Proiectarea unui automobil motor 2.0 tdi 170cp, Proiectarea unei cutii de viteze pentru acest automobile. Masini autonome

                                  CUPRINS:
        Să se proiecteze un automobil cu următoarele caracteristici:
             -masa autovehiculului m0=1548 daN
             -puterea nominală a motorului cu aprindere prin
comprimare Pen=170cp
                            -turaţia nominală nn=4200 rot/min
               Partea I – Calculul dinamic al autovehiculului
Capitolul I
Studiul soluţiilor similare şi al tendinţelor de
dezvoltare……………………………………….…...6
  Studiul tendinţelor de dezvoltare……………………..…………..………………………….…….10
Capitolul II –Calculul de tracţiune ………………………………………………………….…….14
2.1Schema de organizare a transmisiei
autovehiculului………………………………….......…….16
  2.2.Adoptarea dimensiunilor constructive şi a formei de organizare
a automobilului……….…….17
2.3.Pozitia centrului de greutate si incarcarea pe
punti…………………………………………….20
2.4. Adoptarea pneurilor autoturismului…………………………………………………..………..22
2.5. Studiul ergonomic al postului de
conducere………………………………….………………..23
2.6. Calculul caracteristicii externe a motorului. Determinarea
analitică…………………………..25  2.7.Determinarea vitezei maxime a
autoturismului………………………………………………....29
2.8.Determinarea rapoartelor de transmitere din cutia de
viteze…………………………….……..30
2.9 Bilanţul de tracţiune şi bilanţul de putere………………………………………………………35
2.10 Caracteristica forţei la roată şi caracteristica de putere la
roată………………..……………..39
2.11 Caracteristica dinamică………………………………………………………………………..41
2.12 Acceleraţia……………………………………………………………………………………..42
2.13 Timpul de demarare şi spatiul de
demarare……………………………………......………….44
Capitolul III  Calculul al franare al
autovehiculului…………………………………...…………..53
3.2 Timpul minim de franare…………………………………………………………...…………..54
3.3 Determinarea spaţiului de frânare………………………………………………...……...……..54
3.4 Spaţiul de oprire total…………………………………………………………...……………...54
3.5. Repartiţia forţei de frânare pe punţi…………………………………………...……………….58
3.10.Maniabilitatea…………………………………………………………………………………59
3.2.1Stabilitatea longitudinală la derapare……………………………………………………………….…63

SISTEM DE ACHIZITIE DE DATE PENTRU SEISMOGRAFE MARINE

CUPRINS
MEMORIU JUSTIFICATIV……………………………………………...          pag.I
CAPITOLUL 1. CONVERTOARELE DELTA – SIGMA CS5371 ŞI CS5372
I.1. Descriere generală …………………………………………………… .    pag.1
I.2. Performanţele modulatoarelor ………………………………………..     .    pag.3
I.2.1. Caracteristica spectrală de semnal maxim ………………………….  .     pag.4
I.2.2. Caracteristica spectrală de zgomot …………………………………      pag.4
I.3. Intrările de semnal …………………………………………………….    pag.5
I.3.1. Intrările diferenţiale INR+/-, INF+/- ………………………………..  pag.5
I.3.2. Filtrele antialias ……………………………………………………..  pag.6
I.3.3. Impedanţa de intrare ………………………………………………... pag.7
I.3.4. Nivelul de semnal maxim …………………………………………...      pag.7
I.4. OFFSET – ul de intrare ………………………………………………..  pag.8
I.4.1. Validarea offset – ului – OFST ……………………………………..  ..   pag.8
I.4.2. Abaterea de offset …………………………………………………...  pag.8
I.5. Intrările pentru referinţa de tensiune …………………………………..  pag.8
I.5.1. Configuraţiile referinţei de tensiune …………………………………   pag.9
I.5.2. Impedanţa intrării VREF ……………………………………………. pag.11
I.5.3. Acurateţea câştigului ………………………………………………...      pag.11
I.5.4. Abaterea câştigului (gain drift) ……………………………………… pag.11
I.6. Interfaţa cu filtrul digital ……………………………………………….   pag.11
I.6.1. Semnalul de clock – MCLK …………………………………………. pag.12
I.6.2. Semnalul de date – MDATA ………………………………………   ..    pag.12
I.6.3. Semnalul de sincronizare – MSYNC ………………………………    ..   pag.13
I.6.4. Semnalul de eroare – MFLAG ……………………………………….      pag.13
I.7. Modurile de funcţionare ……………………………………………….. pag.14
I.7.1. Modul de funcţionare la putere normală ……………………………    …     pag.14
I.7.2. Modul de funcţionare la putere mică – LPWR ………………………...     pag.14
I.7.3. Modul power down – PWDN ………………………………………….  pag.15
I.7.4. Modul de funcţionare la microputere ………………………………….    pag.15
I.8. Tensiunile de alimentare ………………………………………………… pag.15
I.8.1. Configuraţiile de alimentare ……………………………………………   pag.15
I.8.2. Condensatoarele de trecere ……………………………………………..   pag.16
I.8.3. Consideraţii privind blocarea prin scurtcircuit …………………………  pag.16
I.8.4. Consideraţii privind convertorul c.c. – c.c. ……………………………..  pag.16
I.8.5. Rejecţia zgomotului produs de sursele de alimentare …………………..
pag.16
I.9. Descrierea pinilor modulatorului CS5372 ………………………………..  pag.17
CAPITOLUL 2. FILTRUL DIGITAL CS5376
II.1. Descriere generală ……………………………………………………….   pag.19
II.2. Design – ul sistemelor …………………………………………………...     pag.21
II.2.1. Tensiunile de alimentare ………………………………………………     pag.21
II.2.2. Semnalul de clock şi semnalul de sincronizare ………………………..  pag.22
II.2.3. Pinii TRST/ şi RESET/ ………………………………………………...     pag.22
II.2.4. Testarea funcţională …………………………………………………… pag.23
II.2.5. Regiştrii sistemului …………………………………………………… pag.23
II.3. Controlul RESET – ului …………………………………………………  pag.24
II.3.1. Descrierea pinului RESET/ …………………………………………….    pag.24
II.3.2. Configuraţiile de funcţionare …………………………………………..     pag.24
II.3.3. Testele proprii de reset …………………………………………………    pag.25
II.4. Blocul de decimare ………………………………………………………    pag.26
II.5. Interfaţa periferică serială SPI1 …………………………………………     pag.28
II.6. Interfaţa periferică serială SPI2 ………………………………………….    pag.30
II.7. Portul serial de mare viteză ……………………………………………... pag.31
II.8. Pinii de intrare – ieşire de uz general …………………………………… pag.32
II.9. Portul de test JTAG ……………………………………………………... pag.32
II.10. Interfaţa cu convertorul delta – sigma …………………………………. pag.33
II.11. Sincronizarea sistemului ………………………………………………..    pag.34
II.12. Timer – ul watchdog ……………………………………………………   pag.35
II.13. Generatorul de test ………………………………………………………  pag.35
II.14. Câştigul programabil şi corecţia offset – ului …………………………...
pag.36
CAPITOLUL 3. SISTEM DE ACHIZIŢIE DE DATE PENTRU SEISMOGRAFE MARINE
III.1. Descriere generală ………………………………………………………   pag.37
III.2. Conectorii de semnal ……………………………………………………  pag.38
III.3. Buffer – ele de intrare …………………………………………………..    pag.39
III.4. Tensiunile de alimentare ale sistemului.
         Alegerea regulatoarelor de tensiune
..........................................................   pag.43
III.5. Referinţa de tensiune
............................................................................
..... pag.46
III.6. Interfaţa filtru digital CS5376 – microcontroller Motorola MC68332
..... pag.47
III.7. Configuraţia portului serial de mare viteză
...............................................   pag.49
III.8. Semnalul de clock şi semnalul de sincronizare
.........................................    pag.50
III.9. RESET – ul sistemului
............................................................................
..    pag.51
CONCLUZII
............................................................................
........................... pag.53
ANEXE
............................................................................
....................................   pag.54
BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………. pag.73

