Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientilor cu Astm Bronsic

CAPITOLUL I
I.1. NOŢIUNI DE ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE
I.2. DEFINIŢIE. ETIOLOGIE. CLASIFICARE
I.3. EVALUAREA UNOR SEMNE, SIMPTOME, PROBLEME ALE
      PACIENŢILOR CU ASTM BRONŞIC
I.4. PARTICIPAREA ASISTENTEI MEDICALE LA ACTE DE
      INVESTIGAŢIE
I.5. PARTICIPAREA ASISTENTEI MEDICALE LA INTERVENŢII
      AUTONOME ŞI DELEGATE
I.6. EVALUAREA  (Evoluţie. Complicaţii. Prognostic)
I.7. EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE
CAPITOLUL II
PLAN DE ÎNGRIJIRE AL PACIENTULUI CU ASTM BRONŞIC
II.1. CULEGEREA DATELOR
II.2. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR
II.3. PLANIFICAREA ÎNGRIJIRILOR
II.4. APLICAREA ÎNGRIJIRILOR
II.5. EXTERNAREA BOLNAVULUI
CAPITOLUL III
EVALUAREA FINALĂ
CAPITOLUL IV
ANEXE. BIBLIOGRAFIE
105 pagini

Ingrijirea Bolnavului cu Stenoza Esofagiana si Esofagita de Reflux

CAPITOLUL I
    1. ANATOMIA SI FIZIOLOGIA ESOFAGULUI
    2. PREZENTAREA TEORETICĂ A BOLII
    DEFINIŢIE
    ETIOLOGIE
    SIMPTOMATOLOGIE
    PATOGENIE
    TRATAMENT
CAPITOLUL II
2.1. INTERNAREA PACIENTULUI ÎN SPITAL
2.2. ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE SPITALIZARE
2.3. ASIGURAREA CONDIŢIILOR IGIENICE PENTRU PACIENŢII          INTERNAŢI
2.3.1.PREGĂTIREA PATULUI SI A ACCESORIILOR LUI
2.3.2.SCHIMBAREA LENJERIEI DE PAT
2.3. ASIGURAREA CONDIŢIILOR IGIENICE PENTRU PACIENŢII          INTERNAŢI
2.3.1.PREGĂTIREA PATULUI SI A ACCESORIILOR LUI
2.3.2.SCHIMBAREA LENJERIEI DE PAT
2.3.3. ASIGURAREA IGIENEI PERSONALE, CORPORALE ŞI VESTIMENTARE A PACIENTULUI
2.3.4.EFECTUAREA TOALETEI GENERALE ŞI PE REGIUNI A   PACIENTULUI IMOBILIZAT
2.3.5.OBSERVAREA POZIŢIEI PACIENTULUI ÎN PAT
2.3.6.SCHIMBAREA POZIŢIEI ŞI MOBILIZAREA PACIENTULUI
2.3.7.CAPTAREA ELIMINĂRILOR
2.4.SUPRAVEGHEREA FUNCŢILOR VITALE
2.5. ALIMENTAŢIA BOLNAVULUI
2.6. ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR ŞI HIDRATAREA ORGANISMULUI
2.7. RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI PATOLOGICE
2.8. PREGĂTIREA PACIENTULUI ŞI EFECTUAREA TEHNICILOR SPECIALE IMPUSE DE AFECŢIUNE
2.9. PREGĂTIREA PREOPERATORIE ŞI ÎNGRIJIRILE POSTOPERATORII
2.9.1. PREGĂTIREA PREOPERATORIE A BOLNAVILOR CU STENOZĂ ESOFAGIANĂ
2.9.3. INGRIJIRILE GASTROSTOMIEI
2.10. EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE – PROFILAXIA BOLII
2.11. EXTERNAREA PACIENTULUI
CAPITOLUL III
3.1. PREZENTAREA CAZURILOR DE BOALA
CAZUL NR. I
CAZUL NR. II
CAZUL NR. III
3.2. CONCLUZII ASUPRA LUCRĂRII
BIBLIOGRAFIE
50 pagini

Ingrijirea Bolnavului cu Hemoragie Intercerebrala

PLANUL LUCRARII
     Motivatie
     Notiuni despre anatomie si fiziologie
     Notiuni despre anatomia sistemului nervos
     Notiuni despre anatomia si fiziologia circulatiei cerebrale
    Ingrijirea pacientului cu hemoragie intracerebrala
     Date despre boala
    Definitie
    Clasificarea accidentelor vasculare cerebrale
    Etiologie
    Morfopatologie
    Patogenie si fiziopatologie
    Simptomatologie si forme clinice
    Diagnostic
                               Diagnostic pozitiv
                               Diagnostic diferential
    Evolutie si prognostic
    Tratament curativ
    Ingrijiri generale si pe aparate
    Combaterea edemului cerebral 
10. Masuri profilactice
11. Implicatii socio-medicale
             B. Ingrijiri specifice
    Proces de ingrijire
    Studiu pe cazuri
    Concluzii
    Bibliografie selectiva
102 pagini

Ingrijirea Bolnavilor cu Litiaza Renala

CUPRINS
Pag.
I
DATE INTRODUCTIVE ………………………………..
  5
II
ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA APARATULUI EXCRETOR ……………………………………………..
  7
III
ETIOPATOGENIE ………………………………………
10
IV
FIZIOPATOLOGIA SINDROMULUI …………………..
13
V
SIMPTOMATOLOGIE …………………………………..
16
VI
DIAGNOSTIC ……………………………………………
13
VII
EVOLUŢIE ŞI PRONOSTIC …………………………..
24
VIII
TRATAMENT ……………………………………………
25
IX
PREGĂTIREA …………………………………………...
34
X
ÎNGRIJIRI POSTOPERATORII ……………………….
35
XI
COMPLICAŢII ……………………………………………
27
XII
CONCLUZII ……………………………………………..
51
XIII
BIBLIOGRAFIE …………………………………………
52

Conduita Epidemiologica in Caz de Infectie cu Pneumovirusul Aviar la S.C.AGRISOL INT.RO

