Studiul Comparativ al Comertului Electronic si al Comertului Traditional

INTRODUCERE.
1. COMERŢUL TRADIŢIONAL – EVOLUŢIE, CONŢINUT, ELEMENTE DE BAZĂ
1.1 Repere istorice ale comerţului.
1.2 Rolul şi funcţiile comerţului tradiţional.
1.3 Organizarea comerţului. Comerţul cu ridicata şi comerţul cu amănuntul – tipologie, rol, funcţii .
1.3.1.Comerţul cu ridicata – tipologie, rol, funcţii.
1.3.2. Comerţul cu amănuntul – tipologie, rol, funcţii.
1.4 Lanţul logistic în comerţul tradiţional.
1.5 Aspecte etice ale comerţului tradiţional.
1.6 Tranziţia de la comerţul tradiţional la comerţul electronic.
2. COMERŢUL ELECTRONIC – APARIŢIE, DEZVOLTARE, CONŢINUT
2.1 Conceptul de comerţ electronic şi particularităţile comerţului electronic.
2.2 Modele de comerţ electronic şi modalităţi de plată.
2.3 Riscurile comerţului electronic.
2.4 Lanţul logistic în e-commerce.
2.5.Aspecte etice ale comerţului electronic.
2.6.Comerţul electronic în România.
3. STUDIU COMPARATIV AL ACTIVITĂŢILOR DE COMERŢ DESFĂŞURATE DE SOCIETATEA DIVERTA RETAIL 3000 PRIN REŢEAUA DE MAGAZINE DIVERTA ŞI SITE-UL WWW.DOL.RO
3.1.Asemănări şi deosebiri între comerţul tradiţional şi comerţul electronic.
3.2.Caracterizarea societăţilor Diverta Retail SRL şi Dol E-tail SRL. Contextul apariţiei comerţului electronic în cazul Diverta Retail.
3.3. Analiza sortimentelor de produse.
3.4. Studiul comparativ al tehnologiei comerciale.
3.5. Comparaţia preţurilor în cadrul categoriei de produse de papetărie.
3.6. Analiza comparativă a aspectului financiar.
CONCLUZII.
BIBLIOGRAFIE.

Tehnici de Procesare a Materialelor Granulare din Industria Cimentului, si Optimizarea Procesului de Filtrare

1. INTRODUCERE .3
1.1 Procedee pentru fabricarea cimentului portland .4
1.1.1 Procedeul uscat .4
1.1.2 Procedeul umed .5
1.1.3 Procedeul semiuscat .5
1.1.4 Procedeul semiumed .5
2 . FLUXUL TEHNOLOGIC AL FABRICII DE OBTINERE A CIMENTULUI . .7
2.1 Cariera si materiile prime . 7
2.1.1 Calcarul .8
2.1.2 Argila .9
2.1.3 Marnele . . . . . . 10
2.1.4 Zgura . . . .10
2.1.5 Cenusa de pirita . . . . 11
2.2 Macinare si omogenizare materie prima . . . 11
2.2.1 Atelier concasare . . 11
2.2.1.1 Concasare calcar . . . . 11
2.2.1.2 Concasare si omogenizare argila . 12
2.2.2 Atelier macinare materie prima . 14
2.2.2.1 Moara de faina . . . . . 15
2.2.2.2 Separatorul dinamic generatia I . . 19
2.2.3 Silozurile de omogenizare . . . . . . . . 21
2.2.4 Silozurile de depozitare . . . . 23
2.3 Arderea . . . . . . . 24
2.3.1 Schimbatorul de caldura . . . . 24
2.3.2 Cuptorul rotativ . . . . . 26
2.3.3 Racitorul gratar . . . . . 29
2.4 Macinarea cimentului . . . . . . 32
2.4.1 Dozare materie prima . . . 32
2.4.2 Moara de ciment . . . . 34
2.4.3 Separatorul de generatia II . . .34
3 PROIECTAREA UNUI NOU SISTEM DE DESPRAFUIRE LA ATELIRUL M.C. . 37
3.1 Prezentarea actualului sistem de desprafuire al M.C. 2 . . . . 38
3.2 Prezentarea noii tehnologii de filtrare . . . . . 40
3.2.1 Sisteme de etansare . . . . . . . 41
3.2.2 Sistemul de curatire . . . . . 42
3.2.3 Compunerea utilajului . . . . 44
3.3 Proiectarea unui nou filtru cu saci . . . 46
3.4 Valoarea noxelor inainte si dupa instalarea filtrului cu saci . . . . . 52
4 ASPECTE ECONOMICE . 53
5 SECURITATEA SI SANATATEA IN ,UNCA IN CADRUL UZINELOR DE FABRICARE A CIMENTULUI . . 56
6 BIBLIOGRAFIE . . . . . . . 61

Sisteme de Logistica

I.GESTIUNEA LOGISTICĂ ÎN SOCIETĂŢILE COMERCIALE
II.FUNCŢIA LOGISTICII ÎN CADRUL FIRMELOR ŞI ATRIBUŢIILE ACESTEIA
III.NECESITATEA ŞI AVANTAJELE UNEI FUNCŢII LOGISTICE ÎNTR-O FIRMĂ
IV. MODELE LOGISTICE
V. LOGISTICA ŞI SERVICIUL

Analiza Comparativa a Televizoarelor LCD

Capitolul I : Introducere
Capitolul II : Prezentarea produsului şi a grupei de produse din care face parte.
2.1: Prezentarea firmelor care produc televizoare LCD
2.2: Prezentarea în ansamblu a televizoarelor LCD
2.3: Alegerea produsului etalon
Capitolul III : Prezentarea caracteristicilor generale ale produsului
Capitolul IV : Metode de analiză comparativă
Capitolul V : Metoda expertizei
Capitolul VI : Calcului indicatorului sintetic al calităţii (ICQ)
Capitolul VII : Concluzii

Metode Optime de Proiectare, Planificare si Gestionare a Productiei in Cadrul SC Construct Trading SA Videle


Capitolul I – Metode optime de proiectare, planificare si gestionare a productiei generalitati.
Capitolul al II-lea Proiectare usa celulara cu lamele din P.F.L.
2.1. Conceptia tehnologica.
2.2. Organizarea.
2.3. Alegerea utilajelor, echipamentelor si dotarilor.
2.4. Determinarea necesarului de utilaje, echipamente si forta de munca.
2.5. Descrierea procesului tehnologic
2.6. Montaj utilaje;ordinea de montaj, probe tehnologice.
2.7. Stabilirea S.D.V. –urilor, determinarea necesarului de S.D.V.-uri, materiale de întreţinere, piese de schimb, materii prime şi materiale
2.8. Determinarea fluxurilor de intrări-ieşiri pe schimb şi a stocurilor interfazice .
2.9. Determinarea consumului de utilitati tehnologice 
Bibliografie.

Strategii Investitionale

1. Prezentarea societăţii de transport
1.1. Denumirea societăţii
1.2. Sediul principal
1.3. Data înfiinţării
1.4. Forma de proprietate
1.5. Obiectul de activitate
1.6. Capitalul social
1.7. Dotările societăţii comerciale
1.8. Prezentarea activităţii de transport de mărfuri
2. Analiza SWOT a firmei
2.1. Analiza SWOT
2.2. Strategiile urmărite
3. Stabilirea bilanţului iniţial şi prezentarea surselor de finanţarea a societăţii.
3.1 Bilanţul iniţial al societăţii BDC TRANS SRL
3.2 Sursele de finanţare a societăţii SC BDC TRANS.SRL
4. Calculul indicatorilor financiari pe bază de bilanţ
4.1. Indicatorii metodologiei ONUDI
4.2. Analiza ALTMAN
4.3. Analiza CONAN-HOLDER
5. Prezentarea indicatorilor cu caracter general
6. Calculul indicatorilor statici de fundamentare a eficienţei economice a investiţiei
7. Calculul indicatorilor imobilizărilor
8. Calculul indicatorilor actualizaţi la momentul începerii lucrărilor de investiţii şi la momentul scoaterii din folosinţă. Rata de actualizare a=25%
9. Calculul indicatorilor propuşi de metodologia Băncii Mondiale folosind aceeaşi rată de actualizare.(a=25%)
10. Centralizarea tuturor indicatorilor de eficienţă economică a investiţiei calculate, evidenţierea variantei optime de proiect de investiţii şi fundamentarea luării deciziei.
11. Concluzii.

Performante de Mediu in Cadrul SC

Capitolul I - Protecţia mediului industrial. -Generalităţi-
Capitolul al II-lea - Cadrul legislativ privind gestionarea deşeurilor în România 
2.1. Cadrul legislativ 
2.2. Date generale privind gestionarea deşeurilor 
Capitolul al III-lea - S.C. “ Studiu de caz
Capitolul al IV-lea - Planificarea managementului deşeurilor în Germania. -Studiu de caz
Bibliografie: 
I. Modelarea si simularea productiei – generalitati - .
II Simularea procesului de productie .
III Cercetari cu privire la influenta adaosului de zer si zara asupra proprietatilor de prelucrare a aluatului obtinut din faina de grau cu adaos de soia.
 Bibliografie.
I DEFINITIA RADIOACTIVITATII.
II SURSE DE POLUARE RADIOACTIVA
II.1 Radiatia de origine naturalã
II.2 Radioactivitatea artificialã
III ACCIDENTELE NUCLEARE
IV.STUDIU DE CAZ-ACCIDENTUL DE CERNOBAL
Introducere
Ce este TVA-ul
I.OPERAŢII SUPUSE TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ
II.LIVRĂRI DE BUNURI MOBILE
III.TRANSFERUL BUNURILOR IMOBILIARE
IV.PRESTĂRI SERVICII
V.IMPORTUL DE BUNURI ŞI SERVICII
VI.REGULILE ŞI COTELE TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ
VII.BAZA DE IMPOZITARE
VIII.OBLIGAŢIILE PRIVIND ÎNREGISTRAREA LA ORGANELE FISCALE
IX.T.V.A. DATORAT BUGETULUI DE STAT
X.Studiu de caz
Concluzii
Bibliografie 

Cambia

I.Notiuni generale.
II. Functiile cambiei.
III.Elementele cambiei.
IV.Cecul,cambia si biletul de ordin.
IV.1 Cecul.
IV.2 Cecul electronic.
IV.3Cambia si biletul de ordin.
V Anexa.
V.1 Cambia.
V.2 Cecul.
V.3 Biletul de ordin.
Concluzi.
 Bibliografie.

