Teoretizarea contractului colectiv de munca din perspectiva izvoarelor de drept ale muncii

I.CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA IZVOR DE DREPT AL MUNCII
I.1Notiunea Si Terminologia Contractului Colectiv De Munca
I.2Natura Juridica A Contractului Colectiv De Munca
I.3Importanta Contractului Colectiv De Munca

II.PARTENER SOCIAL - SINDICATELE
II.1Dispozitii Generale
II.2Constituirea, Organizarea Si Functionarea Organiza-tiilor Sindicale
II.3Reorganizarea Si Dizolvarea Organizatiilor Sindicale
II.4Forme De Asociere A Organizatiilor Sindicale
II.5Sanctiuni
II.6Drepturile Sindicatelor

III.PARTENER SOCIAL - PATRONATELE
III.1Dispozitii Generale
III.2Constituirea, Organizarea Si Functionarea Organizatiilor Sindicale
III.3Drepturile Si Obligatiile Patronului
III.4Importanta Organizarii Unui Patronat

IV.PROCEDURA DE NEGOCIERE, INCHEIERE SI INREGISTRARE A CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA
IV.1Negocierea Contractului Colectiv De Munca
IV.1.1Consideratii Generale Ale Termenului De Negociere
IV.1.2Reprezentantii Partilor La Negociere
IV.1.3Reprezentativitatea Partilor La Negociere
IV.2Durata Si Incheierea Contractului Colectiv De Munca
IV.3Inregistrarea Contractului Colectiv De Munca

V.EXECUTAREA, MODIFICAREA SI EFECTELE CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA
V.1Executarea Contractelor Colective De Munca
V.2Modificarea Contractelor Colective De Munca
V.3Suspendarea Si Incetarea Contractelor Colective De Munca
V.4Litigii In Legatura Cu Contractele Colective De Munca

VI.EFECTELE CONTRACTELOR DE NIVEL SUPERIOR ASUPRA CELOR DE NIVEL INFERIOR

VII.CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA UNIC LA NIVEL NATIONAL

VIII.CONCLUZII

IX.BIBLIOGRAFIE

Tratamentul juridico-penal privind infractiunilor de trafic si consum de droguri

I.INTRODUCERE

II.CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DROGURILE, TRAFICUL SI CONSUMUL ILICIT DE DROGURI
II.1Istoricul Drogurilor, Clasificarea Drogurilor Si Consecintele Consumului De Droguri
II.2Acceptiunile Termenilor De Drog, Toleranta, Obisnuinta, Toxicomanie, Dependenta, Utilizare Nociva Si Sevraj
II.3Droguri Licite Si Droguri Ilicite. Analiza Comparata A Fenomenului De Consum Licit Si Consum Ilicit De Droguri
II.4Caracteristicile, Evolutia Si Tendintele Manifestate De Traficul Ilicit Si Abuzul De Droguri Pe Plan Intern Si International
II.5Necesitatea Prevenirii Si Combaterii Traficului Si Consumului Ilicit De Droguri
II.6Tratamentul Juridic Al Stupefiantelor Si Al Substantelor Psihotrope In Lumina Conventiilor Internationale, In Legislatia Tarilor Uniunii Europene Si A Altor State

III.TRATAMENTUL JURIDICO-PENAL AL INFRACTIUNILOR CUPRINSE IN LEGEA NR.143/2000 PRIVIND COMBATEREA TRAFICULUI SI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI SI LEGEA NR. 300/2002 PRIVIND REGIMUL PRECURSORILOR FOLOSITI LA FABRICAREA ILICITA A DROGURILOR IN ROMANIA
III.1Caracterizarea Politicii Penale De Lupta Impotriva Drogurilor
III.2Tratamentul Juridic Al Infractiunilor Privind Combaterea Traficului Si Consumului Ilicit De Droguri
III.3Tratamentul Juridic Privind Operatiile Ilicite Cu Precursori
III.4Analiza Aspectelor Specifice Faptelor Privind Circulatia Si Consumul Ilicit De Droguri Pentru Folos Propriu

IV.CONCLUZII SI RECOMANDARI

V.BIBLIOGRAFIE

VI.ANEXE

Teorii cu privire la raspunderea penala in cazuri de crime de razboi si crime impotriva umanitatii

I.INTRODUCERE
I.1Principiul Raspunderii Internationale Penale In Dreptul International
I.2Aparitia Si Evolutia Instituirii Raspunderii Penale
I.3Principiile Specifice Ale Dreptului International Penal
I.3.1Principii Generale De Drept Penale
I.3.2Raspunderea Internationala. Notiune. Principii

II.CONSACRAREA PRINCIPIULUI RASPUNDERII INTERNATIONALE PENALE DUPA AL LL-LEA RAZBOI MONDIAL
II.1Experienta Si Urmarirea Celui De-al Ll-lea Razboi Mondial
II.2Preocupari O.n.u. Pentru Instituirea Unei Jurisdictii Internationale Penale
II.2.1Consolidarea Principiului Raspunderii Internationale Penale
II.2.2Preocupari Vizand Crearea Unei Instante Internationale Penale
II.3Activitati In Cadrul Consiliului Europei Privind Incriminarea Unor Fapte Contrare Pacii Si Umanitatii
II.4Reprimarea Infractiunilor La Normele Dreptului International Umanitar Prin Legislatiile Nationale Ale Statelor
II.5Terorismul In Dreptul International Inainte Si Dupa 11. Septembrie

III.INFRACTIUNI INTERNATIONALE CARE IMPLICA RASPUNDEREA INTERNATIONALA PENALA
III.1Infractiunea Internationala
III.2Crime De Razboi
III.3Crime Contra Umanitatii
III.4Delicte Internationale Comise De Persoane Particulare
III.5Terorismul

IV.ORGANISME INTERNATIONALE DE SOLUTIONARE A CONFLICTELOR SI INSTANTE INTERNATIONALE DE JUDECATA
IV.1Curtea Permanenta De Arbitraj
IV.2Curtea Permanenta De Justitie Internationala
IV.3Curtea Internationala De Justitie
IV.4Tribunalele Militare Internationale De La Nurnberg Si Tokio
IV.4.1Tribunalul Militar International De La Nurnberg
IV.4.2Tribunalul Militar International De La Tokio
IV.5Curtea Penala Internationala
IV.6Tendinte Actuale Privind Reprimarea Crimelor De Razboi Si Impotriva Umanitatii
IV.7Trasaturile Sistemului De Represiune La Crimele De Razboi Si A Celor Impotriva Umanitatii
IV.8Reprimarea Infractiunii Internationale Grave In Legislatia Romaniei
IV.9Tribunalul International Penal Pentru Fosta Lugoslavie
IV.10Tribunalul International Penal Pentru Ruanda

V.CONCLUZII

VI.BIBLIOGRAFIE

Teoretizarea contractului individual de munca ca fundament al dreptului muncii

I.INTRODUCERE
I.1Consideratii Generale Privind Munca
I.2Dreptul Muncii Si Contractul Individual De Munca - Element De Baza Al Dreptului Muncii. Notiuni Generale. Importanta

II.SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
II.1Notiuni Generale
II.2Cazurile De Suspendare A Contractului Individual De Munca
II.2.1Suspendarea De Drept
II.2.1.1Concediul De Maternitate
II.2.1.2Concediul Pentru Incapacitate Temporara De Munca (boala)
II.2.1.3Efectuarea Serviciul Militar
II.2.1.4Indeplinirea Unei Functii De Conducere Salarizate In Sindicat
II.2.1.5Forta Majora
II.2.1.6Arestarea Preventiva A Salariatului
II.2.1.7Alte Cazuri, Expres Reglementate, De Suspendare A Contractului Individual De Munca
II.2.2Suspendarea Din Initiativa Salariatului
II.2.2.1Concediul Pentru Cresterea Copilului In Varsta De Pana La 2 Ani Sau, In Cazul Copilului Cu Handicap, Pana La Implinirea Varstei De 3 Ani
II.2.2.2Concediul Pentru Ingrijirea Copilului Bolnav, In Varsta De Pana La 7 Ani Sau In Cazul Copilului Cu Handicap, Pentru Afectiuni Intercurente Pana La Implinirea Varstei De 18 Ani
II.2.2.3Concediul Paternal
II.2.2.4Concediul Pentru Formare Profesionala
II.2.2.5Exercitarea Unei Functii Elective In Cadrul Organismelor Profesionale Constituite La Nivel Central Sau Local, Pe Toata Durata Mandatului
II.2.2.6Participarea La Greva
II.2.2.7Absentele Nemotivate
II.2.2.8Rezervarea Postului Cadrelor Didactice
II.2.3Suspendarea Din Initiativa Angajatorului
II.2.3.1Pe Durata Cercetarii Disciplinare Prealabile
II.2.3.2Suspendarea Contractului Individual De Munca Sanctiune Disciplinara
II.2.3.3In Cazul In Care Angajatorul A Formulat O Plangere Penala Impotriva Salariatului Sau Acesta A Fost Trimis In Judecata Pentru Fapte Penale Incompatibile Cu Functia Detinuta, Pana La Ramanerea Definitiva A Hotararii Judecatoresti
II.2.3.4In Cazul Intreruperii Temporare A Activitatii
II.2.3.5Pe Durata Detasarii
II.2.4Suspendarea Prin Acordul Partilor
II.2.4.1Concediul Fara Plata Pentru Studii
II.2.4.2Concediul Fara Plata Pentru Interese Personale
II.2.4.3Desfasurarea Activitatii In Cadrul Echipelor De "Salvamont"
II.3Procedura Suspendarii