Cuprins
Partea I Studiu bibliografic
         Introducere……………….……………..….………………....pag.5
   1. Istoric şi răspândire geografică……………….…….…………pag.5
   2. Etiologie………………………………………...….……...…..pag.9
Morfologia virusului…………………………….……….......pag.10
Structura virusului……………………………………..…..…pag.11
Caracteristici fizico-chimice ale virusului……….…………..pag.12
Caracteristicile replicării virale în culturi celulare……...…...pag.13
Clasificarea tulpinilor virale……………………………....…pag.14
Bacterii implicate secundar…………………………………..pag.15
   3. Epidemiologie……………………………………………..…pag.17
   4. Patogeneză…….……………………….………….…………pag.19
                                 5. Semne clinice…………..………………….…………………pag.22
   6. Leziuni……..…………………………….………..…………pag.24
Leziuni macroscopice………………...…...…………………pag.24
Leziuni microscopice……………...…………………………pag.25
   7.   Diagnostic……………………………………….………...…pag.26
Diagnostic clinic…………………………………………..…pag.26
Izolarea virusului…………………………………..………...pag.27
Diagnostic serologic…………………………………..……..pag.28
Tehnica ELISA………………………………………………pag.29
Seroneutralizarea…………………….………………………pag.30
Imunofluorescenţa indirectă…………………………………pag.30
Tehnici imunocitochimice………………………………...…pag.31
Tehnici de biologie moleculară………………………………pag.31
Diagnostic diferenţial…………………………………...……pag.32
8.           Strategii de combatere şi profilaxie………………….………pag.32
     1. Tratament şi recomandări…………………………....………pag.32
     2. Profilaxie şi control…………………………………………..pag.33
   Partea a II-a Cercetări personale
   1. SCOPUL LUCRĂRII………………………..………………pag.41
   2. LOCUL DE DESFĂŞURARE………………………………pag.42
Descrierea unităţii……………………………………………pag.42
Tehnologia de creştere şi exploatare…………………………pag.45
Condiţii zooigienice în ferma de părinţi ROSS 308………....pag.45
Condiţii zooigienice în fermele de broileri de la Blejoi……..pag.46
2.3.    Situaţia epidemiologică şi programele de profilaxie………...pag.47
   3. MATERIAL ŞI METODĂ…………………………………..pag.50
Recoltarea probelor de ser pentru examenul serologic………pag.51
Prelucrarea probelor cu ajutorul tehnicii ELISA………….....pag.52
   4. REZULTATE ŞI DISCUŢII………………………………....pag.55
   5. CONCLUZII…………………………………………………pag.74
   Bibliografie

Aspecte Medico-Legale Privind Moartea Subita Prin Afectiuni

CUPRINS
PARTEA I           PARTEA GENERALĂ     4
CAPITOLUL I 5
  TANATOGENEZA ŞI RAPORTUL DE CAUZALITATE    5
CAPITOLUL II     8
  MOARTEA SUBITĂ: DEFINIŢIE, GENERALITĂŢI.   8
CAPITOLUL III    12
  MOARTEA SUBITĂ PRIN AFECŢIUNI CARDIO-VASCULARE  12
  MORFOPATOLOGIA ATEROSCLEROZEI ŞI A INFARCTULUI DE MIOCARD  21
PARTEA A II-A CERCETĂRI PERSONALE 28
CAPITOLUL I 29
  STUDIU STATISTIC COMPARATIV AL DECESELOR SURVENITE PRIN AFECTIUNI CARDIO-
  VASCULARE ÎN JUDEŢUL DOLJ, PE PERIOADA 1999 - 2003    29
    Material şi metodă 29
    Rezultate şi discuţii   30
CAPITOLUL II     45
  PREZENTARE DE CAZ    45
    Date de anchetă    45
    Constatări la autopsie  45
    Diagnostic anatomo-patologic macroscopic 50
    Examene complementare solicitate   50
    Concluzii    53
CAPITOLUL III    54
  CONCLUZII 54
BIBLIOGRAFIE     56

CONTRAST ORGANO-IODATE

CUPRINS
I. INTRODUCERE   2
II. SCOP  SI  MOTIVATIE      3
III. DATE STIINTIFICE  5
IV. METODE DE LUCRU    28
V. CAZURI   49
VI. CONCLUZII    52
VII. BIBLIOGRAFIE      53
VIII. CUPRINS    54

Radiodiagnosticul Clinic Al Afectiunilor Tubului Digestiv -BOALA ULCEROASA CU LOCALIZARE GASTRICA

CUPRINS
Cap. I   Radiodiagnosticul clinic al afecţiunilor tubului digestiv
Cap. II  Pregătirea generală a bolnavului pentru examenul
             radiologic al tubului digestiv
Cap. III Metode radiologice de examinare a tubului digestiv
Cap. IV Semne principale în semiologia radiologică a tubului
              digestiv
Cap. V  Anatomia şi fiziologia radiologică a stomacului
Cap. VI Boala ulceroasă cu localizare gastrică
         A. Semne directe
         B. Semne indirecte
         C. Aspectul radiologic  al  diferitelor  localizări  ale  ulcerului
            gastric
         D. Complicaţiile ulcerului
Cap. VII   Filmul radiologic
Cap. VIII Camera obscură
Cap. IX    Protecţia în radiologie
Cap. X     Studiu de caz
Cap. XI    Bibliografie
40 pagini

SOCIAL-POLITIC

CUPRINS
1. Marketingul clasic şi aspecte sociale ale dezvoltării sale intensive
2. Particularităţile marketingului social
3. Particularităţile marketingului politic
4. Apariţia şi dezvoltarea marketingului social-politic
5. Mediul extern de marketing al organizaţiilor sociale şi politice
6. Piaţa organizaţiilor sociale şi politice
1 7. Cercetările de marketing  social-politic  –  concept,  particularităţi,
arie, tipologie, istoric, demers
8. Studiul documentar în marketingul social-politic
9. Cercetările calitative în marketingul social-politic
10. Cercetările cantitative în marketingul social-politic
11. Strategii de marketing social-politic
12. Politica de produs
13. Politica de preţ
14. Politica de distribuţie
15. Politica de comunicaţie promoţională
16. Gestiunea resurselor umane în organizaţiile sociale şi politice
17. Gestiunea resurselor de timp în organizaţiile sociale şi politice
18. Gestiunea resurselor financiare în organizaţiile sociale şi politice

