Strategii instructiv educative de stimulare a creativitatii elevilor din ciclul primar

CUPRINS
|Lista tabelelor şi a figurilor …………………………………………….....           |4  |
|                            Introducere                         |5  |
|…………………………………………………………………                                       |   |
|         |                                                      |   |
|Capitolul|DEFINIŢIA CREATIVITĂŢII ……………………………………………             |9  |
|1.       |                                                      |   |
|         |1.1|Structura complexă a creativităţii                |9  |
|         |   |………………………..................                       |   |
|         |1.1.|Produsul creativ ………………………………………………………           |10 |
|         |1   |                                                 |   |
|         |1.1.|Procesul creativ ………………………………………………………           |13 |
|         |2   |                                                 |   |
|         |1.1.|Personalitatea creativă ………………………………………………..     |14 |
|         |3   |                                                 |   |
|         |1.2|Teorii clasice ale creativităţii                  |16 |
|         |   |……………………………………......                              |   |
|         |1.2.|Teoria psihanalitică…………………………………………………...       |16 |
|         |1   |                                                 |   |
|         |1.2.|Teoria asociaţionistă………………………………………………….        |17 |
|         |2   |                                                 |   |
|         |1.2.|Teoria gestaltică ……………………………………………………...        |18 |
|         |3   |                                                 |   |
|         |1.2.|Teoria behavioristă …………………………………………………...       |18 |
|         |4   |                                                 |   |
|         |1.2.|Teoria umanistă ………………………………………………………            |19 |
|         |5   |                                                 |   |
|         |1.2.|Teoria factorială                                |19 |
|         |6   |…………………………………………...................              |   |
|         |1.2.|Teoria cognitivă ……………………………………………………...         |21 |
|         |7   |                                                 |   |
|         |1.3|Teorii moderne ale creativităţii                  |22 |
|         |   |…………………………………......                               |   |
|         |1.3.|Teresa Amabile ………………………………………………………             |22 |
|         |1   |                                                 |   |
|         |1.3.|Robert W. Weisberg ………………………………………………….          |23 |
|         |2   |                                                 |   |
|         |1.3.|Howard Gardner ……………………………………………………...           |23 |
|         |3   |                                                 |   |
|         |1.3.|Mihaly Csikszentmihalyi …………………………………………….       |24 |
|         |4   |                                                 |   |
|         |                                                      |   |
|Capitolul|FACTORII CREATIVITĂŢII …………………………………………….             |26 |
|2.       |                                                      |   |
|         |2.1|Factorii intelectuali …………………………………………………..       |26 |
|         |2.1.|Inteligenţa ……………………………………………………………              |26 |
|         |1   |                                                 |   |
|         |2.1.|Imaginaţia ……………………………………………………………               |28 |
|         |2   |                                                 |   |
|         |2.1.|Cunoaşterea ………………………………………………………….              |29 |
|         |3   |                                                 |   |
|         |2.1.|Gândirea critică şi convergentă ………………………………………  |30 |
|         |4   |                                                 |   |
|         |2.1.|Gândirea divergentă ………………………………………………….         |31 |
|         |5   |                                                 |   |
|         |2.1.|Memoria ……………………………………………………………...               |32 |
|         |6   |                                                 |   |
|         |2.2|Motivaţia intrinsecă – factor afectiv – emoţional |33 |
|         |   |………………….                                          |   |
|         |2.3|Factorii socio – educaţionali …………………………………………    |35 |
|         |2.3.|Climatul creativ ………………………………………………………           |35 |
|         |1   |                                                 |   |
|         |2.3.|Creativitatea individuală şi de grup             |36 |
|         |2   |………………………………….                                   |   |
|         |2.3.|Colaborarea şi competiţia ……………………………………………      |39 |
|         |3   |                                                 |   |
|         |2.3.|Conduita cadrului didactic …………………………………………...   |40 |
|         |4   |                                                 |   |
|         |2.4|Factorii inhibitori şi stimulatori                |42 |
|         |   |………………………………….....                                |   |
|         |                                                      |   |
|Capitolul|MODALITĂŢI DE STIMULARE A CREATIVITĂŢII ÎN CADRUL     |46 |
|3.       |PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV…………………………….          |   |
|         |3.1|Rolul creativităţii  în cadrul conţinutului       |47 |
|         |   |învăţării……..................                     |   |
|         |3.1.|Limba şi literatura română……………………………………………      |48 |
|         |1   |                                                 |   |
|         |3.1.|Istorie …………………………………………………………………                |51 |
|         |2   |                                                 |   |
|         |3.1.|Ştiinţele naturii ……………………………………………………….         |53 |
|         |3   |                                                 |   |
|         |3.1.|Matematică …………………………………………………………..              |55 |
|         |4   |                                                 |   |
|         |3.2|Metode activ-participative de instruire           |58 |
|         |   |…………………………….                                      |   |
|         |3.2.|Conversaţia euristică …………………………………………………        |58 |
|         |1   |                                                 |   |
|         |3.2.|                                                 |   |
|         |2   |                                                 |   |
|         |    |Problematizarea ………………………………………………………            |60 |
|         |3.2.|Jocul de rol……………………………………………………………              |61 |
|         |3   |                                                 |   |
|         |3.3|Metode de stimulare a creativităţii de grup       |63 |
|         |   |………………………...                                      |   |
|         |3.3.|Brainstormingul                                  |63 |
|         |1   |…………………………………………....................             |   |
|         |3.3.|Sinectica ……………………………………………………………...             |65 |
|         |2   |                                                 |   |
|         |3.3.|Lista interogativă – de                          |67 |
|         |3   |verificare……………………………………...                      |   |
|         |3.3.|Discuţia Panel…………………………………………………………             |68 |
|         |4   |                                                 |   |
|         |3.3.|Philips 6-6 ……………………………………………………............     |68 |
|         |5   |                                                 |   |
|         |                                                      |   |
|Capitolul|STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA                            |70 |
|4.       |CREATIVITĂŢII ELEVILOR LA CICLUL PRIMAR               |   |
|         |……...................                                 |   |
|         |4.1|Scopul studiului                                  |70 |
|         |   |…………………………………………......................            |   |
|         |4.2|Subiecţii                                         |71 |
|         |   |…………………………………………………......................         |   |
|         |4.3|Instrumentul …………………………………………………………...            |71 |
|         |4.4|Modul de administrare ………………………………………………...       |73 |
|         |4.5|Rezultate ……………………………………………………………….               |74 |
|         |4.6|Interpretarea rezultatelor……………………………………………….     |80 |
|         |4.7|Recomandări …………………………………………………………..              |81 |
|         |Concluzie ……………………………………………………………………                  |93 |
|         |Bibliografie ………………………………………………………………….               |96 |
|         |Anexe ………………………………………………………………………...                  |98 |