III.MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
III.1Notiune. Cazuri
III.2Delegarea
III.2.1Efectele Delegarii
III.2.2Incetarea Delegarii
III.3Detasarea
III.3.1Efectele Detasarii
III.3.2Incetarea Detasarii
III.4Trecerea Temporara In Alta Munca

IV.EFECTELE SUSPENDARII SI MODIFICARII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
IV.1Efectele Suspendarii
IV.2Efectele Modificarii Contractului Individual De Munca

V.JURISDICTIA IN MATERIA SUSPENDARII SI MODIFICARII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

VI.CONCLUZII

VII.BIBLIOGRAFIE

Teoretizarea notiunii de spalare a banilor

I.CONSIDERATII GENERALE PRIVIND SPALAREA BANILOR
I.1Evolutia Istorica
I.2Etapele Procesului De Spalare A Banilor
I.3Internationalizarea. Situatia Romaniei
I.4Cum Se Pot Recunoaste Tranzactii Suspecte

II.INFRACTIUNEA DE SPALARE A BANILOR
II.1Infractiunea De Spalare A Banilor Incriminata In Art. 23 Al Legii 656/2002
II.2Infractiunea Prevazuta La Art. 24 Din Legea 656/2002

III.PREOCUPARILE ORGANELOR STATULUI PE LINIA PREVENIRII SI COMBATERII SPALARII BANILOR
III.1Necesitatea Combaterii Fenomenului De Spalare A Banilor
III.1.1Masuri Luate La Nivel International
III.1.2Evolutii Legislative In Romania
III.1.3Evolutii Institutionale
III.1.4Cooperare Interna
III.2Entitatile Raportoare Prevazute La Art.8 Din Legea 656/2002 Si Obligatiile Instituite In Sarcina Acestora
III.2.1Entitati Raportoare
III.2.2Obligatii In Sarcina Entitatilor Raportoare
III.3Sanctionarea Neandeplinirii De Catre Entitatile Prevazute La Articolul 8,a Obligatiilor Stabilite De Lege
III.4Oficiul National De Prevenire Si Combatere A Spalarii Banilor
III.4.1Organizare Si Functionare
III.4.2Atributii Stabilite Prin Lege
III.5Activitatea De Cooperare Desfasurata De Organele De Cercetare Penala Abilitate In Domeniul Prevenirii Si Combaterii Spalarii Banilor

IV.ACTIVITATI DESFASURATE DE ORGANELE DE CERCETARE PENALA ABILITATE IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII SPALARII BANILOR IN ROMANIA
IV.1Competenta Cercetarii Infractiunilor De Spalare A Banilor
IV.2Activitati Politienesti Specifice Desfasurate Cu Ocazia Efectuarii Actelor Premergatoare
IV.3Programul De Masuri Intreprinse De Politie Pentru Cresterea Eficientei In Lupta Impotriva Spalarii Banilor
IV.4Dificultati In Activitatea De Cercetare
IV.5Aspecte Privind Protectia Martorului In Cauzele Ce Au Ca Obiect Infractiuni De Spalare A Banilor

V.CONCLUZII

VI.BIBLIOGRAFIE

Teoretizari ale contractelor de transporturi feroviare prin prisma traficului international

I.INTRODUCERE
I.1Scurt Istoric. Privire Generala Asupra Activitatii De Transport
I.2Importanta Transporturilor Pentru Economia Romaniei
I.3Necesitatea Reglementarii Juridice A Transporturilor

II.NOTIUNEA, DEFINITIA SI FORMA CONTRACTULUI DE TRANSPORT FEROVIAR IN TRAFIC INTERNATIONAL
II.1Notiunea, Definitia Si Obiectul Contractului De Transport Feroviar In Trafic International
II.1.1Notiunea Si Definitia Contractului De Transport Feroviar International
II.1.2Obiectul Contractului De Transport Feroviar In Traffic International
II.2Partile Contractului De Transport Feroviar De Marfuri In Trafic International. Pozitia Destinatarului In Contractul De Transport
II.2.1Partile Contractului De Transport Feroviar De Marfuri In Trafic International
II.2.2Pozitia Destinatarului In Contractul De Transport Feroviar De Marfuri In Trafic International
II.3Incheierea Contractului De Transport Feroviar De Marfuri In Trafic International
II.3.1Incheierea Contractului De Transport Feroviar In Trafic International Direct Cu Carausul
II.3.2Incheierea Contractului Prin Casa De Expeditii
II.4Forma Contractului De Transport Feroviar In Traffic International

III.EFECTELE CONTRACTULUI DE TRANSPORT FEROVIAR IN TRAFIC INTERNATIONAL
III.1Drepturile Si Obligatiile Expeditorului
III.2Drepturile Si Obligatiile Carausului
III.3Drepturile Si Obligatiile Destinatarului

IV.MODIFICAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT FEROVIAR INTERNATIONAL
IV.1Modificarea Contractului De Transport Feroviar De Catre Expeditor
IV.2Modificarea Contractului De Transport Feroviar De Catre Destinatar

V.EXECUTAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT FEROVIAR IN TRAFIC INTERNATIONAL
V.1Obligatiile Partilor Privind Executarea Transportului
V.1.1Predarea Marfii Catre Calea Ferata Si Primirea Marfii De Catre Calea Ferata
V.1.2Incarcarea Si Descarcarea Marfurilor
V.1.3Obligatiile Caii Ferate In Vederea Executarii Transportului
V.1.4Avizarea Destinatarului
V.1.5Insotirea Expeditiei
V.2Termenele De Executare
V.3Tariful Si Taxele De Transport
V.4Impiedicari La Executarea Transportului

VI.ELIBERAREA MARFII
VI.1Eliberarea Marfii La Destinatie
VI.2Obligatia De Recantarire A Marfurilor
VI.3Impiedicari La Eliberarea Marfii

VII.RASPUNDEREA PARTILOR IN CONTRACTUL DE TRANSPORT FEROVIAR IN TRAFIC INTERNATIONAL
VII.1Raspunderea Expeditorului
VII.2Raspunderea Caii Ferate In Cadrul Executarii Contractului De Transport Feroviar
VII.2.1Principiile Raspunderii Carausului
VII.2.2Raspunderea Caii Ferate Pentru Pierderea Totala Sau Partiala A Marfii
VII.2.3Raspunderea Caii Ferate Pentru Avarierea Marfii
VII.2.4Raspunderea Caii Ferate Pentru Nerespectarea Termenului De Executare A Contractului De Transport
VII.2.5Exonerarea De Raspundere A Caii Ferate
VII.2.6Prescriptia Dreptului La Actiune Impotriva Caii Ferate
VII.3Raspunderea Destinatarului

VIII.INCHEIERE

IX.ANEXA 1 - PRINCIPALELE DATE DIN ISTORIA CAILOR FERATE ROMANE

X.ANEXA 2 - DATE IMPORTANTE IN ISTORIA TRANSPORTURILOR INTERNATIONALE SI ALTE INFORMATII

XI.BIBLIOGRAFIE

Managementul informatiei din perspectiva psihologica

1.    INTRODUCERE
2.    INFORMATIA ELEMENT PRIMORDIAL IN ARTA CONDUCERII
2.1    Scurta Incursiune In Teoria Comunicarii Miezul Comunicarii Atotprezenta Informatie
2.2    Informatia Importanta, Banala, Directa, Indirecta Si De Serviciu
2.3    Data Si Informatia
2.3.1    Notiunea De Informatie. Clasificarea Informatiilor
2.3.2    Cerinte Calitative Privind Informatiile
2.4    Circuite, Fluxuri Si Proceduri Informationale. Mijloace De Tratare A Informatiilor
2.4.1    Circuitul Informational. Caracteristici Si Clasificare
2.4.2    Fluxul Informational. Caracteristici Si Clasificare
2.4.3    Proceduri Informationale. Caracteristici
2.4.4    Mijloace De Tratare A Informatiilor. Caracteristici Si Clasificare
2.5    Sistemul Informational
2.5.1    Functiile Sistemului Informational
2.5.2    Deficiente Majore In Sistemul Informational
2.6    Sursele De Informatie
2.7    O Scurta Incursiune In Trecutul Informatiilor Militare
2.8    Razboiul Informational
2.8.1    Conditiile Initiale Ale Aparitiei Razboiului Informational
2.8.2    Ce Este Razboiul Informational?
2.8.3    Cauzele Aparitiei Razboiului Informational
2.8.4    Sfera De Cuprindere A Razboiului Informational
2.8.5    Natura Razboiului Informational
2.8.6    Scopul Razboiului Informational
2.8.7    Definitii Ale Razboiului Informational
2.8.8    Obiectivele Razboiului Informational
2.8.9    Armele Si Tintele Razboiului Informational
3.    MANAGEMENTUL INFORMATIEI
3.1    Introducere In Domeniul Managementului
3.2    Specificitati Ale Managementului Militar
3.3    Informatia Ca Resursa. Managementul Resurselor Informationale
3.4    Principii De Concepere Si Rationalizare A Sistemului Informational
3.5    Managementul Informatiei In Organizatia Militara - Element De Importanta Majora In Luarea Deciziei
3.6    Informatiile Militare La Pace, In Situatii De Criza Si De Razboi
3.7    Aspecte Ale Managementului Informatiei In Structurile Militare Aflate In Subordinea Smfa
3.8    Ce Asteptam De La Serviciul De Informatii
4.    IMPLICATII PSIHOLOGICE ALE MANAGEMENTULUI INFORMATIILOR
4.1    Importanta Informatiilor In Razboiul Psihoinformational Si In Procesul Deciziei Initiale La Nivelul Conducerii Strategice
4.2    Informatia In Actiunea De Lupta Armata
4.3    Elemente De Psihologie A Individului
4.3.1    Aspecte Ale Psihologiei Individuale
4.3.2    Aspecte Ale Psihologiei Individului In Cadrul Grupului
4.4    Razboiul Genereaza Teama
4.5    Razboiul Si Informarea - Influente Psihologice In Subunitatile Smfa
4.6    Inplicatiile Psihologice Ale Informatiilor In Subunitatile Smfa In Situatia De Pace
4.7    Informatia Obiectivul Principal In Activitatea Comandantului
5.    CONCLUZII
6.    BIBLIOGRAFIE