COLON

 I. Noţiuni generale de anatomie descriptivă
              II.      Etiopatogenie – corelaţii radiologice
              III.    Simptomatologie  şi  tratament
         IV. Radiodiagnostic
        V.      Clinica cancerului de colon
              VI.     Diagnosticul cancerului de colon
              VII.    Filmul radiografic
              VIII.    Prezentări de caz

Nursing in pneumonia pneumococica, plan de ingrijire

                                   CUPRINS
Introducere…………………………………….………………….…….pg.2
I. Partea teoretică
          1. Noţiuni de anatomie a aparatului respirator…………….….pg.3
          2. Noţiuni generale despre pneumonia pneumococică….……pg.12
              a) Definiţie…………………………………………….…...pg.12
              b) Frecvenţă………………………………………….…….pg.12
              c) Etiologie……………………………………………..….pg.13
              d) Epidemiologie……………………………………….….pg.14
              e) Patogenie şi anatomie patologică…………………….…pg.15
              f) Tablou clinic…………………………………….………pg.18
              g) Explorări paraclinice………………………………........pg.20
              h) Diagnostic pozitiv şi diferenţial…………………...……pg.22
              i)  Evoluţie şi complicaţii……………………………...…..pg.23
              j)
Pronostic...................................................................
........pg.24
              k) Tratament curativ şi
profilactic........................................pg.25
              l) Diagnostic de
nursing.......................................................pg.27
        3. Nursing în pneumonia pneumococică,
         plan de
îngrijire...................................................................
...pg.29
II. Partea specială
Studiul personal – Descrierea studiului în
lucrare..................................pg.35
        1. Materiale şi
metode.............................................................pg.38
        2. Obiectivele
lucrării..............................................................pg.41
        3. Motivaţia
lucrării.................................................................pg.
44
Studiul practic – analiza
cazurilor..........................................................pg.46
           3.1. Prezentarea cazului
I...................................................pg.47
           3.2. Prezentarea cazului
II..................................................pg.65
           3.3. Prezentarea cazului
III................................................pg.83
           3.4. Prezentarea cazului
IV................................................pg.101
Concluzii...................................................................
.............................pg.120
Bibliografie................................................................
............................pg.131

PACIENTILOR CU TULBURARI DE SEXUALITATE

CUPRINS
Capitolul I     Istoricul bolii …………………………………………… 3
Capitolul II   Anatomia organelor genitale şi fiziologia
                funcţiei sexuale …………………………………………… 4
            2.1  Organele genitale masculin ……………………………. 4
2.2  Organele genitale feminine ……………………………. 9
Capitolul III   Dezvoltarea sexualitaţii ………………………………… 16
            3.1 Perioada prenatală şi graviditatea …………………… 16
            3.2 Copilăria ……………………………………………….. 17
            3.3 Pubertatea şi adolescenţa ……………………………... 19
            3.4 Tânăr adult şi de vârstă medie ……………………….. 21
            3.5 Persoană în vârstă …………………………………….. 22
Capitolul IV   Stimularea sexuală şi reacţiile fiziologice ……………... 23
            4.1 Stimularea fizică ………………………………………. 23
            4.2 Stimularea psihică …………………………………….. 24
            4.3 Actul sexual şi fizologia lui …………………………… 25
Capitolul V    Funcţiile sexuale şi dereglările ei ………………………. 29
            5.1 Clasificarea sindroamelor sexopatologice
                    ale dereglărilor sexuale la femei …………………….. 30
            5.2 Ovarul polichistic virilizat ……………………………. 35
            5.3 Dereglări sexuale la bărbaţi ………………………….. 40
Capitolul VI   Tulburări sexuale şi de identitate sexuală …………….. 44
            6.1 Disfuncţiile sexuale ……………………………………. 44
            6.2 Parafiliile ………………………………………………. 47
            6.3 Tulburări de identitate sexuală ………………………. 48
            6.4 Tulburarea sexuală fără altă specificaţie ……………. 48
Capitolul VII   Probleme legate de patologie ………………………….. 49
            7.1 Situaţii medicale ……………………………………….. 49
            7.2 Situaţii chirurgicale …………………………………… 49
            7.3 Evaluarea asistentei medicale în cazul
                    problemelor sexuale ………………………………….. 50
            7.4 Intervenţiile a.m. în cazul problemelor sexuale ……... 50
Capitolul VIII   Investigaţii şi examinări în tulburările
                    sexuale ………………………………………………. 52
            8.1 Examinarea organelor genitale externe ……………. 52
            8.2 Examenul instrumental al organelor bazinului ……. 54
            8.3 Metodele endoscopice de examinare ………………... 55
Capitolul IX   Cuplul steril ……………………………………………. 59
            9.1 Clasificarea sterilităţii ……………………………….. 59
            9.2 Examinarea şi investigaţiile unui cuplu
                   steril ………………………………………………….. 60
            9.3 Sterilitatea feminină …………………………………. 62
            9.4 Sterilitatea masculină ………………………………... 64
            9.5 Concepţia asistată ……………………………………. 66
Capitolul X    Maladiile sexual transmisibile ………………………… 68
Capitolul XI   Contracepţia …………………………………………… 76
Capitolul XII  Studiul cazurilor ………………………………………. 81
            12.1 Caz nr.1 ……………………………………………… 81
            12.2 Caz nr.2 ……………………………………………… 90               12.3 Caz  nr.3
……………………………………………… 97
ANEXE …………………………………………………………………. 104
Concluzii ……………………………………………………………….. 110
Bibliografie …………………………………………………………….. 111

