Creditarea bancară

I Prezentarea Societății Bancare. Istoric și evoluție
1.1 Prezentarea Societății bancare
1.2 Momentul istoric
1.3 Principalele etape şi evoluţie
1.4 Forma şi structura capitalului şi acţionariatului
1.5 Principalele funcţii, activități și operațiunile bancare desfăşurate de BRD
1.6 Cadrul legislativ general şi specific
1.7 Organismele de control
II Organizarea societăţii bancare. Sistemul informaţional bancar
2.1 Organizarea internă – Organigrama la nivel de sucursală
2.2 Structurile BRD
2.3 Organigrama la nivel de agenţie
2.4 Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare
2.5 Circuitul documentelor
III Conturile bancare
3.1 Titularii de cont ai băncii BRD
3.2 Tipurile de conturi pe care BRD le pune la dispoziţia clienţilor săi
3.3 Termene de deschiderea a conturilor
3.4 Proceduri de deschidere, funcţionare şi închidere a conturilor clienţilor
3.5 Operaţiuni prin conturi
3.6 Operaţiuni de casă
3.7 Incidente în funcţionarea conturilor bancare
IV Plasamentele bancare şi non-bancare
4.1. Plasamente bancare: la vedere, la termen, alte forme particulare de plasamente
4.2 Plasamente monetare non-bancare: produsele de asigurări de viaţă, produsele imobiliare
4.3. Plasamentele financiare
V Decontarea Intra și Interbancară.Operațiuni cu Numerar
5.1. Instrumente de plată
5.2 Sisteme de plată electronice
5.3 Bancă la domiciliu
5.4 Compensarea multilaterală a plăților interbancare fără numerar
5.5 Operațiuni cu numerar
5.6 Moneda electronică
VI Marketingul bancar
6.1 Specificul marketingului bancar
6.2. Politica de marketing la nivel de produs
6.3. Politica de marketing la nivel instutuţional
VII Creditarea bancară. Persoane fizice şi agenţi economici
7.1 Principii generale
7.2 Creditarea pe tipuri de clienţi
7.3 Circuitul şi păstrarea documentelor

Globalizarea si Impactul Ei Asupra Fluxurilor Valutare

I. Globalizarea şi factorii determinanţi ai globalizării
1.1. Fenomenul economic de globalizare şi etapele apariţiei sale 
1.2. Factorii determinanţi ai globalizării 
II. Impactul globalizării asupra sistemului financiar 
2.1. Evolutiile semnificative ale fluxurilor valutar - financiare internaţionale 
2.2. Efectele globalizării 
Concluzii 
Bibliografie 

Organizare şi funcţionalitate la Primărie

I Organizare şi funcţionalitate la Primăria Municipiului Iaşi 
1.1 Scurt istoric 
1.2 Obiect/domeniu de activitate 
1.3. Organizare internă 
1.4. Funcţionalitate (relaţii interne cu accent pe latura financiară)
1.5. Structura de personal 
1.6. Relaţii cu exteriorul 
1.7. Structura şi evoluţia principalelor venituri/cheltuieli realizate la Primăria Municipiului Iaşi în perioada 2007-2009
II Fundamentarea cheltuielilor bugetare 
2.1. Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare 
2.2. Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare 
2.3. Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare 
III Finanţarea cheltuielilor bugetare 
3.1. Surse de finanţare a instituţiilor publice 
3.2. Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare 
3.2.1. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare pentru bugetul de stat 
3.2.2. Alimentarea cu fonduri a primariei din bugetul local 
3.3. Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăţi pentru cheltuieli 
3.4. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare

Leasingul ca Tehnica de Finantare

INTRODUCERE 
1 Aspecte generale privind operaţiunile de leasing
1.1. Definirea conceptului de leasing 
1.2. Scurt istoric al conceptului de leasing 
1.3. Clasificarea operaţiunilor de leasing 
1.4. Participanţii la operaţiunea de leasing  
1.5. Scheme de derulare si finanţare a operaţiunilor de leasing
1.6. Prezentarea pietei leasingului in Romania 
2 STUDIU DE CAZ Finantarea de echipamente si autoturisme prin bcr 
2.1. Scurt istoric al BCR 
2.2. Oferta de produse şi servicii ale BCR 
3 Obiective BCR 
3.1. Strategia BCR 
CONCLUZII 
BIBLIOGRAFIE 

Efectele Fenomenului Inflationist asupra Trecerii la Moneda Unica Euro

INTRODUCERE 
1. POLITICA MONETARĂ ŞI INFLAŢIA
1.1. Caracteristici, forme şi mecanismul de producere a inflaţiei
1.2. Efectele inflaţiei şi influenţa factorului politic asupra fenomenului inflaţionist 
1.3. Politica monetară şi inflaţia 
1.3.1. Inflaţia şi utilizarea forţei de muncă 
1.3.2. Inflaţia şi exporturile 
1.3.3. Inflaţia şi profiturile bancare 
1.3.4. Inflaţia şi impozitele 
2. EURO ŞI ROMÂNIA 
2.1. Euro – monedă internaţională  
2.1.1. Funcţiile şi caracteristicile unei monede internaţionale 
2.1.2. Euro – moneda Uniunii Europene 
2.1.3. Costurile şi principalele avantaje ale unei monede comune 
2.1.4. Euro – monedă forte şi fiabilă 
2.1.5. Reticenţa neparticipării unor ţări la Uniunea Europeană şi Monetară şi efectele introducerii Euro în Europa şi în lume 
2.2. Euro şi România 
2.2.1. Efectele creării monedei euro asupra politicii economice şi monetare a României şi a întreprinderilor 
2.2.2. Impactul introducerii monedei euro asupra întreprinderilor mici şi mijlocii 
2.2.3. Moneda euro în sistemul bancar românesc 
3. STUDIU COMPARATIV AL NIVELULUI INFLAŢIEI ÎN ŢĂRILE MEMBRE ALE UNIUNII ECONOMICE ŞI MONETARE 
4. CONCLUZII 
BIBLIOGRAFIE 

Monografia Sistemului Bancar al SUA

1.Sistemul bancar al Statelor Unite ale Americii
1.1. Scurt Istoric
1.2. Tipuri de instituţii
1.3. Analiza comparativă a sistemelor bancare
1.4. Indicatori de apreciere a activităţii bancare
2. Banca centrală a Statelor Unite ale Americii
2.1. Istoric
2.2. Funcţii şi atribuţii
2.3. Instrumente folosite şi caracteristici definitorii
3. Prezentare JPMorgan Chase & Co, Citigroup şi bănci străine
3.1. Introducere
3.2 JPMorgan Chase & CO
3.3 Citigroup
3.4. Bănci Străine

SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR

1. SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR
1.1 MULTI X
1.2 WESTERN UNION
2. DESCHIDEREA SI FUNCTIONAREA CONTURILOR
2.1. OPERATIUNI CURENTE PERSOANE FIZICE
2.2. OPERATIUNI CURENTE PERSOANE JURIDICE
2.3. CONTURI BANCARE
3. OPERATIUNI BANCARE CU NUMERAR
3.1. ACTIVITATEA BANCARA PRIVIND OPERATIUNILE CU NUMERAR
3.2. CIRCUITUL INTERN AL DOCUMENTELOR DE INCASARI SI PLATI IN NUMERAR
3.3. CIRCUITUL INTERN AL DOCUMENTELOR PRIVIND DECONTARILE INTERBANCARE
3.4. CIRCUITUL EXTERN AL DOCUMENTELOR PRIVIND DOCUMENTELE INTER BANCARE
4. DECONTARI FARA NUMERAR
4.1. DECONTARI PE BAZA ORDINULUI DE PLATA SI A CECULUI
4.2. DECONTARI PE BAZA BILETULUI LA ORDIN

Private Banking


1.1. Scurt istoric 
1.2 Private Banking-ul, caracteristici
1.3 Servicii de Private Banking
1.4 Private Banking – drumul către profit 
2 Private banking-ul în România 
2.1 Băncile din România 
2.2. Profilul clientului roman 
3 Private banking-ul în lume
3.1 Private Banking în Europa
3.2 Private Banking în Asia 
Bibliografie
Webografie

Sistemul Bancar din Canada

I.Descrierea sistemului bancar din Canada 
II.Prezentarea Băncii Centrale din Canada 
III.Prezentarea băncilor:
Royal Bank of Canada 
Toronto Dominion Bank 

Managementul Lichiditatii Bancare


INTRODUCERE
1. MANAGEMENTUL LICHIDITATII BANCARE
1.1 Functiile si principiile lichiditatii 
1.2 Surse de lichiditate 
1.3 Managementul lichiditatii bancare 
1.4 Obiective si tactici 
1.5 Dezvoltarea strategiilor de lichiditate 
1.6 Metode si indici de calcul al lichiditatii bancare 
2. STUDIU DE CAZ
2.1 BCR si lichiditatea bancara 
3. RISCUL DE LICHIDITATE
3.1 Generalitati 
3.2 Principii de gestionare a crizelor de lichiditati 
CONCLUZII 
BIBLIOGRAFIE 

Instrumente moderne de plată

Introducere 
I Prezentarea societăţii S.C. BDR. S.A
II Sistemul informaţional bancar 
2.1. Rolul sistemelor informaţionale în activitatea BRD 
2.2. Clasificarea informaţiilor bancare 
2.3. Fluxul informaţional în reţeaua informatica BRD 
2.4. Securitatea informaţiilor şi protecţia sistemului
2.5. Divizia IT 
Capitolul 3: Deschiderea şi funcţionarea conturilor bancare 
3.1. Tipuri de conturi bancare 
3.2. Contul curent
IV Operaţiuni bancare cu numerar 
4.1 Organizarea operaţiunilor bancare cu numerar 
4.2. Instrumente utilizate în derularea operaţiunilor de încasari si plaţi 
4.3. Operaţiuni privind inter-relaţia dintre Casa de Circulaţie şi Fondul de Rezervă 
4.4. Încheierea zilnică a operaţiunilor de casierie 
V Instrumente moderne de plată 
5.1. Cardurile 
5.2. BRD-Net 
5.3. Mobilis 
5.4. Vocalis 
5.5. Sistemul de plată prin POS
5.6. ATM (Automated Teller Machine)
Concluzii  
Bibliografie

Datoria Externa a Romaniei

INTRODUCERE 3
1. CONCEPTUL DE DATORIE PUBLICĂ 
1.1. Noţiuni generale 
1.2. Datoria publică a României
2. DATORIA PUBLICĂ EXTERNĂ
2.1. Particularităţile împrumuturilor externe
2.2. Conceptul de datorie externă
2.3. Indicatori privind datoria externă
2.4. Datoria externă a ţărilor în curs de dezvoltare
2.5. Criza datoriei externe a ţărilor în curs de dezvoltare
3. DATORIA EXTERNĂ A ROMÂNIEI 
3.1. Datoria publică externă a României între anii 1935 – 1938
3.1.1. Anul 1935. 
3.1.2. Anul 1936. 
3.1.3. Anul 1937. 
3.1.4. Anul 1938.
3.1.5. Privire de ansamblu pe perioada 1934 – 1938
3.2. Perioada 1950 – 1989
3.3. Datoria externă în perioada de tranziţie
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE 

Obiectivele BIRD

CUPRINS 
I INTRODUCERE – Locul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul Grupului Băncii Mondiale
II Obiectivele Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
2.1. Principiile care stau la baza funcţionării Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
2.2. Obiectivele Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prevăzute prin statut 
2.3. Drepturi şi obligaţii ale ţărilor membre ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
III Actualitatea obiectivelor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
3.1. Obiective B.I.R.D pe plan mondial 
3.2. Obiectivele Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România 
CONCLUZII 
BIBLIOGRAFIE 

Strategia de Politica Monetara Utilizata de BNR din 1990 pana in Prezent

Introducere 
1 Strategii de politică monetară ce se pot utiliza de o bancă centrală 
I.1 Strategii indirecte de politică monetară 
I.1.1 Strategia bazată pe ţintirea cursului valutar 
I.1.2 Strategia bazată pe ţintirea agregatelor monetare 
I.1.3 Strategia bazată pe ţintirea ratei dobânzii 
I.1.4 Strategii bazate pe o ancoră nominală implicită 
I.2 Strategii directe de politică monetară 
2 Strategii de politică monetară folosite de B.N.R. din 1990 până în prezent 
II.1 Strategia de politică monetară a B.N.R. între 1990-1993 
II.2 Strategia de politică monetară a B.N.R. în perioada 1994-1997
II.3 Strategia de politică monetară a B.N.R. între 1998-2001
II.4 Strategia de politică monetară a B.N.R. în perioada 2002-2005
II.5 Strategia de politică monetară a B.N.R. între 2006-2010
3 Instrumentele de politică monetară utilizate de B.N.R.
III.1 Regimul rezervelor minime obligatorii
III.2 Operaţiuni de piaţă monetară
III.3 Creditul de refinanţare
III.4 Cont de depozit
Concluzii
Bibliografie

