Consideratii Teoretice si Practice Privitoare la Infractiunile Savarsite la Regimul Circulatiei Pe Drumurile PubliceCapitolul I 3
Aspecte generale.. 3
Secţiunea I - Scurt  istoric. 3
Secţiunea a II-a -Conceptul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei rutiere şi locul acestora în sistemul dreptului penal 4
Secţiunea a III-a  -Aspecte comune privind obiectul, locul şi timpul comiterii infracţiunii contra siuranţei rutiere  5
Capitolul  II 8
Infracţiuni constând în nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la evidenţa vehiculelor care circulă pe drumurile publice.. 8
Secţiunea I. 8
Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neîmatriculat 8
Secţiunea a II-a. 10
Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare. 10
Capitolul III 13
Infracţiuni constând în nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la pregătirea şi starea psihofizică a persoanelor care conduc vehicule pe drumurile publice.. 13
Secţiunea I. 13
Conducerea fără permis sau cu permis necorespunzător categoriei din care face parte vehiculul. 13
§. Încredinţarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis  16
Secţiunea a II- a. 17
Conducerea sub influenţa substanţelor stupefiante sau cu o îmbibaţie alcoolică peste limita legală admisă. 17
Capitolul IV.. 22
Infracţiuni prin care se împiedică stabilirea comiterii unor infracţiuni contra siguranţei rutiere.. 22
Secţiunea I. 22
Refuzul, impotrivirea sau sustragerea de la recoltarea probelor biologice. 22
Secţiunea a II- a. 24
Părăsirea locului accidentului 24
Secţiunea a III- a. 28
Consumul de alcool sau substanţe stupefiante după producerea accidentului 28
Capitolul V.. 30
Infracţiuni ce constau în neîndeplinirea unor obligaţii şi atribuţii de serviciu   30
Secţiunea I. 30
Neîndeplinirea obligaţiilor de către medicul de familie. 30
Secţiunea a II-a. 32
Sustragerea, distrugerea şi modificarea mijloacelor de semnalizare rutieră. 32
Secţiunea a III- a. 33
Organizarea de întreceri neautorizate şi blocarea drumului public. 33
Secţiunea a IV- a. 35
Îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atribuţiilor de verificare tehnică sau inspecţie tehnică a vehiculelor  35
Secţiunea a V- a. 38
Efectuarea unor lucrări  fără autorizaţie de construcţie. 38
Secţiunea a VI-a. 39
Semnalizarea necorespunzătoare. 39
Regimul sancţionar. 41
Aspecte procesuale. 41
BIBLIOGRAFIE.. 42

Fuziunea si divizarea societatilor comerciale

CUPRINS
    Introducere
Capitolul 1
Fuziunea si divizarea societatilor comerciale - Notiune, forme, elemente caracteristice, cauze de nulitate si efecte
Capitolul 2
Aspecte juridice si legislatie nationala privind fuziunea si divizarea societatilor comerciale. Elemente de drept comparat 
Capitolul 3
     Societatile comerciale romanesti in Uniunea Europeana
      Capitolul 4
          Procedura de fuziune si divizare – studiu de caz