Analiza Gestiunii Resurselor Umane

Introducere 2
CAPITOLUL 1. Prezentarea societăţii 3
1.1. Scurt istoric 3
1.2. Tipul întreprinderii 6
1.3. Obiectul de activitate 6
CAPITOLUL 2.Resursele umane ale societăţii 9
2.1 Nivelul resurselor umane la Salina Ocna Dej 9
2.2. Structura personalului 12
2.3.Compartimentul Resurse Umane 21
CAPITOLUL 3.Conţinut, pregătirea şi dezvoltarea personalului 23
3.1.Concept 23
3.2. Importanţa pregătirii şi dezvoltării personalului 28
CAPITOLUL 4. Programul de pregătire profesională la Salina Ona Dej 29
4.1. Identificarea nevoilor de pregătire profesională 29
4.2. Stabilirea necesarului de instruire 30
4.3. Responsabilităţi 37
CAPITOLUL 5.Metode de instruire 38
5.1. Instruirea personalului la Salina Ocna Dej 38
5.2. Instruirea în domeniul managementul calităţii 39
5.3. Instriurea în domeniul managementului mediului 40
5.4. Instruirea în domeniul managementului sănatăţii şi securităţii in muncă 40
5.5. Instruirea în domeniul siguranţei produselor 41
5.6. Conştientizarea personalului 42
CAPITOLUL 6. Eficacitatea procesului de instruire 42
CONCLUZII 45
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 47

Comparatie BCR-BRD

1 : Prezentarea echipei 
2: Prezentarea firmelor 
3: Analiza comparata a celor doua firme
4 : Prezentarea metodelor de cercetare 
4.1 : Planificare 
4.2 : Tehnici de cercetare 
5 : Sinteza 
Concluzia 

Evidenta Persoanelor

Introducere
I.Istoric 
II.Atribuții 
III. Cadrul legal al evidenței persoanelor 
IV. Raportul de evaluare a activităţii D.E.P.A.B.D în anul 2011 
V. Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
VI. Cooperare internațională 
CONCLUZII 
BIBLIOGRAFIE 
ANEXE 

Asigurarile de Viata Traditionale

Capitolul I. Generalităţi despre asigurările de viaţă tradiţionale 
1.1 Introducere 
1.2 Caracteristici 
1.3 Clasificarea asigurărilor de viaţă tradiţionale 
1.4 Formele asigurării tradiţionale 
Capitolul II. Structura asigurării tradiţionale 
2.1 Structura modernă a asigurării de viaţă
2.2 Asigurări de viaţă colective (de grup) şi eficienţa lor 
2.3 Dezavantajele şi avantajele asigurării tradiţionale 
2.4 Riscuri asigurărilor tradiţionale 
Cap. III Analiza asigurarilor inovative de viata practicate de BCR
Concluzii 
Bibliografie

Sectie de Prelucrare prin Batere a Smantanii in Unt

1. Generalităţi
2. Grupele principale de unt
3. Materii prime folosite la fabricarea untului
3.1. Compoziţia smântânii pentru unt
3.2. Factorii care influenţează smântânirea
4. Schema tehnologică de obţinere a untului
4.1. Recepţia smântânii
4.1.1. Procedeul prin diluare şi spălare
4.1.2. Procedeul prin adaosul unor substanţe chimice
4.2. Normalizarea
4.3. Pasteurizarea
4.4. Răcirea (Dezodorizarea)
4.5. Maturarea
4.5.1. Maturarea biochimică
4.5.2. Maturarea fizică
4.6. Baterea smântânii
4.6.1. Separarea zarei
4.7. Spălarea
4.8. Malaxarea
4.9. Sărarea
4.10. Ambalarea untului , marcarea, transportul, depozitarea
5. Factori care determină alegerea ambalajului
6. Factori care influenţează procesul de obţinere a untului
7. Caracteristicile de calitate ale produsului
7.1. Proprietăţi organoleptice
7.2. Propriectăţi chimice
7.3. Proprietăţi microbiologice
8. Defectele untului
9. Utilaje pentru fabricarea untului
9.1. Putineiul
9.2. Maşina pentru fabricarea continuă a untului FBFE/12 (RDG)
10. Utilaje pentru ambalarea untului
10.1. Maşina Contistock
10.2. Maşini pentru ambalare gramaje mici
11. Controlul fabricaţiei pe faze
12. Bilanţ de materiale
Bibliografie

PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE şi ORGANIZARE A TURISMULUI ÎN ZONA COBANI-COSTEȘTI

INTRODUCERE
CAPITOLUL I. ESTIMAREA PATRIMONIULUI TURISTIC AL ZONEI COBANI-COSTEȘTI 
1.1. Aprecierea valorificării potențialului turistic natural 
1.2. Aprecierea valorificării potențialului turistic antropic 
1. 3. Estimarea calității serviciilor turistice prestate ale zonei turistice investigate 
CAPITOLUL II. STUDIUL şi APORTUL ZONEI ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL INTERN 
4. 1. Aportul zonei turistice Cobani - Costești în dezvoltarea turismului intern 
4. 2. Rolul zonei turistice în dezvoltarea turismului rural în regiunea de Nord 
CAPITOLUL III. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE şi ORGANIZARE A TURISMULUI ÎN ZONA COBANI-COSTEȘTI 
3. 1. Aprecierea modalităților de utilizare a potențialului turistic al zonei în formarea tururilor turistice 
3. 2. Analiza swot, privind oportunitățile dezvoltării zonei turistice 
3. 3. Estimarea strategiilor de dezvoltare a turismului în zona turistică cercetată la nivelul diferitor structuri și organisme
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
BIBLIOGRAFIE 

Contabilitatea si Analiza Amortizarii Mijloacelor Fixe

INTRODUCERE 3
CAP.1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE
1.1. Scurt istoric 7
1.2. Obiectul de activitate 10
1.3. Structura organizatorică 13
1.4. Organizarea contabilităţii în cadrul societăţii 18
1.4.1. Principii contabile 20
1.4.2. Compartimentul financiar-contabil 25
1.5. Principalii indicatori economico-financiari
ce caracterizează activitatea societăţii 28
CAP.2. NOŢIUNI TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND STRUCTURA MIJLOACELOR FIXE
2.1. Conţinutul şi structura mijloacelor fixe 38
2.2. Modalităţi de evaluare a mijloacelor fixe 43
2.3. Documentele contabile utilizate
pentru evidenţa mijloacelor fixe 50
2.4. Reevaluarea mijloacelor fixe 58
CAP.3. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII MIJLOACELOR FIXE
3.1. Obiectivele şi factorii de organizare
a contabilităţii mijloacelor fixe 66
3.2. Organizarea contabilităţii
sintetice a mijloacelor fixe 71
3.3. Organizarea contabilităţii
analitice a mijloacelor fixe 72
3.4. Contabilitatea mijloacelor fixe 74
CAP.4. CONTABILITATEA ŞI ANALIZA AMORTIZĂRII MIJLOACELOR FIXE
4.1. Cadrul legislativ privind amortizarea 82
4.2. Regimuri de amortizare permise
de Legea 15/1994 92
4.2.1. Regimul liniar 95
4.2.2. Regimul degresiv 98
4.2.3. Regimul accelerat 101
4.3. Contabilitatea operaţiilor privind amortizarea mijloacelor fixe
4.3.1. Sistemul de conturi utilizat 109
4.3.2. Documentele contabile 113
4.4. Amortizarea fiscală 115
CAP.5. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA ŞI ANALIZA MIJLOACELOR FIXE LA S.C. DECIROM S.A.
5.1.Contabilitatea operaţiilor privind
mijloacele fixe şi amortizarea mijloacelor fixe 124
5.2. Analiza amortizării mijloacelor fixe 127
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 129
BIBLIOGRAFIE 131

Modulatoare Optice

Introducere 
Capitolul I “Procesul fizic de realizare a modulatiei” 
Capitolul II 
II.1 Modularea surselor de lumină coerente 
II.2 Modularea internă a diodei laser
II.3 Modularea externă a laserilor 
Capitolul III
III.1 Modulaţia Acusto-Optică 
III.2 Modulator Magneto-Optic 
Capitolul IV
IV.1 Modulator Electro-Optic de intensitate 
IV.2 Modulator Electro-Optic de Fază 
IV.3 Modulatoare Electro-Optice de Frecvenţă 
IV.4 Conectarea cristalelor Electro-Optice
IV.5 Efectul Electro-Optic Pătratic (KERR) 
Capitolul V
V.1 Modularea Electro – Optică 
V.2 Efectul Electro-Optic Liniar 
V.3 Matrici de transfer ale Luminii polarizate 
VI. Concluzie
Bibliografie 

