...................ANUNŢ!.............

 Toate lucrările deja redactate, precum cele prezentate pe blog, costă 50 lei  / 10 EURO prin PayPal (indiferent de domeniu sau numărul de pagini). 


Pentru lucrările la comandă (întocmite după indicaţiile clientului) comisionul nostru va fi redus astfel încât costul total al ORICĂREI lucrări să fie de 350 lei, indiferent de domeniu şi cerinţe.

MATERIALELE TREC TESTUL DE PLAGIAT


 NOU!
PROTECŢIE IMPOTRIVA PLAGIATULUI
MATERIALELE SE POT FACE ASTFEL ÎNCÂT SĂ TREACĂ TESTUL DE PLAGIAT
Materialele deja redactate, la 50 lei, se pot preda în o formă ce permite trecerea testelor de plagiat. 
Aici ne referim la testele de plagiat, nu de similaritate, precum Turnitir.

Energie solara

Capitolul nr. 1 Generalitați .
1.1 Soarele, o imensăsursă de căldură .
Capitolul nr.2 Captarea energiei solare - Domenii de utilizare.
2.1 Baterii solare .
Capitolul nr.3 Panouri solare.
3.1 panouri solare nepresurizate .
3.2 Panouri solare presurizate .
3.3 Panouri solare presurizate separate .
Capitolul nr.4 ENERGIA SOLARĂ ÎN LUME .
4.2 Energia solară în Europa .
4.3 Energia solară în România.
4.4 Aplicații industriale.
Concluzii .
Bibliografie .

Rolul asistentei medicale in ingrijirea pacientilor cu accident vascular cerebral ischemic

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I – NOȚIUNI GENERALE DE ANATOMIE ȘI FIZOLOGIE A SISTEMULUI NERVOS
1.1. Sistemul nervos central 7
1.2. Sistemul nervos periferic 14
1.3. Sistemul nervos vegetativ 14
CAPITOLUL II – ABORDĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA ACCIDENTUL VASCULAR CEREBRAL ISCHEMIC
2.1. Clasificarea actuală a bolilor cerebro-vasculare 16
2.2. Privire generală asupra factorilor de risc în accidentul vascular cerebral 22
CAPITOLUL III – ÎNGRIJIRI SPECIFICE ASISTENTEI MEDICALE ACORDATE PACIENȚILOR CU AVC
3.1. Participarea asistentei medicale la acte de investigație 26
3.2. Participarea asistentei medicale la intervenții autonome și delegate de aplicare a tratamentului 30
3.3. Tratament prin hidro-termoterapie 33
3.4. Tratament prin masaj 33
3.5. Terapia ocupațională 35
3.6. Boală. Evoluție. Complicații. Prognostic 36
3.7. Educație pentru sănătate 36
3.8. Norme de securitarte a muncii în domeniul sanitar 38
CAPITOLUL IV – CAZURI
4.1. Planul de îngrijire nr. 1 42
4.2. Planul de îngrijire nr. 2 49
4.2. Planul de îngrijire nr. 3 55
CONCLUZII 61
BIBLIOGRAFIE 63

Rolul activitatilor integrate in realizarea educatiei morale la varsta prescolara

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I - ABORDĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA EDUCAȚIA MORALĂ
1.1. Definirea conceptului de educație morală 6
1.2. Obiectivele educației morale 9
1.3. Strategiile educației morale 16
1.4. Evaluarea educației morale 23
CAPITOLUL II – ROLUL EDUCAȚIEI MORALE ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII PREȘCOLARULUI
2.1. Personalitatea preșcolarului – caracteristici psiho-sociale 25
2.2. Dezvoltarea morală a preșcolarului - caracterizare. 29
2.3. Rolul educației morale în formarea personalității preșcolarului 31
CAPITOLUL III - FORME DE ACTIVITĂȚI INTEGRATE ȘI INFLUENȚELE ÎN REALIZAREA EDUCAȚIEI MORALE
3.1. Jocul - element central al dezvoltării educației morale a preșcolarului.38
3.2. Exemple de activități integrate (metode activ-participative, colaborative, etc.).42
CAPITOLUL IV - EXPERIMENT PEDAGOGIC AL DEZVOLTĂRII PRINCIPIILOR DE EDUCAȚIE MORALĂ LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ .51
ANEXE. 54
CONCLUZII 58
BIBLIOGRAFIE 60