Fonduri si Programe ale Uniunii Europene

Introducere 
1. Fondurile de preaderare- precursori ai instrumentelor structurale 
1.1. PHARE 
2.2. ISPA
1.3. SAPARD 
2. Fondurile Structurale ale Uniunii Europene
2.1. Fondul European de Dezvoltare Regională (F.E.D.R.) 
2.1.1. Programul Operaţional Sectorial Creştere Competitivităţii Economice(POS CCE) 
2.1.2. Programul Operaţional Regional (POR) 
2.2. Fondul Social European(F.S.E.) 
2.2.1. Programul operaţional sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane.
2.2.2. Programul operaţional sectorial de Dezvoltarea Capacităţii Administrative 
2.3. Fondul de Coeziune(FC) 
2.3.1. Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu)
2.3.2 Programul Operaţional Sectorial de Transport 
2.4. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
2.5 Fondul European pentru Pescuit 
3. Programe ale Uniunii Europene 
3.1. Programele de competitivitate 
3.2. Programe privind Mediul, Cetăţenia, Securitatea, Libertatea şi Justiţia 
4. Concluzii 
5. Bibliografie  

Banca de Emisiune si Rolul Ei in Cadrul Sistemului Bancar

1. Etape în evoluţia băncilor comerciale şi în evoluţia băncilor de emisiune. 
1.1. Apariţia şi dezvoltarea reţelelor de bănci comerciale
1.2.Apariţia băncilor de emisiune şi importanţa acestora în cadrul sistemelor bancare naţionale.
1.3. Etape semnificative în evoluţia sistemului bancar românesc. 
1.3.1. Principalele repere cronologice ale evoluţiei sistemului bancar din România. 
1.3.1.1. Evoluţii şi caracteristici ale sistemului bancar românesc până după cel de-al doilea război mondial 
1.3.2. Organizarea şi funcţionarea sistemului bancar românesc în perioada de conducere centralistă a economiei.
1.3.3. Caracteristici ale evoluţiei sistemului bancar din România 
2. Locul şi rolul băncii de emisiune în cadrul sistemului bancar 
2. 1. Caracteristici ale organizării şi funcţionării băncii de emisiune 
2. 2. Funcţiile şi principalele operaţiuni ale băncii de emisiune. Rolul băncii de emisiune 
2. 3. Particularităţi ale sistemelor bancare în principalele ţări dezvoltate 
3 BNR şi rolul său în cadrul sistemului bancar românesc 
3.1. BNR şi intervenţiile acesteia piaţa monetară
3. 2. Principalele tipuri de politici monetare antiinflaţioniste 
4. BNR şi problema supravegherii sistemului bancar românesc 
4.1. Evoluţia supravegherii sistemului bancar românesc după 1989 
CONCLUZII 
BIBLIOGRAFIE 

Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare

1.INSTRUMENTELE DE PLATĂ- REPERE ALE EVOLUŢIEI ISTORICE 
1. 1 Noţiuni introductive 
1.2 Mică istorie monetară 
1.3 Evoluţia instrumentelor de plată 
1.4 Prezentarea generală a instrumentelor de plată pe suport hărtie
1.4.1 Ordinul de plată 
1.4.2 Cecul 
1.4.3 Cambia şi biletul la ordin
1.5 Instrumente de plată electronice 
1.5.1Cardul 
1.5.2 Internet Banking 
1.5.3 E-Banking 
2.MODALITAŢI DE PLATĂ MODERNE FOLOSITE ÎN ROMÂNIA ŞI PE PLAN INTERNAŢIONAL 
2.1 Mecanisme de decontare bancară 
2.2 Sisteme de plăţi folosite în România 
2.2.1 Sistemul ReGIS 
2.2.2 Sistemul SAFiR 
2.2.3 SistemulSENT 
2.3Instrumente decontare internaţionale
2.3.1 Plata în avans
2.3.2 Contul deschis 
2.3.3 Incasso-ul documentar 
2.3.4 Acreditivul documentar 
3.STUDIU DE CAZ 
3.1 Instrumentele de plată utilizate de S.C.
3.2 Concluzii 
BIBLIOGRAFIE 

Sistemul Bancar al Japoniei

1. SISTEMUL BANCAR DIN JAPONIA
1.1 ISTORIC
1.2 TIPURI DE INSTITUŢII
1.3 INDICATORI DE APRECIERE AI SISTEMULUI BANCAR JAPONEZ
1.3.1 INDICATORI DE STRUCTURĂ AI SISTEMULUI BANCAR
1.3.2 INDICATORI DE MĂSURARE A GRADULUI DE DEZVOLTARE ŞI COMPETIŢIE ÎN CADRUL SISTEMULUI BANCAR
1.3.3 INDICATORI DE MĂSURARE A PERFORMANŢELOR
1.3.4 INDICATORI DE PRUDENŢIALITATE
1.4 TENDINŢE
1.5 FACTORI DE INFLUENŢĂ A SISTEMULUI BANCAR
1.6 PROVOCĂRI PENTRU SISTEMUL BANCAR AL JAPONIEI
2. BANCA CENTRALĂ A JAPONIEI
2.1 ISTORIC
2.2 MISIUNE SI OBIECTIVE
2.3 FUNCŢII
2.4 INSTRUMENTE ALE BĂNCII CENTRALE A JAPONIEI
2.5 CARACTERISTICI DEFINITORII
3. BĂNCI REPREZENTATIVE ALE SISTEMULUI BANCAR JAPONEZ
3.1.1 ISTORIC
3.1.2 ACTIVITĂŢI REALIZATE DE MIZUHO BANK
3.1.3 OFERTA DE BUNURI ŞI SERVICII
3.1.4 INDICATORI DE APRECIERE
3.2 SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
3.2.1. ISTORIC
3.2.2 INFORMAŢII DESPRE BANCĂ
3.2.3 ACTIVITĂŢI RELIZATE DE SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
3.2.4 INDICATORI DE APRECIERE A BĂNCII SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
3.3 MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORPORATION
3.3.1 ISTORIC
3.2.2 INFORMAŢII DESPRE BANCĂ
3.3.3 ACTIVITĂŢI REALIZATEDE MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORPORATION
3.3.4 INDICATORI DE APRECIERE A BĂNCII MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORPORATION

Cardul

1.PREZENTAREA GENERALĂ A BĂNCII
1.1. Scurt istoric al băncii.Modul de constituire
1.2. Organigrama şi structura organizatorică
1.3. Evoluţia şi tendinţele de dezvoltare ale băncii in cadrul european
1.4. Deţinătorii de carduri
1.5. Politica managerială a băncii privind cardurile bancare
2.CONCEPTE TEORETICE CARE PRIVESC CARDUL
2.1. Definiţia cardului.Trăsăturile cardului.Forme standard ale cardului
2.1.1. Definiţia cardului
2.1.2. Trasăturile cardului
2.1.3. Forme standard ale cardului
2.2. Tipuri de carduri
2.3. Fluxul operaţional al activităţii de emitere al cardurilor
2.3.1. Proiectarea şi lansarea unui card
2.3.2. Analiza şi aprobarea emiterii cardului
2.3.3. Producerea şi predarea cardurilor
2.3.4. Autorizarea şi decontarea tranzacţiilor derulate prin intermediul cardurilor
3.CARDUL-INSTRTUMENT DE PLATĂ MODERN
3.1. Impactul utilizării plăţilor prin carduri asupra activităţii derulate ded bancă
3.2. Tranzacţiile care se efectuează prin intermediul cardurilor
3.3. Importanţa direcţionării plaţilor prin carduri.
3.4. Problematica cardurilor in economia de piaţă
4.SMART-CARDUL
4.1. Conceptul de smart-card
4.2. Credit si debit cardurile bazate pe tehnologia smart
4.3. Elemente cheie in definirea unui program de portofel electronic
4.4. Caracteristici dee operare
4.5. Componente si elemente de securitate intr-un sistem de portofel electronic
5.STUDIU DE CAZ LA BANC POST SUCURSALA CLUJ-NAPOCA
6.CONCLUZII ŞI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE

Marketingul Serviciilor Financiar-Bancare la BancPost

1.1.Particularităţi ale marketingului serviciilor
1.2.Analiza concurenţei în sectorul financiar-bancar 
2.Prezentarea generală a băncii Bancpost 
3.1.Mixul de marketing
3.2.Creditul de nevoi personale cu ipoteca (extins) – descriere 
4.1.Aplicaţie practică privind studiul comportamentului consumatorului de servicii bancare
4.2.Marketingul serviciilor financiar-bancare
Problema 

Sistemul Bancar al Israelului

I Scurt istoric 
II Banca Israelului 
III Sistemul bancar al Israelului 
III.1. Prezentarea sistemului bancar 
III.2. Indicatori la nivelul sistemului bancar 
III.2.1. Gradul de intermediere
III.2.2. Indicatori de profitabilitate şi eficienţă 
III.2.4. Indicatori privind gradul de concentrare şi concurenţă 
III.2.5. Indicatori de risc şi calitatea activelor 
III.2.6. Gradul de deschidere 
Bibliografie 

Sistemul Monetar European

INTRODUCERE 
1. SISTEMUL MONETAR EUROPEAN 
1.1 Sistemul Monetar European – etape premergatoare 
1.2 Mecanismul şarpelui monetar 
1.3 Sistemul Monetar European 
1.3.1 Crearea unei unitati de conturi - ECU 
1.3.2 Mecanismul de schimb 
1.3.3 Mecanismul de susţinere financiară 
2. Uniunea Monetară Europeană 
2.1 Raportul Dellors 
2.2 Acordul de la Maastricht 
2.3 Moneda EURO  Lansarea monedei EURO 
2.3.2 Avantaje 
2.3.3 Dezavantaje
2.3.4 Efectele introducerii monedei EURO 
CONCLUZII 
BIBLIOGRAFIE 

Monografia Sistemului Bancar al Statelor Unite ale Americii

Sistemul bancar al Statelor Unite ale Americii
1.1. Scurt Istoric
1.2. Tipuri de instituţii
1.3. Analiza comparativă a sistemelor bancare
1.4. Indicatori de apreciere a activităţii bancare
2. Banca centrală a Statelor Unite ale Americii
2.1. Istoric
2.2. Funcţii şi atribuţii
2.3. Instrumente folosite şi caracteristici definitorii
3. Prezentare JPMorgan Chase & Co, Citigroup şi bănci străine
3.1. Introducere
3.2 JPMorgan Chase & CO
3.3 Citigroup
3.4. Bănci Străine

Analiza Echilibrului Bugetar în România 2010

CUVANT INAINTE 
I. SCURT ISTORIC 
1.1.Principii bugetare 
II. ECHILIBRUL BUGETAR 
2.1. Teorii clasice privind echilibrarea bugetara 
2.2. Acceptiunea moderna a echilibrului bugetar 
2.3. Teoria conventionala privind echilibrul bugetar 
2.3.1. Impactul pe termen scurt asupra economiei 
2.3.2. Impactul pe termen lung asupra economiei 
2.4. Echivalenta ricardiana 
2.4.1. Echivalenta ricardiana – Modelul lui Robert Barro 
2.5. Noua teorie privind echilibrul bugetar 
CAPITOLUL 3. DEFICITUL BUGETAR 
3.1. Notiuni generale privind deficitul bugetar 
3.2. Aprecieri cu privire la evolutia deficitului bugetar
in perioada 1990-2010 
BIBLIOGRAFIE 