AMDA CALCUL - Modelarea unor notiuni de programare orientata pe obiecte

Cuprins
I _-calcul _si programare orientat_a pe obiecte 6
1 Not_iuni _si notat_ii ale _-calculului 7
1.1 _-notat_ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 7
1.1.1 Tipuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 9
1.2 _-calcul cu tipuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 9
1.2.1 Rescriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 10
1.2.2 Calculul tipurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 11
1.2.3 Propritet_at_i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 12
1.2.4 Corectitudinea sistemului de tipuri . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
1.2.5 Operatori de punct _x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
1.3 Subtipuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 14
1.3.1 __-calculul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 14
1.3.2 Algoritm de calcul al tipurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 15
1.3.3 Corectitudinea sistemului de tipuri . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
1.4 ^Inregistr_ari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 17
1.5 Produs cartezian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 18
1.6 Tipuri recursive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 18
2 _&-calcul 20
2.1 Prezentare inituitiv_a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 20
2.1.1 Subtipuri, supra^_nc_arcare _si legare t^arzie . . . . . . . . . . .
. . . 21
2.2 Sintaxa _&-calculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 21
2.2.1 Subtipuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 22
2.2.2 Tipuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 23
2.2.3 Termeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 24
2.2.4 Sistemul de tipuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 24
2.2.5 Reguli de rescriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 25
2.3 Corectitudinea sistemului de tipuri . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 27
2.4 Codi_c_ari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 32
2.4.1 Produse carteziene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 32
1
2.4.2 ^Inregistr_ari simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 32
2.4.3 ^Inregistr_ari dinamice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 33
3 Programare orientat_a pe obiecte 35
3.1 Concepte de baz_a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 35
3.1.1 Speci_cul transmiterii mesajelor . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 36
3.1.2 Supra^_nc_arcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 37
3.2 Modelare ^_n _&-calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 38
3.3 Analogia obiecte !^_nregistr_ari . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 41
3.4 Mo_stenire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 42
3.4.1 Mo_stenirea ^_n analogia obiecte !^_nregistr_ari . . . . . . . . . .
42
3.4.2 Mo_stenire ^_n _&-calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 42
3.5 Metode binare _si alegere multipl_a . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 43
3.6 Extinderea claselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 46
3.7 Clase abstracte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 46
II Limbajul ned 48
4 Descrierea limbajului 49
4.1 Instruct_iuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 49
4.1.1 Instruct_iunea de alegere nedeterminist_a . . . . . . . . . . . . . .
. 50
4.1.2 Instruct_iunea de decizie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 50
4.1.3 Instruct_iuni de ciclare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 51
4.2 Expresii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 52
4.2.1 Operatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 52
4.2.2 Atribuire multipl_a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 53
5 Implementare 54
5.1 Prezentare general_a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 54
5.2 Parsare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 55
5.3 Codul generat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 57
A Speci_carea limbajului ned 58
B Declararea except_iilor 60
C Declararea clasei Stack 61
D Declararea unor clase folosite la parsare 62
E Declararea claselor Token _si Symbol 64
2
F Declararea clasei Prod 66
Bibliogra_e 67