Linii de Transmisiuni Optoelectronice

I. Datele initiale 2
II. Introducere 3
III. Sistemele de transmisiune a informaţiei prin fibre optice (STIFO) 6
IV. Alegerea traseului traficului lineic 11
V. Emiţătoarele optice (EO) şi modulul optoelectronic de emisie (MOE) 12
VI. Fotodetectorii şi modulul optoelectronic de recepţie 20
VII. Calculul parametrilor fibrei cablului optic monomod şi alegerea cablului 27
VIII. Determinarea lungimii sectorului de regenerare pentru sistemele de
transmisiune a informaţiei prin fibre optice (STIFO) şi amplasarea
punctelor de regenerare 29
VIII.1. Limitarea distanţei de transmisiune a informaţiei prin fibra optică când
predomină atenuarea semnalului 30
XIII.2. Limitarea distanţei de transmisiune a informaţiei prin fibra optică când
predomină dispersia semnalului 31
IX. Algoritmul de calcul a lungimii sectorului de regenerare în cazul fibrei cablului
monomod, cu lungimea de construcţie de şi , pentru
STIFO 34
X. Calculul valorii probabilităţii erorii de regenerare a semnalului 37
XI. Algoritmul de calcul a probabilităţi erori de regenerare a semnalului în cablul
optic cu lungimea de construcţie de şi 40
Concluzie 42
Bibliografie 43

Deficiente de Vedere

ARGUMENT
CAPITOLUL I
DEFICIENTA DE VEDERE.GENERALITǍŢI 4
1.1. Deficienţa- precizari terminologice 4
1.2. Deficienţa de vedere.Etiologie şi clasificare 7
1.3. Gradele deficienţei de vedere 14
1.4. Specificul proceselor psihice la deficientul de vedere 16
CAPITOLUL II
PROBLEME FUNDAMENTALE ALE ORIENTĂRII ŞCOLARE ŞI
PROFESIONALE 21
2.1. Orientarea şcolară şi profesională-delimitari conceptuale 21
2.2. Principiile orientării şcolare şi profesionale 24
2.3. Scopul şi sarcinile orientării şcolare şi profesionale 25
2.4. Factorii orientării şcolare şi profesionale 26
2.5. Cerinţe-norme ale orientării şcolare şi profesionale 30
2.6. Strategiile orientării şcolare şi profesionale 32
CAPITOLUL III
ALEGEREA CARIEREI –PROCES, FACTORI, MECANISME 34
3.1. Etapele alegerii carierei 34
3.2. Planificarea carierei 35
3.3. Consilierea privind cariera 36
3.4. Factori şi mecanisme 39
CAPITOLUL IV
SPECIFICUL ORIENTĂRII ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE LA
COPIII CU DEFICIENŢĂ DE VEDERE 42
4.1. Integrarea socio-profesională a persoanelor cu deficienţă de vedere 42
4.2. Variabile de care depinde adaptarea socio-profesională a deficienţilor de vedere 46
4.2.1. Sistemul de scriere-citire Braille 46
4.2.2. Specificul protezării şi compensării 48
4.2.3. Educaţia vizuală şi rolul ei în compensarea şi creşterea funcţionalităţii vederii slabe 49
4.2.4.Dezvoltarea socio-afectivă şi a personalităţii deficienţilor de vedere 50
4.3. Educaţia specială şi integrarea şcolară a copiilor cu deficienţe de vedere 51
4.4. Pregătirea profesională a deficienţilor de vedere 53
4.5. Perspective pe care le oferă învăţământul special elevilor cu deficienţe de vedere 54
CAPITOLUL V
CERCETAREA ORIENTǍRII ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE LA DEFICIENŢII DE VEDERE 56
5.1. Metode şi tehnici de investigaţie sociologica 56
5.2.Cercetarea sociologică 61
5.2.1.Cadrul cercetării 61
5.2.2.Prezentarea centrului de plasament „MOLDOVA” Tg. Frumos, Iaşi 62
5.2.3.Servicii de bază care bebeficiază copilul cu handicap 68
5.3.Studii de caz 72
5.4.Concluzii 116
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Elaborarea si Utilizarea Sistemelor Optoelectronice

Introducere .
I. Sistemele de transmisiuni a informaţiei prin fibre optice(STIFO).
II. Alegerea traseului traficului lineic
III. Emiţătoarele optice şi modulul optoelectronic de emisie
IV. Fotoreceptoarele şi modulul optoelectronic de recepţie.
V. Calculul parametrilor fibrei cablului optic monomod .
VI. Determinarea lungimilor sectorului de regenerare pentru STIFO
şi amplasarea punctelor de regenerare.
VII. Calculul valorii probabilităţii erorii de regenerare a semnalului
Încheiere
Bibliografie

Astigmatismul Miopic Compus

Argument 5
Capitolul 1. Prezentarea sistemului oculo-motor 6
1.1 Părţile componente ale ochiului uman 6
1.2 Fiziologia ochiului uman 7
1.3 Patologia ochiului uman 9
1.4 Psihologia persoanelor ce prezintă vicii de refracţie 10
Capitolul 2. Astigmatismul miopic compus 11
2.1 Astigmatismul miopic compus 11
2.2 Consecinţele necorecţiei 14
2.3 Tipul compensării 16
Capitolul 3. Tehnologia de execuţie a lentilelor aeriene 17
3.1 Tehnologia de execuţie a lentilelor de corecţie şi protecţie, aeriene, din sticlă minerală; 17
3.2 Tehnologia de execuţie a lentilelor de corecţie şi protecţie, aeriene, din sticlă organică; 21
3.3 Tehnologia straturilor subţiri; 23
3.4 Tipuri de lentile specifice astigmatismului miopic compus; 25
3.5 Măsuri de tehnica securităţii muncii şi paza şi stingerea incendiilor specifice tehnologiei de execuţie a lentilelor aeriene. 26
Capitolul 4. Tehnologia de execuţie a lentilelor de contact 29
4.1 Tehnologia de execuţie a lentilelor de contact; 29
4.2 Avantajele şi dezavantajele lentilelor de contact; 32
4.3 Lentilele de contact specifice astigmatismului miopic compus ; 33
4.4 Măsuri de tehnica securităţii muncii şi paza şi stingerea incendiilor specifice tehnologiei de execuţie a lentilelor de contact. 33
Capitolul 5. Tehnologia de execuţie a monturilor de ochelari 35
5.1 Tehnologia de execuţie a monturilor de ochelari din materiale plastice, metalice, combinate; 35
5.2 Modul de alegere al monturilor de ochelari; 40
5.3 Tipuri de monturi alese pentru corectarea astigmatismului miopic compus ; 42
5.4 Măsuri de tehnica securităţii muncii şi paza şi stingerea incendiilor specifice tehnologiei de execuţie a monturilor de ochelari. 42
Bibliografie 43
Anexe 45

Utilaje in Industria Alimentara

Capitol I Principii teoretice
1.1 Transportul fluidelor
1.2 Ecuatii fundamentale ale curgerii fluidelor
 Capitol II –Dozarea şi îmbutelierea lichidelor
2.1 Dozarea lichidelor
2.2 Maşini de dozat şi îmbuteliat
2.3 Clasificarea maşinilor de îmbuteliat
 Capitol III –Imbutelierea berii
3.1 Depaletizarea şi paletizare navetelor
3.2 Scoaterea şi introducerea buteliilor în navete
3.3 Maşini pentru spălat butelii de sticlă
3.4 Controlul buteliilor goale
3.5 Umplerea buteliilor de sticlă
3.6 Închiderea buteliilor de sticlă
3.7 Etichetarea buteliilor de sticlă
 Capitol IV – Maşină de îmbuteliat izobarometrică având robinet cu cep cu patru căi
4.1 Calculul capacităţii de umplere a maşinii de îmbuteliat
 Capitolul V
5.1 Fluxul tehnologic pentru obtinerea berii
 Bibliografie 

Integrare Europeana

1. Istoria Uniunii Europene 3
1.1 Influenţe anterioare anului 1945
1.2 Peste 50 de ani de istorie
1.3 O organizatie international unica
2. Evolutia Uniunii Europene 8
2.1 O Europă paşnică - începuturile cooperării : anii 1945-1959
2.2 Explozivii anilor '60 - o perioadă de creştere economică : anii 1960-1969
2.3 O comunitate în creştere - primul val de extindere : anii 1970-1979
2.4 Schimbarea la faţă a Europei - căderea zidului Berlinului : anii 1980-1989
2.5 O Europă fără frontiere : anii 1990-1999
2.6 Un deceniu de extindere : 2000 – present
3. Institutiile Uniunii Europene 14
3.1 Organizarea instituţionalã a Uniunii Europene
3.2 Parlamentul European
3.3 Consiliul European

Politica de Distributie

1.1.Introducere
1.2. Conceptul, formele şi funcţiile distribuţiei
1.3. Rolul, locul şi importanţa distribuţiei
CANALE DE DISTRIBUȚIE
2.1.Introducere
2.2. Dimensiunile canalului de distribuție
2.4. Organizarea si comportamentul canalelor de distribuție
DISTRIBUȚIA FIZICĂ
3.1.Introducere
3.2 Conceptul de distribuție fizică
3.3. Conţinutul şi structura sistemului logistic
3.4. Coordonarea funcţiilor logistice
3.5. Obiectivele distribuției fizice
 BIBLIOGRAFIE 

Managementul Tranzactiilor Comerciale Internationale

CAPITOLUL 1: REZUMAT
CAPITOLUL 2. PLANIFICAREA OPERAŢIUNII
 2.1 Fisa tranzactiilor
 2.2 Modalitatea aleasă : export direct
 CAPITOLUL 3. IDENTIFICAREA CLIENŢILOR SAU PARTENERILOR EXTERNI
3.1 Parteneriat extern
CAPITOLUL 4. CONTRACTAREA
CAPITOLUL 5.DERULAREA TRANZACŢIEI
5.1 Livrarea/Transferul/Achizitia sau cumpararea
5.2 Logistica
5.3 Documentarea
CAPITOLUL 6.PERFORMANŢELE FIRMEI
BIBLIOGRAFIE
 ANEXE 