Diferente intersexuale Dezvoltarea morala

CUPRINS
ARGUMENT    5
I.    PERSONALITATE ŞI VALORI    6
1.1. Introducere    6
1. 2. Conceptul de valoare    7
1. 2. 1. Caracteristicile valorilor    11
1. 2. 2. Clasificarea valorilor    12
1. 2.3. Studii asupra valorilor    14
1. 2. 4. Valorile şi procesul socializării    17
1. 3. Dezvoltarea morală    22
1. 3. 1. Modele teoretice ale dezvoltării morale    22
1. 3. 2. Dovezi pentru şi împotriva diferenţelor intersexuale în dezvoltarea morală    28
1. 4. Relaţia valori - comportament    30
II.    CUNOAŞTEREA SOCIALĂ    34
2. 1. Teorii asupra cogniţiei sociale    34
2. 2. Stereotip şi categorizare    37
2. 3. Stereotipuri sexuale    41
III.    ATITUDINI FAŢĂ DE MEDIU – COMPORTAMENT ECOLOGIC    45
3. 1. Responsabilitatea convenţională    47
3. 2. Responsabilitatea morală    48
IV.    METODOLOGIA CERCETĂRII    49
Obiective cercetării    49
1. Investigaţia iniţială    49
2. Adaptarea pe populaţie românească a instrumentului de lucru Aprobare Morală Dorită (Ryan, Riordan, 2000, p. 448- 473).    49
3. Cercetare experimentală    49
Ipotezele de lucru    51
1. Investigaţia iniţială    51
2. Cercetarea experimentală    51
Investigaţia psihologică    52
1. Subiecţi    52
2. Design experimental    53
3. Metode folosite şi procedura de lucru    55
Analiza statistică şi interpretarea datelor    58
1. Investigaţia iniţială    58
2. Adaptarea Chestionarului Aprobarea Morală Dorită pe un eşantion românesc    72
3. Cercetarea experimentală    77
V. DISCUŢII    92
VI. LIMITE ALE STUDIULUI    94
1. Investigaţia iniţială    94
2. Adaptarea Chestionarului Aprobare Morală Dorită pe un eşantion românesc    94
3. Cercetarea experimentală    94
VII. CONCLUZII    95
VIII.     BIBLIOGRAFIE    96
IX. ANEXE    102
ANEXA 1.1 - Prezentarea eşantionului din cercetarea iniţială    102
ANEXA 1.2. - Rezultatele diferenţierii între răspunsurile subiecţilor din cercetarea iniţială, ţinând cont de profilul facultăţii la care studiază    104
ANEXA 2.1 – Prezentarea eşantionului de subiecţi care au participat la faza de adaptare a Chestionarului DMA (Ryan şi Riordan, 2000)    106
ANEXA 2.2. - Prezentarea Chestionarului Aprobare Morală Dorită (Ryan şi Riordan)    107
ANEXA 2. 3. - Prezentarea rezultatelor analizei de item şi a analizei factoriale pentru Chestionarul DMA (Ryan şi Riordan)    110
ANEXA 3.1 – Prezentarea eşantionului de subiecţi din cercetarea experimentală    117

Abuzul Si Exploatarea Sexuala a Copilului

Planul lucrării
Capitolul  1.Aspecte  generale  privind  abuzul  şi  exploatarea  sexuală  a
copilului.
   1. Molestarea sexuală a copilului: noţiuni de bază.
   2. Molestarea sexuală a copilului şi poliţia.
Capitolul 2. Structura de drept.
2.1. Molestarea sexuală a copilului şi legislaţia.
Capitolul 3. Structura psihologică.
3.1. Infractori.
3.1.1.Infractori ce comit infracţiuni sexuale asupra  copiilor:  noţiuni  de
bază.
3.1.1.1. Incestul.
3.1.1.2. Pedofili.
3.1.1.3. Violarea minorilor.
3.1.1.4. Exploatarea sexuală a minorilor.
3.1.2. Rolul mamei.
3.1.2.1. Mamă deprimată.
3.1.2.2. Mamă sigură de sine.
3.1.2.3. Mamă căreia i se dă crezare.
3.1.2.4. Mamă resemnată.
3.1.2.5. Mamă complice.
3.2. Victime.
3.2.1. Simptome şi indicii ale agresării sexuale a copiilor.
3.2.2. Consecinţe pentru victime.
3.3. Poliţişti şi alţi specialişti în domeniu.
3.3.1. Introducere.
3.3.2. Poliţistul ca personalitate.
3.3.2.1. Influenţa apartenenţei de gen.
3.3.2.2. Influenţa statutului personal.
3.3.2.3. Influenţa experienţei profesionale.
3.3.3. Cum ne stăpânim emoţiile.
Capitolul 4. Instrucţiuni.
4.1. Acţiuni de prevenire.
4.2. Activitatea cu copiii - victime ale infracţiunilor sexuale.
4.2.1. Introducere.
4.2.2. Procedura.
4.2.3. Sfaturi generale şi  recomandări  pentru  activitatea  cu  copiii  de
vârste mici.
4.2.4. Metode de desfăşurare a chestionării.

