CAZURILE DE CASARE A HOTÄ‚RARILOR PENALE IN LUMINA NOILOR MODIFICARI

      Capitolul     I.     Consideraţii     cu     caracter      introductiv
      …………………………………………………..3
            Secţiunea 1. Consideraţii generale  asupra  căilor  de  atac  în
      procesul penal…………………….3
                  1.  Rolul  căilor  de  atac   în   înfăptuirea   justiţiei
      penale……...…………………………………….3
                 2. Consideraţii generale privind căile ordinare de atac  în
      procesul penal………………………5
                 3. Consideraţii generale  privind  căile  extraordinare  de
      atac în procesul penal…………….…..21
                 4. Paralelă între căile ordinare şi cele  extraordinare  de
      atac în procesul penal….…………….24
            Secţiunea 2. Aspecte cu caracter istoric şi de drept comparat în
      calea de atac recursului.........26
                  1.  Reglementarea  recursului  în   lumina   codului   din
      1864………………………………...........27
                    2.    Reglementarea    recursului    în    codul     din
      1936…………………………………………..........27
                    3.    Reglementarea    recursului    în    codul     din
      1969…………………………………………..........33
                    4.    Reglementarea    recursului    în    Legea     nr.
      45/1993…………………………………………….35
                 5. Aspecte de drept comparat…………………………………………………………………..39
      Capitolul II. Sediul materiei, trăsături caracteristice,  obiectul  şi
      titularii cazurilor de casare...41
                Secţiunea     1.     Precizări      preliminare.      Sediul
      materiei…………………………………………...41
                Secţiunea     2.     Trăsăturile     caracteristice      ale
      recursului…………………………………………………..42
                 Secţiunea      3.      Hotărârile       penale       supuse
      recursului……………………………………………...43
                 1. Sentinţele………………………………………………………………………………………44
                 2. Deciziile……………………………………………………………………………………..45
                 3. Încheierile…………………………………………………………………………………...47
                  Secţiunea       4.       Titularii        căilor        de
      casare…………………………………………………………..49
      Capitolul    III.    Declararea    şi    motivele     cazurilor     de
      casare…………………………………………51
            Secţiunea 1. Declararea cazului de casare…………………………………………………….51
                 1. Termenul de recurs ………………………………………………………………….51
                 2. Forma recursului …………………………………………………………………….53
            3. Instanţa de recurs…………………………………………………………………….53
       Secţiunea 2. Motivele de casare ……………………………………………………………...54
            1. Enunţarea motivelor de casare ……………………………………………………...54
                 2. Analiza motivelor de casare ………………………………………………………...55
                 3. Motivarea recursului ………………………………………………………………...66
      Capitolul IV. Efectele, retragerea şi renunţarea la motivele de casare
      …………………………...69
            Secţiunea 1. Efectele recursului……………………………………………………………….69
                 1. Efectul suspensiv al recursului ………………………………………………………69
                      2.      Efectul      devolutiv      al      recursului
      ……………………………………………………...70
                 3. Efectul extensiv al recursului  ………………………………………………………71
                  4.  Efectul  neagravării  situaţiei  în   propriu   recurs
      ………………………………………72
            Secţiunea  2. Renunţarea la recurs …………………………………………………………….73
            Secţiunea 3. Retragerea recursului …………………………………………………………….74
          Capitolul    V.    Judecarea    şi    soluţionarea    căilor    de
      casare………………………………………….76
            Secţiunea 1. Judecarea căilor de casare………………………………………………………..76
                 1. Obiectul judecăţii …………………………………………………………………...76
            2. Procedura de judecată ………………………………………………………………77
       Secţiunea 2. Soluţionarea căilor de casare …………………………………………………...81
                 1. Soluţiile în recurs …………………………………………………………………...81
                 2. Respingerea recursului ……………………………………………………………...82
            3. Admiterea recursului ………………………………………………………………..84
            4. Chestiuni complementare……………………………………………………………87
            5. Decizia instanţei de recurs…………………………………………………………..87
            6.  Rejudecarea cauzei după casare…………………………………………………….89

Analiza Planului de Afaceri la Gradinita Particulara Pinocchio

I. Descrierea afacerii
1.1. Scurtă prezentare
1.2. Obiective
1.3. Misiune
II. Descrierea investiției
2.1. Constituirea și finanțarea afacerii
2.2. Localizarea afacerii
2.3. Echipa și managementul afacerii
III. Identificarea serviciilor
3.1. Obiective educaționale
3.2. Finalitatea ȋnvățământului preșcolar
3.3. Desfășurarea activității de predare-ȋnvățare
IV. Planul de marketing
4.1. Studierea pieței (segmentul țintă, piața țintă, tendința pieței, strategia de marketing, politica de preț)
4.2. Analiza competitivității (analiza SWOT)
4.3. Poziția pe piață (concurența)
V. Planul de producție
5.1. Furnizori și colaboratori
5.2. Echipamente și tehnologii
5.3. Proiecte ȋn derulare
VI. Concluzii și propuneri

Analiza Strategica a Orange Romania

Prezentarea generală a firmei
2. Diagnosticarea internă a firmei
3. Analiza externă contextuală a firmei
4. Analiza mediului competitiv
5.Matricea M.E.F.E
 6. Analiza S.W.O.T
7. Matricea B.C.G
8. Concluzii
9. Propuneri
 10. Bibliografie 

