ETICHETA ECOLOGICA IN TURISM

CAPITOLUL I. ETICHETA ECOLOGICA IN EUROPA
1.1 SCHEMA ETICHETEI ECOLOGICE ...
1.2 CE ESTE ETICHETA ECOLOGICA? ...
1.3 MODUL DE OBTINERE A ETICHETEI ECOLOGICE ...
1.4 ETICHETE ECOLOGICE FOLOSITE IN EUROPA ...
CAPITOLUL II. STUDIU DE CAZ: S.C. PERLA MAJESTIC S.A.
2.1. PRINCIPALELE COORDONATE ALE SOCIETATII
2.1.1. Denumirea societatii ...

2.1.2. Forma juridica a societatii ...

2.1.3. Sediul societatii ..
2.1.4. Durata societatii ...

2.1.5.Obiectul de activitate ...
2.1.6. Capitalul social, actiunile ...

2.1.7. Adunarea Generala a Actionarilor
2.1.8. Activitatea societatii ...
2.2. STRUCTURA ORGANIZATORICA A HOTELURILOR ...
2.2.1. Departamente specifice ...

2.3. CRITERII DE ACORDARE A ETICHETEI ECOLOGICE IN TURISM.
2.3.1. Criterii indeplinite de SC Perla Majestic SA ...
2.3.2.Criterii neindeplinite de SC Perla Majestic SA ..
CONCLUZII ..
ANEXA 1 ...
ANEXA 2 ...
BIBLIOGRAFIE ...