Modelarea caracterului crestin in adolescenta

I. ASPECTE METODICE                                1
    DEFINIREA SUBIECTULUI, DELIMITAREA ŞI ÎNCADRA    REA                                        1
    IMPORTANŢA SUBIECTULUI ŞI MOTIVAREA
           OPŢIUNII   DE CERCETARE                        2
1.3. OBIECTIVELE LUCRĂRII                        2
1.4. METODA DE CERCETARE                          4
1.4.1. Stadiul actual al cercetării în domeniu                4
1.4.2. Utilizarea surselor documentare                    4
1.4.3. Critica surselor documentare                    5
1.4.4. Interpretarea surselor documentare                5
1.5. TERMINOLOGIE DE BAZĂ                        6
II.DEFINIREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL                7
2.1 ETIMOLOGIA TERMENULUI “EDUCAŢIE”             7
2.2. DEFINIŢII ALE EDUCAŢIEI                        7
2.3. TIPURI DE EDUCAŢIE                            9
2.3.1. Clasificarea educaţiei din punctul de vedere
          al formei                                9
2.3.1.1. Educaţia formală                        9
2.3.1.2. Educaţia informală                    9
2.3.1.3. Educaţia nonformală                        10
2.3.2. Clasificarea educaţiei din punctul de vedere
           al conţinutului                                 10
2.3.2.1. Educaţia religioasă                        11
2.3.2.2. Educaţia seculară                            12
2.4. EDUCAŢIA CREŞTINĂ – FUNDAMENTUL FORMĂRII  CARACTERULUI CREŞTIN                           13
2.4.1. Aspectele educaţiei creştine                       14
2.4.1.1. Aspectul filosofic                       14
2.4.1.2. Aspectul teologic                        15
2.4.1.3. Aspectul supranatural                        16
2.4.2. Formarea caracterului creştin.
          Punctul de vedere teologic                        17
2.4.3. Necesitatea educaţiei creştine                        20
2.4.4. Identitatea educatorul creştin                        20
III. COORDONATA MORALĂ A EDUCAŢIEI
DE-A LUNGUL SECOLELOR                                23
3.1. EDUCAŢIA MORALĂ LA GRECI                        23
3.2. EDUCAŢIA MORALĂ LA ROMANI                        26
3.3. EDUCAŢIA ÎN VECHIUL TESTAMENT            27
3.4. EDUCAŢIA ÎN NOUL TESTAMENT                28
3.5. GÂNDITORI CREŞTINI DIN PRIMELE SECOLE        29
3.6. RENAŞTEREA ŞI REFORMA                    30
3.7. MARII EDUCATORI                        32
3.8. EDUCAŢIA NOUĂ                            34
IV. ADOLESCENŢA – PERIOADA MODELĂRII
      CARACTERULUI CREŞTIN                    37
4.1. ETAPE ŞI CARACTERISTICI                     39
4.2. SCHIMBĂRILE DIN VIAŢA ADOLESCENTULUI     41
4.2.1. Anatomia şi fiziologia adolescentului            41
4.2.2. Universul adolescentului                    43
4.2.2.1. Dezvoltarea psiho-mentală            43
4.2.2.2. Dezvoltarea afectivă                45
4.2.2.3. Conturarea personalităţii            47
4.2.2.4. Dezvoltarea morală                55
4.2.3. Statutul social al adolescentului                58
V. EDUCAŢIA CREŞTINĂ ÎN FAMILIE                60
5.1. FAMILIA – LOCUL FORMĂRII CARACTERULUI
       CREŞTIN                                61
5.1.1. Contextul material al familiei                62
5.1.2. Dragostea – etosul formării caracterului creştin    63
5.1.2.1. Forme de manifestare                64
5.1.2.2. Respect                        67
5.1.3. Învăţătura şi disciplina                    68
5.1.3.1 Metode şi activităţi formative             69
5.1.3.2. Valoarea trupului                    71
5.1.3.3. Valorile spirituale ca temelie a
             caracterului                    72
5.1.4. Autoritatea părintească şi responsabilitatea
          adolescentului                         80
5.1.5. Armura spirituală a familiei şi echiparea
          progresivă a adolescentului                83
5.1.6. Beneficiile educaţiei creştine din familie        87
5.2. IMPORTANŢA FORMĂRII CARACTERULUI
       CREŞTIN                                88
5.2.1. Argumentul uman                        90
5.2.2. Argumentul spiritual                    90
VI. CONSIDERAŢII FINALE PRIVIND ROLUL
      EDUCAŢIEi ÎN PROCESUL DE
      FORMARE AL CARACTERULUI
     CREŞTIN                                92

Scoala Romanesca de Sociologie

I.    Istoricul monografiei
Introducere
Forme de cercetare socială premergătoare Şcolii de la Bucureşti
Constituirea Şcolii sociologice de la Bucureşti
II.   Descrierea metodei
Constituirea sistemului sociologic
Etapele cercetării
Munca în echipă, semnificaţia ei
Cum au fost alcătuite echipele
Misiunea pe care o aveau membrii echipei
Avantajele cercetării de tip monografic, rezultatele acesteia
III.  Descrierea cadrelor comunităţilor umane
Despre cadrele vieţii sociale: cosmologic, biologic, istoric, psihologic.
Avantajul "cadrării" comunităţilor.
Importanţa perspectivei socio-geografice, socio-biologice, socio-istorice,
socio-psihologice, pentru explicarea situaţiei actuale
IV.   Activităţile specifice vieţii sociale
1.     Despre  activităţile  (manifestările)  vieţii   sociale:   economice,
spirituale,
etico-juridice, administrativ-politice
2.    Legătura dintre cadre şi activităţi, între activităţi şi cadre
V.    Evoluţia satului românesc
Cum arăta satul românesc; devălmăşia şi depăşirea ei
Racordarea satului românesc la comerţ
Ce viitor ar fi avut satul românesc fără apariţia formulei comuniste
Reformele comuniste şi consecinţele asupra satului românesc
contemporan
VI.   Indicii de dezvoltare a satului românesc actual
Criteriul fizico-geografic
Criteriul demografic
Criteriul economic
Criteriul de locuire
Criteriul de echipare tehnică a localităţilor rurale
Criteriul social
Criteriile ecologice ale ruralului
Zonarea spaţiului rural
VII.  Concluzii
Satul românesc în perspectiva tranziţiei
Importanţa metodei monografice pentru stabilirea căilor de dezvoltare a
satului românesc contemporan
VIII. Cuprins
IX.   Bibliografie

Evaluarea nivelurilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala in activitatea de asistenta medicala

                                   CUPRINS
Cap. 1 Introducere ………………………………………………………….....4
Cap. 2 Analiza riscurilor profesionale . Definitii. ………………….……..…6
Cap. 3 Metodologia de evaluare a nivelurilor de risc ……………..……. .…8
Cap.4 Evaluarea riscuri de accidentare si  imbolnavire  profesionala  pentru
locurile de munca “MEDIC PSIHIATRU, ASISTENT MEDICAL SI SUPRAVEGHETOR ”  din
cadrul SPITALULUI DE SPECIALITATE BRAILA  …………………………………………………………….21
         - Loc de munca nr. 1 - Medic psihiatru - ……………………………..21
         - Loc de munca nr. 2 - Asistent medical - …………………………….42
         - Loc de munca nr. 3 - Supraveghetor - ………………………………64
Cap. 5 Raportul general al evaluarii ……………………………………….82