Internationalizarea Firmei

I. Prezentarea firmei
II. Prezentarea generală a produsului
III. Piața internațională
IV. Piața țintă
V. Strategia de intrare pe piață
 Concluzii 

Tehnologia Moraritului

1. Scopul si obiectivele proiectului (tema proiectului)
2. Materia prima utilizata
2.1 Caracteristici fizico-chimice ale graului
2.2 Caracteristici tehnologice
3.Produs finit
3.1 Caracteristici fizico-chimice
3.2 Caracteristici tehnologice
4. Sistemul si regimul de macinis adoptat
5. Elemente de inginerie tehnologica
5.1 Dimensionarea tehnologica a utilajelor din sectia de pregatire a cerealelor pentru macinis
5.2 Calculul utilajelor din sectia de pregatire a cerealelor pentru macinis
5.3 Stabilirea si descrierea fluxului tehnologic adoptat pentru sectia de pregatire a graului pentru macinis
6. Calculul necesarului de utilaje din sectia de moara
6.1 Calculul valturilor
6.2 Reprezentare lungimii de sroturi si macinatoare
 6.3 Calculul sitelor plane
6.4 Dimensionarea si alegerea masinilor de gris
6.5 Calculul masinilor de gris
7. Stabilirea si descrierea fluxului tehnologic adoptat pentru sectia de macinis
8. Diagrama sectiei de pregatire a cerealelor pentru macinis
9. Diagrama morii propriu-zise
 10. Bibliografie 

Competitia Dolar - Euro

Introducere 3
Capitolul I Piața valutară: Concepte și structură 5
1. Cursul valutar: concept, funcții, forme 5
2. Structura pieței valutare 8
Capitolul II Geneza și evoluția dolarului american și a monedei euro 11
A. Dolarul American 11
1. Scurt istoric 11
2. Convertibilitatea dolarului 12
3. Locul privilegiat al SUA și al dolarului în urma sistemului de la Bretton – Woods 14
4. Locul dolarului în urma abandonării principiilor de la Bretton - Woods 15
B. Moneda euro 19
1. Scurt istoric 19
2. Organizarea eurosistemului 23
3. Impactul monedei unice asupra evoluției economiei zonei euro 25
4. Moneda unica europeana si competitivitatea zonei euro 30
5. Rolul internațional al monedei unice europene. 31
Capitolul III Evoluția cursului de schimb dolar - euro 33
1. Evoluția cursului dolar – euro până la criza economică 33
2. Evoluția cursului dolar – euro în timpul crizei actuale 40
3. Consecințe economice și politice ale evoluției cursului de schimb dolar - euro 45
Concluzii 50
Bibliografie: 53

Utilaje in Industria Alimentara

Introducere
 Capitol I Principii teoretice
1.1 Transportul fluidelor
1.2 Ecuatii fundamentale ale curgerii fluidelor
 Capitol II –Dozarea şi îmbutelierea lichidelor
2.1 Dozarea lichidelor
2.2 Maşini de dozat şi îmbuteliat
2.3 Clasificarea maşinilor de îmbuteliat
 Capitol III –Imbutelierea berii
3.1 Depaletizarea şi paletizare navetelor
3.2 Scoaterea şi introducerea buteliilor în navete
3.3 Maşini pentru spălat butelii de sticlă
3.4 Controlul buteliilor goale
3.5 Umplerea buteliilor de sticlă
 3.6 Închiderea buteliilor de sticlă
3.7 Etichetarea buteliilor de sticlă
 Capitol IV – Maşină de îmbuteliat izobarometrică având robinet cu cep cu patru căi
4.1 Calculul capacităţii de umplere a maşinii de îmbuteliat
 Capitolul V
5.1 Fluxul tehnologic pentru obtinerea berii
 Bibliografie

Aspecte Privind Mixul de Marketing al unui Hotel

INTRODUCERE.3
Cap.1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND POLITICA DE MARKETING ÎN TURISM
1.1 Conţinutul şi rolul serviciilor turistice.4
1.2 Rolul şi importanţa marketingului în domeniul derviciilor turistice.15
Cap.2 MIX-UL DE MARKETING ÎN TURISM.19
2.1 Conceptul de mx de marketing în turism.19
2.2 Structura mix-ului de marketing turistic.20
2.2.1 Politica de produs.20
2.2.1.1 Conceptul de produs turistic şi politică de produs.20
2.2.1.2 Ciclul de viaţă al produselor turistice.23
2.2.1.3 Alternative strategice în politica de produs.28
2.2.2 Politica de preţ.30
2.2.2.1 Conceptul de politică de preţ în turism.32
2.2.2.2 Strategii de preţ.35
2.2.3 Politica de distribuţie.40
2.2.3.1 Conceptul de distribuţie şi rolul distribuţiei în turism.40
2.2.3.2 Canale de distribuţie şi tipologia intermediarilor.42
2.2.3.3 Strategii de distribuţie în turism.47
2.2.4 Politica de promovare.48
2.2.4.1 Instrumentele mix-ului promoţional.49
2.2.4.2 Strategii de promovare.57
Cap.3 PREZENTAREA GENERALĂ A HOTELULUI MARIA CONSTANŢA.58
3.1 Prezentarea generală a societăţii.58
3.2 Evoluţia capitalului social şi prezentarea principalelor componente ale bilanţului.59
3.3 Prezentarea generală a hotelului MARIA.61
3.3.1 Structura organizatorică a hotelului MARIA Constanţa.62
Cap.4 MIX-UL DE MARKETING SPECIFIC HOTELULUI MARIA CONSTANŢA.65
4.1 Politica de produs a hotelului MARIA Constanţa.65
4.1.1 Poziţionarea produselor turistice oferite de hotelul MARIA.69
4.1.2 Strategii de marketing în domeniul produsului turistic la hotelul MARIA.70
4.2 Politica de preţuri şi tarife specifică hotelului MARIA.71
4.2.1 Metode de stabilire a preţurilor şi tarifelor la hotelul MARIA.73
4.2.1.1 Stabilirea tarifului de cazare.73
4.2.1.2 Tehnici de stabilire a preţurilor serviciilor de alimentaţie.75
4.2.2 Strategii de preţuri şi tarife adoptate de hotelul MARIA.76
4.3 Politica de distribuţie.78
4.3.1 Asigurarea accesului la produsul turistic.78
4.3.2 Distribuţia produsului turistic.79
4.3.3 Variante strategice utilizate în distribuţia produselor turistice.81
4.4 Politica de promovare.83
4.4.1 Identificarea şi analiza publicului-ţintă.83
4.4.2 Obiectivele promovării hotelului MARIA.84
4.4.3 Mix-ul promoţional.84
CONCLUZII.89
ANEXE
Lista figurilor cuprinse în lucrare.96
Lista tabelelor cuprinse în lucrare.97
Lista anexelor.98
BIBLIOGRAFIE.99

Separator Magnetic de Impuritati

Cap. I.-Cerealele 
I.1. Generalităţi privind prelucrarea cerealelor 
I.1.1. Graul
I.1.2. Secara 
I.1.3.Orzul 
I.1.4.Orezul 
I.1.5.Porumbul 
I.2.Caracteristici fizico-chimice ale cerealelor 
I.3.Insusiri tehnologice ale cerealelor 
I.4. Cerinţe calitative ce trebuie sa îndeplinească cerealele 
Cap.II.SEPARAREA IMPURITATILOR
II.1.Eliminarea corpurilor străine 
II.2.Separatorul de pietre 
II.3Triorul cilindric
II.4.Separarea impurităţilor metalice 
II.5.Descojirea şi perierea 
II.6.Spălarea
II.7.Condiţionarea
CAP.III.SEPARATOR MAGNETIC DE IMPURITATI 
III.1.Separator cu magneti permanenti 
III.2.Separatorul electromagnetic 
III.3. Măsuri de protecţia muncii pentru separatorul magnetic de impuritati 
BIBLIOGRAFIE 

Prezentarea unui Produs Turistic - Egipt

Cap I Alegerea tipului de program touristic
 1.1 Titlul programului touristic
1.2 Ţara în care se desfăşoară
1.3 Piaţa ţintă
1.4 Perioada
1.5 Recomandări
Cap. II Modalităţi de realizare a programului de vacanţă
2.1 Transport
2.2 Cazare
2.3 Alimentaţie
 2.4 Agreement
Cap III Analiza de preţ
Cap IV Mixul de promovare
Anexe
 Bibliografie 

Rolul BNR

CAPITOLUL I - ISTORICUL BNR
 CAPITOLUL II –ROLUL BNR
2.1 Principalele operatiuni desfasurate de BNR
2.2 Rolul BNR in mentinerea stabilitatii financiare
2.3 Rolul BNR in procesul de aderare la UE
 CAPITOLUL III – RELATIILE BNR CU ALTE BANCI
3.1 Relatii bilaterale cu alte banci centrale
3.2 Relatia cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD)
 3.3 Relatia cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
(BERD )
3.4 Relatia cu Banca Reglementarilor Internationale (BRI)
3.5 Relatia cu Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre (BCDMN)
 CAPITOLUL IV – FUNCTIILE BNR
4.1 Functia de creditare a economiei nationale
4.2 Functia de banca a bancilor
 4.3 Functia de centru valutar
4.4 Functia de banca a statului
4.5 Functia de reprezentant al statului in relatiile financiare internationale
 BIBLIOGRAFIE

Oportunitati de Investire

Cuprins
Capitolul 1. Oportunitati de investitii
1.1. Economiile si investitiile
1.2. Strategia de a investi pe bursa
1.3. Tipuri de instrumente in care se poate investi
1.4. Top 6 domenii in care merita sa investesti in 2012
 Capitolul 2. Pasi de urmat pentru un posibil investitor
2.1. Investitii in actiuni, obligatiuni si instrumente financiare derivate
2.2. Investitii in unitati de fond
Capitolul 3. Portofoliu de actiuni
 Bibliografie