Studiul Constructiv Funcţional al Sistemelor cu Injecţie de Benzină

1. Necesitatea aparitiei sistemelor de injectie a benzinei; scurt istoric
2. Clasificarea sistemelor cu injectie de benzina 
2.1 Procedee de injectie a benzinei
2.2 Instalatii pentru injectie de benzina asistate electronic 
3. Studiul constructiv functional al principalelor sisteme de injectie de benzina asistate electronic ..
3.1 Instalatia de injectie MONO-JETRONIC 
3.2 Instalatia de injectie K-JETRONIC 
3.3 Instalatia de injectie K.E-JETRONIC 
3.4 Instalatia de injectie L-JETRONIC 
3.5 Instalatia de injectie L.H.-JETRONIC 
3.6 Instalatia de injectie MOTRONIC 
4. Studiul constructiv functional al principalelor componente ale echipamentelor de injectie 
4.1 Pompe de alimentare 
4.1.1. Pompa de alimentare electrica centrifuga 
4.1.2. Pompa electrica cu role
4.1.3. Pompa cu vibrator electromagnetic 
4.2. Filtre de combustibil 
4.3. Dozator-distribuitorul de benzina 
4.4 Regulatorul de presiune 
4.5. Injectoare electromagnetice pentru sistemele injectie 
4.6. Debitmetrul de aer 
5. Traductoare 
5.1 Generalitati privind traductoarele folosite in sistemele de injectie
5.2. Traductorul de temperatura
5.3. Traductorul de presiune al aerului 
5.4. Traductorul pentru debitul de aer
5.4.1 Traductorul debitului de aer cu volet si potentiometru
5.4.2 Traductorul debitului de aer cu emitator-receptor si element de turbionare
5.4.3 Traductorul debitmetrului masic de aer folosind fir cald
5.5 Traductorul de presiune al aerului 
5.6 Traductoare de turatie
5.6.1 Traductorul de turatie pe baza efectului Hall
5.6.2 Traductorul de turatie pe baza efectului Wiegand
5.6.3 Traductoare optice de turatie 
5.6.4 Traductoare inductive de turatie
5.7 Traductorul de detonatie 
5.8 Traductorul „Sonda Lambda”
6. Încercarea instalatiilor de injectie de benzina 
6.1 Încercarea injectoarelor electromagnetice 
6.1.1 Încercari de tip hidraulic ale injectoarelor 
6.1.2 Încercarea de tip electric a injectoarelor 
6.1.3 Alte categorii de încercari ale injectoarelor
6.1.4 Aparatura de încercare a injectoarelor 
6.2 Testarea regulatorului de presiune si a amortizorului pulsatiilor pompei de combustibil
6.3 Încercarea pompelor electrice de benzina

Sistemul de Rulare

Memoriu explicativ
Norme de tehnica securitatii
I. Generalitati ; Destinatia si clasificarea rotilor
II. Constructia rotii propriu-zise
III. Pneurile automobilelor
III.1 Destinatia si clasificarea pneurilor
III.2 Dimensiunile si notarea pneurilor.
III.3 Întretinerea rotilor
III.5 Defectele în exploatare ale rotilor
IV. Aparate pentru controlul geometriei rotilor de directie
IV.1 Controlul fularii rotilor
Bibliografie

Instalatii de Control si Comanda a Circulatiei

I. Planuri comune pentru întreaga statie.
I.1. Schita cu semnalizarea.
I.2. Programul de înzavorâre (fara a lua în considerare parcursurile de manevra si trecerile fara oprire).
II. Scheme de comanda, control si actionare a elementelor din exterior.
II.1. Schema unui circuit de cale.
II.2. Circuitele de comanda, control si actionare pentru un macaz simplu.
II.3. Schema focurilor unui semnal de manevra.
II.4.. Schema focurilor unui semnal de iesire de la o linie abatuta.
II.5. Schema focurilor unui semnal de intrare
III. Scheme ale instalatiei CED tip CR2 pentru capul de statie specificat în codul proiectului.
III.1. Schema releelor de directie si a barelor de alimentare.
III.2. Schema releelor de începere parcurs, terminare manevra si comune de manevra.
III.3. Schema releelor de control al sectiunilor (KS).
III.4. Schema releelor de control al sectiunilor de circulatie (KSC).
III.5. Schema releelor de excludere frontala (EF), excludere intrari (EI) si zavor circulatie.
III.6. Schema releelor zavor si de despiedicare artificiala.
III.7. Schema releelor de comanda a semnalelor.
III.8. Schema releelor de parcurs.
III.9. Schema de semnalizare pe luminoschema pentru o linie de primiri-expedieri, un macaz, un semnal de intrare, un semnal de iesire si un semnal de manevra.
III.10. Diagrama functionarii în timp a schemelor în cazul executarii unui parcurs de circulatie în sensul intrarii.

Pompa de Injecţie in Linie

1.CONŢINUT PROPRIU-ZIS
2.ROLUL
3.CONDIŢII IMPUSE 
4.CLASIFICARE
5.PĂRŢI COMPONENTE7
6.FUNCŢIONAREA
7.DERANJAMENTE ŞI REMEDIERI 
8.ÎNTREŢINEREA 
9.NORME DE PROTECŢIA MUNCII ŞI P.S.I. 
BIBLIOGRAFIE

Organizarea Proceselor de Transportare a Containerelor într-un Nod de Transport

Introducere 
I. Amplasarea punctului de containere 
II. Parcul de containere si normarea tehnica a lui 
III. Calculul parametrilor punctului de containere si al numarului mecanismelor de încarcare si descarcare 
IV. Proiectarea tehnologica a punctului de containere
Concluzie 
Bibliografie 
Planul general al punctului de containere Coala 

Sistemul Transporturilor în România

Introducere 
1.Transportul rutier 
1.1 Infrastructura rutiera din Romania 
1.2 Integrarea transportului rutier romanesc in retelele de transport europene 
1. 3 Proiecte de reabilitare privind transportul rutier 
1.4 Politica in domeniul transportului rutier
1. 5 Analiza transportului rutier in anul 2004 
2. TRANSPORTUL FEROVIAR
2.1 Date istorice 
2.2 Generalitati transport feroviar
2.3 Caile Ferate Romane 
2.4 Reteaua feroviara CFR 
2.5 Grupul feroviar roman (GFR)
2.6 Transportul feroviar in anul 2004 
3. TRANSPORTUL AERIAN 
3.1 Informatii generale 
3.2 Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA 
3.3 Date statistice privind transporturile aeriene de marfuri si persoane 
3.4 Compania de transport aerian TAROM 
3.5 Sistemul de rezervare computerizat (CRS) 
3.6 Transportul aerian in anul 2004
4. TRANSPORTUL NAVAL
5. Transportul intermodal si transportul combinat 
6. Infrastructura de transport din Romania – aspecte cheie abordate si concluzii 
6.1 Siguranta traficului
6.2 Protectia mediului 
6.3 Tendinte de dezvoltare a infrastructurii de transport 
6.4 Diferente in accesul la infrastructura de transport 
6.5 Cadrul institutional 
6.6 Reteaua de transport trans-europeana 
6.7 Cadrul juridic 
Concluzii 
Bibliografie 

Calculul Termic al MAI

I STUDIU
1.1 STUDIUL TEHNICII ACTUAL PRIVIND MOTOARE SIMILARE CELE DIN TEMA DIN PROIECT
II MEMORIU JUSTIFICARE DE CALCUL
2.1 ALEGEREA PARAMETRILOR INITIALI GENERALI AI PROCESULUI DE SCHIMB A GAZELOR
2.2 CALCULUL PROCESULUI DE SCHIMBARE A GAZELOR
2.2.1 Alegerea parametrilor initiali ai procesului de schimbare a gazelor 
2.2.2 Alegerea parametrilor initiali ai procesului de schimbare a gazelor 
2.2.3 Calculul parametrilor constructivi ai motorului.
2.2.4 Calculul parametrilor de umplere a cilindrului 
2.2.5 Calculul presiuni fluidului poaspat din cilindru la sfarsitul cursei de admisie
2.2.6 Calculul presiuni fluidului poaspat din galeria de admisiune
2.2.7 Calculul coeficientului de gaze reziduale
2.2.8 Calculul temperaturii fluidului poaspat din cilindru la sfarsitul cursei de admisie
2.2.9 Calculul vitezei medii fluidului poaspat din galeria de admisiune
2.2.10 Calculul vitezei medii fluidului poaspat in sectiunea oferita de supapa de admisie
2.3 CALCULUL PROCESULUI DE COMPRIMARE
2.4 CALCULUL PROCESULUI DE ARDERE
2.4.1 Determinarea compozitiei amestecului initial
2.4.2 Determinarea compozitiei procesului de ardere
2.4.3 Calculul coeficientului de variatie molara ai procesului de ardere
2.4.4 Calculul caldurii specifice la volum constant a amestecului initial
2.4.5 Calculul caldurii specifice la volum constant a gazelor de ardere
2.4.6 Calculul temperaturii maxime atinse in cilindru
2.4.7 Calculul temperaturii maxime atinse in cilindru
2.5 CALCULUL PROCESULUI DE DESTINDERE
2.6 DIAGRAMA INDICAT IN COORDONATE P-V
2.7 DIAGRAMA INDICAT DESFASURATA IN COORDONATE P-ALFA
2.8 PLANIMETRAREA DIAGRAMEI INDICAT
2.9 CALCULUL PARAMETRILOR INDICATI AI CICLULUI MOTOR
2.10 CALCULUL PARAMETRILOR EFECTIVI AI MOTORULUI. 

Proiect de Transport Combinat Pentru Containere

CUPRINS
1. TEMA PROIECTULUI SI ELEMENTELE DE PROIECTARE
2. CONSIDERTII PRIVIND TRANSPORTUL MULTIMODAL SI COMBINAT. DEFINITIE SI CLASIFICARE.
3. CONSIDERATII PRIVIND TRANSPORTUL COMBINAT AUTO-CALE FERATA DE CONTAINERE
4. ORGANIZAREA UNUI SISTEM COMBINAT AUTO-CALE FERATA DE CONTAINERE
I. CALCULUL ELEMENTELOR DE PROIECTARE
II. PROGRAMUL CADRU (GRAFIC) DE DERULARE A TRANSPORTULUI COMBINAT AUTO-CALE FERATA; FAZELE PROCESULUI DE TRANSPORT.
III. CALCULUL SARCINII DE TRANSPORT ( )
III.1. ALEGEREA SI CALCULUL UNITATII TEHNICE DE ÎNCARCATURA
III.2. ALEGEREA SI CALCULUL PARCULUI DE AUOTCAMIOANE PLATFORMA ÎN T1
III.3. ALEGEREA SI CALCULUL PARCULUI DE VAGOANE
IV. CALCULUL TERMINALULUI DE TRANSPORT
IV.1. STABILIREA ELEMENTELOR TERMINALULUI
IV.2. ELABORAREA SCHITEI TERMINALULUI DE TRANSPORT
IV.3. CALCULUL ELEMENTELOR TERMINALULUI DE TRANSPORT
IV.4. TEHNOLOGIA DE LUCRU ÎN TERMINALUL DE TRANSPORT.
IV.5. ELABORAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A TERMINALULUI.
IV.6. CALCULUL INDICATORILOR TERMINALULUIDE TRANSPORT
V. TEHNOLOGIA TRAFICULUI DE CONTAINERE ÎN TRENURI NAVETA ÎNCHISA (MARSRUTA)
V.1. ELABORAREA TRASELOR DE TRANSPORT PE CALEA FERATA
V.2. INDICATORII GLOBALI AI TRANSPORTULUI COMBINAT AUTO-CALE FERATA:
V.2.1 PRODUCTIA REALIZATA (tone si tone*km)
V.2.2 TIMPUL DE TRANSPORT
V.2.3 VITEZA MEDIE DE TRANSPORT
V.2.4 CHELTUIELI GLOBALE DE TRANSPORT
V.2.5 VENITURILE TRANSPORTULUI COMBINAT
V.2.6 COSTUL UNITAR AL PRODUCTIEI DE TRANSPORT COMBINAT
V.3. PIESE DESENATE
V.3.1 PLANUL DE SITUATIE AL TERMINALULUI DE TRANSPORT
V.3.2 UNITATEA TEHNICA DE ÎNCARCATURA
V.3.3 MIJLOCUL DE TRANSPORT RUTIER
V.3.4 MIJLOCUL DE TRANSPORT FEROVIAR
VI. MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV
BIBLIOGRAFIE

SDST

CUPRINS
TEMA PROIECTULUI 
1 CALCULUL CAPACITATII DE CIRCULATIE EXISTENTE 
1.1 DETERMINAREA TIMPILOR DE MERS SAGEATA 
1.2 DETERMINAREA INTERVALELOR DE STATIE. 
1.3 CALCULUL CAPACITATII GRAFICULUI PARALEL 
1.4 REDUCEREA TRENURILOR PREPONDERENTE 
1.5 DETERMINAREA CAPACITATII DE CIRCULATIE A GRAFICULUI NEPARALEL
2 STUDIUL SUCCESIUNILOR MASURILOR DE CRESTERE A CAPACITATII DE CIRCULATIE
2.1 VARIANTA I
2.1.1 Modernizarea sectiei cu bloc de linie automat
2.2 VARIANTA II 
2.2.1 Modernizarea sectiei prin introducerea electrificarii.
3 CALCULUL INVESTITIILOR 
4 ALEGEREA MOMENTELOR DE DARE ÎN EXPLOATARE A INVESTITIILOR
5 REALIZAREA DECIZIEI DE ALEGERE ÎNTRE CELE DOUA STRATEGII 
5.1 CALCULUL VENITULUI .
5.2 CALCULUL VALORII NETE ACTUALE (VNA) 
5.3 CALCULUL RATEI INTERNE DE RENTABILITATE (RIR)
5.4 CALCULUL RAPORTULUI BENEFICIU - OST (B/C)
5.5 METODA ELECTRE 
6 CONCLUZII. 
ANEXA 1  DATE TEHNICE DE CIRCULATIE
ANEXA 2  CRESTEREA CERERII DE TRANSPORT 
BIBLIOGRAFIE