PROBLEMATICA PSIHOLOGICA A MARTURIEI JURIDICIARE SI A MARTORULUI

CUPRINS
1. INTRODUCERE. NECESITATEA PROBEI CU MARTORI ŞI REGLEMENTĂRE
   1. Necesitatea probei cu martori
   2. Reglementarea probei cu martori
1. FAZELE PROCESULUI DE FORMARE A MĂRTURIEI
   1. Problematica psihologică a mărturiei judiciare de bună credinţă
   2. Fazele procesului de formare a mărturiei – prezentare generală
       1.  Recepţia senzorială
           1. Senzaţia
           2. Percepţia
       2.  Prelucrarea (decodarea) informaţiilor
       3.  Stocarea informaţiilor
2. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ REACTIVAREA INFORMAŢIILOR
   1. Reproducea – formă a reactivării informaţiilor
       1.  Prezentare generală
       2.  Valoarea mărturiei în raport cu forma în care este obţinută
          reproducerea
           1. Depoziţii obţinute sub forma relatării libere
           2. Depoziţii obţinute sub forma interogatoriului
           3. Depoziţii obţinute sub forma declaraţiei consemnate personal
              de martor
   2. Memoria
       1.  Memoria de recunoaştere
       2.  Memoria reproductivă
   3. Uitarea
       1.  Factorul timp
           1. Influenţa timpului asupra uitării – curba uitării
           2. Reminiscenţa
       2.  Refularea
   4. Sugestibilitatea
       1.  Sugestia
       2.
           1. Definiţia sugestiei şi situaţia sugestie
           2. Domnia concretului
       3.  Sugestibilitatea – cauze de denaturare a mărturiei
       4.  Sugestibilitatea de statut
   5. Capacitatea de verbalizare – importanţa ei în mărturia judiciară
   6. Atitudinea martorului faţă de anchetator
   7. Repetiţiile
   8. Schimbările de rol
   9. Presiunile din partea publicului şi a autorităţilor
  10. Certitudinea sau incertitudinea obiectivă
3. DOMENII DE APLICAŢIE PRACTICĂ A REACTIVĂRII INFORMAŢIILOR
   1. Recunoaşterea
       1.  Reguli privind desfăşurarea recunoaşterii
       2.  Factorii care influenţează fidelitatea recunoaşterii
           1. Împrejurări comune percepţiei obiectelor şi persoanelor
   2. Reguli privind prezentare pentru recunoaştere
   3. recunoaşterea persoanelor
       1.  Formele recunoaşterii – prezentare generală
       2.  Recunoaşterea persoanei după înfăţişare
       3.  Recunoaşterea după voce şi vorbire
       4.  Recunoaşterea persoanei după mers
       5.  Recunoaşterea după miros
   4. Recunoaşterea cadavrelor
   5. Recunoaşterea după fotografii
   6. Concluzii privind valoarea recunoaşterii persoanelor, cadavrelor şi a
      recunoaşterii după fotografii
Bibliografie

APLICATIE PENTRU GESTIUNEA PROCESULUI DE ADMITERE IN INVATAMANTUL SUPERIOR

Lucrare Licenta cu Prezentare Powerpoint CUPRINS
                                   CUPRINS
                       Capitolul 1.  Introducere    1
1.1 Admitere-Contextul actual     1
1.2 Obiectivele lucrării     14
1.3  Specificaţiile de proiectare 17
1.4 Structura lucrării 22
Capitolul 2. Fundamentare teoretică     24
2.1 HTML    24
2.2 CSS     29
2.3 Limbajul PHP 33
2.4 MySQL   54
Capitolul 3 Documentaţia tehnică a aplicaţiei      58
3.1 Arhitectura programului  58
3.2 Arhitectura aplicaţiei. Schema-bloc a sistemului.    59
3.2 Arhitectura bazelor de date   70
3.3 Funcţii (subrutine)      76
Capitolul 4. Utilizarea aplicaţiei      83
4.1 Login ca administrator   84
4.2 Login ca şi candidat     92
4.3 Login ca şi membru al comisiei      101
Capitolul 5.  Concluzii      111
5.1 Obiective realizate      111
BIBLIOGRAFIE     114
ANEXA 1     115
ANEXA 2     116
ANEXA 3     117
ANEXA 4     118
ANEXA 5     119

STABILITATEA FAMILIEI SI UNIUNEA CONSENSUALA

CUPRINS
I. REZUMAT
...........................................................................4
II.INTRODUCERE
:.................................................................4
Capitolul 1Argumentarea temei : concepte...............................4
Capitolul 2 Formularea ipotezelor şi explicarea acestora.........5
 III. CADRU TEORETIC
:........................................................6
Capitolul 2 Conceptul de
familie...............................................6
2.1Particularităţile familiei europene în ultimele 5
decenii.....................7
2.2Trecerea de la familia tradiţională la familia nucleară şi la noi modele
de
convieţuire.................................................................
.............................10
2.3Abandonarea modelului familiei
nucleare........................................13
Capitolul 3  Conceptul de uniune consensuală........................17
3.1      Evoluţia      în      timp      şi      spaţiu      a       uniunii
consensuale.............................18
3.2  Grupurile de vârstă şi de gen şi uniunea consensuală în România.20
3.3            Natura            şi            specificul            uniunii
consensuale........................................21
3.4               Motivaţia              partenerilor               uniunuii
consensuale..................................24
3.5      Popularitatea     uniunii     consensuale     în     ultimele     3
decenii................26
3.6              Uniunea            consensuală            în            SUA
.......................................................27
          3.6.1   Începuturi
...Evoluţii...Studii............................................27
         3.6.2   Specificul uniunii consensuale în SUA………………….30
                3.6.2.1 Mariaj/ concubinaj – asemănări şi diferente……….31
                3.6.2.2 Dimensiunea legală a coabitării în
SUA...................32
                3.6.2.3 Avantajele şi dezvajantajele uniunii consensuale în
SUA.........................................................................
..............................32
3.7   Familia şi uniunea consensuală în America Latina: Columbia, Costa
Rica, Mexic si
Peru........................................................................
.......33
3.8                   Uniunea                 consensuală                 în
România................................................36
           3.8.1  Societatea comunistă şi de
tranziţie.................................36
           3.8.2 Specificul  şi dimensiune legală a concubinajului în
România.....................................................................
...........................39
3.9.     Mentalităţi-    Atitudini-    Valori     soaciale     în     Europa
........................42
 IV.  CADRU METODOLOGIC :...........................................44
Capitolul 4  Tipul cercetării, metode, tehnici şi instumente:
caracteristici..............................................................
.................46
Capitolul 5  Analiza şi interpretarea datelor din interviu, studiu de caz
şi
scală.......................................................................
........49
V. CONCLUZII
.....................................................................62
VI.
BIBLIOGRAFIE..............................................................67
VII.
ANEXE.......................................................................
....72
129 pagini