Fractura diafizei humerale

Introducere                                                   3
PARTEA I CONSIDERAŢII TEORETICE              4
CAP 1. FRACTURA DE DIAFIZĂ HUMERALĂ                4
      1.1. Anatomia şi embriologia  diafizei humerale               4
      1.2 Etiopatogenia fracturilor de diafiză humerală             6
      1.3 Consideraţii generale asupra fracturilor de diafiză humerală    7
      1.4 Clasificarea fracturilor de diafiză humerală              9
      1.5 Diagnosticul fracturii de diafiză humerală                11
      1.6 Examinarea radiologică a humerusului                      12
CAP 2 METODE DE TRATAMENT ALE FRACTURILOR DE DIAFIZĂ HUMERALĂ
                 13
      2.1. Metode de tratament CONSERVATOR al fracturilor de
diafiză humerală                                              14
           2.1.1 Gipsul de atârnare                                 14
           2.1.2 Faşa Velpeau şi Bandajul Dessault            16
           2.1.3. Atela humero-palmară în “V” cu epolet       17
           2.1.4. Aparatul toraco-brahial de abducţie               18
           2.1.5. Tracţiuni osoase transscheletice                  19
           2.1.6. Mâneca funcţională                          20
           2.1.7 Fixarea externă                              22
      2.2 Metode de tratament CHIRURGICAL al fracturilor de diafiză humerală
                                                   25
           2.2.1 Abordarea chirurgicală a humerusului               25
           2.2.2 Tehnica osteosintezei cu placă şi şuruburi         29
           2.2.3 Tijele intramedulare                         31
           2.2.4 Dispozitive intramedulare flexibile                35
CAP 3 CONSIDERAŢII SPECIALE                        37
      3.1 Fracturile deschise                                       37
      3.2 Fracturile patologice                                     38
      3.3 Pacientul politraumatizat                                 39
      3.4 Paralizia nervului radial                                 39
      3.5 Conduita postoperatorie şi reabilitarea                   39
CAP 4 COMPLICAŢIILE                                      40
      4.1 Consolidarea vicioasă                               41
      4.2 Pseudartroza                                         41
      4.3 Neconsolidările datorate infecţiilor                      44
      4.4 Neconsolidarea prin pierdere osoasă                  45
      4.5. Complicaţii neurologice                             45
      4.6 Complicaţii vasculare                                     46
PARTEA  II CERCETĂRI PERSONALE               47
      1. OBIECTIVELE LUCRĂRII                            47
      2. MATERIAL ŞI METODĂ                              48
      3. REZULTATE                                             49
      4. DISCUŢII                                        63
      5. CONCLUZII                                             68
BIBLIOGRAFIE                                             70
+ prezentare powerpoint

Efectul analgetic, local si reflex, al curentului de joasa frecventa in patologia lombara

                                  CUPRINS
INTRODUCERE
PARTEA GENERALĂ
Capitolul 1 – Anatomia funcţională a coloanei vertebrale lombare
            1
      I. Scheletul coloanei vertebrale lombare
      1
      II. Articulaţiile coloanei vertebrale lombare
            3
      III. Canalul vertebral. Măduva spinării
      8
      Nervii rahidieni
10
      IV Importanţa funcţională a coloanei vertebrale lombare. Rolul static
al coloanei vertebrale lombare
                 17
      Rolul biomecanic al coloanei vertebrale lombare
      19
      Muşchii regiunii lombare implicaţi în mişcările coloanei vertebrale
            23
Capitolul 2. – Afecţiunile coloanei vertebrale lombare – etiopatogenie şi
diagnostic       28
      I. Cauze vertebrale de lombalgie şi/sau lomboradiculită (clasificare)
            28
      II. Cauze extravertebrale de lombalgie şi/sau lomboradiculită
(clasificare)                29
            A. Alterarea degenerativă a discului intervertebral
            30
                 1. Degenerescenţa discală fără ruperea inelului fibros
      30
                 2. Degenerescenţa discală cu ruperea completă a inelului
fibros. Fiziopatologia lombosciaticii produsă prin hernie de disc
                             30
                 Tabloul clinic
34
                 Alte patologii cu simptomatologie asemănătoare herniei de
disc        38
                 3. Boala artrozică – etiopatogenie
      39
                 Tablou clinic
40
            B. Tulburări de statică
      41
            C. Leziuni traumatice
43
            D. Afecţiuni metabolice
44
            E. Procese inflamatorii
45
            F. Cauze metastatice
47
Capitolul 3. – Tratamentul recuperator complex în patologia coloanei
vetebrale lombare            48
      I. Terapia fizicală
50
                 1.Punerea în repaus a coloanei lombare
50
                 2. Hidrotermoterapia
52
                 3. Electroterapia
53
                 4. Laserul
55
                 5. Aplicaţii de factori mecanici. Masajul. Kinetoterapia
      55
                 6. Tratamentul balnear
56
      II. Tratamentul medicamentos
57
      III. Tratamentul chirurgical
      58
      IV. Profilaxie
59
      V. Evoluţie şi prognostic
59
Capitolul 4. – Locul electroterapiei ca factor antalgic-efectul local şi
reflex                       60
      I. Fiziopatologia durerii
60
      II. Electroterapia prin curenţi de joasă frecvenţă
      66
                 1. Curentul galvanic
66
                 2. Curenţii de joasă frecvenţă cu impulsuri-aplicaţii în
scop analgetic   73
PARTEA SPECIALĂ
      I. Material şi metodă
83          II. Rezultate şi discuţii
      96
      III. Concluzii
118
BIBLIOGRAFIE

