Studierea şi evaluarea activităţii antivirale, imunomodulatoare şi interferonogene a Pacovirinei

INTRODUCERE...........................................................
1. SUBSTANŢE CHIMICE CU ACŢIUNE ANTIVIRALĂ,
IMUNOMODULATOARE ŞI INTERFERONOGENĂ................
1.1 Produse medicamentoase cu activităţi antivirale, imunomodulatoare şi
interferonogene......
1.2 Saponinele: substanţe biologic active de origine vegetală – surse reale pentru
obţinerea produselor medicamentoase cu acţiune antivirală, imunomodulatoare şi interferonogenă.......
1.3 Produse medicamentoase cu acţiune antivirală, imunomodulatoare şi
interferonogenă utilizate în tratamentul şi profilaxia hepatitei virale B, infecţiei cu herpesvirusuri, gripei şi HIV......................................................................................
1.4 Concluzii la capitolul 1..........................
2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE...........
2.1 Materiale, modele de studiu...........................
2.2 Metodele de cercetare aplicate.............
3. REZULTATELE STUDIULUI ACTIVITĂŢII ANTIVIRALE ŞI
IMUNOMODULATOARE A PACOVIRINEI, REALIZAT PE MODELE DE
INFECŢII CU VIRUSURI ADN şi ARN............................................................................
3.1 Studierea şi evaluarea activităţii antivirale şi imunomodulatoare a pacovirinei, obţinute după o tehnologie avansată............
3.2 Rezultatele studiului activităţii antivirale şi imunomodulatoare a pacovirinei în tratamentul hepatitei virale B acute.......................................................................
3.3 Evidenţierea şi evaluarea activităţii antivirale a pacovirinei în tratamentul infecţiei cu herpes simplex virus.........
3.4 Studierea şi evaluarea activităţii antivirale a pacovirinei întru profilaxia gripei............
3.5 Studierea şi evaluarea activităţii antivirale şi imunomodulatoare a pacovirinei la pacienţii infectaţi cu HIV...............
3.6 Evidenţierea şi evaluarea activităţii interferonogene a pacovirinei în studii experimentale de laborator şi clinică....
4. STUDIEREA ŞI EVALUAREA CAPACITĂŢII DE REABILITARE A STATUSULUI IMUN LA PERSOANELE IMUNOCOMPROMISE.............................
4.1 Studierea şi evaluarea activităţii imunomodulatoare a pacovirinei la pacienţii cu deficit imun vaccinaţi contra hepatitei virale B.......
4.2 Studierea şi evaluarea dereglărilor imunităţii celulare la persoanele expuse radiaţiilor ionizante cu elaborarea unei metode originale de imunocorecţie..............
5. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE....
CONCLUZII GENERALE....
RECOMANDĂRI PRACTICE....
BIBLIOGRAFIE.........

Particularităţile controlului genetic al rezistenţei tomatelor la fuzarioza radiculară

1. CERCETĂRI CONTEMPORANE CU PRIVIRE LA UNELE OBIECTIVE DE BAZĂ ÎN GENETICA REZISTENŢEI TOMATELOR LA BOLI FUNGICE 
1.1. Bolile răspândite la tomate
1.1.1. Însuşiri biologice şi fitopatogene ale ciupercilor Fusarium
1.1.2. Manifestarea fuzariozelor la tomate
1.2. Evoluţia fitopatosistemelor şi strategiile de management ale bolilor de plante
1.2.1. Particularităţi ale interacţiunilor plantă x patogen x mediu
1.2.2. Rezistenţa tomatelor la temperatură nefavorabilă
1.2.3. Rolul enzimelor şi toxinelor în fitopatogeneză
1.3. Strategii genetico-moleculare de identificare şi creare ale genotipurilor de plante rezistente la patogeni
1.3.1. Tipuri de rezistenţă a plantelor la patogeni
1.3.2. Particularităţi de ereditare a caracterelor cantitative
1.3.3. Mecanisme moleculare ale interacţiunilor plantă x patogen
2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE 
2.1. Locul şi condiţiile de efectuare a experienţelor, materialul iniţial pentru cercetări
2.2. Izolarea, identificarea şi stabilirea patogenităţii ciupercilor
2.3. Determinarea activităţii β-glucozidazice, xilanazice şi endoglucanazice a fungilor Fusarium
2.4. Testarea putregaiului de rădăcină şi indicilor de producţie în condiţii de câmp. Evaluarea gradului de atac de fuzarioză radiculară.
2.5. Analiza moleculară a genotipurilor de tomate
2.6. Analiza genetico-statistică a datelor   
3. PARTICULARITĂŢI DE INTERACŢIUNE TOMATE X PATOGENI FUSARIUM SPP 
3.1. Componenţa speciilor de ciuperci care produc putregaiul de rădăcină la tomate. Nivelul de specificitate a fungului F. oxysporum var. orthoceras
3.2. Activitatea enzimatică a izolatelor F. oxysporum var. orthoceras şi reacţia genotipică a tomatelor
3.3. Interacţiuni tomate x FC Fusarium spp. la diferite condiţii de temperatură
3.4. Influenţa filtratelor de cultură Fusarium şi temperaturii nefavorabile asupra variabilităţii şi structurii populaţiilor de tomate
3.5. Reacţia genitorilor şi populaţiilor descendente perspective de tomate la temperatură stresantă  
4. ROLUL ACŢIUNILOR ŞI INTERACŢIUNILOR GENICE ÎN FORMAREA REZISTENŢEI LA FUZARIOZA RADICULARĂ ŞI A UNOR INDICI DE PRODUCTIVITATE LA TOMATE 
4.1. Acţiuni şi interacţiuni genice, implicate în heritabilitatea rezistenţei la fuzarioza radiculară
4.2. Acţiuni şi interacţiuni genice, implicate în heritabilitatea înălţimii plantelor de tomate, în ontogeneză
4.3. Corelarea acţiunilor şi interacţiunilor genice, implicate în heritabilitatea unor elemente de producţie şi rezistenţei la fuzarioza radiculară  
5. POLIMORFISMUL IMUNOLOGIC ŞI MOLECULAR AL UNOR GENOTIPURI ŞI POPULAŢII PERSPECTIVE DE TOMATE 
5.1. Rolul interacţiunilor genice în reacţia genotipurilor de tomate la filtratul de cultură F. oxysporum var. orthoceras
5.2. Rezistenţa genitorilor şi populaţiilor hibride descendente de tomate la FC F. oxysporum var. orthoceras pe fundalul de temperatură joasă stresantă
5.3. Polimorfismul ISSR la tomate şi corelarea acestuia cu rezistenţa la fuzarioza radiculară şi temperatură joasă  
CONCLUZII GENERALE

Controlul genetic al rezistenţei grâului de toamnă la patogenii care produc boli de rădăcină

1. CERCETĂRI CONTEMPORANE CU PRIVIRE LA GENETICA REZISTENŢEI GRÂULUI COMUN DE TOAMNĂ (TRITICUM AESTIVUM L.) LA BOLI FUNGICE 
1.1. Sensibilitatea grâului la boli fungice
1.1.1. Originea şi importanţa economică a grâului
1.1.2. Atacul grâului comun de toamnă de patogeni ai putregaiului de rădăcină
1.1.3. Rolul toxinelor şi enzimelor Fusarium spp
1.2. Variabilitatea ciupercilor fitopatogene, ca factor al pierderii rezistenţei plantelor
1.3. Particularităţi şi metodologii în crearea surselor de rezistenţă la putregaiul de rădăcină
1.4. Embrioculturile, ca obiecte de testare şi identificare a genotipurilor de păioase rezistente la boli
1.5. Importanţa materialului iniţial pentru crearea surselor de rezistenţă
1.6. Tipuri de rezistenţă şi mecanisme de interacţiune plantă x patogen
1.6.1. Tipuri de rezistenţă a plantelor la patogeni
1.6.2. Reacţii de răspuns al plantelor la patogeni
1.6.3. Rolul interacţiunilor plantă x patogen în formarea fitopatosistemelor
1.7. Aportul QTL în crearea bazei genetice a rezistenţei orizontale
1.8. Heritabilitatea rezistenţei culturilor cerealiere păioase la agenţii bolilor de rădăcină  
2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE 
2.1. Locul şi condiţiile de efectuare a experienţelor, materialul iniţial pentru cercetări
2.2. Izolarea, identificarea şi stabilirea patogenităţii ciupercilor
2.3. Testări în cultura embrionilor imaturi şi maturi de grâu
2.4. Determinarea activităţii β-glucozidazice a fungilor Fusarium
2.5. Cercetarea capacităţii imunomodulatorii a glicozidelor steroidice
2.6. Testarea putregaiului de rădăcină în condiţii de câmp
2.7. Analiza genetico-statistică a datelor
3. ROLUL GENOTIPURILOR DE TRITICUM AESTIVUM L. ASUPRA COMPONENŢEI SPECIILOR ŞI PATOGENITĂŢII IZOLATELOR DE FUNGI CARE PRODUC PUTREZIREA RĂDĂCINII ŞI BOLI ALE SPICULUI 
3.1. Putregaiul de rădăcină la grâu în condiţiile Republicii Moldova. Componenţa speciilor agenţilor cauzali. Impactul maladiei asupra unor elemente de productivitate
3.2. Analiza factorială a relaţiilor genotip de grâu x agenţi cauzali ai putregaiului de rădăcină
3.2.1. Interacţiuni genotip de grâu x filtrat de cultură
3.2.2. Interacţiuni genotip de grâu x toxină de Fusarium
3.3. Rolul genotipului de grâu comun de toamnă în manifestarea capacităţii patogene a agenţilor cauzali ai putregaiului de rădăcină
3.4. Repartiţia plantelor de grâu în clase fenotipice sub influenţa patogenilor care produc putregaiul de rădăcină
3.5. Activitatea β-glucozidazică a fungilor Fusarium, cu diferit grad de virulenţă  
4. REACŢIA GRÂULUI COMUN LA FILTRATELE DE CULTURĂ FUSARIUM SPP. IN VITRO ŞI IMUNOMODULAREA REZISTENŢEI 
4.1. Reacţia embrionilor imaturi de grâu pe medii cu filtrate de cultură Fusarium spp
4.2. Reacţia embrionilor maturi de grâu pe medii cu filtrate de cultură Fusarium spp
4.3. Reacţia plantelor integre de grâu la acţiunea filtratelor de cultură Fusarium spp
4.4. Specificitatea de interacţiune glicozidă steroidică x ciupercă Deyteromicetes
4.5. Specificitatea de interacţiune glicozidă steroidică x plantă de grâu
4.6. Rolul antistresant al unor glicozide steroidice
4.7. Reacţia efectelor genetice a grâului la acţiunea imunomodulatoare a Moldstimului 
5. HERITABILITATEA REZISTENŢEI GRÂULUI COMUN DE TOAMNĂ LA AGENŢII PUTREGAIULUI DE RĂDĂCINĂ 
5.1. Influenţa temperaturii asupra heritabilităţii rezistenţei grâului la F. oxyspoprum var. orthoceras
5.2. Influenţa temperaturii asupra heritabilităţii rezistenţei grâului la D. sorokiniana
5.3. Cercetarea indicilor genetici de bază implicaţi în heritabilitatea rezistenţei grâului la putregaiul de rădăcină şi unele boli foliare, în condiţii de câmp
5.3.1. Determinarea gradului de dominaţie a rezistenţei la fuzarioza radiculară
5.3.2. Influenţa factorului citoplasmatic asupra rezistenţei plantelor la hibrizii reciproci de grâu
5.3.3. Interacţiunile genice implicate în heritabilitatea rezistenţei grâului la boli fungice
5.4. Stabilirea capacităţii de donatori ai rezistenţei la liniile create de grâu
5.5. Indicii de rezistenţă şi producţie ai unor linii perspective de grâu comun de toamnă  
CONCLUZII GENERALE

Particularităţile teritoriale ale tranziţiei demografice

1. TRANZIŢIA DEMOGRAFICĂ: CONCEPT, EVOLUŢIE, METODE DE CERCETARE 
1.1. Evoluţia conceptului de tranziţie demografică
1.2. Baza metodologică şi informaţională a studierii tranziţiei demografice
1.3. Tipul tradiţional de reproducere, trăsăturile specifice
1.4. Declanşarea tranziţiei demografice în statele europene 
2. TRANZIŢIA DEMOGRAFICĂ
2.1. Populaţia în contextul modelului sud-est-european al desfăşurării tranziţiei demografice
2.2. Tranziţia mortalităţii
2.3 Tranziţia epidemiologică şi cauzele mortalităţii
2.4. Speranţa de viaţă a populaţiei şi schimbările survenite în urma tranziţiei demografice
2.5. Tranziţia natalităţii
2.6. Planificarea, mărimea şi structura familiei
2.7. Nupţialitatea şi divorţialitatea
2.8. Tranziţia structurii pe vârstă a populaţiei
2.9. Dinamica bilanţului natural şi efectivul numeric al populaţiei
2.10. Depopularea teritoriului  
3. DISCONTINUITĂŢI TERITORIALE ALE EVOLUŢIEI TRANZIŢIEI DEMOGRAFICE 
3.1. Evoluţia tranziţiei demografice în profil teritorial, cauzele discontinuităţilor regionale
3.2. Direcţiile principale ale tranziţiei demografice în mediul urban şi cel rural
3.3. Declinul demografic şi politica demografică ÎNCHEIERE
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Luminescenţa şi emisia undelor THz ale materialelor nanostructurate în baza compuşilor semiconductori