Productie si Comercializare - Imperial Vin Moldova

Introducere
Capitolul I Producerea şi comercializarea producţiei
Capitolul II Elaborarea unei probleme a firmei “ Imperial Vin Moldova”
Capitolul III Elaborarea bugetelor si calcularea indicatorilor
Concluzie
Bibliografie

Evaziunea Fiscala

CAPITOLUL 1 – Evaziunea fiscală : definire , conţinut , forme de manifestare
1.1 Concept şi scurt istoric al evaziunii fiscale
1.2 Factori care au dus la apariţia evaziunii fiscale şi tehnicile de fraudare
1.3 Formele evaziunii fiscale
1.4 Evaziunea fiscală legală ( tolerată )
1.5 Evaziunea fiscală frauduloasă ( frauda fiscală )
CAPITOLUL 2 – Evaziunea fiscală în România
2.1 Cauze ale evaziunii fiscale în perioada actuală a României
2.2 Măsuri de limitare a evaziunii fiscale aplicabile în
2.3 România
CAPITOLUL 3 – Posibilităţi de diminuare şi menţinere sub control a evaziunii fiscale
3.1 Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi instrumente folosite în acest scop
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Biblioteci Publice

CAP I OBIECTIVUL PROIECTULUI
CAP II OBSERVAREA STATISTICĂ
 II.1. VARIABILE STATISTICE
II.2. SURSE DE DATE STATISTICE
CAP III SISTEMATIZAREA ŞI PREZENTAREA DATELOR STATISTICE
'III.1. GRUPAREA PE INTERVALE DE VARIAŢIE
III.2. FRECVENŢA RELATIVĂ
III.3. FRECVENŢA CUMULATĂ
 CAP IV REPREZENTAREA GRAFICĂ
IV.1. CURBA FRECVENŢELOR
CAP V INDICATORI AI TENDINŢEI CENTRALE
V.1. MEDIA ARITMETICĂ
V.2. MEDIANA
V.3. MODUL
CAP VI INDICATORI SINTETICI AI VARIAŢIEI
VI.1. ABATEREA MEDIE PĂTRATICĂ
VI.2. INTERVALUL MEDIU DE VARIAŢIE
VI.3. COEFICIENTUL DE VARIAŢIE
CAP VII INDICATORI AI FORMEI
VII.1. INDICATORI AI ASIMETRIEI
VII.1.1. COEFICIENTUL YULE
VII.2. INDICATORI AI BOLTIRII
VII.2.1. COEFICIENTUL DE BOLTIRE PEARSON
CAP VIII INDICATORI AI CONCENTRĂRII
VIII.1. COEFICIENTUL ABATERII MEDII GINI
CAP IX CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXA 1
 ANEXA 2

Conceptul de Asigurare si Functiile Asigurarilor

Capitolul I.Conceptul de asigurare pag. 3
1.1 Definirea conceptului de asigurare pag. 3
1.2 ce este asigurarea? pag. 8
Capitolul II.Clasificarea asigurarilor pag.11
Capitolul III.Functiile asigurarilor pag.16
3.1 Functia de compensare a pagubelor pricinuite de calamitatile naturii si
de accidente si plata sumelor asigurate pag.16
3.2 Functia de prevenire a riscurilor si a daunelor pag.17
3.3 Functia de repartitie pag.18
3.4 Functia de control pag.19
Capitolul IV.Principiile si importanta asigurarilor pag.20
4.1 Principiile asigurarilor pag.20
4.2 Importanta asigurarilor pag.21
Bibliografie

Managementul Performantei

1. Prezentare grenerala
1.1. Titlul/denumirea proiectului
1.2. Locul de desfasurare
1.3. Beneficiariiproiectului
1.4. Obiectivele proiectului
1.5. Rezultatele preconizate
1.6. Relevanta proiectului
1.6.1. Relevanta proiectului fata de obiectivele si prioritatile fata de un program
1.6.2. Identificarea unor nevoi si constrangeri din regiunea tinta
1.6.3. Motivele selectionarii grupului tinta, nevoi si constrangeri
2. Activitatile proiectului
3. Cadrul metodologic general
3.1. Managerul de proiect
3.2. Echipa de proiect
3.3. Structura organizatioonala a proiectului
3.4. Parti implicate in proiect
3.5. Parteneri/subcontractanti
3.6. Managementul riscurilor
3.7. Conceperea proiectului prin ingineria valorii
3.8. Metodologia de implementare
4. Planificarea derularii proiectului
5. Impactul proiectului
6. Efectele multiplicatoare si mentenabilitatea proiectului
7. Bugetul proiectului

Asigurari de Viata Traditionale

Capitolul 1- Introducere în asigurările de viaţă
1.1. Elemente tehnice ale contractelor de asigurare de viaţă
1.2. Tipuri de contracte de asigurare de viaţă
Capitolul 2 Asigurări de viaţă tradiţionale
2.1. Considerente generale
2.1.1. Componentele Contractului de Asigurare
2.1.2. Caracteristici ale contractului de asigurare tradițională de viață
2.2. Clasificarea asigurărilor de viață tradiționale
2.2.1. Asigurarea de viaţă pe termen limitat
2.2.2. Asigurarea de viaţă pe termen nelimitat
 2.2.3. Asigurarea mixtă de viaţă
2.2.4. Asigurarea mixtă redusă
2.2.5. Asigurarea tip student
2.2.6. Asigurarea tip zestre
2.2.7. Asigurarea pentru ipotecă
2.2.8. Asigurarea de rentă
 2.2.9. Asigurarea de natalitate
Capitolul 3 Piața românească a asigurărilor de viață tradiționale
CONCLUZII
 BIBLIOGRAFIE 

Corelarea Operatiunilor de Incasari si Plati ale Trezoreriei Statului si Implicatiile Acesteia

Capitolul 1 Sistemul de organizare şi funcţionare a Trezoreriei Statului
1.1. Înfiinţarea Trezoreriei Statului
1.2. Organizarea Trezoreriei Statului
1.3. Funcţiile Trezoreriei Publice
1.4. Funcţiile Trezoreriei Statului în România
1.5. Raporturile Trezoreriei Statului cu Banca Naţională a României
Capitolul 2 Corelarea operaţiunilor de încasări şi plăţi ale Trezoreriei Statului şi implicaţiile acesteia
2.1. Regulile şi principiile de bază ale realizării operaţiunilor Trezoreriei statului în România
2.2. Operaţiunile de încasări ale veniturilor bugetare realizate prin Trezoreria Statului
2.3. Operaţiunile realizate de trezorerie privind finanţarea cheltuielilor publice
2.4. Corelarea operaţiunilor de încasări şi plăţi ale Trezoreriei statului şi implicaţiile acesteia
 Bibliografie 

Impozitarea Veniturilor Persoanelor Fizice in Tarile Arabe

Capitolul 1 Prezentarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice
1.1. Tehnici de impunere a venitului persoanelor fizice
1.2. Principii şi particularităţi specifice impozitului pe venit
1.3. Tipuri de impozitare
1.4. Caracterizarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice şi evoluţia acestuia
Capitolul 2 Impozitarea veniturilo persoanelor fizice în ţările arabe şi analiza de impact
1.1.Impozitarea persoanelor fizice în Arabia Saudită ŞI ANALIZA DE IMPACT
1.1.1. Sistemul de impozitare a veniturilor persoanelor fizice
1.1.2. Analiza de impact a sistemului fiscal din Arabia Saudită
2.2. Impozitarea persoanelor fizice în Egipt şi analiza de impact
2.2.1. Sistemul de impozitare a veniturilor persoanelor fizice
2.2.2. Analiza de impact a sistemului fiscal din Egipt
Bibliografie

LITERATURA CREŞTINĂ ÎN REVISTA „ORTODOXIA”


