Intoxicatia cu Plante ce Contin Alcaloizi Pirolizidinici

1. Introducere.4
2. Structura chimica si metode de analiza.5
2.1 Structura chimica.5
2.2 Metode de analiza a AP.6
2.2.1 Extractia.6
3. Sinteza in plante.7
4. Absorbtia si biotransformarea.8
4.1 Absorbtia.8
4.2 Activarea hepatica. Metabolizarea AP.8
4.2.1 Hidroliza.9
4.2.2 N-oxidarea.9
4.2.3 Dehidrogenarea.10
4.3 Dovezi experimentale privind activarea hepatica.10
4.4 Metabolismul ruminal al AP.11
5. Toxicitatea alcaloizilor pirolizidinici.12
5.1 Factori esentiali ai toxicitatii.12
5.2 Metaboliti asociati cu actiunea biologica a alcaloizilor pirolizidinici.13
5.2.1 Hepatotoxicitatea acuta.13
5.2.2 Hepatotoxicitatea cronica.13
5.2.3 Pneumotoxicitatea.13
5.2.4 Toxicitatea in alte tesuturi.14
5.2.5 Efectul carcinogen.14
5.2.6 Efectul antitumoral.14
5.3 Diferente pe specii ale metabolismului si toxicitatii alcaloizilor pirolizidinici.15
5.4 Semnele clinice si patologia intoxicatiei la animale.15
5.4.1 Mortalitatea supraacuta.15
5.4.2 Toxicitatea acuta, subacuta si cronica.16
5.4.3 Alte manifestari clinice.17
5.5 Efectele alcaloizilor pirolizidinici asupra animalelor salbatice.18
6. Diagnostic.19
7. Tratament.20
7.1 Prevenirea.21
8. Plante ce contin alcaloizi pirolizidinici si intoxicatii caracteristice.21
8.1 Familia Boraginaceae.21
8.1.1 Genul Heliotropium.22
8.1.2 Genul Cynoglossum.26
8.1.3 Genul Amsinckia.29
8.1.4 Genul Echium.30
8.1.5 Genul Trichodesma.32
8.2 Familia Fabaceae.32
8.2.1 Genul Crotalaria.33
8.3 Familia Asteraceae.36
8.3.1 Genul Senecio.37
9. Concluzii.43
Bibliografie selectiva.45

Substante Medicamentoase cu Actiune Antimicotica

1. Introducere
2. Principalele grupe de substante antimicotice si reprezentantii lor
3. Descrierea principalelor substante antimicotice
3.1. Amfotericina B
3.2. Flucitozina
3.3. Ketoconazol
3.4. Miconazolul
3.5. Fluconazolul
3.6. Itraconazolul
3.7. Terbinafina
3.8. Amorolfina
3.9. Capsofungin
3.10. Griseofulvina
4. Bibliografie

Evidentierea Speciei Listeria Monocytogenes in unele Produse Alimentare

CUPRINS
INTRODUCERE
CAPITOLUL 1. Genul Listeria. Specia Listeria monocytogenes 7
1.1.Genul Listeria, specia Listeria monocytogenes 7
1.2.Taxonomie 8
1.3.Morfologie 11
1.4.Conditii de cultivare si caractere culturale 12
1.5.Proprietati biochimice 15
1.6.Structura antigenica 17
1.7.Ecologie 19
1.8.Patogenitate 21
CAPITOLUL 2. Listerioza umana de origine alimentara 31
2.1.Epidemii majore de listerioza umana de origine alimentara 31
2.2.Cazuri sporadice de listerioza umana de origine alimentara 37
CAPITOLUL 3. Metode de izolare, identificare si determinare cantitativa a speciei Listeria monocytogenes în produsele alimentare de origine animala 40
3.1.Metode bacteriologice 40
3.1.1. Procedeul FDA 41
3.1.2. Procedeul USDA-FSIS 42
3.1.3. Procedeul USDA-NGFIS 43
3.1.4. Metodologia de izolare utilizata în tara noastra.. 44
3.1.5. Detectarea celulelor bacteriene Listeria afectate de diferiti factori stresanti la un nivel subletal 46
3.2.Metode biochimice 50
3.3.Metode imunochimice 51
3.4.Metode imunofizice 52
3.4.1. Testul Imuno-Latex 52
3.4.2. Flow-citometria 54
3.4.3. Imunocaptarea 54
3.5.Metode fizice 56
3.5.1. Impedansmetria 56
3.6.Metode de biologie moleculara 56
3.6.1. Hibridarea cu sonde nucleare 56
CAPITOLUL 4. Incidenta speciei Listeria monocytogenes în UNELE PRODUSE ALIMENTARE 58
CONCLUZII 69
RECOMANDARI 70
BIBLIOGRAFIE 72

Influenta Infectiei cu Virusul Leucozei Enzootice Bovine si a Starii de Hipersensibilizare Tuberculinica asupra Concentratiei Imunoglobulinelor G Circulante la Animale Adulte

Introducere
Partea I - Date bibliografice
Cap. I - Leucoza enzootică bovină. Generalităţi.
Cap. II - Modificări ale profilului imunologic la bovine infectate cu virusul leucozei enzootice bovine
II. 1. Modificări ale efectorilor imuni umorali. Interferonii.
11.2. Influenţa infecţiei cu virus LEB asupra efectorilor imuni
celulari.
11.3. Modificări legate de alterarea supravegherii imune.
Cap.III - Tuberculoza. Generalităţi.
Cap. IV - Perturbatori ale activităţii imune în condiţii de hipersensibilizare tuberculinică
IV. 1. Efectori imuni umorali implicaţi
IV. 1.1. Lizozimul
IV. 1.2. Complementul
IV. 1.3. Properdina
IV.2. Efectori imuni celulari implicaţi
IV.2.1. Fagocite polimorfonucleare
IV.2.2. Fagocite mononucleare
Cap. V - Metode de dozare a concentraţiei IgG circulante
V.l. Difuzia simplă bidimensională (Testul Mancini)
V.2. Imunoelectroforeza
V.3. Anticorpii monoclonali
5.4. Imunofluorescenţa
5.5. ELISA
Partea a II-a - Cercetări proprii, Scopul lucrării
Cap. I - Material biologic
1.1. Probe biologice
1.2. Metode de prelevare şi păstrare
Cap. II - Utilizarea metodei Mancini pentru dozarea IgG, folosind reactivi standard. Scara etalon.
II. 1. Materiale şi metode
11.2. Rezultate
11.3. Discuţii
Cap. III - Evaluarea concentraţiei IgG la bovine cu leucoză enzootică bovină şi hipersensibilizarea tuberculinică prin metoda Mancini
III. 1. Materiale şi metode
111.2. Rezultate
111.3. Discuţii
Cap. IV - Influenţa extractului de Calendula şi Echinaceea asupra concentraţiei de IgG circulante la bovine cu LEB şi hipersensibilizarea tuberculinică prin metoda Mancini
IV. 1. Materiale şi metode
IV.2. Rezultate
IV.3. Discuţii
Concluzii
Bibliografie

Aspecte Actuale si de Perspectiva Privind Nutritia si Alimentatia Purceilor

CAPITOLUL I PARTICULARITĂŢI DE DIGESTIE ŞI VALORIFICARE A HRANEI LA PURCEI 3
1.1. Particularităţi anatomo-fiziologice ale tubului digestiv 3
1.2. Microflora digestivă şi implicaţiile acesteia asupra digestiei şi absorbţia nutrienţilor 3
1.3. Mecanismul de acţiune al enzimelor digestive 7
1.4. Particularităţi privind digestia şi absorbţia principalelor grupe de nutrienţi 11
1.4.1. Digestia nutrienţilor 11
1.4.2. Absorbţia nutrienţilor 12
CAPITOLUL II FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ UTILIZAREA DIGESTIVĂ A NUTREŢURILOR LA PURCEI 15
2.1. Factori dependenţi de animal 15
2.2. Factori dependenţi de hrană 17
2.3. Factori dependenţi de condiţiile de mediu 18
CAPITOLUL III ENERGIA ÎN NUTRIŢIA PURCEILOR 20
CAPITOLUL IV NUTRIŢIA PROTEICĂ, VITAMINICĂ ŞI MINERALĂ A PURCEILOR 26
4.1. Valoarea nutriţională a proteinelor la purcei 26
4.2. Vitaminele în nutriţia purceilor 28
4.3. Mineralele în nutriţia purceilor 30
4.3.1. Macroelementele 30
4.3.2. Microelementele 32
CAPITOLUL V CERINTELE NUTRIŢIONALE ALE PURCEILOR 34
5.1. Cerinţe nutriţionale pentru întreţinere şi creştere 34
CAPITOLUL VI CONSUMUL HRANEI LA PURCEI 35
6.1. Estimarea consumului voluntar 35
6.2. Mecanismele de control ale ingestiei 38
CAPITOLUL VII PRINCIPALELE NUTREŢURI RECOMANDATE ÎN ALIMENTAŢIA RAŢIONALĂ A PURCEILOR 41
7.1. Nutreţuri energetice 42
7.2. Nutreţuri proteice 50
7.3. Aditivii furajeri 66
CAPITOLUL VIII FORMULAREA ŞI OPTIMIZAREA RAŢIILOR ŞI REŢETELOR DE HRANĂ 68
8.1. Principiile formulării structurilor furajere 68
8.2. Metode de formulare a structurilor furajere 68
CAPITOLUL IX SPECIFICUL ALIMENTAŢIEI PURCEILOR SUGARI 69
CAPITOLUL X SPECIFICUL ALIMETAŢIEI PURCEILOR ÎNŢĂRCAŢI 72
CONCLUZII 74
BIBLIOGRAFIE 75

Aplicarea Sistemului HACCP intr-o Unitate de Abatorizare a Puilor

Introducere
PARTEA I -STUDIU BIBLIOGRAFIC
- CAPITOLUL I : GENERALITĂŢI LEGATE DE CONSUM,VALOARE
NUTRITIVĂ-ELEMENT DE BAZĂ ÎN ALIMENTAŢIA POPULAŢIEI
- CAPITOLUL II : SCOPUL ŞI IMPORTANŢA STUDIULUI
2.1 CARNEA-UN ALIMENT IDEAL PENTRU TOATE VÂRSTELE
2.2 COMPOZIŢIE ŞI VALOARE NUTRITIVĂ
2.3 STRUCTURA ŞI COMPOZIŢIA CHIMICĂ A CĂRNII DE PASĂRE
2.4 CONTROLUL ŞI CALITATEA CÂRMI DE PASĂRE
- CAPITOLUL III: SISTEMUL HACCP-PRINCIPII ŞI ETAPE DE
APLICARE
3.1 PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE HACCP
3.2 ETAPELE DE APLICARE ALE SISTEMULUI HACCP
PARTEA a II-a : CERCETĂRI PERSONALE
- CAPITOLUL IV: LOCUL DESFĂŞURĂRII STUDIULUI
4.1 PREZENTAREA UNITĂŢII AGRONURISCO Impex SRL (fosta Avicola Mihăileşti)
4.2 ELEMENTE DE TEHNOLOGIE ŞI CONTROL SANITAR VETERINAR ÎN ABATORIZAREA PĂSĂRILOR
4.3 LABORATORUL PROPRIU PENTRU EFECTUAREA EXAMENELOR ŞI ANALIZELOR ORGANOLEPTICE,FIZICO-CHIMICE ŞI MICROBIOLOGICE
4.4 FLUXUL TEHNOLOGIC DE ABATORIZARE
4.4.1 ASOMAREA PĂSĂRILOR
4.4.2 SÂNGERAREA PĂSĂRILOR
4.4.3 OPĂRIREA PĂSĂRILOR.
4.4.4 DEPLUMAREA PĂSĂRILOR.
4.4.5 SMULGEREA CAPETELOR
4.4.6 SPĂLAREA
4.4.7 DETAŞAREA PICIOARELOR.
4.4.8 DESPRINDEREA PICIOARELOR DIN CONVEIER
4.4.9 CURĂŢAREA CONVEIERULUI
4.4.10 PRELUCRAREA FINALĂ
4.4.11 CONGELAREA
4.4.12 REFRIGERAREA
4.4.13 MARCAREA
- CAPITOLUL V :REZULTATE SI DISCUŢII
5.1 CONTROLUL SANITAR-VETERINAR AL PĂSĂRILOR DESTINATE TĂIERII
5.2 PREGĂTIREA PENTRU TĂIERE ŞI EXAMENUL SANITAR-VETERINAR ÎNAINTE DE TĂIERE
5.3 CONTROLUL STĂRII DE IGIENĂ PE FLUXUL TEHNOLOGIC
- CAPITOLUL VI: IMPLEMENTAREA SISTEMULUI HACCP
6.1 STUDIUL HACCP PENTRU CARNEA DE PASĂRE
6.1.1 DOCUMENTAŢIA STUDIULUI HACCP
6.1.2 PLAN ACŢIUNI CORECTIVE
6.1.3 CLASIFICAREA RISCURILOR
6.1.4 PLAN DE MĂSURI PRIVIND DEPĂŞIREA TEMPERATURII IN CARCASĂ DUPĂ PROCESUL DE REFRIGERARE
6.1.5 PROCEDURA DE MĂSURARE A TEMPERATURH IN CARNEA DE PASĂRE REFRIGERATĂ
6.1.6 PROCEDURA DE CORECTARE A RĂCIRII CARCASELOR DE PASĂRE
CÂND TEMPERATURA DEPĂŞEŞTE +4°C
6.2 MĂSURI DE BIOSECURITATE ADOPTATE IN UNITATEA AGRONURISCO Impex SRL (fosta Avicola Mihăileşti)
6.3 METODE MICROBIOLOGICE DE APRECIERE A SALUBRITĂŢII CĂRNII LA S.C. Avicola Mihăileşti S.R.L.
6.4 EXAMENE SI ANALIZE DE LABORATOR ÎN CONTROLUL CALITĂŢII CARCASELOR DE PASĂRE
6.4.1 EXAMENE DE LABORATOR PENTRU DETERMINĂRI
MICROBIOLOGICE
6.4.2 EXAMENE DE LABORATOR PENTRU DETERMINĂRI FIZICO-
CHIMICE
6.5 STUDIUL PROPRIU-ZIS IN CADRUL UNITĂŢII AVICOLA AGRONURISCO Impex SRL (fosta Avicola Mihăileşti)
6.6 REZULTATELE EXAMENELOR EFECTUATE IN CADRUL UNITĂŢII
- CAPITOLUL VII: CONCLUZII SI RECOMANDĂRI
7.1 CONCLUZII
7.2 RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE

Tehnici de Crestere a Animalelor - Ovine

1. INTRODUCERE - Importanţa creşterii animalelor şi importanţa cresterii ovinelor.
1.1 Importanta cresterii animalelor domestice
1.2 Importanta cresterii ovinelor
2. Situatia cresterii ovinelor pe plan mondial si national
2.1 Situaţia creşterii ovinelor pe plan mondial
2.1.1. Dinamica efectivelor
2.1.2. Producţii realizate
2.1.2.1 Producţia de carne
2.1.2.3 Producţia de lapte
2.1.2.3 Producţia de lână
3.1 Situaţia creşterii ovinelor pe plan naţional
3.1.1. Dinamica efectivelor
3.1.2 Producţii realizate
3.1.2.1 Producţia de carne
3.1.2.2 Producţia de lapte
3.1.2.3 Producţia de lână
3. Caracteristicele thenologiei de producţie intensive de producţie şi o scurtă prezentare a ovinelor si a producţiei.
3.1 Fluxul tehnologic
3.2 Prezentare a ovinelor din tara noastra si productiei
4. Analiza economica privind rentabilitatea productiei
4.1 Calculul economic
4.1.1 Cheltuieli de exploatare la ovine
4.1.1.1 Cheltuieli furajere
4.1.1.2 Cheltuieli cu energia electrică şi combustibili
4.1.1.3 Cheltuieli forţa de muncă
4.1.2 Venituri
4.1.2.1. Evaluarea producţiei de lapte
4.1.2.2. Evaluarea producţiei de carne
4.1.2.3 Subvenţii
5. Concluzii şi recomandari
6 Bibliografie

Supravegherea Nutritionala

I. INTRODUCERE
IMPORTANTA SUPRAVEGHERII NUTRITIONAL-METABOLICE ÎN CRESTEREA SI APARAREA SANATATII ANIMALELOR.
II. PROFILUL METABOLIC SI APRECIERA LUI PE SPECII
2.1. CONSIDERETII GENERALE.
2.2. CÂND SI CUM SE EXECUTA PROFILUL METABOLIC
- MODUL DE ANALIZARE A PROFILULUI METABOLIC
-SITUATIILE ZOOVETERINARE ÎN CARE SE EFECTUEAZA PROFILUL METABOLIC.
2.3. PROFILUL METABOLIC SI APRECIEREA LUI LA PORCINE.
-STABILIREA SETULUI DE ANALIZE
-MOMENTUL OPTIM PENTRU EFECTUAREA PRODFILULUI
METABOLIC
-PROFILUL HEMATOLOGIC
-PROFILUL PROTEIC
-PROFILUL ENERGETIC
-PROFILUL MINERAL
-PROFILUL VITAMINIC
-PROFILUL ACIDOBAZIC
-PROFILUL ENZIMATIC
-PROFILUL HEPATIC
-PROFILUL GASTRIC
-PROFILUL URINAR
2.4. PROFILUL METABOLIC SI APRECIEREA LUI LA OVINE.
2.5.PROFILUL METABOLIC SI APRECIEREA LUI LA PORCINE.
2.6. PROFILUL METABOLIC SI APRECIEREA LUL LA PASARI.

Observatii privind Influenta Prelucrarii Finale asupra Calitatii Carcaselor de Pasare

PARTEA I DATE BIBLIOGRAFICE PRIVIND INFLUENŢA PRELUCRĂRII FINALE ASUPRA CALITĂŢII CARCASELOR DE PASĂRE 4
INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I - CARNEA DE PASĂRE 7
1.1 Importanţa consumului de carne de pasăre în alimentaţia omului 7
1.2 Tendinţe actuale în ceea ce priveşte consumul de carne de pasăre în Romania şi lume 8
1.3 Structura şi compoziţia chimică a cărnii de pasăre 10
1.4 Valoarea nutritivă a cărnii 13
CAPITOLUL II - TEHNOLOGIA GENERALĂ DE PRELUCRARE A CĂRNII DE PASĂRE 15
2.1 Modalităţi de prelucrare a pasărilor în abator 15
2.2 Prelucrarea finală a păsărilor în abator 17
CAPITOLUL III – MICROFLORA CĂRNII DE PASĂRE 23
3.1 Contaminarea carcaselor de pasăre în timpul prelucrării în abator 24
3.1.1 Microorganisme patogene 24
3.1.2 Microorganisme de poluare 27
3.2 Modalităţi de diminuare a contaminări cu micoorganisme a carcaselor de pasăre în abatoare 29
PARTEA A II-A CERCETĂRI PROPRII 37
CAPITOLUL IV – DATE MONOGRAFICE PRIVIND ABATORUL ÎN CARE S-A EFECTUAT STUDIUL 38
4.1 Scurt istoric al societăţii 38
4.2 Prezentarea generală a capacităţilor de producţie şi a stării tehnice 38
4.3 Organizarea activităţii în cadrul abatorului luat în studiu 39
4.3.1 Instalaţii şi dotări din cadrul abatorului 42
CAPITOLUL V – DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC ÎN CADRUL ABATORULUI 45
5.1 Prelucrarea iniţială a păsărilor 45
5.2 Prelucrarea finală a păsărilor 50
CAPITOLUL VI - OBSERVAŢII PRIVIND INFLUENŢA PRELUCRĂRII FINALE ASUPRA CARCASELOR DE PASĂRE 56
6.1 Material şi metodă de lucru 56
6.2 Rezultate şi discuţii 58
6.2.1 Rezultate şi discuţii privind identificarea defectelor carcaselor de pasăre datorită prelucrării finale 63
6.3 Concluzii 64
CAPITOLUL VII – CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 66
BIBLIOGRAFIE 68

Afectiuni Ovariene si Influenta Acestora asupra Parametrilor de Reproductie la Vaci

Introducere
Capitolul I Morfofiziologia aparatului genital la vacă
1.1 Morfologia aparatului genital
1.2 Fiziologia genitală la vacă
Capitolul II Reglarea neuroendocrină a funcţiei de reproducţie
Capitolul III Afecţiuni ovariene la vaci şi etiologia acestora
3.1 Hipotrofia ovariană
3.2 Chiştii ovarieni
3.3Corpul luteal persistent.
3.4 Inflamaţiile ovarelor
CERCETĂRI PROPRII
Capitolul IV Date monografice privind Ferma Dancu
Capitolul V Materiale şi metode de lucru
Capitolul VI Observaţii privind incidenţa afecţiunilor ovariene
6.1 Dinamica anuală a incidenţei afecţiunilor ovariene
6.2 Dinamica lunară a incidenţei afecţiunilor ovariene
6.3 Incidenţa ovariopatiilor în raport cu numărul lactaţiei
6.4 Incidenţa ovariopatiilor în raport cu producţia de lapte
Capitolul VII Observaţii privind incidenţa, diagnosticul şi terapia
hipotrofiei ovariene
Capitolul VIII Observaţii privind incidenţa, diagnosticul şi terapia
chiştilor ovarieni
Capitolul IX Observaţii privind incidenţa, diagnosticul şi terapia corpului
luteal persistent
Capitolul X Observaţii asupra indicilor de reproducţie la vaci
Concluzii
Bibliografie

Controlul sanitar veterinar al peştelui

Introducere 1
Cap I - Consumul de peşte - beneficii şi riscuri asociate acestuia 4
1.1 Beneficiile - considerente nutriţionale 5
1.2. Riscuri - considerente toxicologice 6
1.2.1 Mercurul 7
1.2.2 Dioxina şi compuşii dioxină-like 9
Cap II - Peştii- clasificare şi caracteristici anatomice 11
2.1. Clasificare 11
2.2. Caracteristici anatomice 12
Cap. III - Compoziţia chimică a cărnii de peşte 15
3.1 Principalii constituenţi 15
3.2 Apa 18
3.3 Lipidele 19
3.4 Proteinele 21
3.5 Substanţele extractive azotate 23
3.6 Vitaminele si mineralele 24
CAPITOLUL IV - Asomarea peştilor 26
4.1. Durerea, frica şi sensibilitatea la peşti 26
4.2. Modalităţi de a recunoaşte dacă peştele este conştient, inconştient sau mort
27
4.3. Metode de asomare/ucidere 28
4.3.1 Metode de asomare-ucidere 29
4.3.2 Metode de ucidere fără asomare 31
Cap. V - Aprecierea siguranţei produselor din peste-H.A.C.C.P. 34
5.1.Definiţii si termeni 35
5.2. Elaborarea planului HACCP şi implementarea 37
5.2.1. Programe preliminare 37
5.2.2. Implementarea propriu-zisă 40
CERCETĂRI PERSONALE
Scopul si obiectivele lucrării 43
Cap. VI - Prezentarea cherhanalei din care s-a efectuat recoltarea probelor 44
Cap. VII - Metode si materiale utilizate in controlul sanitar veterinar al peştelui 46
7.1. Recoltarea probelor 46
7. 2. Examenul organoleptic 47
7.3. Pregătirea probelor pentru examenul fizico-chimic 54
7.4. Examenul fizico-chimic al peştelui 54
7.4.1. Determinarea pH-ului 54
7.4.2. Determinarea amoniacului in stare libera (NH3) 55
7.4.3. Determinarea azotului uşor hidrolizabil 56
7.4.4. Determinarea hidrogenului sulfurat (H2S) in stare libera 58
7.5. Examenul microbiologic 58
Cap. VIII - Rezultatele obţinute la recepţia peştelui 60
8.1. Rezultatele obţinute la primirea peştelui în urma examenului organoleptic 60
8.2. Rezultatele obţinute la primirea peştelui în urma examenului fizico-chimic 61
8.3. Rezultatele obţinute la primirea peştelui în urma examenului microbiologic 64
Cap. IX - Rezultate obţinute la livrarea peştelui 66
9.1. Rezultatele obţinute la livrarea peştelui, în urma examenului organoleptic 66
9.2. Rezultatele obţinute la livrarea peştelui, în urma examenului fizico-chimic 67
9.3. Rezultatele obţinute la livrarea peştelui, în urma examenului microbiologic 68
Cap. X - Concluzii si recomandări 71
10.1. Concluzii 71
10.2 Recomandări generale si discuţii 73
Bibliografie 75

Analiza Eficientei Activitatii Societatii

CAPITOLUL 1
INTRODUCERE 1

CAPITOLUL 2
ANALIZA – DIAGNOSTIC A S.C. TEXTILA DACIA S.A 5
2.1. PREZENTAREA SOCIETATII 5
2.2. DIAGNOSTIC FINANCIAR 11
2.3. DIAGNOSTIC JURIDIC 22
2.4. DIAGNOSTIC COMERCIAL 22
2.5. DIAGNOSTIC INDUSTRIAL 24
2.6. DAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE 25

CAPITOLUL 3
DEA – PREZENTARE GENERALA 27

CAPITOLUL 4
APLICAREA METODEI DEA PENTRU ANALIZA
EFICIENTEI S.C. TEXTILA DACIA S.A. 43

CAPITOLUL 5
CONCLUZII 54

ANEXE 57

BIBLIOGRAFIE 86

Analiza si Clasificarea Tarilor UE pe Baza Indicatorilor Sperantei Medii de Viata si a Nivelului Sanatatii

I. Introducere: - descrierea datelor alese si a indicatorilor folositi
II.Tehnica Analizei in Componente Principale
1. Standardizarea datelor
2. Matricea corelatiilor
3. Valori proprii atasati matricei de corelatie + graficul valorilor proprii
4. Primii 3 factori principali
5. Corelatia dintre factorii principlai si matricea standardizata
6. Reprezentarea grafica a factorilor principali
7. Componentele principale ale celor 3 factori principali
8. Interpretare
III.Tehnica Cluster
1. Principiul Tehnicii Cluster
2. Metode de clasificare a tarilor in clase omogene
a. Gruparea dupa proiectia pe axele principale
b. Matricea de proximitate
c. Metode de agregare
i. Metoda Single Linkage (vecinii cei mai apropiati)
ii. Metoda Complete Linkage (vecinii cei mai indepartati)
iii. Metoda Average Linkage (Inlantuirea prin medii)
3. Interpretarea dendogramelor
IV. Bibliografie

Studii si Cercetari Privind Posibilitatile Utilizarii unui Procedeu Performant de Prelucrare

CUPRINS
CAPITOLUL 1 Pagina
STADIUL ACTUAL AL DEPOZITARII SI VALORIFICARII
DESEURILOR URBANE IN TARA SI STRAINATATE 4
CAPITOLUL 2
CERCETAREA DIN PUNCT DE VEDERE CALITATIV SI CANTITATIV
AL DESEURILOR DIN MUNICIPIUL GALATI - GESTIONAREA 15
SI MONITORIZAREA LOR
CAPITOLUL 3
TEHNOLOGII DE VALORIFICARE SI RECICLARE A 28
DESEURILOR
CAPITOLUL 4
CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA UNUI PROCEDEU 42
PERFORMANT DE RECICLARE A DESEURILOR DIN
MUNICIPIUL GALATI
CAPITOLUL 5
OPTIMIZAREA PROCESULUI DE PRELUCRARE SI 60
VALORIFICARE A DESEURILOR URBANE
CAPITOLUL 6
NORME DE TEHNICA A SECURITATII MUNCII 70
CAPITOLUL 7
STUDIUL IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURATOR 74
BIBLIOGRAFIE 77

Atitudini, Opinii si Comportamente ale Locuitorilor Municipiului Brasov Privind Modul in Care Acestia isi Petrec Timpul Liber

CAP.1 Proiectarea si redactarea chestionarului având în vedere tema generala de cercetare
1.1 formularea ipotezelor generale si a ipotezelor statice
1.2 stabilirea obiectivelor cercetarii
1.3 prezentarea chestionarului în forma lui finala (40 de întrebari, inclusiv variabilele de caracterizare)
CAP.2 Consideratii metodologice privind esantionarea
2.1 populatia cercetata si marimea acesteia
2.2 stabilirea marimii esantionului
2.3 descrierea succinta a unitatii de observare, de esantionare si de analiza
2.4 alegerea metodei de esantionare si prezentarea planului de esantionare
2.5 asigurarea reprezentativitatii esantionului; validarea esantionului în raport cu principalele caracteristici ale populatiei cercetate
CAP.3 Analiza si interpretarea datelor primare si secundare
3.1 statisctica întrebarilor relevante (10 întrebari)
3.1.1 rezultatele masurarii cu scala respectiva
3.1.2 rezultatele masurarii pentru doua întrebari relevante în raport cu caracteristicile subiectilor
3.2 estimarea parametrilor populatiei pentru 2 variabile importante ale cercetarii (estimarea punctuala si prin intervale de încredere)
3.3 grafice pentru statistica celor mai importante variabile (5 variabile)
3.4 testarea ipotezelor statistice ale cercetarii cu diferite metode (pentru medii si pentru procente câte doua testari pentru fiecare)
3.5 testarea diferentelor dintre medii si a diferentelor dintre procente (câte doua testari pentru fiecare)
3.6 analiza legaturii dintre doua variabile ( 2 seturi de variabile relevante)
3.6.1 doua tabele de contingenta comentate
3.6.2 trei teste c2
3.6.3 doua teste Kolmogorow-Smirnov
3.6.4 o analiza a variantei (ANOVA). Atentie: în chestionar trebuie sa existe o variabila metrica si una nominala între care sa existe relatia cauza-efect
3.7 analiza asocierii dintre variabile
3.7.1 câte o determinare a coeficientilor de asociere si a coeficientilor de asociere si a coeficientilor de corelatie
3.8 analiza multivariabila; în raport cu datele primare obtinute se va folosi cel putin o metoda de analiza multivariabila

