Consumul de alcool şi droguri la tineri.

Argument................................4
Capitolul I…………………….. 5
Alcoolul – un drog „legal” .......................................…5
     Alcoolismul............................................….10
Consumul de alcool la tineri...........................20
Capitolul II………………....….26
Drogurile ilicite.....................................26
       Dependenţa de droguri.................35
       Consumul de droguri la tineri..........................38
Capitolul III………..……....………….............….42
Motivaţia........................................... ............43
       Stima de sine.............................43
 Aspecte din profilul consumatorului.....................44
 Capitolul IV.........................................48
     Obiective..................................….……48
      Ipoteze...................................….……48
 Capitolul V...............................................49
      Subiecţii........……49
      Metodologia.........……49
Capitolul VI.................................54
    Analiza cantitativă şi interpretarea datelor..............…54
 Capitolul VII............................................................71
Concluzii.....................……..71
Bibliografie........…..………..............……….73
Anexe...………...……...............…...76

INFORMATIZAREA ACTIVITATII BIOMEDICALE SI PRINCIPIILE DE FUNCTIONARE ALE APARATURII MEDICALE

1 Introducere................1
2 Aplicatii ale tehnologiei sistemelor    2.1 Aparate pentru aprecierea activitatii cardiace
         2.1.1 Electrocardiograful..........3
         2.1.2 Defibrilatorul............3
    2.2 Aparatura electronica pentru investigarea si tratamentul sistemului neuromuscular          
         2.2.1 Reflexometru achilian..................4
         2.2.2 Audiometru de triaj.....................4
         2.2.3 Proteza auditiva.............5
         2.2.4 Stimulatoare pentru recuperarea aparatului neurolocomotor.............6
         2.2.5 Aparat de terapie prin electrosoc......................7
    2.3 Aparate electronice pentru electroterapie si chirurgie
         2.3.1 Aparat de terapie prin curenti diadinamici...............8
         2.3.2 Aparat de terapie prin curenti interferentiali...............10
         2.3.3 Electrostimularea pentru acupuntura..................13
         2.3.4 Aparat de electrochirurgie...................14
    2.4 Echipamente electronice de monitorizare din sectiile de terapie intensiva
         2.4.1 Aparat pentru determinarea transcutanata a presiunii de oxigen............15
         2.4.2 Monitor de respiratie..................16
    2.5 Aparate electronice pentru laborator clinic
         2.5.1 Hemoglobinometru electronic........................17
         2.5.2 Aparat pentru determinarea glicemiei................18
    2.6 Aparate cu ultrasunete
         2.6.1 Detector de puls fetal cu ultrasunete...................19
         2.6.2 Detector de flux sanguin cu ultrasunete...............19
         2.6.3 Aparat de diagnostic cu ultrasunete prin vizualizare........20
         2.6.4 Aparat de terapie cu ultrasunete............22
    2.7 Echipamente de diagnostic prin CT
         2.7.1 Metode si echipamente de diagnostic prin CT..........23
         2.7.2 Tomografia Roentgen computerizata..................25
         2.7.3 Tomografie computerizata cu RMN....................26
              2.7.3.1 Principiile obtinerii imaginilor prin RMN...........26
              2.7.3.2 Aplicatiile fenomenului RMN in medicina...........30
3 Metode de detectie...................34
4 Metode de reconstructie a imaginii....................35
    4.1 Metode de prelucrare a imaginii.......................37
5 CT cu ultrasunete.......................39
6 Prelucrarea  electronica a imaginilor radiologice.............41
7 Idei si probleme in tehnologia microsistemelor si microrobotilor...........44
    7.1 Aplicatii ce au revolutionat medicina...............45
         7.1.1 Principii de baza.......................45
         7.1.2 Laseri in medicina.......................45
8 Concluzii......................47

Bibliografie

ANALIZA ŞI GESTIONAREA RISCULUI OPERAŢIONAL ÎN BĂNCILE COMERCIALE (2010)

Introducere ........................... 4
Capitolul I Riscul in sistemul bancar ................. 5
1.1. Istoricul riscului bancar ............................ 5
1.2.  Noţiunea de risc bancar .............. 6
1.3.  Tipuri de riscuri bancare ................ 8
Capitolul II  Analiza şi gestionarea riscului operaţional ................. 12
2.1. Riscul operaţional în acordul Basel II .............. 13
  2.1.1. Conceptul de risc operaţional .................... 13
  2.1.2. Cauzele riscului operaţional ........... 14
       2.1.3. Metodologii de măsurare a riscului operaţional .......... 15
2.2. Componentele riscului operaţional ............... 18
2.3. Managementul riscului operaţional .......... 20
2.4. Impactul financiar generat de un eveniment de risc operaţional ......... 24
2.5. Modalităţi de reducere a principalelor categorii de riscuri operaţionale ...... 26
2.5.1. Gestiunea riscului de fraudă ..................... 26
2.5.2. Gestiunea riscului de sistem ..................... 32
2.5.3. Gestionarea riscului strategic ........................ 33
2.5.4. Gestiunea riscului legislativ ............. 34
Capitolul III Managementul riscului Operaţional La BRD – GSG ........ 35
3.1. Scurt istoric al BRD – GSG .................... 35
3.2. Profilul BRD – GSG ...................... 36
3.3. Evenimentul de risc operaţional în BRD – GSG ............ 37
3.4. Gestiunea riscurilor operaţionale în cadrul BRD-GSG ............. 39
3.5. Pragul de declarare şi modalitatea de declarare a riscului operaţional 
       în cadrul BRD-GSG .................. 41
3.6. Administrarea riscurilor operaţionale în cadrul BRD – GSG ......... 43
3.7. Diminuarea riscurilor operaţionale în cadrul BRD-GSG ................. 44
Concluzii ............... ......................... 45
Anexe ................ ........................... 49
Bibliografie ....................... ............. 56