onversia de trafic a unui comutator EWSDSIEMENS

                                   CUPRINS
|CAPITOLUL I     |                                                  |   |
|                |INTRODUCERE                                       |   |
|                |1.1   |PREZENTARE GENERALĂ                        |4  |
|                |1.2   |TRANSMISIUNII DE FONIE ŞI DATE             |5  |
|                |1.3   |SECURITATE                                 |5  |
|                |1.4   |NOŢIUNI GENERALE                           |6  |
|                |                                                  |   |
|CAPITOLUL II    |                                                  |   |
|                |ASPECTE TEORETICE                                 |   |
|                |2.1   |ELEMENTE DE BAZĂ ÎN EVALUAREA TRAFICULUI   |9  |
|                |      |RADIOTELEFONIC                             |   |
|                |2.2   |INTENSITATEA TRAFICULUI                    |10 |
|                |2.3   |ERLANG B                                   |15 |
|                |2.4   |EVALUAREA TRAFICULUI ÎN SISTEME CELULARE DE|19 |
|                |      |RADIOTELEFONIE                             |   |
|                |      |2.4.1 |SISTEME CELULARE DE RADIOTELEFONIE   |20 |
|                |      |      |FĂRĂ COADĂ DE AŞTEPTARE              |   |
|                |      |2.4.2 |SISTEME CELULARE DE RADIOTELEFONIE CU|23 |
|                |      |      |ŞIR DE AŞTEPTARE                     |   |
|                |                                                  |   |
|CAPITOLUL III   |                                                  |   |
|                |INTERFAŢA RADIO ÎN GSM                            |   |
|                |3.1   |ORGANIZAREA CANALELOR ÎN GSM               |27 |
|                |3.2   |PUTEREA DE EMISIE                          |30 |
|                |3.3   |CANALE LOGICE                              |30 |
|                |3.4   |CANALE DE TRAFIC                           |31 |
|                |3.5   |CANALE DE CONTROL                          |32 |
|                |3.6   |PREZENTAREA MULTICADRELOR                  |35 |
|                |                                                  |   |
|CAPITOLUL IV    |                                                  |   |
|                |DIMENSIONAREA UNEI REŢELE GSM ÎN FUNCŢIE DE TRAFIC|   |
|                |4.1   |NOŢIUNI DE DIMENSIONARE A REŢELEI GSM      |43 |
|                |4.2   |PLANIFICAREA REŢELELOR RADIO MOBILE        |47 |
|                |      |4.2.1 |CARACTERISTICILE ZONEI DE REUTILIZARE|48 |
|                |      |4.2.2 |COORDONATELE ZONELOR DE REUTILIZARE  |49 |
|                |      |4.2.3 |INTERFERENŢA ÎN SISTEMELE RADIO      |49 |
|                |      |      |MOBILE                               |   |
|                |      |4.2.4 |ANTENE OMNIDIRECŢIONALE LA STAŢIA DE |50 |
|                |      |      |BAZĂ ŞI LA STAŢIA MOBILĂ             |   |
|                |      |4.2.5 |ANTENĂ DIRECTIVĂ LA STAŢIA DE BAZĂ ŞI|51 |
|                |      |      |ANTEĂ OMNIDIRECŢIONALĂ LA STAŢIA     |   |
|                |      |      |MOBILĂ                               |   |
|                |4.3   |ATRIBUIREA CANALELOR RADIO CELULELOR       |51 |
|                |      |ELEMENTARE                                 |   |
|                |4.4   |ALGORITMI DE DIMENSIONARE ÎN FUNCŢIE DE    |53 |
|                |      |TRAFIC                                     |   |
|                |4.5   |DISTANŢA DINTRE SITE-URI                   |57 |
|                |4.6   |DIMENSIOANREA CANALELOR                    |58 |
|                |      |4.6.1 |DIMENSIONAREA CANALELOR CCCH         |59 |
|                |      |4.6.2 |DIMENSIONAREA CANALELOR SDCH         |59 |
|                |4.7   |DETERMINAREA NUMĂRULUI NECESAR DE CELULE   |61 |
|                |      |DIN PUNCT DE VEDERE AL TRAFICULUI          |   |
|                |                                                  |   |
|CAPITOLUL V     |                                                  |   |
|                |TEHNICI DE CREŞTERE A CAPACITĂŢII TRAFICULUI      |   |
|                |ÎNTR-O REŢEA GSM                                  |   |
|                |5.1   |EXTENSII DE CAPACITATE                     |63 |
|                |      |5.1.1 |ALGORITMI DE ALOCARE DINAMICĂ A      |64 |
|                |      |      |CANALELOR                            |   |
|                |      |5.1.2 |ALGORITMI DE ALOCARE PREDICTIVĂ A    |64 |
|                |      |      |CANALELOR                            |   |
|                |      |5.1.3 |ALGORITMI DE ALOCARE PLANIFICATĂ A   |64 |
|                |      |      |CANALELOR                            |   |
|                |      |5.1.4 |ANALIZA DATELOR DE TRAFIC            |68 |
|                |      |5.1.5 |ALGORITMI DE ALOCARE A ECHIPAMENTELOR|70 |
|                |      |      |TRX                                  |   |
|                |      |5.1.6 |ETAPE DE ALOCARE A ECHIPAMENTELOR TRX|71 |
|                |5.2   |DENSIFICĂRI                                |71 |
|                |5.3   |DENSIFICĂRI MICRO                          |77 |
|                |5.4   |DUAL BAND                                  |80 |
|                |                                                  |   |
|CAPITOLUL V     |                                                  |   |
|                |APLICAŢIE PRACTICĂ                                |   |
|                |6.1   |CALCULUL PRAGURILOR DE PREDICŢIE PENTRU    |85 |
|                |      |FIECARE ZONĂ                               |   |
|                |6.2   |CALCULUL BUGETULUI DE PUTERE               |87 |
|                |6.3   |DIEMNSIONAREA REŢELEI ÎN FUNCŢIE DE        |88 |
|                |      |ACOPERIRE                                  |   |
|                |6.4   |DIEMNSIONAREA REŢELEI ÎN FUNCŢIE DE TRAFIC |91 |
|                |6.5   |CALCULUL TRAFICULUI CORESPUNZĂTOR OREI DE  |92 |
|                |      |VÂRF A REŢELEI                             |   |
|                |6.6   |DETERMINAREA NUMĂRULUI DE CELULE NECESAR   |92 |
|                |      |PENTRU ASIGURAREA CAPACITĂŢII              |   |
|                |6.7   |OBŢINEREA REZULTATELOR FINALE              |93 |
|                |                                                  |   |
|BIBLIOGRAFIE    |                                                  |98 |
|ANEXA           |                                                  |99 |