1. SITUAŢIA CURENTĂ ÎN STUDIEREA COMPUŞILOR SEMICONDUCTORI A3B5 CU APLICAŢI ÎN SPECTROSCOPIA THz, EMISIA DE ELECTRONI ÎN CÂMP, LUMINESCENŢA ŞI REZONANŢA PLASMONICĂ 
1.1. Generarea undelor terahertz de la suprafaţa semiconductorilor
1.2. Surse de terahertz în baza semiconductorilor A3B5
1.3. Rectificarea optică de la suprafaţă
1.4. Catodoluminescenţa în microscopul electronic cu baleiaj: aplicarea la structurile semiconductoare de dimensiuni mici
1.5. Semiconductoare A3B5 dopate cu pământuri rare: creşterea, proprietăţile şi fabricarea dispozitivelor elecroluminescente
1.6. Studiul rezonanţei plasmonice
1.7. Studiul emisiei cu efect de câmp  
2. METODE DE OBŢINERE ŞI CERCETARE A STRUCTURILOR POROASE PE BAZA SEMICONDUCTORILOR A3B5 
2.1. Fabricarea structurilor poroase prin metoda electrochimică
2.2. Iradierea structurilor semiconductoare poroase cu ioni de Kr+15 şi Xe+23
2.3. Doparea structurilor semiconductoare poroase cu metale de tranziţie şi pământuri rare
2.4. Caracterizarea materialelor prin metoda fotoluminescenţei
2.5. Catodoluminescenţa structurilor semiconductoare poroase
2.6. Caracterizarea materialelor prin emisia undelor terahertz
2.7. Metodica caracterizării punctelor metalice în prezenţa rezonanţei plazmonice de suprafaţ ă
2.8. Metodica caracterizării materialelor prin emisia de câmp  
3. LUMINESCENŢA STRUCTURILOR POROASE ALE COMPUŞILOR A3B5 ŞI ALE COMPOZITELOR LUMINOFORE PREPARATE ÎN BAZA LOR 
3.1. Spectroscopia catodoluminescenţei în nanostructuri de InP
3.2. Microanaliza catodoluminescenţei structurilor poroase GaP
3.3. Materiale nanocompozite în baza templatelor de GaP dopate cu Er3+ şi Eu3+ pentru aplicaţii optoelectronice
3.4. Materiale luminofore nanocompozite în baza templatelor de GaAs dopate cu Er3+ şi Eu3+
3.5. Caracterizarea catodoluminescenţei materialelor preparate în baza structurilor poroase de GaP dopate cu pământuri rare
3.6. Rezonanţa plasmonică de suprafaţă la nanoparticulele de Ag depuse în interiorul templatelor poroase de GaP  
PROPRIETĂŢILE NELINEARE ŞI EMISIA ELECTRONICĂ CU EFECT DE CÂMP ÎN COMPUŞII A3B5 POROŞI 
4.1. Tehnica de obţinere a membranelor poroase subţiri de InP
4.2. Studiul conductivităţii în membranele nanoporoase de InP şi a mobilităţii electronilor în aceste nanostructuri folosind spectroscopia terahertz
4.3. Efectul optic neliniar amplificat în membranele de InP (100)
4.4. Emisia terahertz în membrane de InP (111) poroase obţinute prin tratament electrochimic şi iradiere ulterioară cu ioni de gaze inerte (Kr, Xe) la energii mari
4.5. Emisia electronică cu efect de câmp în semiconductori cu bandă interzisă îngustă (InAs)  
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Sinteza şi proprietăţile derivaţilor noi ai 1H- imidazolului

1 ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL CHIMIEI 1H-IMIDAZOLULUI 
1.1 Sinteze noi pe baza 1H-imidazolului
1.2 Sinteza sărurilor imidazolice funcţionalizate 1,3-disubstituite
1.3 Proprietăţile fizice ale sărurilor imidazolice 1,3-disubstituite
1.4 Folosirea sărurilor imidazolice 1,3-disubstituite în sinteza organică  
2 SINTEZA ŞI PROPRIETĂŢILE DERIVAŢILOR NOI AI 1H-IMIDAZOLULUI 
2.1 Sinteza sărurilor noi ale imidazolului ce posedă grupări nitril
2.2 Proprietăţile catalitice ale sărurilor imidazolice sintetizate
2.3 Adiţia esterului metilic al acidului acrilic la izatine sub influenţa sărurilor imidazolilor N,N’-disubstituiţi şi a N,N- dimetilaminopiridinei
2.4 Reacţiile Kondakov şi Prince cu participarea sărurilor imidazolilor N,N´-disubstituiţi  
3 SINTEZA ŞI PROPRIETĂŢILE SĂRURILOR NOI ALE 1H- IMIDAZOLULUI CE POSEDĂ GRUPĂRI CARBOXIL 
3.1 Sinteza sărurilor de imidazoliu noi ce conţin gruparea carboxil
3.2 Săruri ale imidazoliului carboxi-funcţionalizate în calitate de catalizatori noi ai reacţiei Biginelli  
4 UTILIZAREA SĂRURILOR IMIDAZOLICE CA PRECURSORI ÎN SINTEZA COMPUŞILOR ORGANICI 
4.1 Sinteza nouă a 2-(1H-imidazolil)-1-aril-1-etanonelor
4.2 Sinteze noi şi proprietăţile izoconazolului şi econazolului  
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Structura glicozidelor steroidice şi fenolice din plantele Veronica chamaedrys

1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL CHIMIEI GLICOZIDELOR STEROIDICE ŞI FENILETANOIDICE ALE FAMILIEI SCROPHULARIACEAE 
1.1. Structura glicozidelor steroidice şi glicozidelor 3,4–dihidroxi–β–feniletanolului
1.2. Glicozidele steroidice ale speciilor familiei Scrophulariaceae
1.3. Glicozidele 3,4-dihidroxi-β-feniletanolului ale speciilor familiei Scrophulariaceae
1.4. Activitatea biologică a glicozidelor steroidice şi glicozidelor 3,4-dihidroxi-β-feniletanolului ale speciilor familiei Scrophulariaceae  
2. IZOLAREA GLICOZIDELOR STEROIDICE ŞI FENOLICE DIN VERONICA CHAMAEDRYS L 
2.1. Testarea preliminară a speciei Veronica chamaedrys L. la conţinutul glicozidelor steroidice şi fenolice
2.2. Obţinerea sumei de glicozide steroidice şi fenolice din specia Veronica chamaedrys L
2.2.1. Obţinerea sumei glicozidelor steroidice din seria furostanică din specia Veronica chamaedrys L
2.2.2. Obţinerea sumei glicozidelor steroidice din seria spirostanică din specia Veronica chamaedrys L
2.2.3. Obţinerea glicozidelor fenolice sumare din specia Veronica chamaedrys L
2.2.4. Izolarea glicozidelor steroidice şi fenolice din plantele Veronica chamaedrys L
2.2.5. Reacția de scindare completă în mediul acid a sumei de chamaedrozide
2.3. Individualizarea glicozidelor steroidice ale Veronica chamaedrys L
2.4. Individualizarea glicozidelor fenolice ale Veronica chamaedrys L
2.5. Identificarea geninelor şi monozaharidelor în glicozidele din specia Veronica chamaedrys L  
3. DETERMINAREA STRUCTURII CHIMICE ALE GLICOZIDELOR STEROIDICE ŞI FENOLICE DIN VERONICA CHAMAEDRYS L. 
3.1. Stabilirea structurii chimice a glicozidelor steroidice din seria spirostanului, furostanului şi 22,25–epoxifurospirostanului
3.1.1. Hidroliza acidă totală a chamaedrozidelor individuale
3.1.2. Structura chamaedrozidelor А, А1 şi A2
3.1.3. Structura chamaedrozidelor C, C1 şi C2
3.1.4. Structura chamaedrozidelor D şi D1
3.1.5. Spectrele IR, HR MS, 13C şi 1H RMN pentru chamaedrozidele A, A1, A2, C, C1, C2, D şi D1
3.1.6. Structura chamaedrozidelor din şirul furostanic şi 22,25-epoxi-(25S)-furospirost-5-en-3β,26-diol-[26-O-β-D-glucopiranozidei]
3.1.7. Scindarea legăturilor β-glicozidice din chamaedrozidele furostanice şi 22,25-epoxi-(25S)-furospirost-5-en-3β,26-diol-[26-O-β-D-glucopiranozidei] sub acţiunea fermenţilor
3.1.8. Spectrele IR, HR MS, 1H şi 13C RMN pentru chamaedrozidele B, E, E1, E2, F, F1
3.2. Stabilirea structurii chimice a glicozidelor fenolice
3.2.1. Structura chamaedrozidelor А', В', С' şi D'
3.2.2. Hidroliza acidă completă a chamaedrozidelor fenolice
3.2.3. Spectrele IR, HR MS, 1H şi 13C RMN pentru chamaedrozidele A', B', C' şi D'
4. ACTIVITATEA BIOLOGICĂ A CHAMAEDROZIDELOR 
4.1. Activitatea de reglare a creşterii şi dezvoltării a chamaedrozidelor
4.2. Activitatea imunomodulatoare a chamaedrozidelor CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Interesele geopolitice ale marilor puteri şi impactul lor asupra securităţii naţionale

1. INTERESELE GEOPOLITICE ALE MARILOR PUTERI ŞI IMPACTUL LOR ASUPRA SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA: ABORDĂRI ISTORIOGRAFICE 
1.1. Reconfigurarea structurii sistemului de relaţii internaţionale după încheierea Războiului Rece
1.2. Fundamentarea şi instituţionalizarea securităţii naţionale a Republicii Moldova
2. TRANSFORMĂRI GEOPOLITICE ALE RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE DUPĂ ÎNCHEIEREA RĂZBOIULUI RECE: REPERE TEORETICO-METODOLOGICE 
2.1. Redimensionarea intereselor geopolitice ale marilor puteri în condiţiile edificării sistemului internaţional postrăzboi rece
2.2. Situaţia geopolitică
3. ASIGURAREA SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA LA CONFLUENŢA RELAŢIILOR GEOPOLITICE DINTRE MARILE PUTERI 
3.1. Opţiuni de consolidare a securităţii politice a Republicii Moldova: aspecte geopolitice
3.2. Oportunităţi de fortificare a securităţii militare a Republicii Moldova în condiţiile extinderii ameninţărilor asimetrice
3.3. Politici de realizare a dimensiunii energetice a securităţii Republicii Moldova în contextul dependenţei de o singură sursă
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Particularităţile biologice şi comportamentul speciei Triturus vulgaris L. în Codrilor Centrali

1. BIOLOGIA, ECOLOGIA ŞI COMPORTAMENTUL AMFIBIENILOR CAUDAŢI (ANALIZA BIBLIOGRAFICĂ)
2. CARACTERISTICA ARIEI DE STUDIU. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE 
1.1. Caracteristica ariei de studiu
2.2. Materiale şi metode de cercetare
2.2.1. Cercetarea distribuţiei habitaţionale şi a frecvenţei indivizilor
2.2.2. Cercetarea migraţiilor şi a distribuţiei spaţiale a reproducătorilor
2.2.3. Studierea activităţii sezoniere şi diurne
2.2.4. Cercetarea structurii dimensionale, a coloritului nupţial şi a prolificităţii specieiî
2.2.5. Cercetarea ovopozitării, dezvoltării embrionare şi larvare a speciei
2.2.6. Estimarea densităţii larvelor şi a juvenililor
2.2.7. Cercetarea comportamentului nupţial  
3. VARIABILITATEA GEOGRAFICĂ, DISTRIBUŢIA SPAŢIALĂ, CRACTERISTICA MORFOLOGICĂ ŞI STRUCTURA POPULAŢIONALĂ A SPECIEI 
3.1. Arealul şi variabilitatea geografică a tritonului comun
3.2. Morfologia tritonului comun
3.2.1. Parametrii biometrici populaţionali
3.2.2. Particularităţile proporţiilor corpului
3.2.3. Coloritul tritonului comun
3.3. Structura habitaţională şi fenologia speciei
3.3.1. Structura habitaţională
3.3.2. Fenologia tritonului comun
4. PROCESUL REPRODUCERII ŞI COMPORTAMENTUL REPRODUCTIV AL TRITONULUI COMUN 
4.1. Particularităţile fenologiei reproducătorilor
4.2. Cromaţia nupţială şi caracterele sexuale secundare
4.3. Structura dimensională a reproducătorilor
4.4. Comportamentul reproductiv al speciei
4.4.1. Teritoriul individual şi comportamentul teritorial al masculilor
4.4.2. Atragerea şi curtarea femelelor de către masculi
4.4.3. Depunerea spermatoforului şi fecundaţia
4.5. Comportamentul nupţial: modalităţi de comunicare şi aspecte evolutive în cadrul speciilor genului Triturus
4.6. Canalele senzoriale şi mesagerii comunicaţiei sexuale ai caudatelor
5. PARTICULARITĂŢI ECOLOGICE ALE OVOPOZITĂRII, DEZVOLTĂRII EMBRIONARE ŞI LARVARE ALE SPECIEI 
5.1. Ovopozitarea. Particularităţile selectării staţiilor de reproducere şi a repartiţiei ouălor
5.2. Dezvoltarea embrionară şi stadiile ei caracteristice
5.3. Dezvoltarea larvară şi stadiile ei caracteristice
5.4. Ritmul de creştere şi dezvoltare larvară
CONCLUZII GENERALE