Istoria Uniunii Europene de la originii si pana in prezent

1.    INTRODUCERE. IDEEA DE UNITATE EUROPEANA DE-A LUNGUL ISTORIEI
2.    ISTORICUL SI ETAPELE CONSTRUCTIEI EUROPENE
2.1    Premisele Constituirii Comunitatilor Europene
2.2    Constituirea Comunitatii Europene
2.3    Comunitatea Europeana. Viata Politica Si Economica
3.    TRATATELE CONSTRUCTIEI EUROPENE
3.1    Tratatul De La Paris (c. E. C. A. /c. E. C. O. )
3.2    Tratatele De La Roma - C. E. E. C. E. E. A. /euratom
3.3    Tratatul De La Bruxelles - Tratatul De Fuziune
3.4    Actul Unic European - A. U. E
3.5    Tratatul De La Maastricht - Tratatul Asupra Uniunii Europene
3.6    Tratatul De La Amsterdam
3.7    Tratatul De La Nisa
3.8    Tratatul De Aderare A Celor 10 Tari La Uniunea Europeana In Anul 2004
4.    INSTITUTIILE EUROPENE SI MECANISMELE LOR DE FUNCTIONARE
4.1    Institutiile Fundamentale
4.1.1    Parlamentul European
4.1.1.1    Istoricul Institutiei
4.1.1.2    Organizarea Parlamentului European
4.1.1.3    Atributiile Parlamentului European
4.1.2    Consiliul European
4.1.2.1    Istoric Si Organizare
4.1.2.2    Atributiile Si Functiile Consiliului
4.1.3    Comisia Europeana
4.1.3.1    Organizarea Comisiei
4.1.3.2    Atributiile Institutiei
4.1.4    Consiliul Uniunii Europene
4.1.4.1    Istoricul Constituirii Si Organizarea Institutiei
4.1.4.2    Atributiile Consiliului
4.1.5    Curtea Europeana De Justitie
4.1.5.1    Istoricul Institutiei
4.1.5.2    Organizarea Curtii
4.1.5.3    Atributiile Curtii
4.2    Celelalte Institutii Si Organisme Cu Rol Consultativ
4.2.1    Tribunalul De Prima Instanta
4.2.1.1    Organizarea Institutiei
4.2.1.2    Atributiile Tribunalului De Prima Instanta
4.2.2    Comitetul Economic Si Social
4.2.2.1    Istoricul Institutiei
4.2.2.2    Organizarea C. E. S
4.2.2.3    Atributiile C. E. S
4.2.3    Banca Centrala Europeana
4.2.3.1    Constituirea Si Scopul Functionarii Institutiei
4.2.3.2    Bancile Centrale Din U. E
4.2.3.3    Organizarea B. C. E
4.2.3.4    Sistemul European Al Bancilor Centrale
4.2.4    Banca Europeana De Investitii
4.2.4.1    Constituire Si Scopul Functionarii
4.2.4.2    Organizarea B. E. I
4.2.4.3    Atributii Ale B. E. I
4.2.4.4    Obiectivele Bancii Europene De Investitii
4.2.5    Curtea De Conturi
4.2.5.1    Istoricul Crearii Institutiei
4.2.5.2    Organizarea Curtii De Conturi
4.2.5.3    Atributiile Curtii De Conturi
4.2.6    Comitetul Regiunilor
4.2.6.1    Constituirea Institutiei
4.2.6.2    Organizarea Institutiei
5.    FRUCTELE CONSTRUCTIEI EUROPENE
5.1    Cetatenia Europeana
5.2    Moneda Euro
5.2.1    Istoricul Aparitiei
5.2.2    Moneda Unica In Prezent. Avantaje Si Dezavantaje
5.2.3    Formele Monedei
5.2.4    Raporturile Euro Cu Dolarul
5.2.5    Constitutia Europeana
6.    INTEGRAREA ROMANIEI IN UNIUNEA EUROPEANA
6.1    Procesul De Extindere A Uniunii Europene Pana In Prezent
6.2    Romania Si Uniunea Europeana
6.3    Criteriile De Aderare Ale Romaniei La Uniunea Europeana
6.4    Strategia Aderarii Romaniei La U. E
6.5    Integrarea Economiei Romanesti In Organismele Si Structurile Europene
6.6    Impactul Euro Asupra Economiei Romanesti
6.7    Necesitatea Aderarii Romaniei La Uniunea Europeana
7.    CONSTRUCTIA EUROPEANA IN SECOLULUI XXI
7.1    Perspectivele Politice Ale Uniunii Europene
7.1.1    Negocierile De Aderare Cu Turcia, Croatia Si Macedonia
7.1.2    Perspectivele Extinderii Uniunii In Limitele Geografice Ale Europei
7.2    Perspective Economice
8.    CONCLUZ2. UNIUNEA EUROPEANA. INTRE DEZIDERAT SI REALITATE
9.    BIBLIOGRAFIE

Infractiunile contra patrimoniulu1. Aspecte comparative intre infractiunea de talharie si alte infractiuni

1.    ASPECTE GENERALE COMUNE INFRACTIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI
1.1    Referinte Istorice
1.2    Cadrul Juridic De Incriminare Si Implicatiile Sale Asupra Reglementarilor Penale In Materia Infractiunilor Contra Patrimoniului
1.3    Sistematizarea Incriminarii Faptelor Contra Patrimoniului Si Aspectele Lor Comune
1.4    Sanctionarea Infractiunilor Contra Patrimoniului
1.5    Note La Capitolul I
2.    INFRACTIUNEA DE TALHARIE. NOTIUNE. CONDITII PREEXISTENTE SI CONTINUT CONSTITUTIV
2.1    Continutul Legal
2.2    Conditii Preexistente
2.3    Continut Constitutiv
2.3.1    Latura Obiectiva
2.3.2    Latura Subiectiva
2.4    Forme. Modalitat1. Sanctiuni
2.4.1    Note La Capitolul Ii
3.    ASPECTE COMPARATIVE INTRE INFRACTIUNEA DE TALHARIE SI ALTE INFRACTIUNI PREVAZUTE DE CODUL PENAL
3.1    Talharia Si Furtul
3.2    Talharia Si Santajul
3.3    Talharia Si Pirateria
3.4    Talharia Si Omorul
3.4.1    Note La Capitolul Iii
4.    ELEMENTE DE DREPT COMPARAT
4.1    Note La Capitolul Iv
5.    PRACTICA JUDICIARA
5.1    Note La Capitolul V
6.    ASPECTE PROCESUALE SI CRIMINOLOGICE
6.1    Aspecte Procesuale
6.2    Aspecte Criminologice
6.2.1    Note La Capitolul Vi
7.    MODIFICARI INTERVENITE PRIN LEGEA NR. 301 DIN 2004
7.1    Note La Capitolul Vii
8.    CONSIDERATII FINALE PRIVIND INFRACTIUNEA DE TALHARIE
9.    BIBLIOGRAFIE

