuri           de           faze           mobile           şi
staţionare................................................    57
       3.3.Procese de separare
cromatografică............................................    58
       3.4.Etapele unei separări
cromatografice...........................................     59
       3.5.Dinamica procesului
cromatografic..............................................   60
       3.6.Analiza cantitativă prin
cromatografie..........................................  60
       3.7.Concepte fundamentale ale
cromatografiei.................................    61
       3.8.Metode cromatografice pe
coloană...............................................   62
       3.9.Adsorbţie şi
repartiţie..................................................................
...   64
       3.10.Cromatografia de repartiţie gaz-
lichid.........................................    65
      Capitolul IV. Parte experimentală…………………………………………..      70
       4.1.Prepararea probelor ………………..…………........……….…….......    70
       4.2.Calcularea rezultatelor………..……………………………………..… 71
       4.3.Tehnica
cromatografică….............................................................
..    74
       4.4.Rezultate                      şi                       discuţii
……...........................................……………....   74
      Concluzii………………………………………………………………………... 79
      Bibliografie…………………………………………………………………..….    80
+ referat sustinere , prezentare powerpoiny si autoslide

Dozarea unor aminoacizi prin metoda cinetica landolt

Introducere…………………………………………………...………………….…............5
Capitolul I. Aminoacizi…………………...……..………………………………...............6
    1.1.Generalităţi…………………………………………………………….…............6
    1.2.Clasificare.........................................................
..........................................10
    1.3.Proprietăţi                       chimice                        şi
fizice......................................................................
.11
       1.3.1.Reacţii
generale....................................................................
...............11
    1.4.Rolul                         fiziologic                         al
aminoacizilor…............................................................14
    1.5.Aminoacizi      ce      se      pretează       la       determinări
cinetice..................................17
       1.5.1.Cisteina.......................................................
.........................................17
       1.5.2.Metionina…………………...............................................
.....................18
       1.5.3.Triptofanul..................................…………………………………..19
      1.6. Metode comparative pentru determinarea
  aminoacizilor...................20
           1.6.1. Determinarea spectrofotometrică a metioninei din produsul
               MecoparForte,
               comprimate...................................................
               ........20
           1.6.2 Determinarea spectrofotometrică a metioninei din  produsul
               Metaspar,
               capsule......................................................
               ..................20
           1.6.3. Determinarea metioninei printr-o  metodă  de  oxidare  cu
               permanganat..................................................
               ...............................21
Capitolul II. Metode de tip Landolt...........……………………….……………............28
    2.1.Locul     metodelor     de     tip     Landolt      în      analiza
cantitativă….........................28
    2.2. Aspecte generale asupra reacţiilor de tip Landolt……………………….30
    2.3. Tipuri de reacţii Landolt………………………………………………………35
       2.3.1. Sistemul Landolt apǎ oxigenatǎ – iodurǎ – substrat………...…………38
       2.3.2.   Reacţia   de   tip   Landolt   a   acidului   ascorbic    cu
       bromatul........................40
       2.3.3. Reacţia de tip Landolt a cisteinei cu bromatul………………………….42
    2.4. Cinetica reacţiilor de tip Landolt bromat-iodur( (i iodat-
iodur(………43
    2.5.        Aplicaţii        ale        metodelor        de         tip
Landolt.....................................................51
Capitolul III. Parte experimentală……………………………………………...............57
       3.1.Aparatură........................................................
.......................................57
       3.2.Determinarea              stoichiometriei               reacţiei
…….............……………...…...58
       3.3.Determinarea     condiţiilor     convenabile     de     lucru…..
............….………60
       3.4.Trasarea dreptelor de etalonare……………………….. …...…….........61
       3.5.Studiul interferenţelor………………….…………………………….........65
       3.6.Dozarea metioninei din produse farmaceutice….………....………....65
      Concluzii……………………………………………………………………………67
      Bibliografie…………………………………………………………………..……..68
+ prezentare powerpoint ( si autoslide) , + referat de sustinere