Mijloace si Echipamente de Salvare

1.GENERALITATI 
1.1. SCURT ISTORIC AL TRANSPORTULUI PE MARE
1.2. ROLUL TRANSPORTULUI MARITIM IN ECONOMIA MONDIALA 
1.3. AVANTAJELE TRANSPORTULUI MARITIM
1.4. PREOCUPARI ALE ORGANISMELOR INTERNATIONALE REFERITOARE LA SALVAREA PE MARE
1.5. CERINTE GENERALE PENTRU MIJLOACELE DE SALVARE 
2.MIJLOACE INDIVIDUALE DE SALVARE 
2.1. COLACI DE SALVARE 
2.1.1. CERINTE GENERALE PENTRU COLACII DE SALVARE
2.1.2. DOTARILE COLACILOR DE SALVARE
2.2. VESTE DE SALVARE 
2.2.1. CERINTE GENERALE PENTRU VESTELE DE SALVARE 
2.2.2. CONSTRUCTIA VESTEI DE SALVARE 
2.2.3. DOTARILE VESTEI DE SALVARE 
2.2.4. VESTE DE SALVARE GONFLABILE 
2.3. COSTUME DE PROTECTIE HIDROTERMICA 
2.3.1. CERINTE GENERALE PENTRU COSTUMELE DE PROTECTIE HIDROTERMICA
2.3.2. CERINTELE PRIVIND CARACTERISTICILE TERMICE PENTRU COSTUMELE DE PROTECTIE HIDROTERMICA
2.3.3. CERINTE DE FLOTABILITATE PENTRU COSTUMELE DE PROTECTIE HIDROTERMICA 
2.4. MIJLOACE DE PROTECTIE TERMICA 
3.MIJLOACE COLECTIVE DE SALVARE
3.1. BARCI DE SALVARE 
3.1.1. CERINTE GENERALE PENTRU BARCILE DE SALVARE 
3.1.2. PROPULSIA BARCII DE SALVARE 
3.1.3. DOTAREA BARCILOR DE SALVARE 
3.1.4. ECHIPAMENTUL BARCILOR DE SALVARE 
3.1.5. INSCRIPTIONARI PE BARCILE DE SALVARE 
3.1.6. BARCI DE SALVARE PARTIAL ÎNCHISE 
3.1.7. BARCILE DE SALVARE PARTIAL ÎNCHISE CU REDRESARE AUTOMATA 
3.1.8. BARCILE DE SALVARE COMPLET ÎNCHISE 
3.1.9. BARCI DE SALVARE LANSATE LA APA PRIN CADERE LIBERA 
3.1.10. BARCI DE SALVARE ECHIPATE CU INSTALATIE AUTONOMA DE ALIMENTARE CU AER
3.1.11. BARCI DE SALVARE PROTEJATE CONTRA INCENDIULUI 
3.1.12. INSTALATII PENTRU MANEVRAREA BARCILOR DE SALVARE LA BORD 
3.2. PLUTE DE SALVARE 
3.2.1. CERINTE GENERALE PENTRU PLUTELE DE SALVARE 
3.2.2. ANEXELE PLUTELOR DE SALVARE
3.2.3. ECHIPAMENTUL PLUTELOR DE SALVARE
3.2.4. DISPOZITIVE CARE SA PERMITA PLUTELOR DE SALVARE PLUTIREA LIBERA 
3.2.5. PLUTE DE SALVARE LANSATE DIN GRUI 
3.2.6. PLUTE DE SALVARE GONFLABILE 
3.2.7. PLUTE DE SALVARE RIGIDE
3.3. BARCA DE URGENTA 
3.3.1. CERINTE GENERALE PENTRU BARCILE DE URGENTA 
3.3.2. ECHIPAMENTUL BARCILOR DE URGENTA 
3.3.3. CERINTE SUPLIMENTARE PENTRU BARCILE DE URGENTA GONFLATE 
4.ECHIPAMENTE DE SEMNALIZARE PENTRU LOCALIZAREA LOCULUI SINISTRULUI 
4.1. ECHIPAMENTE DE SEMNALIZARE VIZUALA 
4.1.1. RACHETA PARASUTA LUMINOASA 
4.1.2. FACLE DE MÂNA
4.1.3. SEMNALE FUMIGENE PLUTITOARE
4.2. ECHIPAMENTE DE SEMNALIZARE RADIO
4.2.1. RADIOBALIZE PENTRU LOCALIZAREA SINISTRULUI 
4.2.2. TRANSPONDERUL RADAR 
4.2.3. RADIOTELEFONUL 

Infrastructuri Critice In Transporturi

I. CE ESTE INFRASTRUCURA CRITICA
II. DELIMITARI CONCEPTUALE
III. CRITERIILE DE RECUNOASTERE A UNEI INFRASTRUCTURI CRITICE
IV. INFRASTRUCTURI CRITICE EUROPENE
V. TRANSPORTUL CA INFRASTRUCTURA CRITICA
VI. TENDINTE DE DEZVOLTARE ALE INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT SI IMPACTUL ECONOMIC
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Transportor Elicoidal

1.Consideratii generale
1.1.Transportor Elicoidal
1.2.Buncare
1.3.Remorci
2.Solutii constructive
2.1.Buncar Produs Finit MICRO-FNC
2.2.Schema constructive a buncarului combinei C-12
2.3.Scheme constructive de buncare
2.4.Vedere laterala a unei remorci de uz general (RBL-4)
2.5.Spira elicoidala transportor MICRO-FNC
3.Constructia principalelor componente pentru transportorul elicoidal
3.1.Transportorul elicoidal lent
4.Prezentarea si justificarea solutiei adaptate
5.Calcul principalilor parametrii constructive , functionali si energetici
5.1.Calcului unghiului de inclinare a diametrului si a pasului spirei elicoidale
5.2.Calcului turatiei spirei elicoidal
5.3. Calcului puterii necesare actionarii
Bibliografie

Proiectare Asistata de Calculator

Cuprins
I. Schema electrica a amplificatorului cu mai mult de 2 tranzistoare si caracteristici tehnice
II. Analiza in current continuu
III. Analiza in frecventa
IV. Analiza Fourier
V. Definirea subcircuitelor
VI. Parametrii hibrizi ai tranzistoarelor modelarea tranzistoarelor
VII. Analiza de senzitivitate
VIII. Analiza parametrica
IX. Functia de transfer
Concluzii si recomandari
Bibliografie

Motoare cu Ardere Internă

1. INTRODUCERE 
1.1. SISTEME CU INJECTOR UNITAR SI CU POMPA DE INJECTIE UNICA SAU UNITARA GESTIONATE ELECTRONIC 
1.2. STUDIUL TEHNICII ACTUALE PRIVIND MOTOARE SIMILARE CU CEL DIN TEMA DE PROIECT
2. MEMORIU JUSTIFICATIV DE CALCUL
2.1. ALEGEREA PARAMETRILOR INITIALI GENERALI AI PROCESULUI DE SCHIMBARE A GAZELOR
2.2. CALCULUL PROCESULUI DE SCHIMBARE A GAZELOR:
2.2.1. ALEGEREA PARAMETRILOR INITIALI AI PROCESULUI DE SCHIMBARE A GAZULUI 
2.2.2. CALCULUL PARAMETRILOR CONSTRUCTIVI AI MOTORULUI
2.2.3. CALCULUL GRADULUI DE UMPLERE A CILINDRULUI
2.2.4. CALCULUL PRESIUNII FLUIDULUI PROASPAT DIN CILINDRU LA SFÂRSITUL CURSEI DE ADMISIE (PA) 
2.2.5. CALCULUL PRESIUNII FLUIDULUI PROASPAT DIN GALERIA DE ADMISIE (PGA) 
2.2.6. CALCULUL COEFICIENTULUI DE GAZE REZIDUALE (gR)
2.2.7. CALCULUL TEMPERATURII FLUIDULUI PROASPAT DIN CILINDRU LA SFÂRSITUL CURSEI DE ADMISIE (TA)
2.2.8. CALCULUL VITEZEI MEDII A FLUIDULUI PROASPAT DIN GALERIA DE ADMISIUNE 
2.2.9. CALCULUL VITEZEI MEDII A FLUIDULUI PROASPAT ÎN SECTIUNEA OFERITA DE SUPAPA DE ADMISIE (WSA) 
2.3. CALCULUL PROCESULUI DE COMPRIMARE 
2.4. CALCULUL PROCESULUI DE ARDERE
2.4.1. DETERMINAREA COMPOZITIEI AMESTECULUI INITIAL
2.4.2. DETERMINAREA COMPOZITIEI PRODUSELOR DE ARDERE 
2.4.3. CALCULUL COEFICIENTULUI DE VARIATIE MOLARA AI PROCESULUI DE ARDERE 
2.4.4. CALCULUL CALDURII SPECIFICE LA VOLUM CONSTANT A AMESTECULUI INITIAL  2.4.5. CALCULUL CALDURII SPECIFICE LA VOLUM CONSTANT A GAZELOR DE ARDERE  2.4.6. CALCULUL TEMPERATURII MAXIME ATINSE ÎN CILINDRU
2.4.7. CALCULUL PARAMETRILOR TERMODINAMICI AI PROCESULUI DE ARDERE 
2.5. CALCULUL PROCESULUI DE DESTINDERE
2.6. DIAGRAMA INDICATA ÎN COORDONATE P-V
2.7. DIAGRAMA INDICATA DESFASURATA ÎN COORDONATE P
2.8. PLANIMETRAREA DIAGRAMEI INDICATE 
2.9. CALCULUL PARAMETRILOR INDICATI AI CICLULUI MOTOR
2.10. CALCULUL PARAMETRILOR EFECTIVI AI MOTORULUI
BIBLIOGRAFIE  -

Sistemul de Propulsie la Prova Navelor - Bowthruster1. Introducere   scurt istoric al navelor, prezentare tema   fundamentare teoretica 
1.1 - Scurt istoric al navelor 
1.2 Prezentare tema   fundamentare teoretica 
1.2.1 Principiile de baza ale guvernarii navelor 
1.2.2 Efectul unei instalatii cu propulsor in tunel la pupa si la prova asupra deplasarii navei . 
1.2.3 Efectul unei instalatie cu propulsor in tunel la prova asupra deplasarii navei 
2. Avantajele transportului pe apa 
3. Conditii de navigatie, avantaje   dezavantaje
3.1. Influente datorate particularitatilor constructive ale navei 
3.2. Influente datorate conditiilor meteorologice
3.3. Influente datorate conditiilor meteorologice 
4. Prezentarea instalatiei .
4.1 - Elementele constructive care influenteaza performantele instalatiei de guvernare cu jet
transversal 
4.2  Parametri 
4.3   Functionare .
4.3.1 - Thruster cu tunel transversal 
4.3.2 - Sistemul fara tunel transversal (azimutale) 
4.3.3 - Sistemul combinat: propulsor - in tunel si azimutal 
4.3.4 - Sistemul silentioasa  
4.4 - Antrenarea arborilor port- elice orizontali 
4.5 - Modalitati de antrenare a propulsoarelor
4.5.1 - Antrenarea electrica 
4.5.2 - Antrenarea cu energie hidraulica 
4.5.3 - Antrenarea diesel 
4.6 - Instalatia de guvernare prova tip OMEGA JET 
4.7 - Protectia catodica
4.8 - Modalitati de comanda a instalatiilor de guvernare cu jet transversal 
4.9 - Avantajele si dezavantajele sistemului 
4.10 - Intretinerea instalatiei de guvernare 
5. Documentele de bord 
Concluzii