Introducere…..………………...7
Capitolul I
LITERATURA CU CARACTER MORAL……...............9
I. 1. Păstrarea dreptei credinţe condiţie pentru mântuire………......9
I. 2. Aspectul ontologic al îndreptării după învăţătura ortodoxă…….....10
I. 3. Generalităţi despre patimi şi virtuţi si metode comune de îmbunătăţire duhovniceascã.........11
I. 4. Învăţături patristice de îmbunătăţire a vieţii creştine în ortodoxie….......12
I. 5. Învăţături patristice de îmbunătăţire a vieţii morale......12
I. 6. Învăţături patristice de îmbunătăţire a vieţii morale II………….....14
I. 7. Libertate în ortodoxie , după Sfinţii Părinţi………......14
I. 8. Atitudinea moralei creştine ortodoxe faţă de avort, divorţ, abandonul copiilor, imoralitate, etc..............15
I. 9. Morala creştină şi psihiatria…...........16
I. 10. Fericitul Teodoret al Cyrului despre dragoste ca bază a vieţii creştine desãvârşite........................16
I. 11. Câteva consideraţii despre păcat….........17
I. 12. Familia- factor de educaţie religios-morală….....18
I. 13. Condiţiile săvârşirii rugăciunii……….......18
I. 14. Un punct de vedere ortodox asupra transplantului de organe…......19
I. 15. Păcate împotriva Tainei Căsătoriei după Sfinţii Părinţi ai veacului al IV- lea...20
I. 16. Un punct de vedere ortodox despre ingineria genetică şi clonare……..............21
I. 17. Urcuşul duhovnicesc. Sintagme….........21
I. 18. Despre transplantul de organe din punct de vedere ortodox…...23
I. 19. Homosexualitatea – Patimă de necinste…....23
I. 20. Fecioria şi căsătoria în vocaţia sfinţeniei……….....24
I. 21. Clonarea reproductivă şi terapeutică. Performanţe şi riscuri…….....25
I. 22. Dimensiunea şi însemnătatea mistică a conceptului de inimă în Vechiul Testament............26
I. 23. Procrearea umană medical asistată…….....26
Capitolul II
 LITERATURA CU CARACTER DOGMATIC.........28
II.1. Dumnezeu Duhul Sfânt – Înnoitorul a toată făptura, din perspectiva actuală a ortodoxiei................28
II.2. Doctrina despre Logos după Serghei Trubeţkoi I……....29
II. 3. Doctrina despre Logos după Serghei Trubeţkoi II….........30
II. 4. Teologia mărturisirilor de credinţă luterane şi ortodoxe I……......30
II. 5. Teologia Mărturisirilor de credinţă luterane şi ortodoxe II………….................31
II. 6. Botezul în lumina Sfintei Scripturi după mărturiile Sfinţilor Părinţi şi în teologia reformaţilor........31
II. 7. Teologia Mărturisirilor de credinţă luterane şi ortodoxe III….....32
II. 8. Teologia Mărturisirilor de credinţă luterane şi ortodoxe IV…….....33
II. 9. Teologia Mărturisirilor de credinţă luterane şi ortodoxe V….....34
II. 10. Lucrarea Sfântului Duh prin Taina Spovedaniei şi Pocăinţa după mişcarea fundamentaliştilor........35
 II. 11.  Implicaţii eclesiologice ale Tainei Sfântului Botez……..36
II. 12. Starea originară a protopărinţilor în cele trei mari confesiuni creştine…....36
II. 13. Canonul şi inspiraţia Sfintei Scripturi văzute din punct de vedere ortodox…..37
II. 14. Mărturisire de credinţă în tradiţia ortodoxă……........38
II. 15. Moartea a fost biruită……......38
II. 16. Dumnezeu, omul şi creaţia în teologia ortodoxă şi în preocupările ecumenismului contemporan....39
II. 17. Antropologie paulină – dihotomism sau trihotomism…….39
II. 18. Învăţătură ortodoxă despre timp……......40
II.19. Îndumnezeirea omului în teologia catolică şi în teologia ortodoxă….....41
II. 20. Euharistia în arătarea lui Hristos la Emaus(Luca 24,13-35). Repere exegetice şi teologice....41
II. 21. Eshatologia catolică şi protestantă din perspectivă ortodoxă……....42
II. 22. Fecioara Maria în teologia lui Pavel Florenski……….42
II. 23. Gândirea teologico- filosofică a Pr. Pavel Florenski….....43
II. 24. Importanţa unirii celor două firi în Hristos pentru mântuire……....44
II. 25. Temeiuri dogmatice ale vieţii veşnice……….......44
II. 26. Relaţia dintre Hristos şi Duhul Sfânt pe plan trinitar după Învăţătura ortodoxă........45
II. 27. Temeiuri dogmatice ale cinstirii sfinţilor…….....46
II. 28. Concepţia despre lume şi viaţă în iudaism şi creştinism…....46
II. 29. Creaţie şi restaurare în dogmatica ortodoxă……….....47
II. 30. Aplicarea doctrinei despre energiile necreate la doctrina şi practica Sfintelor Taine........48
II. 31. Antropologia hristologică şi relevanţa ei pentru depăşirea concepţiilor antropologice ale culturii secularizate…..48
Capitolul III
LITERATURA CU CARACTER ISTORIC…....50
III. 1. Panegiricul ca formă a predicii în trecut şi astăzi. Actualitatea lui pastorală I..50
III. 2. Panegiricul ca formă a predicii în trecut şi astăzi. Actualitatea lui pastorală II.51
III. 3. Panegiricul ca formă a predicii în trecut şi astăzi. Actualitatea lui pastorală III..........52
III. 4. Consideraţii generale şi situaţii speciale cu privire la comunităţile, unitãţile sau grupările diasporale ce aparţin Bisericilor Ortodoxe Autocefale din Australia.................53
III. 5. Termeni creştini de origine greco-latină în lexicul limbii române din epoca daco- romanã......54
III. 6. Termeni creştini de origine latină în lexicul limbii române din epoca daco- romanã...........55
III. 7. Cărţile de cult în Bisericile vechi orientale….....55
III. 8. Organizarea bisericească în lumina legislaţiei Sinoadelor locale de la Antiohia(341) şi Sardica(343).56
III. 9. Cele 95 de teze ale lui Martin Luther(1517)…....57
III. 10. Biblia de la Bucureşti(1688), monument de seamă al culturii umaniste europene.........58
III. 11. Studiul şi importanţa apocrifelor Vechiului Testament astăzi……….............58
III. 12. Canonizarea Sfinţilor În Biserica Ortodoxă….....59
III. 13. Starea civilă a clerului şi celibatului după legislaţia Sinodului al VI- lea Ecumenic........59
III. 14. Organizarea Eparhiei şi a vieţii bisericeşti în Basarabia în secolul al XIX- lea.............60
III. 15. Pelerini bizantini la locurile sfinte în secolul al XII- lea……….....................61
III. 16. Patriarhia Alexandriei în secolul XX…........62
      Capitolul IV
LITERATURA CU CARACTER LITURGIC….......64
IV. 1.Preoţia ierarhică sacramentală în Biserica Ierusalimului……………................64
IV.  2. Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână.........65
IV. 3. Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice.  Preoţii…............65
IV.  4. Sfintele Paşti, Înălţarea şi Rusaliile- sărbători ale înnoirii vieţii cosmice şi a omului....................66
IV. 5. Importanţa Tainei Sfintei. Spovedanii în activitatea pastoral-misionară a preotului ortodox..........67
IV. 6. Cultul divin, mijloc de zidire sufletească………..........67
IV. 7. Elaborarea şi prezentarea predicii între teorie şi practică…………..................68
IV. 8. Redactarea şi prezentarea catehezei. Repere teoretice, metodice şi practice....69
IV. 9. Originea, fiinţa şi felurile cultului divin ortodox…………...............................70
IV. 10. Originea şi semnificaţia simbolico – mistică a veşmintelor liturgice..............71
IV. 11. Obiceiuri şi practici ale celor vii pentru cei morţi…………...........................73
IV. 12. Unitatea liturgicã în ortodoxie şi specificitãţi cultice locale..........73
IV. 13. Materia culticã utilizatã în cadrul oficierii serviciilor liturgice şi semnificaţia ei simbolico-misticã...74
IV. 14. Învãţãturi exprimate în rugãciunile şi imnele bisericii....................................74
Concluzii.........76
Bibliografie.........77

Aspectele juridice şi practice privindconstituirea şi funcţionarea societăţilor peacţiuni

Capitolul I.
Constituirea societăţilor pe acţiuni ..........5
1.1. Noţiunea, caracterele şi trăsăturile specifice ale societăţii pe acţiuni……5
1.2. Actul constitutiv al societăţii pe acţiuni ………………………………....7
1.3. Modalităţi de constituire a societăţii pe acţiuni………………………....10
1.4. Formalităţile necesare constituirii societăţii pe acţiuni…………............15
Capitolul II. Funcţionarea societăţilor pe acţiuni .........24
2.1. Acţiunile emise de societate…………………………….. ……………..24
2.2. Adunarea generală a acţionarilor………………………………………..30
2.3. Administrarea societăţii………………………………………………....33
2.4. Controlul gestiunii societăţii………………………………………….....37
2.5. Emiterea de obligaţiuni……………………………………………….....41
2.6. Registrele şi situaţiile financiare anuale ale societăţii ……………….....43
Studiul de caz .....................................................47
Concluzii .......................................54
Bibliografie ....................................................58

Particularitãţi privind contabilitatea activitãţii de serviceelectrocasnice şi prezentarea situaţiilor financiare laS.C

CAPITOLUL I CONTABILITATEA STOCURILOR PRIVIND ACTIVITATEA DE SERVICEDE SERVICE
1.1 IAS 2 “ Stocuri ” ……………………………………………………………….
1.2 Monografie contabilã privind evidenţa contabilã a stocurilor…………….
1.3 Model cerere înlocuire produs ……………………………………………... 12
CAPITOLUL I I CONTABILITATEA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR ACTIVITATII DE SERVICEACTIVITATII DE SERVICE
2.1 IAS 18 “ Venituri ”……………………………………………………….… 14
2.2.Prezentarea SC DIMOS IMPEX SRL ………………………………….. 15
2.3.Veniturile şi cheltuielile activitatii de service ……………….…………. 17
2.4.Determinarea profitului impozabil şi al impozitului pe profit ……….... 25
Capitolul III  IMPOZITE ŞI TAXE AFERENTE ACTIVITĂŢII DE SERVICEII DE SERVICE
3.1 Impozite plãtite cãtre Bugetul de Stat şi Bugetul Asigurãrilor sociale conform ştatului de salarii
3.2 Taxa pe valoare adãugatã …………………………………………….. ….. 30
3.3 Impozite şi taxe plãtite cãtre bugetul local ……………………………….. 31
3.3.1 Taxa asupra mijloacelor de transport
3.3.2 Impozit pe cladiri
3.3.3 Impozit pe teren
3.3.4 Taxa de linişte
3.3.5 Impozit pe dividende
Capitolul VI PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE LA 31.12.2008 LA SC
3.1 Prezentarea Bilanţului ………………………………………………….. 33
3.2 Prezentarea Contului de Profit şi Pierdere …………………………… 35
3.3 Date informative …………………………………………………………. 38
3.4 Exemple de calcul şi analizã a principalilor indicatori economico – financiari economico – financiari ……………………. 43
Concluzii
Bibliografie