Managementul carierei

CAPITOLUL I. Introducere în managementul resurselor umane
1.1. Rolul şi particularităţile resurselor umane în cadrul organizaţiei
1.2 Conţinutul actual  şi obiectivele managementului resurselor umane
1.3 Elemente cu influenţă asupra managementului resurselor umane
din organizaţie
1.4 Gestiunea resurselor umane
CAPITOLUL II. Prezentarea companiei OTP şi a politicilor de
instruire şi dezvoltare, managementul performanţei şi salarizare şi beneficii
2.1. Cadrul general de funcţionare a sistemului bancar în România
2.2 Date esenţiale, statutul legal şi responsabilităţile OTP 
2.3 Organele de conducere ale băncii
2.4 Organizarea băncii
2.5 Reţeaua de unităţi teritoriale
2.6 Politica de instruire şi dezvoltare
2.7 Politica şi procedura de management al performanţei
2.7.1 Principii
2.7.2 Abordarea managementului performanţei ca proces
2.7.3 Abordarea performanţei nesatisfăcătoare
2.7.4 Recunoaştere şi recompensă
2.8 Politica de salarizare şi beneficii
2.8.1 Scopul
2.8.2 Principii
2.8.3 Structura de salarizare şi beneficii
2.8.4 Sistemul special de bonusare
CAPITOLUL III. Studiu de caz privind managementul carierei  în cadrul OTP
3.1 Scopul cercetării
3.2 Ipotezele cercetării
3.3 Obiectivele cercetării
3.4 Proiectarea cercetării
3.4.1 Tipul cercetării şi metoda de obţinere a datelor primare
3.4.2 Consideraţii privind elaborarea chestionarului
3.4.3 Eşantionarea
3.5 Analiza şi interpretarea datelor
3.6 Testarea ipotezelor statistice
CAPITOLUL  IV. Concluzii şi propuneri
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Team Formation Strategies and Tactical Planning for Cooperative Distributed Multi-Agent Systems

1.Introduction ............................... 1

2.Theoretical Background ......................... 5

2.1.Nin e Men‟s Morris ..................... 5

2.2.Multi-Agent Systems .................... 8

2.3.Rational Agents ................ 11

2.4.Coordination .................... 14

2.5.Cooperation ......................... 17
 
3.Analysis and Design .......... 20

3.1.Use Cases ........................ 21

3.2.Agent Types Identification .................... 22

3.3.Responsibilities Identification ......... 23

3.4.Acquaintances Identification .............. 25

3.5.Interactions Specification .................. 26

3.6.Agent-User Interactions ............ 28

3.7.Internal Agent Behaviours .............. 29

3.8.Defining an Ontology ..................... 30

4.Implementation ............... 32

4.1.Integrated Development Environment ...................... 32

4.2.General description ....................... 33

4.3.Agents‟ Activity Monitoring .......... 38

4.4.The Graphical User Interface ................. 39

5.Testing ....................... 41

5.1.Configuration & Installation ......... 41

5.2.Launching the Multi-Agent System ........ 42


5.3.Multi-Agent System Utilization ............... 44

5.4.Testing & Experimental Results ............. 44

6.Conclusions .......................... 46

Bibliography ............................ 47
 
Annexes .............................. 49

Class Diagrams ........................ 49

Source Code ................ 59

PEARL GREY VERSUS SCARLET IN HAWTHORNE’S “THE SCARLET LETTER”

ARGUMENT                                                                
CHAPTER I : Hawthorne and Puritanism     
CHAPTER II : The Symbolism in The Scarlet Letter  
CHAPTER III: Hawthorne’s masterpiece
 