Deceptii si Reusite in Integrarea Profesionala

    INTRODUCERE
    FUNDAMENTAREA TEORETICA
    Jurnalismul ca zonă profesională
    Căi de acces în profesie
    Forme de pregătire profesională: generală sau specializată
    Organizaţia mass-media ca mediu cultural
    Conflictul normat
    METODOLOGIA LUCRARII
    Chestionar
    Subiecţi
    CORPUSUL DE ANALIZA
    CONCLUZII
    BIBLIOGRAFIE

Rolul Familiei privind Integrarea Copilului in Societate

Cuprins
      Introducere 3
      1. Familia – obiect de studiu psihosocial    3
        1.1. Delimitǎri conceptuale – retrospectiva şi perspectiva  familiei
  3
        1.2. Criterii de clasificare a familiei     3
        1.3. Tipuri de relaţii de cuplu 3
        1.4. Familia, cadru de satisfacere a nevoilor copilului     3
      2. Funcţii şi responsabilităţi ale familiei  3
        2.1. Caracteristici principale ale familiei 3
        2.2. Funcţiile familiei    3
        2.3. Abilităţi şi responsabilităţi parentale     3
        2.4. Cuplul marital şi personalitatea soţilor    3
      3. Funcţia educativă a familiei   3
        3.1 Sistemul familial şi educaţia     3
        3.2. Carenţe în climatul familial     3
         3.2.1. Influenţa climatului familial asupra dezvoltării  copilului
    3
        3.3. Rolul familiei în integrarea copilului în societate    3
        3.4. Interacţiunea părinte- copil şi funcţia educativă 3
      4. Metodologia cercetării    3
        4.1. Ipotezele şi obiectivele cercetǎrii    3
        4.2. Eşantionul investigat 3
        4.3. Metode, tehnici şi instrumente de lucru     3
      5. Interpretarea calitativă şi catitativă a datelor      3
        5.1. Caracteristicile socio-demografice ale copiilor investigaţi  3
        5.2. Componenţa familiei   3
         5.2.1. Statutul social al părinţilor      3
         5.2.2. Familia ca sursă de sprijin social  pentru  copil;  formele
    sprijinului social 3
         5.2.3. Mentalităţi şi practici educative în familie  3
        5.4. Prezentarea cazurilor – studii de caz  3
      Concluzii   3
      Bibliografie     3
      ANEXE
      103 pag

Modalitati de Prevenire a Insuccesului Scolar, la Elevii Proveniti din Mediile Defavorizate

Introducere
      Cap. 1 Aspecte introductive
           1.1 Definirea conceptelor
           1.2  Reuşita   şcolară-  indicator  în  orientarea  şcolară   şi
      profesională a elevilor
           1.3 Forme de manifestare a insuccesului şcolar
           1.4 Aspecte social istorice
      Cap. 2 Mediile  defavorizate
           2.1 Mediul familial
                 2.1.1 Copii maltrataţi
                       2.1.1.1 Copii abuzaţi fizic
                       2.1.1.2 Copii neglijaţi
                       2.1.1.3 Copii expuşi abuzului emoţional
                       2.1.1.4 Copii expuşi abuzului sexual
           2.2 Mediul instituţionalizat
           2.3  Comunităţi  defavorizate:  rural-urban,  central-periferic,
      etnie romă
                 2.3.1 Accesul la educaţie pentru grupurile dezavantajate
                 2.3.2 Educaţia în medii defavorizate- consideraţii generale
                 2.3.3 Provocări ale mediului industrial asupra educaţiei
                 2.3.4 Educaţia copiilor aparţinând etniei rome
                 2.3.5 Intervenţia  UNICEF  în  educaţia  pentru  comunităţi
           dezavantajate
           2.4 Factori care pot  determina  la  copii  insucces  şcolar  şi
      devianţă comportamentală
                 2.4.1. Violenţa psihologică
                 2.4.2. Context familial
                 2.4.3. Factori de vulnerabilitate
                 2.4.4. Context social
                 2.4.5. Context şcolar
      Cap. 3 Modalităţi de prevenire a insuccesului şcolar
            3.1 Insuccesul şcolar
            3.2. Modalităţi de prevenire
                 3.2.1 Modalităţi de intervenţie a psihologului
                 3.2.2 Social
                 3.2.3 Individual familial
                 3.2.4 Pedagogic
      Cap. 4 Metodologie
Bibliografie
82 pag

Familia si Abandonul Scolar din Perspectiva Asistentei Sociale

Cuprins :
Argument
CAP. I.  Familia în context istoric şi social
               1. Definiri, tipologie şi funcţiile familiei
               2. De la familia tradiţională la familia modernă
               3. Rolul părinţilor în familia contemporană
CAP. II. Abandonul şcolar, cauze şi efecte
               1. Delimitări conceptuale : inadaptare, eşec, insucces şi
abandon şcolar
                      1.1. Inadaptarea şcolară
                      1.2. Eşecul  şi insuccesul şcolar
                      1.3. Abandonul şcolar
               2. Abandonul şcolar şi familia
               3. Cauzele şi efectele abandonululi şcolar
                        3.1. Cauze de ordin economic
                        3.2. Cauze de ordin socio-cultural
              3.2.1. Apartenenţa la comunităţile de tip urban/rural
                                    3.2.2. Originea etnică – rromii
                        3.3. Cauze de ordin psiho-fiziologic
                        3.4.  Cauze de ordin pedagogic
               4. Situaţia actuală a abandonului şcolar în trei judeţe ale
Moldovei: Iaşi, Suceava şi  Botoşani
CAP. III.  Intervenţii specifice asistenţei sociale în prevenirea şi
combaterea
         abandonului şcolar
        1. Consolidarea relaţiei: familie-şcoală
                  1.1.  Asistenţa socială şcolară
        2. Consilierea familială
        3. Medierea relaţiilor părinte – copil – profesor
        4. Educaţia părinţilor
CAP. IV.  Metodologia cercetării
        1. Ancheta socială
        2. Interviul
        3. Studiul de caz
        4. Observaţia
        5. Proiectul  de intervenţie
CAP. V. Studii de caz – copii aflaţi în situaţie de risc de abandon şcolar
        ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate
Proiect de intervenţie
Concluzii
Bibliografie
Anexe
186 pag