STRESUL ŞI CLIMATUL DE COMUNICARE ÎNCADRUL PRIMĂRIEI BRANISTEA

ArgumentCapitolul I - Noţiuni introductive
1.1. Importanţa comunicării manageriale
1.2. Tipologia comunicărilor în cadrul grupului de muncă
1.3.Elemente de stres în comunicare
1.4. Managementul stresului prin comunicare
1.5.Analiza climatului de comunicare şi identificarea factorilor de stres ce intervin
1.6.Anchetă pe bază de chestionar – Climatul de comunicare în condiţii de stres
Capitolul II - Prezentarea instituţiei – Primăria Branistea
2.1 Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională
2.2. Baza legală de înfiinţare
2.3.Legislaţia în baza careia îşi desfăşoară activitatea
2.4. Organigrama funcţională a Primăriei Branistea
2.5. Analiza SWOT a Primăriei Branistea
Capitolul III - Studiu de caz - Climatul de comunicare în cadrul Primăriei Branistea
Capitolul IV - Concluzii şi propuneri
Bibliografie
Anexe

Managementul promovării produselor şi serviciiloroferite de Orange România

INTRODUCERE…………………………………………………………………………………..4
CAP. I. PROMOVAREA BUNURILOR ŞI SERVICIILOR…………………………………...6
I.1 Conceptul de management…………………………………………………………………….6
I.1.2 Calităţile unui manager……………………………………………………………………8
I.2 Metode de management………………………………………………………………………..9
I.3 Locul şi rolul comunicării în mixul de marketing………………………………………….11
I.4 Raportul comunicare – promovare……………………………………………….................13
I.4.1 Comunicarea eficientă……………………………………………………………………14
I.4.2 Promovarea – componentă a mixului de marketing……………………………………16
I.4.3 Obiectivele şi rolul promovării…………………………………………………………..18
I.4.4 Strategii promoţionale……………………………………………………………………21
I.5 Mixul promoţional……………………………………………………………………………21
I.5.1 Factorii ce influenţează mixul promoţional……………………………………………..22
I.5.2 Componentele mixului promoţional……………………………………………………..23
I.5.2.1 Publicitatea………………………………………………………………………………..23
I.5.2.2 Promovarea vânzărilor…………………………………………………………………...30
I.5.2.3 Relaţiile publice…………………………………………………………………………...32
CAP. II. ORANGE ROMÂNIA………………………………………………………………….34
CAP. III. ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT CU ORANGE ROMÂNIA…………………..37BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………………….39

stilului de conducere

PARTEA I : SUPORT TEORETIC
Cap. 1 Administraţie – Management – Leadership ..........................6
Cap. 2 Stilul de conducere - delimitări conceptuale, determinanţi ............... .11
2.1. Stil de conducere vs. Tip de conducere ...............................12
2.2 . Factori generatori, efectele practicăriistilurilor de conducere .................13
Cap. 3 Tipologiile stilurilor de conducere ......................................................16
Cap. 4 Diagnoza stilurilor de conducere ........................................................ 27
PARTEA a II-a : DEMERS PRACTIC – APLICATIV
Cap.1. Metodologia cercetării ..........................................................................36
1.1. Justificarea problemei de investigat..........................................36
1.2. Obiectivul cercetării .................................................................37
1.3. Ipoteza studiului .......................................................................37
1.4 Cadrul cercetării ........................................................................37
Cap.2 Prezentarea, prelucrarea şi interpretarea datelor ....................................42
Cap.3 Concluzii şi propuneri ............................................................................51
BIBLIOGRAFIE .................................................................................................52
ANEXA ...............................................................................................................54

PSIHOLOGIA CRIMINALULUI IN SERIE CU MOBILSEXUAL

1.Introducere……………………………………………………pg. 1
2.De ce criminali in serie?...........................................................pg. 6
3.Caracteristici ale criminalului in serie cu mobil sexual….... pg. 9
a.Cuplurile ucigase……………………………………………..pg.12
b.Partenerii…………………………………………………….. pg.12
c.Grupurile ucigase……………………………………………..pg.13
4.Categorii de criminali in serie………………………………. pg. 15a.Vizionarii……………………………………………………... pg.16b.Misionarii…………………………………………………….. pg.16c.Hedonistii…………………………………………………….. pg.17
d.Cautatorii de putere………………………………………….pg.17
5.Monstri sau Victime………………………………………….pg.30
6.Tipologia victimelor…………………………………..………pg.32
7.Cauze favorizante ale criminalitatii…………………………pg.37
a)Abuzuri in copilarie…………………………………... pg.37
b)Influenta materna…………………………………….. pg.39
c)Influenta paterna……………………………………… pg.42
d)Evenimente din copilarie…………………………….. pg.43
8. In mintea psihopatului……………………………………… pg.49
9. Victima vazută prin ochii criminalului…………………….pg.50
10.Curiozitate morbida si Canibalism…………………………pg.54

Oportunitatea obligativitǎţii asigurǎriilocuinţelor în România

Introducere.............................................2
Capitolul 1. Conţinutul, evoluţia şi impactul asigurǎrilor asupra vieţiieconomice şi sociale.......
1.1.Conceptul de asigurare..................................................................................................
1.2.Rolul social şi economic al asigurǎrilor .....................................................................
1.3.Tipologia produselor de asigurare...............................................................................
Capitolul 2. Contractul de asigurare.. .....................
2.1.Drepturile şi obligaţiile pǎrţilor.................................................................................
2.2. Interesul asigurabil
2.3. Obiectul asigurǎrii specificat în contractele de asiguarare pentru bunuri
2.4. Modalitǎţi de stabilire a sumei asigurate
2.5. Stabilirea primei asiguarate
2.6. Relaţia dintre franciza şi valoarea pagubei 2.7.Asigurǎri de incendiu şi calamitǎţi naturale
2.8.Constatarea şi evaluarea daunei şi stabilirea despăgubirii...............
Capitolul 3. Studiu de caz
Capitolul 4. Concluzii şi propuneri

Politici contabile privind situaţiile financiare

INTRODUCERE……………………………………………………………………….2
CAPITOLUL 1. - Politici contabile privind situatiile financiare ………………….4-
1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii şi concepte cheie ……….....4-
1.2. Recunoaşterea şi evaluarea elementelor, tranzacţiilor şi evenimentelor.Principiile şi regulile evaluării.........11
1.2.1. Recunoaşterea elementelor ...............................................................................11
1.2.2. Evaluarea elementelor din situaţiile financiare ………………….……......13
1.2.3. Contabilitatea de închidere a exerciţiului financiar ......................................19
1.2.4. Stabilirea balanţei conturilor înainte de inventariere ...................................20
1.2.5. Inventarierea generală a patrimoniului …………………………..……......20
1.2.6. Contabilitatea operaţiilor de regularizare ……………………………........21
1.2.7 Prezentarea politicilor contabile ........................................................................32
CAPITOLUL 2. Auditarea situatiilor financiare ............................................................34
2.1 AUDITUL FINANCIAR CONTABIL PRIVIND ANALIZA SITUAŢIILOR FINANCIARE.......................40
CAPITOLUL 3. Studiu de caz –
Politici contabile privind situaţiile financiare la S.C.Ariesul SA ..............................42
CONCLUZII …………………………………………………..………………...…......53
BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………...……….........57
ANEXE - STUDIU DE CAZ ……………………………………………...……….......60

CONTABILITATEA REZULTATULUI EXERCIŢIULUI

1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONTABILITATEAREZULTATULUI EXERCIŢIULUI, IMPOZITELE…………………….5
1.1 Conţinutul, rolul şi factorii ce influenţează evoluţia impozitelorin economie…..5
1.2 Principii generale ale fiscalităţii……………………………………....9
1.3 Evoluţia istorică a rezultatului exerciţiului, a impozitului ………..14
2. ELEMENTE TEHNICE ALE IMPOZITULUI PE PROFIT…..……..17
2.1 Dispoziţii generale………………………………………………..…...17
2.1.1 Sfera de cuprindere a impozitului……………………..……….18
2.1.2 Scutiri la plata impozitului…………………………………..…..19
2.1.3 Anul fiscal…………………………………………………….…..21
2.1.4 Cotele de impozitare………………………………………..…….21
2.2 Calculul profitului impozabil…………………………………….…..22
2.2.1 Reguli generale…………………………………………….……..22
2.2.2 Venituri neimpozabile………………………………………..…..23
2.2.3 Cheltuieli……………………………………………………….…24
2.2.4 Amortizarea fiscal………………………………………….…….29
2.2.5 Contracte de leasing………………………………………….…..32
2.2.6 Pierderea fiscală …………………………………………………32
2.3 Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscal………………….35
3. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII-CONTABILITATEAREZULTATULUI EXERCITIULUI, IMPOZITULUI PE PROFIT…....37
3.1 Înregistrarea in contabilitate a impozitului pe profit……………...37
3.2 Structura integratoare a rezultatului exerciţiului ………………...39
4. STUDIU DE CAZ Calculul impozitului pe profit S.C DECORMOB SA44
4.1 Prezentare generala, localizare S.C.DECORMOB S.A ….……….44
4.1.1 Obiectul de activitate al agentului economic……………………44
4.1.2 Organizarea forţei de munca………………………………….....45
4.1.3 Dotarea cu echipamente şi mijloace fixe…………………….…..464.2 Concurenţa……………………………………………………………47
4.2.1 Principali concurenţi……………………………………………..47
4.2.2 Principali furnizori…………………………………………….…47
4.3 Monografia contabila privind rezultatul exercitiului si calcululimpozitului pe profit la S.C. DECORMOB S.A pe anul 2010……………..48
4.3.1 Inregistrarea in contabilitate şi recunoasterea cheltuelilor şiVeniturilor………………………………………………………..48
4.3.2 Calculul impozitului pe profit datorat la bugetul statului deS.C. DECORMOB S.A pe anul 2010……………………………59
5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI………………………..……………62
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………….. 64