ARHITECTURA SISTEMELOR DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE

CAPITOLUL I
SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE (SGBD) 2
1.1 Obiectivele unui SGBD 2
1.2 Arhitectura SGBD-urilo 5
1.3 Evoluţia SGBD-urilor 11
CAPITOLUL II
ARHITECTURA ŞI FUNCŢIUNILE MAŞINILOR BAZE DE DATE 17
2.1 Maşini baze de date 17
2.2 Arhitectura maşinilor baze de date 19
CAPITOLUL III
MODELUL RELAŢIONAL 21
3.1 Scurtă descriere a modelului relaţional 21
3.2 Caracteristicile modelului relaţional 22
3.3 Operatorii modelului relaţional 22
CAPITOLUL IV
BAZE DE DATE DISTRIBUITE 24
4.1 Definiţie, obiective şi caracteristici generale 24
4.2 Arhitectura unui SGBDD 27
4.3 Gestiunea datelor distribuite 35
CAPITOLUL V
BAZE DE DATE ORIENTATE OBIECT 40
5.1 Caracteristicile fundamentale ale unui SGBDO 41
5.2 Arhitectura unui SGBDO 44
CAPITOLUL VI
BAZE DE DATE DEDUCTIVE 50
6.1 Caracteristicile bazelor de date inteligente 51
6.2 Arhitectura SGBDI 53
CAPITOLUL VII
APLICAŢIA PRACTICĂ. 55
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 61

Arhitectura sistemelor de calcul

1. Tema proiectului…………………………………………
2. Microprograme pentru instructiuni………………………
3. Descrierea semnalelor de comanda si microoperatiile….
4. Codificarea instructiunilor……………………………….
5. Codificarea dupa functie…………………………………
6. Bibliografie………………………………………………

Arborii si algoritmi folositi in protocoalele de rutare

Capitolul I - Introducere……..…………………………………………………….. 1
Capitolul II  Modelul multicast……………………………………………….….. 4
2.1 Istoria arborilor…………………………………………………………….. 7
2.2 Calcularea rutei multicast…………………………………………………... 8
2.3 Concepte si tehnologia DVMRP…………………………………………… 8
2.3.1 Conexiunile vecine…………………………………………………… 9
2.3.2 Anunţarea rutei sursei………………………………………………... 10
2.4 Cum alege DVMRP rutele……………………………………………….… 11
2.5 Tabelul de rutare si cel de expedieri……………………………………….. 11
2.6 Arborii  calea cea mai scurtă…………………………………………….. 12
2.7 Folosirea protocolului DVMRP……………………………………………. 13
2.7.1 Modurile DVMRP……………………………………………………. 13
2.7.2 Rularea DVMRP peste MOSPF……………………………………… 14
Capitolul III  Descrierea algoritmilor folosiţi în protocoalele de rutare…….… 15
3.1 Adresele multicast……………………………………………………….…. 16
3.2 Internet Group Management Protocol (IGMP)…………………………….. 18
3.3 Grupuri multicast…………………………………………………………... 19
3.4 Protocolul numărului de membri ai unui grup……………………………... 20
3.5 Internet Group Management Protocol (IGMP)  versiunea a doua………... 20
3.6 Multicast Forwarding Algorithms……………………………………….…. 22
3.7 Descrierea algoritmilor…………………………………………………….. 23
3.7.1 Flooding……………………………………………………………… 23
3.7.2 Spanning tree………………………………………………………… 23
3.7.3 Reverse Path Broadcasting (RPB)…………………………………… 24
3.7.4 Reverse Path Multicasting (RPM)…………………………………… 27
3.7.5 Core-Based Trees (CBT)…………………………………………….. 29
Capitolul IV  Descrierea protocolului DVMRP……………………………….… 32
4.1 Interfeţe tunel şi fizice……………………………………………………… 32
4.2 Operaţii de bază………………………………………………………….… 33
4.3 Funcţiile ruterului DVMRP………………………………………………… 34
4.4 Tabelul de rutare DVMRP……………………………………………….… 35
4.5 Tabelul de expediere DVMRP……………………………………………... 36
4.6 Ierarhia DVMRP…………………………………………………………… 37
4.6.1 Avantaje ale rutarii ierarhice multicast…………………………….… 37
4.6.2 Protocolul ierarhic DVMRP……………………………………….…. 38
4.7 Abordarea rutarii IP multicast……………………………………………… 39
4.8 Rutarea DVMRP…………………………………………………………… 40
4.9 Tunelarea ca strategie de tranziţie pentru rutarea IP multicast…………….. 43
4.10 Concluzii………………………………………………………………….. 43
Capitolul V  Implementarea protocolului DVMRP……………………………... 44
5.1 Descoperirea vecinilor…………………………………………………..…. 44
5.2 Localizarea sursei ……………………………………………………...…... 44
5.3 Rutele inferioare dependente………………………………………...……... 45
5.4 Expedierea indicată………………………………………………..……….. 46
5.5 Construcţia arborilor multicast…………………………………..………… 46
5.6 Curăţarea arborilor multicast…………………………………...…………... 47
5.7 Grefarea arborilor multicast…………………………………..……………. 48
5.9 Masajele probă……………………………………………………………... 49
5.9.1 Capabilităţile ruterului……………………………………………….. 50
5.9.2 Identificarea generaţiei…………………………………………….…. 53
5.9.3 Adresele vecinilor………………………………………………….… 53
5.9.4 Expirarea vecinului…………………………………………………... 54
5.9.5 Formatul pachetului probă…………………………………………… 54
5.9.6 Selectarea chestionarului desemnat de IGMP……………………... 55
5.10 Expedierea multicast……………………………………………………… 55
5.10.1 Expeditorul desemnat…………………………………………….…. 56
5.10.2 Determinarea interfeţei superioare………………………………….. 56
5.10.3 Determinarea listei interfeţei inferioare.………………………….… 56
5.11 Schimbarea rutei…………………………………………………………... 57
5.11.1 Agrearea (acceptarea) reţelei sursă……………………………….… 57
5.11.2 Ordonarea şi împachetarea rutei………………………………….…. 58
5.11.3 Metrica rutei………………………………………………………… 59
5.11.4 Dependenţele rutei………………………………………………….. 59
5.11.5 Trimiterea raporturilor de rută……………………………………… 60
5.11.6 Primirea raporturilor rutei…………………………………………... 60
5.11.7 Expirarea rutei………………………………………………………. 63
5.12 Curăţarea ……………………………………………………………….… 63
5.12.1 Reţele foaie……………………………………………………….…. 63
5.12.2 Reţele sursă……………………………………………………….… 64
5.12.3 Recepţionarea unei curăţări…………………………………………. 64
5.12.4 Trimiterea unei curăţări……………………………………………... 65
5.12.5 Retransmiterea unei curăţări………………………………………... 65
5.12.6 Formatul pachetului de curăţare…………………………………….. 66
5.13 Grefarea (alipirea)………………………………………………………… 67
5.13.1 Trimiterea unei grefe………………………………………………... 68
5.13.2 Recepţionarea unei grefe……………………………………………. 68
5.13.3 Formatul pachetului grefă ………………………………………….. 69
5.13.4 Trimiterea unei înştiinţări a grefei………………………………….. 69
5.13.5 Recepţia Graft Acknowledgement………………………………... 69
5.13.6 Formatul Graft Acknowledgement……………………………….. 70
5.14 Interfeţe…………………………………………………………………… 70
5.15 Tranziţiile interfeţei…………………………………………………….… 71

Aplicatii educationale interactive. Invatarea asistata pe calculator


Capitolul I  Invatarea asistata de calculator
I.1 Principii de bază ale învăţării asistate de calculator ………………………….. 25
I.1.1. Definirea invatarii asistate de calculator ……………………… 25
I.1.2. Concepte ale invatarii asistate de calculator ………………….. 29
I.1.3. Metode de invatare in instruirea asistată de calculator ………. 34
I.1.4 Avantaje si dezavantaje ale invatarii asistate de calculator ….. 45
I.2. Evolutia istorică a educatiei la distantă
I.2.1. Aparitia educatiei la distanta ………………………………….. 51
I.2.2. Tipuri de educatie la distantă …………………………………. 53
I.2.3. Trăsăturile principale ale acestei evolutii …………………….. 58
I.3. Învăţarea cu ajutorul web-ului
I.3.1. Geneza si evolutia Internetului ……………………………….. 59
I.3.2. Potentialul educational al Internetului ………………………... 62
I.3.3. Standarde, tactici, strategii, principii, metode ………………… 72
I.3.4. Ce este învăţarea prin web? …………………………………... 78
I.3.5. Modele de invatare prin Web …………………………………. 83
I.3.6. Profesorul şi rolul său în instruirea bazata pe web (WBT) …… 89
I.3.7. Probleme în implementare ……………………………………. 96

Capitolul II  Studiul asistat de calculator in invatamantul romanesc
II.1. Studiul asistat de calculator in invatamantul romanesc ………….. 99
II.2. Potentialul educatiei la distantă în cadrul social actual general …. 101
II.3. Sisteme de invatamant asistate de calculator  stadiul actual …… 107
II.3.1. Obiective …………………………………………………….. 107
II.3.2. Cadru conceptual …………………………………………….. 108
II.3.3. Institutii virtuale ……………………………………………... 109
II.3.4. Certificari on-line ……………………………………………. 111
II.3.5. Tipologii e-Learning …………………………………………. 112
II.3.6. Universitati virtuale ………………………………………….. 115
II.3.7. Factori care influenteaza succesul……………………............. 116
II.3.8. Avantaje ……………………………………………………… 117
II.4 Descrierea conceptuala  Sistem avansat de invatare la distanta …. 118
II.4.1. Justificarea tehnologiilor utilizate …………………………… 118
II.4.2. Descrierea generala a solutiei ……………………………….. 121
II.4.3. Structuri de cursuri …………………………………………... 122
II.4.4. Interfata cu utilizatorul ………………………………………. 125
II.5. Realizari e-Learning in invatamantul romanesc
II.5.1. Pachetul de programe "Course Builder" ……………………... 128
II.5.2. Site-ul Ť e-Invatamant ť …………………………………….. 129
II.6 Realizari in UPG Ploiesti
II.6.1. Pleia@d - Descriere generală ………………………………... 131
II.6.2. Obiective …………………………………………………….. 130
II.6.3. Instrumente Plei@d …………………………………………. 132
II.6.4. Mod de utilizare ……………………………………………… 132
II.6.5. Concluzii ……………………………………………………... 133
Bibliografie …………………...………………………………………………………. 134

Aplicatii Educationale Interactive. E-learning

Capitolul I
Invăţarea asistată de calculator
1.1. Principii de bază ale învăţării asistate de calculator
1.1.1. Definirea invatarii asistate de calculator
1.1.2. Concepte ale invatarii asistate de calculator
1.1.3. Metode de invatare in instruirea asistată de calculator
1.1.4. Avantaje si dezavantaje ale invatarii asistate de calculator
I.2. Evolutia istorică a educatiei la distantă
I.2.1. Aparitia educatiei la distanta
I.2.2. Tipuri de educatie la distanta
I.2.3. Trăsăturile principale ale acestei evolutii
I.3. Învăţarea cu ajutorul web-ului
I.3.1. Geneza si evolutia Internetului
I.3.2. Potentialul educational al Internet-ului
I.3.3. Standarde, tactici, strategii, principii, metode
I.3.4. Ce este învăţarea prin web?
I.3.5. Modele de învăţare prin web
I.3.6. Profesorul şi rolul său în instruirea bazata pe web(WBT)
I.3.7. Probleme in implementare
Capitolul II
II.1. Studiul asistat de calculator in invatamantul romanesc
II.2. Potentialul educatiei la distantă în cadrul social actual general
II.3. Sisteme de invatamant asistate de calculator – stadiul actual
II.3.1. Obiective
II.3.2. Cadru conceptual
II.3.3. Institutii virtuale
II.3.4 Certificari on-line
II.3.5. Tipologii e-Learning
II.3.6. Universitati virtuale
II.3.7. Factori care influenteaza succesul
II.3.8. Avantaje
II.4 Descrierea conceptuala – Sistem avansat de invatare la distanta
II.4.1. Justificarea tehnologiilor utilizate
II.4.2. Descrierea generala a solutiei
II.4.3. Structuri de cursuri
II.4.4. Interfata cu utilizatorul
II.5. Realizari e-Learning in invatamantul romanesc
II.5.1. Pachetul de programe "Course Builder"
II.5.2. Site-ul Ť e-Invatamant ť
II.6. Realizari in UPG Ploiesti
II.6.1. Pleia@d - Descriere generală
II.6.2. Obiective
II.6.3. Instrumente Plei@d
II.6.4. Mod de utilizare
Concluzii
Bibliografie