CONCLUSION                    

CULTURA INFORMAȚIEI

ARGUMENT
I. ISTORIC.DEFINIIȚII
1.1. ISTORIC
1.2. DEFINIȚII
II. DELIMITARE TERMINOLOGICĂ
2.1. TERMINOLOGIE
2.2.  EVOLUȚIA SEMANTICĂ A CONCEPTULUI DE CULTURA INFORMAȚIEI 
III. CARACTERISTICI. STANDARDE. MODELE
3.1. CARACTERISTICI
3.2. STANDARDE
3.3. MODELE
IV. ROLUL BIBLIOTECILOR ÎN CULTURA INFORMAȚIEI
4.1. ACȚIUNI ȘI INSTRUMENTE REALIZATE ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII CULTURII INFORMAȚIEI. NOUL ROL AL BIBLIOTECILOR
4.2.  EDUCAȚIA ÎN SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ
V. CULTURA INFORMAȚIEI ȘI ÎNVĂȚAREA PE PARCURSUL VIEȚII
5.1. CULTURA INFORMAȚIEI ÎN SECOLUL XXI
VI. LIBRARY 2.0, UN NOU MODEL DE SERVICIU DE BIBLIOTECĂ
CONCLUZIE
BIBLIOGRAFIE

Comparative study of the word order in English and Romanian in Economic texts

Introduction
Chapter One: A general overview on word order in English and Romanian.
1.1The S-P-O sentence. General remarks.       
1.1.1 Position of the Subject;     
1.1.2 Position of the Predicate;     
1.1.3. Position of the Object;               
1.1.1.1 Direct object;               
1.1.1.2 Cognate object;               
1.1.1.3 Indirect object;               
1.1.1.4 Prepositional object;
1.2 Position of attributes;     
1.2.1 Close attributes;     
1.2.2 Loose attributes;     
1.2.3 Position of two or more attributes;     
1.2.4 Attributes in post- position;
1.3 Position of adverbials;     
1.3.1 Adverbial modifier of Place;     
1.3.2 Adverbial modifier of Time;     
1.3.3 Adverbial modifier Manner and of Cause;     
1.3.4 Adverbial modifier of Purpose and of Concession;     
1.3.5 Adverbial modifier of Condition and of Agency;     
1.3.6 Adverbial modifier of Frequency and of Degree;
1.3.7 Adverbial modifier of Measure and of Result.
1.4 Inverted word order;     
1.4.1 Full inversion;     
1.4.2 Partial inversion.Chapter Two: Comparative study of word order in English and Romanian in Economic texts.
2.1 Contrastive analysis of the main units of an Economic sentence.     
2.1.1 The S-P-O sentence in corresponding to S-P-O in Romanian;     
2.1.2 Slight differences in translating the S-P-O sentence from English into Romanian;
2.2 Attributes in English and Romanian in Economic sentence;     
2.2.1 Position of one attribute in an Economic sentence in English and Romanian;          
2.2.2 Cases with two or more attributes in the English sentence comparing with the Romanian one;
2.3 Position of different adverbial modifiers in the sentence in English and Romanian;Conclusions

Violenţă simbolică, antietatism şi potenţial revoluţionar în cadrul fenomenului “Ultras” (2010)

Introducere...........p. 5
Hooligans…………………………….….p. 7
Ultras. Scurt istoric………………….p. 8
 CAPITOLUL  I.   Grupul „Ultras” (brigada)...........p. 10
1.1 Comportamentul în cadrul grupului...............p. 12
1.2 Cultură, instinct şi agresivitate...................p. 13
CAPITOLUL II.   Violenţa simbolică…….…..p. 15
2.1 Religie şi sport (la EmileDurkheim)…… 15
2.2 Violenţă rituală în cadrul fenomenului „Ultras”.....p. 17
a.   ritul integrator...........p. 18
b.   ritul compensator........p. 19
2.3 Violenţă şi teritorialitate......p. 20
2.4 Violenţa simbolică la Pierre Bourdieu.......p. 21
CAPITOLUL III.   Antietatismul..........p. 24
3.1 Schemă metodologică de construcţi a inamicului..........p. 25
3.2 Teoria etichetării.................p. 28
3.3 Antietatism şi devianţă pozitivă..........p. 29
3.4 Antietatism şi violenţă politică...............p. 29
CAPITOLUL IV. Potenţialul revoluţionar al fenomenului „Ultras”.......p. 31
4.1 Minorităţi active în revoluţii...........p. 32
4.2 Modele alternative care simulează condiţiile de declanşare a unei insurecţii. Minerii..........p. 33
4.3 Teoria deprivării relative.............p. 34
4.4 Deprivarea relativă la nivel valoric şi normativ. Legea 4/09.01.2008.........p. 35
4.5 Model teoretic aplicat cu privire la potenţialul de violenţă…….....p. 37
4.5.1 Schema modelului teoretic aplicat……p. 42
4.5.2 Situaţii ipotetice ale modelului teoretic..........p. 43
CAPITOLUL V.   Metodologia cercetării.  Analiza cercetării..........p. 44
5.1. Chestionarul. Studiu de caz: România..................p. 45
5.1.1   Chestionarul on line....................p. 45
5.1.2    Eşantionarea...............p. 46
5.1.3    Mod de susţinere (rezultate)...............p. 49
5.1.4    Violenţa simbolică (rezultate).............p. 50
5.1.5     Antietatism (rezultate)............p. 51
5.1.6     Date demografice..................p. 56
5.2   Clivajul Ultras/Hools. Harta Europei..................................p. 56
5.3    Studiu de caz: Ungaria, 2006..........................................p. 58
5.3.1     Desfăşurarea evenimentelor……………….………..p. 60
5.3.2   Model teoretic aplicat. Un.…p. 61
5.4   Metoda observaţiei. Fotografia..........p. 66
Concluzii.........................p. 69
Bibliografie...........................................p. 62
Anexe................................................p. 76
Anexa 1   Harta Europei. Clivajul Ultras/Hools.......p. 77
Anexa 2   Calculul scalelor naţionale...........................p. 78
Anexa 3    Imagini....................................p. 79