Mortalitate

MORTALITATEA- elemente de analiza a fenomenului 3
Notiuni generale 4
Principii fundamentale în demografie: 5
Surse de date 6
Diagrama Lexis 7
Analiza mortalitatii în perspectiva longitudinala (analiza pe generatii) 13
Analiza mortalitatii în perspectiva transversala 20
Metode de standardizare a mortalitatii populatiei 23
Mortalitatea specifica pe sexe si vârste 29
Mortalitatea pe medii, în profil teritorial si pe categorii socio-economice. 30
Sezonalitatea mortalitatii populatiei. 31
Mortalitatea pe cauze de deces. 31
Mortalitatea infantila 32
Analiza evolutiei ratei brute de mortalitate în perioada 1960-2004 (decese la 1000 de locuitori) 35
Mortalitatea pe cauze de deces pe cele doua sexe în România între 1993-2003. 41
Analiza comparativa a mortalitatii infantile pe continente (la 1000 nascuti vii) 42
Analiza mortalitatii pe medii între anii 1990-2004 44
Durata medie a vietii pe regiuni 44
Analiza mortalitatii infantile în 2005 pe regiuni ale României 44
- Pentru mediul urban 44
- Pentru mediul rural 47
Bibliografie 49

Sociologia Educatiei

INTRODUCERE
PROFESORI SI TIPURI DE CONTROL LA CLASA
ELEVII, DEVIANTA SCOLARA SI ABSENTEISMUL
CAUZELE ABSENTEISMULUI
METODOLOGIA
REZULTATELE CERCETARII
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE 

Imaginea Marcii Jacobs pe Piata Cafelei in Randul Studentilor din Iasi

1. Istoria Cafelei
2. Tipuri de cafea
3. Studiu de piata al cafelei ISRA
4. Producatori si distribuitori
5. Campanii publicitare
6. Caracteristicile principalelor sortimente de cafea Jacobs
7. Analiza in SPSS
8. Concluzii
Webografie 

Migratia

Introducere
Capitolul I ANALIZA DE REGRESIE
Capitolul II IPOTEZELE MODELULUI DE REGRESIE
Concluzii
Bibliografie 

Software Statistic

1. INTRODUCERE 3
DESPRE MIGRATIE 3
OBIECTIVE 4
2. CONSTRUIREA BAZEI DE DATE 5
3.1. DEPISTAREA OUTLIER-ILOR 8
3.2. VERIFICAREA NORMALITATII DISTRIBUTIILOR 13
3.2.1. PROCEDEUL HISTOGRAMEI 14
3.2.2. POCEDEUL Q-Q PLOT 17
3.2.3. PROCEDEUL P-P-PLOT 19
3.2.4. TESTUL KOLMOGOROV-SMIRNOV-LILLIEFORS (K-S-L) 20
4 . ANALIZA STATISTICA UNIVARIATA A DATELOR 21
4.1. DESCRIEREA STATISTICA A VARIABILELOR NOMINALE 22
4.2. DESCRIEREA STATISTICA A VARIABILELOR NUMERICE 24
5. ANALIZA STATISTICA BIVARIATA A DATELOR 27
5.1. ANALIZA STATISTICA A GRADULUI DE ASOCIERE INTRE DOUA VARIABILE 27
5.2. ANALIZA DE REGRESIE 28
DEMERSUL ANALIZEI DE REGRESIE 29
MODELUL DE REGRESIE LINIARA SIMPLA 29
5.3. ANALIZA DE CORELATIE 35
ANALIZA DISPERSONALA ANOVA 37
6. ESTIMAREA SI TESTAREA STATISTICA 39
6.1. ESTIMAREA PARAMETRILOR PRIN INTERVAL DE ÎNCREDERE 39
6.1.1. ESTIMAREA PRIN INTERVAL DE ÎNCREDERE A UNEI MEDII 39
6.1.2. ESTIMAREA PRIN INTERVAL DE ÎNCREDERE A UNEI PROPORTII 41
6.2. TESTAREA STATISTICA 43
6.2.1. Testarea unei medii 43
6.2.2. TESTAREA DIFERENTEI DINTRE DOUA MEDII SI DOUA PROPORTII 44
6.2.3TESTAREA UNEI DIFERENTEI DINTRE DOUA PROPORTII 46
BIBLIOGRAFIE 48

Studiu de Fezabilitate - Gradinita Piticul Fericit

Cap. I. Descrierea generala a afacerii 4
1.1. Descrierea afacerii în care se doreste sa se intre 4
1.2. Descrierea generala a serviciilor care se vor vinde 5
a. Utilizari eventuale ale produsului 7
b. Motive pentru care vor cumpara clientii serviciul 7
c. Parerile unor consumatori despre serviciul propus 8
Cap. II. Descrierea detaliata a serviciilor (fezabilitatea serviciului) 9
2.1. Stadiul de elaborare ( idee, prototip, licenta sau comercializare ) 9
2.2. Fotografii si specificatii aferente 10
2.3. Puncte tari si slabe 11
a. Puncte tari (patente sau secrete comerciale, caracteristici de proiectare distincte sau alte avantaje competitive) 11
b. Puncte slabe 12
Cap. III. Evaluarea preliminara a pietei (fezabilitatea de marketing) 13
3.1. Marimea si tendintele 13
a. Potentialul total al pietei 13
b. Volumul de vânzari trecute si prezente 14
c. Estimarea vânzarilor viitoare în unitati fizice si valorice 14
3.2. Determinarea cotei de piata 14
3.3. Evaluarea concurentei 14
a. Identificarea tuturor competitorilor directi si indirecti (nume, adresa, parte de piata, potential de crestere, politica de marketing, puncte tari si puncte slabe) 14
b. Modalitati prin care se pot depasi avantajele competitive ale concurentilor 15
3.4. Tactici de marketing 16
a. Metode si tehnici folosite pentru a vinde si distribui serviciul 16
b. Efortul promotional necesar pentru sustinerea metodei de vânzari alesa 16
c. Serviciile oferite si garantiile post-vânzare 17
Cap. IV. Evaluarea procesului de productie (fezabilitatea tehnica) 19
4.1. Modalitati de prestare a serviciilor 19
4.2. Cantitati de materiale necesare si furnizari 20
4.3. Timpul necesar si structura calificarii personalului 21
4.4. Echipamente necesare 22
4.5. Spatiile de productie necesare 23
Cap. V. Evaluarea factorului uman (fezabilitatea factorului uman) 24
5.1. Fondatorii firmei, pregatirea si experienta lor 24
5.2. Situatia principalelor calificari necesare 24
5.3. Cerintele manageriale necesare si responsabilitatile manageriale 26
5.4. Relatiile organizationale si potentialul de dezvoltare organizationala 27
Cap. VI. Evaluarea financiara (fezabilitatea financiara) 28
6.1. Estimarea marimii fondurilor necesare 28
6.2. Compararea cu alternativa cumpararii unei afaceri 30
6.3. Estimarea surselor posibile de finantare 30
Cap. VII. Riscuri si probleme majore 31
7.1. Piata foarte mica, pe care nu se poate supravietui, deti produsul este unic 31
7.2. Incapacitatea de a produce la un pret competitiv 32
7.3. Imposibilitatea de a introduce si alt produs pe lânga cel existent 32
7.4. Imposibilitatea realizarii unei cresteri rapide 32
ANEXA 1. Organigrama

Analiza Actiunilor SNP Petrom

1. Descrierea firmei emitente a actiunii SNP
2. Descrierea bazei de date
3. Analiza descriptiva a ratei de rentabilitate a actiunii SNP
4. Evaluarea stationaritatii ratei de rentabilitate a actiunii SNP si a portofoliului indicelui BET
5. Evaluarea autocorelarii ratelor de rentabilitate ale actiunii SNP
6. Evaluarea dependentei ratelor de rentabilitate ale actiunii SNP
7. Determinarea riscului total al actiunii SNP

Analiza Discriminanta

1. Ce este si la ce se foloseste analiza discriminantului?
Definire
Conditii
Clasificare
Relatia analizei discriminantului cu regresia si ANOVA
Modelul de analiza a discriminantului
Statistici asociate cu analiza discriminantului
Presupunerile (conditiile)si datele
2. Conducerea analizei discriminantului
3. Prezentarea bazei de date
4. Exemplul 1
5. Exemplul 2 Un model cu patru grupe 

Studiu Statistic Privind Influenta Gradului Investitiilor Straine Directe

1. Consideratii generale
2. Continut
3. Concluzii
4. Anexe
I. Consideratii generale
1. Scop
2. Cadru, context - descriere
3. Populatie
4. Timp
5. Spatiu
6. Culegerea datelor
7. Caracteristici
II. Continut
1. Inregistrare
2. Grupare
3. Analiza grafica
4. Ajustare
5. Analiza indicatorilor
6. Analiza regresiilor si corelatiilor bidimensionale
7. Determinarea reprezentativitatii esantioanelor.Intervale de incredere
8. Estimarea parametrilor: categoria estimatorilor
9. Verificarea ipotezelor statistice
III. Racordarea comparativ-analitica la variabile similare
IV. Concluzii

Regresia Liniara si Calcularea Curbei

Obiective.3
I. REGRESIA LINIARA .4
Exemplul 1 : Regresia liniara simpla .7
Exemplul 2 : Regresia liniara multipla.18
Exemplul 3 : Variabila de selectie : metoda Backward.28
Exemplul 4 : Metoda de selectie Stepwise.34
II. CURBA DE ESTIMARE .38
III. BIBLIOGRAFIE.44

Output Viewer SPSS

Cuprins
Obiective
Fereastra Output
Draft Viewer
Tabelele pivot 

Ancheta Statistica privind Opiniile Tinerilor Suceveni cu Privire la Plecarea Oamenilor la Munca in Strainatate

1. IDENTIFICAREA PROBLEMEI DECIZIONALE
2. OBIECTIVELE CERCETARII
3. STABILIREA COLECTIVITATII CERCETARII
4. ALEGEREA TEHNICII DE CERCETARE
5. ALEGEREA ESANTIONULUI
6. PROBLEME DE ORGANIZARE A ANCHETEI
7. CENTRALIZAREA DATELOR CHESTIONARULUI
8. INTERPRETAREA DATELOR
9. TABELE DE CORELATIE SI INTERPRETAREA LOR
ANEXA 1

Analiza Cantitativa a Evolutiei Principalelor Riscuri Bancare

CAPITOLUL I. Elemente generale legate de sistemului bancar Pag
1.1. Componentele sistemului bancar si funcţiile sale 6
1.2. Tipologia bǎncilor şi a altor instituţii bancare 7
1.3. Relaţiile instituţiilor de credit cu Banca Centrală 12
1.4. Operaţii bancare 13
CAPITOLUL II. Coordonate de bază privind managementul bancar
2.1. Indicatorii de performanţa bancară 21
2.2 Definirea riscurilor bancare 27
2.3. Clasificarea riscurilor bancare 30
2.4. Evoluţii şi tendinţe privind riscurile bancare 35
2.4.1. Evoluţia ratei dobânzii ,componentǎ a ricului de piaţǎ 37
2.4.2.Dinamica inflaţiei in România 41
CAPITOLUL.III. Factorii determinanţi ai creditului acordat populaţiei.
Model econometric
3.1. Specificarea si definirea modelului multifactorial 43
3.2. Identificarea modelului multifactorial 44
3.3. Estimarea parametrilor modelului multifactorial 45
3.3.1. Ipoteze pentru estimarea parametrilor 45
3.4. Analiza legǎturii dintre variabila endogenǎ şi cele exogene 47
CAP.IV. Realizarea previziunilor folosind modelul ARIMA 59
CONCLUZII 64
BIBLIOGRAFIE 69

Statistica Matematica

1. Consideratii generale
2. Continut
3. Anexe
I. Consideratii generale
1. Scop
2. Cadru, context - descriere
3. Populatie
4. Timp
5. Spatiu
6. Culegerea datelor
7. Caracteristici
II. Continut
1. Inregistrare
2. Grupare
3. Analiza grafica
4. Ajustare
5. Analiza indicatorilor
6. Analiza regresiilor si corelatiilor bidimensionale
7. Determinarea reprezentativitatii esantioanelor.Intervale de incredere
8. Estimarea parametrilor: categoria estimatorilor
9. Verificarea ipotezelor statistice
III. Racordarea comparativ-analitica la variabile similare
IV. Concluzii

The European Union

I. The purpose of the statistical research
II. The statistical population (The research universe)
III. Steps in conducting the research
IV. Objectives of the research paper
V. Similar research papers
VI. Analyzing the collected data
VII. Conclusions
VIII. References
IX.. Annexes 

Creditul - Factor de Relansare Economica Rurala

IDENTIFICAREA PROBLEMEI DECIZIONAL
SCOPUL CERCETARII
STABILIREA OBIECTIVELOR, IPOTEZELOR SI VARIABILELOR CERCETARII
DEFINIREA COLECTIVITATII CERCETATE,A UNITATII DE CERCETARE, SI A UNITATII DE SONDAJ
STABILIREA METODEI DE RECOLTARE A INFORMATIILOR
STABILIREA COORDONATELOR SPATIALE, TEMPORALE SI MODALE ALE CECETARII
STABILIREA MARIMII ESANTIONULUI SI A METODEI DE ESANTIONARE
CHESTIONARUL
PREZENTAREA REZULTATELOR
PRELUCRAREA,ANALIZA SI INTERPRETAREA DATELOR

Statistica Ocrotirii Sanatatii, Analiza Situatiei

Introducere 3
CAPITOLUL I: Statistica ocrotirii sănătăţii aspecte teoretice 5
1.1 Conceptul de sănătate şi factorii ei determinanţi 5
1.2 Obiectul şi sarcinile statisticii ocrotirii sănătăţii ca componentă a statisticii sociale 17
1.3 Metode şi tehnici statistice utilizate la aprecierea stării sănătăţii 20
CAPITOLUL II: Sistemul informaţional şi sistemul de indicatori ai statisticii ocrotirii sănătăţii 23
2.1 Sistemul informaţional al statisticii ocrotirii sănătăţii în R. Moldova 23
2.2 Sistemul de indicatori ai statisticii ocrotirii sănătăţii 30
CAPITOLUL III: Analiza situaţiei în sistemul ocrotirii sănătăţii prin prisma statisticii oficiale 41
3.1 Analiza accesibilităţii populaţiei la serviciile de asistenţă medicală 41
3.2 Analiza indicatorilor bilanţului vital al populaţiei în Republica Moldova 51
3.3 Analiza stării sănătăţii populaţiei R. Moldova 56
Concluzii 61
Bibliografie 63