Consiliere in Asistenta Sociala - Studiu de Caz

      1. EVALUAREA INIŢIALĂ A CAZULUI
      DATE DE IDENTIFICARE A COPILULUI
      REFERIREA CAZULUI
        ISTORICUL SOCIAL
      PREZENTAREA FAMILIEI SUBIECTULUI:
      DATE DESPRE MAMĂ
      DATE DESPRE TATĂ
      DATE DESPRE FAMILIA LĂRGITĂ
      DATE DESPRE SĂNĂTATEA FIZICĂ ŞI MENTALĂ A SUBIECTULUI
      DATE DESPRE EDUCAŢIA SUBIECTULUI ŞI PERFORMANŢELE INTELECTUALE
      DATE DESPRE SITUAŢIA ECONOMICĂ A SUBIECTULUI
      OBSERVAŢII ŞI RECOMANDĂRI
      2. DEZVOLTAREA RELAŢIEI DE CONSILIERE ŞI EXPLORAREA SITUAŢIEI
      3. ALEGEREA ŞI ARGUMENTAREA ABORDĂRII UTILIZATE
FIŞA DE  ÎNREGISTRARE A CAZULUI
Şedinţa I
RAPORT DE CONSILIERE
CONTRACT TERAPEUTIC
Şedinţa a II-a
RAPORT DE CONSILIERE
Şedinţa a III- a
RAPORT DE CONSILIERE
Şedinţa a IV-a
RAPORT DE CONSILIERE
Şedinţa a V-a
RAPORT DE CONSILIERE
Şedinţa a VI-a
RAPORT DE CONSILIERE
28 pagini

Depresia la adolescenti

Cuprins
Argument……………………………………………………..…………. 4
Introducere……………………………………………….…..………….. 5
Capitolul 1:
Adolescenţa o perioadă critică…………………………………..………...8
1.1.Particularităţi ale dezvoltării adolescentului…………………..……... 8
1.2.Conştiinţa de sine în adolescenţă……………………………………..10
1.3.Stima de sine - vector al personalităţii adolescentului…..……………15
1.4.Relaţia părinte-adolescent………………………………………….…19
1.5.Criza de originalitate la adolescenţi…………………………………..21
1.6.Probleme ale inadaptării în perioada adolescenţei……………………25
Capitolul 2 :
Depresia în perioada adolescenţei…………………………………….. .. .29
2.1.Depresia-definiţie……………………………………………………..29
2.1.1.Câteva consideraţii psihoterapeutice privind depresia………… …..34
2.2.Clasificarea tulburărilor depresive……………………………….. . ...35
2.2.1.Depresia majoră………………………………………………….....35
2.2.2.Tulburarea distimica………………………………………………..41
2.2.3.Tulburarea depresivă fără altă specificaţie………………………....44
2.2.4.Tulburarile bipolare……………………………………………….. 45
2.2.5.Tulburarea ciclotimică…………………………………………….. 46
2.3.Atribuire şi locus of control………………………………………… .56
2.4.Simptome depresive la adolescenţi………………………………….. 59
2.4.1.Suicidul……………………………………………………………..59
2.4.2.Drogurile…………………………………………………………....60
2.4.3.Alcoolul……………………………………………………………..63
2.4.4.Anorexia şi bulimia………………………………………………....66
2.5.Tratamentul depresiei în adolescenţă………………………………....72
Capitolul 3
Metodologia cercetării………………………………………………….....76
3.1.Stabilirea temei………………………………………………….…….76
3.2.Obiectivele şi ipotezele lucrării…………………………………….....76
3.3.Lotul de subiecţi…………………………………………………….....77
3.4.Instrumente aplicate……………………………………………….…..77
3.4.1.Chestionarul lui Beck………………………………………….….....77
3.4.2.Scala de depresie Hamilton……………………………………….....79
3.5.Rezultatele cercetării………………………………………….……... .83
Referinte bibliografice …………………………………………………….85
Anexa nr. 1………………………………………………………………...88
Anexa nr.2………………………………………………………………....91
Anexa nr.3………………………………………………………………....93

Abandonul Scolar in Romania

Cuprins
                                INTRODUCERE 4
Explicarea conceptelor:      4
    Rolul educaţiei, de ce nu ar trebui să nu renunţăm la educaţie      4
Rolul educaţiei (teorii)     4
Educaţia ca mijloc de reducere a inegalităţilor structurale   9
Educaţia ca mijloc de capacitare a cetăţeniei active     10
Şcoala şi integrarea pe piaţa muncii    11
Şcoala ca instituţie de dezvoltare      12
               Abandonul şcolar - forma de deviantă şcolară 13
Devianta scolara 13
Abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă     18
Teorii sociologice ale devianţei(abandon scolar)   19
Teoria controlului social    21
Teoriei controlului social   22
Teoria anomiei Merton  22
Teoria conflictului,   24
Teoria etichetării     24
                 Abandonul şcolar în cazul României      28
Descriere situatiei abandonului scolar in Romania  28
Risc de abandon şcolar 32
Efectele abandonului şcolar  37
Metode de Prevenire    38
                       Cercetare: studiu de caz     39
Analiza stării / Diagnoza situaţiei.    39
Demers prospectiv, analiza perspectivelor    39
Efectele asupra traiectoriilor de viaţă viitoare   39
Obiective   40
Nivele de analiză      40
Studiile de caz pe şcolile din medii cu probleme   41
Direcţii de intervenţie sectorială      43
Recomandări privind sistemul de suport pentru copil şi familie în ansamblu
47
Principii generale     48
                               Concluzii:  51
                             Bibliografie     53