INFLUENŢA FAMILIEI BIPARENTALE ŞI MONOPARENTALE ASUPRA DEZVOLTARII AFECTIVE A PREŞCOLARULUI (2010)

Capitolul 1
Familia
1.1. Caracteristici generale
1.2. Dimensiunea afectivă a familiei
1.3.
Caracteristicile sistemului familial
1.4. Funcţiile familiei
1.5. Tipuri de familii
Capitolul 2
Copilul şi divorţul părinţilor
2.1. Separarea membrilor familiei prin părăsire sau divorţ
2.2. Semne lăsate de divorţul părinţilor asupra copiilor
Capitolul 3
Metodologia cercetării
3.1. Obiectivul cercetării
3.2. Ipoteza cercetării
3.3. Eşantionul
3.4. Mateiale folosite
3.5. Interpretarea rezultatelor
Concluzii
Bibligrafie
Anexe

Utilizarea secvenţelor simple repetitive de ADN (SSRs) în vederea estimării diferenţierii genetice între Quercus ilex şi Q. suber în Peninsula Iberică (2010)

A. PIESE SCRISE
Cap. 1 Aspecte generale privind Quercus ilex şi Quercus suber
   1.1. Quercus ilex
   1.1.1 Încadrare sistematică si numarul de cromozomi
   1.1.2 Morfologie
   1.1.3 Areal
   1.1.4 Cerinţe ecologice
   2.1. Quercus suber
   2.1.1 Încadrare sistematică si numarul de cromozomi
   2.1.2 Morfologie
   2.1.3 Areal
   2.1.4 Cerinţe ecologice
Cap. 2 Material şi metodă de cercetare
2.1 Materialul de cercetare
2.2 Izolarea ADN-ului
2.3 Reacţia de polimerizare în lanţ
2.4 Secvenţele simple repetitive de ADN
2.5 Electroforeza capilară
2.6 Calculul parametrilor genetici
Cap. 3 Diversitatea genetică a speciei Quercus ilex
    3.1 Structura genotipică
    3.2 Structura alelică
    3.3 Parametri genetici
    3.4 Concluzii
Cap. 4 Diversitatea genetică a speciei Quercus suber
    4.1 Structura genotipică
    4.2 Structura alelică
    4.3 Parametri genetici
    4.4 Concluzii
Cap. 5 Diferenţierea genetică între Quercus ilex şi Q. suber
  5.1 Indicele de diferenţiere GST
    5.2 Distanţa genetică NEI
    5.3 Concluzii
Cap. 6 Bibliografie
B. PIESE DESENATE
Harta cu arealul de răspândire al celor două specii în Peninsula Iberică


Contractului de mandat (2010)

