Politica Agricola Comuna 2014-2020

1. Introducere
2. Premisele apariţiei Politicii Agricole Comune
3. Scurtă istorie a evoluţiei Politicii Agricole Comune
 4. Noua Politică Agricolă Comună 2014-2020
4.1. Temele de discuţie privind noua PAC
4.2. Obiectivele noii Politici Agricole Comune
4.3. Instrumentele viitoarei Politici Agricole Comune
4.4. Finanţarea noii Politici Agricole Comune
5. În loc de concluzii
 6. Bibliografie