ASPECTE DE FLORA SI VEGETATIE DE PE DEALUL BUJORILOR TECHIRGHIOL

CUPRINS
                 Introducere…………………………………………………………………..…...2
   1. Istoricul cercetărilor din zona Lacului Techirghiol……………………….……....4
   2.  Caracterizarea   fizico-geografică,   pedologică   şi   climatică   a
      teritoriului cercetat……………………………………………………..………………….......5
        1. Condiţii fizico-geografice ale zonei de studiu…………………………….5
        2. Condiţii climatice ale zonei cercetate………………………………..........8
           1. Temperatura………………………………………………...…….… .9
           2. Precipitaţiile……………………………………………..……….……9
           3. Radiaţia solară………………………………………………..….…...10
           4. Nebulozitatea…………………………………………….….….....…11
           5. Vânturile…………………………………………………….….…....11
           6. Solurile………………………………………………..……….…......11
   3.    Metode    de    lucru    utilizate    în    studiul    florei    şi
      vegetaţiei…………..........................13
        1. Metode de lucru folosite în studiul florei……………...………………....13
        2. Metode de lucru folosite în studiul vegetaţiei………..…………………..20
   4. Flora vasculară din zona colinară a Lacului Techirghiol………………………...24
        1. Conspectul florei din zona cercetată………………………..…………....25
        2.   Analiza   taxonomică   a    florei    vasculare    din    zona
           studiată……………..….50
        3. Analiza formelor biologice din zona studiată………………..…………..53
        4. Analiza fitogeografică a zonei studiate……………………………..…....54
        5. Analiza categoriilor ecologice din zona cercetată…………………….....56
        6.   Analiza   speciilor   rare    şi    periclitate    din    zona
           cercetată…...........................60
   5. Asociaţii vegetale din zona cercetată…………………………………....……….63
      5.1.Conspectul       asociaţiilor       vegetale       din        aria
      identificată………………………..64
         5.2.Descrierea principalelor asociaţii vegetale de pe  movilele  de
la      Techirghiol…………………………………………………………………….…………66
        Concluzii……………………………………...…………………………..…77
            Bibliografie……………………………...…………………………………..89

Consideratii cuantice asupra formei moleculare AB

   1. Densitati electronice in atomi si molecule
         1. Densitati electronice in atomi
        1.1.1 Functiile de densitate radiala
        1.1.2 Functiile densitati augulare
        2.1 Functii totale de densitate
           2.2 Densitati  electronice in molecule
           2.2.1 Metoda legaturilor de valenta si a orbitalilor moleculari
           2.3 Molecula AB[pic]
           2.4 Molecule AB[pic]
           2.5 Hibridizare sau acoperire de grup maxima ?
           3.1  Molecule anorganice simple
           3.1.1 Molecule biatomice homonucleare
           3.2 Molecule biatomice heteronucleare
           3.3 Molecule triatomice
 Bibliografie
Pagini 50

Contributii experimentale la caracterizarea unor solutii de hidrocarburi in solventi polari

