Impactul politicii europene de ocupare a fortei de munca, la nivelul Municipiului Bucuresti

1. Stabilirea obiectivelor
2. Definirea populației
3. Alegerea metodei de culegere a datelor
4. Elaborarea chestionarului
5. Extragerea eșantionului
6. Ancheta pilot
7. Culegerea, verificarea și centralizarea datelor
8. Prelucrarea și analiza datelor pornind de la obiectivele propuse
Concluzii