Infractiuni comise prin violenta din perspectiva cercetarii criminalistice

1.    INTRODUCERE
2.    CERCETAREA LA FATA LOCULUI
2.1    Particularitati
2.2    Activitati Premergatoare Cercetarii La Fata Locului
2.2.1    Nainte De Ajungerea La Fata Locului
2.2.1.1    Masuri Pentru Acordarea Ajutorului Necesar Victimelor Ramase La Fata Locului
2.2.1.2    Paza Locului Savarsirii Faptei
2.2.1.3    Mijloacele Tehnice Necesare Cercetarii In Bune Conditii A Locului Faptei
2.2.1.4    Aducerea Participantilor La Punctul De Imbarcare Si Transportul Acestora
2.2.2    Dupa Ajungerea La Fata Locului
2.2.2.1    Masuri De Salvare A Victimelor Si De Conservare A Urmelor
2.2.2.2    Verificarea Starii Generale A Locului Faptei
2.2.2.3    Fixarea Sarcinilor Si Drepturile Participantilor
2.3    Fazele Cercetarii La Fata Locului
2.3.1    Faza Statica
2.3.1.1    Stabilirea Si Orientarea Teritoriului
2.3.1.2    Stabilirea Traseului De Intrare A Participantilor In Campul Infractiunii
2.3.1.3    Identificarea Traseului Parcurs De Agresor Si Victima In Campul Infractiunii
2.3.1.4    Folosirea Cainelui De Urmarire
2.3.1.5    Sectorizarea Locului Faptei
2.3.1.6    Stabilirea Pozitiei Si Starii Cadavrului
2.3.1.7    Fixarea Aspectelor Generale Ale Urmelor
2.3.2    Faza Dinamica
2.3.2.1    Examinarea Exterioara A Victimei Sau Cadavrului
2.3.2.2    Examinarea Amanuntita A Urmelor Si Obiectelor
2.3.2.3    Executarea Fotografiilor De Detaliu
2.3.2.4    Descoperirea Si Ridicarea Urmelor Si A Corpurilor Delicte
2.3.2.5    Clarificarea Provenientei Urmelor Ridicate La Fata Locului
2.3.2.6    Procesul-verbal De Cercetare La Fata Locului
3.    PERSOANELE PARTICIPANTE LA PROCESUL CERCETARII INFRACTIUNILOR COMISE PRIN VIOLENTA
3.1    Faza Premergatoare Ascultarii Persoanelor
3.1.1    Studierea Materialul Probator
3.1.2    Stabilirea Modului De Citare, A Timpului Si Locului Unde Se Efectueaza Ascultarea
3.1.3    Planul De Ascultare
3.2    Ascultarea Repetata A Persoanelor
3.2.1    Ascultarea Uninominala
3.2.1.1    Ascultarea Martorului
3.2.1.2    Ascultarea Victimei
3.2.1.3    Ascultarea Invinuitului (inculpatului)
3.2.2    Confruntarea
4.    ACTIVITATI TACTICE DIN CADRUL PROCESULUI DE CERCETARE A INFRACTIUNILOR COMISE PRIN VIOLENTA
4.1    Reconstituirea
4.1.1    Pregatire Si Desfasurare
4.1.2    Experimentul Judiciar
4.1.3    Procesul-verbal De Reconstituire Sau Experiment Judiciar
4.2    Perchezitia
4.2.1    Efectuarea Perchezitiei In Locuri Inchise
4.2.2    Efectuarea Perchezitiei In Locuri Deschise
4.2.3    Fixarea Rezultatelor Perchezitiei
4.3    Prezentarea Pentru Recunoastere
4.3.1    Prezentarea Persoanelor Pentru Recunoastere
4.3.2    Prezentarea Cadavrului Pentru Recunoastere
4.3.3    Prezentarea Obiectelor Si A Animalelor Pentru Recunoastere
4.3.3.1    Prezentare Obiectelor Pentru Recunoastere
4.3.3.2    Prezentarea Animalelor Pentru Recunoastere
4.3.4    Procesul-verbal Al Activitatii De Prezentare Pentru Recunoastere
4.4    Constatarile Tehnico-stiintifice Si Expertizele
4.4.1    Constatarile Tehnico-stiintifice Criminalistice
4.5    Categorii De Constatari Tehnico-stiintifice Criminalistice
4.5.1    Expertizele
4.5.1.1    Expertiza Dactiloscopica
4.5.1.2    Expertiza Balistico-judiciara
4.5.1.3    Expertiza Traseologica
4.5.1.4    Expertiza Biologica (biocriminalistica)
4.5.1.5    Expertiza Urmelor Osteologice
4.5.1.6    Expertiza Urmelor De Sol
4.5.1.7    Expertiza Scrisului De Mana Si A Textelor Dactilografiate
4.5.1.8    Expertize Medico-legale
4.5.1.9    Aprecierea Concluziilor Expertizelor
4.6    Urmarirea Si Arestarea Persoanelor Care Au Savarsit Infractiuni Prin Violenta
4.6.1    Urmarirea Persoanelor
4.6.2    Arestarea
5.    APRECIEREA PROBELOR SI CALIFICAREA FAPTELOR CERCETATE
6.    CONCLUZII
7.    BIBLIOGRAFIE

Importanta si viitorul asigurarii bunurilor in Romania

1.    INTRODUCERE
2.    NECESITATEA, TRASATURILE SI CONTINUTUL ECONOMIC AL ASIGURARILOR IN ROMANIA
2.1    Notiuni Generale
2.1.1    Definitia Asigurarilor
2.1.2    Principiile Asigurarilor
2.2    Clasificarea Asigurarilor
2.3    Trasaturile Asigurarilor
2.4    Continutul Juridic Economic Si Financiar Al Asigurarilor
2.4.1    Asigurarea Sub Aspect Juridic
2.4.2    Asigurarea Sub Aspect Economic
2.4.3    Asigurarea Sub Aspect Financiar
2.5    Elementele Tehnice Ale Asigurarilor
2.6    Functiile Asigurarilor
2.7    Importanta Asigurarilor Asigurarile Facultative De Bunuri In Romania
2.8    Asigurarile Facultative Privind Bunurile Unitatilor De Stat
2.9    Asigurarea Facultativa A Bunurilor Ce Apartin Cooperativelor Mestesugaresti
2.10    Asigurarea Facultativa A Bunurilor Ce Apartin Cooperativelor De Consum Si De Credit
2.11    Asigurarea Facultativa A Bunurilor Ce Apartin Unitatilor Agricole
2.12    Asigurarile Facultative Privind Bunurile Populatiei
2.13    Analiza Platii Despagubirilor Si A Primelor
2.13.1    Avizarea, Constatarea, Evaluarea Pagubelor, Stabilirea Si Plata Despagubirilor De Asigurare
2.13.2    Fundamentarea Tarifelor De Prime In Cazul Asigurarilor De Bunuri
3.    STUDIU DE CAZ IN CAZUL S. C. "XYZ"
3.1    Prezentarea Generala A Companie1. Profilul Societatii
3.2    Categorii Ale Asigurarilor La Xyz
3.2.1    Asigurarea Bunurilor Apartinand Persoanelor Juridice (cladiri Si Continut)
3.2.2    Asigurarea Bunurilor Apartinand Persoanelor Fizice (cladiri Si Continut)
3.3    Activitatea Companiei
3.4    Studiu De Caz Al S. C. "Xyz"
3.5    Piata Asigurarilor In Romania
3.5.1    Evolutia Pietei Asigurarilor In Romania
3.5.2    Analiza Principalilor Indicatori Ai Activitatii De Asigurare
3.5.3    Eficienta In Domeniul Activitatii De Asigurare
3.6    Piata Internationala A Asigurarilor
3.6.1    Evolutia Industriei Asigurarilor
3.6.2    Tendintele Pietei Nationale De Asigurari In Europa
3.6.3    Impactul Internetului Asupra Industriei Asigurarilor
4.    CONCLUZII SI PROPUNERI
5.    ANEXE
6.    BIBLIOGRAFIE


Identificarea persoanei dupa semnalmente. Domenii de aplicare si metode de identificare

1.    NOTIUNEA GENERALA DE IDENTIFICARE CRIMINALISTICA
1.1    Consideratii Generale
1.1.1    Specificul Identificarii Criminalistice
1.1.2    Premisele Stiintifice Ale Identificarii Criminalistice
1.1.3    Felurile Identificarii Criminalistice
1.1.4    Obiectul Identificarii Criminalistice
1.1.5    Caracteristicile Identificatoare
1.1.6    Valoarea Identificatoare A Caracateristicilor
1.2    Etapele Identificarii Criminalistice
1.2.1    Determinarea Apartenentei Generice
1.2.2    Identificarea Individuala
1.2.3    Stadiile Procesului De Identificare
2.    IDENTIFICAREA PERSOANELOR PRIN METODA PORTRETULUI VORBIT
2.1    Principiile Care Stau La Baza Portretului Vorbit
2.2    Descrierea Semnalmentelor Dupa Metoda Portretului Vorbit
2.3    Forma Liniilor De Contur Ale Corpului Si Capului
2.4    Detaliile Caracteristice Ale Figurii (fetei) Umane
2.5    Modificari In Sistemul Functional Ori Ale Unor Organe
2.6    Modificarile Pigmentare Ale Pielii, Petele Pigmentare, Petele Paroase
3.    PREGATIREA REALIZARII PORTRETULUI ROBOT
3.1    Interviul - Consideratii Generale
3.2    Interviul In Cazul Realizarii Portretului Robot
3.2.1    Stabilirea Portretului Psihologic Al Interlocutorului
3.2.2    Algoritmul Interviului Realizarii Portretului Robot
3.3    Analiza Procesului De Formare A Marturiei In Realizarea Portretului Robot
3.3.1    Receptia Senzoriala
3.3.2    Memorarea - Prelucrarea Si Stocarea Informatiilor
3.3.3    Reactualizarea
3.3.4    Demersuri Post Realizare Portret Robot
4.    DOMENII DE APLICARE SI METODE TEHNICE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI DUPA SEMNALMENTE
5.    BIBLIOGRAFIE

Falsul in documente cercetat din punct de vedere criminalistic

1.    INTRODUCERE
2.    SCURT ISTORIC
3.    NOTIUNI INTRODUCTIVE
3.1    Document Ca Obiect De Cercetare Criminalistica
3.2    Definitia, Obiectul Si Sarcinile Cercetarii Documentelor
3.3    Elemente De Drept Penal Si Procesual Penal Privitoare La Infractiunea De Fals
3.4    Modurile De Clasificare A Documentelor
3.5    Studierea Si Examinarea Prealabila A Documentelor
4.    METODELE DE FALSIFICARE A DOCUMENTELOR SI MODURILE STABILIRII FALSULUI IN ACEASTA SURSA DE PROBA
4.1    Dispozitii Introductive Privind Falsul In Documente
4.2    Stabilirea Falsului In Documente Executat Prin Adaugirea Sau Refacere De Text
4.3    Determinarea Falsului In Documente Executat Prin Inlaturare
4.3.1    Modalitate De Stabilire A Scrisului Preexistent
4.3.2    Metoda Constatarii Imaginii
4.4    Metodele De Cercetare A Documentelor Acoperite Cu Cerneala Sau Cu Alte Substante
4.5    Studierea Rechizitelor Documentului Si A Textelor Dactilografiate
4.5.1    Expertiza Stampilelor
4.5.2    Expertiza Semnaturilor
4.5.3    Expertiza Textelor Dactilografiate
5.    PARTICULARITATI IN CERCETAREA CRIMINALISTICA UNOR CATEGORII DE FALSURI
5.1    Falsul Cu Ajutorul Copiatoarelor Si Tehnicii De Calcul
5.2    Falsul In Acte De Identitate Precum Si In Alte Acte
5.3    Falsul In Cartile De Credit Si In Alte Mijloace De Plata
5.4    Metode Tactice De Numire A Expertizei Tehnico Criminalistice A Documentelor
6.    INCHEIERE
7.    BIBLIOGRAFIE

Etapele premergatoare deschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeana

1.    CONSIDERENTE INTRODUCTIVE
1.1    Scurt Istoric Al Uniunii Europene
1.1.1    Scurt Istoric Al Constructiei Europene
1.1.2    Delimitari Conceptuale
1.1.3    Documentul Strategic Privind Extinderea Uniunii Europene
1.1.4    Drumul Parcurs De Romania Pe Calea Extinderii Europene
1.2    Preliminariile Aderarii
1.2.1    Acordul De Asociere Cu Romania
1.2.2    Cererea De Aderare A Romaniei La Uniunea Europeana
1.2.3    Agenda 2000
2.    PROCESUL DE ADERARE
2.1    Negocierile De Aderare
2.1.1    Etapele Premergatoare Deschiderii Negocierilor De Aderare
2.1.2    Continutul Procesului De Aderare
2.1.3    Parteneriatul Pentru Aderare
2.2    Strategia De Preaderare
2.2.1    Notiuni Introductive
2.2.2    Instrumentele Strategiei De Preaderare
2.3    Cartea Alba A Aderarii
2.3.1    Notiuni Introductive
2.3.2    Legislatia Comunitara Referitoare La Piata Interna
2.3.3    Situatia Tarilor Europei Centrale Si De Est
2.3.4    Comentarii
2.4    Planul National De Aderare A Romaniei La Uniunea Europeana
2.4.1    Prezentarea Planului National De Aderare Pe 1999
2.4.2    Prezentarea Planului National De Aderare Pe 2000
2.4.3    Prezentarea Planului National De Aderare Pe 2001
2.4.4    Prezentarea Planului National De Aderare Pe 2002
2.5    Procesul De Screening
2.5.1    Exercitiul De Examinare Analitica A Aquis-ului Comunitar
2.5.2    Capacitatea Administratiei Publice De Transpunere A Aquis-ului Comunitar
2.5.3    Infratirea Institutionala
2.6    Strategia Nationala De Dezvoltare Economica A Romaniei Pe Termen Mediu
2.6.1    Notiuni Introductive
2.6.2    Problema Fundamentala A Strategiei
2.6.3    Premisa Fundamentala A Dezvoltarii Economiei Pe Termen Mediu
2.6.4    Estimarile Scenariului Restructurant Pentru Perioada 2001-2004
2.6.5    Politicile Macroeconomice Pe Termen Mediu
2.6.6    Politicile De Ajustare Structurala Si Dezvoltare A Economiei
2.6.7    Resursele Umane Si Politicile Sociale
2.6.8    Protectia Mediului, Amenajarea Teritoriului Si Dezvoltarea Regionala
2.6.9    Comentarii Finale
3.    BIBLIOGRAFIE

Devolutiunea succesorala testamentara din punctul de vedere al dreptului romanesc

1.    INTRODUCERE
2.    NOTIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA MOSTENIRE
2.1    Notiunea De Mostenire
2.1.1    Definitia Mostenirii
2.1.2    Notiuni Specifice Dreptului De Mostenire
2.1.3    Sediul Materiei
2.2    Felurile Mostenirii
2.2.1    Precizari Prealabile
2.2.1.1    Mostenirea Legala
2.2.1.2    Mostenirea Testamentara
2.2.1.3    Coexistenta Celor Doua Feluri De Mostenire
3.    SUCCESIUNEA TESTAMENTARA IN DREPTUL ROMAN
3.1    Precizari Prealabile
3.2    Aparitia Si Evolutia Dreptului Succesoral Roman
3.3    Felurile Mostenirii In Dreptul Roman
3.4    Succesiunea Testamentara
3.4.1    Testamentul Si Conditiile De Validitate Ale Testamentului Roman
3.5    Formele Testamentului
3.6    Istituirea De Mostenitori
3.7    Substituirea De Mostenitori
4.    CONSIDERATII GENERALE CU PRIVIRE LA DEVOLUTIUNEA SUCCESORALA TESTAMENTARA
4.1    Notiunea De Testament Si Caracterele Juridice Ale Testamentului
4.1.1    Precizari Prealabile
4.1.2    Notiunea De Testament
4.1.3    Critica Definitiei Legale A Testamentului
4.1.4    Caracterele Juridice Ale Testamentului
4.1.5    Continutul Testamentului
4.1.6    Interpretarea Continutului Testamentului
4.2    Conditiile De Validitate Ale Testamentului
4.2.1    Precizari Prealabile
4.2.2    Conditii De Fond Pentru Validitatea Testamentului
4.2.2.1    Capacitatea
4.2.2.1.1    Regula
4.2.2.1.2    Incapacitati De A Dispune Prin Testament
4.2.2.1.3    Sectiunea Incapacitatii Legale Sau Naturale De A Dispune Prin Testament
4.2.2.1.4    Incapacitati De A Primi Prin Testament
4.2.2.2    Consimtamantul
4.2.2.2.1    Reguli Aplicabile
4.2.2.2.2    Consimtamantul Viciat Partial
4.2.2.2.3    Dolul
4.2.2.2.4    Sanctiunea In Cazul Viciilor De Consimtamant
4.2.2.3    Obiectul
4.2.2.4    Cauza
4.2.3    Conditiile De Forma Pentru Validitatea Testamentului
4.2.3.1    Precizari Prealabile
4.2.3.2    Forma Scrisa
4.2.3.3    Oprirea Testamentului Conjunctiv
4.2.3.4    Sanctiunea Nerespectarii Conditiilor De Forma
4.2.3.5    Limite Ale Efectelor Nulitatii Absolute Si Derogari
5.    FELURILE TESTAMENTULUI
5.1    Testamentele Ordinare
5.1.1    Precizari Prealabile
5.1.2    Testamentul Olograf
5.1.2.1    Notiunea
5.1.2.2    Avantaje Si Inconveniente
5.1.2.3    Conditii Specifice De Validitate
5.1.2.4    Formalitatea
5.1.2.5    Forta Probanta
5.1.3    Testamentul Autentic
5.1.3.1    Notiunea
5.1.3.2    Avantaje Si Inconveniente
5.1.3.3    Procedura De Autentificare
5.1.3.4    Forta Probanta
5.1.4    Testamentul Mistic Sau Secret
5.1.4.1    Notiunea
5.1.4.2    Avantaje Si Inconveniente
5.1.4.3    Formalitati Cerute De Lege
5.1.4.4    Forta Probanta
5.2    Testamentele Privilegiate
5.2.1    Precizari Prealabile
5.2.2    Testamentul Militarilor
5.2.3    Testamentul Facut In Timp De Boala Contagioasa
5.2.4    Testament Maritim
5.2.5    Reguli Comune Testamentelor Privilegiate
5.3    Alte Forme Testamentare
5.3.1    Testamentul Privind Depunerile La Cec
5.3.1.1    Reglementare
5.3.1.2    Natura Juridica Si Reguli De Fond Si De Forma
5.3.1.3    Problema Clauzei Testamentare Avand Ca Obiect Depunerile De Sume De Bani La Alte Unitati Bancare
5.3.2    Testamentul Facut De Un Cetatean Roman In Strainatate
6.    CONCLUZII
7.    BIBLIOGRAFIE

Studiu de caz privind dreptul international umanitar dupa cel de-al doilea razboi mondial

1.    INTRODUCERE
2.    DREPTUL INTERNATIONAL UMANITAR, RAMURA A DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC SI DOMENIU DE PREOCUPARI A GANDIRII JURIDICE
2.1    Notiuni Generale
2.2    Scurt Istoric. Desprinderea Ca Ramura De Drept
2.3    Romania Si Problemele De Drept International Umanitar
3.    ANALIZA EVOLUTIEI PRINCIPALELOR PREVEDERI SI REGULI DE BAZA ALE DREPTULUI INTERNATIONAL UMANITAR
3.1    Reguli Umanitare Privind Protectia Populatiei Civile
3.2    Reguli Umanitare De Ocrotire A Ranitilor, Bolnavilor Si Naufragiatilor In Timpul Conflictelor Armate
3.3    Statutul Prizonierilor De Razboi
3.4    Evolutia Regulilor Privind Protectia Bunurilor Culturale In Caz De Conflinct Armat Dupa Cel De - Al Doilea Razboi Mondial
3.5    Reguli Privind Protectia Obiectivelor Cu Caracter Civil
4.    EVOLUTIA INTERZICERII UNOR METODE SI MIJLOACE DE RAZBOI
4.1    Mijloace Si Metode De Razboi Care Produc "Rau Superflu"
4.2    Mijloace Si Metode De Razboi Cu Efect Nediscriminatoriu
4.3    Mijloace Si Metode De Razboi Cu Efecte Intinse, Grave Si Durabile Asupra Mediului Natural
5.    CONCLUZII
6.    BIBLIOGRAFIE

Studiu comparativ privind infractiunile de complicitate si favorizarea infractorului cu tainuirea

1.    ASPECTE GENERALE
1.1    Sediul Infractiunii De Tainuire
1.2    Referinte Istorice Privind Infractiunea De Tainuire
1.3    Elemente De Drept Comparat
1.4    Notiunea De Patrimoniu Ca Obiect Al Ocrotirii Penale Si Componentelor Sale
2.    ANALIZA INFRACTIUNII DE TAINUIRE
2.1    Continutul Legal
2.2    Conditii Preexistente Ale Infractiunii De Tainuire
2.2.1    Obiectul Infractiunii
2.2.1.1    Obiectul Juridic Generic
2.2.1.2    Obiectul Juridic Special
2.2.1.3    Obiectul Material
2.2.2    Subiectii Infractiunii
2.2.2.1    Subiectul Activ
2.2.2.2    Subiectul Pasiv
2.3    Continutul Constitutiv Al Infractiunii De Tainuire
2.3.1    Latura Obiectiva
2.4    Latura Subiectiva
2.5    Forme. Modalitat1. Sanctiuni
2.6    Practica Judiciara
3.    ANALIZA COMPARATA A INFRACTIUNILOR DE COMPLICITATE SI FAVORIZARE A INFRACTORULUI CU TAINUIREA
3.1    Analiza Comparata Cu Infractiunea De Complicitate Si Favorizare A Infractorului
3.2    Analiza Complicitatii
3.3    Situatii Juridice De Sanctionare A Infractiunilor De Tainuire Si Favorizare A Infractorului
4.    DELIMITAREA INFRACTIUNII DE TAINUIRE FATA DE ALTE INFRACTIUNI
4.1    Elemente De Diferentiere Intre Infractiunile De Tainuire Si Complicitate
4.2    Elemente De Diferentiere Intre Infractiunile De Tainuire Si Favorizare A Infractorului
5.    BIBLIOGRAFIE