Introducere……………………………………………………………………….
Partea I. Proprietaţi fizice şi teorii  ale stãrii lichidelor
 Capitolul I. Proprietãţi fizice ale lichidelor
  I.1 VISCOZITATEA LICHIDELOR ………………………………………….
   I.1.1 Generalitãţi……………………………………………………………….
   I.1.2 Influenţa temperaturii asupra viscozitãţii………………………….....
   I.1.3 Viscozitatea amestecurilor binare
lichide.......................................
  I.2 CONSTANTA
DIELECTRICA.............................................................
   I.2.1 Relaţia de polarizare dielectricã-constanta dielectricã.
         Ecuaţia Clausius-
Mossotti.................................................................
 CAPITOLUL II. TERMODINAMICA FENOMENOLOGICA A SOLUTIILOR
  II.1 Noţiuni
generale....................................................................
...................
  II.2 Soluţii
perfecte....................................................................
.....................
  II.3 Soluţii diluate
ideale......................................................................
...........
  II.4 Soluţii neideale. Funcţii de abatere de
idealitate.....................................
   II.4.1 Potenţialul chimic şi activitatea
termodinamicã..................................
   II.4.2 Stãri standard convenţionale şi stãri de referinţã în soluţii
neideale…
   II.4.3 Relaţii între coeficienţii de activitate ai dizolvantului
            dintr-o soluţie [pic]……………………………………………….
   II.4.4 Calculul coeficienţilor de activitate la diferite temperaturi şi
             presiuni din valori  standard……………………………………………..
   II.4.5 Ecuaţia Gibbs-Duhem aplicatã activitãţilor termodinamice……………
   II.4.6 Coeficientul osmotic……………………………………………………….
   II.4.7 Funcţii termodinamice de exces………………………………………….
 II.5 Solutii
asociate....................................................................
......................
 II.5.1. Particularitati
termodinamice...............................................................
..
 II.5.2. Tipuri de
asocieri....................................................................
..............
  II.6 Aplicarea metodelor de reţea unor soluţii de
neelectroliţi.........................
   II.6.1 Modelul potenţialului mediu……………………………………………….
   II.6.2 Teoria structurilor semnificative ale lichidelor………………………......
PARTEA a II-a . CONTRIBUTII EXPERIMENTALE LA CARACTERIZAREA UNOR SOLUTII DE
              HIDROCARBURI IN SOLVENTI POLARI
CAPITOLUL III. VISCOZITATILE SOLUTIILOR DE MTBE SI 1-PROPANOL
 III.1 Valorile experimentale ale viscozitãţii substanţelor pure…………………..
 III.2 Metoda exepimentalã de determinare a viscozitaţii ,………………………
 III.3 Rezultatele experimentale  ale mãsuratorilor de viscozitate………………
CAPITOLUL IV. APLICAREA UNOR ECUATII PROPUSE IN LITERATURA
              PENTRU CALCULUL VISCOZITATII SOLUTIILOR DE MTBE SI 1-PROPANOL
 IV.1 Valorile viscozitãţii de exces, ideale Arrhenius, calculate prin
    aditivitate simplã , cu ecuaţia Dolezalek, Grunberg-Nissan şi Wijk
    pentru soluţiile
        MTBE şi 1-PROPANOL……………………………………………………….
 IV.2 Corelarea viscozitãţii de exces cu ecuaţia polinomialã Redlich-
    Kister……
 IV.3 Mãrimile de activare specifice procesului de curgere……………………….
CAPITOLUL V.CONSTANTE DIELECTRICE ALE SOLUTIILOR DE MTBE SI 1-PROPANOL
 V.1 Constantele dielectrice ale substantelor pure
 V.2 Metoda experimentalã de determinare a constantei dielectrice
 V.3 Constantele dielectrice  ale soluţiilor de MTBE şi 1-PROPANOL…………..
 V.4 Polarizarea molecularã a soluţiilor de MTBE şi 1-PROPANOL……………
CAPITOLUL VI. CONCLUZII………………………………………………………
CAPITOLUL  VII. ASPECTE METODOLOGICE…………………………………..
Pagini 88

Studii cinetice in reactia de dublu schimb dintre carbonatul de sodiu si sulfatul de calciu