PROIECT ARBORE PINION CONIC

                                   Cuprins
   1.Analiza funcţionala, constructiva si tehnologica a organului de
masina. Stabilirea principiala a itinerariului tehnologic de prelucrare;
   2.Definirea matricei  de proprietati pe care trebuie sa le indeplineasca
materialul, ierarhizarea acestora si aprecierea factorilor de pondere
   3.Selectia materialelor si a proceselor tehnologice de prelucrare.
Proiectarea indicelui de performanta;
    3.1.Alegerea preliminara a cel putin  cinci materiale candidate;
     3.2Determinarea plajei de valori pentru propriatatile considerate;
          3.3.Selectia  materialului  optim   prin   metoda   proprietatilor
ponderate si prin metoda costului pe unitatea de proprietate;
   4.Caracteristicile proprietatilor materialului selectat
      4.1.Evaluarea si optimizarea proprietatilor tehnologice;
      4.2.Aprecierea proprietatilor de intrebuintare;
   5.Optimizarea selectiei materialului prin  dezvoltarea  unor  tehnici  de
consolidare  volumica si de durificare a stratului de suprafata.
                             Tema de proiectare
      Pentru  organul  de  masina:arbore  pinion  conic,   serie   mare   de
fabricatie,  se  cere  sa  se  stabileasca  materialul  optim  care  asigura
cerintele de performanta rezultate din calculele tehnico-economice  si  care
este adaptat posibilitatilor firmei constructive.
      Arbore pinion conic  serie  mare  de  fabricatie  avand  o  limita  de
oboseala prin incovoire alternanta σ-1=690-740 [N/mm2]

STUDII PRIVIND OBÅ¢INEREA UNOR STRATURI SUBÅ¢IRI DE HIDROXIAPATITÄ‚ PRIN DEPUNERE LASER PULSATÄ‚

                                   CUPRINS
|CAPITOLUL I                                                   |    |
|                                                              |    |
|Concepte teoretice privind depunerile de straturi subţiri bioactive|
|prin Depunere Laser Pulsată                                        |
|                                                               |   |
|I.1. Introducere                                               |1  |
|I.2. Materiale ceramice bioactive – fosfaţii de calciu         |5  |
|I.3. Caracterizarea hidroxiapatitei                            |9  |
|I.4. Depunerea laser pulsată                                   |14 |
|I.5. Fenomene fizice de interes în timpul PLD                  |24 |
| Interacţia fasciculului laser cu ţinta                        |25 |
| Interacţia fasciculului laser cu materialul evaporat          |28 |
| Dezvoltarea adiabatică a plasmei şi depunerea filmelor subţiri|35 |
|I.6. Stadiul actual al cercetărilor asupra creşterii filmelor  |39 |
|subţiri de HA prin PLD                                         |   |
|I.7. Metode de investigare ale straturilor subţiri ceramice    |49 |
|bioactive                                                      |   |
| Microscopia electronică                                       |49 |
| Difracţia de electroni                                        |54 |
| Difracţia de raze X                                           |54 |
| Difracţia în incidenţă razantă                                |56 |
| Microduritate Vickers                                         |60 |
|                                                               |   |
|CAPITOLUL II                                                   |   |
|                                                               |   |
|Experimentări privind obţinerea de straturi subţiri bioactive prin |
|Depunere Laser Pulsată                                             |
|                                                               |   |
|II.1. Instalaţia experimentală                                 |63 |
| Descrierea metodei şi a instalaţiei experimentale             |63 |
| Laserul cu excimeri                                           |65 |
| Optica                                                        |71 |
|II.2. Regimuri de lucru experimentate                          |73 |
|II.3. Investigarea straturilor subţiri de hidroxiapatită       |75 |
|obţinute                                                       |   |
|             II.3.1. Investigarea topografiei suprafeţei prin      |
|microscopie electronică                                            |
|                       cu baleiaj                              |75 |
| II.3.2. Informaţii structurale şi compoziţionale obţinute prin    |
|spectroscopie de                                                   |
|                       transmitere în infraroşu                |79 |
|   II.3.3. Informaţii structurale obţinute prin difracţie de   |80 |
|raze X                                                         |   |
|      II.3.4. Informaţii structurale şi compoziţionale obţinute    |
|prin microscopie                                                   |
|                       electronică cu baleiaj cuplată cu       |82 |
|microanaliză EDAX                                              |   |
|II.4. Rezultatele cercetării. Concluzii                        |84 |
|                                                               |   |
|BIBLIOGRAFIE                                                   |85 |

