DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE (2010)


 CAPITOLUL 1 DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE
SI MANAGERIALE-------------------------------------------------------------------

1.1 .DOCUMENTAREA PRELIMINARA-----------------------------------------------------
1.1.1.Caracteristici tipologice ale firmei--------------------------
1.1.2.Situatia economico-financiara -----------------------------------------------------
1.1.3.Sistemul de management si componentele sale-------------------------------------------
1.2. IDENTIFICAREA SI INTERPRETAREA SIMPTOMELOR SEMNIFICATIVE---------
1.2.1. Analiza viabilitatii economice-------------------------------------------------------------
1.2.1.1. Analiza potentialului intern----------------------------------------------------
1.2.1.2. Analiza cheltuielilor-----------------------------------------------
1.2.1.3. Analiza rentabilitatii------------------------------------------------------
1.2.1.4. Analiza patrimoniala-------------------------------------------------------------------
1.2.2. Analiza viabilitatii manageriale------------------------------------------
1.2.2.1. Analiza subsistemului metodologic-----------------------------------------------------
1.2.2.2. Analiza subsistemului decizional------------------------------------------------------------
1.2.2.3. Analiza subsistemului informational-----------------------------------------------------
1.2.2.4. Analiza subsistemului organizatoric-----------------------------------------
1.3. PUNCTE FORTE ECONOMICE SI MANAGERIALE ------------------------------
1.4. PUNCTE SLABE ECONOMICE SI MANAGERIALE----------------------------
1.5. RECOMANDARI STRATEGICO-TACTICE DE AMPLIFICARE A POTENTIALULUI DE VIABILITATE ECONOMICA SI MANAGERIALA A FIRMEI------------------------------ CAPITOLUL 2 STRATEGIA S.C.  --------------------------
2.1.FORMULAREA MISIUNII FIRMEI-------------------------------------------------
2.2. STABILIREA OBIECTIVELOR STRATEGICE -------------------------------------------
2.3. CONTURAREA PRINCIPALELOR OPTIUNI STRATEGICE-------------
2.4. DIMENSIONAREA RESURSELOR ALOCATE----------------------------------
2.5. PRECIZAREA TERMENELOR-------------------------------------------
2.6.STABILIREA AVANTAJULUI CONCURENTIAL---------------------------
2.7. ELABORAREA STRATEGIEI GLOBALE-----------------------------------
2.8. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI -----------------------------------------------------------
 CAPITOLUL 3 REPROIECTAREA MANAGERIALA A S.C. -------
3.1. Reproiectarea subsistemului metodologic--------------------------------
3.1.1. Elaborarea componentelor managementului prin obiective----------------
3.1.2. Delimitarea si dimensionarea centrelor de profit ---------------------------
3.1.3. Adaptarea structurala si functionala a celorlalte componente manageriale la cerintele managementului prin obiective si centre de profit-----------------------------------------------------
3.1.4. Coordonarea si urmarirea realizarii obiectivelor---------------------------------------------
3.1.5. Motivarea diferentiata a personalului societatii comerciale----------------------------
3.2. Reproiectarea subsistemului decizional------------------------------------------------------------
3.3. Reproiectarea sistemului informational-----------------------------------
3.4. Reproiectarea subsistemului organizatoric------------------------
3.4.1. Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare a componentelor procesuale si structural-organizatorice ale firmei--------------------
3.4.2.Infiintarea anumitor posturi manageriale-----------------------------------
3.4.3. Elaborarea documentelor de formalizare a subsistemului organizatoric-----------------

MANAGEMENTUL PROIECTELOR LA SC. (2010)


            CAPITOLUL I :  PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII...........
     1.1. SCURT ISTORIC………………………………………………………………...…
     1.2.OBIECTUL DE ACTIVITATE...................................................................................
     1.3. RESURSELE INTREPRINDERII..............................................................................
         1.3.1. RESURSELE FINANCIARE……………………………………………………
         1.3.2. RESURSELE UMANE………………………………………………………
         1.3.3. RESURSELE MATERIALE……………………………………………………
     1.4. CARACTERIZAREA ECONOMICO-FINANCIARA A  INTREPRINDERII…….
          