Vrachier 8000 TDW

CUPRINS 
I DOCUMENTARE 
II DESCRIEREA GENERALA A NAVEI 
II.1 CARACTERISTICILE NAVEI 
II.2 DIMENSIUNI PRINCIPALE 
II. 3 CLASA NAVEI 
II.4 DEADWEIGHT 
II.5 VITEZA  
II.6 MOTOR PRINCIPAL 
II.7 AUTONOMIE 
II.8 STRUCTURA ECHIPAJULUI 
II.9 STABILITATE SI ASIETA 
II.10 COMPARTIMENTAREA NAVEI 
II.11 MATERIALE 
II.12 INSTALATIILE NAVEI 
III. DETERMINAREA DIMENSIUNILOR PRINCIPALE SI A COEFICIENTILOR DE FINETE
III.1 CALCULUL DEPLASAMENTULUI NAVEI CUNOASCÂND DEADWEIGHT-UL 
III.2 LUNGIMEA NAVEI 
III.3 LATIMEA NAVEI 
III.4 PESCAJUL NAVEI 
III.5 INALTIMEA DE CONSTRUCTIE 
III.6 COEFICIENTI DE FINETE 
IV. FORMELE NAVEI 
IV.1 GENERAREA PLANULUI DE FORME UTILIZÂND PROGRAMUL MULTISURF 
IV.2 TABELUL DE TRASAJ PE CUPLE 
V CALCULE HIDROSTATICE PE PLUTIRI DREPTE 
V.1 CALCULUL HIDROSTATIC PE PLUTIRI
V.2 CARACTERISTICI DE VOLUM 
V.3 COEFICIENTI DE FINETE
V.4 TRASAREA DIAGRAMEI DE CARENE DREPTE
VI DETERMINAREA DEPLASAMENTULUI NAVEI GOALE, DEADWEIGHT-ULUI SI A REZERVELOR
VI.1 CLASIFICAREA GRUPELOR DE MASE 
VI.2 DETERMINAREA GRUPELOR DE MASE PRIN METODA PARSONS 
VII CALCULUL REZISTENTEI LA INAINTARE SI A PROPULSIEI 
VII.1 .CALCULUL REZISTENTEI LA ÎNAINTARE 71
VII.2 ESTIMAREA PRELIMINARA A PROPULSIEI SI ALEGEREA MOTORULUI 
VII.3 PROIECTAREA ELICEI 
VIII ESANTIONAJUL NAVEI IN ZONA CENTRALA 
VIII.1 ESANTIONAJUL NAVEI ÎN ZONA CENTRALA 
VIII.2 GROSIMI MINIME 
VIII.3 ELEMENTE DE OSATURA ÎN AFARA TANCURILOR DE GURNA SI DE ANTIRULIU 
VIII.4 TANCUL DE GURNA 
VIII.5 TANCURI ANTIRULIU 
IX EVALUAREA STABILITATII INITIALE IN CAZURI TIPICE DE INCARCARE 
IX.1 CALCULAREA GRUPELOR DE MASE 
IX.2 CALCULUL DIFERITELOR SITUATII DE ÎNCARCARE ALE NAVEI 
X PROIECTAREA INSTALATIEI DE SANTINA 
X.1 INSTALATIA DE SANTINA 
X.2 ELEMENTE COMPONENTE ALE INSTALATIEI DE SANTINA 
X.3 SCHEME FUNCTIONALE ALE INSTALATIILOR DE SANTINA 
X.4 CALCULUL INSTALATIEI 
X.5 SCHEMA FUNCTIONALA A INSTALATIEI DE SANTINA (VEDERE DEASUPRA DUBLULUI FUND) 
XI TEMA SPECIALA DIMENSIONAREA OPTIMA A PLANSEULUI DE DUBLU FUND 
XI.1 FUNDAMENTE TEORETICE 
XI.2 MODEL DE CALCUL 
XI.3 UTILIZAREA ADD-IN-ULUI SOLVER DIN EXCEL PENTRU REZOLVAREA PROBLEMEI DE OPTIM 
XI.4 VERIFICAREA STRUCTURII REZULTATE PRIN METODA ELEMENTULUI FINIT 
CONCLUZII 

Asigurari Maritime

I. Consideratii generale privind asigurarea riscurilor în transportul maritim
II. Efectele riscurilor în transportul maritim. Conceptul de avarie
II.1 Definirea si clasificarea avariilor în transportul maritim
II.1.1 Avaria totala
II.1.2 Avaria partiala sau particulara
II.1.3 Avaria comuna
II.2 Principalele cauze generatoare de avarii la marfuri si nava
II.2.1 Avarii la marfuri generate de avarierea navei
II.2.2 Avarii datorate naturii marfurilor si vecinatatilor cu alte marfuri
II.2.3 Avarii produse înainte de încarcarea marfurilor pe nava si cele cauzate de manipulare si transport
II.2.4 Avarii produse prin distrugerea voluntara a marfurilor
III. Studiu de caz

Diagnosticarea Sistemului de Direcţie

Cuprins
I.Argument
II.1.Principiul de functionare al sistemului de directie;
II.2.Partile componente;
II.3.Intretinerea sistemului de directie;
II.4.Repararea sistemului de directie;
II.5.N.T.S.M.
Bibliografi

Diagnosticarea Sistemului de Frânare a Automobilului

Cuprins 
Argument 
I.1.Generalitati 
I.2.Rol.Principiul de functionare al sistemului de franare 
I.3.Tipuri constructive ale sistemului de franare 
II.Continutul propriu-zis 
II.1Parti componente ale sistemului de franare al automobilului 
II.1.1 Frane cu disc 
II.1.2 Constructia franelor cu tambur si saboti 
II.2Instalatia de franare a autoturismului Dacia1300 
II.3Instalatia de franare a autoturismelor Daewoo Tico
II.4Intretinerea sistemului de franare fata 
II.4.1Inlocuirea placutelor de frana 
II.4.2Aerisirea franelor fata 
II.5Intretinerea sistemului franare din spate 
II.5.1 Inlocuirea garniturilor si reglarea franelor spate 
II.5.2Demontarea,repararea si remontarea garniurilor de frana de la saboti franei spate 
II.5.3 Inlocuirea unui cilindru receptor de la rotile din spate 
II.6Repararea pompei centrale de frana 
II.7N.T.S.M. si P.S.I 
Bibliografie 

Arhitectura Navala

Tema proiectului 
I. Determinarea înaltimii de constructie 
II. Determinarea selaturii puntii principale 
III. Constructia si trasarea planului de forme 
III.1 Extragerea tabelului de trasaj pe cuple
III.2 Trasarea propriu-zisa a planului de forme 
IV. Tabelul de trasaj al navei 
V. Calculele hidrostatice pe plutiri drepte 
VI. Diagrama de carene drepte 
VII. Calculul ariilor transversale imerse 
VIII. Constructia diagramei BONJEAN 
IX. Predictia de încarcare 
X. Calculul stabilitatii la unghiuri mari de înclinare 
XI. Calculul criteriilor de stabilitate IMO in situatia de plina încarcare 
Bibliografie 

Locul si Rolul Taxelor Vamale in Cadrul Impozitelor Indirecte

1. Taxele vamale – locul lor în resursele financiare publice 
1.1 Taxele vamale – aparitie si evolutii 
1.1.1. Primul tarif vamal al României 
1.1.2. Regimul vamal în perioada interbelica si postbelica 
1.1.3. 1949 – moment important în reglementarea vamilor 
1.1.4. Reglementarea vamala dupa anul 1990
1.2. Locul taxelor vamale în resursele financiare publice 
1.2.1. Impozitele – principala sursa pentru veniturile publice 
1.2.2. Natura juridica a taxelor vamale 
1.2.3. Clasificarea taxelor vamale 
1.2.4. Functiile taxelor vamale
1.2.4.1. Taxele vamale – instrument fiscal
1.2.4.2. Taxele vamale – instrument de politica comerciala 
1.2.5. Efectele generale ale aplicarii taxelor vamale 
1.2.5.1. Factorii de influenta în stabilirea nivelului taxelor vamale 
1.2.5.2. Efectul protectionist al taxelor vamale 
1.2.6. Dinamica taxelor vamale în România în perioada 1991-2004 
2. Taxele vamale si tehnica vamala 
2.1. Impunerea vamala 
2.1.1. Participantii la activitatea de vamuire 
2.1.2. Categoriile de bunuri supuse vamuirii  
2.1.3. Fluxul operatiunilor în activitatea de vamuire   
2.1.4. Statutul vamal al marfii 
2.1.5. Regiunile vamale 
2.2. Tariful vamal 
2.2.1. Tariful vamal – principal mijloc de realizare a impunerii vamale
2.2.2. Principalele nomenclatoare de clasificare a marfurilor utilizate pe plan international
2.3. Teritoriul vamal, zonele vamale 
2.3.1. Teritoriul vamal 
2.3.2. Zonele de liber schimb 
2.3.3. Uniunea vamala
2.3.4. Zonele libere
2.3.4.1. Definirea si scopul zonelor libere 
2.3.4.2 Regimul juridic al zonelor libere 
2.3.4.3. Facilitati si restrictii în zonele libere 
3. Taxele vamale în contextul acordurilor internationale si al aderarii României la Uniunea Europeana
3.1. Acordul General pentru Tarife si Comert (G.A.T.T.) – Organizatia Mondiala a Comertului (O.M.C.) 
3.2. Asociatia Europeana a Liberului Schimb (A.E.L.S.) 
3.2.1. Prezentarea A.E.L.S. 
3.2.2. Relatiile României cu tarile membre ale A.E.L.S. 
3.3 Acordul de aderare a României la CEFTA 
3.4. Acordul de comert liber cu Turcia 
3.5. Acordul de comert liber cu Republica Moldova 
3.6. Uniunea Europeana 
3.6.1. Dezvoltarea integrarii europene 
3.6.2. Politici si proceduri în comertul cu UE 
3.6.2.1. Politica comerciala comuna 
3.6.2.2. Proceduri vamale 
3.6.2.3. Masuri de protectie comerciala 
3.6.3. Relatiile României cu UE
3.6.3.1. Acordul de asociere a României cu UE 
3.6.3.2. Costuri si beneficii ale aderarii României la UE 
4. Studiu de caz 
5. Concluzii si propuneri
Bibliografie 

M.E.F. Structura de compozite pentru aeronautica

1. INTRODUCERE
1.1 SCURT ISTORIC
1.2 SCOP
2. MATERIALE COMPOZITE
2.1 NOTIUNI INTRODUCTIVE
2.2 AVANTAJE
2.3 STRUCTURA MATERIALELOR COMPOZITE
2.3.1 RASINI
2.3.1.1 RASINI POLYESTERICE
2.3.1.2 RASINI EPOXIDICE
2.3.1.3 VINYL ESTERI
2.3.1.4 RASINI FENOLICE
2.3.1.5 POLIURETAN
2.3.1.6 CONCLUZII
2.4 ARMATURI PENTRU MATERIALE COMPOZITE
2.4.1 ARMATURI DIN FIBRE
2.4.1.1 ARMATURI DIN FIBRE DE STICLA
2.4.1.2 ARMATURI DIN FIBRE DE CARBON 2.4.1.3 ARMATURI DIN FIBRE ARAMIDICE
(POLIARAMIDICE)
2.4.2. TIPURI DE ARMATURI
2.4.2.1 BOBINAJELE CU MAI MULTE CAPETE SI CU UN CAPAT
2.4.2.2 TESATURI
2.4.2.3 MATERIALE TESUTE, TRICOTATE, IMPLETITE SI 3-D
2.4.2.4 DIAGRAMA CU TESATURI IMBINATE TRIAXIAL SI CVADRIAXIAL
2.4.2.5 TESATURA IMBINATA BIAXIAL
2.4.2.6 TESATURA IMBINATA TRIAXIAL
2.4.2.7 RANFORSARILE UNIDIMESNIONALE
2.4.2.8 DIAGRAMA REZISTENTEI IN
FUNCTIE DE ORIENTAREA FIBREI [SCHWARZ (1992B)]
2.4.2.9 PREPREGUL
2.4.2.10 CONCLUZII
2.5 ALTI CONSTITUENTI AI MATRICEI
2.5.1 MATERIALE DE UMPLUTURA (ADAOS)
2.5.2 TIPURI DE MATERIALE DE UMPLUTURA
2.5.3 FOLOSIREA MATERIALELOR DE UMPLUTURA LA MATERIALELE COMPOZITE
2.5.4 TRATAMENTE DE SUPRAFATA CARE IMBUNATATESC UNELE MATERIALE DE UMPLUTURA
2.5.5 CONCLUZII
3. MATERIALE FOLOSITE IN PREZENT LA FABRICATIA CONURILOR DE BOT
3.1. NOTIUNI GENERALE
3.2. MATRIALE FOLOSITE PE AVIONUL BN-2
3.3. MATRIALE FOLOSITE PE AVIONUL BN-2 TRISLANDER
3.4. MATRIALE FOLOSITE LA AVION BAC 1-11
4. ASPECTE FUNDAMENTALE PRIVIND MICROUNDELE.
4.1 INTRODUCERE
4.2 CAMPUL ELECTROMAGNETIC AL UNDELOR GHIDATE
4.3 LEGILE REFLEXIEI SI REFRACTIEI
4.4 FORMULELE LUI FRESNEL
4.5 ECUATIILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC
4.6 ECUAIILE DE UNDA
4.7 INTERACTIILE CAMPULUI DE MICROUNDE CU MATERIALELE
4.8 EFECTELE TERMICE
4.9 PROPRIETATI DIELECTRICE
4.10 ABSORBTIA MICROUNDELOR IN MATERIAL
4.11 EFECTELE FRECVENTEI CAMPULUI ELECTRIC
4.12 DEPENDENTA AMESTECULUI DE DIELECTRICI DE
FRECVENTA
4.13 INCALZIREA MATERIALULUI DIELECTRIC IN CAMPUL
DE MICROUNDE
5. CONCLUZII
6. BIBLOGRAFIE