BORDEROU DE PIESE

                                   CUPRINS
                              BORDEROU DE PIESE
      A. PIESE SCRISE
Tema proiectului de diploma
Borderou de piese
MEMORIU JUSTIFICATIV
      Capitolul 1. Date generale
                 1.1. Eviden]ierea problemelor
                 1.2. Amplasament
                 1.3. Necesitatea [i oportunitatea proiectului
      Capitolul 2. Cadrul natural
                 2.1. Caracterizarea geomorfologic\
                 2.2. Caracterizarea geologic\, geotehnica
                 2.3. Caracterizarea hidrogeologic\
                 2.4. Caracterizarea pedologic\
                 2.5. Caracterizarea climatic\. Analiza precipita]iilor
                 2.6. Caracterizarea hidrologic\
      Capitolul 3. Analiza lucr\rilor de `mbun\t\]iri funciare  exitente  `n
                 Valea Ier
                 3.1. Analiza schemei hidrotehnice
                 3.2. Lucr\ri de regularizare
                 3.3. Lucr\ri de desecare
                 3.3.1. Suprafe]e cu exces de umiditate
                 3.3.2. Debite de desc\rcare
                 3.3.3. Condi]ii avute `n vedere la  trasarea  re]elelor  de
                       canale
                 3.3.4. Variante analizate
                 3.3.5. Sisteme de desecare
                 3.3.6. Re]ele de canale proiectate
                 3.3.7. Modul de evacuare a apelor  de  desecare  [i  drenaj
                 `n emisari
                 3.3.8. Sta]ii de pompare
                 3.3.9. Amenaj\ri zone depresionare
                  3.3.10.  Lucr\ri  de  punere  `n  valoare  a   terenurilor
                       neproductive (recuper\ri)
                 3.3.11. Lucr\ri hidroameliorative
MEMORIU DESCRIPTIV
      Capitolul 4. Modele matematice de mi[care  permanent\  [i  de  mi[care
            nepermanent\
                 4.1. Mi[carea permanent\ a fluidelor cu suprafa]a liber\
                 4.2. Mi[carea nepermanent\ a fluidelor cu suprafa]a liber\
      Capitolul 5. Supra`n\l]area digurilor
                 5.1. Stabilirea cotei coronamentului
                 5.2. Tehnologia de execu]ie
      Capitolul 6. Optimizarea regulamentului de exploatare la ape mari
      Capitolul 7. Metoda de predic]ie a debitului maxim la frontier\
      Capitolul 8. M\suri de protec]ia muncii
      Bibliografie
NOTE DE CALCUL
      Anexa 1. Rezultate ale calculelor de mi[care permanent\ a apei
      Anexa 2. Rezultate ale calculelor de mi[care nepermanent\ a apei
      B. PIESE DESENATE
1. Plan de situa]ie cu amplasamentul lucr\rilor proiectate   1:25.000
2. Plan de ansamblu al bazinului hidrografic Ier
3. Profile transversale prin albia r$ului Ier
4. Profile longitudinale prin albia r$ului Ier
5. Tehnologia de execu]ie a supra`n\l]\rilor la diguri
6. Vedere `n plan [i sec]iune a barajului de la Andrid
7. Grafice
Lucrarea are problem cu afisarea diacriticilor

Contributii la implementarea in practica constructiilor din Romania a acoperisurilor de mare deschidere realizate din material lemnos