Studiu Socio-Statistic Privind Turismul in Judetul Suceava

1 DEFINIREA TEMEI DE CERCETARE
2 STABILIREA POPULAŢIEI CERCETATE SI A TERITORIULUI ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ ANCHETA
3 ALEGEREA TIPULUI DE CERCETARE
4 PREZENTAREA IPOTEZELOR ŞI A OBIECTIVELOR CERCETĂRII ŞI A PERIOADEI ÎN CARE STUDIUL SE VA EFECTUA
5 MĂRIMEA EŞANTIONULUI ŞI CARACTERISTICILE ACESTUIA
6 PREGĂTIREA CHESTIONARULUI ŞI A OPERATORILOR DE INTERVIU
7 REALIZAREA PREANCHETEI ŞI SELECŢIA OPERATORILOR DE INTERVIU
8 CULEGEREA DE DATE PRIN APLICAREA CHESTIONARULUI
9 PRELUCRAREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR
10 CONCLUZII
11 ANALIZA COMPARATIVĂ A FENOMENULUI TURISTIC CERCETAT ÎN ANUL 2008 FAŢĂ DE STUDIILE EFECTUATE ÎN ANII 2007 ŞI 2006
12 ANEXE :
Anexa 1 – chestionarul adresat turiştilor români
Anexa 2 - chestionarul adresat turiştilor străini ( varianta în limba engleză)
13. BIBLIOGRAFIE

Ancheta privind Opiniile Studentilor de la Universitatea Stefan Cel Mare, Suceava cu Privire la Serviciile de Cazare, Masa, Cabinet Medical si Biblioteca Oferite de Catre Aceasta

1. Definirea temei de cercetar 3
2. Stabilirea obiectivelor cercetării 3
3. Identificarea ipotezelor şi a variabilelor studiului 3
4. Definirea colectivităţii cercetate, a unităţii de cercetare şi a unităţii de sondaj 5
5. Stabilirea mărimii eşantionului şi a metodei de eşantionare 5
6. Organizarea modului de desfăşurare a activităţii pe teren. Stabilirea bugetului pe activităţi şi în funcţie de timp 6
7. Centralizarea rezultatelor chestionarului şi prelucrarea datelor 7
8. Interpretarea rezultatelor anchetei 90
9. Corelaţii posibile şi interpretarea acestora 103
10. Concluzii şi propuneri 105
11. Anexe 106
12. Bibliografie 108

Prognoza Vanzarilor Companiei Procter and Gamble

Capitolul 1. Introducere. Importanta cunoasterii în trecut a fenomenului
1.1 Scurtă descriere a companiei Procter&Gamble
1.2 Scurtă descriere a produselor acesteia
1.3 Scurtă descriere a mediul în compania îsi desfăsoară activitatea
Capitolul 2. Importanta prognozei vânzărilor P&G
2.1 Scop
2.2 Obiective
2.3 Ipoteze
Capitolul 3. Fundamente teoretice în privinta evolutiei vânzărilor
Capitolul 4. Descrierea metodei de lucru
Capitolul 5. Analiza statistică a fenomenului
5.1 Alegerea variabilelor
5.2 Construirea unei baze de date
5.3 Reprezentarea grafică a legăturilor dintre variabila dependentă si cele independente
5.4 Alegerea celui/celor mai bune modele
5.5 Estimarea coeficientilor de regresie
5.6 Estimarea abaterii - tip Ϭ a termenului rezidual εi
5.7 Analiza reziduurilor
5.8 Măsurarea intensitătii legăturii între variabila dependentă si variabilele independente: R si R2
5.9 Determinarea semnificativitătii legăturii între variabila dependentă si variabilele dependente
5.10 Determinarea semnificativitătii aportului marginal al fiecărei variabile independente (în plus fată de celelalte) în explicarea variabilei dependente
5.11 Selectia automată a variabilelor independente Xj „bune”
5.13 Determinarea intervalului de previziune cu 95% a valorii y
5.14 Determinarea intervalului de încredere cu 95% a E(Y)
5.15 Prognoza vânzărilor prin extrapolarea trendului
I. Prognoza prin extrapolarea variabilelor independente
II. Prognoza vânzărilor prin utilizarea modelelor pentru seriile de timp
Capitolul 6. Concluzii
Bibliografie
Anexe 

Studiu Statistic privind Atitudinea Studentilor Universitatii Stefan cel Mare, Suceava, Fata de Ziarul Studentesc

1.Definirea temei de cercetare
2.Stabilirea ipotezelor si a obiectivelor cercetarii
3.Stabilirea populatiei cercetate si a locului desfasurarii anchetei
4.Stabilirea tipului cercetarii si a esantionului anchetat
5. Centralizarea rezultatelor chestionarelor şi prelucrarea datelor
5.1.Construcţia chestionarului
5.2.Centralizarea rezultatelor chestionarelor
5.3.Prelucrarea datelor
6.Interpretarea rezultatelor anchetei
7.Concluzii si propuneri
Anexe
Bibliografie

Analiza Statistica a unei Distributii Univariate

CAP.I OBIECTIVUL PROIECTULUI
CAP.II SISTEMATIZAREA ŞI PREZENTAREA DATELOR STATISTICE
2.1 GRUPAREA PE INTERVALE DE VARIAŢIE
2.2 FRECVENŢA RELATIVĂ
2.3 FRECVENŢA CUMULATĂ
2.4 FRECVENŢA RELATIVĂ CUMULATĂ :
2.5 POLIGONUL ŞI CURBA FRECVENŢELOR. CURBA FRECVENŢELOR CUMULATE 6
CAP.III. DESCRIEREA STATISTICĂ A DISTIBUŢIEI STATISTICE
3.1 INDICATORI AI TENDINŢEI CENTRALE
3.1.1 Media aritmetica simplă
3.1.2 Modul: \
3.1.3 Mediana
3.1.4 Generalizarea medianei: Quantilele
3.1.5 Mediala
3.2 INDICATORI AI DISPERSIEI, ASIMETRIEI ŞI BOLTIRII
3.2.1 Indicatorii simpli ai dispersiei
3.2.1.1 Amplitudinea variaţiei
3.2.1.2 Abaterea individuală
3.2.2 Indicatori sintetici ai dispersiei
3.2.2.1 Abaterea medie liniară
3.2.2.2 Intervalul mediu de variaţie
3.2.2.3 Varianţa
3.2.2.4 Abaterea medie pătratică:
3.2.2.5 Coeficientul de variaţie
3.2.3 Indicatori ai dispersiei în sistemul medianei
3.2.3.1 Intervalul interquartilic
3.2.3.2 Semiinterquartila
3.2.3.3 Coeficientul de variaţie interquartilic
3.2.3.4 Intervalul interdecilic
3.2.3.5 Semiinterdecila
3.2.3.4 Coeficientul de variaţie interdecilic
3.2.4 Indicatori ai formei
3.2.4.1 Indicatori ai asimetriei
1.Asimetria in mărime absolută
2.Coeficientul Yule
3.Coeficientul empiric de asimetrie Pearson
4.Coeficientul de asimetrie Pearson
5.Coeficientul de asimetrie Fisher
3.2.4.2 Indicatori ai boltirii
1)Coeficientul de boltire Pearson
2)Coeficientul de boltire Fisher
CAP.IV ESTIMAREA ŞI TESTAREA MEDIEI
CAP.V CONCLUZII
Bibliografie:
ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3 

Studiu cu Privire la Validarea Modelelor Statistico-Matematice de Fundamentare a Deciziilor in Cadrul Misiunilor de Tragere si Indentificarea Corectiilor necesare Compatibilizarii cu Fenomenul Real

INTRODUCERE 6
CAPITOLUL 1 8
ELEMENTE DE PROBABILITĂŢI ŞI STATISTICĂ MATEMATICĂ 8
1.1. Elemente de teoria probabilităţilor 8
1.1.1. Definirea termenului de probabilitate 8
1.1.2. Scheme clasice de probabilitate 10
1.1.3. Legi de repartiţie 11
1.1.4. Variabile aleatoare 16
1.2. Elemente de statistică matematică 20
1.2.1. Categorii de indicatori şi interpretarea acestora 20
1.2.2. Corelaţie şi regresie 25
1.2.3. Verificarea ipotezelor statistice 27
1.2.4. Modele de analiză grafică 30
1.2.5. Gruparea şi clasificarea datelor statistice 31
1.2.6. Metode de estimare a parametrilor şi eficacitate a estimaţiilor – metoda celor mai mici pătrate 33
CAPITOLUL 2 36
MODELE UTILIZATE ÎN TEORIA TRAGERILOR 36
2.1 Parametrii utilizaţi în modelele de optimizare specifice teoriei tragerii 36
2.1.1 Forma traiectorie şi însemnătatea ei practică 36
2.1.2 Probabilitatea de lovire a obiectivelor 45
2.1.3 Fenomenul împrăştierii. Cauzele care produc împrăştierea proiectilelor 46
2.1.4 Modele de calcul ale probabilităţii de lovire 48
2.2 Modele de optimizare a tragerii asupra obiectivelor mobile 57
2.3 Modele de corectare a tragerii în condiţii speciale de presiune şi temperatură 59
2.3.1 Influenţa presiunii atmosferice asupra traiectoriei glonţului 59
2.3.2 Influenţa temperaturii asupra traiectoriei glonţului. 60
2.3.3 Recalcularea probabilităţii de lovire în condiţii speciale de presiune şi temperaturatură 60
2.4 Modele de optimizare a tragerii în pantă şi contrapantă 61
2.4.1 Recalcularea abaterilor probabile la tragerile în pantă 61
2.4.2 Recalcularea abaterilor probabile în contrapantă 63
2.5. Economia şi siguranţa tragerii 63
2.5.1 Consumul de muniţie 63
2.5.2 Aşteptarea matematică 64
CAPITOLUL 3 66
UTILIZAREA TEHNICII DE CALCUL ÎN OPTIMIZAREA INSTRUCŢIEI TRAGERII PRIN SIMULAREA MODELELOR STATISTICO-MATEMATICE. PRELUCRĂRI, COLECŢII ŞI VALIDĂRI 66
3.1 Aspecte ale utilizării tehnicii de calcul în domeniul militar 66
3.2 Programul de simulare la nivel tactic JCATS 67
3.3 Etapele procesului de simulare 67
3.4 Utilizarea tehnicii de calcul în calcularea elementelor traiectoriei 69
3.5 Simularea tragerii asupra obiectivelor mobile 74
3.6 Simulare pentru estimarea probabilităţii de lovire şi al consumului de muniţie la tragerea aspura unei ţinte aflată la orice distanţă şi în orice condiţii de presiune şi temperatură 79
CAPITOLUL 4 88
PROIECTAREA UNUI SIMULATOR PENTRU EFECTUAREA TRAGERILOR DE PREGĂTIRE ŞI ANTRENAMENT 88
4.1 Simulatorul tragere pe bază de laser 88
4.2 Proiectarea unui simulator pe bază de laser 92
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 97
BIBLIOGRAFIE 98
Anexe 100

Resursele Umane ale Romaniei in Perioada Premergatoare Integrarii in Uniunea Europeana

- INTRODUCERE
- CAPITOLUL 1. FORŢA DE MUNCǍ – CONTEXTUL TEORETIC AL NOŢIUNII MUNCǍ – FACTOR DE PRODUCŢIE ÎN GÂNDIRA ECONOMICǍ
1.1. Indicatorii numărului şi structurii forţei de muncă
1.2. Structura populaţiei active pe categorii socio-profesionale
1.3. Măsurarea gradului de neocupare a forţei de muncă
1.4. Indicatorii eficienţei utilizării forţei de muncă
- CAPITOLUL 2. STRUCTURA POPULAŢIEI - ANALIZA ŞI INTERPRETǍRI STATISTICE
2.1. Structura pe vârste a populaţiei
2.2. Structura etnică
2.3. Structura religioasă
2.4. Migraţia populaţiei
- CONCLUZI
- BIBLIOGAFIE 

Statistica Concursuri Promotionale

Introducere
Capitolul 1 Proiectarea şi redactarea chestionarului
1.1. Ipotezele generale
1.2. Ipotezele statistice ( toate variantele)
1.3. Obiectivele cercetării
1.4. Consideratii privinde elaborarea chestionarului
1.4.1 Tipul de intrebari utilizate
1.4.2 Ordinea de aranjare a intrebarilor
1.4.3 Tipuri de scale utilizate
1.4.4 Schema legaturilor dintre intrebari
1.4.5 Forma finala a chestionarului
Capitolul 2 Consideraţii metodologice privind eşantionarea
2.1. Populaţia cercetată şi mărimea acesteia
2.2. Stabilirea mărimii eşantionului
2.3. Alegerea unităţii de observare,de eşantionare şi de analiză
2.4. Alegerea metodei de eşantionare
2.5.Asigurarea reprezentativităţii eşantionului
2.5.1. Planificarea activitatii de teren
2.5.2. validarea eşantionului
Capitolul 3 Analiza şi interpretarea datelor primare şi secundare
3.1. Statistica fiecărei întrebări
3.2. Estimarea parametrilor populaţiei pentru cele mai importante variabile ale cercetării ( estimare punctuală şi prin intervale de încredere)
3.3. Grafice pentru statistica celor mai importante variabile
3.4. Testarea ipotezelor statistice ale cercetării cu diferite metode
3.5. Analiza legăturii dintre două variabile
3.6. Analiza asocierii dintre variabile
Concluzii, propuneri.