CUPRINS
I. TEMA PROIECTULUI
      1.1 Studii cinetice în reacţia de dublu schimb dintre
           carbonatul de sodiu şi sulfatul de calciu
      1.2 Introducere
            1.2.1. Prezentare generala a sulfatului de sodiu
II. ISTORICUL PRODUSULUI
      2.1. Prezentarea generala a sulfatului de sodiu
      2.2. Materii prime
      2.3. Proprietati, producţie, utilizari
      2.4. Procedee de obtinere a sulfatului de sodiu
            2.4.1. Procedeul conventional de recuperare a sulfatului de
sodiu
            2.4.2. Obţinerea din zacaminte naturale de kieserit sau din
karnalit
            2.4.3. Obţinerea din deseurile de la fabricarea vazcozei
            2.4.4. Obţinerea sulfatului de sodiu din cenusa de pirita prin
prajire clorurata
      2.5. Chimismul procesului
III. STUDII PRELIMINARE
      3.1. Studiu de marketing
      3.2. Studiu de profil si amplasament
      3.3. Studiu de prefezabilitate
      3.4. Automatizarea instalaţiei
      3.5. Bilantul de materiale
      3.6. Bilantul termic
IV. PROIECTARE TEHNOLOGICA
      PARTE TEORETICA
            4.1. Studii cinetice in reactia de dublu schimb dintre
carbonatul de sodiu
                       si sulfatul de calciu
            4.2. Analiza literaturii de specialitate
                 4.2.1. Rolul supersaturatiei in determinarea marimii
cristalelor
                 4.2.2. Viteza de crestere a cristalelor
                 4.2.3. Viteza de nucleatie
            4.3. Aspecte coloidale ale proceselor de precipitare
                 4.3.1. Introducere
                 4.3.2. Formare particule primare
                 4.3.3. Formare particule secundare
                 4.3.4. Stabilitate coloidala in sisteme de precipitare
                 4.3.5. Reologia suspensiilor coloidale
                 4.3.6. Importanta tehnologiei de precipitare
            4.4. Echilibrul cristalizarii sulfatului de sodiu cu salifianti
organici
            4.5. Cercetari asupra cristalizarii sulfatului de sodiu cu
salifianti organici
                 4.5.1. Cristalizarea din solutie in prezenta metanolului
                 4.5.2. Stabilirea condiţiilor de lucru. Date de echilibru
                 4.5.3. Rezultate obtinute
                 4.5.4. Randamentul cristalizarii
                 4.5.5. Cinetica formarii germenilor (nucleatia)
                 4.5.6. Marimea medie a cristalelor
                 4.5.7. Concluzii asupra studiului cinetic
            4.6. Procedee tehnologice propuse
V. DIMENSIONAREA UTILAJULUI
            5.1. Tema de dimensionare
            5.2. Dimensionarea coloanei de rectificare
                 5.2.1. Determinarea numarului de talere teoretice
            5.3. Calcule de dimensionare
            5.4. Calculul vitezei vaporilor si a diametrului coloanei
            5.5. Calculul hidrodinamic al talerelor
            Partea superioara
            Partea inferioara
            5.6. Determinarea numarului de talere si a inaltimii
            5.7. Calculul termic al instalaţiei
            5.8. Calculul diametrului condensatorului
VI. PROIECTARE DE MONTAJ
VII. ASPECTE ECOLOGICE SI DE PROTECŢIA MEDIULUI
VIII. ELEMENTE DE CALCUL ECONOMIC
Bibliografie
Pagini 95

Studiu bibliografic privind valorificarea cromului din apele reziduale din industria pielariei prin i