                                   CUPRINS
INTRODUCERE……………………………………………………………………………..         1
CAPITOLUL 1. Stadiul actual al realizării structurilor din lemn
              utilizate la acoperirea construcţiilor…………………..       3
1.1 Scurt istoric al construcţiilor din lemn………………………………………….       3
          1. Construcţii de lemn în comuna primitivă………………………… 3
          2. Construcţii din lemn în perioada sclavagismului………………. 5
          3. Construcţii din lemn în perioada feudalismului
             (Evul Mediu)………………………………………………………………. 9
          4. Construcţii din lemn în perioada epocii moderne…………….  18
          5. Construcţii din lemn în perioada epocii contemporane…….      29
          6. Construcţii din lemn în ţara noastră………………………………       36
1.2 Ponderea structurilor din lemn în  raport  cu  restul  construcţiilor…….
54
          1.2.1        Avantajele   construcţiilor   din   lemn…………………………………
54
         1.2.2       Dezavantajele   construcţiilor   din   lemn…………………………….
58
1.3 Exemple de construcţii din lemn cu deschideri mari, realizate în
      România şi în străinătate………………………………………………………….        61
      1.3.1      Exemple de construcţii din lemn cu deschideri mari
                           realizate     în     România…………………………………………………….
61
      1.3.2      Exemple de construcţii din lemn cu deschideri mari
                          realizate    în    străinătate………………………………………………….
62
CAPITOLUL 2. Structura, compoziţia, proprietăţile fizice şi
              chimice ale lemnului…………………………………………..          79
2.1 Structura şi compoziţia lemnului………………………………………………..      79
2.2 Proprietăţile mecanice ale lemnului……………………………………………      81
      2.2.1      Contragerea şi umflarea…………………………………………….…         81
      2.2.2      Greutatea lemnului………………………………………………………      85
        2.2.3         Dilataţia    termică    a    lemnului………………………………………….
86
        2.2.4        Conductivitatea   termică    a    lemnului……………………………….
86
      2.2.5      Influenţa umidităţii, temperaturii, densităţii aparente,
                       conţinutului  de  lemn  târziu  şi  lăţimii  inelelor
anuale asupra
                        proprietăţilor  mecanice  ale  lemnului……………………………..
87
2.3 Comportarea lemnului la solicitări dinamice………………………………..       89
2.4 Comportarea  lemnului  la  încărcări  repetate  –  oboseala  lemnului…..
89
2.5 Rezistenţa de durată a lemnului………………………………………………..       90
2.6 Acţiunile chimice asupra lemnului şi asupra elementelor de
      construcţie din lemn…………………………………………………………………           92
CAPITOLUL 3. Comportarea şi protecţia lemnului la acţiunea
                          focului,  umidităţii  şi  a  biodegradării………………..
94
3.1 Comportarea lemnului la acţiunea focului…………………………………           94
      3.1.1            Rezistenţa la foc a elementelor  de  construcţie  din
lemn.       94
      3.1.2            Măsuri de protecţie a elementelor de construcţie  din
                         material   lemnos   împotriva   focului………………………………
96
3.2  Comportarea  şi  protecţia   lemnului   la   acţiunea   umidităţii……………
103
      3.2.1      Generalităţi……………………………………………………………          103
       3.2.2        Condiţii   principale   de   dezvoltare   a   putrezirii
construcţiilor
                       din lemn………………………………………………………………..           104
      3.2.3      Măsuri pentru protecţia construcţiilor din lemn împotriva
                 umezirii…………………………………………………………………       107
        3.2.4        Antiseptizarea   construcţiilor   din    lemn……………………….
114
3.3  Comportarea  şi  protecţia  lemnului  la   acţiuni   biodegradabile……….
124
CAPITOLUL 4. Comportarea structurilor din lemn la acţiunea
                         seismică…………………………………………………………….           127
4.1 Noţiuni generale…………………………………………………………………….          127
4.2  Comportarea  structurilor  din   lemn   la   acţiunea   seismică……………..
128
4.3 Ductilitatea……………………………………………………………………………            131
4.4 Comportarea ciclică şi disiparea de energie………………………………         131
      4.4.1      Criterii de proiectare pentru structuri disipative conform
                       P100/2003……………………………………………………………       134
      4.4.2 Verificări de siguranţă conform P100/2003………………         137
4.5 Exigenţele prevăzute în Eurocode 8…………………………………………        137
CAPITOLUL 5. Lemnul lamelat încleiat. Tehnologie de fabricaţie,
                                   condiţii           de            calitate
138
5.1 Adezivi utilizaţi în tehnica încleierii…………………………………………..       138
5.2 Procesul încleierii……………………………………………………………………        143
5.3 Date constructive şi particularităţi privind realizarea elementelor
      încleiate………………………………………………………………………………..          147
5.4 Avantajele lemnului  lamelat  încleiat  ca  material  de  construcţie…..
150
CAPITOLUL 6. Sisteme structurale realizate din material lemnos
                         Utilizate la  construcţii  cu  deschideri  mari……….
155
6.1 Principalele caracteristici ale sistemelor structurale din material
       lemnos  utilizate  la   construcţii   cu   deschideri   mari………………………
155
       6.1.1     Principii de bază privind asigurarea durabilităţii
            structurii……………………………………………………………….          155
        6.1.2      Principii  de  bază  privind  conceperea  structurii……………
164
    6.1.3         Sisteme constructive pentru grinzi – performanţe
           geometrice şi mecanice…………………………………………..           172
       6.1.4     Sisteme constructive pentru reţele de grinzi – performanţe
                     geometrice şi mecanice…………………………………………..       179
       6.1.5     Sisteme constructive plane cu trei articulaţii –
           performaţe geometrice şi mecanice……………………….…       181
       6.1.6     Sisteme constructive de tip cadre – performanţe
           geometrice şi mecanice…………………………………………..           182
       6.1.7     Sisteme constructive de tip arce – performanţe
           geometrice şi mecanice……………………………………………      186
       6.1.8     Sisteme constructive cu arce suspendate – performanţe
           geometrice şi mecanice…………………………………………..           188
       6.1.9     Sisteme constructive reticulare, de  tip  boltă,  realizate
cu
           arce – performanţe geometrice şi mecanice………………          190
       6.1.10    Sisteme constructive cu reţele spaţiale – performanţe
           geometrice şi mecanice…………………………………………..           191
        6.1.11     Sisteme  constructive  de   tip   structuri   plisate   –