COMUNA BRODINA. CARACTERISTICIGEOGRAFICE Ş I VULNERABILITATEA LARISCURILE NATURALE

I. INTRODUCERE ............................. 3
I.1 Obiectivele lucrării........................ 3
I.2 Istoricul cercetărilor privind tema şi zona de studiu .......... 4
II. ÎNCADRAREA GEOGRAFICĂ A ZONEI DE STUDIU .......... 5
II.1 Poziia geografică şi limitele ................. 5
II.2 Geologie............................................................................................................................... 5
II.3 Relief .................................................................................................................................... 7
II.4 Clima .................................................................................................................................. 10
II.5 Apele ................................................................................................................................... 12
II.6 Soluri .................................................................................................................................. 14
II.7 Populatia şi economia ......................................................................................................... 16
III. ÎNCADRARE CONCEPTUALĂ ŞI METODOLOGICĂ PRIVIND PROBLEMATICAVULNERABILITĂtII ........................................ 22
III.1 Concepte principale ........................................................................................................... 22
III.2 Consideratii metodologice................................................................................................. 27
III.2.1 Metodologie riscuri naturale ....................................................................................... 27
III.2.2 Metodologie GIS ........................................................................................................ 29
IV. VULNERABILITATEA LA RISCURILE NATURALE IN COMUNA BRODINA.SCENARII POSIBILE................................. 36
V.1 Hazarde naturale ............................................................................................................... 36
IV.2 Elemente expuse la risc ..................................................................................................... 49
IV.3 Indicatori de evaluare a vulnerabilitătii ............................................................................ 52
CONCLUZII ................................................... 57
BIBLIOGRAFIE ..................... 58

AUDITUL IMPOZITULUI PE VENITURILE DIN SALARII

CAP I. AUDITUL FINANCIAR ÎN DETERMINAREA sI PLATA IMPOZITULUI PEVENITURILE DIN SALARII.................................................................................................3
1.1. Impozitul pe veniturile din salarii in România..............................................................3
1.1.1. Definirea impozitului pe veniturile din salarii....................................................3
1.1.2. Cotele de impozitare si perioada impozabila......................................................7
1.1.3. Deduceri personale si sume fixe.........................................................................7
1.1.4. Modalitatile de calcul ale impozitului pe veniturile din salarii...........................9
1.1.5. Fise fiscale.........................................................................................................12
1.2. Organizarea auditului impozitului pe veniturile din salarii.........................................12
1.2.1. Modalitatea de organizare a activitatii financiar-contabile...............................12
1.2.2. Verificarea modului de completarea si continutului documentelor primare.....
1.2.3. Verificarea metodologiei de calcul si a platii impozitului pe veniturile dinsalarii..........15

CAP II. AUDITUL IMPOZITULUI PE VENITURILE DIN SALARII LA SC ZITRANSSRL............................19
2.1 Scurta prezentarea a societatii....................19
2.2 Organizarea sistemului de salarizare....................20
2.2.1 Principalele categorii de tranzactii..........................20
2.2.2 Înregistrari semnificative în contabilitate, documente justificative..................24
2.3 Probe de audit: metodologie de calcul, fise fiscale, declaratii...............25
2.4 Opinii emise de auditor........................................38
CONCLUZII......................................41
ANEXE...................................................42
BIBLIOGRAFIE.........................................................53

Charisma

Introducere / 5
Capitolul 1 Noua comunicare / 8
1.1Lumea în care trăim / 8
1.2Mass-media şi charisma / 11
1.3Efectele mass-media / 14
Capitolul 2Charisma la graniţa dintre discipline /17
2.1 Carismă sau charismă? / 17
2.2 Rude, prieteni, cunoştinţe / 18
2.3 Teorii ale charismei / 19
2.4 Liderul charismatic / 22
Capitolul 3Charisma bună versus charisma ne-bună / 29
3.1 Charisma bună. Iisus / 29
3.2 Charisma ne-bună / 32
3.3 „Mulţimea este ca o nevastă proastă” / 34
Capitolul 4Caracteristicile unei persoane charismaticesau cum recunoaştem o persoană charismatică / 39
4.1 Mustaţa, Pălăria, Papionul, Pipa şi Barba / 39
4.2 Gesturi, atitudini, abilităţi / 43
 4.3 Exerciţiul suprem al charismei – a vorbi în public / 4
5Studiu de caz – Charisma mărcii / 48 
Concluzii / 53Lista bibliografică / 54 
Anexe 
Anexa A – Prima dezbatere televizată dintre Nixon şi Kennedy 
Anexa B – Elemente ale aspectului fizic definitorii pentru persoane charismatice 
Anexa C – Logo dincolo de marcă - adidas 
Anexa D – Lista profesiunilor păpuşilor Barbie vândute până în acest moment

Analiza de risc chimic pentru unele antibiotice

1. Prezentarea principalelor clase de antibiotice şi descrierea succintă a acestora.
2. Cunoaşterea aspectelor generale privind analiza de risc chimic, care presupune următoarele etape:
Evaluarea riscului chimic
Gestionarea sau managementul riscului
Comunicarea riscului
3. Studiul de caz:
Aplicarea analizei de risc chimic pentru tetraciclină

Sectie de Prelucrare a Laptelui in Vederea Obtinerii Laptelui de Consum Sterilizat

MEMORIU JUSTIFICATIV 4
CAPITOLUL I 5
MATERIA PRIMĂ - LAPTELE 5
1.1. Factorii care influenţează cantitatea şi calitatea laptelui 6
1.2. Compoziţia chimică a laptelui 6
1.3. Proprietăţile organoleptice ale laptelui 13
1.4.Proprietăţile fizice ale laptelui 14
1.5. Microorganismele laptelui 16
1.6. Proprietăţile biochimice ale laptelui 18
1.7. Defectele laptelui 19
CAPITOLUL 2 19
TEHNOLOGIA DE FABRICATIE A LAPTELUI DE CONSUM STERILIZAT 19
2.1. Variante tehnologice de fabricaţie 21
2.2. Alegerea variantei optime 24
2.3. Descrierea variantei tehnologice adoptate 25
2.3.1. Recepţia calitativă şi cantitativă 25
2.3.1.1.Utilaje folosite pentru recepţia laptelui 26
2.3.2. Filtrarea laptelui 27
2.3.3. Răcirea şi depozitarea laptelui 28
2.3.3.1.Utilaje folosite pentru răcirea laptelui 29
2.3.4. Curăţirea laptelui 32
2.3.5.Normalizarea laptelui 33
2.3.6. Preîncălzire la temperatura de 65-70°C 35
2.3.7.Omogenizarea laptelui 35
2.3.7.1. Utilajul folosit pentru omogenizare 37
2.3.8. Sterilizarea 38
2.3.8.1.Utilajele utilizate pentru sterilizarea laptelui 39
2.3.8.2. Instalaţii utilizate pentru sterilizarea laptelui 40
2.3.9. Factorii care influenţează conservarea laptelui sterilizat 42
2.3.10. Răcirea 43
2.3.11. Ambalare 43
2.3.11.1. Confecţionarea ambalajelor Tetra Pak 44
2.3.11.2.Utilaje utilizate pentru ambalarea laptelui 44
2.3.12. Depozitare 45
2.3.13. Livrare 45
CAPITOLUL 3 46
LAPTELE STERILIZAT - DESCRIEREA PRODUSULUI FINIT 46
3.1. Proprietăţi organoleptice 46
3.2. Proprietăţi fizico-chimice 46
CAPITOLUL 4 48
BILANŢUL DE MATERIALE SI BILANTUL TERMIC 48
CAPITOLUL 5 56
NORME DE PROTECŢIE A MUNCII ŞI IGIENĂ ÎN SECTORUL PRELUCRĂRII LAPTELUI 56
5.1. Măsuri pentru protecţia muncii în sectorul prelucrării laptelui 56
5.2. Protecţia muncii la efectuarea analizei laptelui 56
5.3. Igiena utilajelor, a ustensilelor de lucru şi a ambalajelor 57
5.4. Igiena mijloacelor de transport 57
BIBLIOGRAFIA 58

Memorii Interne si Externe

Argument
1.Rolul Memoriei
2.Memoria interna si externa parametrii
3.Clasificare memoriilor
4.Ierarhizarea memoriilor
5.Memoria interna
6 Clasificare
6.1 Memorii ROM
6.2 Memorii RAM
6.3 Memorii cache
7.Memoria externa
7.1 Banda magnetica
7.2 Tehnologia optica
7.3 Tehnologia electronica
8.Structura suportului magnetic
9.Organizarea informatiei pe suportul optic
10.Organizarea informatiei pe disc
Concluzii
 Bibliografie 

Casa Ardeleana - Prezentare Generala

Argument
1. Casa Ardeleana – prezentare generala
1.1 Localizare
1.2 Descrierea Casei Ardelene – Dotarii
1.3 Istoric
1.4 Servicii oferite
2. Structura organizatorica a Casei Ardelene
2.1 Organizarea activitatii de productie
2.2 Organizarea personalului
2.2.1 Fisa postului
2.2.2 Organigrama
2.2.3 R.O.I si R.O.F
3. Promovarea produselor si serviciilor pensiuni si de alimentatie publica
4. Studiu de caz – organizarea unui eveniment
5. Bibliografie
 6. Anexe 

Complex - Prezentare Generala

Argument
1. Complex Laguna – prezentare generala
 1.1 Localizare
 1.2 Descrierea Complexului Laguna – Dotarii
1.3 Istoric
1.4 Servicii oferite
2. Structura organizatorica a Complexului Laguna
2.1 Organizarea activitatii de productie
2.2 Organizarea personalului
2.2.1 Fisa postului
2.2.2 Organigrama
2.2.3 R.O.I si R.O.F
 3. Promovarea produselor si serviciilor complexului si de alimentatie publica
4. Studiu de caz – organizarea unui eveniment
 5. Bibliografie
 6. Anexe