Consideraţii introductive........................4
Capitolul  1.
Consideraţii generale asupra contractului de mandat...........8
1.1. Noţiunea contractului de mandat................11
1.2. Reglementarea juridică a contractului de mandat........12
1.3. Caracterele juridice ale contractului de mandat...........13
1.4. Delimitarea contractului de mandat de alte contracte înrudite......14
Capitolul  2.
Aspecte teoretice privind condiţiile de validitate ale contractului de mandat........16
2.1. Condiţiile de fond........................16
2.1.1. Capacitatea părţilor............16
2.1.2. Consimţământul părţilor..........18
2.1.3. Obiectul şi întinderea mandatului..........20
2.1.4. Cauza contractului de mandat......22
2.2.Condiţiile de formă şi dovada contractului de mandat........23
2.2.1. Forma contractului de mandat..................23
2.2.2. Mandatul expres şi mandatul tacit.............24
2.2.3. Mandatul aparent...........26
2.2.4. Dovada mandatului...........27
Capitolul  3.
Efectele juridice ale contractului de mandat.........29
A. Efectele contractului de mandat între părţi ..........29
3.1. Obligaţiile mandatarului......................29
3.1.1. Îndeplinirea mandatului.....................29
3.1.2. Obligaţia de a da socoteală....................32
3.1.3. Obligaţii rezultând din substituirea unei terţe persoane..............33
3.1.4. Pluralitatea de mandatari.............34
3.2. Obligaţiile mandantului...............35
3.2.1. Despăgubirea mandatarului.................35
3.2.2. Plata remuneraţiei..............36
3.2.3. Solidaritatea mandanţilor..............36
3.2.4. Dreptul de retenţie al mandatarului........37
B. Efectele faţă de terţi..............38
3.3. Raporturile stabilite între mandant şi terţi........38
3.4. Raporturile stabilite între mandatar şi terţi.......39
Capitolul  4.
Încetarea contractului de mandat....................41
4.1. Enunţarea cauzelor de încetare..................41
4.2. Cauze specifice de încetare a contractului de mandat.......42
4.2.1. Revocarea mandatului de către mandant..........42
4.2.2. Renunţarea mandatarului la mandat...............45
4.2.3. Decesul uneia dintre părţi................46
4.2.4. Alte cauze de încetare a contractului de mandat..46
4.3. Efectele încetării mandatului .................48
Capitolul 5.
Mandatul fără reprezentare...........49
5.1. Contractul de interpunere..............49
5.1.1. Noţiune..................49
5.1.2. Natura juridică a contractului de interpunere.........49
5.1.3. Regim juridic............50
5.2. Contractul de consignaţie...........51
5.2.1. Noţiune şi caractere juridice...........52
5.2.2. Condiţii de validitate ale contractului de consignaţie.......53
5.2.3. Efectele contractului de consignaţie..........54
5.2.4. Încetarea contractului de consignaţie............54
5.3. Contractul de comision......54
5.3.1. Noţiune şi caractere juridice..........54
5.3.2. Condiţiile de validitate ale contractului de comision...........55
5.3.3. Efectele contractului de comision..........57
5.3.4. Încetarea contractului de comision...........57
5.4. Contractul de expediţie....................57
5.4.1. Noţiune şi caractere juridice..............57
5.4.2. Condiţiile de validitate ale contractului de expediţie.......58
5.4.3. Efectele contractului de expediţie..............59
5.4.4. Încetarea contractului de expediţie..........60
5.5. Cazuri de inaplicabilitate.........60
Capitolul  6.
Aspecte teoretice şi practice privitoare la contractul de mandate în legislaţia franceză.........62
Concluzii........................66
Bibliografie.....................68

INGRIJIREA PACIENTULUI CU GASTRITA ACUTA (2010)

Argument
1. Anatomia si fiziologia aparatului digestiv
2. Gastrita acuta
2.1. Definitie
2.2. Etiologie
2.3. Factori de risc
2.4. Etiopatogenie
2.5. Tablou clinic
2.6. Simpotomatologie
2.7. Diagnostic
2.8. Evolutie
2.9. Profilaxie
2.10. Tratament
3. Rolul asistentei medicale in examenele clinice si paraclinice
4. Ingrijiri specifice acordate pacientului cu gastrita acuta
5. Prezentarea cazurilor
6. Educatie sanitara
Bibliografie

Dezvoltarea durabilă - concepte - strategii (2010)

Capitolul 1 Sisteme ecologice..............................................2

Capitolul 2 Mediul şi activitătile antropologice.................................7
      
 2.1 Ecologia si sistemele de productie.............................................7 
 2.2 Turismul.........................................................................................11
 2.3 Managementul mediului..........................................................12

Capitolul 3 Dezvoltarea durabilă: concepte, strategii.........................21

 3.1 Combustibili ecologici.............................................................21
 3.2 Reciclarea...............................................................25
 3.3 Voluntariat. Comunitătile ecologice.................................................................30
 3.4 Ecoturismul. Implementare în societătile economice........................35
 3.5 Conventii. Legislatie..............................................38

Capitolul 4 comunitatea ecologică în Timişoara..............45

 4.1 Proiecte anterioare..........................................45
 4.2 Proiectul ECO3 – Prinde Ritmul Naturii.......................53
 4.3 Concluzii si propuneri pentru ECO 3.........................65

Bibliografie.......................................68 

Anexa 1

SISTEME SUPORT DE NEGOCIERE PENTRU MANAGEMENTUL PERFORMANT (2010)


Capitolul I. Negocierea si mediul Web....... 
1.1. Evolutia mediului de afaceri………
1.2 Adoptarea Internetului ca mediu comercial si implementarea sistemelor suport on-line……
1.3. Necesitatea asistarii activitatilor decizionale si a negocierilor prin metode sistematice de analiza ……
1.4 Avantajele si limitele introducerii sistemelor soft in asistarea negocierilor……....
Capitolul II. Cadrul general al Sistemelor Suport de Decizie…… 
2.1 Principalele elemente care au determinat aparitia sistemelor de decizie…………
2. 2.a Limitele decidentului uman……
2. 2.b Evolutia mediului economic……
2.2. Sisteme Suport de Decizie…………………
2. 2.a. Scurt istoric...........................
2. 2.b Definitii si concepte........................
2. 2.c Caracteristici ale Sistemelor Suport de decizie......................
2. 2.d Clasificarea SSD........................
2. 2.e Arhitectura Sistemelor Suport de Decizie...................
2.3. Sisteme suport pentru decizii de grup…………
2.3.1. Definitii..............
2.3.2.Obiectivele SSDG şi nivelele tehnologice………..
2.3.3 Tehnologii folosite pentru SSDG…….....
2. 3.4.a. Camera pentru decizii........... 
2.3.5. Generarea ideilor…………
2.3.6. Desfăşurarea unei întâlniri asistate de SSDG.........
3. Efecte ale utilizarii Sistemelor Suport de Decizie.................... 
Capitolul III. Sistemele Suport in Negociere sau SSN...........
3. 1. Scurt istoric
3.2 Definitii si concepte..........................
3.3 Clasificare SSN...............................
3.4.Despre INSPIRE – Primul  WEB- BASED Sistem Suport in Negociere...