Sistemele de Management al TransportuluiI. SISTEMUL INFORMATIONAL LOGISTIC 
1.1. Sistemul de management al transportului - definitie 
1.2. Eficienta unui sistem de transport necostisitor 
1.2.1. Cresterea competitiei pe piata
1.2.2. Economiile de scara 
1.2.3 Preturile scazute 
II. SOLUTIILE TMS 
2.1. Alegerea transportatorului 
2.2. Privilegiile de tranzit
2.3. Documentatia 
2.4. Despagubirile 
2.5. Embargourile 
2.6. Greutatea 
2.7. Asigurarea de bunuri in tranzit 
2.8. Transportul de materiale periculoase 
III. SOLUTIILE TMS APLICATE MODURILOR DE TRANSPORT 8
3.1. Transportul feroviar 
3.1.1. Marfuri transportate 
3.1.2. Constrangeri in exploatare 
3.1.3. Pierderi si daune 
3.1.4. Structura costului feroviar 
3.1.5. Termenul de executare
3.1.6. Predarea la transport si incarcarea marfurilor 
3.1.7. Plata taxelor de transport
3.2. Transportul rutier
3.2.1. Marfuri transportate 
3.2.2. Constrangeri in exploatare 
3.2.3. Pierderi si daune
3.2.4. Structura costului rutier 
3.2.5. Operatiunea de incarcare-descarcare
3.3. Transportul naval 
3.3.1. Marfuri transportate 
3.3.2. Constrangeri in exploatare 
3.3.3. Structura costului naval 
3.3.4. Incarcarea marfurilor 
3.4. Transportul aerian 
3.4.1. Marfuri transportate
3.4.2. Constrangeri in exploatare 
3.4.3. Structura costului aerian 
3.4.4. Operatiunea de incarcare-descarcare 
3.5. Transportul prin conducte 
3.5.1. Marfuri transportate
3.5.2. Constrangeri in exploatare 
3.5.3. Pierderi si daune
3.5.4. Structura costului conductelor 
STUDII DE CAZ 
BIBLIOGRAFIE 

Proiectarea unui Sistem de Transport Fluide

Tema proiectului
Introducere
I. Calculul hidraulic al conductei de alimentare cu apã 
II. Calculul hidraulic al conductelor de evacuare a gazelor 
III. Calculul hidraulic al conductei de amestec sondã – parc
IV. Bilantul termic al depozitului central  
V. Proiectarea conductei de transport de la depozitul central la rafinãrie 
VI. Calculul hidraulic al sistemului de evacuare a titeiului de la parcurile de separare la depozitul central
Concluzii 
Bibliografie 

Transport Multimodal si Logistica

Tema proiectului
I. Traseul
II. Necesar pentru un automobil
III. Incarcare TIR/Camion
IV. Producatorii
V. Diagramele de consum
VI. Diagrama de transport
VII. Dimensionarea depozitelor
VIII. Schema depozitului
Bibliografie

Aspecte Privind Acquis-ul Comunitar in Transporturi

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE 
2. CONTINUTUL ACQUIS-UL COMUNITAR 
2.1. Transportul rutier 
2.2. Transportul feroviar 
2.3. Transportul pe caile navigabile interioare 
2.4. Transportul maritim 
2.5. Transportul aerian 
2.6. Reteaua transeuropeana de transport
3. TRANSPUNEREA ACQUIS-ULUI COMUNITAR ÎN ROMÂNIA 
3.1. Transportul rutier 
3.2. Transportul feroviar 
3.3. Transportul pe caile navigabile interioare 
3.4. Transportul maritim 
3.5. Transportul aerian 
3.6. Reteaua transeuropeana de transport
3.7. În perspectiva 
BIBLIOGRAFIE 
CUPRINS 

Analiza Serviciului Public de Transport în Comun

CUPRINS:
1.Descrierea serviciului
1.1.Aparitie,dezvoltare,evolutie
1.2.Situatie nationala, internationala
2.Productia serviciului de transport
2.1.Relatia sector public-sector privat
2.2.Analiza serviciului de productie, prestatie
3 Piata serviciului public
3.1.Repere privind cererea, oferta, concurenta, profitul
4.Imaginea prestatiei publice
4.1.Incursiune in mixul de marketing
4.2.Chestionar de analiza
5. Propuneri pentru ameliorarea prestatiei

Modelarea si Simularea Functionala a Elicei si Corpului Navei pentru o Instalatie de Propulsie cu Elice cu Pale Orientabile la o Nava Cargou de 5000 TDW

I. Stabilirea caracteristicilor principale ale corpului navei şi verificarea lor
1.1. Determinarea dimensiunilor principale ale corpului navei
1.2. Verificarea dimensiunilor navei din punct de vedere al coeficienţilor de fineţe şi al rapoartelor între dimensiuni
II. Descrierea generală a navei
2.1. Destinaţia şi tipul navei
2.2. Caracteristici principale
2.3. Clasa navei
2.4. Corpul metalic
2.5. Propulsia navei
2.6. Instalaţii de punte
2.7. Instalaţii de corp
2.8. Instalaţii de maşini
III. Rezistenţa la înaintare a navei şi puterea de remorcare
3.1. Rezistenţa la înaintare principală
3.2. Rezistenţa la înaintare suplimentară
3.3. Rezistenţa la înaintare totală şi puterea de remorcare
3.4. Alegerea motorului principal
IV. Compartimentarea navei
4.1. Generalităţi
4.2. Stabilirea numărului de pereţi transversali etanşi
4.3. Stabilirea lungimii picurilor
4.4. Poziţionarea pe coaste întărite a pereţilor tranversali
V. Instalaţia de santină
5.1. Descrierea tehnică a instalaţiei de santină
5.2. Breviarul de calcul
VI. Instalaţia de manevră-legare
6.1. Generalităţi
6.2. Descrierea tehnică a instalaţiei
6.3. Breviar de calcul
6.4. Elemente constructive componente
VII. Instalaţia de ventilaţie
7.1. Instalaţia de ventilaţie CM
7.2. Instalaţia de ventilaţie încăperi de serviciu
7.3. Instalaţia de ventilaţie magazii şi tunel
7.4. Breviar de calcul
VIII. Bilanţul energetic al navei
8.1. Scopul bilanţului energetic. Noţiuni de bază
8.2. Alegerea factorului de încărcare
8.3. Factorul de simultaneitate

Dinamica Autovehiculelor

Enunţul temei de proiect
I. Alegerea modelelor similare
1.1 Consideraţii generale
1.2 Prezentarea modelelor similare şi caracteristicile lor
1.3 Analiza modelelor similare
1.4 Prezentarea caracteristicilor constructive ale modelului de proiectat
II. Predeterminarea caracteristicilor dimensional-masice ale autovehiculelor precum şi de subansamblelor acestuia
2.1 Metoda de lucru
2.2 Determinarea dimensiunilor de gabarit
2.3 Determinarea dimensiunilor ce reflecta capacitatea de trecere a autovehiculului
2.4 Determinarea maselor autovehiculului şi ale subansamblelor acestuia
2.4.1 Determinarea masei proprii
2.4.2 Determinarea maselor subansamblelor
III. Predeterminarea formei şi dimensiunilor spaţiilor utile şi a cabinei.
3.1 Predeterminare formei spaţiului util
3.2 Forma şi dimensiunea postului de conducere
3.3 Dimensionarea cabinei
3.4 Verificarea vizibilităţii
IV. Schiţa de organizare generală
V. Determinarea poziţiei centrului de masa al autovehiculului, a încărcărilor pe punţi şi a parametrilor ce definesc capacitatea de trecere
5.1 Determinarea poziţiei centrului de greutate
5.2 Determinarea încărcărilor pe punţi
5.3 Determinarea parametrilor ce definesc capacitatea de trecere autovehiculului
VI. Analiza comparativă a variantelor constructive şi alegerea variantei optime
6.1 Analiza comparativă a celor 3 variante
6.2 Alegerea variantei optime de organizare generală
VII. Alegerea anvelopelor şi a jantelor. S1tabilirea principalelor parametrii
7.1 Alegerea anvelopelor
7.2 Alegerea jantei
7.3 Stabilirea principalelor parametrii ai pneului
VII. Stabilirea coeficientului de rezistenţa la înaintare
8.1 Coeficientul de rezistenţa la rulare a pneului
8.2 Cuplul maestru şi coeficientul de rezistenţa a aerului
8.3 Randamentul transmisiei
IX. Determinarea rezistenţelor la înaintare şi a puterilor corespunzătoare
9.1 Rezistenţa la rulare
9.2 Rezistenţa la urcarea pantei
9.3 Rezistenţa aerului
X. Predeterminarea caracteristicilor de turaţie ale motorului din condiţia de viteza maxima în palier
10.1 Alegerea parametrilor necesari
10.2 Calculul puterii şi a momentului
10.3 Caracteristica externa de turaţie a motorului predeterminată de puterea maximă în palier
XI. Predeterminarea caracteristicilor de turaţie ale motorului, şi din condiţia de pantă maximă în priza directă
11.1 Predeterminarea caracteristicilor externe
11.2 Alegerea motorului
11.3 Definitivarea caracteristicilor externe ale motorului
XII. Predeterminare şi definitivarea raportului de transmisie al angrenajului în unghi
12.1 Predeterminare raportului de transmisie
12.2 Definitivarea raportului de transmisie
XIII. Determinarea rapoartelor de transmitere ale transmisiei mecanice în trepte
13.1 Determinarea raportului de transmitere a primei trepte
13.2 Etajarea schimbătorului de viteze
13.2.1 Etajarea în progresie geometrică
13.2.2 Etajarea în progresie aritmetică
13.2.3 Etajarea în progresie armonică
13.3 Conectarea rapoartelor de transmitere
13.3.1 Pentru progresie geometrică
13.3.2 Pentru progresie aritmetică
13.3.3 Pentru progresie armonică
XIV. Determinarea caracteristicii de tracţiune, a caracteristicii dinamice, a caracteristicii puterilor, şi a acceleraţiilor.
14.1 Determinarea caracteristicilor fără ajutorul programului de calcul
XV. Analiza calităţilor dinamice de tracţiune ale autovehiculelor, pentru cele şase variante de transmisii
XVI. Determinarea caracteristicilor de demarare
16.1 Determinarea caracteristicilor folosind metoda treptelor
16.2 Parametrii sintetici de demarare
XVII. Determinare caracteristicii de consum ale autovehiculului, inclusiv când bate vântul
XVIII. Determinarea regimului de mişcare şi a consumul de combustibil în diverse stări de mişcare
Concluzii generale
Bibliografie

Firma Eurolines

INTRODUCERE 
INTRODUCERE
1. PARTEA ANALITICĂ 
1.1. Caracteristica generală a întreprinderii de transport auto de călători ÎM „EUROLINES ” 
1.2. Baza tehnico-materială (structura şi caracteristica parcului rulant) şi a imobilului întreprinderii. 
1.3. Structura managerială a întreprinderii. 
1.4. Analiza reţelei rutiere. 
1.5. Analiza indicatorilor tehnico de exploatare. 
1.6. Caracteristica indicatorilor economico-financiari de activitate. 
2. PARTE DE PROIECTARE 
2.1. Ananiza SWOT al Eurolines
2.2. Planificarea serviciuli de marketing a ÎM Eurolines
2.3. Analiza şi calcularea rutei internaţionale de călători propusă pentru perfecţionare
2.4. Elaborarea orarului de circulate a autocarului pe ruta Chişinău-Bremen 
2.5. Elaborarea graficului de muncă şi odihnă a conducătorilor auto 
2.6. Analiza condiţiilor de muncă şi elaborarea măsurilor de îmbunătăţire a conducătorului auto 
2.8. Cerinţe către mijlocul de transport. 
3. PARTEA ECONOMICĂ 
3.1 Calcularea indicatorilor economico-financiari după implimentarea măsurilor de proiectare. 
3.2 Calculul consumului total de compustibil. 
3.3 Calculul pentru uleiuri şi lubrifianţi. 
3.4. Cheltuieli pentru lucrări de reparaţii şi piese schimb 
3.5. Cheltuieli de regie  U.T.M. Tr.I. 2053 529 M
3.6. Cheltuieli totale ce revin la o rută
3.7. Calcularea indicatorilor-economico-financiari 
CONCLUZII 
BIBLIOGRAFIE

Metroul Bucuresti

1.Scurt istoric 
2.Metroul bucureştean in prezent 
3.Accesul in statiile de metrou 
4.Tarifele pentru calatoria cu metroul 
5.Probleme de functionare 
6.Dezvoltarea retelei de metrou 
7.Prioritatile metroului Bucurestean 
8.Impactul metroului asupra mediului inconjurator 
9.Avantaje ale folosirii metroului 