Eforturi si Efecte Macroeconomice ale Aderarii Romaniei la Uniunea Europeana

Capitolul 1
Poziţia României înainte de prima etapă a pregătirii integrării în structurile Uniunii Europene
1.1. Contextul general al extinderii Uniunii Europene
1.2 Conţinutul acquis-ului comunitar
Capitolul 2
Estimarea eforturilor şi efectelor macroeconomice în prima etapă a pregătirii integrării în structurile Uniunii Europene, 2000-2004
2.1. Descrierea ipotezelor alternative
2.2. Principalele rezultate ale simulărilor realizate pentru perioada 2000-2004
2.3. Principalii indicatori macroeconomici
2.4. Mutaţii structurale
Capitolul 3
Estimarea eforturilor şi efectelor macroeconomice în a doua etapa de post-aderare la structurile Uniunii Europene, 2005-2015
3.1. Descrierea ipotezelor scenariilor alternative
3.2. Rezultatele estimarilor pentru perioada 2005-2015
3.3. Mutaţii structurale
3.4. Convergenţa reala
Bibliografie

Analiza Conjoint

- Introducere
- Analiza conjoint pentru proiectarea produselor
ºProiectarea unui studiu conjoint
ºFolosirea datelor colectate într-o analiză conjoint pentru simularea pieţei
º Transformarea preferintelor in alegeri
− Regula utilitatii maxime
− Regula cotei de utilitate
− Regula de distributie a alegerii
− Regula Alpha
- Consideraţii suplimentare
º Segmentarea clienţilor, pe baza preferinţelor lor
º Alegerea pe baza analizei conjoint
- Studiu

Analiza Statistica a unei Firme

0 TEMA PROIECTULUI
1 EXTRAGEREA EŞANTIONULUI
1.1 Gruparea datelor înregistrate
1.1.1 Gruparea pe intervale de variaţie egale
1.1.2 Gruparea pe intervale de variaţie neegale
2 CALCULUL MĂRIMILOR RELATIVE DE STRUCTURĂ
3 CARACTERIZAREA STATISTICĂ A REPARTIŢIILOR OBŢINUTE
3.1 Repartiţia vânzătorilor după vârstă
3.2 Repartiţia vânzătorilor după zilele lucrate
3.3 Repartiţia vânzătorilor după orele lucrate
3.4 Repartiţia vânzătorilor după valoarea desfacerii (lei)
3.5 Repartiţia vânzătorilor după salariu net (lei)
4 APLICAREA REGULII DE ADUNARE A DISPERSIILOR ŞI VERIFICAREA GRADULUI DE SEMNIFICAŢIE A FACTORULUI DE GRUPARE
5 ESTIMAREA LIMITELOR PENTRU MEDIA COLECTIVITĂŢII TOTALE ŞI PENTRU NIVELUL TOTALIZAT AL CARACTERISTICII
5.1 Estimări pentru repartiţia vânzătorilor după valoarea desfacerilor
5.2 Estimări pentru repartiţia vânzătorilor după salariul net lunar
6 ANALIZA CORELAŢIEI DINTRE VALOAREA DESFACERII ŞI SALARIU
6.1 Corelaţia liniară simplă (date negrupate)
6.2 Metoda coeficientului de corelaţie
7 BIBLIOGRAFIE 

Ancheta Statistica privind Gradul si Modalitatile de Utilizare a Internetului in Localitatile din Judetul Suceava

1. DEFINIREA TEMEI DE ERCETARE
2. CONSIDERATII METODOLOGICE
2.1. STABILIREA OBIECTIVELOR CERCETARII
2.2. IDENTIFICAREA IPOTEZELOR SI A VARIABILELOR STUDIULUI
2.3. DEFINIREA COLECTIVITATII CERCETATE, A UNITATII DE CERCETARE SI UNITATII DE SONDAJ 5
2.4. STABILIREA MARIMII COLECTIVITATII DE SELECTIE SI METODEI DE ESANTIONARE
2.5. CONSTRUCTIA CHESTIONARULUI
3. CHESTIONAR
4. ORGANIZAREA MODULUI DE DESFASURARE A ACTIVITATII PE TEREN
4.1. STABILIREA BUGETULUI IN FUNCTIE DE TIMP SI ACTIVITATI
5. VARIANTE DE PREZENTARE A DATELOR SI INTERPRETAREA LOR
5.1. GRAFICE
5.2. TABELE DE FRECVENTA
5.3. TABELE DE CORELATII
6. CONCLUZII
7. FISA DE SARCINI 
8. DISCUTII
9. BIBLIOGRAFIE 

Proiect SPSS

CAPITOLUL I 2
Introducere 2
1.1.Definirea problemei 2
1.2.Obiectivul proiectului 2
CAPITOLUL II 2
Construirea bazei de date 2
2.1.Alegerea variabilelor analizate 2
2.2.Definirea variabilelor şi introducerea datelor în SPSS 3
CAPITOLUL III 5
Verificarea bazei de date 5
3.1.Depistarea outlierilor 5
3.2.Verificarea normalităţii distribuţiilor 8
CAPITOLUL IV 11
Analiza statistică univariată a datelor 11
4.1. Descrierea statistică a variabilelor nominale 11
4.2 Descrierea statistică a variabilelor numerice 14
CAPITOLUL V 17
Analiza statistică bivariată a datelor 17
5.1 Analiza statistică a gradului de asociere între două variabile 17
5.2 Analiza de regresie şi corelaţie 19
CAPITOLUL VI 28
Estimarea şi testarea statistică 28
6.1 Estimarea parametrilor prin interval de încredere 28
6.1.1 Estimarea prin interval de încredere a unei medii şi a unei proporţii 28
6.2 Testarea statistică 34
6.2.1 Testarea unei medii şi a unei proporţii 34
6.2.2 Testarea diferenţei dintre două medii şi două proporţii 38
CONCLUZII 42
BIBLIOGRAFIE 43
Anexa 1 44

Studiul Statistic cu Referire la Gradul si Modalitatile de Utilizare a Internetului de Catre Locuitorii Orasului Suceava

INTRODUCERE
FISA DE SARCINI
BUGET DE TIMP SI CHELTUIELI
STABILIREA METODELOR DE CULEGERE A INFORMATIILOR
STABILIREA COORDONATELOR SPATIALE, TEMPORALE SI MODALE ALE CERCETARII
STABILIREA OBIECTIVELOR, IPOTEZELOR SI VARIABILELOR CERCETARII
ALEGEREA ESANTIONULUI
MODUL DE PRELUCRARE AL INFORMATIILOR
PRELUCRAREA, ANALIZA SI INTERPRETAREA DATELOR
CONCLUZII
CHESTIONAR
BIBLIOGRAFIE 

Subsistemul Informatic privind Proiectarea si Elaborarea Complexului Program in Domeniul Constructiilor

Introducere 3
1.Analiza sistemului informaţional existent 5
1.1Caracteristica unităţii sociale economice 5
1.2 Esenţa economico – organizatorică şi conţinutul problemei 16
1.3 Analiza resurselor informaţionale 18
1.4 Tehnologia prelucrării informaţiei în sistemul informaţional existent 22
1.5 Justificarea necesitaţii şi oportunităţii realizării subsistemului
informatic 24
2. Proiectarea de ansamblu a subsistemului informatic 26
2.1 Obiectivele subsistemului informatic proiectat 26
2.2 Definirea ieşirilor 28
2.3 Determinarea intrărilor 31
2.4 Sistemul de clasificare şi codificare utilizat 32
2.5Estimarea necesarului de resurse hard si soft 36
3. Proiectarea de detaliu 37
3.1 Obiectivele proiectării de detaliu 37
3.2 Caracteristica ieşirilor 38
3.3 Caracteristica intrărilor 43
3.4 Proiectarea bazelor de date 47
3.5 Realizarea programelor 50
3.6 Procesul tehnologic de prelucrare 51
3.7 Specificaţii proceduri manuale 53
4. Eficienta economica a subsistemului informatic proiectat 59
4.1 Metodologia de evaluare a eficienţei 59
4.2 Aprecierea eficacităţii sistemului 61
C O N C L U Z I I 64
B I B L I O G R A F I E 65
ANEXE 66

Proiect Statistica - TPSS

1. OBIECTIVUL ANCHETEI
1. 1 Modul de anchetă şi descrierea anchetei
1. 2 Paşii parcurşi în realizarea anchetei
2. PRINCIPIILE REALIZĂRII CHESTIONARULUI
2. 1 Construirea instrumentului de anchetă
2. 2 Analiza chestionarului
2. 3 Pretestarea chestionarului
2. 4 Administrarea chestionarului
3. CENTRALIZAREA DATELOR
3.1 Codificarea datelor
4. PRELUCRAREA DATELOR ÎN SPSS
4. 1 Frecvenţe şi medii
4. 2 Testarea şi estimarea valorilor parametrilor
5. RAPORTUL ANCHETEI
6. CONCLUZII ŞI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Analiza Statistica a Vanzarilor la SC

CAPITOLUL I: CONCEPT CORELAT CU MARKETINGUL
1.1 Concepte şi definiţii din domeniul cercetării pieţei .4
1.2 Metode statistice de analiză a dinamicii vânzărilor.7
1.2.1 Metode elementare de determinare a trendului.11
1.2.2 Metode analitice de determinare a trendului.17
1.3 Metode statistice de analiza a vânzărilor.21
1.3.1 Metode statistice de analiză a sezonalităţii vânzărilor staţionare.23
1.3.2 Metode statistice de analiză a sezonalităţii vânzărilor nestaţionare.27
CAPITOLUL II: PREZENTARE GENERALĂ A SC GORJ TURISM SA
2.1 Date generale.44
2.2 Profilul şi obiectul de activitate.45
2.3 Capitalul social.46
2.4 Dotarea cu forţa de muncă.47
2.5 Piaţa agenţiei de turism SC Gorj Turism SA.49
2.6 Situaţia economico-financiară a agenţiei.51
CAPITOLUL III: STUDIU DE CAZ PRIVIND ANALIZA VÂNZĂRILOR LA SC
3.1 Analiza statistică a sezonalităţii vânzărilor staţionare
la SC Gorj Turism SA.55
3.2 Analiza statistică a sezonalităţii vânzărilor nestaţionare
la SC Gorj Turism SA.58
CONCLUZII.71
ANEXE.72
BIBLIOGRAFIE.82

Teoria Practica a Sondajului Statistic

Capitolul 1 Elaborarea anchetei prin sondaj
Capitolul 2 Modalitatea de anchetare
2.1 Probleme ale cercetării prin sondaj
2.2 Organizarea cercetării prin sondaj
Capitolul 3 Înregistrarea datelor
Capitolul 4 Prelucrarea datelor pentru obţinerea valorilor tipice de sondaj
Capitolul 5 Estimarea şi testarea valorii parametrilor
5.1 Estimarea prin interval de încredere a unei medii
5.2 Testarea egalităţii unei medii cu o valoare dată
5.3 Testarea egalităţii a două medii 

Studiu Socio-Statistic privind Influenta Tutunului asupra Tinerilor

Capitolul I Elaborarea proiectului de cercetare
I.1 Stabilirea temei de cercetare
Capitolul II Elaborarea planului de cercetare
II.1 Motivarea alegerii temei
II.2 Prezentarea obiectivelor cercetării;
II.3 Formularea ipotezelor de lucru;
II.4 Stabilirea populaţiei cercetate şi a teritoriului în care se desfăşoară aceasta;
II.5 Stabilirea mărimii eşantionului şi a caracteristicilor acestuia;
II.6 Prezentarea aspectelor organizatorice ale echipei de cercetare
Concluzii şi propuneri
Bibliografie

Utilizarea Sondajului in Caracterizarea Fenomenelor Economico-sociale

1. TEMA PROIECTULUI
2. GRUPAREA DATELOR INREGISTRATE
2.1. Gruparea pe intervale de variatie egale
2.A. Gruparea pe variante a vanzatorilor dupa varsta
2.B. Gruparea pe variante a vanzatorilor dupa zilele lucrate
2.C. Gruparea pe intervale egale a vanzatorilor dupa orele lucrate
2.D. Gruparea pe intervale egale a vanzatorilor dupa valoarea desfacerii lunare
2.E. Gruparea pe intervale egale a vanzatorilor dupa salariul net lunar
2.3. Gruparea vanzatorilor dupa sex(gruparea dupa o variabila calitativa)
3. CALCULUL MARIMILOR RELATIVE DE STRUCTURA
3.A. Calculul marimilor relative pe baza repartitiei vanzatorilor dupa varsta
3.D. Calculul marimilor relative pe baza repartitiei dupa valoarea desfacerii lunare
4. CARACTERIZAREA STATISTICA A REPARTITIILOR OBTINUTE
4.A. Repartitia vanzatorilor dupa varsta
4.B. Repartitia vanzatorilor dupa zilele lucrate
4.C. Repartitia vanzatorilor dupa orele lucrate
4.D. Repartitia vanzatorilor dupa valoarea desfacerii lunare
4.E. Repartitia vanzatorilor dupa salariul net lunar
7. ANALIZA CORELATIEI DINTRE VALOAREA DESFACERII LUNARE SI SALARIU
7.1. Corelatia liniara simpla (date negrupate).
CUPRINS.
BIBLIOGRAFIE.

Proiect Bazele Statisticii

CAPITOLUL 1
Obiectivul proiectului
1.1 Prezentarea notiunii de migratie
1.2 Cauzele migratiei
1.3 Exodul rural
CAPITOLUL 2
Sistematizarea si prezentarea datelor( tabelara si grafica)
2.1 Baza de date
2.2 Sistematizare si prezentarea tabelara a datelor
2.2.1 Frecvente relative si frecvente cumulate
2.3 Sistematizarea si prezentarea grafica a datelor
Poligonul si curba frecventelor
Poligonul si curba frecventelor cumulate crescator
Poligonul si curba frecventelor cumulate descrescator
Histrograma
CAPITOLUL 3
Descrierea statistica a unei distributii
3.1 Indicatori ai tentintei centrale
3.1.1 Media aritmetica
3.1.2 Modul (Dominanta)
3.1.3 Mediana
3.1.3.1 Generalizarea medianei: Qurtilele
3.1.3.2 Decilele
3.1.4 Mediala
3.1.5 Relatii intre valorile tendintei centrale
3.2 Indicatori ai dispersiei
3.2.1 Indicatori simpli ai dispersiei
3.2.1.1 Amplitudinea variatie
3.2.1.2 Abaterea individuala
3.2.2 Indicatori sintetici ai dispersiei
3.2.2.1 Abaterea medie liniara
3.2.2.2 Varianta ( dispersia)
3.2.2.3 Abaterea medie patratica( deviatia standard)
3.2.2.4 Coeficientul de variatie
3.2.3 Masurarea dispersiei in sistemul median
3.2.3.1 Indicatori ai dispersiei in sistemul median
3.3 Indicatori ai formei
3.3.1 Asimetria
3.3.1.1 Asimetria in marime absoluta
3.3.1.2 Coeficientul Yule
3.3.1.3 Coeficientii de asimetrie Pearson
3.3.1.3.1 Coeficientul empiric de asimetrie Pearson
3.3.1.3.2 Coeficientul de asimetrie Pearson
3.3.1.4 Coeficientul de asimetrie Fisher
3.3.2 Boltirea
3.3.2.1 Coeficientul de boltire Pearson
3.3.2.2 Coeficientul de boltire Fisher 

Practica in Statistica

1. OBIECTIVUL ANCHETEI
1.1 Modul de ancheta si descrierea anchetei
1.2 Pasii parcursi in realizarea anchetei
1.3 Principiile realizarii chestionarului: construirea, analiza, pretestarea si administrarea chestionarului
2. CENTRALIZAREA DATELOR
2.1 Sistematizarea si prezentarea datelor intr-un tabel statistic
3. PRELUCRAREA DATELOR
3.1 Calculul si interpretarea urmatoarelor marimi medii: media aritmetica, mediana, modul
3.2 Calculul si interpretarea indicatorilor sintetici ai variatiei: abaterea standard, intervalul mediu de variatie si coeficientul de variatie
3.3 Calculul si interpretatrea unui indicator al asimetriei: coeficientul empiric de asimetrie Pearson
3.4 Calculul si interpretatrea unui indicator de boltire: coeficientul de boltire Fisher
3.5 Calculul si interpretarea unui indicator al concentrarii: indicele de concentrare Gini (metoda trapezelor si metoda triunghiurilor)
4. CONCLUZII
5. BIBLIOGRAFIE

Piata Muncii si Particularitatile de Functionare a Ei

Introducere
Capitolul I. Piaţa muncii. Caracteristici generale.
1.1 Structura şi caracteristica pieţei muncii. Metodologia de calcul a resurselor de munca.
1.2 Caracteristica generală a ocupării, şomajului, inactivităţii.
Capitolul II. Piaţa muncii. Problema ocupării şi şomajului în condiţiile actuale
2.1 Repartizarea populaţiei pe piaţa naţională a muncii.
2.2 Ocuparea. Şomajul. Inactivitatea.
Incheiere
Bibliografie 