Studiul privind recuperarea locomotorie post-partum (2010)

CAPITOLUL I – Argumentare teoretică
1.1 Actualitatea şi importanţa studiului.......................................
1.2 Evoluţia aspectului ce urmează a fi studiat............................
1.3 Precizarea noţiunilor întâlnite în lucrare...............................
1.3.1 Naşterea......................................
1.3.2 Lăuzia.....................................................................
1.4 Particularităţi anatomofuncţionale şi fiziopatologice..........
1.4.1 Anatomia aparatului genital......................................
1.4.2 Anatomia peretilor abdominali si a pelvisului..........
1.4.3 Patologia lăuzei.......................................................
1.4.4 Tehnici specifice folosite în acest domeniu..............
CAPITOLUL II – Ipoteza cercetării
2.1 Motivaţia realizării temei....................................................
2.2 Kinetoterapia post-partum..................................................
2.3 Scopul şi obiectivele studiului...........................................
2.3.1 Kinetoterapia în perioada lăuziei propriu-zise...................
2.3.2 Kinetoterapia în perioada lăuziei tardive..................
2.4 Metode de cercetare utilizate în studiu..............................
2.5 Teste şi măsurători efectuate.............................................
PARTEA SPECIALĂ
CAPITOLUL III. – Organizarea cercetării
3.1 Locul desfăşurării şi dotarea sălii.......................................
3.2 Prezentarea cazurilor.........................................................
3.3 Programul kinetoterapeutic al lăuzei................................
CAPITOLUL IV. – Rezultate obţinute
4.1 Analiza rezultatelor iniţiale.................................................
4.2Analiza rezultatelor finale...................................................
4.3 Analiza  comparativă  a  rezultatelor  şi  interpretarea statistică...
CONCLUZII................................................................................
RECOMANDĂRI.........................................................................
BIBLIOGRAFIE

PUBLICITATEA ON - LINE (2010)

CAPITOLUL I : PUBLICITATEA
1.1 Definirea conceptului
1.2 De ce publicitate on-line?
1.3 Evoluţia publicităţii on-line în România
1.4 Avantajele, dezavantajele şi obstacolele publicităţii on-line
CAPIOLUL II: INTERNETUL
2.1 Ce este internetul ?
2.2 Internetul: istorie şi evoluţie
2.3 Avantajele şi dezavantajele utilizării internetului
CAPITOLUL IV: STUDIU DE CAZ: PROMOVAREA COCA-COLA:
ON-LINE / OFFLLINE
3.1 Istoricul Coca-Cola
3.2 Coca-Cola în România
3.3 Istoricul promovării Coca-Cola
3.4 Promovarea Coca-Cola astăzi

CONCLUZII- TENDINŢE DE VIITOR
BIBLIOGRAFIE

Politicile si relatiile comerciale ale Estoniei si Indiei (2010)


Introducere. 3
Capitolul 1: Funadamente teoretice 1.1. O privire in istorie. 4
1.2.Politica comercială. Definire, trăsături, instrumente. 6
1.3.Avantajele liberului-schimb. 8
1.4..Meritele protecţionismului – argumentele industriilor în formare. 9
1.5.Neo-protecţionismul 10
1.6.Decuparea teritoriului naţional 10
1.7.Creşte bunăstarea naţională în cazul impunerii taxelor vamale protecţioniste?. 12
1.8.(Pseudo)Problema balanţei de plăţi. 15
1.9.Taxele cu efect protecţionist: plătite de exportatorii străni sau de consumatorii naţionali?  17
1.10.Calea ferată negativă. 18
1.11Industriile incipiente (“infant industries”) 19
1.12. Industriile mature. 21
Capitolul 2: O analiză în oglindă a 2 state. 22
2.1. ESTONIA.. 22
2.2 .INDIA.. 29
      2.2.1.Statism stagnant 33
      2.2.2.Paralizarea productiei 34
      2.2.3.Protejarea eşecului 35
      2.2.4.Afaceri încătuşate. 36
      2.2.5.Pedepse asupra populatiei 38
      2.2.6.Corupţi până-n sânge. 39
Concluzii 40
Bibliografie. 41