                                   Cuprins
I. STUDIU BIBLIOGRAFIC PRIVIND VALORIFICAREA CROMULUI DIN APELE REZIDUALE
DIN INDUSTRIA PIELARIEI PRIN INGHETARE
II. RASPANDIREA CROMULUI IN NATURA
      II.1 CROMUL.CARACTERIZARE GENERALA
III. PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE ALE CROMULUI
      III.1 PROPRIETATI FIZICE
      III.2 PROPRIETATI CHIMICE
      III.3 PROPRIETATI FIZIOLOGICE ALE CROMULUI
      III.4 COMBINATII IMPORTANTE ALE CROMULUI
      III.5 COMBINATII ANORGANICE
      III.6 COMBINATII COMPLEXE ALE CROMULUI TRIVALENT
            III.6.1 COMBINATII COMPLEXE MONONUCLEARE
            III.6.2 COMBINATII COMPLEXE BI-, TRI SI TETRANUCLEARE ALE
CROMULUI TRIVALENT
            III.6.3 COMBINATII COMPLEXE ALE CROMULUI PREZENTE IN APELE
REZIDUALE DIN INDUSTRIA PIELARIEI
IV. METODE DE DETERMINARE ALE CROMULUI (III) DIN APELE REZIDUALE
      IV.1 COMPLEXONOMETRIA
      IV.2 VOLUMETRIA BAZATA PE REACTII DE OXIDO-REDUCERE
      IV.3 ANALIZA SOLUTIILOR DE SULFAT BAZIC DE CROM
      IV.4 ANALIZA CROMULUI IN PIEILE FINITE
V. UTILIZAREA CROMULUI IN INDUSTRIA PIELARIEI
      V.1 PROCESUL TEHNOLOGIC DE TABACIRE A PIEII NATURALE
      V.2 ROLUL CROMULUI IN TABACIREA PIEILOR
            V.2.1 ETAPELE RETINERII CROMULUI IN PIELE
                  V.2.1.1 DIFUZIA IONILOR SAU A MOLECULELOR REACTANTULUI
PRIN FAZA APOASA SPRE SUPRAFATA PIELII
                  V.2.1.2 DIFUZIA IONILOR SAU A MOLECULELOR REACTANTULUI
DIN MEDIUL LICHID PRIN STRATUL LIMITA DE LA INTERFATA SOLID-LICHID
                  V.2.1.3 DIFUZIA IN SPATIILE INTERFIBRILARE
                  V.2.1.4 REACTIA CHIMICA PROPRIU-ZISA
                  V.2.1.5 DIFUZIA PRODUSILOR SOLUBILI DE REACTIE PRIN
SPATIILE INTERFIBRILARE
                  V.2.1.6 DIFUZIA PRODUSILOR SOLUBILI DE REACTIE IN FILMUL
DE INTERFATA SOLID-LICHID SPRE FAZA LICHIDA
                  V.2.1.7 DIFUZIA PRODUSILOR SOLUBILI DE REACTIE IN VOLUMUL
DE FAZA LICHIDA
      V.3 CHIMIA COMPLECSILOR CU CROM FOLOSITI IN TABACIREA MINERALA
VI. APELE REZIDUALE DIN INDUSTRIA PIELERIEI
      VI.1 INFLUENTA APELOR UZATE ASUPRA EMISARULUI
VII. TRATAREA APELOR UZATE DIN INDUSTRIA PIELERIEI
      VII.1 PROCEDEE DE RECUPERARE A CROMULUI TRIVALENT DIN APELE REZULTATE
DE LA TABACARII
VIII. REPARTIZAREA SUBSTANTEI SOLUBILE INTRE FAZELE LICHIDA SI SOLIDA,
SEPARATA PRIN INGHETARE
IX. CONCLUZII ASUPRA STUDIULUI BIBLIOGRAFIC PRIVIND VALORIFICAREA CROMULUI
DIN APELE REZIDUALE DE LA TABACARII
X. STUDIUL DE LABORATOR PRIVIND SEPARAREA CROMULUI III DIN APELE REZIDUALE
DE LA TABACARII PRIN INGHETARE
XI. PRINCIPII EXPERIMENTALE
XII. METODICA EXPERIMENTALA
      XII.1 DETERMINAREA CROMULUI TRIVALENT
      XII.2 SEPARAREA FAZEI SOLIDE DIN PROBA DE APA REZIDUALA CU CONTINUT
DE CROM LA TABACARII
XIII. STUDIUL REPARTITIEI CROMULUI LA SEPARAREA IN TREPTE A FAZEI SOLIDE
      XIII.1 PARAMETRI EXPERIMENTALI
      XIII.2 REZULATELE EXPERIMENTALE