Sanatatea si siguranta in munca

                                   Cuprins
Capitolul I
1.1Noţiunea dreptului muncii
...................................................................pag.
1.2 Legătura dreptului muncii cu alte ramuri de drept ..………………..pag.
1.3 Obiectul dreptului muncii
...................................................................pag.
1.4 Raporturile juridice de muncă ..……………..……………………...pag.
1.5 Principiile dreptului muncii ……..………………………………….pag.
1.6 Sănătatea, boala,normalitatea şi handicapul …..………………........pag.
1.7 Dispoziţii generale, definiţii şi principii
.............................................pag.
Capitolul II - Sănătatea şi securitatea în muncă
2.1 Reguli generale
............................................................................
........pag.
2.2 Protecţia muncii
............................................................................
.......pag.
2.3 Accidentele de muncă ……………………………………………....pag.
2.4 Boala profesională ………….………………………………………pag.
2.5 Accidentele de muncă şi bolile profesionale….…………………….pag.
2.6 Boala profesională .…………………………………………………pag.
2.7 Regimul de protecţie a muncii femeilor, a tinerilor  şi a
persoanelor cu           handicap ………………………………………………………………...pag.
2.8 Regimul de protecţie a muncii tinerilor ….…………………………pag.
2.9 Regimul de protecţie al persoanelor cu handicap………….……….pag.
2.10 Timpul de lucru …….……………………………………………...pag.
2.11 Timpul de odihnă .…………………………………………………pag.
2.12 Concediul de odihnă …….………………………………………...pag.
    Capitolul III
    3.1 Protecţia salariaţilor prin servicii medicale .………………………..pag.
    3.2 Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă a
persoanelor
    cu handicap …………………………………………………………….pag.
    3.3 Răspunderea juridică pentru încălcarea normelor legale privind
protecţia
    muncii .………………………………………………………………….pag.
 3.4 Contractele colective de muncă ……………..……………………..pag.
 3.5 Practică juridică …………………..………………………………...pag.
    Bibliografie…………………………………………………………….pag.
    43 pagini

BOLNAVILOR CU PROBLEME DE MOBILITATE FIZICA

CUPRINS
CAP I       Istoricul bolii…………………………………………………6
CAP II      Anatomia aparatului locomotor………………………………7
   1. Oase…………………………………………………………..7
   2. Muşchi…………………………..……………………………8
   3. Articulaţii……………………………………………………10
CAP III     Semiologia aparatului locomotor……………………………12
   1. Simptome……………………………………………………12
   2. Simptome obiective…………………………………………15
   3. Inspecţia…………………………………………………….15
   1. Edemul……………………………………………….17
   2. Fistula………………………………………………..18
   3. Hipotrofia…………………………………………….19
   4. Palparea……………………………………………………..22
   1. Temperatura locală…………………………………..23
   2. Hemihidartroza………………………………………23
   3. Fluctuenţa……………………………………………24
   4. Durerea provocată…………………………………...24
   5. Crepitaţia…………………………………………….24
   5. Auscultaţia………………………………………………….25
   6. Reflexele…………………………………………………....25
   7. Măsurători………………………………………………….25
   8. Electrodiagnosticul de stimulare…………………………...26
   9. Electromiografia……………………………………………26
  10. Artroscopia…………………………………………………26
  11. Prevenirea escarelor………………………………………..27
CAP IV      Fracturi şi luxaţii………………………………………….29
   1. Fracturile gâtului………………………………………….29
   2. Fracturile rotulei………………………………………….29
   3. Fracturile de menisc………………………………………29
   4. Fracturile gambei…………………………………………29
   5. Fracturile oaselor antebraţului……………………………30
   6. Fracturile bazinului……………………………………….31
      4.7   Luxaţia congenitală de şold………………………………32
CAP V Boala lui Parkinson……………………………………….34
   1. Forme clinice……………………………………………..35
   2. Tratament…………………………………………………36
   3. Îngrijirea pacienţilor cu boala Parkinson…………………37
CAP VI      Rolul asistentei medicale…………………………………41
CAP VII     Tulburări de mers…………………………………………43
   1. Anomalii rotaţionale……………………………………...43
   2. Diformităţile piciorului…………………………………...43
   3. Torsiunea tibială………………………………………….43
   4. Torsiunea femurală……………………………………….44
   5. Platfus…………………………………………………….44
   6. Piciorul cavus…………………………………………….45
   7. Diformităţi angulare………………………………………45
CAP VIII
   1. Caz I……………………………………………………..47
   2. Caz II…………………………………………………….60
   3. Caz III……………………………………………………70
CAP IX      ANEXE…………………………………………………..79
CAP X BIBLIOGRAFIE…………………………………………90