Analiza comportamentului consumatorului

Introducere.4
I. Concepte teoretice privind comportamentul consumatorului.5
1.1. Definirea comportamentului consumatorului.5
1.1.1. Noţiuni, concepte, teorii.5
1.1.2. Teorii fundamntale ale comportamentului consumatorului.6
1.1.3. Teorii ale deciziei consumatorului.8
1.2. Analiza procesului decizional de cumpărare al consumatorului.9
1.2.1. Motivaţia şi formarea atitudinii.9
1.2.2. Procesul decizional de cumpărare: modelul în 5 etape.13
1.3. Factori ce influenţează comportamentul consumatorului .15
II. McDonald’s – un imperiu la nivel global.17
2.1. Începuturi – fraţii McDonald.17
2.2. Dezvoltarea produselor atât de dorite de copii, cât şi de adulţi.20
2.3. Piaţa fast-food-urilor din România.22
2.4. Poziţia McDonald’s pe piaţa fast-food-urilor din România.23
III. Cercetare cantitativă privind comportamentul de cumpărare în rândul consumatorilor de produse fast-food McDonald’s cu specific românesc.25
Concluzii.36
Bibliografie.37
Anexe.40

Asigurari de bunuri ale persoanelor juridice si posibilitati de amplificare a acestora

Capitolul 1
Caracteristici generale.2
1.1. Locul şi rolul asigurărilor în sistemul financiar al ţării.2
1.2. Clasificarea asigurărilor.8
1.3. Piaţa asigurărilor de bunuri în plan naţional şi european .13
Capitolul 2
Poduse specifice asigurărilor de bunuri ale persoanelor juridice la societatea SC. Omniasig Vienna Insurance Group.S.A.15
2.1. Caracterizarea generală a societății.15
2.2. Produse oferite de SC. Omniasig. SA. Pentru persoane juridice.19
2.3. Analiză comparativă.25
Capitolul 3
Analiza cantitativă și calitativă a activității de asigurare la societatea SC. OMNIASIG- Vienna Insurance Group. S.A.28
3.1. Analiza primelor brute subscrise.28
3.2. Analiza despăgubirilor.34
3.3. Eficienţa activităţii de asigurări.37
Capitolul 4. Concluzii.43
Bibliografie.46

Various types of candy, cookies and chocolate

Lists of figures.
INTTRODUCTION.
CHAPTER I. CANDY.
1.1 Definition and clasification.
1.1.1 Caramelaj products.
1.1.2 Jellies.
1.2 History of candy.
1.3 Production.
1.4 Packaging.
1.5 Health effects.
1.6 Health benefits.
1.7 Candy – a symbol of welfare.
CHAPTER II. CAKES.
2.1 History of cakes.
2.2 „Desert are always present at celebration and festive occasion”.
2.3 Baklava.
2.4 Traditional Bakewell Tart Recipe.
2.5 Famous Cakes – Tiramisu history and controversies.
2.6 Cake decorating.
CHAPTER III. CHOCOLATE.
3.1 Etymology.
3.2 History of chocolate.
3.3 Taype of chocolate.
3.3.1 Dark chocolate.
3.3.2 Chocolate milk.
3.3.3 White chocolate.
3.4 Aphrodisiac properties and other benefits.
3.5 Obesity and health.
BIBLIOGRAPHY. 

Accidentul Vascular Cerebral

1. Argument.
2. Capitolul I.
I.1. Noţiuni de anatomie şi fiziologie a Sistemului Nervos Central (SNC).
I.2. Accidentul Vascular Cerebral. Hemoragia cerebrală.
3. Capitolul II: Planuri de îngrijire.
II.1. Cazul I.
II.2. Cazul II.
II.3. Cazul III.
4. Capitolul III: Concluzii finale.
5. Bibliografie.
6. Anexe.

Impactul politicii europene de ocupare a fortei de munca, la nivelul Municipiului Bucuresti

1. Stabilirea obiectivelor
2. Definirea populației
3. Alegerea metodei de culegere a datelor
4. Elaborarea chestionarului
5. Extragerea eșantionului
6. Ancheta pilot
7. Culegerea, verificarea și centralizarea datelor
8. Prelucrarea și analiza datelor pornind de la obiectivele propuse
Concluzii