Abandonul in Perspectiva Asistentei Sociale

Cuprins
      Argument ………………………………………………………………………….   3
   I. Perspectivă teoretică …………………………………………………………….   5
     1. Ocrotirea socială a copilului. Perspectivă istorică …………………….   5
     2. Definirea abandonului ………...………………………………………….   8
              Abandonul sau desertismul familial ……………………………….  10
            • Abandonul ca formă de maltratare a copilului ………………….  11
     3. Circumstanţe ale abandonării copilului ………………………………….  13
            • Profilul familiei cu risc de abandon ………………………….….  13
            • Copilul cu risc de abandon …..…………………………………….17
            • Locuri ce se pot constitui ca circumstanţe ale abandonului
              ….18
     4. Consecinţe ale abandonului ………………………………………………. 21
            • Separarea de familie – reacţii …………………………………… 23.
            • Sindromul de hospitalism …………………………………………. 27
            • Sindromul carenţei afective ………………………………………. 30
            • Sindromul abuzului parental ………………………………………. 35
     5. Prevenirea abandonului ……………………………………………………. 39
     6. Strategii de intervenţie în cazul copilului abandonat ……………………. 43
  II. Perspectiva practică ………………………………………………………………. 64
           1. Metode şi tehnici de lucru cu copilul abandonat …………………. 64
           2. Studii de caz ……………………………………………………………. 75
           3. Concluzii ………………………………………………………………..
      Anexe ………………………………………………………………………………….
      Bibliografie ………………………………………………………………………….

Mecanismele psihice de cunoastere a realitatii - Imaginatia

CUPRINS
     I. INTRODUCERE……………………………………………...……………3
    II. CARACTERIZAREA PROCESULUI IMAGINATIV …...…….. .………4
   III.     ROLUL     MOTIVELOR     ŞI     PROCESELOR      AFECTIVE      ÎN
        IMAGINAŢIE…………………………………………………………….....7
        PROCEDEE       ALE       IMAGINAŢIEI        ŞI        COMBINATORICA
        IMAGINATIVĂ……………………………………………………………..8
    IV. FORMELE IMAGINAŢIEI…………………………………………....….11
     V. CREAŢIE ŞI IMAGINAŢIE…………………………………………..….16
    VI. EDUCAREA IMAGINAŢIEI…………………………………………..…25
   VII. BIBLIOGRAFIE…………………………………………..………………32

Jocul didactic - Rolul si locul in lectiile de limba romana la clasele I-IV

                                                                CUPRINS
 Motivaţia alegerii temei
Valoarea  limbajului  în  educaţia  intelectuală,  estetică  şi   morală   a
elevilor.
CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JOCUL  DIDACTIC.  ROLUL  ŞI  LOCUL
                   LUI ÎN ORELE DE LIMBA ROMÂNĂ LA CLASELE I - IV.
      1.1. La ce folosesc jocurile?
      1.2.Ce este jocul lingvistic?
      1.3. Definiţia noţiunilor de  divertisment,  joc,  joc  didactic,  joc
                   lingvistic
      1.4. Funcţiile jocurilor didactice în procesul învăţării.
      1.5. Consecinţe nedorite ale folosirii jocurilor.
CAPITOLUL II     2.1. PREGĂTIREA ŞI ADAPTAREA JOCURILOR LINGVISTICE.
                            2.1.1.  etapa introductivă;
                            2.1.2.  etapa elaborării regulilor;
                            2.1.3.  etapa realizării jocului.
      2.2. Cum se alege jocul?
      2.3. Jocul – factor în dezvoltarea limbajului
      2.4. Jocul didactic în lecţiile de compunere
CAPITOLUL III    3.1. Metode de simulare (bazate pe acţiunea fictivă)
      3.2. Metoda jocurilor
                            3.2.1.  jocuri didactice sau jocuri educative;
                            3.2.2.  jocuri de simulare;
                            3.2.3.  funcţiile şi avantajele pedagogice  ale
                            jocurilor de simulare;
                            3.2.4.  condiţii de  organizare  a  jocului  de
                            simulare.
      3.3. Metoda dramatizării(învăţarea prin dramatizare)
CAPITOLUL IV     4.1. Jocuri pentru depistarea şi  remedierea  deficienţelor
                   de auz, văz sau motrice.
      4.2. Jocul cuvintelor.
      4.3. Jocuri de vocabular.
      4.4. Jocuri din morfologie (părţi de vorbire).
      4.5. Sintaxa propoziţiei prin joc.
      4.6. Ortografie şi punctuaţie prin joc.
CAPITOLUL V OBIECTIVE ŞI METODOLOGIE
                                        5.1. Obiectivele cercetării
                                        5.2. Ipoteza studiului
                                        5.3. Selecţia subiecţilor
                                        REZULTATELE CERCETĂRII
                                        CONCLUZII
                                       ANEXE
                                       BIBLIOGRAFIE
84 pag