Managementul Strategiilor de Preventie Si Terapie Antialcoolism

                                   CUPRINS
|A. PARTEA GENERALĂ                                             |   |
|INTRODUCERE                          |                         |1  |
|CAPITOLUL  I  TERMINOLOGIE.  DEFINIŢIE                         |2  |
|CAPITOLUL II  STADIUL MORAL ŞI MEDICAL AL ABUZULUI DE          |4  |
|ALCOOL                                                         |   |
|CAPITOLUL III  EFECTE MEDICALE NOCIVE ALE ALCOOLULUI           |5  |
|ASUPRA   SĂNĂTĂŢII                                             |   |
|      |III.1 Clasificarea tulburărilor determinate de          |5  |
|      |                                                        |   |
|      |alcoolism                                               |   |
|      |III.2 TULBURĂRI SOMATICE DETERMINATE DE ALCOOL          |10 |
|      |III. 3 TULBURĂRI PSIHICE DETERMINATE DE ALCOOL          |11 |
|      |III.4 EFECTELE SOCIALE DETERMINATE DE CONSUMUL          |11 |
|      |EXCESIV DE ALCOOL                                       |   |
|CAPITOLUL IV  APSECTE ALE EPIDEMIOLOGIEI MANAGERIALE ÎN        |15 |
|ABUZUL DE ALCOOL                                               |   |
|      |IV1. CONSIDERAŢII GENERALE                              |15 |
|      |IV.2 FACTORI  ETIOLOGICI                                |20 |
|      |IV.3. FACTORI DE RISC                                   |22 |
|      |IV.4. INCIDENŢA CONSUMULUI EXCESIV DE ALCOOL            |23 |
|      |IV.5. PREVALENŢA CONSUMULUI  DE ALCOOL EXCESIV          |24 |
|      |IV.5. Dimensiuni ale alcoolului – probleme              |26 |
|      |corespunzătoare                                         |   |
|CAPITOLUL V Politici de optimizare; strategii de               |27 |
|intervenţie, de prevenire şi acordare a                        |   |
|asistenţei                                                     |   |
|      |V.1. Instrumente pentru evaluarea alcoolismului în      |30 |
|      |activitatea de medicină generală, medicină de familie.  |   |
|CAPITOLUL VI Managementul terapiilor antialcool                |32 |
|      |VI.1. Planul terapeutic.                                |32 |
|      |     |                                                  |   |
|      |     |VI.1.1. Resursele umane implicate în planul       |   |
|      |     |terapeutic                                        |33 |
|      |VI.2. Managementul activităţii farmaceutice             |34 |
|      |VI.3. Managementul strategiilor antialcool.             |35 |
|      |Dimensiunea psiho-socială                               |   |
|      |     |VI.3.1. Terapia de grup                           |35 |
|      |     |VI.3.2. Terapia de susţinere                      |44 |
|      |     |VI.3.3. Terapia comportamentală                   |44 |
|CAPITOLUL VII  ASPECTE  LEGATE  DE  ECONOMICA                  |44 |
|SĂNĂTĂŢII                                                      |   |
|      |VII.1. CONSIDERAŢII GENERALE                            |44 |
|      |VII.2. ANALIZA COST-BENEFICIU. COMENTARIU               |45 |
|      |VII.3. COSTURI ŞI BENEFICII SOCIALE. ESTIMĂRI NIAAA     |48 |
|      |VII.4. COSTURILE  ABUZULUI DE ALCOOL COMPARATE CU       |51 |
|      |ALTE PROBLEME MAJORE DE SĂNĂTATE                        |   |
|B. PARTEA PERSONALĂ                                            |   |
|STUDIU DE CAZ I                                                |   |
|                                                               |53 |
|      |I.1. METODOLOGIA                                        |53 |
|STUDIU DE CAZ II                                               |69 |
|      |II.1 METODOLOGIE                                        |69 |
|STUDIU DE CAZ III                                              |70 |
|      |III.1 METODOLOGIE                                       |70 |
|CONCLUZII FINALE                                               |72 |
|BIBLIOGRAFIE                                                   |   |

Ingrijirea Bolnavului AFAZIC

                                   Cuprins
Partea generală
Capitol              I                  Motivaţia              lucrării
                         pag. 2
Capitol    II       Definiţia    şi     caracteristicile     limbajului
                 pag. 3
Capitol  III    a)   Anatomia   centrilor   corticali   ai   limbajului
            pag. 5
   1. structură externă a emisferelor cerebrale
   2. structură internă a emisferelor cerebrale
   3. conexiuni intra corticale
   4. arii corticale
                  b) Anatomia aparatului fonator (anatomia laringelui)
Capitol   IV   Modalităţi   de   examinare    a    bolnavului    afazic
    pag. 19
                         1. examinare prin conversaţie
                         2. aprecieri calitative
                         3. teste de limbaj
                         4. probe de lexie şi grafie
                         5. perturbări ale articulaţiei şi fonaţiei
Capitol    V     Tulburări    de    limbaj.    Afazia    şi    disfazia
           pag. 24
Capitol      VI        Aspecte       etiologice       ale       afaziei
              pag. 34
Partea personală
Capitol                VII                Cazuri                clinice
                       pag. 36
   1. material şi metode de studiu
   2. studiul statiatic
   3. prezentare de cazuri
Capitol                         VIII                          Concluzii
                         pag. 71
Capitol                         IX                         Bibliografie
                        pag. 73

Tumori renale

CUPRINS
                                                            PARTEA
TEORETICA
Cap I.ANATOMIA APARATULUI URINAR  (pag 1)
         1.Rinichiul
         1.1.Forma,configuratie externa si dimensiune
         1.2.Proiectia pe schelet
         1.3 Structura rinichiului
         1.4.Structura rinichiului
         1.5.Inervatia rinichiului
         2.Caile urinare
         3.Pelvisul renal
         3.1.Raporturile pelvisului renal
         3.2.Structura pelvisului renal
         3.3.Vascularizatia si inervatia pelvisului renal
         4.Ureterul
         4.1.Raporturile ureterului
         4.2.Structura ureterului
         4.3.Vascularizatia ureterului
         4.4.Inervatia ureterului
  Cap II Fiziologia si fiziopatologia renala (pag 10)
          1.Irigatia sanguina renala
          2.Formarea urinei
     3.Prticiparea renala la mentinerea si dereglarea homeostaziei
volumului si osmalitatii lichidelor organismului.
         4.Participarea renala la compensarea si producerea de tulburari
ale echilibrului acido-bazic
         5.Participarea renala la mentinerea si la dereglarea homeostazei
tesnsiunii arteriale.
         6.Participarea renala la controlul eritropoiezei
         7.Participarea renala la reglarea homeostaziei fosfo-calcice.
     Cap III Tumori renale (pag 20)
              1.Generalitati
            1.1.Etiologie
            1.2.Caracterele generale ale tumorilor maligne
      1.3.Caile de diseminare a celulelor neoplazice
      2.Tumori renale la adult
         2.1.Nefroepiteliomul
         2.1.1.Epidemiologie
         2.1.2.Etiologie
         2.1.3.Aspecte histologiei
         2.1.4.Aspecte patologice
         2.1.5.Stadializarea T.N.M
         2.1.6.Simptomatologie clinica
         2.1.7.Examenul fizic
         2.1.8.Examenele de laborator
         2.1.9.Markenii biologici
         2.1.10.Examenul de urina
         2.1.11.Explorarile radilogice
         2.1.12.Metode de explorare pentru cancerul renal
         2.1.13.Diagnosticul diferential al cancerului
         2.1.14.Prognosticul cancerului renal
         2.1.15.Tratamentul cancerului renal
       3.Tumori renale rare
            3.1.Adenomul renal
      3.2.Reniomul primar renal
      3.3.Angiomiolipomul renal
      3.4.Hemangiomul
      3.5.Oncocitomul
      3.6.Sarcoamele renale
                                                                      PARTEA
SPECIALA
Cap IV- Plan general de ingrijire-prezentari de cazuri
Cap V Statistica neoplasmului renal
Cap VI Concluzii
Cap VII Bibliografie