Perspectivele Invatamnatului in Perioada 2002 - 2006

1. Introducere
2. Analiza evoluţiei serviciului de învăţământ în perioada 2002 – 2006
2.1. Analiza dinamicii serviciului
2.2. Analiza locului serviciului
3. Analiza comparativă a dezvoltării serviciului în România faţă de altă ţară
4. Previziunea evoluţiei serviciului ales în perioada următoare
5. Concluzii
6. Bibliografie 

Analiza Statistica cu SPSS sub Windows

1. Introducere 2
2. Construirea bazei de date 4
3. Verificarea bazei de date 10
3.1 Verificarea normalităţii distribuţiilor 10
3.2 Depistarea outlierilor 14
4. Analiza statistica univariată a datelor 20
4.1 Descrierea statistică a variabilelor numerice 20
4.2 Descrierea statistică a varibilelor nominale 23
5. Analiza statistică bivariată a datelor 28
5.1 Analiza statistică a gradului de asociere între două variabile 28
5.2 Analiza de corelaţie şi regresie 30
5.3 Analiza dispersională (ANOVA) 34
6. Estimarea şi testarea statistică 38
6.1 Estimarea prin interval de încredere a unei medii 38
6.2 Estimarea prin interval de încredere a unei proporţii 40
6.3 Testarea statistică a unei medii 41

Analiza Statistico–Economica a Corelatiei dintre Pretul si Calitatea Bunurilor si Serviciilor

INTRODUCERE 3
CAP I. Noţiuni fundamentale privind calitatea şi preţul produselor şi serviciilor 5
1.1. Calitatea produselor şi serviciilor în economia de piaţă 5
1.2. Preţul produselor şi serviciilor în e economia de piaţă 9
1.3. Analiza corelaţiei dintre calitate şi preţ 10
CAP II. Metode de analiză statistică a variaţiei fenomenelor 14
2.1. Metoda indicilor statistici 14
2.1.1. Clasificarea indicilor 14
2.1.2. Indicii preţurilor de consum 18
2.1.3. Indicii preţurilor producţiei industriale 20
2.2. Legătura statistică dintre fenomene 22
2.2.1. Metode elementare de studiere a legăturilor dintre fenomene 22
2.2.2. Metode analitice de studiere a legăturilor dintre fenomene 23
CAP. III. Analiza statistică a corelaţiei dintre preţurile şi calitatea principalelor
produse alimentare în perioada 2003-2006 26
3.1. Evoluţia preţurilor 26
3.1.1. Analiza statistică a evoluţiei preţurilor principalelor produse
alimentare în perioada 2003-2006 26
3.1.2. Analiza grafică a evoluţiei preţurilor principalelor produse
alimentare în perioada 2003-2006 30
3.1.3. Modificarea preţurilor principalelor produse faţă de oraşul
Piteşti în anul 2006 34
3.2. Analiza statistică a evoluţiei calităţii principalelor produse alimentare
în perioada 2003-2006 37
3.3. Analiza statistică a corelaţiei dintre indicele preţurilor şi indicele coeficientului
mediu de calitate pentru principalele produse alimentare în anul 2006 40
CONCLUZII 43
BIBLIOGRAFIE 44
ANEXA 45

Profilul Turistului in Pensiunile Agroturistice Iesene

Introducere
Definirea temei de cercetare
Stabilirea obiectivelor cercetării
Identificarea ipotezelor şi a variabilelor studiului
Definirea colectivităţii cercetate şi a unităţii de cercetare
Stabilirea mărimii eşantionului şi metode de eşantionare
Organizarea modului de desfăşurare a activităţii pe teren, stabilirea bugetului pe activităţi în funcţie de timp şi costuri
Construcţia chestionarului
Prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor
Concluzii şi propuneri
Bibliografie
Anexe

Procesul Bologna

1. Definirea temei de cercetare
2. Stabilirea obiectivelor cercetării
3. Identificarea ipotezelor şi a variabilelor studiilor
4. Identificarea colectivităţii cercetate
5. Organizarea modului de desfăşurare a activităţii pe teren
6. Determinarea mărimii eşantionului şi a caracteristicilor acestuia
7. Pregătirea chestionarului
8. Prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor
9. Concluzii
10. Chestionar
11. Bibliografie 

Analiza Procesului de Privatizare a Comertului Romanesc in Perioada 1995-2004

Cuvânt introductiv I-II
CAPITOLUL 1. PARTICULARITĂŢI ALE COMERŢULUI ROMÂNESC 1
1.1 O succintă abordare istorică 1
1.2 Introducere în comerţul românesc 3
1.3 Definirea, conţinutul şi particularităţile activităţii de comerţ 4
1.3.1 Serviciile comerciale 6
1.3.2 Produsele comerciale 7
1.4 Funcţiile comerţului 9
1.5 Instituţii şi organizaţii teritoriale naţionale cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea activităţii comerciale
1.5.1 Structuri la nivel naţional 11
1.5.2 Instituţii şi organisme centrale cu structuri teritoriale 12
1.5.3 Organizaţii patronale 12
1.6 Comerţul interior şi calitatea vieţii 13
1.7 Particularităţi ale conceptului de dezvoltare durabilă în comerţ 14
1.8 Integrarea comerţului românesc în structurile europene 16
1.8.1 Procesul de integrare economică a României 16
1.8.2 Perspective ale cadrului instituţional şi legislativ al comerţului românesc 18
1.8.3 Comerţul electronic, instrument util în dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în procesul integrării europene 20
CAPITOLUL 2. SISTEMUL DE INDICATORI STATISTICI CARE CARACTERIZEAZĂ ACTIVITATEA COMERCIALĂ 24
2.1. Caracterizarea statistică a activităţii de comerţ 24
2.2. Indicatorii statistici ai activităţii de comerţ 27
2.2.1. Indicatorii resurselor de muncă 27
2.2.1.1. Indicatorii statistici ai mărimii, structurii şi utilizării resurselor de muncă 28
2.2.1.2. Indicatorii stocurilor de mărfuri 31
2.2.1.3. Indicatorii activităţii comerciale 32
2.2.1.4. Indicatorii preţurilor în comerţul interior 33
2.2.1.5. Indicatorii costurilor în activitatea de comerţ interior 34
2.2.1.6. Indicatorii eficienţei economice şi sociale a comerţului interior 34
2.2.1.7. Indicatorii activităţii comerţului exterior 35
2.2.2. Balanţa comercială 37
2.2.3. Balanţa de plăţi şi poziţia investiţiilor internaţionale 38
2.3. Metode de ajustare a seriilor de timp şi fundamentarea statistică a calculelor de prognoză 39
2.3.1. Metode simple de ajustare a seriilor cronologice 39
2.3.2. Metode analitice de ajustare 40
2.4. Analiza seriilor statistice interdependente, regresia şi corelaţia statistică 40
2.4.1. Tipuri de legături între fenomenele social – economice 42
2.4.2. Metode şi procedee de verificare a legăturilor statistice 44
2.4.3. Metoda seriilor statistice interdependente 45
CAPITOLUL 3. PROCESUL DE PRIVATIZARE AL COMERŢULUI ROMÂNESC 48
3.1. Înfiinţarea societăţilor comerciale 49
3.1.1. Cadrul legal 49
3.1.2. Documente necesare pentru înregistrarea societăţii 50
3.1.3. Avize sau autorizaţii prealabile necesare înregistrării 50
3.2. Sectorul întreprinderilor 52
3.3. Mediul de afaceri 53
3.4. Întreprinderile mici şi mijlocii 54
3.5. Evoluţii pe piaţa muncii 55
3.6. Procesul de privatizare şi perspectivele dezvoltării pieţei de capital 55
3.6.1. Impactul privatizării asupra pieţei de capital 55
3.6.2. Programe şi realizări ale privatizării pieţei de capital 59
CAPITOLUL 4. ANALIZA COMERŢULUI PRIVAT CU AMĂNUNTUL ÎN PERIOADA 1995-2004 61
4.1 Repere generale ale evoluţiei economice a pieţei interne înainte de 1990 62
4.2 Analiza evoluţiei şi structurii principalilor indicatori din comerţ între anii 1995 – 2004 63
4.3 Analiza evoluţiei şi structurii principalilor indicatori din comerţul privat între anii 1995 – 2004 66
4.4 Întreprinderile comerciale private şi comerţul privat cu amănuntul 69
4.5 Comerţul exterior al sectorului IMM 77
4.5.1 Evoluţii de ansamblu în comerţul exterior al României 77
4.5.2 Comerţul exterior al sectorului IMM 80
4.5.3 Exportul sectorului IMM în regim de procesare activă 84
4.6 Evoluţia generală a comerţului exterior al României 89
4.7 Evoluţia importurilor în perioada 1995-2004 91
4.7.1 Structura importurilor pe grupe de mărfuri 92
4.7.2 Analiza comparativă a exporturilor şi importurilor 95
4.8 Indicele preţurilor de consum 95
Concluzii
Anexe
Bibliografie

Proiect Statistica

Introducere
Obiectiv
1.Caracterizarea seriei
2.Sistematizarea seriei
2.1.Distribuţie sistematizată pe variante de variaţie
2.2. Distribuţie sistematizată pe interval de variaţie
3.Frecvenţele relative şi cumulate
3.1.Interpretări:
3.2.Grafice
4.Mărimi medi
4.1.Media aritmetică
4.2.Modul sau Dominanta
4.3.Mediana
4.4.Mediala
4.5.Quartilele
4.6.Decilele
5.Indicatori sintetici ai variaţiei
5.1.Amplitudinea de variaţie în mărime relativă şi absolută
5.2.Abaterea individuală
5.3.Abaterea medie liniară
5.4.Intervalul mediu de variaţie
5.5.Varianţa sau Dispersia
5.6.Abaterea medie pătratică
5.7.Intervalul mediu de variaţie
5.8.Coeficientul de variaţie
6.Indicatori ai asimetriei
6.1.Asimetria în mărime absolută
6.2.Coeficientul lui Yule
6.3.Coeficientul empiric de asimetrie Pearson
6.4.Coeficientul de asimetrie Pearson
6.5.Coeficientul de asimetrie Fisher
7.Indicatori ai boltirii
7.1.Coeficientul de boltire Pearson
7.2.Coeficientul de boltire Fisher
8.Indicatori ai concentrării
8.1.Abaterea medială-mediană
8.2.Coeficientul de concentrare
8.3.Coeficientul abaterii medii Gini
8.4.Indicele concentrării prin metoda triunghiurilor
8.4.Grafic
9.Concluzii
Bibliografie 

Proiect Statistica

1. Definirea temei de cercetare
2. Istoricul firmei
3. Stabilirea obiectivelor cercetarii
4. Definirea colectivitatii cercetate, a unitatii de cercetare si a unitatii de sondaj
5. Stabilirea marimii esantionului si a metodei de esantionare
6. Organizarea modului de desfasurare a activitatii pe teren. Stabilirea bugetului pe activitati, in fucntie de timp si costuri
7. Realizarea chestionarului si aplicarea acestuia
8. Realizarea raportului de cercetare
9. Concluzii

Analiza Statistica a Castigului Salarial Nominal Mediu Net pe Judete ale Romaniei in Anul 2007

I. Obiectivul proiectului
a. Verificarea existentei unei relatii între 2 variabile categoriale
b. Verificarea existentei unei relatii între 2 variabile numerice
II. Crearea bazei de date
a. Se identifică minim 4 variabiale statistice (2 numerice, 2 categoriale), conform
obiectivului cercetării
b. Se definesc variabilele si se introduc datele în editorul de date folosind un
program statistic (Excell, SPSS)
c. Se verifică datele introduse (outlieri, greseli, valori lipsă)
III. Descrierea statistică a variabilelor
a. Pentru variabile categoriale: proporţii, valoarea dominantă, diagrama de structură, diagrama Pareto
b. Pentru variabile numerice: nivelul mediu (media aritmetică, modul, mediana), dispersia (varianţa, intervalul mediu de variaţie, coeficientul de variaţie), forma distribuţiei (asimetrie, boltire), concentrare, grafice specifice (histograma, curba frecvenţelor, box-plot, curba de concentrare)
IV. Inferenţa statistică
a. Estimarea prin interval de încredere a unei medii
b. Estimarea prin interval de încredere a unei proporţii
c. Testarea unei valori medii cu o valoare fixă
d. Testarea unei proporţii cu o valoare fixă
V. Analiza statistică a legăturilor dintre variabile
a. Analiza varianţei (ANOVA)
b. Analiza de corelaţie si asociere
c. Analiza de regresie
VI. Concluzii
Bibliografie

Analiza Statistica a Castigului Salarial Nominal Mediu Net pe Judete ale Romaniei in Anul 2007

I. Obiectivul proiectului
a. Verificarea existentei unei relatii între 2 variabile categoriale
b. Verificarea existentei unei relatii între 2 variabile numerice
II. Crearea bazei de date
a. Se identifică minim 4 variabiale statistice (2 numerice, 2 categoriale), conform
obiectivului cercetării
b. Se definesc variabilele si se introduc datele în editorul de date folosind un
program statistic (Excell, SPSS)
c. Se verifică datele introduse (outlieri, greseli, valori lipsă)
III. Descrierea statistică a variabilelor
a. Pentru variabile categoriale: proporţii, valoarea dominantă, diagrama de structură, diagrama Pareto
b. Pentru variabile numerice: nivelul mediu (media aritmetică, modul, mediana), dispersia (varianţa, intervalul mediu de variaţie, coeficientul de variaţie), forma distribuţiei (asimetrie, boltire), concentrare, grafice specifice (histograma, curba frecvenţelor, box-plot, curba de concentrare)
IV. Inferenţa statistică
a. Estimarea prin interval de încredere a unei medii
b. Estimarea prin interval de încredere a unei proporţii
c. Testarea unei valori medii cu o valoare fixă
d. Testarea unei proporţii cu o valoare fixă
V. Analiza statistică a legăturilor dintre variabile
a. Analiza varianţei (ANOVA)
b. Analiza de corelaţie si asociere
c. Analiza de regresie
VI. Concluzii
Bibliografie

Modelul Econometric pentru Rata Euribor in Functie de Cursul Valutar

Introducere
1. Ipoteze fundamentale
2. Determinarea estimatorilor de regresie liniară prin metoda celor mai mici pătrate
3. Testarea validităţii modelului
3.1. Testarea validităţii modelului de regresie folosind metoda descompunerii varianţei
3.2. Calcularea coeficientului de corelaţie R2, a coeficientului de corelaţie corectat şi testarea reprezentativităţii lui
3.3. Teste şi regiuni de încredere pentru coeficienţi
3.4. Testarea ipotezelor fundamentale referitoare la variabila aleatoare ε
4. Previziunea variabilei Y
5. Concluzii
Bibliografie

Analiza Datelor - Proiect SAS

Introducere.
I. Analiza componentelor principale.
1.1. Standardizarea datelor.
1.2. Matricea de corelatie.
1.3. Vectorii si valorile proprii.
1.4. Reprezentarea grafica.
II. Analiza factoriala.
2.1. Matricea de corelatie.
2.2. Corelarea factorilor.
2.3. Graficul corelarii.
2.4. Descompunerea variabilitatii.
2.5. Scorurile factor.
III. Analiza cluster.
3.1. Clasificarea variabilelor prin Metoda lui Ward.
3.2. Clasificarea variabilelor prin Metoda agregarii complete
3.3. Clasificarea indivizilor prin Metoda lui Ward.
3.4. Clasificarea indivizilor prin Metoda agregarii complete
IV. Analiza discriminanta.
4.1. Clasificatorul lui Bayes.
4.2. Clasificatorul lui Fisher.
Concluzii.
Bibliografie.