Teoretizarea delicventei juvenile si identificarea simptomelor comportamentale deviante


1.    INTRODUCERE
2.    DELICVENTA JUVENILA CRITERII DE DEFINIRE
3.    LEGISLATIA IN VIGOARE CU PRIVIRE LA MINORI
4.    CARACTERIZARE PSIHOLOGICA SI COMPORTAMENTALA A MINORULUI
4.1    Profil Psihologic Al Minorului Delicvent
4.2    Clasificari Ale Delicventilor Juvenil1. Tipologizarea Manifestarilor Delicvente Juvenile
5.    SIMPTOMATOLOGIA DEVIANTELOR COMPORTAMENTALE
6.    CONCEPTII SI TEORII FUNDAMENTALE IN EVALUAREA CAUZELOR DELICVENTEI JUVENILE
7.    ANALIZA ETIOLOGICA A DELICVENTEI JUVENILE - ORIENTAREA PSIHOLOGICA
8.    CONCLUZII SI RECOMANDARI
9.    BIBLIOGRAFIE

Studiu privind efectele casatoriei asupra relatiilor patrimoniale dintre soti

1.    RELATIILE PATRIMONIALE DINTRE SOTI
1.1    Notiunea De Regim Matrimonial
1.2    Regimul Matrimonial In Dreptul Roman
1.3    Regimul Comunitatii De Bunuri
1.3.1    Notiune Si Precizari
1.3.2    Conventiile Privitoare La Comunitatea De Bunuri Ale Sotilor
1.3.3    Nulitatea Conventiilor Contrare Comunitatii
1.4    Categorii De Raporturi Patrimoniale
2.    BUNURILE SOTILOR
2.1    Notiunea Si Categoriile De Bunuri
2.2    Bunurile Comune
2.2.1    Criterii Legale Pentru Determinarea Bunurilor Comune
2.2.2    Notiunea De Dobandire
2.2.3    Rata Dobandirii Bunurilor
2.3    Modurile De Dobandire A Bunurilor Comune
2.3.1    Modalitati
2.3.2    Exceptie
2.4    Intinderea Comunitatii De Bunuri
2.4.1    Sfera Bunurilor Comune
2.4.2    Imobile Comune
2.4.3    Inscrierea Proprietatii Comune In Cartea Funciara
2.4.4    Cladirile Construite De Soti Pe Terenul Unuia Dintre Ei
2.4.5    Constructii Efectuate De Soti Pe Terenul Proprietate A Ambilor Soti
2.4.6    Cladirile Construite De Soti Pe Terenul Altei Persoane
2.4.7    Cladirile Construite De Sot Pe Un Teren Atribuit De Stat In Folosinta
2.4.8    Bunurile Dobandite Cu Ajutorul Creditelor
2.4.9    Dreptul De Folosinta Locativa
2.4.10    Bunuri Cumparate Cu Plata In Rate
2.4.11    Dreptul De Creanta
2.4.12    Fructele, Veniturile Si Productiile
2.4.13    Veniturile De Munca
2.5    Bunurile Proprii
2.5.1    Precizari Cu Privire La Categoriile De Bunuri Proprii
2.5.2    Analiza Articolului 31 Din Codul Familiei
2.5.3    Dovada Bunurilor Comune Si Proprii
3.    DREPTURILE SOTILOR
3.1    Drepturile Sotilor Cu Privire La Bunurile Comune
3.1.1    Comparatie Intre Drepturile Si Obligatiile Sotilor In Cadrul Proprietatii Devalmase Si Drepturile Si Obligatiile Sotilor In Cadrul Proprietatii Pe Cote - Parti
3.1.2    Actele De Administrare, De Folosinta Si De Dispozitie
3.1.3    Regula Mandatului Prezumat
3.1.4    Exercitarea Drepturilor Sotilor In Cazul Disparitiei Ori Interdictiei Unuia Dintre Ei
3.1.5    Actiunea In Constatare
3.2    Drepturile Sotilor Cu Privire La Bunurile Proprii
3.2.1    Aceste Drepturi Exista In Mod Egal Printre Soti
3.2.2    Actiunea In Constatare
4.    OBLIGATIILE SOTILOR
4.1    Cazurile Prevazute De Articolele 32 - 34 Din Codul Familiei
4.1.1    Urmarirea Bunurilor Comune
5.    IMPARTIREA BUNURILOR COMUNE IN TIMPUL CASATORIEI
5.1    Persoanele Ce Pot Invoca Impartirea
5.1.1    Motivele Ce Pot Fi Invocate
5.1.2    Competenta De Judecata
5.1.3    Partajul
5.1.4    Existenta Unei Condamnari
6.    BIBLIOGRAFIE

Studiu de caz privind dreptul deoptiune succesorala

1.    TRANSMISIUNEA UNEA MOSTENIR2. NOTIUNI INTRODUCTIVE
1.1    Patrimoniul Defunctului - Obiect Al Transmisiunii Succesorale
2.    DREPTUL DE OPTIUNE SUCCCESORALA
2.1    Probleme Generale Privind Dreptul De Optiune Succesorala
2.1.1    Notiunea De Optiune Succesorala
2.1.2    Precizari Prealabile
2.1.3    Variante De Optiune
2.2    Subiectele Dreptului De Optiune
2.2.1    Precizari Prealabile
2.2.2    Mostenitorii Legali
2.2.3    Legatarii
2.2.4    Dreptul Creditorilor
2.3    Conditiile De Validitate A Actului De Optiune Succesorala
2.3.1    Capacitatea
2.3.2    Consimtamantul Neviciat
2.3.3    Conditii De Forma Si Alte Conditii De Validitate
2.3.4    Sanctiunea Neindeplinirii Conditiilor De Validitate
2.4    Caracterele Juridice Ale Actului De Optiune Succesorala
2.4.1    Act Juridic Unilateral
2.4.2    Act Juridic Voluntar
2.4.3    Act Juridic Irevocabil
2.4.4    Act Juridic Indivizibil
2.4.5    Act Juridic Declarativ De Drepturi
2.4.6    Act Juridic Nesusceptibil De Modalitati
2.5    Prescriptia Dreptului De Optiune Succesorala
2.5.1    Termenul De Optiune
2.5.2    Natura Juridica A Termenului De Optiune
2.5.3    Domeniul De Aplicare Al Termenului De Optiune
2.5.4    Inceputul Prescriptiei Dreptului De Optiune Succesorala
2.5.5    Suspendarea Si Intreruperea Prescriptie1. Repunerea In Termen
2.5.6    Efectele Prescriptiei Dreptului De Optiune Succesorala
2.6    Termenul De Inventar Si De Debitare
2.6.1    Durata
2.6.2    Efecte
3.    CONSIDERATII FINALE
4.    BIBLIOGRAFIE

Prezentarea organizatiilor regionale de arbitraj international comercial

1.    INTRODUCERE
2.    ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNATIONAL
2.1    Precizari Prealabile
2.2    Definitia Si Caracterele Arbitrajului Comercial International
2.3    Avantajele Si Dezavantajele Arbitrajului
2.4    Clasificarea Arbitrajului
2.5    Clauza Compromisorie
3.    ORGANIZATII REGIONALE DE ARBITRAJ COMERCIAL INTERNATIONAL
3.1    Precizari Prealabile
3.2    Iacac
3.3    Camca
3.4    Pca
3.5    Eca
3.6    Acica
3.7    Saarclawnet
3.8    Cietac
3.9    Aalcc
3.10    Gcc
3.11    Alte Organizatii Regionale - Ohada - Ream
4.    REGULAMENTUL DE ARBITRAJ AL UNCITRAL
4.1    Dispozitii Preliminare
4.2    Compunerea Tribunalului Arbitral
4.3    Procedura Arbitrala
4.4    Sentinta
5.    CONCLUZII
6.    BIBLIOGRAFIE

Notiuni de teorie si practica judiciara in cadrul unitatii de infractiune

1.    INTRODUCERE
2.    NOTIUNEA GENERALA DE INFRACTIUNE
2.1    Infractiunea - Institutie Fundamentala A Dreptului Penal
2.2    Aspecte Generale Ale Infractiunii
3.    CONSIDERATII GENERALE PRIVIND UNITATEA SI PLURALITATEA DE INFRACTIUNI
3.1    Notiunile De Unitate Infractionala Si Pluralitate De Infractiuni
3.2    Distinctia Intre Unitatea Infractionala Si Pluralitatea De Infractiuni
3.3    Problema Unor Criterii Distinctive Intre Unitatea Si Pluralitatea Infractionala
4.    NOTIUNEA SI FELURILE UNITATII DE INFRACTIUNE
4.1    Notiunea Unitatii De Infractiune
4.2    Unitatea Naturala De Infractiune
4.3    Solutii De Practica Judiciara Cu Privire La Unitatea Naturala De Infractiune
4.4    Unitatea Legala De Infractiune
4.5    Solutii De Practica Judiciara Cu Privire La Infractiunea Continuata
4.6    Solutii De Practica Judiciara Cu Privire La Infractiunea Complexa
5.    TIPURI ALE UNITATII NATURALE DE INFRACTIUNE
5.1    Infractiunea Simpla
5.2    Infractiunea Continua
5.3    Infractiunea Deviata
6.    TIPURI ALE UNITATII LEGALE DE INFRACTIUNE
6.1    Infractiunea Continuata
6.2    Infractiunea Complexa
6.3    Infractiunea De Obicei
6.4    Infractiunea Progresiva
7.    CONCLUZII
8.    BIBLIOGRAFIE