Particularităţi ale Transportului Rutier de Mărfuri + Prezentare Power Point

CUPRINS
1 INTRODUCERE ÎN MATERIA TRANSPORTULUI RUTIER 
2 TRANSPORTUL DE MĂRFURI ŞI BUNURI CONTRA PLATĂ 
3 TRANSPORTUL SPECIAL DE MARFĂ 
4 TRANSPORTUL DE MĂRFURI ŞI BUNURI CU AUTOBASCULANTA 
5 TRANSPORTUL DE MĂRFURI ŞI BUNURI CU AUTOVEHICULE SPECIALIZATE 

Transporturi Internaţionale

1 TRANSPORTUL RUTIER INTERN ŞI INTERNAŢIONAL DE MĂRFURI 
1.1 Apariţia transporturilor rutiere 
1.2 Evoluţia transporturilor rutiere 
1.3 Transportul rutier de mărfuri în România
1.4 Prezentarea societăţii 
1.5 Activitatea de transport intern şi internaţional 
2 CADRUL LEGAL ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI RUTIER DE MĂRFURI 
2.1 Reglementarea transportului rutier de mărfuri 
2.2 Măsuri de securitate a muncii privind mărfurile transportate 
2.3 Autorizaţia de transport rutier în interes propriu 
2.3.1 Condiţii necesare pentru eliberarea autorizaţiei de transport rutier in interes propriu 
2.3.2 Termenul de valabilitate al autorizaţiei de transport 
2.3.3 Eliberarea autorizaţiei 
2.3.4 Documentaţia necesară a obţinerii autorizaţiei 
2.3.5 Vizarea autorizaţiei 
2.3.6 Suspendarea autorizaţiei 
2.3.7 Anularea autorizaţiei 
2.4 Derularea operaţiunilor de import – export din punctul de vedere al transportului 
3 CONTRACTUL DE TRANSPORT 
3.1 Definirea noţiunii 
3.2 Natura şi fundamentul juridic al contractului de transport 
3.3 Tariful şi taxa de transport 
3.4 Forma contractului de transport 
3.5 Încheierea şi executarea contractului de transport 
3.6 Răspunderea cărăuşului 
4 CONCLUZII ŞI PROPUNERI PRIVITOARE LA EVOLUŢIA TRANSPORTURILOR RUTIERE DE MĂRFURI ÎN ROMÂNIA 
4.1 Concluzii şi propuneri pentru eficientizarea activităţii de transport de marfă la SC 
BIBLIOGRAFIE

Sisteme de Transport

1.Trasarea cu ajutorul metodei „axei zerourilor”
2.Calculul elementelor curbelor circulare din planul de situatie
3.Procentul de curbe,raza medie,curba medie
4.Metode de comparare a variantelor
5.Calculul volumelor de terasamente
6.Miscarea terasamentelor
7.Calculul investitiilor si analiza tehnico-economica a traseelor

Transport Multimodal

1.1.Adaptarea elementelor de proiectare la numărul personal
1.2. Calculul sarcinii maxime zilnice de transportat
1.3.Elaborarea programului cadru de derulare a traficului de containere Asupra distribuţiei containerelor între terminalele de transport şi beneficiari Şerban Raicu,Eugen Roşca
2.Proiectarea sistemului de transport rutier pentru acumularea si distribuţia containerelor
2.1.Particularitaţile serviciului de camionaj
2.2.Stabilirea programului de lucru al parcului activ auto
2.3.Alegerea şi calculul parcului de autocamioane platformă
2.4.Indicatorii transportului rutier
3.Proiectarea terminalelor de transport combinat auto-cale ferată pentru containere
3.1.Elementele terminalului de transport combinat auto-cale ferată pentru containere
3.2.Schiţa planului de situaţie a terminalului de transport
3.3.Calculul elementelor terminalului de transport
3.3.1 Calcului frontului feroviar de încărcare-descărcare
3.3.2 Lungimea frontului rutier
3.3.3 Calculul suprafeţei de depozitare a containerelor
3.3.4. Proiectarea legăturilor feroviare şi rutiere cu terminalul de transport
3.3.5. Calculul suprafeţei de manevră şi garare a parcului auto
3.4. Alegerea şi calculul mijloacelor de manipulare a containerelor în interiorul terminalului
3.5.Proiectarea corpului de clădire ale terminalului de transport
3.6.Calculul indicatorilor tehnico-economici
4.Organizarea circulaţiei trenurilor de containere
4.1.Stabilirea orelor de plecare şi sosire a trenurilor navetă
4.2.Schiţa planului de situaţie a terminalului de transport
4.3.Calculul parcului de vagoane
4.4.Calculul indicatorilor specifici
5.Indicatorii transportului combinat auto-cale ferata de containere
Memoriu Tehnic

Vagoane Cisterna

I. Descrierea vagonului cisternă
II. Defectele şi repararea vagoanelor cisternă
II.1 Repararea recipientelor vagoanelor cisternă
II.2 Calibrarea cisternelor de la vagoanele cisternă
Bibliografie
Anexe

Proiectarea unui Sistem de Transport Fluide de la Sonda la Rafinarie

I. Calculul hidraulic al conductei de alimentare cu apă; alegerea pompelor;
II. Calculul hidraulic al conductelor de evacuare a gazelor;
III. Determinarea programului optim de evacuare a ţiţeiului de la parcurile separare (pe considerente energetice);
IV. Bilanţul termic al depozitului central;
V. Proiectarea conductei de transport de la depozitul central la rafinărie ;
V.1. Calculul hidraulic;
V.2. Calculul termic;
V.3. Calculul mecanic;
Concluzii şi propuneri.
Bibliografie.

Dinamica Accidentelor Rutiere

1 Bazele teoretice ale dinamicii autovehiculelor
1.1 Cauzele accidentelor de circulaţie
1.2 Siguranţa circulaţiei rutiere
1.2.1 Elemente de securitate privind autovehiculul
1.2.2 Elemente de securitate privind calea rutieră
1.2.3 Elemente de securitate privind conducătorul auto
1.3 Omul – factor integrator al sistemului ergonomic: om-vehicul-mediu de deplasare
2 Conducătorul auto. Pietonul
2.1 Conducătorul auto
2.1.1 Capacitatea de efort fizic
2.1.2 Percepţia
2.1.3 Raţionamentul
2.1.4 Decizia
2.1.5 Emotivitatea
2.1.6 Întârzierea fiziologică
2.1.7 Întârzierea la frânare
2.1.8 Examinarea medicală şi testarea conducătorilor de autovehicule şi a persoanelor care doresc să deţină permis de conducere auto
2.2 Pietonul
3 Dinamica accidentelor de circulaţie
4 Elemente din dinamica autovehiculului
4.1 Forţele care acţionează asupra roţii
4.1.1 Forţele care acţionează asupra roţii conduse
4.1.2 Forţele care acţionează asupra roţii antrenate
4.1.3 Forţele care acţionează asupra roţii frânate.
4.2 Interacţiunea dintre pneu şi calea de rulare
4.2.1 Suprafaţa de contact dintre pneu şi cale
4.2.2 Mişcarea relativă dintre pneu şi cale
4.2.3 Presiunea normală pe suprafaţa de contact dintre pneu şi cale
4.3 Influenţa condiţiilor de drum şi a interacţiunii pneu-cale asupra siguranţei traficului
4.3.1 Maneabilitatea autovehiculelor
4.3.2 Maneabilitatea autovehiculelor la mersul rectiliniu
4.3.3 Stabilitatea longitudinală la urcare
4.3.4 Stabilitatea la coborârea pantei.
4.3.5 Stabilitatea transversală.
4.4 Rezistenţa la rulare.
4.4.1 Rezistenţa la rularea roţilor.
4.4.2 Rezistenţa aerului.
4.4.3 Rezistenţa datorită pantei
4.4.4 Rezistenţa la demarare
4.5 Frânarea autovehiculului
5 Expertizarea evenimentului rutier
5.1 Introducere în analiza accidentelor de circulaţie
5.1.1 Urme la locul accidentului
5.1.2 Urmele pneurilor
5.1.3 Urme de contact
5.1.3.1 Direcţia de deplasare
5.1.3.2 Poziţia autovehiculelor în momentul impactului
5.1.3.3 Traiectoriile autovehiculului după impact.
5.1.3.4 Tipul autovehiculului.
5.1.3.5 Starea dinamică a autovehiculului înaintea impactului
5.1.4 Urme provenite prin proiectare
5.1.4.1 Părţi componente desprinse din autovehicule
5.1.4.2 Părţi desprinse din încărcătura autovehiculelor
5.1.5 Urme de lichide
5.1.6 Repartizarea urmelor la locul accidentului
5.1.7 Fotografia judiciar operativă.
5.1.8 Noţiuni de topografie anatomică şi de medicină legală
5.1.9 Studiul impactului autovehicul – pieton
5.2 Determinarea vitezei autovehiculului cu ajutorul diagramei tahograf
5.2.1 Determinarea vitezei iniţiale după urmele de frânare
5.2.1.1 Determinarea vitezei iniţiale, frânare cu toate roţile, urmele de frânare continui, profilul longitudinal al drumului înclinat
5.2.1.2 Calculul vitezei iniţiale în cazul în care autovehiculul frânat parcurge mai multe porţiuni de drum cu rezistenţe la rulare
5.3 Timpul de oprire
5.4 Spaţiul de oprire
6 Metodologia întocmirii expertizei tehnice auto.
6.1 Stabilirea obiectului expertizei tehnice auto
6.2 Studierea materialului necesar efectuării expertizei tehnice
6.3 Analiza zonei producerii evenimentului rutier
6.4 Raportul de expertiză tehnică auto
6.4.1 Conţinutul raportului de expertiză tehnică.
6.5 Raporturi de expertiză tehnică
Concluzii finale
Bibliografie

Serviciile de Transport International şi Dezvoltarea lor în Economia României

INTRODUCERE. 
1.COMERŢUL INTERNAŢIONAL DE SERVICII DE TRANSPORT
1.1 Rolul şi importanţa transporturilor, clasificare
1.1.1 Transporturile şi importanţa acestora
1.1.2 Clasificare
1.2 Serviciile de transporturi internaţionale, istoric
2.ASPECTE DEFINITORII PRIVIND TRANSPORTUL INTERNAŢIONAL 
2.1 Tipuri de transport în traficul internaţional
2.1.1 Transportul rutier
2.1.2 Transportul maritim.
2.1.3 Transportul feroviar
2.1.4 Transportul aerian
2.2 Reglementări şi instituţii în traficul rutier internaţional de mărfuri 
3.EVOLUŢIA ŞI LOCUL SERVICIILOR DE TRANSPORT INTERNAŢIONAL PE PLAN MONDIAL.
3.1 Turismul internaţional – serviciu complex. Delimitări conceptuale 
3.2 Funcţiile şi caracteristicile turismului internaţional
3.3 Liberalizarea comertului international cu servicii.
4.SERVICII DE TRANSPORTURI INTERNATIONALE IN ECONOMIA ROMANIEI
4.1 Infrastructura în transporturi
4.2 Dezvoltarea serviciilor de transport rutier
4.2.1 Reţeaua rutieră
4.2.2 Transportul rutier de mărfuri
4.2.2.1 Moduri de transport şi destinaţii
4.2.2.2 Tipuri de autovehicole şi capacităţi de transport
4.2.3 Transportul rutier de pasageri
4.3 Transportul feroviar
4.4 Transportul aerian
4.5 Transportul maritim si fluvial 
CONCLUZII.
BIBLIOGRAFIE.