Aplicatii distribuite - aplicatie avand ca scop gestiunea unor conturi bancare

1. Aplicatii distribuite 1
1.1 Introducere 1
1.2 Arhitectura unei aplicatii distribuite 1
1.3 Modele de programare a aplicatiilor distribuite 3
1.3.1 Modelul client-server 3
1.3.2 Apelul procedurilor la distanta (RPC) 3
1.3.3 Programarea distribuita obiect-orientata 5
1.4 Modele de programare distribuita obiect-orientata 6
1.4.1 DCOM 6
1.4.2 Java RMI 7
1.4.3 Microsoft .NET 7
1.4.4 CORBA 8
2.Tehnologia .NET 10
2.1 Introducere 10
2.2 Prezentare generala 10
2.3 Caracteristici ale platformei .NET 13
2.3.1 Dezvoltarea multilimbaj 14
2.3.2 Platforma si independenta fata de procesor 15
2.3.3 Managementul automat al memoriei 16
2.3.4 Trasaturi ale CLR-ului (Common Language Runtime) 18
2.3.5 Biblioteca de clase .NET Framework 20
2.3.6 Dezvoltarea aplicatiilor client 21
2.3.7 Dezvoltarea aplicatiilor server 23
2.4 .NET Remoting 25
2.4.1 Domeniul aplicatiei 26
2.4.2 Functionarea .NET Remoting 27
2.4.3 Canale (Channels) 28
2.4.4 Sink-uri 29
2.4.5 Sink-uri de formatare 30
3 Arhitectura si descrierea functionala a aplicatiei 32
3.1 Prezentarea aplicatiei 32
3.2 Structura aplicatiei 33
3.3 Comunicatia intre clienti si server 34
3.4 Baza de date 35
3.5 Modulul server 37
3.6 Modulul client 38
3.7 Modulul functionar 41
4. Rularea aplicatiei 44
4.1 Compilarea si rularea aplicatiei 44
Concluzii 45
Bibliografie 46

Aplicatii cu privire la tehnicile de parcurgere a unui graf finit

Prefaţă 3
1 Structura de graf finit 5
1.1 Noţiuni introductive 5
1.2 Implementarea pe calculator a unui graf finit 14
1.3 Conexitate 20

2 Tehnici de parcurgere a grafurilor 27
2.1 Operaţii cu grafuri 27
2.2 Tehnici de parcurgere a grafurilor 31

3 Tare conexitate într-un graf finit 38
3.1 Conexitate într-un graf orientat 38
3.2 Tare conexitate 42
3.3 Drumuri minime în grafuri orientate 46

4 Algoritmi pentru prelucrarea grafurilor finite 47
Bibliografie.....

Aplicatii client - server pentru gestionarea activitatii policlinicii x

INTRODUCERE………………………………………………………………………………5
1. BAZE DE DATE RELAŢIONALE……………………………………………………..6
 NOŢIUNI GENERALE …………………………………………………………………...6
 ASPECTE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢELOR BAZELOR DE DATE ………………..7
 MĂSURĂRI ALE PERFORMANŢEI………………………………………………………..8
 FIŞIERELE ……………………………………………………………………………...9
 Descrierea modelelor de fişiere ………………………………………………10
 MOTORUL BAZEI DE DATE …………………………………………………………...11
 GRUPAREA DATELOR ………………………………………………………………...12
 ÎNTREŢINEREA BAZELOR DE DATE …………………………………………………...13
 Crearea copiilor de siguranţă ………………………………………………...13
 Corectarea unei copii de siguranţă greşite ……………………………….......14
 Refacerea în starea curentă a unei baze de date de pe o copie de siguranţă….14
 LOGAREA……………………………………………………………………………..15
 Crearea punctelor de control …………………………………………………16
 Schimbarea locaţiei bazei de date ……………………………………………16
 FOLOSIREA UNELTELOR BAZEI DE DATE ……………………………………………..16
   1.9.1.   Sfaturi pentru mărirea vitezei de încărcare …………………………………...18
                    1.10. OPTIMIZAREA ALOCĂRII MEMORIEI …………………………………………………18
                                 1.10.1. Optimizări la nivelul sistemului de operare …………………….....................18
    1.10.2. Cache pentru baza de date …………………………………………………....19
2. ARHITECTURA CLIENT – SERVER ………………………………………………..20
 ARHITECTURA CLIENT – SERVER (DATE GENERALE) …………………………………20
 Modelul „host – computer + terminale” şi SGBD multiuser…………………20
 Computere personale şi SGBD desktop………………………………………21
 Particularităţile şi avantajele arhitecturii „client – server”…………………...21
 ARHITECTURA CALCULELOR ÎN REŢEA………………………………………………..23
 Nivelul clientului ……………………………………………………………..24
 Nivelul serverului de aplicaţii ………………………………………………..25
 WEB- ACCES LA BAZE DE DATE ……………………………………………………….25
 Generalităţi……………………………………………………………………25
 Schema de lucru………………………………………………………………26
 Adresă de reţea………………………………………………………………..27
 Mediul de lucru al unui server………………………………………………..27
 SCENARII DE ACCES LA BD…………………………………………………………...28
 Conversia conţinutului BD în documentele statice…………………………...29
 Crearea dinamică a documentelor hypertext în baza conţinutului BD ………29
 Crearea DI pe baza unor SGBD-uri înalt productive prin limbajul SQL……..30
3. MIJLOACELE DE ELABORARE A BAZEI DE DATE…………………………….32
 WEB- PROGRAMARE: LIMBAJUL PHP…………………………………………………32
 Noţiuni de PHP……………………………………………………………….32
 Posibilităţile PHP…………………………………………………………………………...32
 Structura limbajului…………………………………………………………...33
 Variabile ……………………………………………………………………...35   
 Constante……………………………………………………………………...36
 Expresii……………………………………………………………………….37
 Funcţii………………………………………………………………………...41
 Referinţe……………………………………………………………………....44
 Avantajele PHP……………………………………………………………….45
 Neajunsurile PHP……………………………………………………………..46
 DESCRIEREA LIMBAJULUI STRUCTURAT DE INTERPELARE SQL……………………….46
 Noţiuni generale………………………………………………………………46
 Posibilităţile MySQL…………………………………………………………47
 MySQL ca soluţie a serverului bazei de date…………………………………47
 Componenţa limbajului MySQL……………………………………………...49
 Operaţii relaţionale. Comenzile de manipulare cu datele…………………….50
 Avantajele MySQL…………………………………………………………...54
 Neajunsurile MySQL…………………………………………………………54
4.   DESCRIEREA PROGRAMULUI……………………………………………………..59
         4.1.  STRUCTURA BAZEI DE DATE………………………………………………………….59
           4.2.   SCHEMA BLOC A PROGRAMULUI……………………………………………………...60
           4.3.   CREAREA ŞI DESCRIEREA TABELELOR………………………………………………..61
     5.   PARTEA ECONOMICĂ A PROIECTULUI………………………………………….69
           5.1.   PLANIFICAREA REŢEA………………………………………………………………..69
           5.2.   EVALUAREA ECONOMICĂ A PROIECTULUI……………………………………………79
           5.3.   CALCULUL EFICIENŢEI ECONOMICE…………………………………………………..82
           5.4.   EVALUAREA EFICACITĂŢII …………………………………………………………...84
     6.  PROTECŢIA MUNCII………………………………………………………………….85
         6.1.  CONTROLUL PROTECŢIEI MUNCII……………………………………………………..86
           6.2.   ANALIZA CONDIŢIILOR DE MUNCĂ…………………………………………………...87
           6.3.   CERINŢELE ERGONOMICE LA LOCUL DE MUNCĂ……………………………………...89
           6.4.   SEMNALIZAREA ANTIINCEDIARĂ……………………………………………………..90
           6.5.   CALCULAREA VENTILĂRII……………………………………………………………92
  ÎNCHEIERE………………………………………………………………………………….93
 BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………………………..94
 ANEXA 

APLICATII BAZATE PE COMPONENTE FOLOSIND TEHNOLOGIA CORBA

1. Introducere 5
2. Standardul CORBA 9
2.1 Modelul de referinta CORBA 9
2.1.1 Broker-ul de cereri de obiecte (ORB – Object Request Broker) 9
2.1.2 Serviciile de obiecte 10
2.1.3 Facilităţiile comune 10
2.1.4 Interfeţele de domenii 10
2.1.5 Interfeţe de aplicaţii 10
2.2 Componentele CORBA 11
2.2.1 Nucleul ORB 13
2.2.2 Clienţii 13
2.2.3 Implementarea obiect 14
2.2.4 Depozitul de interfeţe 14
2.2.5 Apeluri dinamice 14
2.2.6 Stub-uri idl 15
2.2.7 Interfaţa ORB 15
2.2.8 Skeleton-uri statice 15
2.2.9 Interfaţa pentru skeleton-urile dinamice 16
2.2.10 Adaptorul de obiecte 16
2.2.11 Referinţele la obiecte 16
2.3 Limbajul de definire al interfeţelor IDL 17
2.3.1 Reguli de bază în IDL 17
2.3.2 Modulul IDL 18
2.3.3 Tipuri primitive 18
2.3.3.1 Tipuri reale 19
2.3.3.2 Tipuri întregi 19
2.3.3.3 Tipul octet 19
2.3.3.4 Tipul string 20
2.3.3.5 Modificatorul const 20
2.3.4 Tipuri construite 20
2.3.4.1 Tipul enumerare 20
2.3.4.2 Tipul structură 21
2.3.4.3 Tipul union 22
2.3.4.4 Tipul interface 22
2.3.5 Alte construcţii IDL 26
2.3.5.1 typedef 26
2.3.5.2 Declaraţia anticipată 26
2.3.6 Tipurile container 26
2.3.6.1 Tipul sequence 27
2.3.6.1 Tipul tablou 27
2.3.7 Exceptiile 27
2.3.7.1 Tipul exception 27
2.3.7.2 Exceptiile standard 28
2.3.8 Tipul any 28
3. Dezvoltarea unei aplicaţii in CORBA 29
3.1 Etapele dezvoltării unei aplicaţii în CORBA 29
3.2 Definirea interfetei IDL si map-area ei in Java. 29
3.3 Diagrama de clasa 31
3.4 Diagrama de colaborare 32
3.5 Implementarea clasei servant si a serverului 32
3.6 Implementarea clasei client 37
3.7 Punerea in lucru 39
3.8 Implementarea componentei server HelloServer în C++ 40
3.8.1 Interfaţa şi map-area in C++ 40
3.8.2 Implementarea servantului si a serverului 41
4 Aplicatia practica 44
4.1 Cerinţe 44
4.2 Specificarea şi analiza orientată obiect 45
4.2.1 Tabelul cerinţelor 45
4.2.2 Diagrama cazurilor de utilizare 45
4.2.3 Diagramele de clase 47
4.2.4 Arhitectura 49
4.2.4.1 Diagrama de componente 50
4.2.4.2 Împărţirea pe pachete 51
4.3 Proiectarea (Orientată Obiect) 52
4.3.1 Diagramele de secvenţă 52
4.3.2 Diagrama de colaborare 54
4.4 Manual utilizator 54
5 Biliografie 57

APLICATII ALE XML IN BAZE DE DATE

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I 5
NOI MODELE DE DATE ŞI APLICATIILE LOR 5
1.1 INTEROGAREA WORLD-WIDE-WEB-ULUI 5
1.2 INTEGRAREA SURSELOR DE DATE ETEROGENE 6
1.3 NAVIGARE ÎN INTERNET 7
1.4 CUBUL DE DATE ŞI OLAP 8
1.5 NOI MODELE TRANZACTIONALE 8
1.6 OPTIMIZĂRI 9
CAPITOLUL II 12