            CAPITOLUL II : STRATEGII ECONOMICE ALE INTREPRINDERII, PLANUL CA INSTRUMENT DE REALIZARE A LOR…………………
       2.1.IMPORTANTA STRATEGIILOR ECONOMICE PENTRU ACTIVITATEA INTREPRINDERII……………………………………………………………………… 
       2.2ELABORAREA STRATEGIILOR ECONOMICE ALE  INTREPRINDERII……
       2.3. ELABORAREA PLANULUI ECONOMIC AL  INTREPRINDERII…………..…
       2.4. ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI AL  INTREPRIDNERII..................

Teoria si comportamentul organizational (2010)


cap 1

  1. Scurta prezentare a organizatiei(date generale ,istoric )
  2. Analiza a mediului organizational(intern,extern)
accent pe acele elemente care influenteaza activitatile, procesele firmei-interesele
  1. Elemente de structura organizationala(organigrama)
elemente de remediat sau de criticat in fisa postului si roi sau rof
  1. Elemente de cultura organizationala
distanta mica-mare, risc-stabilitate, orientare pe termen lung
contractul psihologic


cap 2
Comparatii intre 3tipuri de organizatie moderna, modalitati de organizare

Reproiectarea sistemului de management (2010)


Capitolul 1:
1. Prezentarea firmei S.C. „ULTEX” S.A.
1.1.Caracteristicile tipologice ale firmei
1.2. Situatia economico- financiara a firmei
1.3. Sistemul de management
            1.3.1. Sistemul metodologic
            1.3.2. Sistemul decizional
            1.3.3.Subsistemul informational
            1.3.4. Sstemul organizatoric
1.4. Puncte forte economice si mangeriale
1.5. Puncte slabe economice si manageriale
1.6. Recomandari

Capitolul 2:
2. Strategia S.C. „ULTEX” S.A.
2.1. Formularea misiunii firmei
2.2. Stbilirea obiectivelor strategice
2.3. Conturarea principalelor optiuni strategice
2.4. Dimensionarea resurselor alocate
2.5. Precizarea termenelor
2.6. Stabilirea avantajului competitiv

Capitolul 3:
3. Reproiectarea subsisitemului organizatoric
3.1. Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare a compartimentelor procesuale si strucurale organizatorice ale firmei
3.2. Infiintarea/ comasarea si desfiintarea unor compartimente
3.3. Redimensionarea anumitor compartimente
3.4. Asigurarea unui echilibru in exercitarea proceselor de management
3.5. Elaborarea documentelor de formalizare a subsistemului organizatoric

Capitolul 4:
4. Implementarea sistemului de management proiectat

Capitolul 5:
5. Evaluarea eficientei noului sistem de management

Ghid privind politici de promovare si publicitate in cadrul unei SCM


Capitolul I
NOTIUNI GENERALE
3Capitolul II
TERMINOLOGIE
3Capitolul III    
POLITICA PROMOTIONALA A FIRMEI
4Capitolul IV
ACTIVITATEA PROMOTIONALA A FIRMEI
5
4.1
Publicitatea
6
4.2
Promovarea vanzarilor
13
4.3
Relatii publice
16
4.4
Utilizarea marcilor
17
4.5
Marketing direct
20
4.6
Manifestari promotionale
20
4.7
Fortele de vanzare
23
4.8
Comunicarea prin intermediul ambalajului si a etichetei
23Capitolul V
STRATEGII PROMOTIONALE CE POT FI ADOPTATE DE AGENTII ECONOMICI
24Capitolul VI
ELABORAREA POLITICII PROMOTIONALE A FIRMEI
32
6.1
Stabilirea obiectivelor activitatii promotionale
32
6.2
Stabilirea bugetului promotional
34
6.3
Stabilirea mixului promotional
36
6.4
Controlul si evaluarea rezultatelor activitatii promotionale
36Capitolul VII  
SPECIFICATII ALE LEGISLATIEI CARE REGLEMENTEAZA DOMENIUL PUBLICITATII
37Bibliografie

41