Portul Maritim

1 Locul, rolul şi importanţa administrării eficiente a activităţilor economice ale unităţii portuare
2 Structura şi funcţiile portului maritim
3 Evoluţia concepţiei asupra funcţiilor portului

Sistem de Transport

PREFATA
I Analiza cadrului legislativ (condiţii, restricţii, oportunităţi) 
1.1 Legea 31/1990 Legea privind societăţii comerciale 
1.1.1 Dispoziţii generale 
1.1.2.Costituirea societăţilor comerciale 
1.1.3 Funcţionarea societaţii comerciale
1.2 Legislatie regim TIR 
1.2.1 ORDIN nr 431 din 30 ianuarie 2007 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR 
1.3 Asigurarea CMR 
1.4 Legea nr.141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României 
1.4.1 Domeniul de aplicare si definitii 
1.4.2. Ordinul nr. 7923 din 13 decembrie 2005 privind implementarea Amendamentului nr. 25 la Convenţia Vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR 
II Identificarea, descrierea şi analiza diagnostic a sistemului de transport actual 
2.1. Prezentarea organizatiei 
2.2. Proiectare şi dezvoltare 
2.3. Organigrama firmei 
2.4. Fisa postului 
2.5. Program transport 
2.6. Calculul profitului unei curse externe 
2.7. Amplasarea si schita firmei 
III Evaluarea cererii de transport (inclusiv determinarea fluxurilor potenţiale de transport prin diagrama Origine - Destinaţie, cu referire la condiţiile demografice, sociale şi economice) 
IV Proiectarea reţelei de transport (inclusiv stabilire şi proiectare amenajări pentru staţii şi capete de traseu) 
4.1. Retea de transport 
4.2. Prezentarea generala a autovehiculului
4.3. Calculul capabilitǎţii tehnologice pentru deservirea tehnicǎ a automobilelor cu capacitate de 20 tone 
4.4. Calculul capabilitǎţii tehnologice pentru deservirea tehnicǎ a automobilelor cu capacitate de 3,5 tone 
4.5. Analiza SWOT 
4.6. Curse de transport 
V Programului de transport 
5.1. Executarea contractului de transport 
5.2. Foaia de parcurs 
5.3. Program transport
5.4. Utilizarea tahografelor şi dispozitivelor de limitare a vitezei 
VI Determinarea structurii firmei
6.1. Organigrama firmei 
6.2. Faze ale procesului de elaborare a strategiei la diverse niveluri din organigrama 
VII Analiza economică a activităţii desfăşurate de firmă ( consumuri, costuri, venituri, beneficii, investiţii, amortismente, plan de dezvoltare şi diversificare a activităţii) 
7.1. Analiza costurilor cu carburantii
7.2 Bilantul si Cont de Profit şi Pierderi la data de 31 decembrie 2007 
BIBLIOGRAFIE 

Arborele Cotit

1. Părţi mobile ale mecanismului motor 
1.1. Pistonul 
1.2. Bolţul
1.3. Segmenţii 
1.4. Biela
1.5. Arborele cotit 
1.6. Volantul
2. Întreţinerea, defecte şi repararea organelor mobile ale mecanismului motor 
2.1. Întreţinerea organelor mobile
2.2. Defecte ale organelor mobile 
2.3. Repararea organelor mobile 
3. Arborele cotit
3.1. Rolul arborelui cotit şi cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească 
3.2. Descrierea constructivă a arborelui cotit 
3.3. Forme (tipuri) de arbori cotiţi 
3.4. Materiale folosite pentru construcţia arborelui cotit
4. Defecte, întreţinere şi recondiţionarea arborelui cotit
4.1. Condiţii de reformare 
4.2. Tehnologia de recondiţionare a defectelor
4.3. Înlocuirea semicuzineţilor arborelui cotit 
4.4. Echilibrarea arborelui cotit 
4.5. Controlul arborelui cotit 
Bibliografie

Transport Multimodal

Tema proiectului 
1. Adaptarea datelor la numărul de ordine, calculul sarcinii zilnice de transport şi elaborarea programului cadru de derulare a terminalului de containere 
2. Proiectarea sistemului de transport rutier pentru acumularea şi distribuţia containerelor 
3. Proiectarea termianlului de transport combinat auto-cale ferată pentru containere 
4. Calculul programului cadru de derulare a traficului de containere pe calea ferată 
5. Calculul şi analiza indicatorilor de performanţă ai transportului combinat auto-cale ferată de containere 
Memoriu tehnic 
Anexe
Bibliografie  

Depozitarea şi Distribuirea Ţesăturilor

I.Identificarea produsului
1.1 Caracteristici generale ale produsului
1.2 Elemente de gabarit ale produsului
1.3 Domenii de utilizare
1.4 Potentiala piata de desfacere
1.5 Modalitati de distributie
II.Identificarea locatiei care pote fi utilizata pentru realizarea unui deposit zonal
2.1 Identificarea orasului si justificarea alegerii acestuia
2.2 Identificarea locatiei la nivelul localitatii care poate fi utilizata pentru amplasarea depozitului
2.3 Justificarea alegerii locatiei respective
2.4 Analiza criteriala pentru alegerea amplasarii optime
III.Proiectarea structurii microspatiale a depozitului
3.1 Proiectarea utilizarii spatiului(amplasare spatiu depozitare; parcari; domenii acces; amplasament rampe descarcare/incarcare)
3.2 Stabilirea fluxului de material, fluxului de personal si a fluxului informational
IV.Modalitati de aranjare a marfii in depozit, rafturi, spatii acces, mijloace de transfer si transport utilizate.
V.Organizarea fortei de vanzare si a parcului logistic (determinarea necesarului de agenti de vanzari si modul de organizare a acestora si determinarea necesarului de mijlmeoace de transport si eventual justificarea pentru acestea).
VI.Realizarea unei retele optime de transport pentru acoperirea zonei de distributie stabilite.

Probleme de Transport Unicriteriale şi Multicriteriale

1. Probleme de transport
1.1 Formularea problemei de transport dupǎ criteriile cost şi timp 
1.1.1 Formularea problemei de transport dupǎ criteriul cost 
1.1.2 Modelul deschis al problemei transportului 
1.1.3 Formularea problemei de transport dupǎ criteriul timp 
1.2 Metode de determinare a unui plan de transport 
1.2.1 Noţiuni introductive 
1.2.2 Metoda colţului nord-vest 
1.2.3 Metoda elementului minim 
1 3 Utilizarea metodei potenţialelor pentru rezolvarea problemei de transport de tip cost 
1 3 1 Descrierea algoritmului metodei potenţialelor pentru rezolvarea problemei de transport de tip cost
1.3.2 Fundamentatea teoreticǎ a metodei potenţialelor 
1.3.3 Degenerarea în problema transportului 
1.3.4 Convergenţa algoritmului 
1.3.5 Cazul maximului 
1.3.6 Restricţii cu inegalitǎţi 
1.4 Utilizarea metodei potenţialelor pentru rezolvarea problemei de transport de tip timp 
1 4 1 Descrierea algoritmului metodei potenţialelor pentru rezolvarea problemei de transport de tip timp 
2. Probleme de transport bicriteriale şi multicriteriale de tip cost
2.1 Exemple de probleme de transport bicriteriale şi multicriteriale de tip cost 
2.2 Utilizarea metodei potenţialelor pentru rezolvarea problemei de transport bicriteriale de tip cost 
2.3 Utilizarea metodei potenţialelor pentru rezolvarea problemei de transport multicriteriale de tip cost 
3. Probleme de transport bicriteriale şi multicriteriale de tip mixt. Probleme de transport bicriteriale de tip timp
3.1 Exemple de probleme de transport bicriteriale şi multicriteriale de tip mixt 
3.2 Utilizarea metodei potenţialelor pentru rezolvarea problemei de transport bicriteriale de tip timp-cost 
3.3 Utilizarea metodei potenţialelor pentru rezolvarea problemei de transport bicriteriale de tip cost-timp 
3 4 Utilizarea metodei potenţialelor pentru rezolvarea problemei de transport bicriteriale de tip timp-timp 
4. Aplicaţie practicǎ 
Bibliografie

Auto Progresiv Service

Introducere
I. Descrierea firmei 
II. Echipamente, utilaje şi schema intreprinderei 
III. Echipa de management 
IV. Prezentarea produsului sau a serviciului 
V. Analiza pieţii 
VI. Obiective 
VII. Strategia firmei 
VIII. Informaţii financiare 
IX. Construcţia sist. de direcţie 
X. Concluzie 
Bibliografie 

Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze

Argument 
1.Calculul - Indicatorilor tehnico-economicii 
2.Metode de îmbunătăţire a indicatorilor 
3.Calculul costurilor de exploatare 
4.Fişa tehnologică 
Bibliografie

Proiectarea Tehnologica a ITA

Întroducere.
I. Selectarea datelor initiale si normative 
II.1. Corectarea normativelor periodicitătilor RT si parcursului RK
II.2 Determinarea indicatorilor tehnici de exploatare a parcului de autovehicule
II.3 Determinarea programului de productie de RT si diagnosticare.
III. Determinarea volumului anual de lucru la RT si RC
III.1 Corectarea normativelor manoperei RT si RC 
III.2 Determinarea volumului anual de lucru la RT si RC 
III.3 Determinarea volumului anual de lucru la RT si RC pe tipuri de sectoare de producere
III.4 Determinarea volumului anual de lucru a lucrărilor auxiliare 
IV. Determinarea numărului de posturi pentru RT si diagnosticare si RC
V. Determinarea numărului de muncitori productivi si auxiliari si numărul de personal tehnico-ingineresc

Echipamenul Electric Auto

I. Generalităţi 
II. Instalaţia electrică de climatizare
III. Bricheta electrică 
IV. Instalaţia electrică a electroventilatorului radiatorului din sistemul de răcire al motorului 
V. Echipamente radio, casetofoane şi televizoare pentru automobile
VI. Instalaţii de alarmă 
VII. Întreţinerea sistemului de condiţionare a aerului
VIII. Defecte, cauze şi modul de remediere 
Bibliografie 

Efectuarea Transportului de Marfă Mulţimodal

ARGUMENT
1.DEFINIŢII, AVANTAJE ŞI CLASIFICAREA TRANSPORTULUI MULTIMODAL
2.AVANTAJELE TRANSPORTULUI MULTIMODAL 
3.REALIZAREA TRANSPORTUL MULTIMODAL PRIN TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI
4.MODALITĂŢI TEHNICE DE REALIZARE A TRANSPORTURLUI MULTIMODAL 
BIBLIOGRAFIE

Sistemul de Frânare

Argument
1. CARACTERISTICI TEHNICE 
2. DESTINAŢIA, CONDIŢIILE IMPUSE ŞI CLASIFICAREA SISTEMELOR DEFRÂNARE
2.1 DESTINAŢIA SISTEMULUI DE FRÂNARE 
2.2 CONDIŢII IMPUSE SISTEMULUI DE FRÂNARE 
2.3 CLASIFICAREA SISTEMELOR DE FRÂNARE
3.CONSTRUCŢIA ŞI FUNCŢIONAREA FRÂNELOR PROPRIU – ZISE 
3.1 FRÂNELE CU TAMBUR ŞI SABOŢI INFERIORI 
3.2 FRÂNELE CU DISC 
3.3 FRÂNELE SUPLIMENTARE 
4. MECANISMELE DE ACŢIONARE ALE SISTEMULUI DE FRÂNARE 
4.1 ACŢIONAREA MECANICĂ A FRÂNELOR 
4.2 ACŢIONAREA HIDRAULICĂ A FRÂNELOR 
5. DIAGNOSTICAREA SISTEMULUI DE FRÂNARE 
5.1 CONTROLUL ETANŞEITĂŢII CILINDRULUI ETRIER 
5.2 CONTROLUL ETANŞEITĂŢII SERVOFRÂNEI
5.3 CONTROLUL JOCULUI DINTRE GARNITURILE DE FRÂNĂ ALE SABOŢILOR ŞI TAMBURUL DE FRÂNĂ SPATE ( SISTEM CLASIC ) 
6. REPARAŢII ALE SISTEMULUI DE FRÂNARE 
6.1 DEMONTAREA, REPARAREA ŞI REMONTAREA POMPEI CENTRALE DE FRÂNĂ 
6.2 DEMONTAREA, REPARAREA ŞI REMONTAREA ETRIERULUI DE FRÂNĂ FAŢĂ 
7. MOD DE LUCRU
Bibliografie

Determinarea Tehnologiei Organizării Lucrului Mijloacelor de Transport

1. Introducere
2. Sarcina
3. Elaborarea proiectului
3.1. Caracteristica generală al materialului rulant al întreprinderii
3.2. Aprecierea autovehiculului în corespundere cu condiţiile necesare de transport a mărfii indicate în variantă şi cerinţele de circulaţie prin ţările de tranzit şi destinaţie
3.3. Caracteristica încărcăturii. Alegerea tarei pentru transportarea încărcăturii.
3.4. Etapele de încărcare-descărcare
3.5. Determinarea traseului de deplasare şi a punctelor vamale de trecere
3.6. Întocmirea graficului de circulaţie a autovehiculului şi devizul de lucru al conducătorului auto
3.7. Calculul indicilor tehnico-exploataţionali ai procesului de transport
3.8. Calculul indicilor economici
4. Concluzii
Bibliografie

Logistica la S.C.

1 Prezentare generală
1.1 Istoric 
1.2 Obiect de activitate 
1.3 Sediul, filiale, puncte de lucru 
1.4 Organigrama
1.5 Oferta organizaţiei 
1.6 Elemente de micromediu şi macromediu 
2 Descrierea procesului logistic
2.1 Definirea conceptului de logistică 
2.2 Componentele logisticii 
2.2.1 Logistica aprovizionării de la furnizor 
2.2.2 Logistica internă – traseul mărfurilor în interiorul firmei 
2.2.3 Logistica externă -distribuţia, canalul de distribuţie a activităţilor specifice 
3 Metode, stategii de îmbunătăţire a logisticii întreprinderii 
Bibliografie