MODELE DE REPREZENTARE A DATELOR NECONVENTIONALE 12
2.1 DEFINIREA CONCEPTULUI DE DATE NECONVENTIONALE 12
2.2 MODELUL SEMISTRUCTURAT ALE DATELOR 13
2.2.1 Conceptul de date semistructurate 15
2.2.2 Modelarea datelor semistructurate 16
2.2.3 Limbaje de interogare a datelor semistructurate 18
2.3 MPEG-21 – SUPORT PENTRU INTEGRAREA DATELOR ÎN APLICATII MULTIMEDIA DISTRIBUITE 19
2.3.1 Prezentare generală 19
2.3.2 Declararea elementelor digitale 22
2.3.3 Adaptarea continutului utilizând MPEG-21 26
CAPITOLUL III 29
XML CA BAZĂ DE DATE 29
3.1 ESTE XML-UL O BAZĂ DE DATE? 29
3.2 DATE ŞI DOCUMENTE 29
3.2.1 Documente centrate pe date 30
3.2.2 Informatii centrate pe documente 32
3.2.3 Date, documente şi baze de date 33
3.3 STOCAREA ŞI RECUPERAREA DATELOR 33
3.3.1 Maparea schemelor documentelor pe schemele bazelor de date 34
3.3.2 Limbaje de interogare 37
3.3.3 Stocarea datelor în baze de date native XML 40
3.3.4 Tipuri de date, valori nule, seturi de caractere 41
3.3.5 Generarea schemelor XML din scheme relationale şi invers 44
3.4 STOCAREA ŞI RECUPERAREA DOCUMENTELOR 47
3.4.1 Stocarea documentelor în sistemul de fişiere 47
3.4.2 Stocarea documentelor în BLOB-uri 47
3.4.3 Baze de date native XML 48
3.4.4 DOM-uri persistente (PDOM-uri) 62
3.4.5 Sisteme de management ale continuturilor 63
CAPITOLUL IV 64
CONSTRUIREA DOCUMENTELOR XML 64
4.1 SINTAXA XML 64
4.2 DESCRIEREA DE VOCABULARE NOI CU XML 64
4.3 AVANTAJELE DEFINITIEI TIPURILOR DOCUMENTULUI 65
4.4 COMBATEREA DEZAVANTAJELOR DEFINITIEI TIPURILOR DOCUMENTULUI 66
4.5 XML, DOAR UN ALT HTML? 67
4.6 STARTUL ÎN XML 69
4.7 DEFINIREA UNUI DOCUMENT XML CA ÎNTREG 70
4.8 PROLOGUL: DECLARATIA XML 74
4.9 DOCUMENTE AUTONOME 74
4.10 CONSTRUIREA PROLOGULUI UNUI DOCUMENT XML: DECLARATIA TIPULUI DOCUMENTULUI (DOCUMENT TYPE DECLARATION) 75
4.10.1 Crearea corpului documentului 76
4.10.2 Date caracter 76
4.10.3 Marcajul 77
4.10.4 Formarea structurilor logice în XML 77
4.10.5 Cum formează XML structurile fizice 78
4.10.6 Etichete de pornire şi etichete de încheiere 78
4.10.7 Normalizarea 79
4.10.8 Tipuri de elemente 81
4.10.9 Entităti neanalizate 82
4.10.10 Aplicatii din lumea reală 84
CAPITOLUL V 87
PREZENTAREA APLICATIEI 87
5.1 CERINTE HARDWARE 87
5.2 CERINTE SOFTWARE 88
5.3 FUNCTIONALITĂTILE APLICATIEI 88
5.4 PROIECTAREA BAZEI DE DATE 88
5.5 IMPLEMENTAREA CODULUI 91
5.6 MANUAL DE UTILIZARE 97
5.7 CONCLUZII 100
BIBLIOGRAFIE 102

Aplicatii ale transformatei radon in prelucarea imaginilor

INTRODUCERE: ………………………………………………………...............5
CAPITOLUL I: Transformata Slant Stacking (transformata)…...5
1.1La ce se foloseşte transformata Radon…………………………………6
1.2Definirea transformatei Radon  …………………………………...6
1.3Proprietăţile fundamentale ale transformatei Radon ...7
1.3.1Liniaritatea……………………………………………………7
1.3.2Deplasarea…………………………………………………….8
1.3.3Scalarea……………………………………………………….8
1.3.4Originea vârfului……………………………………………...9
1.3.5Linia…………………………………………………………10
1.4.Transformata Slant Stacking discretă……………………………….12
1.4.1 Interpolarea celui mai apropiat ecin…………………………..13
1.4.2 Interpolarea liniară……………………………………………16
1.4.3 Interpolarea sinc………………………………………………17
1.4.4 Proprietăţile de eşantionare ale transformatei Radon discrete..19
1.5 Transformata Radon discretă a unei linii discrete……………………...20
1.5.1 Comparaţie între diferite metode de interpolare……………...23
1.6Transformata Radon discretă a punctelor…………………………...28
CAPITOLUL II: Transformata Radon normală…………….………....…35
2.1 Definirea transformatei Radon ...35
2.1.1 Originea vârfului……………………………………………...38
2.1.2 Transformata Radon a unei linii………………………...39
2.2 Transformata Radon discretă……………………………………..39
2.2.1 Proprietăţile de eşantionare ale transformatei Radon ..43
2.2.2 Transformata Radon discretă a diverse linii……….……44
2.2.3 Transformata Radon discretă  a punctelor……………….50
CAPITOLUL III: Transformata Hough………………………………..….54
3.1. Transformata Hough (p,t)……………………………………………..55
3.1.1. Detecţia de linie folosind transformata Hough………………58
3.1.2 Alegerea parametrilor de eşantionare folosind transformata Hough (p,t)…………………………………………………..63
3.2 Transformata Hough (r,q)……………………………………………...65
3.2.1 Alegerea parametrilor de eşantionare folosind transformata Hough (r,q)………………………………………………….66
CAPITOLUL IV: Algoritmul FCE (de estimare rapidă a curbei)…....68
4.1 Transformata Radon generalizată………………………………………69
4.1.1 Transformata Radon generalizată continuă…………………...69
4.1.2 Transformata Radon generalizată discretă……………………70
4.2 Maparea punctului imaginii (IPM)……………………………………..71
4.3 Eşantionarea domeniului parametric…………………………………...74
4.4 Algoritmul de estimare rapidă a curbei (FCE)…………………………74
4.5 Concluzii……………………………………………………………….76

Aplicaţii ale teoriei numerelor în matematica de gimnaziu

1.INTRODUCERE …………………………………………………………3
2.NUMERE NATURALE …………………………………………………..4
2.1.CONSTRUCŢIA NUMERELOR NATURALE ....................4
2.2.TEOREMA ÎMPĂRŢIRII ÎNTREGI ......................8
2.2.1.TEOREMA ÎMPĂRŢIRII ÎNTREGI ÎN CAZUL NUMERELOR NATURALE ....................8
2.2.2.TEOREMA ÎMPĂRŢIRII ÎNTREGI ÎN CAZUL NUMERELOR ÎNTREGI ...........10
2.3.RELAŢIA DE DIVIZIBILITATE ............14
2.4.CRITERIUL GENERAL DE DIVIZIBILITATE..............17
3.NUMERE PRIME.................19
3.1.NUMERE PRIME ŞI DESCOMPUNEREA UNUI NUMĂR NATURAL ÎN FACTORI PRIMI.........19
3.2.IMPORTANŢA NUMERELOR PRIME ÎN MATEMATICĂ ............22
3.3.TEOREMA FUNDAMENTALĂ A ARITMETICII......................24
3.4.TEOREMA LUI EUCLID..........................................25
3.5.CIURUL LUI ERATOSTENE ..............................26
3.6.C.M.M.D.C. ŞI C.M.M.M.C. A DOUĂ NUMERE...............28
3.7.ALGORITMUL LUI EUCLID ..................................30
3.8.NUMERE PRIME SPECIALE .......................................32
3.8.1.NUMERE PRIME GEMENE .....................................32
3.8.2.NUMERE PERFECTE ................33
3.8.3.NUMERE PRIME ALE LUI MERSENNE .....................35
3.8.4.NUMERE PRIME ALE LUI FERMAT ....................35
4.TEOREME CELEBRE .........................36
4.1.CONGRUENŢE  INTRODUCERE...........................36
4.2.RELAŢIA DE CONGRUENŢĂ ............38
4.3.INDICATORUL LUI EULER ................... 48
4.4.CONGRUENŢA DE GRADUL I CU O NECUNOSCUTĂ .............51
4.5.TEOREMA LUI EULER ...........53
4.6.TEOREMA LUI FERMAT ( MICA TEOREMĂ )...............54
4.7.MAREA TEOREMĂ A LUI FERMAT .............55
5.CONSIDERAŢII METODICE ..............
5.1.CONSIDERAŢII METODICE PRIVIND DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE .......57
5.2.EXERCIŢII TIPICE PENTRU CLASA A V-A ……………………………….59
5.3.EXERCIŢII REZOLVABILE CU AJUTORUL CONGRUENŢELOR ……..63
6. ANEXĂ .……………….…………………………………………….........65
7. BIBLIOGRAFIE..

Aplicatie web. Examen grila online

Capitolul 1. NoŢiuni Generale ____________________6
Capitolul 1.1 NoŢiuni introductive ________________6
Capitolul 1.2 Intranet __________________________6
Capitolul 1.3 World Wide Web ____________________7
Capitolul 1.4 Gestiunea Datelor _____________________9
Capitolul 2. Tehnologii folosite ______________13
Capitolul 2.1 Serverul de aplicaţii  apache ____________________13
Capitolul 2.2 Sisteme de gestiune a bazelor de date  Mysql __ 15
Capitolul 2.3 Php _______________16
Capitolul 2.4 javascript _________________20
Capitolul 2.5 CSS ___________________22
Capitolul 3. Structura bazei de date ___________23
Capitolul 4. Studiu de caz: dezvoltarea unui site dedicat examinării online _________31
Capitolul 4.1 Prezentarea soluţiei ____________________31
Capitolul 4.2 Consideraţii de implementare_____________________ 33
Capitolul 4.2.1 Structura de fişiere __________________________33
Capitolul 4.2.2 Configurarea şi instalarea aplicaţiei ______34
Capitolul 4.3 Implementarea soluţiei ________________36
Capitolul 4.3.1 Înregistrarea ________________38
Capitolul 4.3.2 Logarea _____________39
Capitolul 4.3.3 Securizarea Accesului ________________________39
Capitolul 4.4 Implementarea secţiunii de administrare _______41
Capitolul 4.4.1 opţiunea setări _______________________________41
Capitolul 4.4.2 Administrare date utilizatori _____________42
Capitolul 4.3.3 Administrare informaţii studenţi _________43
Capitolul 4.4.2 Administrarea întrebărilor grilă _________45
Capitolul 4.3.3 Administrare Grupuri ________________________46
Capitolul 4.5 Implementarea secţiunii studenţilor _____________46
Capitolul 4.6 Implementarea opţiunii de examinare online_____47
Capitolul 4.6.1 Pagina de verificare a accesului ___________ 47
Capitolul 4.6.2 Interfaţa examenului grilă _______ _________48
Capitolul 4.6.3 Crearea grilei de examen ____________________50
Capitolul 4.6.4 Crearea Bazei de date temporală___________52
Capitolul 4.6.5 Modul de notare, calcularea rezultatelor_________53
Capitolul 4.7 Cerinţe hardware şi software _____________________54
Capitolul 4.8 dezvoltările ulterioare ale aplicaţiei ___________54
Capitolul 5. Anexă

APLICATIE WEB DE LICITATII ON-LINE

Cuvant Inainte 5
Tehnologia JSP (Java Server Pages) 6
Ce este o pagina JSP ? 6
Ciclul de viata al unei pagini JSP 6
Traducere si Compilare 7
Executie 7
Crearea de continut static si dinamic 8
Crearea de continut dinamic 9
Utilizarea de obiecte in paginile JSP 9
Elemente de Scripting JSP 11
Includerea de continut intr-o pagina JSP 12
Transferarea controlului catre o alta componenta Web 13
Includerea unui Applet 14
Structura programelor 15
Pachete de clase 15
Importul claselor 16
Fisiere sursa 16
Compilare si executie 16
Servleti 17
Structura de baza a unui servlet 18
HTTPServlet 20
Sesiuni 23
Fire de executie si sincronizare 24
Crearea firelor de executie 26
Securitatea in Web 29
Ce este JDBC API? 31
Ce face JDBC API? 31
Driver manager 33
Cum sa urmariti programele disponibile 33
Stabilirea unei legaturi 33
DataSouce 34
Statement 35
Crearea obiectelor Statement 35
Executarea declaratiilor folosind obiecte Statement 35
JavaMail 37
Obiective si principii de design 37
Descriere Arhitecturala 38
Arhitectura stratificata JavaMail 38
Arhitectura de clase JavaMail 39
Cadrul de lucru JavaMail 40
Componente JavaMail API importante 40
Clasa Message 40
Stocare si receptionare mesaj 41
Compunerea mesajului si transportul 41
Clasa Session 42
Modelul de evenimente JavaMail 42
Folosirea APIului JavaMail 42
Componenetele JavaBeans in paginile JSP 44
De ce sa folosesti o componenta JavaBeans 44
Cum sa creezi si sa folosesti o componenta JavaBeans 45
Stabilirea proprietatilor componentelor JavaBeans 45
Recuperarea proprietatilor componentelor JavaBeans 46
JavaScript 48
Ce este JavaSript? 48
Situl de licitatii MuzzyMoo 50
Descriere Functionala 50
Listarea produselor oferite spre licitatie 51
Afisare produs 53
Cautare produse 54
Banda rulanta 55
Inregistrare utilizator nou 56
Auntentificarea 58
Adaugarea unei licitatii 59
Licitarea 61
Ofertele mele 61
Licitatiile mele 62
Administrarea categoriilor 63
Descriere Tehnica 65
Tabelele din baza de date 65
JavaBeans folosite 67
Reformatarea imaginilor 67
Trimiterea emailurilor 68
Inchiderea licitatiilor 68
Formater 68
TemplateHTML 68
Incarcare prin javascript a categoriilor 69
Anexa A – Cod sursa 70
products.jsp 70
default.jsp 77
uplimg.jsp 78
footer.jsp 79
admin/categs.jsp 79
admin/categs.js 80
admin/getcategs.jsp 81
srccommadalinamuzzymooconstantsCMail.java 83
srccommadalinamuzzymooconstantsConst.java 83
srccommadalinamuzzymooimageImages.java 83
srccommadalinamuzzymoojavabeansCategory.java 84
srccommadalinamuzzymoojavabeansProduct.java 85
srccommadalinamuzzymoojavabeansUser.java 91
srccommadalinamuzzymooMailEMailClient.java 94
srccommadalinamuzzymooMailMailer.java 96
srccommadalinamuzzymooMailMailSender.java 96
srccommadalinamuzzymooUtilsAuctionEnder.java 99
srccommadalinamuzzymooUtilsFormater.java 99
srccommadalinamuzzymooUtilsTemplateHTML.java 100
authauth.jsp 104
authcheckSession.jsp 105
authforgot.jsp 105
authlogin.jsp 107
authlogout.jsp 109
includeaddproduct.jsp 109
includecategsMap.jsp 111
includecomboValues.js 111
includedb.jsp 111
includefooter.jsp 112
includeheader.jsp 112
includemainTabs.jsp 113
includemonths.jsp 115
includescroll.jsp 115
includetemplateNavigate.jsp 115
jscomboValues.js 117
jscountry.js 117
jspopup.js 121
jsscroll.js 121
jsvector2select.js 122
mailstemplatesbid.htm 122
mailstemplatesforgot.htm 123
userchangePass.jsp 124
userdeleteAccount.jsp 126
userdoChange.jsp 128
userdoDelete.jsp 130
usermakeUser.jsp 130
usermypage.jsp 133
userregister.jsp 136
usersaveData.jsp 140
usersearchRes.jsp 143
userupdate.jsp 144
userusrRedirect.jsp 148
Bibliografie 149

