MATERIALELE TREC TESTUL DE PLAGIAT


 NOU!
PROTECŢIE IMPOTRIVA PLAGIATULUI
MATERIALELE SE POT FACE ASTFEL ÎNCÂT SĂ TREACĂ TESTUL DE PLAGIAT
Materialele deja redactate, la 50 lei, se pot preda în o formă ce permite trecerea testelor de plagiat. 
Aici ne referim la testele de plagiat, nu de similaritate, precum Turnitir.