Planificarea Strategica a Orasului Teius 2008-2014

Introducere
 Capitolul 1. Prezentarea oraşului Teiuş
1.1. Repere istorice si culturale
1.2. Mediul
1.3. Turismul
 Capitolul 2. Analiza Swot
2.1. Puncte tari şi puncte slabe
2.2. Oportunităţi şi riscuri
 Capitolul 3. Planificarea strategică a oraşului Teiuş 2008-2014
3.1. Viziune
3.2. Obiectiv strategic
3.3. Priorităţi şi măsuri
Concluzii
 Bibliografie