Tratamentul Formelor Severe de ACNEE

                              CUPRINS
INTRODUCERE
                               PARTEA GENERALĂ
CAPITOLUL I – DATE GENERALE
           I.1. DEFINIŢIA ACNEEI POLIMORFE JUVENILE
           I.2. EPIDEMIOLOGIE
           I.3. ETIOPATOGENIE
CAPITOLUL II FORME CLINICE
                  II.1. DUPĂ LOCALIZAREA LEZIUNILOR
                  II.2. DUPĂ ETIOLOGIE
                  II.3. DUPĂ TIPUL LEZIUNILOR
                  II.4. DUPĂ VÂRSTA DE APARIŢIE
                  II.5. DUPĂ GRAVITATEA ACNEEI
                  II.6. DUPĂ COMPLICAŢIILE POSIBILE
CAPITOLUL III - TRATAMENTUL
           III.1. OBIECTIVE TRATAMENTULUI
           III.2. TRATAMENTUL TOPIC
                 III.2.1. RETINOIZI
                 III.2.2. PEROXIDUL DE BENZOIL
                 III.2.3. ACIDUL AZELAIC
                 III.2.4. ANTIBIOTICELE TOPICE
                 III.2.5. ANTIANDROGENII TOPICI
                 III.2.6. LACTATUL DE AMONIU
           III.3.TRATAMENTUL SISTEMIC
                 III.3.1. ANTIBIOTERAPIA
                 III.3.2. ISOTRETINOINUL
                 III.3.3. HORMONOTERAPIA
                 III.3.4. ZINCUL
                 III.3.5. VITAMINA A
           III.4.TRATAMENTUL SECHELELOR POSTACNEE
                            III.4.1. DERMOABRAZIUNEA
                 III.4.2. PUNCH EXCIZIA CU SAU FARĂ GREFARE
                 III.4.3. SUBCIZIA
                 III.4.4. INJECŢII INTRALEZIONALE CU
                       CORTICOSTEROIZI
                 III.4.5. INTERFERONUL ALPHA 2b
                                        INTRALEZIONAL
                 III.4.6. IMPLANTELE DE COLAGEN
                 III.4.7. PEELING-UL
                 III.4.8. TEHNICA IONTOFOREZEI CU ESTRIOL ŞI
                                    TRETINOIN
                 III.4.9. LASER CO2 SAU YAG
                 III.5. ALTE METODE DE TRATAMENT
                    III.5.1. CRIOTERAPIA
                    III.5.2. ULTRAVIOLETELE
                    III.5.3. TERAPIA CU RAZE X
                              PARTEA PERSONALĂ
CAPITOLUL IV - MATERIAL ŞI METODĂ
      IV.1. STABILIREA GRADULUI DE
                   SEVERITATE
      IV.2. ALGORITMUL TERAPIEI ANTIACNEICE
      IV.3 APRECIEREA REZULTATELOR
                 TERAPEUTICE
CAPITOLUL V – LOTUL DE STUDIU - CARACTERISTICI
CAPITOLUL VI – TRATAMENTUL ACNEEI SEVERE
            VI.1. TRATAMENTUL LOCAL
            VI.2. TRATAMENTUL DERMATOCOSMETIC
            VI.3. TRATAMENTUL SISTEMIC
CAPITOLUL VII - CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
77 pagini

ROLUL TERAPEUTIC AL EXERCITIULUI FIZIC LA PERSOANELE VARSTNICE

CUPRINS
Argument....................................................................
......................................3
Introducere.................................................................
......................................6
Partea
I...........................................................................
.................................30
1.  Starea  de  sănătate  fizică  şi  psihică  asociată  cu  un  program  de
   activitate       fizică       pentru       persoane       în       vârstă
   instituţionalizate.................................30
1.1            Exerciţiul            fizic            şi            efectele
lui....................................................................30
1.2                                                              Recuperarea
geriatrică..................................................................
..........32
1.3      Avantajele       activităţii       fizice       la       persoanele
vârstnice..............................34
1.4.          Activitatea           fizică           şi           prevenirea
osteoporozei.........................................37
1.5      Rolul      terapiei      prin      mişcare      în      afecţiunile
vârstnicilor..........................39
1.6. Strategii practice de  motivare  pentru  mişcare  aplicate  persoanelor
    vârstnice
    instituţionalizate......................................................
    ..............49
Partea                                 a                                 II-
a...........................................................................
.........................55
2.                                                               Metodologia
cercetării..................................................................
.............55
2.1                                                              Obiectivele
cercetării..................................................................
.............55
2.2                                                                  Ipoteza
cercetării..................................................................
....................55
2.3                               Metodele                                de
lucru.......................................................................
..............56
2.4          Lotul          de          subiecţi          (grupul          -
ţintă).............................................................56
2.5                         Stabilirea                          variabilelor
cercetării.............................................................57
2.6            Modalitatea            de            desfăşurare            a
cercetării.................................................57
2.7. Teste folosite pentru evaluarea capacităţii de coordonare a  mişcărilor
    la                                                           persoanele
    vârstnice...............................................................
    ............60
Partea                                a                                 III-
a...........................................................................
.......................64
3.         Rezultatele         cercetării          şi          interpretarea
lor................................................64
3.1.  Analiza  rezultatelor  unei  cercetări  cu  privire  la   satisfacerea
    nevoilor      de      mişcare       a       persoanelor       vârstnice
    instituţionalizate.........................64
3.2. Efecte terapeutice  ale  exerciţiului  fizic  la  persoanele  vârstnice
    instituţionalizate......................................................
    ...............................72
Concluzii...................................................................
......................................92
Referinţe bibliografice……………………………………………...............96