Evaluarea Competitivitatii Serviciilor Turistice in Comunitatea Europeana

INTRODUCERE
1. TURISMUL
1.1. Concepte, caracteristici şi componente ale turismului
1.2. Forme ale activităţii turistice
1.3. Elemente specifice turismului României
1.4. Elemente specifice turismului Europei
2. COMPETITIVITATEA TURISMULUI
2.1. Caracteristicile competitivităţii
2.2. Componentele competitivităţii
2.3. Elemente determinante ale competitivitaţii în turism
2.4. Competitivitatea unei zone turistice
2.5. Competitivitatea produsului turistic
3. ANALIZA COMPETITIVITĂŢII
3.1. Indicele competitivităţii în turism – semnificaţie şi metodologie de calcul
3.2. Indicele competitivităţii în turism – România vs. Bulgaria
CONCLUZII

Sarcina si Patologia Buco-Dentara - Implicatii

INTRODUCERE
PARTEA GENERALA
CAPITOLUL I ANATOMIA SI FIZIOLOGIA
CAVITATII BUCALE
I.1. Generalităţi
I.2. Anomalii de dezvoltare a gurii
I.3. Cavitatea bucala
CAPITOLUL II ODONTONUL
II.1. Dezvoltarea embriologica a organului dentar
II.2. Dintele
II.3. Structura smaltului
II.4. Dentina
II.5. Cementul
II.6. Pulpa dentara
II.7. Anomalii dentare de structura
CAPITOLUL III SALIVA
III.1. Roluri
III.2. Compozitia salivei
III.3. Digestia salivara
III 4. Lichidul bucal
III.4. Proprietati antimicrobiene
CAPITOLUL IV ADAPTAREA LA STAREA DE
GRAVIDITATE A ORGANISMULUI GRAVIDEI
IV.1. Modificări generale
IV.2. Sistemul nervos
IV.3. Sistemul endocrin
IV.4. Metabolismele in sarcina
IV.5. Tegumentele si tesutul celular subcutanat
IV.6. Sistemul osteoarticular
IV.7. Aparatul respirator
IV.8. Functia cardiaca si hemodinamica, aparatul cardiovascular
IV.9. Aparatul digestiv
IV.10. Aparatul excretor urinar
IV.11. Aspecte imunologice legate de puerperalitate.
Modificarile sistemului imun in sarcina
IV.12. Modificari locale
CAPITOLUL V PATOLOGIA BUCO-DENTARĂ ÎN SARCINĂ
V.1. Tulburări endocrine
V.2. Carenţele vitaminice
V.3. Metabolismul fosfocalcic
V.4. Patologia mucoasei bucale
V.5. Patologia salivară
V.6. Patologia dentară
PARTEA SPECIALĂ
CAPITOLUL VI MATERIAL ȘI METODA
VI.1. Determinarea Calciului seric
VI.2. Determinarea calciului ionic
VI.3. Determinarea calciului salivar
VI.4. Interleukina 6
VI.5. Proteine totale serice
VI.6. Determinarea proteinei C reactiva
VI.7. Examenul microbiologic
CAPITOLUL VII FRECVENȚA AFECȚIUNILOR
BUCO-DENTARE ÎN SARCINĂ
CAPITOLUL VIII IMPLICAREA PATOLOGIEI BUCO-DENTARE
ÎN DECLANŞAREA NAŞTERII PREMATURE
CAPITOLUL IX IMPLICAREA INFECŢIEI BUCO-DENTARE
ÎN INFECŢIA PUERPERAL
CAPITOLUL X INFLUENŢA SARCINII ASUPRA
EVOLUŢIEI CARIEI DENTARE
X.1. Caria dentara
CAPITOLUL XI GINGIVITELE DE SARCINA
XI. 1. Diagnosticul gingivitelor de sarcina
XI.2. Examenul clinic obiectiv
XI.3. Tratament
XI.4. Incidența gingivitei în sarcină
XI.5. Simptome clinice
XI.6. Studiul florei microbiene în gingivita de sarcină
XI.7. Studiul anatomopatologic al gingivitei de sarcină
XI.8. Complicaţiile gingivitelor de sarcină
XI.9. Conduita terapeutică în gingivita de sarcină
CAPITOLUL XII TRATAMENTUL STOMATOLOGIC
ÎN TIMPUL SARCINII
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

China - Miracol sau Miraj

Date generale
Aspecte economice
Agricultura
Turismul în China
Industria Chinei
China miracol sau miraj
Concluzie

Asistenta sociala pentru persoanele cu handicap mintal

Introducere.
Pagina
Capitolul
I Fundamentele ştiinţifico-metodice ale protecţiei sociale a persoanelor cu handicap mintal

1 Etiologia handicapului mintal

2 Definirea termenilor de handicap mintal şi deficienţă mintală 

3  Asistenţa socială a persoanelor cu handicap mintal

Capitolul II
Politica socială faţă de persoanele cu handicap mintal 

1 Situaţia persoanelor cu handicap mintal

2 Legislaţia privind protecţia socială a persoanelor cu handicap mintal

Capitolul
III Integrarea socială şi profesională a persoanelor cu handicap mintal 

1 Particularităţile integrării sociale şi profesionale a persoanelor cu handicap mintal 

2 Reţeaua de servicii sociale privind suportul oferit persoanelor cu handicap mintal 

Încheiere
Bilbliografie
Anexă