APLICATIE WEB CU BAZE DE DATE, GESTIUNEA CAMERELOR UNEI PENSIUNI

Capitolul 1 - PHP 7
1.1 Introducere 8
1.2. Initiere in php 10
1.3. Tipuri de date 11
1.4 Variabile 17
1.5. Constante 20
1.6. Expresii 21
1.7. Operatori 22
1.8 Crearea formularelor HTML 27
1.9 Structuri de control 32
1.10. Funcţii 39
1.11. Referinţe 41
Capitolul 2 - MySQL 44
2.1. Noţiuni fundamentale despre bazele de date şi SQL 45
2.1.1. Structura unei baze de date relaţionale 45
2.1.2. Interogarea ad-hoc 46
2.1.3. Organizarea şi asigurarea datelor 46
2.2. Crearea unei baze de date MySQL 47
2.2.1. Crearea de tabele 47
2.2.2. Ştergerea unui tabel 48
2.2.3. Modificarea unui tabel 48
2.3. Acordarea şi revocarea privilegiilor de acces 48
2.4. Accesul la datele dintr-o bază de date: interogările SQL 50
2.4.1. Comanda SELECT 50
2.4.2. Clauza WHERE 51
2.4.3. Clauza ORDER BY(rezultate de sortare) 53
2.4.4. Clauza GROUP BY(rezultate de grupare) 54
2.4.5. Clauza HAVING(restrângerea grupurilor) 55
2.5. Uniri 55
2.6. Identificatorii SQL 56
2.7. Tipurile de date ISO SQL 56
Capitolul 3 - Proiectarea logica a bazei de date 61
1. Crearea modelului conceptual local pentru utilizatori 62
1.1 Identificarea tipurilor de entităţi 64
1.2 Identificarea tipurilor de relaţii 64
1.3 Identificarea şi asocierea de atribute la tipurile de entităţi şi tipurile de relaţii 65
1.4 Desenarea diagramei E-R 67
2 Crearea şi validarea modelului logic local 67
2.1 Proiectarea modelului conceptual local pe modelul logic local 70
2.2 Crearea de relaţii peste modelul logic local 72
2.3 Validarea rezultatelor utilizând normalizarea 74
2.4 Validarea modelului prin tranzacţii 75
2.5 Desenarea diagramei ER 76
2.6 Identificarea regulilor de integritate 76
2.7 Verificarea modelului logic local cu ajutorul utilizatorului. 79
3 Crearea şi validarea modelului global logic de date. 80
3.1 Compunerea modelelor logice locale într-un model logic global. 80
3.2 Validarea modelului logic global. 84
3.3 Verificarea posibilităţilor de extindere a bazei de date în viitor. 84
3.4 Desenarea diagramei Entitz-Relationship finale. 85
3.5 Verificarea modelului global cu ajutorul utilizatorului. 85
Capitolul 4 – Manual de utilizare 86
Introducere 87
Înregistrarea 87
Utilizatori şi parole 87
Pagina principala 88
Despre pagina principala 88
Clienţi 89
Despre meniul Clienţi 89
Introducere clienţi 90
Caută client 91
Închirieri 93
Despre meniul Închirieri 93
Închiriază camera 93
Rezervare camera 96
Camere 98
Despre meniul Camere 98
Modificare date camere 98
Modificare preţ cameră 99
Servicii 100
Despre meniul Servicii 100
Prestari servicii 101
Adaugare servicii 102
Modificare servicii 103
Rapoarte 104
Despre meniul Rapoarte 104
Autor 105
Despre autor 105
BIBLIOGRAFIE 106

Aplicatie software pentru evidenta resurselor umane dintr-o firma

1. INTRODUCERE …………………………………………………………… 5
2. PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE ………………………………. 7
 2.1. Analiza şi identificarea necesarului de resurse umane ……………… 7
 2.2. Estimarea necesarului de resurse umane ……………………………. 8
 2.3. Analiza necesarului sau surplusului de resurse umane ……………… 9
3. ANALIZA ŞI EVALUAREA POSTURILOR …………………. 12
 3.1. Analiza posturilor …………………………………………………… 12
 3.2. Descrierea şi specificarea postului ………………………………….. 15
 3.3. Evaluarea posturilor ………………………………………………… 19
 3.4. Salarizarea …………………………………………………………… 22
4. RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR UMANE ………………... 25
 4.1. Recrutarea resurselor umane ………………………………………… 25
 4.2. Selecţia resurselor umane ……………………………………………. 29
 4.3. Angajarea ……………………………………………………………. 32
 4.4. Orientarea şi integrarea ……………………………………………… 32
5. EVALUAREA PERFORMANŢELOR RESURSELOR UMANE ………... 33
6.  PREGATIREA PROFESIONALA, FORMAREA ŞI ………………………                        
    PERFECŢIONAREA PROFESIONALA 38
7. MOTIVAREA ANGAJAŢILOR …………………………………………... 44
8. SISTEM INFORMATIC PENTRU GESTIUNEA …………………………
    RESURSELOR UMANE 48
 8.1. Analiza problemei …………………………………………………… 48
 8.2. Prezentarea Visual FoxPro …………………………………………... 51
 8.3. Proiectarea interfeţelor utilizator ……………………………………. 52
 8.4. Proiectarea bazei de date …………………………………………….. 63
  Bibliografie

Aplicatie software pentru evidenta clientilor unei firme

1. Organizarea datelor în baze de date …………………………………………… 5
1.1. Conceptul de bază de date ………………………………………………. 5
1.2. S.G.B.D.R  prezentare generală ………………………………………... 10
1.3. Elemente caracteristice BDM şi BDO …………………………………... 15
1.4. Procesarea analitică a informaţiilor ……………………………………... 17
1.4.1. Arhitectura sistemelor de analiză multidimensională …………... 18
1.4.2. Rolul motorului analitic ………………………………………… 18
1.4.3. Elemente definitorii privind interfaţa client a aplicaţiilor bazate pe motorul analitic şi depozitele de date19
2. OLAP: modelare şi analiza multidimensională ………………………………... 21
2.1. Elemente introductive …………………………………………………… 21
2.2. Denormalizarea modelului bazei de date ……………………………….. 26
2.3. Modelarea multidimensionala …………………………………………... 27
2.3.1. Tipuri de modele multidimensionale …………………………… 33
2.3.2. Avantaje şi dezavantaje ale modelului multidimensional ………. 36
2.4. Optimizarea la nivel fizic a bazelor de date multidimensionale ………… 39
2.4.1. Partiţionarea tabelelor ………………………………………….. 41
2.4.2. Analiza datelor prin intermediul tehnologiilor MOLAP şi ROLAP 42

3. Explorarea datelor din BDM (Data Mining) …………………………………... 45
3.1. Prezentare generala ……………………………………………………… 45
3.2. Gestiunea BDM folosind MS SQL Server ……………………………… 47
3.3. Business Inteligence  concept şi fundamente ………………………….. 49
3.3.1. Depozitele de date şi componentele de business inteligence …… 49
3.3.2. Proiectarea soluţiilor de business inteligence …………………... 50
3.4. Limitele sistemelor tranzacţionale în analiza informaţiilor din bazele de date 52
3.5. Elemente fundamentale privind depozitele de date …………………….. 54
3.6. Clasificarea depozitelor de date …………………………………………. 56
4. Studiu de caz …………………………………………………………………... 57
4.1. Descrierea generală a aplicaţiei (Visual FoxPro) ……………………….. 57
4.2. Formulare şi rapoarte ale aplicaţiei ……………………………………... 61
4.3. Structura tabelelor aplicaţiei …………………………………………….. 85
Bibliografie 87

Aplicatie pentru sistemul de finantare a spitalelor pe grupe de diagnostice

1.Introducere
1.1Sistemul DRG(Diagnostics Related Groups)
1.2Prezentarea aplicaţiei
2. Noţiuni teoretice
2.1Caracteristici MySql
2.2Caracteristici JSP
3.Descriere aplicaţie
3.1Structura bazei de date
3.2Administratori, useri şi drepturi
3.3Interfaţa grafică
3.4Conexiunea la baza de date
3.5Operaţii asupra bazei de date
3.6Căutare
3.7Rapoarte
4.Concluzii
5.Bibliografie
6.Listing

Aplicatie pentru predictie de date

I. SERII DE TIMP
II. MEDII ALUNECATOARE
III. NETEZIRE EXPONENTIALA
IV. MODELUL SERIEI DE TIMP MULTIPLICATIVE
V. PROGNOZA
VI. INDICI PERIODICI
VII. PREDICTIE FOLOSIND NETEZIRE EXPONENTIALA
VIII. MODELE AUTOREGRESIVE
IX. ALTE METODE DE PREDICTIE
Bibliografie

APLICATIE PENTRU GESTIUNEA PROCESULUI DE ADMITERE IN INVATAMANTUL SUPERIOR

Capitolul 1. Introducere 1
1.1 Admitere-Contextul actual 1
1.2 Obiectivele lucrării 14
1.3 Specificaţiile de proiectare 17
1.4 Structura lucrării 22
Capitolul 2. Fundamentare teoretică 24
2.1 HTML 24
2.2 CSS 29
2.3 Limbajul PHP 33
2.4 MySQL 54
Capitolul 3 Documentaţia tehnică a aplicaţiei 58
3.1 Arhitectura programului 58
3.2 Arhitectura aplicaţiei. Schema-bloc a sistemului. 59
3.2 Arhitectura bazelor de date 70
3.3 Funcţii (subrutine) 76
Capitolul 4. Utilizarea aplicaţiei 83
4.1 Login ca administrator 84
4.2 Login ca şi candidat 92
4.3 Login ca şi membru al comisiei 101
Capitolul 5. Concluzii 111
5.1 Obiective realizate 111
BIBLIOGRAFIE 114

APLICATIE PENTRU CONSTRUCTIA DE HARTI DIGITALE

CAPITOLUL I
INTRODUCERE
1. Conceptul de hartă digitală ......................................................................................4
1.1. Definiţii ...........................................................................................................10
1.2. Reprezentare GIS. Repere istorice ..................................................................11
1.3. Structura proiectului ........................................................................................13
CAPITOLUL II
FUNDAMENTE TEORETICE
2.1. Ecuatia dreptei........................ ............................................................15
2.2. Formule de transformare a coordonatelor 3D în 2D .............................................15
2.3. Primitive grafice 3D...............................................................................................19
2.4. Grafică 3D .............................................................................................................22
2.4.1. Spaţiul tridimensional ........................................................................................22
2.4.2. Primitive grafice 3D ...........................................................................................23
2.4.3. Proiecţii ..............................................................................................................26
2.5. Sistemul GPS ........................................................................................................40
2.5.1. Metode de lucru ale sistemului GPS..................................................................43
2.5.2. Sistemul de sateliţi GPS ...................................................................................45
CAPITOLUL III
PROIECTAREA ŞI IMPLEMENTAREA APLICAŢIILOR PENTRU CONSTRUCŢIA DE HARŢI DIGITALE
3.1. Algoritmul problemei ........................................................46
3.2. Colectarea datelor ....................................................................54
3.2.1 Colectarea manuală .............................................................................................54
3.2.2 Colectarea automată.............................................................................................56
CAPITOLUL IV
TESTAREA ŞI EVALUAREA APLICAŢIEI
4.1. Actualizarea hărţilor existente .........................................57
4.2. Actualizarea automată a coordonatelor .........................58
CAPITOLUL V
CONCLUZII ...............................................................................................................63
BIBLIOGRAFIE...........................................................................................................64