DIVERSIFICAREA SI PROMOVAREA SERVICIILOR LA S.C. ÄULPIA TRAIANA´ S.R.L., RESTAURANT ALBA IULIA (2010)

INTRODUCERE....................... 2

CAPITOLUL I
PREZENTAREA GENERALA A S.C. „ULPIA-TRAIANA”S.R.L.
RESTAURANT ALBA IULIA................................................................. 4
1.1. Activitatea de alimentaţie publică.......................... 4
1.2. Prezentarea generală a firmei, obiect de activitate.............. 7

CAPITOLUL II
MEDIUL DE MARKETING LA S.C. „ULPIA-TRAIANA”S.R.L.,
RESTAURANT ALBA IULIA............................................. 22
2.1. Mediul de marketing.................................... 12
2.1.1. Mediul extern al firmei............................. 12
2.1.2. Mediul intern al firmei........................................ 18
        2.2. Piaţa societăţii.............................................................. 22
2.3. Analiza de tip SWOT.......................................... 24

CAPITOLUL III
DIVERSIFICAREA SI DEZVOLTAREA SERVICIILOR LA S.C. „ULPIA-TRAIANA”S.R.L., RESTAURANT ALBA IULIA....... 27
3.1. Gestionarea calităţii serviciilor................................... 27
3.2. Diferenţierea ofertei de servicii............................................ 30
3.3. Promovarea ofertei de servicii........................................... 36

CAPITOLUL IV
INSTRUMENTE DE PROMOVARE A PRODUSULUI TURISTIC
UTILIZAT ÎN CADRUL  S.C. „ULPIA-TRAIANA”S.R.L.,
RESTAURANT ALBA IULIA.............................. 39
4.1. Publicitatea.............................................................................. 39
4.2. Relaţiile publice................................................................. 42
4.3. Promovarea stimulente ......................................... 44
4.4. Programe  promoţionale posibile a fi desfăşurate în cadrul
       Restaurantului „Ulpia-Traiana” Alba Iulia................................ 46
        4.5. Concluzii si propuneri.........................................50

BIBLIOGRAFIE.................................................... 52

ANEXE................................................................... 53

Influenta terorismului asupra turismului religios (2010)


Capitolul 1. TURISMUL, CONCEPT ŞI DEFINIRE. TURISMUL RELIGIOS. 2
1.1. Apariţia turismului şi dezvoltarea lui. 2
1.1.1 Definiţii şi concepte utilizate în industria turismului. 3
1.1.2 Formele turismului. 5
1.2. Turismul Religios. Definire. Concept. 7
1.2.1 Pelerinajul 8
1.2.2 Destinaţii religioase. 11
Capitolul 2. IMPORTANŢA TURISMULUI ÎN ECONOMIA MONDIALĂ. INFLUENŢA TURISMULUI RELIGIOS ASUPRA ECONOMIEI. 13
2.1. Importanţa turismului pentru economia mondială. 13
2.2. Impactul macroeconomic al turismului. 18
2.3. Influenţa turismului religios asupra economiei. 19
Capitolul 3. TERORISMUL ŞI INFLUENŢA SA ASUPRA SITUAŢIEI ECONOMICE   MONDIALE   25
3.1 TERORISMUL. CONCEPT. DEFINIRE. ORIGINI. FORME.. 25
3.1.1. Definiţii date terorismului 26
3.1.2. Scurtă istorie a flagelului terorist 28
3.1.3. Forme de manifestare ale terorismului. Terorismul religios. 32
3.2. Organizaţii teroriste islamice. 38
Capitolul 4. INFLUENŢA TERORISMULUI ASUPRA TURISMULUI RELIGIOS. STUDIU DE CAZ ISRAEL   40
4.1 Scurt istoric al statului Israel. 40
4.1.1. Turismul în Israel. Turismul religios. 42
4.1.2. Obiective turistice religioase în Israel 46
4.2. Islamismul 49
4.3. Terorismul in Israel 50
4.4. Impactul terorismului asupra turismului mondial 52
4.5. Impactul terorismului asupra turismului religios în Israel 54
CONCLUZII. 61
BIBLIOGRAFIE.. 63

Riscuri economice, riscuri ecologice generate de presiunea umană asupra mediului urban în Râmnicu Vâlcea (2010)


INTRODUCERE. 4
Capitolul 1 - Caracteristicile spaţiului urban. 6
1.1 Mediul urban naţional 6
1.2 Mediul urban din Râmnicu Vâlcea. 11
Capitolul 2 - Strategia de dezvoltare durabilă. 17
2.1 Aspecte economice şi ecologice în Râmnicu Vâlcea. 17
2.2 Strategia de dezvoltare durabilă a mediului urban din Râmnicu Vâlcea. 26
Capitolul 3 - Presiunea asupra mediului urban. Dezechilibre, riscuri şi cerinţe ecologice. 31
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 38
Bibliografie. 39