Studiu privind nulitatea actului juridic civil si regimul juridic al acesteia

1.    NOTIUNEA SI DELIMITAREA NULITATII ACTULUI JURIDIC CIVIL
1.1    Notiunea Nulitatii Actului Juridic Civil
1.1.1    Definitie Si Terminologie
1.1.1.1    Definitie
1.1.1.2    Terminologie
1.1.2    Sediul Materiei
1.1.3    Functiile Nulitatii
1.1.4    Functia Preventiva
1.1.5    Functia Sanctionatorie
1.1.6    Functia De Mijloc De Garantie A Principiului Legalitatii
1.1.7    Functia Potentiala A Nulitat2. In Perioada Interimara
1.1.8    Functia Operativa A Nulitatii
1.1.9    Conceptia Despre Nulitate
1.2    Delimitarea Nulitatii Fata De Alte Institutii De Drept Civil
1.2.1    Precizari Prealabile
1.2.2    Delimitarea Nulitatii Fata De Rezolutiune
1.2.3    Asemanarile Dintre Nulitate Si Rezolutiune
1.2.4    Delimitarea Nulitatii Fata De Reziliere
1.2.5    Delimitarea Nulitatii Fata De Caducitate
1.2.6    Delimitarea Nulitatii Fata De Revocare
1.2.7    Delimitarea Nulitatii Fata De Inopozabilitate
1.2.8    Delimitarea Nulitatii Fata De Reductiunei
2.    CLASIFICAREA NULITATII, CAUZELE DE NULITATE SI REGIMUL JURIDIC AL NULITATII ACTULUI JURIDIC
2.1    Clasificarea Nulitatii Actului Juridic Civil
2.1.1    Criterii De Clasificare Si Categoriile De Nulitati In Functie De Aceste Criterii Enuntate
2.1.1.1    Nulitatea Absoluta Si Nulitatea Relativa
2.1.1.2    Nulitate Partiala Si Nulitate Totala
2.1.1.3    Nulitate Expresa Si Nulitate Virtuala
2.1.1.4    Nulitate De Fond Si Nulitate De Forma
2.1.1.5    Nulitati De Drept Si Nulitati Judiciare
2.2    Cauze De Nulitate A Actului Juridic Civil
2.2.1    Prezentare Generala A Cauzelor De Nulitate
2.2.2    Cauze De Nulitate Absoluta A Actului Juridic Civil
2.2.2.1    Incalcarea Regulilor Privind Capacitatea Civila A Persoanelor In Cazurile
2.2.2.2    Lipsa Totala A Consimtamantului, Cum Este Si In Cazul Erorii - Obstacol
2.2.2.3    Nevalabilitatea Obiectului Actului Juridic Civil
2.2.2.4    Lipsa Cauzei, Imoralitatea Ori Ilegalitatea Ei
2.2.2.5    Nerespectarea Formei Ceruta Ad Validitatem
2.2.2.6    Lipsa Ori Nevalabilitatea Autorizatiei Administrative
2.2.2.7    Incalcarea Ordinii Publice
2.2.2.8    Frauda Legii
2.2.3    Cauze De Nulitate Relativa A Actului Juridic Civil
2.2.3.1    Viciile De Consimtamant: Eroarea, Dolul, Violenta Si Leziunea
2.2.3.2    Lipsa Discernamantului In Momentul Incheierii Actului Juridic Civil
2.2.3.3    Nerespectarea Regulilor Privind Capacitatea De Exercitiu A Persoanei
2.2.3.4    Nerespectarea Dreptului De Preemtiune
2.3    Regimul Juridic Al Nulitatii Actului Juridic Civil
2.3.1    Conceptul Regimului Juridic Al Nulitatii Actului Juridic Civil
2.3.2    Regimul Juridic Al Nulitatii Absolute
2.3.3    Regimul Juridic Al Nulitati Relative
2.3.4    Comparatie De Regim Juridic Intre Nulitatea Absoluta Si Nulitatea Relativa
3.    EFECTELE NULITATII ACTULUI JURIDIC
3.1    Notiunea Efectelor Nulitatii
3.1.1    Definitia Efectelor Nulitatii Si Corelatia Dintre Ele
3.1.2    Reglementarea Efectelor Nulitatii
3.2    Principiile Efectelor Nulitatii Si Exceptiile Lor
3.2.1    Principiul Retroactivitatii
3.2.2    Exceptii De La Principiul Retroactivitatii Efectelor Nulitatii
3.2.3    Principiul Repunerii In Situatia Anterioara (restitutio In Integrum)
3.2.4    Exceptii De La Principiul Repunerii In Situatia Anterioara
3.2.5    Principiul Anularii Actului Subsecvent Ca Urmare A Anularii Actului Initial
3.2.6    Exceptii De La Principiul Resoluto Iure Dantis, Resolvitur Ius Accipientis
3.2.7    Principii De Drept Care Inlatura Regula Quod Nullum Est, Nullum Producit Effectum
3.2.8    Principiul Validitatii Aparentei In Drept
3.2.9    Principiul Raspunderi Civile Delictuale
IIJ    Modalitati De Valorificare A Nulitatii Actului Juridic Civil
IIJ.1    Desfiintarea Actului Pe Cale Amiabila
IIJ.2    Desfiintarea Actului Pe Cale Judiciara
IIJ.2.1    Actiunea In Nulitate
IIJ.2.2    Exceptia Nulitatii
IIK    Modalitati De Validare A Actului Juridic
IIK.1    Enumerarea Modalitatilor
IIK.2    Restabilirea Subsecventa A Legalitatii
IIK.3    Confirmarea Actului Juridic
IIK.4    Conversiunea Actului Juridic Civil
4.    PROPUNERI DE LEGE FERENDA
5.    BIBLIOGRAFIE

Aspecte privind conditiile de fond in vederea incheierii casatoriei

1.    NECESITATEA INDEPLINIRII CONDITIILOR DE FORMA PRIVIND INCHEIEREA CASATORIEI
1.1    Consideratii Introductive Privind Conditiile De Forma Ale Casatoriei
1.2    Rolul Si Scopul Indeplinirii Conditiilor De Forma Privind Incheierea Casatoriei
2.    FORMALITATILE PREMERGATOARE INCHEIERII CASATORIEI
2.1    Declaratia De Casatorie Si Inregistrarea Ei
2.2    Opozitia La Casatorie
2.2.1    Notiunea De Opozitie Si Obiectul Ei
2.2.2    Conditiile De Validitate Ale Opozitiei La Casatorie
2.2.3    Cine Poate Face Opozitie La Casatorie
2.2.4    Cat Timp Se Poate Face Opozitie La Casatorie
2.2.5    Efectele Opozitiei La Casatorie
2.2.6    Importanta Opozitiei La Casatorie
3.    INDEPLINIREA CONDITIILOR DE FORMA PRIVIND INCHEIEREA CASATORIEI
3.1    Localitatea Si Locul Unde Se Incheie Casatoria
3.1.1    Localitatea Unde Se Incheie Casatoria
3.1.2    Locul Unde Se Incheie Casatoria
3.2    Competenta Delegatului De Stare Civila
3.2.1    Competenta Materiala (rationae Materiae)
3.2.2    Competenta Personala (rationae Personae)
3.2.3    Competenta Teritoriala (rationae Loci)
3.3    Procedura Incheierii Casatoriei
4.    REGULI CARE GUVERNEAZA SI CONCURA LA INCHEIEREA CASATORIEI
4.1    Momentul Incheierii Casatoriei Si Inregistrarea Casatoriei
4.2    Solemnitatea Si Publicitatea Incheierii Casatoriei
4.3    Proba Incheierii Casatoriei
5.    INCHEIEREA CASATORIEI CAND EXISTA UN ELEMENT DE EXTRANEITATE
5.1    Consideratii Generale
5.2    Casatoria Cetatenilor Romani In Strainatate
5.3    Casatoria Cetatenilor Straini In Romania
5.4    Casatorii Mixte
6.    CONCLUZII
7.    BIBLIOGRAFIE

Analiza protejarii relatiilor sociale referitoare la autoritatea organelor de stat