Perspectiva Angajarii la Terminarea Studiilor

1. Introducere
2. Obiectivul cercetarii
3. Consideratii metodologice
3.1. Definirea colectivitatii de cercetare si a unitatii de cercetare
3.2. Stabilirea colectivitatii de selectie si a metodei de esantionare
3.3. Organizarea modului de desfasurare a activitatii pe teren
4. Prelucrarea datelor
5. Interpretarea datelor
6. Date corelate si interpretarea lor
7. Concluzii
8. Bibliografie
Anexe: Chestionar
Fisa de sarcini

Stilul de Viata al Sucevenilor

Consideraţii metodologice necesare
Definirea temei de cercetare
Stabilirea obiectivelor cercetării
Identificarea ipotezelor şi a variabilelor studiului
Definirea colectivităţii cercetate, a unităţii de cercetare şi a unităţii de sondaj
Stabilirea mărimii eşantionului şi a metodei de eşantionare
Organizarea modului de desfăşurare a activităţii pe teren: stabilirea bugetului în funcţie de timp şi costuri
Centralizarea rezultatelor chestionarelor şi prelucrarea datelor
Interpretarea datelor anchetei
Corelaţii posibile în interpretarea rezultatelor anchetei
Concluzii şi propuneri
Chestionar
Bibliografie

Violenta in Romania

1. INTRODUCERE 2
2. VIOLENTA STRADALA 3
2.2 VIOLENTA STRADALA LA NIVELUL ROMANIEI 3
2.1.1. VIOLENTA STRADALA LA NIVELUL BUCURESTIULUI 4
2.2 ANCHETA STATISTICA 5
3. VIOLENTA DOMESTICA 11
3.1 VIOLENTA DOMESTICA LA NIVELUL ROMANIEI 11
3.2 ANCHETA STATISTICA 15
4. SUGESTII PENTRU IMBUNATATIREA CHESTIONARELOR 20
4.1. SUGESTIE PENTRU IMBUNATATIREA CHESTIONARULUI 20
VIOLENTA IN FAMILIE 20
4.2. SUGESTIE PENTRU IMBUNATATIREA CHESTIONARULUI 26
VIOLENTA STRADALA 26
5. ANEXE 31
5.1 VIOLENTA STRADALA 31
5.2 ANCHETA “VIOLENTA DOMESTICA” 40
6. BIBLIOGRAFIE 49

Model Econometric pentru Numarul de Salariati din Economie

1. Introducere – prezentarea variabilelor modelate
2. Modelarea econometrică
2.1. Prezentarea datelor
2.2. Reprezentarea grafică a variabilelor cu ajutorul norului de puncte
2.3. Prezentarea ipotezelor modelului
2.4. Estimarea parametrilor ecuaţiei de regresie
2.5. Raportul de corelaţie - R², la nivel de eşantion şi de populaţie (generalizarea), cu ajutorul testului Fisher
2.6. Testarea semnificaţiei parametrilor ecuaţiei de regresie – testul Student
2.7. Testarea ipotezei normalităţii erorilor – testul Lilliefors
2.8. Testarea homoscedasticităţii erorilor – testul Bartlett
2.9. Testarea independenţei erorilor – testul Durbin Watson
2.10. Intervale de încredere pentru parametrii ecuaţiei de regresie
2.11. Previziunea variabilei Y
3. Concluzii
4. Bibliografie
Anexe

Analiza si Descrierea Statistica a unei Distributii Bivariate

1. Obiectivul proiectului
2. Definirea variabilelor si introducerea datelor in SPSS
3. Analiza statistica a datelor
3.1. Analiza corelatiei
3.2. Expresia grafica a corelatiei
3.3. Analiza regresiei
3.4. Trasarea dreptei de regresie
4. Bibliografie

Analiza in Componente Principale - Ziare

1 DINAMICA PRODUSULUI INTERN BRUT IN SPANIA INTRE 1990-2005
2 CORELATII INTRE PIB, SALARIUL MEDIU REAL BRUT, RATA INFLATIEI SI RATA SOMAJULUI IN SPANIA INTRE 1995-2005
3 COEFICIENTUL DE CONCENTRARE A IMPORTURILOR IN SPANIA IN 2001, 2003, 2005
4 ANALIZA IN COMPONENTE PRINCIPALE A CELOR MAI IMPORTANTE PUBLICATII DE PRESA DIN ROMANIA
5 CONCLUZII
6 BIBLIOGRAFIE 

Analiza Statistica a Ofertei si Cererii Turistice in Regiunea de Dezvoltare Neamt in Perioada 2000-2007

1 ANALIZA STATISTICĂ A OFERTEI ŞI CERERII TURISTICE ÎN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NEAMT ÎN PERIOADA 2000-2007
1.1 Note metodologice
1.2 Analiza ofertei turistice în Regiunea Neamt în perioada 2000-2007
1.3 Analiza cererii turistice în Regiunea Neamt în perioada 2000-2007
1.4 Corelaţia dintre oferta şi cererea turistică

Proiect Serii de Timp

1. Prezentarea problemei
2. Definirea variabilei folosite in model
3. Variabile si date
4. Identificarea componentelor dinamicii castigului salarial nominal net in Romania, din trimestrul I anul 2005 pana in trimestrul 2 anul 2010
5. Estimarea fiecaruia din cele trei modele de trend considerate
6. Testarea parametrilor modelului de trend liniar
7. Testarea normalitatii erorilor de regresie
8. Estimarea componentei sezoniere - calculul coeficientilor de sezonalitate
9. Desezonalizarea seriei
10. Prognoza seriei de timp cu variatii sezoniere 

Research Report - Millenium Bank BCP

Abstract
Literature review
Introduction
1. The market
1.1. Political Environment
1.2. Economic Environment
1.3. Social Environment
2. Reasons for doing the research
3. SWOT Analyses
4. Decision Issue
5. Research Issues
6. Objectives
7. Methodology
7.1. Research method
7.2. Population and sample
7.3. Research instruments
7.4. Questionnaire
7.5. Research limits
7.6. Budget
8. Results from the application of questionnaires
9. Conclusion
References 

Impactul Job-ului asupra Procesului de Invatamant Superior la Zi, al Studentilor din Universitatea Stefan cel Mare, Suceava

1. Definirea temei de cercetare
2. Stabilirea obiectivelor cercetarii
3. Identificarea ipotezelor si a variabilelor studiilor
4. Identificarea colectivitatii cercetate
5. Organizarea modului de desfasurare a activitatii pe teren
6. Determinarea marimii esantionului si a caracteristicilor acestuia
7. Pregatirea chestionarului
8. Prelucrarea, analiza si interpretarea datelor
9. Corelatii posibile si interpretarea acestora
10. Concluzii si propuneri privind realizarea acestui studiu statistic
11. Chestionar
12. Bibliografie 

Studiu Privind Gradul de Satisfactie Oferit Clientilor de Produsele SC Modin SA

1. Cercetarea statistică – instrument de cunoaştere şi conducere a activităţii comerciale 3
2. Definirea temei de cercetare 4
3. Precizarea obiectivelor cercetării 7
4. Stabilirea ipotezelor şi variabilelor conceptuale şi operaţionale 8
5. Delimitarea colectivităţii cercetate şi a unităţii de cercetare 10
6. Dimensionarea eşantionului şi stabilirea metodei de eşantionare 13
7. Identificarea coordonatelor spaţiale, temporale şi modale ale cercetării 15
8. Elaborarea chestionarului 17
9. Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor 20
10. Prelucrarea datelor, analiza şi interpretarea rezultatelor 23
11. Concluziile studiului şi propuneri în vederea creşterii nivelului vânzărilor 55
ANEXA 1 59
ANEXA 2 63
ANEXA 3 66
ANEXA 4 69
ANEXA 5 71
BIBLIOGRAFIE 72

Analiza Statistica a Traficului de Show-Room

1. INTRODUCERE
1.1. Descrierea problemei
1.2. Obiectivele analizei
2. Construirea bazei de date
2.1. Alegerea variabilelor analizate
2.2. Definirea variabilelor şi introducerea datelor in SPSS
3. Verificarea bazei de date
3.1. Depistarea outlieri-lor şi descrierea statistică a variabilelor
3.2. Verificarea normalităţii distribuţiilor
4. Analiza statistică univariată a datelor
5. Analiza statistică bivariată a datelor
5.1. Analiza statistică a gradului de asociere între două variabile
5.2. Analiza de regresie şi corelaţie
5.3. Analiza dispersională (ANOVA)
6. Estimarea şi testarea statistică
6.1. Estimarea parametrilor prin interval de încredere a variabilei „varsta” şi „statut”
6.2. Testarea diferenţei între vârsta medie înregistrată de clienţii din show-room şi cea la nivel naţional
7. Concluzii
8. Bibliografie 

Proiect la Statistica

I. Obiectivul proiectului
a. Verificarea existentei unei relatii între 2 variabile categoriale
b. Verificarea existentei unei relatii între 2 variabile numerice
II. Crearea bazei de date
a. Se identifică minim 4 variabiale statistice (2 numerice, 2 categoriale), conform
obiectivului cercetării
b. Se definesc variabilele si se introduc datele în editorul de date folosind un
program statistic (Excell, SPSS)
c. Se verifică datele introduse (outlieri, greseli, valori lipsă)
III. Descrierea statistică a variabilelor
a. Pentru variabile categoriale: proportii, valoarea dominantă, diagrama de
structură, diagrama Pareto
b. Pentru variabile numerice: nivelul mediu (media aritmetică, modul, mediana),
dispersia (varianta, intervalul mediu de varietie, coeficientul de variatie), forma
distributiei (asimetrie, boltire), concentrare, grafice specifice (histograma,
curba frecventelor, box-plot, curba de concentrare)
IV. Inferenta statistică
a. Estimarea prin interval de încredere a unei medii
b. Estimarea prin interval de încredere a unei proportii
c. Testarea unei valori medii cu o valoare fixă
d. Testarea unei proportii cu o valoare fixă
V. Analiza statistică a legăturilor dintre variabile
a. Analiza variantei (ANOVA)
b. Analiza de corelatie si asociere
c. Analiza de regresie
VI. Concluzii
Bibliografie

Strategii Investitionale in Afaceri - Cabinet Medical Veterinar

1. Prezentarea firmei si a programului investitional propus de aceasta
2. Prezentarea situaţiei bilanţiere a ultimului exercitiu si calculul indicatorilor financiari pe baza de bilant ; realizarea analizei ALTMAN, a analizei CONAN-HOLDER.
3. Analiza SWOT si identificarea strategiilor.
4. Prezentarea indicatorilor cu caracter general.
5. Calculul indicatorilor statici de fundamentare a eficienţei economice a investiţiilor supunand spre analiza 3 variante de proiect de investitii.
6. Calculul indicatorilor imobilizărilor, ştiind că fondurile se cheltuiesc la inceputul anului.
7. Calculul indicatorilor actualizaţi la momentele punerii în folosinţă a obiectivului de investiţie si a scoaterii din folosinta , folosind o rata de actualizare folosită este a = 24%.
8. Calculul indicatorilor propuşi de metodologia Băncii Mondiale folosind aceiasi rata de actualizare(a = 24%).
9. Centralizarea tuturor indicatorilor de fundamentare a eficienţei economice a investiţiilor şi evidenţierea variantei optime de proiect de investitii.
10. Concluzii si propuneri privind imbunatatirea deciziei de investitii precum si cresterea rentabilitatii firmei.

Metode de Control Statistic al Calitatii Produselor si Serviciilor

1. Introducere
2. Conceptul de calitate. Definitii
3. Cadrul conceptual al calitătii produselor si serviciilor
4. Controlul statistic
5. Domenii de utilizare a controlului statistic de calitate
6. Controlul statistic al calitătii materialelor de constructii
7. Studiu de caz – Cauzele apariţiei avariilor in construcţii
8. Concluzii

Participantii la Procedura Insolventei

1. Participanţii la procedura insolvenţei
2. Instanţele judecătoreşti
3. Judecătorul-sindic
4. Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
5. Administratorul special
6. Administratorul judiciar
7. Lichidatorul
8. Procedura

Studiul Statistic cu Privire la Gradul si Modalitatile de Utilizare a Internetului in Orasul Suceava

1. Introducere ... o scurtă vizită în lumea internetului
2. Scopul lucrării
3. Stabilirea obiectivelor,ipotezelor şi variabilelor cercetării
4. Definirea colectivităţii cercetate ,a unităţii cercetate şi a unităţii de sondaj
5. Alegerea tehnicii de cercetare
6. Stabilirea mărimii eşantionului şi a metodei de eşantionare
7. Organizarea modului de desfăşurare a activităţii pe teren
8. Chestionar
9. Prelucrarea,analiza si interpretatarea datelor
10. Concluzii şi propuneri
11. Bibliografie

Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire Profesionala ale Tehnicianului

CAP I. Prezentarea S.C.
1.1 Prezentarea generala a firmei
A. Scurt istoric 4
B. Date de identificare
C. Obiect de activitate
D. Situatia financiara
1.2 Continental Chassis &Safety
A. Organigrama Fabrica
B. Profil de activitate
C. Dotari
D. Premise legislative
E. Aplicarea legislatiei in cadrul societatii
CAP II. Stabilirea masurilor de securitate si sanatate in munca 
2.1. Sistemul de munca
A. Mijloace de productie
B. Sarcina de lucru
Fisa postului
2.2. Factori de risc identificati
A. Factori de risc proprii mijloacelor de productie
B. Factori de risc proprii mediului de munca
C. Factori de risc sarcinii de munca
D. Factori de risc proprii executantului
2.3. Fisa de evaluare a postului de Tehnician
CAP III. Concluzii
BIBLIOGRAFIE 

Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire Profesionala ale Operatorului CNC

CAP I. Prezentarea S.C.
1.1 Prezentarea generala a firmei
A. Scurt istoric
B. Date de identificare
C. Obiect de activitate
D. Situatia financiara
1.2 Fabrica CIICAE.
A. Organigrama Fabrica
B. Profil de activitate
C. Dotari
D. Premise legislative
E. Aplicarea legislatiei in cadrul societatii
CAP II. Stabilirea masurilor de securitate si sanatate in munca
2.1. Sistemul de munca
A. Mijloace de productie
B. Sarcina de lucru
Fisa postului
2.2. Factori de risc identificati
A. Factori de risc proprii mijloacelor de productie
B. Factori de risc proprii mediului de munca
C. Factori de risc sarcinii de munca
D. Factori de risc proprii executantului
2.3. Fisa de evaluare a postului de Operator CNC.
CAP III. Concluzii
BIBLIOGRAFIE 