performanţe
           geometrice şi mecanice…………………………………………..           191
       6.1.12    Sisteme constructive de tip bolţi membrane, cu simplă sau
           dublă   curbură   –   performanţe   geometrice   şi    mecanice…
      192
       6.1.13    Sisteme constructive de tip cupole – performanţe
           geometrice şi mecanice……………………………………………      193
       6.1.14    Sisteme constructive cu pânze subţiri de tip paraboloizi
              hiperbolici   –   performanţe   geometrice   şi    mecanice………
              195
6.2 Corelaţii între forme geometrice şi deschideri în funcţie de tipul
      structural de element realizat din lemn lamelat încleiat, utilizat
       pentru   acoperirea   construcţiilor   cu   deschideri   mari……………………
196
         6.2.1       Sisteme    constructive    pentru    grinzi…………………………….
198
        6.2.2      Sisteme  constructive  pentru  reţele  de   grinzi……………….
202
        6.2.3      Sisteme  constructive  plane  triplu   articulate………………..
205
         6.2.4       Sisteme   constructive   de   tip    cadre……………………………..
206
         6.2.5       Sisteme   constructive   de    tip    arce……………………………….
208
        6.2.6       Sisteme   constructive   cu   arce   suspendate…………………..
212
       6.2.7     Sisteme constructive de tip  boltă,  realizate  cu  arce…….
213
        6.2.8       Sisteme   constructive   cu   reţele   spaţiale………………………
214
        6.2.9      Sisteme  constructive  de  tip  structuri  plisate……………….
214
         6.2.10      Sisteme   constructive   de   tip    cupole…………………………….
215
6.3 Ipoteze de calcul şi  principii generale de proiectare pentru elemente
      şi subansamble structurale din lemn lamelat încleiat, utilizate la
        acoperirea    construcţiilor    cu    deschideri    mari………………………………
216
       6.3.1     Ipoteze şi acţiuni pentru calculul construcţiilor din  lemn
cu
                 deschideri mari……………………………………………………….        216
         6.3.2       Principii    generale    de    alcătuire…………………………………..
218
CAPITOLUL 7. Stabilirea stării de eforturi şi a solicitărilor
                          în   elementele   structurale   din   lemn………………….
221
7.1 Grinzi……………………………………………………………………………………         221
          7.1.1              Grinzi    simplu     rezemate…………………………………………….
221
       7.1.2           Grinzi continue………………………………………………………..       223
         7.1.3             Grinzi   cu    secţiune    compusă………………………………………
225
          7.1.4              Grinzi    cu     contrafişe………………………………………………….
236
       7.1.5           Grinzi armate………………………………………………………….         240
       7.1.6           Grinzi macaz…………………………………………………………..         242
          7.1.7              Grinzi     cu     zăbrele……………………………………………..………
244
           7.1.8                Grinzi      încleiate…………………………………………………….….
252
7.2 Cadre……………………………………………………………………………….…..        254
       7.2.1           Cadre cu inimă plină din scânduri  încrucişate………..……
      254
       7.2.2           Cadre cu zăbrele……………………………………………………..       256
        7.2.3            Cadre  din   lemn   lamelat   încleiat…………………………………
258
7.3 Arce……………………………………………………………………………………..         260
        7.3.1      Principii  generale  privind   calculul   arcelor……………………
261
       7.3.2           Tipuri de arce………………………………………………………….        262
7.4 Structuri spaţiale……………………………………………………….…………..       275
           7.4.1               Învelitori     autoportante………………………………….…………
275
        7.4.2            Construcţii  spaţiale   în   reţele……………………………………..
281
       7.4.3           Construcţii spaţiale  din  arce  intersectate……………………
286
7.5 Concluzii……………………………………………………………………………….       288
CAPITOLUL 8. Studii de caz asupra comportării elementelor
                         şi structurilor din material lemnos utilizate la
                         acoperirea  construcţiilor  cu  deschideri  mari…..
290
8.1 Alcătuirea  şi  proiectarea  grinzilor  din  lemn  lamelat  încleiat…………
290
       8.1.1     Tipuri de grinzi, scheme statice,  secţiuni  transversale….
      290
       8.1.2           Ipoteze adoptate…………………………………………………….        292
       8.1.3           Rezultate obţinute……………………………………………………       294
       8.1.4           Concluzii…………………………………………………………………           301
8.2 Alcătuirea şi proiectarea cadrelor realizate din lemn lamelat
      încleiat………………………………………………………………………………….           332
        8.2.1      Tipuri  de  cadre,  scheme  statice  şi  geometrice…………..
332
       8.2.2     Ipoteze adoptate……………………………………………………         333
       8.2.3           Structuri de cadre dublu  articulate,  realizate  din
lemn
                        lamelat   încleiat.   Studiu   de   caz…………………………………
334
       8.2.4           Structuri de cadre triplu articulate,  realizate  din
lemn
                        lamelat   încleiat.   Studiu   de   caz…………………………………
336
       8.2.5           Structuri de cadre dublu  încastrate,  realizate  din
lemn
                        lamelat   încleiat.   Studiu   de   caz…………………………………
337
       8.2.6           Concluzii…………………………………………………………………           338
8.3 Alcătuirea şi proiectarea arcelor realizate din lemn lamelat
      încleiat……………………………………………………………………………….…           360
        8.3.1      Tipuri  de  arce,  scheme  statice   şi   geometrice……………
360
       8.3.2     Ipoteze adoptate…………………………………………………..        362
        8.3.3      Arce   triplu   articulate.   Studiu   de   caz…………………………
363
       8.3.4     Concluzii……………………………………………………………….           364
8.4 Alcătuirea şi proiectarea structurilor spaţiale realizate din lemn
      lamelat încleiat………………………………………………………………………        384
       8.4.1     Bolţi lamelare cilindrice………………………………………….         385
       8.4.2     Hiperboloizi…………………………………………………………..         401
       8.4.3     Cupole………………………………………………………………….        417
       8.4.4     Paraboloizi……………………………………………………………           433
8.5 Studii comparative privind eficienţa unor tipuri de structuri din lemn
       lamelat  încleiat,  utilizate   la   acoperirea   construcţiilor   cu
deschideri
      mari……………………………………………………………………………………..       443
        8.5.1      Tipuri  de  structuri  plane  analizate.  Concluzii…………….
443
         8.5.2             Tipuri   de   structuri    spaţiale    analizate.
Concluzii…………          444
CAPITOLUL 9. Concluzii…………………………………………………………..           446
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………           451