APLICATIE ONLINE PENTRU RECRUTAREA SI FACILITAREA COMUNICATIEI INTRE MEMBRII PROGRAMULUI

I. TEMA LUCRĂRII 3
II. PREZENTARE GENERALĂ 5
III. FUNDAMENTARE TEORETICĂ 16
III.1. MAŞINI VIRTUALE 16
III.1.1. Introducere 16
III.1.1.1. Funcţionalitate 16
III.1.1.2. Exemple 17
III.1.2. Nucleul platformei Microsoft .NET. Common Language Runtime 18
III.1.2.1. Istoric 18
III.1.2.2. Runtime environment 19
III.1.2.3. CLR 20
III.1.2.4. MSIL 21
III.1.2.5. Metadata 22
III.1.2.6. JITters 23
III.1.2.7. Virtual Execution Engine 23
III.1.2.8. Assemblies 24
III.1.2.9. Manifest 25
III.2. ASP.NET 26
III.2.1. ASP 26
III.2.2 Aplicatiile Web şi ASP.NET 26
III.2.2.1. Controale 27
III.2.2.2. Validarea datelor 29
III.2.2.3. Păstrarea informaţiilor 29
III.2.2.4. Navigarea între Forms cu păstrarea informaţiilor 30
III.2.2.5. Baza de date 31
III.2.2.6. Securitate 35
III.2.2.7. Tratarea erorilor 36
III.2.2.8. Performanta 37
III.2.3. Tehnologii concurente 38
III.2.3.1. Java 38
III.2.3.2. JSP 38
III.2.3.3. PHP 39
III.3. C# 40
III.3.1. Avantajele C# 40
III.3.1.1. C# este un mediu RAD. 41
III.3.1.2. Alte facilităţi C# 43
III.3.2. Facilităţi care nu se găsesc la C# 44
III.3.3 Exemplu de cod 44
III.4. HTML 46
III.4.1.1. Origini 46
III.4.1.2. Menire şi semnificaţii 46
III.4.1.3. Începuturile 46
III.4.1.4. Standardizarea 47
III.4.1.5. HTML 4.0, HTML 4.01 47
III.4.2. JavaScript 48
III.4.3. Stiluri 48
III.4.4. XHTML 49
III.4.5. DHTML 49
III.5. XML 50
III.5.1. Fundamente 50
III.5.2. XSL 52
III.6. MICROSOFT SQL SERVER 2000 53
III.6.1. Scalabilitate şi performanţă 53
III.6.2. Suport extins pentru XML 54
III.6.3. Simplificarea administrării. 54
III.6.4. Securitate ridicată a datelor 54
III.6.5. Integrarea cu alte soluţii şi servere 55
IV.1. LIMBAJE DE PROGRAMARE 56
IV.2. MASTER PAGES 65
IV.3. TEME SI SKIN-URI 69
IV.3.1. Foi de stil in cascada (CSS) 71
IV.3.2. Skin-uri 73
IV.4. UTILIZATORI 75
IV.4.1. Autentificare 75
IV.4.2. Delogare 81
IV.5. MENIUL 83
IV.5.1. Site Navigation Service (SiteMap) 83
IV.5.2. Navigation Controls 83
IV.6. CALENDAR 89
IV.7. BAZA DE DATE 94
IV.7.1. Structura bazei de date 96
V. CONCLUZII 109
VI. BIBLIOGRAFIE 111
VII ANEXE……

Aplicatie informatica privind urmarirea operativa a miscarii marfurilor

CAPITOLUL I
A.PREZENTAREA GENERALĂ A AGENTULUI ECONOMIC
Cadrul general de funcţionare
B.ANALIZA SISTEMULUI ORGANIZATOR EXISTENT LA S.C. S.R.L.
C. MĂRFURILE  ASPECTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE
D. EVALUAREA CRITICĂ A SISTEMULUI INFORMAŢIONAL EXISTENT
ORGANIZAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ACTUAL AL ACTIVITĂŢII DE CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR LA S.C.  S.R.L.
CAPITOLUL II
A. Visual Fox Pro 6. Evoluţie şi generalităţi
B. Biblioteci de obiecte (Application framework)
CAPITOLUL III
PROIECTAREA DE DETALIU A APLICAŢIEI PRIVIND URMĂRIREA OPERATIVĂ A MIŞCĂRII MĂRFURILOR LA S.C.S.R.L
A. Definitivarea structurii fişierelor care alcătuiesc baza de date
B. Stabilirea şi prezentarea generală a procedurilor şi integrarea acestora în sistem.
C. Modul de exploatare al aplicaţiei informatice prezentate
CONCLUZII FINALE

Aplicatie informatica privind realizarea unui ghiseu bancar virtual

Cuprins
Introducere:
CAPITOLUL I
1.1.Prezentarea Băncii Române pentru Dezvoltare  S.A.
1.2. Servicii bancare la domiciliu (home banking)
1.3. Plăţile prin virament
1.4. Ordinul de plată
CAPITOLUL II
2.1. Tehnici criptografice.
2.1.1. Generalităţi privind tehnicile criptografice
2.1.2. Criptosisteme
2.1.3. Criptosisteme cu cheie publică
2.2. Conceptul de semnătură digitală.
2.2.1. Generalităţi privind semnătura digitală
2.2.2. Procedee de obţinere a semnăturilor digitale
2.3. Principii de funcţionare a aplicaţiilor realizate pe baza modelului client-server
2.4. Modelul general de funcţionare a unei aplicaţii de Home Banking bazată pe arhitectura client-server
CAPITOLUL III
3.1. Consideraţii generale privind pachetul de aplicaţii Home Banking
3.2. Proiectarea tabelelor utilizate de aplicaţia Home Banking Server
3.3. Proiectarea procedurilor
Anexa
Pagini 54

Aplicatie informatica privind evidenta utilajelor

INTRODUCERE……………………………………………………………………………..2
CAPITOLUL I
NECESITATEA INFORMATIZĂRII ACTIVITĂŢII ÎN INDUSTRIA MINIERĂ…………………………………………………………………..4
1.1.Caracterizarea ramurii………………………………………………………………….4
1.2.Necesitatea utilizării tehnologiei informaţiei în domeniul minier……………………..6
1.3.Prezentarea generală a E.M.C. Motru………………………………………………….8
1.4.Contabilitatea utilajelor la E.M.C. Motru………………………………………………9
1.5.Aspecte critice privind sistemul informaţional actual privind evidenţa utilajelor……..17
CAPITOLUL II
PROIECTAREA APLICAŢIEI INFORMATICE PRIVIND EVIDENŢA UTILAJELOR LA S.C. E.M.C. MOTRU S.A………………………………………………...20
2.1. Obiectivele şi limitele aplicaţiei…………………………………………………………20
2.2. Proiectarea ieşirilor informaţionale……………………………………………………..21
2.3. Proiectarea bazei informaţionale de intrare………………………………………….….28
2.3.1. Structura bazei de date……………………………………………………….….29
2.3.2. Codificarea nomenclatorilor de evidenţă…………………………………….….33
2.3.3. Adaptarea documentelor de intrare……………………………………………...39
2.3.4. Proiectarea bazei de date informaţionale…………………………………….….41
2.4. Proiectarea procedurilor şi elaborarea programelor……………………………………..46
CAPITOLUL III
POSIBILITĂŢI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A SISTEMULUI INFORMATIC DE EVIDENŢĂ A UTILAJELOR LA E.M.C. MOTRU……………………………………..50
CONCLUZII FINALE…………………………………………………………………………54
BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………………….56

APLICATIE INFORMATICA PRIVIND CONSTRUIREA UNUI SITE DINAMIC

INTRODUCERE 3
I.1. INTRODUCERE 5
I.1.1 Internet-ul 5
I.1.2. Aplicaţii pentru Internet 6
I.1.3 DNS 7
I.1.4. Intranets şi Extranets 7
I.2. WEB SERVERS ŞI WEB APPLICATION SERVERS 8
I.2.1. Servere Web 8
I.2.2. Pagini Web 8
I.2.3. Browsere Web 9
I.3. PAGINI WEB STATICE ŞI DINAMICE 9
I.3.1. HTML 9
I.3.2. JavaScript 9
I.3.3. Alte Tehnologii pe parte de Client 10
I.3.4. URL-uri 10
I.3.5. Avantajul Paginilor Web Dinamice 10
I.3.6. Înţelegerea Aplicatiilor Web 11
II. INTRODUCERE ÎN PHP 12
II.1. NOŢIUNI FUNDAMENTALE 12
II.1.1. Ce este PHP? 12
II.1.2. Ce poate face PHP? 13
II.2. ELEMENTE DE BAZĂ ALE SINTAXEI 14
II.2.1. Ieşirea din modul HTML 14
II.2.2. Separarea instrucţiunilor 16
II.2.3. Comentariile 16
II.3. TIPURI DE DATE 16
II.4 VARIABILE 17
II.4.1 Noţiuni de bază 17
II.4.2 Variabile predefinite 18
II.4.3. PHP Superglobals 18
II.4.4. Folosirea variabilelor statice 19
II.4.5. Variabile din afara mediului PHP 20
II.4.6. Cookie-uri HTTP 21
III. BAZE DE DATE ŞI SQL 22
III.1. CONCEPTE ALE BAZELOR DE DATE RELATIONALE 22
III.1.1. Structura unei baze de date relaţionale 22
III.1.2. Normalizarea tabelelor 23
III.1.3. Structured Query Language 23
III.2. IMPLEMENTAREA UNEI BAZE DE DATE 24
III.2.1. Proiectarea unei baze de date 24
III.2.2. Modelare E-R 24
III.2.3. Identificarea coloanelor 24
III.2.4. Gruparea coloanelor în entităţi 24
III.2.5. Identificarea cheilor primare 25
III.2.6. Identificarea cheilor externe 25
III.2.7. Rafinarea modelelor E-R 25
IV. MYSQL 26
IV.1. INTRODUCERE ÎN MYSQL 26
IV.2. CARACTERISTICILE DE BAZA ALE MYSQL 26
IV.2.1. Componente interne şi portabilitate 26
IV.2.2. Tipuri de coloane 27
IV.2.3. Comenzi şi funcţii 27
IV.2.4. Securitate 27
IV.2.5. Scalabilitate şi limite 27
IV.2.6. Conectivitate 28
IV.2.7. Localizare 28
IV.2.8. Clienţi şi unelte 28
IV.3. FUNDAMENTE MYSQL 28
IV.3.1. Conectarea şi deconectarea de la server 28
IV.3.2. Introducerea interogărilor 29
IV.3.3. Crearea şi utilizarea unei baze de date 31
IV.3.4. Crearea şi selectarea unei baze de date 31
IV.3.5. Crearea tabelelor 32
V. APLICAŢIE 33
V.1. DESCRIEREA SITE-ULUI 33
V.1.1. Structura site-ului 33
V.1.2. Utilizarea template-urilor şi a Style Sheet-urilor 33
V.1.3. Crearea bazei de date MySQL 35
V.2. UTILIZAREA BAZELOR DE DATE MYSQL 36
V.2.1. Conectarea la serverul MySQL 36
V.2.2. Selectarea bazei de date 37
V.2.3. Detectarea apariţiei erorilor 37
V.2.4. Eliminarea mesajelor de eroare 38
V.2.5. Închiderea conexiunii cu serverul MySQL 38
V.2.6. Executarea interogărilor UPDATE, INSERT şi DELETE 38
V.2.7. Funcţia mysql_query() 39
V.2.8. Verificarea interogărilor care nu returnează rânduri de table 39
V.2.9. Utilizarea coloanelor de tabel cu auto-incrementare 39
V.2.10. Prelucrarea rezultatelor interogărilor SELECT 39
V.1.11. Lucrul cu seturi de rezultate 40
V.2.12. Obţinerea numărului coloanelor unui set de rezultate 41
V.2.13. Obţinerea numelui unei coloane din setul de rezultate 41
V.2.14. Obţinerea lungimii unei coloane dintr-un set de rezultate 41
V.2.15. Obţinerea indicatorilor MySQL asociaţi unei coloane a setului de rezultate 41
V.2.16. Obţinerea tipului MySQL al unei coloane din setul de rezultate 42
V.2.17. Determinarea tabelului MySQL asociat unei coloane din setul de rezultate 42
V.2.18. bţinerea structurii complete a setului de rezultate 42
V.2.19. Accesul non-secvenţial la coloanele unui set de rezultate 43
V.3. IMPLEMENTAREA FUNCŢIONALITĂŢILOR PRINCIPALE 43
V.3.1. Înregistrarea noilor membrii 43
V.3.2. Căutarea membrilor 46
V.3.3. Afişarea mebrilor 48
V.3.4. Upload-ul fişierelor 49
V.3.5. Managementul sesiunilor de lucru 50
CONCLUZIE 51