Analiza Statistica a Industriei Alimentare

Declarație pe proprie răspundere.
Rezumat.
Introducere.
Capitol I. Definirea si evaluarea sistemului agricol, in particular sectorul industrial de prelucrare a produselor agricole. 1. Efectivul intreprinderilor agricole
1.1. Intreprinderi principale din industria prelucratoare a produselor agricole
1.2. Indicatorii principali ai valorii productiei agricole totale.
1.3. Consumul, importul si expotul de producței agricolă
1.4. Reprezentarea in plan teritorial a intreprinderilor prelucratoare a produselor agricole
1.5. Evolutia in timp a producției intreprinderilor prelucrătoare a produselor agricole
1.6. Consumul intern , importul si exportul a productiei totale prelucrate.
Capitolul II. Calculul economic și analiza beneficiului obținut prin prelucrarea deplină, pină la produs finit, a fructelor la G.Ț. ”Aghenie Mihail”.
1.7. Capacitatea de producţie, volumele de producţie.
1.8. Planul financiar.
1.9. Eficienţa activităţii întreprinderii.
Capitolul III. Rezultatele cercetarii.
Bibliografie.

valuarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire Profesionala la Locul de Munca - Dulgher

1. Stabilirea sistemului de muncă analizat (loc de muncă)
1.1. Procesul de muncă – executantul
1.2. Mijloace de producție
1.3. Sarcina de muncă
1.4. Mediul de muncă
2. Identificarea factorilor de risc pentru fiecare element de muncă
2.1. Factori de risc proprii executantului
a. Acțiuni greșite
b. Omisiuni
2.2. Factori de risc proprii mijloacelor de producție
a. Factori de risc mecanic
b. Factori de risc termic
2.3. Factori de risc proprii sarcinii de muncă
a. Suprasolicitare fizică
b. Suprasolicitare psihică
2.4. Factorii de risc proprii mediului de muncă
a. Factori de risc fizici
b. Factori de risc chimici
3. Elaborarea fișei de evaluare la locul de muncă
4. Calcularea nivelului de risc global al locului de muncă
5. Interpretarea rezultatelor evaluării
6. Întocmirea fișei de măsuri propuse

Populatia Europei

1.Notiune
2.Scurt istoric al populatiei din Europa
3.Structura populatiei din Europa
3.1 Structura populatiei din Europa pe categorii de vârstă
3.2 Structura populatiei în functie de miscarea naturală
3.3 Speranta de viată în Europa
3.4 Mobilitatea teritorială a populaţiei
3.5 Structura profesională a populaţiei
3.6 Structura confesională
4. Densitatea populatiei din UE
4.1 Principalele fenomene demografice ale UE
4.2 Structura demografică a populatiei din UE
4.3 Îmbătrânirea demografică
5. Bibliografie
6. Anexe 

Utilizarea Sondajului in Caracterizarea Fenomenelor Economico-Sociale

0 TEMA PROIECTULUI 2
1 EXTRAGEREA EŞANTIONULUI 3
2 GRUPAREA DATELOR ÎNREGISTRATE 4
2.1 Gruparea pe intervale de variaţie egale 4
2.2 Gruparea pe intervale de variaţie neegale 18
3 CALCULUL MĂRIMILOR RELATIVE DE STRUCTURĂ 24
4 CARACTERIZAREA STATISTICĂ A REPARTIŢIILOR OBŢINUTE 30
4.A. Repartiţia vânzătorilor după vârstă 31
4.B. Repartiţia vânzătorilor după zilele lucrate 32
4.C. Repartiţia vânzătorilor după orele lucrate 33
4.D. Repartiţia vânzătorilor după valoare desfacerii 34
4.D. Repartiţia vânzătorilor după salariu net 36
5 ANALIZA CORELAŢIEI DINTRE SALARIUL NET ȘI ORELE LUCRATE 38
6 BIBLIOGRAFIE 40

Studiu Statistic Privind Activitatea de Transport in Cadrul SC

1. Rolul statisticii în societatea de transport SC
1.1. Introducere
1.2. Necesitatea efectuării studiilor statistice
1.3. Utilitatea studiului efectuat
1.4. Influenţa studiului efectuat : cum ar modifica rezultatele modul de conducere al societăţii-
1.5. Instrumente de efectuare a studiului
2. Studiul statistic în societatea S.C.
2.1. Indentificarea obiectivelor studiului
2.2. Identificarea colectivităţii studiate
2.3. Alegerea tipului cercetării
2.4. Pregătirea chestionarului
3. Centralizarea şi interpretarea rezultatelor chestionarului
3.1. Structura eşantionului supus cercetării
4. Concluzii
Anexa 1
Bibliografie 

Ancheta Statistica Privind Imbunatatirea Activitatii Didactice la Grupul Scolar Vasile Deac din Vatra Dornei

1. Identificarea problemei decizionale
2. Obiectivele cercetării
3. Stabilirea colectivităţii cercetate
4. Alegerea tehnicii de cercetare
5. Alegerea eşantionului
6. Stabilirea chestionarului anchetei şi desfăşurarea anchetei
7. Reprezentarea grafică si interpretarea datelor
8. Concluzii şi propuneri
Bibliografie
Anexe

Proiect Carrefour

Motivaţii, explicaţii
Sinteza raportului
Capitolul I. Prezentarea organizaţiei
1.1 Localizare
1.2 Scurt istoric
1.3 Activitatea organizaţiei
1.4 Managementul organizaţiei
Capitolul II. Indicatori economico-financiari
Capitolul III. Prezentarea a două probleme manageriale 

Drumurile Publice din Romania pe Macroregiuni si Judete in Anul 2008

CAP.1 Obiectivul proiectului
CAP.2 Crearea bazei de date
CAP.3 Descrierea statistică a variabilelor
VARIABILE CATEGORIALE
Proportii:
Valoarea dominanta
Diagrama de structura
VARIABILE NUMERICE:
Nivelul mediu
Media aritmetica simpla
Modul
Mediana:
Dispersia
Abaterea medie liniara
Varianta
Abaterea medie patratica(s)
Intervalul mediu de variatie
Coeficientul mediu de variatie (υ)
Coeficientul de asimetrie Pearson:
Coeficientul de boltire Pearson
Concentrarea
Abaterea mediala-mediana:
Mediala
Unitatea mediala:
Coeficientul de concentrare:
Histograma si curba frecventelor:
Box- plot:
Quartilele:
Decilele.
Curba de concentrare:
CAP4. Inferenta statistică
Estimarea medie prin interval de incredere
Estimarea proportiei judetelor care au un nivel al kilometrilor de drumuri publice sub medie prin interval de incredere
Testarea semnificatiei mediei cu o variabila fixa
Testarea unei proportii cu o valoare fixa
CAP.5 Analiza statistică a legăturilor dintre variabile
Analiza variantei ( ANOVA):
Analiza de corelatie si regresie
CAP.6 Concluzii
Bibliografie 

Studiu Statistic Privind Influenta Banilor Trimisi de Romanii din Strainatate asupra Economiei Romanesti

- Consideratii generale
- Continut
- Concluzii
- Anexe
I. Consideratii generale
- Scop
- Timp
- Spatiu
- Populatia
- Cadru
- Metoda
7. Caracteristici
8. Masuri organizatorice
9. Limite
II. Continut
- PRELUCRAREA PRIMARA: Culegerea datelor/ Inregistrare
- ELIMINAREA VALORILOR ABERANTE
- GRUPARI SI CLASIFICARI SI ANALIZA GRAFICA
- ANALIZA INDICATORILOR
- ANALIZA CORELATIILOR SI REGRESIILOR
- VERIFUCAREA IPOTEZELOR
III. Concluzii
IV. Anexe

Analiza Statistica a Tarilor din Europa in Anul 2009

I.Introducere
II.Obiectivul proiectului
III. Descrierea statistică a variabilelor
1. Variabilele categoriale
2. Variabile numerice
Grafice specifice
Grafice specifice
IV. Inferenţa statistică
a. Estimarea prin interval de încredere a unei medii
b. Estimarea prin interval de încredere a unei proporţii
c. Testarea unei valori medii cu o valoare fixă
d. Testarea unei proporţii cu o valoare fixă
V. Analiza statistică a legăturilor dintre variabile
a. Analiza varianţei(ANOVA)
b. Analiza de corelaţie şi asociere
c. Analiza de regresie
VI.Concluzii
VII. Bibliografie

Natalitatea in Finlanda in Perioada 1990-2009

• Introducere
• Populaţia Finlandei
• Schimbări în structura familiei
• Tipuri de familie
• Numărul de copii într-o familie
• Fertilitate, natalitate şi avorturi
• Avorturile
• Concluzie
• Bibliografie

Analiza Statistica dintre Oferta si Cererea Turistica din Delta Dunarii in Perioada 2000-2007

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1. PREZENTAREA OFERTEI TURISTICE DIN DELTA DUNĂRII 4
1.1. Potenţialul natural şi antropic 4
1.2. Prezentarea obiectivelor turistice din zonă 9
1.2.1. Rezervaţii si Monumente ale Naturii 9
1.2.2. Vestigii Istorice 10
1.2.3. Edificii Religioase 11
1.2.4. Edificii Culturale 12
1.2.5. Obiective arheologice 13
1.2.6. Festivaluri si sărbători 13
1.3. Unităţi de cazare 14
1.4. Trasee turistice 14
1.4.1. Trasee turistice pe uscat (drumeţii): 15
1.4.2. Trasee turistice pe căi navigabile: 16
CAPITOLUL 2. SISTEMUL DE INDICATORI STATISTICI AI ACTIVITĂŢII STATISTICE 18
2.1. Sistemul informaţional statistic în domeniul turismului 18
2.2. Indicatori statistici ce reflectă activitatea turistică 20
2.2.1. Indicatorii cererii turistice 21
2.2.2. Indicatorii ofertei turistice 25
2.2.3. Indicatorii relaţiei cerere – ofertă 29
CAPITOLUL 3. IMPORTANŢA TURISMULUI DIN DELTA DUNĂRII PENTRU ECONOMIA ROMÂNIEI 31
3.1. Importanţa economică a resurselor naturale 31
3.1.1. Producţia şi principalele utilizări ale resurselor naturale în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 31
3.1.2. Principalele activităţi economice cu impact semnificativ asupra ecosistemului Delta Dunării 33
3.2. Soluţii de dezvoltare a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării 37
3.2.1. Administrarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării 38
3.2.2. Reconstrucţie ecologică în R.B.D.D 40
CAPITOLUL 4. ANALIZA STATISTICĂ A OFERTEI ŞI CERERII ÎN TURISMUL DIN DELTA DUNĂRII ÎN PERIOADA 2000 – 2007 43
4.1 Analiza statistică în dinamică a ofertei turistice la nivelul Deltei Dunării în perioada
2000-2007 43
4.1.2. Dinamica în mărimi absolute a unităţilor de cazare turistică în perioada 2000-2007 49
4.1.3. Dinamica în mărimi relative a unităţilor de cazare turistică în perioada 2000-2006 51
4.2 Analiza statistică în dinamica a cererii turistice la nivelul Deltei Dunării în perioada 2000-2007 56
4.2.1. Dinamica sosirilor şi înnoptărilor în unităţile de primire turistică 58
4.2.2. Durata medie a sejurului turistic şi indicele de utilizare a capacităţii în funcţiune 59
CONCLUZII 60
ANEXE 63
BIBLIOGRAFIE 68

Proiectarea unui Sondaj Statistic cu Privire la Satisfactia Turistilor in Zona Montana Predeal

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1. SONDAJUL STATISTIC – METODĂ DE CERCETARE 4
1.1 Logica întocmirii chestionarului 5
1.2 Formularea şi ordinea întrebărilor 7
1.3 Redactarea chestionarului 9
1.4 Ordonarea şi gruparea întrebărilor 9
CAPITOLUL 2. PREZENTAREA POTENŢIALULUI TURISTIC AL STAŢIUNII MONTANE PREDEAL 13
2.1 Prezentarea potenţialului turistic natural al staţiunii Predeal 13
2.1.1. Descrierea staţiunii 13
2.1.2. Scurt istoric 14
2.1.3. Amplasare geografică 14
2.1.4. Relieful natural şi constituţia geologică 15
2.1.5. Hidrografia 17
2.1.6. Vegetaţia şi fauna 19
2.2 Prezentarea potenţialului turistic antropic al staţiunii Predeal 20
2.2.1. Obiective turistice 20
2.2.2. Unităţi de cazare 20
2.2.3. Unităţi de alimentaţie publică 26
2.2.4. Centre de agrement 28
CAPITOLUL 3. DETERMINAREA GRADULUI DE SATISFACŢIE A TURIŞTILOR ÎN STAŢIUNEA MONTANĂ PREDEAL 31
3.1 Analiza, interpretarea şi prezentarea rezultatelor 31
3.2 Corelaţia dintre variabile 47
3.2.1. Corelaţia dintre suma alocată pentru o vacanţă în această zonă şi durata sejurului 47
3.2.2. Corelaţia dintre grupa de vârstă şi durata sejurului 49
3.2.3. Corelaţia dintre suma medie alocată per sejur şi scopul sejurului 49
3.2.4. Corelaţia dintre aşteptările turistului şi frecvenţa în zona Predeal 50
CONCLUZII 52
ANEXE 55

Modelarea Econometrica a Comportamentului Consumatorului

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I
MODELAREA ECONOMETRICĂ ŞI TESTAREA IPOTEZELOR
1.1 Introducere în econometrie 5
1.2 Noţiuni şi concepte fundamentale ale econometriei 6
1.3 Testarea ipotezelor statistice 11
1.3.1. Concepte şi erori în testarea ipotezelor statistice 11
1.3.2 Testarea ipotezei privind media populaţiei generale pentru eşantioane de volum mare 14
1.3.3.Testarea ipotezei privind diferenţa dintre două medii pentru eşantioane de volum mare 15
1.3.4.Testarea ipotezei privind media populaţiei generale pentru eşantioane de volum redus 16
1.3.5.Testarea ipotezei privind proporţia populaţiei pentru eşantioane mari 17
1.3.6. Testarea ipotezei privind diferenţa dintre două medii pentru eşantioane de volum redus 18
1.3.7. Testarea ipotezei privind dispersia unei populaţii 19
1.3.8.Testarea ipotezei privind raportul dintre două dispersii 20
CAPITOLUL II
MODELAREA ECONOMETRICĂ PENTRU CONSUMUL DE CAFEA ÎN CRAIOVA
2.1 Formularea ipotezelor şi obiectivelor cercetării 22
2.2 Consideraţii privind eşantionarea 23
2.3 Analiza şi interpretarea datelor primare şi secundare 26
2.3.1 Statistica întrebărilor relevante 26
2.3.2 Estimarea parametrilor populaţiei pentru două variabile importante ale cercetării 30
2.3.3 Testarea ipotezelor statistice ale cercetării cu diferite metode 31
2.3.4 Testul pentru medii 32
2.3.5 Testarea diferenţelor dintre medii şi a diferenţelor dintre procente 33
2.3.6 Analiza legăturii dintre două variabile 36
2.3.7 Analiza asocierii dintre variabile 42
2.3.8 Analiza multivariabilă 44
CONCLUZII 47
BIBLIOGRAFIE 48