1.    CONSIDERATII INTRODUCTIVE
1.1    Referinte Istorice
1.2    Necesitatea Protejarii Relatiilor Sociale Referitoare La Autoritatea Organelor De Stat
1.3    Aspecte Comune Infractiunilor Contra Autoritatii
1.3.1    Obiectul Infractiunilor
1.3.1.1    Obiectul Juridic
1.3.1.1.1    Obiectul Juridic Generic
1.3.1.1.2    Obiectul Juridic Special
1.3.1.2    Obiectul Material
1.3.2    Subiectii Infractiunilor
1.3.2.1    Subiectii Activi
1.3.2.1.1    Sa Fie O Persoana Fizica
1.3.2.1.2    Conditia De Varsta
1.3.2.1.3    Responsabilitatea
1.3.2.1.4    Libertatea De Vointa Si Actiune
1.3.2.2    Subiectii Pasivi
1.3.2.3    Locul Savarsirii Infractiunii
1.3.2.4    Timpul Comiterii Infractiunii
1.3.3    Continutul Normativ Al Infractiunilor
1.3.3.1    Aspecte Obiective
1.3.3.2    Aspecte Subiective
1.3.4    Aspecte Criminologice
1.3.5    Forme. Modalitat1. Sanctiuni
1.3.5.1    Forme
1.3.5.2    Modalitati
1.3.5.3    Sanctiuni
1.3.6    Aspecte Procesuale
2.    ANALIZA ELEMENTELOR CONSTITUTIVE ALE INFRACTIUNII DE ULTRAJ
2.1    Consideratii Generale
2.2    Conditii Preexistente
2.2.1    Obiectul Infractiunii
2.2.1.1    Obiectul Juridic Special
2.2.1.2    Obiectul Material
2.2.2    Subiectii Infractiunii
2.2.2.1    Subiectul Activ
2.2.2.2    Subiectul Pasiv
2.3    Structura Si Continutul Juridic Al Infractiunii
2.3.1    Situatia Premisa
2.3.2    Continutul Constitutiv
2.3.2.1    Aspecte Obiective
2.3.2.1.1    Elementul Material
2.3.2.1.2    Conditii Concomitente
2.3.2.1.3    Rezultatul Faptei Si Raportul De Cauzalitate
2.3.2.2    Aspecte Subiective
2.4    Formele Si Sanctiunile Infractiunii
2.4.1    Formele Infractiunii
2.4.2    Sanctiuni
3.    FORME AGRAVATE
4.    CONCLUZII


Studiu privind raspunderea carausului in cadrul contractului de transport marfuri

1.    CONSIDERATII GENERALE CU PRIVIRE LA RASPUNDEREA CIVILA
1.1    Notiunea De Raspundere Civila
1.2    Raspunderea Civila Contractuala
1.3    Raspunderea Civila Delictuala - Aspecte In Dreptul Transporturilor
2.    RASPUNDEREA CARAUSULUI - RASPUNDEREA CONTRACTUALA IN DREPTUL TRANSPORTURILOR
2.1    Reglementare Legala
2.1.1    Cadrul Legal
2.1.2    Cerintele Raspunderii Contractuale
2.1.3    Durata Raspunderii
2.1.4    Raspunderea Carausului Pentru Fapta Altuia
2.2    Exonerarea De Raspundere A Carausului
2.2.1    Cauzele Legale De Exonerare De Raspundere
2.2.2    Clauze Conventionale
2.3    Regimul Despagubirilor In Dreptul Transporturilor
2.3.1    Evaluarea Judiciara
2.3.2    Evaluarea Legala
2.3.3    Evaluarea Conventionala
2.4    Reclamatia Administrativa Si Actiunea In Justitie
3.    PARTICULARITATI SI MODALITATI DE MANIFESTARE A RASPUNDERII CARAUSULUI IN CONTRACTUL DE TRANSPORT DE MARFURI
3.1    Aspecte Generale
3.2    Raspunderea Carausului In Transporturile Feroviare
3.3    Raspunderea Carausului In Transporturile Rutiere
3.4    Raspunderea Carausului In Transporturile Aeriene
3.5    Raspunderea Carausului In Transporturile Maritime
3.6    Raspunderea Carausului In Transporturile Succesive Si Combinate
4.    BIBLIOGRAFIE

Elemente de drept al familiei in secolele XVII - XVIII pe teritoriul Tarii Romanesti si al Moldovei1.    INTRODUCERE
2.    INFLUENTELE SUFERITE DE DREPTUL ROMANESC IN SECOLELE XVII - XVIII
3.    FAMILIA CA INSTITUTIE
3.1    Casatoria
3.2    Membrii Familiei: Sot, Sotie, Drepturi Si Obligatii
3.3    Copii In Familie
3.4    Divortul
4.    RELATIILE DE FAMILIE
4.1    Succesiunea
4.2    Rudenia
4.3    Zestre
5.    INFLUENTA DREPTULUI ASUPRA FAMILIEI
5.1    Sanctiuni Pentru Nerespectarea Legislatiei
6.    CONCLUZII
7.    BIBLIOGRAFIE

Contractul individual de munca sin punctul de vedere al dreptului muncii

1.    INTRODUCERE IN STUDIUL DREPTULUI
2.    NOTIUNEA DE STAT
3.    NOTIUNEA DE DREPT
4.    NORMA JURIDICA
5.    IZVOARELE DREPTULUI
6.    APLICAREA NORMELOR DE DREPT INTERN
7.    INTERPRETAREA NORMELOR DE DREPT
8.    RAPORTURILE JURIDICE
9.    CONTRACTUL
10.    RASPUNDEREA JURIDICA
11.    LEGISLATIA MUNCII
12.    DREPTUL MUNCII CA RAMURA DE DREPT
12.1    Obiectul Dreptului Muncii
12.2    Dreptul Muncii Si Profesiunile Libere
12.3    Raporturile Juridice De Munca
12.4    Izvoarele Dreptului Muncii
12.5    Principiile Dreptului Muncii
12.6    Evolutia Dreptului Muncii
12.7    Corelatia Dreptului Muncii Cu Alte Ramuri De Drept
13.    PREGATIREA SI PERFECTIONAREA PROFESIONALA
13.1    Pregatirea Si Perfectionarea Profesionala Prin Unitatile De Invatamant
13.1.1    Pregatirea Profesionala
13.1.2    Perfectionarea Profesionala
13.2    Pregatirea Si Perfectionarea Profesionala In Afara Unitatilor De Invatamant
13.2.1    In Cadrul Agentilor Economici
13.2.2    In Cadrul Centrelor De Calificare, Recalificare Si Perfectionare A Pregatirii Profesionale A Somerilor
13.3    Pregatirea Si Perfectionarea Profesionala Si Dreptul Muncii
14.    DREPTUL COLECTIV AL MUNCII
14.1    Sindicatele
14.2    Patronatul
14.3    Contractul Colectiv De Munca
14.4    Conflictul Colectiv De Munca
15.    CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA
15.1    Contractul Individual De Munca (notiunea)
15.2    Capacitatea Juridica A Persoanei Care Se Incadreaza In Munca
15.2.1    Situatii De Incompatibilitate Legala De A Incheia Un Anumit Contract De Munca
15.2.2    Cumulul De Functii
15.2.3    Examenul Medical
15.2.4    Munca La Negru
15.3    Capacitatea Juridica A Celui Care Incadreaza In Munca
15.4    Consimtamantul
16.    CONDITIILE DE STUDII SI VECHIME
16.1    Conditiile De Studii
16.2    Conditiile De Vechime
16.3    Modul De Verificare A Aptitudinilor Si Pregatirii Profesionale
17.    DURATA, CONTINUTUL SI FORMA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
17.1    Obligatia De Fidelitate Si Clauza De Neconcurenta In Contractul De Munca
17.2    Forma Contractului Individual De Munca
17.3    Actele Aditionale La Contractul Individual De Munca
18.    SUSPENDAREA SI MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
18.1    Modificarea Contractului Individual De Munca
18.2    Executarea Contractului Individual De Munca
19.    EXECUTAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
19.1    Timpul De Munca
19.2    Timpul De Odihna
X10.    INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
X10.1    Incetarea Contractului De Munca Prin Acordul Partilor
X10.2    Incetarea Contractului De Munca Din Initiativa Salariatului
X10.3    Incetarea Contractului De Munca Prin Desfacerea Acestuia Din Initiativa Unitatii
X10.4    Situatii Speciale De Incetare A Contractului De Munca
X11.    SISTEMUL DE SALARIZARE
X11.1    Salariul Este Unul Dintre Elementele Esentiale
X11.2    Sistemul De Salarizare
X11.3    Formele De Salarizare
X11.4    Plata Salariilor
X11.5    Masuri De Moderare A Cresterii Salariilor
X12.    PROTECTIA MUNCII
X12.1    Vechimea In Munca
X12.2    Carnetul De Munca
X13.    DISCIPLINA MUNCII SI RASPUNDEREA DISCIPLINARA
X13.1    Sanctiunile Disciplinare
X13.2    Constatarea Abaterii Disciplinare
X13.3    Aplicarea Sanctiunii
X13.4    Decizia
X14.    RASPUNDEREA MATERIALA A SALARIATILOR
X14.1    Deosebirile Dintre Raspunderea Materiala A Salariatilor Si Raspunderea Civila
X14.2    Procedura Stabilirii Raspunderii Materiale,
X14.3    Raspunderea Patrimoniala A Unitatii Fata De Salariati
X15.    JURISDICTIA MUNCII
X15.1    Principiile Generale De Jurisdictie
X15.2    Litigiile De Munca
X15.2.1    Dupa Natura Contractului
X15.2.2    In Functie De Fazele Derularii Contractelor
X15.2.3    In Raport Cu Valoarea Obiectului
X16.    DREPTUL INTERNATIONAL AL MUNCII
X16.1    Notiuni Introductive
X16.2    Caracterizarea Generala A Dreptului International Al Muncii, Rezultat Al Activitatii Organizatiei Internationale A Muncii
X16.3    Normele Ale Consiliului Europei Relative La Munca Si Protectie Sociala
X16.4    Normele Uniunii Europene - Dreptul Comunitar
X17.    REGLEMENTARI DIN DOMENIUL SECURITATII SOCIALE
X17.1    Alocatiile Familiale (alocatia De Stat Pentru Copii)
X17.2    Ajutorul De Somaj, Alocatia De Sprijin Si Ajutorul De Integrare Profesionala
X17.2.1    Ajutorul Care Se Acorda Sotiilor Celor Care Satisfac Serviciul Militar Obligatoriu Si Indemnizatia De Nastere
X18.    BIBLIOGRAFIE