Implicatii de natura psihologica ale actiunilor de manipulare prin dezinformare

CUPRINS
REZUMAT     4
SUMMARY     7
LISTA TITLURILOR TABELELOR ŞI REPREZENTĂRILOR GRAFICE    9
INTRODUCERE 10
CAPITOLUL 1 13
REPERE PSIHO-TEORETICE PRIVIND CONEXIUNILE  DINTRE INFORMAŢIE-DEZIMFORMARE-
MANIPULARE  ŞI ATITUDINI     13
1.1. Teorii despre informaţie     13
  1.1.1. Teoria matricei informaţionale 13
  1.1.2. Teoria matematică a informaţiei      15
  1.1.3. Teoria informaţional energetică a informaţiei   17
1.2 Abordări psihologice privind procesarea informaţiei de către oameni
19
1.3. Atitudinea ca trăsătură a personalităţii– delimitări conceptuale
23
  1.3.1. Definire      23
  1.3.2. Proprietăţile atitudinilor     26
  1.3.3. Funcţiile atitudinilor   27
  1.3.4. Formarea atitudinilor    27
  1.3.5. Schimbarea de atitudine  29
1.4. Repere psiho-teoretice privind dezinformarea  32
  1.4.1. Delimitări conceptuale privind dezinformarea    32
  1.4.2. Dezinformarea ca modalitate de comunicare 34
  1.4.3. Aspecte metodologice privind dezinformarea      36
  1.4.4. Particularităţi induse în mediul militar  38
1.5. Posibilitatea manipulării atitudinilor prin dezinformare 41
  1.5.1. Manipularea atitudinilor – consecinţă a dezinformării      41
  1.5.2. Manipulări posibile 44
  1.5.3. Efecte ale manipulării. Efecte perverse   46
  1.5.4. Posibilitatea contracarării    48
CAPITOLUL 2 52
METODOLOGIA CERCETĂRII 52
2.1  Organizarea  cercetării 52
2.2. Obiectul, obiectivul şi ipotezele cercetării  54
  2.2.1. Obiectul cercetării 54
  2.2.2.Obiectivul cercetării     55
  2.2.3. Ipotezele cercetării     56
  2.2.4.Operaţinalizarea conceptelor    56
2.3. Metode şi procedee utilizate în cercetare     57
  2.3.1. Descrierea planului de cercetare     59
  2.3.2. Metoda ştiinţifică utilizată. Tehnici     60
2.4.Prezentarea lotului investigat      60
CAPITOLUL  3     61
PREZENTAREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA   61
REZULTATELOR     61
3.1. Analiza şi interpretarea datelor relevante ale cercetării      61
  3.1.1. Rezultatele obţinute de subiecţi în urma introducerii primeni
  variabile – autoritatea    61
  3.1.2. Rezultatele obţinute de subiecţi în urma introducerii celei de a
  doua variabile – locul de desfăşurare a misiunii 61
  3.1.3. Rezultatele obţinute în urma comparării atitudinii din situaţia
  iniţială cu atitudinea din situaţia finală  62
  3.1.4. Rezultatele obţinute în urma comparării între grupuri      63
CONCLUZII   68
BIBLIOGRAFIE     71
INDICE DE NUME   73
ANEXE 75

Jocul didactic - Rolul si locul lui in lectiile de limba romana la clasele I-IV

                                                                CUPRINS
 Motivaţia alegerii temei
Valoarea  limbajului  în  educaţia  intelectuală,  estetică  şi   morală   a
elevilor.
CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JOCUL  DIDACTIC.  ROLUL  ŞI  LOCUL
                   LUI ÎN ORELE DE LIMBA ROMÂNĂ LA CLASELE I - IV.
      1.1. La ce folosesc jocurile?
      1.2.Ce este jocul lingvistic?
      1.3. Definiţia noţiunilor de  divertisment,  joc,  joc  didactic,  joc
                   lingvistic
      1.4. Funcţiile jocurilor didactice în procesul învăţării.
      1.5. Consecinţe nedorite ale folosirii jocurilor.
CAPITOLUL II     2.1. PREGĂTIREA ŞI ADAPTAREA JOCURILOR LINGVISTICE.
                            2.1.1.  etapa introductivă;
                            2.1.2.  etapa elaborării regulilor;
                            2.1.3.  etapa realizării jocului.
      2.2. Cum se alege jocul?
      2.3. Jocul – factor în dezvoltarea limbajului
      2.4. Jocul didactic în lecţiile de compunere
CAPITOLUL III    3.1. Metode de simulare (bazate pe acţiunea fictivă)
      3.2. Metoda jocurilor
                            3.2.1.  jocuri didactice sau jocuri educative;
                            3.2.2.  jocuri de simulare;
                            3.2.3.  funcţiile şi avantajele pedagogice  ale
                            jocurilor de simulare;
                            3.2.4.  condiţii de  organizare  a  jocului  de
                            simulare.
      3.3. Metoda dramatizării(învăţarea prin dramatizare)
CAPITOLUL IV     4.1. Jocuri pentru depistarea şi  remedierea  deficienţelor
                   de auz, văz sau motrice.
      4.2. Jocul cuvintelor.
      4.3. Jocuri de vocabular.
      4.4. Jocuri din morfologie (părţi de vorbire).
      4.5. Sintaxa propoziţiei prin joc.
      4.6. Ortografie şi punctuaţie prin joc.
CAPITOLUL V OBIECTIVE ŞI METODOLOGIE
                                        5.1. Obiectivele cercetării
                                        5.2. Ipoteza studiului
                                        5.3. Selecţia subiecţilor
                                        REZULTATELE CERCETĂRII
                                        CONCLUZII
                                       ANEXE
                                       BIBLIOGRAFIE
85 pag

Caracterizarea sistemului familial

CUPRINS
|Pagina                                                           |
|Introducere                                                  |2   |
|Capitolul I                                                  |4   |
|  1.1 Familia. Definire conceptuală. Caracteristici ale      |4   |
|familie                                                      |    |
|  1.2 Caracterizarea sistemului familial. Relaţiile între    |    |
|părinţi. Relaţiile între părinţi şi copii                    |9   |
|      1.2.1 Familia ca sistem                                |9   |
|      1.2.2 Structura sistemului familial                    |10  |
|      1.2.3 Funcţiile familiei                               |13  |
|      1.2.4 Tipologii familiale                              |14  |
|  1.3 Tradiţionalitate versus modernitate. Stiluri de viaţă  |17  |
|şi valori familiale                                          |    |
|Capitolul II                                                 |35  |
|  2.1. Delicvent. Delicvenţă.  Delimitări conceptuale        |35  |
|      2.2.1 Cauzele delicvenţei                              |36  |
|      2.2.2 Cauze generative ale comportamentului deviant    |39  |
|  2.3 Profilul general al delicventului / infractorului      |44  |
|Capitolul III                                                |52  |
|  3.1 Stadiile dzvoltării eului                              |52  |
|  3.2 Caracteristici generale ale evoluţiei adolescentului   |57  |
|  3.3 Dezvoltarea psihică                                    |58  |
|  3.4 Identitate şi personalitate în adolescenţă             |60  |
|Capitolul IV – Prezentarea designului cercetării             |62  |
|  4.1 Obiective                                              |62  |
|  4.2 Ipotezele cercetării                                   |62  |
|  4.3 Metodologia cercetării                                 |62  |
|  4.4 Prezentarea cazurilor                                  |63  |
|  4.5 Statistici 2004 – 2005                                 |79  |
|Concluzie                                                    |88  |
|Bibiliografie                                                |90  |