nstalatie pentru incalzirea si conditionarea aerului, intr-o pensiune turistica montana, utilizand surse regenerabile de energie

                                CUPRINS
           CAP.I.  INTRODUCERE
                 I.1. Clasificarea imobilelor in care se pot utiliza surse
                 regenerabile de energie
                 I.2. Descrierea imobilului (amplasament, dimensiuni,
                 desene)
                 I.3. Parametrii climatici
                      I.3.1. Parametrii climatici exteriori ai aerului
                            I.3.1.a. Situaţia de vară
                             I.3.1.b. Situaţia de iarnă
                       I.3.2. Parametrii climatici ai solului
                 I.4. Prezentarea soluţiilor tehnice care se pot utiliza
                 pentru încălzire şi  climatizare
           CAP.II.  DETERMINAREA NECESARULUI DE CĂLDURĂ ŞI DE FRIG
            II.1. Influenţa stratului de izolaţie
           CAP.III. SOLUŢII TEHNICE DE INCALZIRE / CONDITIONARE UTILIZAND
           SURSE REGENERABILE DE ENERGIE
            III.1. Utilizarea energiei solare
            III.2. Cazan cu combustibil solid regenerabil
            III.3.  Instalaţii  funcţionând  cu  energie  solară  cu
           absorbţie  pe  bază  de  bromură  de    litiu- apă
            SCHEMA DE AUTOMATIZARE
           1. Prezentarea schemei de automatizare
           2. Descrierea funcţionării sistemului de automatizare
             NORME  SPECIFICE  DE  SECURITATEA  MUNCII  PENTRU  LUCRARI  DE
           INSTALATII DE INCALZIRE SI CLIMATIZARE
            PĂRŢI DESENATE
            1. schema instalaţiei (ansamblu)
            2.  desene  de  ansamblu  şi  subansamblu
           BIBLIOGRAFIE
           56 pagini

Importanta cercetarii otelurilor

Cuprins
|                                                               |Pag.|
|Abstract                                                       |1   |
|Cuprins                                                        |2   |
|Cap. I  – Introducere                                          |4   |
|Cap. II  – Importanţa cercetării oţelurilor aliate cu mangan în|    |
|stadiul actual de dezvoltare al tehnicii din ţara noastră      |5   |
|Cap. III  – Stadiul cercetărilor cu privire la oţelurile       |    |
|inoxidabile austenitice aliate şi cu mangan                    |8   |
| 3.1 Generalităţi                                              |11  |
| 3.2 Stabilizarea austenitei în oţeluri                        |12  |
| 3.3 Influenţa elementelor chimice asupra stabilităţii         |13  |
|austenitei                                                     |    |
| 3.4 Influenţa compoziţiei chimice asupra proprietăţilor       |16  |
|fizico-mecanice                                                |    |
| 3.5 Influenţa compoziţiei chimice asupra rezistenţei la       |18  |
|coroziune                                                      |    |
| 3.6 Oţelurile austenitice inoxidabile fără nichel             |19  |
|Cap. IV  - Cercetări cu privire la elaborarea, turnarea,       |    |
|prelucrarea la cald şi proprietăţile fizico-mecanice ale       |20  |
|oţelurilor inoxidabile austenitice aliate şi cu mangan         |    |
| 4.1 Alegerea variantelor din punct de vedere chimic           |20  |
| 4.2 Cercetări privind elaborarea şi turnarea                  |20  |
| 4.3 Cercetări privind prelucrarea la cald                     |24  |
|   4.3.1 Cercetări pentru determinarea proprietăţii de         |24  |
|deformabilitate la cald                                        |    |
|   4.3.2 Prelucrarea prin deformare plastică                   |28  |
|   4.3.3 Prelucrarea prin sudare                               |29  |
|   4.3.4 Prelucrarea prin tratamente termice                   |33  |
| 4.4 Proprietăţi fizico-mecanice                               |39  |
|   4.4.1 Granulaţia şi structura                               |39  |
|   4.4.2 Încecări mecanice                                     |43  |
|   4.4.3 Încercări fizice                                      |48  |
|Cap. V - Cercetări privind rezistenţa la coroziune             |49  |
| 5.1 Cercetări la solicitarea la coroziune prin imersie        |49  |
| 5.2 Cercetări la solicitarea la coroziune în medii industriale|51  |
| 5.3 Cercetări privind rezistenţa la coroziune intergranulară  |52  |
| 5.4 Cercetări pentru determinarea potenţiostatică a           |    |
|rezistenţei la coroziune a oţelurilor studiate                 |54  |
|Cap. VI - Cercetări privind prelucrabilitatea prin aşchiere a  |    |
|oţelurilor inoxidabile austenitice aliate şi cu mangan         |60  |
| 6.1 Prelucrabilitatea prin aşchiere şi metode de cercetare    |    |
|pentru determinarea acesteia                                   |60  |
| 6.2 Particularităţi privind prelucrabilitatea oţelurilor      |    |
|inoxidabile în comparaţie cu restul oţelurilor                 |63  |
| 6.3 Obiectivele cercetării prelucrabilităţii oţelurilor       |    |
|inoxidabile austenitice aliate şi cu mangan                    |65  |
| 6.4 Prelucrarea prin burghiere                                |66  |
|  6.4.1 Consideraţii iniţiale cu privire la burghiere          |66  |
|  6.4.2 Experimentări asupra grupelor de oţeluri studiate      |70  |
| 6.5 Factori de influenţă ai prelucrabilităţii                 |77  |
|  6.5.1 Influenţa compoziţiei chimice                          |77  |
|  6.5.2 Capacitatea de ecruisare                               |79  |
|Cap. VII - Proiectarea tehnologiei de fabricaţie a reperului   |84  |
|arbore, de acţionare a calpetei de reglare de pe capacul unui  |    |
|cuptor cu flacără                                              |    |
| 7.1 Itinerarul tehnologic de prelucrare                       |84  |
| 7.2 Calculul adaosurilor de prelucrare                        |84  |
| 7.3 Calculul regimurilor de aşchiere                          |86  |
| 7.4 Normarea tehnică                                          |91  |
|Cap. VIII - Calculul preţului de cost la elaborarea aliajelor  |    |
|inoxidabile fără nichel, Ni-Mn şi fără Mn (clasice)            |98  |
|Cap. IX – Norme de protecţie şi tehnică a securizării muncii   |100 |
|Cap. X - Concluzii finale                                      |101 |
|Bibliografie                                                   |105 |
|                                                               |    |
|Documentaţie grafică                                           |    |
| Desen de execuţie arbore                                      |    |