APLICATIE INFORMATICA PRIVIND ASISTAREA OPERATIILOR UNEI AGENTII DE RECRUTARE DE PERSONAL

CAPITOLUL 1. Aspecte legislative din domeniul forţei de muncă 4
1.1 Scurt istoric al forţei de muncă în România 4
1.2 Principii fundamentale 4
1.3 Contractul individual de muncă 5
1.3.1 Încheierea contractului individual de muncă 5
1.3.2 Executarea contractului individual de muncă 9
1.3.3 Modificarea contractului individual de muncă 10
1.3.4 Suspendarea contractului individual de muncă 12
1.3.5 Încetarea contractului individual de muncă 13
1.4 Contractul individual de muncă pe durată determinată 14
1.5 Munca prin agent de muncă temporară 15
1.6 Contractul individual de muncă cu timp parţial 17
1.7 Indicatori statistici privind piaţa muncii 18
1.8 Clasificarea ocupaţiilor 19
1.9 Măsuri pentru prevenirea şomajului 19
1.10 Măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă 20
1.10.1 Servicii specializate 20
CAPITOLUL 2. Proiectarea aplicaţiei 24
2.1 Comunicaţia prin intermediul web-ului 24
2.1.1 Browsere web şi servere web 24
2.1.2 Solicitarea informaţiilor via URL 25
2.1.3 Servere web şi HTTP 25
2.1.4 HTTP 26
2.2 HTML 26
2.2.1 Ce este HTML? 26
2.2.2 Structura tag-urilor HTML 27
2.2.3 Structura documentului HTML 27
2.3 PHP şi MySQL 28
2.3.1 PHP 28
2.3.2 MySQL 30
2.4 Proiectarea generală a aplicaţiei 31
2.4.1 Scopul unei pagini web 31
2.4.2 Elemente de bază ale unui document web 31
2.4.3 Principii de web design 32
2.4.4 Proiectarea bazei informaţionale 35
CAPITOLUL 3. Prezentarea aplicaţiei 40
3.1 Prezentarea modulului destinat candidaţilor 40
3.2 Prezentarea modulului destinat companiilor 46
3.3 Prezentarea modulului destinat administrării 48
Concluzii finale 50
Bibliografie 52

Aplicaţie informatică pentru realizarea planului de afaceri al firmei

Capitolul I. Prezentarea şi realizarea unui plan de afaceri pentru o societate comercială 3
1. Rolul şi importanţa planului de afaceri 3
1.1. Ce este planul de afaceri 3
1.2. Funcţiile şi rolul planului de afaceri 7
1.3. Riscul de neplanificare. Avantajele şi oportunităţile planificării 9
1.4. Cum se realizează un plan de afaceri 11
2. Planul de afaceri – ce trebuie sa conţină 15
2.1.Descrierea afacerii 15
2.2. Planul de marketing 17
2.3. Planul managerial 19
2.4. Planul de management financiar 20
2.5. Anexe 21
Capitolul 2. Tehnologii folosite pentru realizarea sistemului de gestiune a planului de afaceri 22
1. .NET Framework 22
1.1. C# - componenta a tehnologiei .NET Framework 24
2. SQL Server 2000 27
3. Accesarea bazelor de date. ADO.NET 31
Capitolul III – Sistem informatic pentru realizarea planului de afaceri 35
1 Scopul aplicaţiei 35
2 Manualul de prezentare şi realizare al software-ului 36
2.1. Prezentarea ipotezelor pe care se bazează previziunile 38
2.3. Intocmirea situaţiilor financiare previzionate 43
2.4. Analiza de senzitivitate (sensibilitate) şi evaluarea afacerii 45
2.5. Grafice 48
Capitolul IV. Concluzii 50
Bibliografie 51
Anexe 52
Anexa 1 52
Anexa 2 54
Anexa 3 55

Aplicaţie informatică pentru evidenţa activităţii unei firme de comerţ

1. Comerţul electronic  aspecte generale ………………………….. 5
1.1. Ce este comertul electronic ………………………………... 7
1.2. Avantajele comerţului electronic ………………………….. 13
1.3. Clasificarea afacerilor on-line ……………………………... 17
1.3.1. Modelul Paul Timmers ……………………………. 18
1.3.2. Modelul Michael Rappa …………………………… 23
2. Conceptul de securitate …………………………………………... 30
3. Atacuri software ………………………………………………….. 31
3.1. Clasificarea tipurilor de atacuri ……………………………. 38
3.2. Metode de apărare …………………………………………. 41
3.3. Malware …………………………………………………… 46
4. Viruşi …………………………………………………………….. 49
4.1. Clasificarea viruşilor ………………………………………. 49
4.2. Viruşi polimorfici ………………………………………….. 51
4.3. Mecanisme Stealth ………………………………………… 53
4.4. Viruşi de macro ……………………………………………. 54
4.5. Viruşi rezidenţi în memorie (TSR) ………………………... 57
4.6. Viruşi de fisiere ……………………………………………. 58
4.7. Viruşi de boot ……………………………………………… 63
4.8. Troienii şi programele Backdoor ………………………….. 66
5. Detecţia şi eliminarea viruşilor ………………………………….. 68
5.1. Detecţia unui virus nou ……………………………………. 68
5.1.1. Detecţia unui virus TSR …………………………… 68
5.1.2. Detecţia unui virus de boot ………………………... 71
5.1.3. Detecţia unui virus de fişier ……………………….. 72
5.1.4. Detectia unui virus de macro ……………………… 73
5.2. Metode de curatare a viruşilor …………………………….. 74
5.2.1. Recuperarea sectorului de boot …………………… 74
5.2.2. Recuperarea fişierelor ……………………………... 75
5.2.3. Dezactivarea RAM-ului …………………………… 75
5.2.4. Recuperarea documentelor Office ………………… 76
5.3. Analiza algoritmului unui virus …………………………… 76
5.4. Profilaxia infectarii unui computer ………………………... 78
5.5. Programe Antivirus ……………………………………….. 80
5.6. Programe Firewall ………………………………………… 83
6. Asigurarea securităţii în comerţul electronic ……………………. 86
6.1. Metode de criptare asimetrică ……………………………... 87
6.1.1. Criptarea RSA …………………………………….. 89
6.1.2. Criptarea Diffie-Hellman ………………………….. 90
6.2. Bazele matematice ale criptarii ……………………………. 91
6.2.1. Factorizarea întregilor ……………………………... 91
6.2.2. Logaritmi naturali …………………………………. 91
6.2.3. Logaritmarea curbelor eliptice …………………….. 92
6.3. Scheme şi standarde criptografice asimetrice ……………... 92
6.4. Algoritmi de rezumare a mesajelor ……………………….. 93
6.5. Coduri de autentificare a mesajelor ……………………….. 94
6.6. Semnături digitale …………………………………………. 95
6.6.1. Semnătura digitala RSA ..…………………………. 95
6.6.2. Semnătura digitală DSS …………………………… 95
6.6.3. Semnături digitale bazate pe curbe eliptice ……….. 96
6.6.4. Semnături în alb …………………………………… 96
7. Concluzii …………………………………………………………. 98
Bibliografie 106 Anexe

APLICATIE INFORMATICA PENTRU CASELE DE SCHIMB

INTRODUCERE ................... 4
CAPITOLUL I Concepte de bază ale proiectării sistemelor informatice .................. 6
1.1. Generalităţi despre metodele de proiectare şi realizare a sistemelor informatice....... 6
1.2. Modelarea conceptuală a datelor. Modelul entitate-asociere..................... 7
1.2.1. Concepte de bază …………………... 7
1.2.2 Restricţii de integritate …………. 8
1.2.3 Subtipuri de entitati ……………… 9
1.2.4. Reguli referitoare la Modelul Conceptual al Datelor (MCD )…... 10
1.3. Modelarea conceptuală al prelucrărilor. Concepte de bază ……. 12
1.3.1 Concepte de bază ……....... 12
1.3.2 Noţiunea de proces……………........ 15
1.4. Validarea modelelor ……………………..................... 18
1.4.1. Modelele externe ale datelor ………………............. 18
1.4.2. Principiul validării modelelor ………………................... 19
1.4.3. Reguli de validare în consultare ………………….................. 19
1.4.4. Reguli de validare în actualizare ………….. 19
1.5 Modelarea logică a datelor (MLD)………… 19
1.5.1 Cadru general………………………… 19
1.5.2. Modelul relaţional……………... 20
1.5.3. Trecerea de la MCD la MLD relaţional………... 21
1.6 Modelarea Logică a Prelucrărilor (MLP………. 21
1.7. Strategia de urmat pe timpul elaborării programelor prin care se va materializa acest proiect........ 22
CAPITOLUL II Aplicarea teoriei proiectării sistemelor informatice în cazul casei de schimb valutar................... 23
2.1. Modelare globală …............................ 23
2.1.1. S.C. M&S Exchange S.R.L....................... 23
2.1.2 Obiectivele aplicaţiei....................................... 24
2.2. Modelarea conceptuală.......................... 25
2.2.1. Intrările şi ieşirile aplicaţiei.............. 25
2.2.2. Sistemul de codificare........................... 27
2.2.3. Modelul conceptual de comunicaţie (MCC)............... 27
2.2.4. Modelul conceptual de date (MCD).................... 29
2.2.5. Modelul conceptual de prelucrare (MCP).......... 29
2.3. Modelarea logică..................... 29
2.3.1. Dicţionarul atributelor…....... 29
2.3.2. Modelul logic de comunicaţie MLC)..................... 30
2.3.3. Modelul logic de date (MLD)..................... 30
2.3.4. Modelul logic de prelucrare (MLP)........... 31
2.4. Modelarea fizică……………….. 31
2.4.1 Modelul fizic de comunicaţie (MFC)................. 31
2.4.2. Videoformatele de I/E................ 31
2.4.3. Meniul aplicaţiei………………. 32
2.4.4. Scheme de proceduri logice utile pentru obţinerea unor rapoarte……… 32
2.5 Manual de utilizare a programului pentru casa de schimb valutar ......... 34
2.5.1. Funcţiile programului................. 34
2.5.2. Implementarea programului............... 35
2.5.3. Procesarea mişcărilor.......................... 37
2.5.4. Rapoarte.......................... 39
2.5.5. Inchiderea zilei.................... 42
CAPITOLUL III Contabilitatea activităţii de schimb valutar………….. 43
3.1. Sinteză privind organizarea şi funcţionarea caselor de schimb valutar.... 43
3.2. Contabilitatea activităţii de schimb valutar 44
CONCLUZII ................. 46
BIBLIOGRAFIE ................... 48
ANEXA : Lista programelor sursă……………. 49

Aplicatie de detectie si diagnosticare a defectelor bazata pe estimarea parametrilor

1. Introducere
1.1. Contextul realizării proiectului 2
1.2. Domeniul ştiinţific al temei 2
1.3. Tema proiectului 2
2. Studiu bibliografic 3
3. Fundamentare teoretică 4
3.1. Generalităţi 4
3.2. Proceduri de monitorizare a proceselor 8
3.3. Măsuri de monitorizare a proceselor 9
3.4. Metode de monitorizare a proceselor 11
3.4.1. Metode de detecţie a defectelor 11
3.4.2. Metode de diagnosticare a defectelor 12
3.5. Metodele analitice 12
3.6. Descrierea erorilor 14
3.7. Estimarea parametrilor 19
4. Studiu de caz 22
4.1. Procesul industrial 22
4.2. Modelarea şi simularea procesului 24
4.2.1. Cazuri de analiză 24
4.2.2. Cazul I 25
4.2.3. Cazul al II-lea 27
4.3. Estimarea parametrilor 29
4.3.1. Cazul general 29
4.3.2. Cazul I 31
4.3.3. Cazul al II-lea 33
4.4. Discuţie asupra estimării parametrilor. Detecţia defectului. Diagnoza defectului 34
5. Concluzii 35
Bibliografie 36
Anexă LUCRARE DE LABORATOR -DETECŢIA ŞI DIAGNOSTICARA DEFECTELOR BAZATĂ PE ESTIMAREA PARAMETRILOR 44

Aplicatie bazata pe tehnologia Java

Capitolul I.Arhitectura reţelelor de calculatoare.
Modelul ISO/OSI. Protocolul TCP/IP
1.1 Arhitectura reţelelor de calculatoare
1.2. Modele de referinţă pentru arhitectura reţelelor de calculatoare
1.2.1 Modelul de referinţă OSI
1.2.2 Modelul de referinţă TCP/IP
1.2.3 Critici asupra modelului de referinţă TCP/IP
1.2.4 Comparaţie între modelele de referinţă OSI şi TCP
Capitolul II. Programarea orientată pe obiecte
2.1 Specificul programării cu obiecte
2.2 Avantajele programării orientate pe obiecte
2.3 Limbaje pentru programarea cu obiecte
2.4 Noţiuni de bază în POO
Capitolul III. Prezentare Java.
3.1 De ce Java?
3.2. Arhitectura sistemului Java
3.3. Applet-uri şi aplicaţii
3.3.1 Dezvoltarea şi execuţia applet-urilor şi aplicaţiilor
3.3.2 Restricţii de securitate pentru applet-uri
3.4 Aplicaţii de reţea. Socluri (Sockets)
3.4.1Utilizarea obiectelor adresă IP
3.4.2Comunicare prin protocoale orientate pe conexiune
3.4.3 Funcţionarea soclurilor de tip conexiune
3.4.4 Restricţii de securitate ale soclurilor
3.4.5Aplicaţii client-server
Bibliografie