      XIII.3 DISCUTAREA REZULTATELOR
XIV. STUDIUL REPARTITIEI CROMULUI LA SEPARAREA FAZEI SOLIDE DIN DIVERSE
PROBE
      XIV.1 PARAMETRI EXPERIMENTALI
      XIV.2 REZULTATE EXPERIMENTALE
      XIV.3 REZULTATE EXPERIMENTALE
      XIV.4 DISCUTAREA REZULTATELOR
XV. CONCLUZII ASUPRA STUDIULUI DE LAORATOR PRIVIND VALORIFICAREA CROMULUI
DIN APELE REZIDUALE DIN INDUSTRIA PIELARIEI
XVI. PROIECTAREA UNEI INSTALATII DE VALORIFICARE A CROMULUI DIN APELE
REZIDUALE PROVENITE DIN INDUSTRIA PIELARIEI
XVII. DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC
      XVII.1 SEPARAREA SUSPENSIILOR DECANTABILE DIN APA REZIDUALA BRUTA
      XVII.2 RETINEREA CROMULUI PE CATIONIT
      XVII.3 ELUAREA CROMULUI PE CATIONIT
      XVII.4 REGENERAREA RASINII SCHIMBATOARE DE IONI
XVIII. BILANTUL DE MATERIALE PE FAZE
      XVIII.1 BILANTUL DE MATERIALE PENTRU ETAPA DE DECANTARE SI FILTRARE
      XVIII.2 BILANTUL DE MATERIALE PENTRU ETAPA DE RETINERE
      XVIII.3 BILANTUL DE MATERIALE PENTRU ETAPA DE ELUARE
      XVIII.4 BILANTUL DE MATERIALE PENTRU ETAPA DE REGENERARE
      XVIII.5 BILANTUL DE MATERIALE PENTRU ETAPA DE SPALARE
      XVIII.6 BILANTUL GLOBAL DE MATERIALE
XIX. DIMENSIONAREA PRINCIPALELOR UTILAJE
      XIX.1 VASUL DE STOCARE AL APEI REZIDUALE
      XIX.2 REZERVOR TAMPON DE DIMENSIONARE A COLOANEI DE SCHIMB IONIC
      XIX.3 VASUL DE STOCARE AL SOLUTIEI DE ACID SULFURIC
      XIX.4 VASUL DE STOCARE AL SOLUTIEI DE CLORURA DE SODIU
      XIX.5 COLOANA DE SCHIMB IONIC
      XIX.6 VASUL DE STOCARE AL APEI PURIFICATE
      XIX.7 VASUL DE STOCARE AL SOLUTIEI CONCENTRATE DE CROM
      XIX.8 VASUL DE STOCARE AL SOLUTIEI DILUATE DE CROM
      XIX.9 VASUL DE STOCARE AL APEI PARTIAL EPUTRATE
XX. PROIECTAREA DECANTORULUI
      XX.1 VITEZA DE SEDIMENTARE
      XX.2 PREDIMENSIONAREA DECANTORULUI
            XX.2.1 SUPRAFATA DE SEDIMENTARE
            XX.2.2 DIAMETRUL DECANTORULUI
            XX.2.3 INALTIMEA DECATORULUI
      XX.3 CALCULUL DE VERIFICARE
      XX.4 TIMPUL DE SEDIMENTARE
      XX.5 VOLUMUL DECANTORULUI
      XX.6 CALCUL MECANIC AL CORPULUI CILINDRIC
      XX.7 CALCULUL MECANIC AL FUNDULUI CONIC
      XX.8 VERIFICAREA LA PROBA HIDRAULICA SI HIDRODINAMICA
XXI. PROIECTAREA SCHIMBATORULUI DE CALDURA
      XXI.1 BILANTUL TERMIC
      XXI.2 PREDIMENSIONAREA SCHIMBATORULUI DE CALDURA
      XXI.3 VERIFICAREA SCHIMBATORULUI DE CALDURA PROPUS
            XXI.3.1 CALCULUL DE VERIFICARE PENTRU A1 PRIN TEVI (SOLUTIA DE
H2SO4)
            XXI.3.2 CALCULUL DE VERIFICARE PENTRU A2 PRIN SPATIUL
EXTRATUBULAR
            XXI.3.3 VERIFICAREA SUPRAFETEI DE TRANSFER TERMIC
      XXI.4 CADEREA DE PRESIUNE IN SCHIMBATORUL DE CALDURA
            XXI.4.1 CADEREA DE PRESIUNE IN SPATIUL EXTRATUBULAR
            XXI.4.2 CADEREA DE PRESIUNE IN SPATIUL INTRATUBULAR
      XXI.5 CALCULUL IZOLATIEI TERMICE
XXII. AUTOMATIZAREA INSTALATIEI
XXIII. NORME DE TEHNICA SECURITATII MUNCII
XXIV. BIBLIOGRAFIE
Anexe
Pagini 79