Particularitati de Ingrijire a Bolnavului cu ADENOM DE PROSTATA

CUPRINS
 Capitolul I    NOTIUNI SUMARE DESPRE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA
                       APARATULUI GENITAL MASCULIN
        1.1.     Organele genitale masculine
        1.2.     Glandele anexate organelor genitale masculine
         A. Vezicula seminala
         B. Prostata
              1. Generalitati
              2. loja prostatica
              3. Raporturile prostatea
              4. Structura prostatei
              5. Fiziologia prostatei (functiile prostatei)
              6. Vascularizatia si inervatia prostatei
         C. Glanda bulbouretrala
   Capitolul II.        ADENOMUL DE PROSTATA
        2.1.    Definitie
        2.2.    Patogenie
        2.3.    Fiziopatologie
        2.4.    Manifestari clinice
        2.5.    Diagnosticul pozitiv
        2.6.    Complicatii. Evolutie
        2.7.    Tratamentul adenomului de prostata
        2.7.1. Tratamentul medical
        2.7.2. Tratamentul hormonal
        2.7.3. Tratamentul chirurgical
               1. Metode de abord
               2. Complicatii postoperatorii ale adenomectomiei
          2.8.       Rolul   asistentei   medicale   in    pregatirea
preoperatorie si in
                    ingrijirile postoperatorii
                     Bibliografie
42 pagini

Nursing-ul in Ulcerul Duadenal

I. Introducere
   II. Anatomia Duodenului
   III. Fiziologia si Fiziopatologia Duodenului
    IV. Ulcerul Duodenal – baze teoretice fundamentale
     V.          Complicatiile          ulcerelor          gastro-duodenale
                                  CONCLUZII

Ingrijirea Pacientilor cu ULCER GASTRO DUODENAL PERFORAT

CUPRINS
|CAPITOLUL I                                                         |   |
|ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA STOMACULUI ŞI DUODENULUI ………………...           |3  |
|A. Anatomia stomacului ………………………………………………………………                     |3  |
|B. Anatomia duodenului ………………………………………………………………                     |4  |
|C. Noţiuni fiziologice ale aparatului digestiv ………………………………………...   |6  |
|CAPITOLUL II                                                        |   |
|ULCERUL GASTRODUODENAL PERFORAT ……………………………………..                    |8  |
|2.1. Definiţie ……………………………………………………………...…………….                     |8  |
|2.2. Perforaţia ………………………………………………………………………….                       |8  |
|2.3. Etipatogenia ……………………………………………………………………….                      |8  |
|2.4. Anatomia patologică ……………………………………………………………...                 |10 |
|2.5. Tabloul clinic ……………………………………………………………………...                   |12 |
|2.6. Diagnostic ………………………………………………………………………….                       |13 |
|2.7. Tratament …………………………………………………………………………                         |14 |
|2.8. Evoluţie ……………………………………………………………………………                         |15 |
|CAPITOLUL III                                                       |   |
|ÎNGRIJIRILE PREOPERATORII ŞI POSTOPERATORII …………………………              |16 |
|A. Îngrijirile preoperatorii de urgenţă………………………………………………..         |16 |
|B. Îngrijirile postoperatorii …………………………………………………………...             |16 |
|CAPITOLUL IV                                                        |   |
|COMPLICAŢIILE POSTOPERATORII ……………………………………………...                   |21 |
|A. COMPLICAŢII IMEDIATE ……………………………………………………...                     |21 |
|1. Complicaţii imediate ……………………………………………………………                     |21 |
|2. Complicaţii infecţioase …………………………………………………………                   |21 |
|3. Complicaţii respiratorii ………………………………………………………..                 |22 |
|4. Complicaţii cardiovasculare ……………………………………………………                 |22 |
|5. Complicaţii renale ………………………………………………………………                      |22 |
|6. Complicaţii digestive ……………………………………………………………                    |23 |
|7. Complicaţiile aparatului urinar ………………………………………………..             |23 |
|8. Complicaţii trofice ………………………………………………………………                     |23 |
|B. COMPLICAŢII POSTOPERATORII TARDIVE ………………………………                  |23 |
|1. Complicaţii tardive locale ………………………………………………………                 |23 |
|2. Complicaţii tardive generale …………………………………………………...              |24 |
|CAPITOLUL V                                                         |   |
|ANESTEZIA GENERALĂ ……………………………………………………………...                       |25 |
|1. Definiţie ……………………………………………………………………………...                       |25 |
|2. Accidente şi incidente ale anesteziei generale ……………………………………..  |25 |
|PREZENTAREA CAZURILOR ………………………………………………………..                       |27 |
|CAZUL 1 ……………………………………………………………………………….                             |27 |
|CAZUL 2 ………………………………………………………………………………                              |40 |
|CAZUL 3 ………………………………………………………………………………                              |53 |
|ANEXE                                                               |   |
|TEHNICI DE ÎNGRIJIRE A BOLNAVILOR …………………………………………                  |65 |
|1. Sondajul vezical la bărbat ………………………………………………………….               |65 |
|2. Aspiraţia gastrică …………………………………………………………………...                  |67 |
|3. Injecţia intramusculară …………………………………………………………….                 |69 |
|BIBLIOGRAFIE …………………………………………………………………………                           |71 |

Ingrijirea Bolnavului de TBC

 Introducere
                          Definire-
                          Istoric
                          Etiologie-
                          Anatomie-
                          Anatomie patologica
                          Poze si planse-
                          Simptome
                          Diagnostic
                          Evolutie-
                          Prognostic-
                          Complicatii-
                          Tratament
                          Profilaxie
                          Rolul asistentului medical-
                          Studii de caz-
                          70 pagini

Ingrijirea Bolnavilor cu Histerectomie Totala

  MOTTO
             Notiuni de etica si deontologie medicala .
    CAPITOLUL I
             Notiuni de anatomie si fiziologie a organelor genitale
             interne.
    CAPITOLUL II
             Notiuni generale de histerectomie.
    CAPITOLUL III
             Explorarile paraclinice si examene de laborator .
    CAPITOLUL IV
        1. Pregatirea preoperatorie.
        2. Ingrijiri postoperatorii.
        3. Prevenirea complicatiilor postoperatorii.
    CAPITOLUL V
          Planul de ingrijire.
    CAPITOLUL VI
         Concluzii.
    CAPITOLUL VII
         Bibliografie.