MANAGEMENTUL RELAŢIILOR CU CLIENŢII ÎN CADRUL COMPANIEI COSMOTE

1: Managementul relaţiilor cu clienţii – cheia succesului în afaceri
1.1Definirea conceptului CRM
1.2 Orientarea firmelor spre client- tendinţă majora în afacerile actuale
1.3 Necesitatea păstrării clienţilor
1.4 Obţinerea unui avantaj competitiv prin aplicarea managementului relaţiilor cu clienţii
1.5 Avantajele aplicării managementului relaţiilor cu clienţii
1.6 Rolul tehnologiei informaţiei in managementul relaţiilor cu clienţii
1.6.1 Implementarea unui proiect CRM
1.6.2 Cei „4T” ai Managementului relaţiilor cu clienţii (CRM), axat pe baze de date de marketing
1.6.3 Reguli de aur pentru firme in abordarea managementului relaţiilor cu clienţii (CRM)
1.6.4 Soluţii web oferite de o strategie de management a relaţiilor cu clienţii (CRM)
2: Managementul operaţional al relaţiilor cu clienţii
2.1 Atragerea noilor clienţi
2.2 Fidelizarea clienţilor existenţi
2.3 Creşterea valorii aportate de clienţi prin dezvoltarea relaţiilor cu aceştia
2.4 Asistenţa tehnică
2.5 Gestiunea creanţelor
3:  Managementul exigentelor clientilor firmelor prestatoare de servicii
3.1 Exigentele in continua schimbare ale clientilor
3.2 Impactul evolutiei exigentelor clientilor asupra organizatiei
3.3 Caracteristicile serviciilor si implicatiile acestora asupra relatiilor cu clientii
3.4 Strategii ale managementului relatiilor cu clientii ale firmelor prestatoare de servicii
3.5 Concentrarea organizatiei pe satisfacerea clientului in proportie de 100%
3.6  Loialitatea  clientilor  si  importanta  pe  care  o  prezinta  pentru  succesul organizatiei
4: Managementul valorii clienţilor companiei COSMOTE
4.1 Prezentarea companiei şi a misiunii sale în afaceri
4.2 Analiza S.W.O.T. a companiei COSMOTE
4.3 Modelarea procesului de creare a valorii clienţilor companiei COSMOTE
4.4 Soluţii web destinate CRM ce pot fi aplicate de compania COSMOTE
4.5 Analiza comparativă a abordării managementului relaţiilor cu clienţii în companiile VODAFONE, ORANGE, COSMOTE şi ZAPP
5: Propuneri de îmbunătăţire a managementului relaţiilor cu clienţii în cadrul companiei COSMOTE
Bibliografie

Studiul aparatelor electrice de tip softstarter

CUPRINS:
Memoriu justificativ............3
CAP.I INTRODUCERE. GENERALITATI............4
1.1Scurt istoric al softstarterelor.............4
1.2 Rolul softstarterelor în acţionările electrice..............5
1.3 Principii de bază ale acţionărilor electrice..........8
CAP.II PORNIREA MOTORULUI ASINCRON TRIFAZAT CU
SOFTSTARTER.....................10
2.1 Motoare asincrone.................10
2.2 Procedee de pornire......................16
2.2.1 Pornirea directă...............18
2.2.2 Pornirea motorului în conexiune stea-triunghi.............20
2.2.3 Pornirea cu softstartere................21
CAP.III STUDIUL SOFTSTARTERELOR................23
3.1 Descriere. Părti componente ale softstarterului..............23
3.2 Criterii de selecţie a softstarterelor în acţionările electrice...........25
3.3 Conectarea softstarterelor în reţele electrice.........27
3.4 Conexiunea Bypass.......................28
CAP.IV TIPURI DE SOFTSTARTERE....................................32
4.1 Softstarterul DS4 al firmei Moeller.....................................32
4.2 Softstarterul DM4 Moeller...................35
4.3 Softstarterul MCD 100 al firmei Danfoss.....................40
4.4 Softstarterul MCD 200 Danfoss......................................41
4.5 Softstarterul MCD 3000 Danfoss........................................43
4.6 Softstartere  ABB.............................................45
4.6.1 Softstarterul PSR cu limită compactă: 3 A - 105 A....................45
4.6.2 Softstarterul PSS cu limită medie: 18 - 300 A............................47
4.6.3 Softstarterul PST(B) cu limită largă: 30 - 1050 A......................48
CAP.V CONCLUZII...................................................49
CAP.VI BIBLIOGRAFIE.............................................50

ANALIZA ŞI GESTIONAREA RISCULUI OPERAŢIONAL ÎN BĂNCILE COMERCIALE

Introducere .......................... 4
Capitolul I Riscul in sistemul bancar ............ 5
1.1. Istoricul riscului bancar ...................... 5
1.2.  Noţiunea de risc bancar ................ 6
1.3.  Tipuri de riscuri bancare ............... 8
Capitolul II  Analiza şi gestionarea riscului operaţional .................... 12
2.1. Riscul operaţional în acordul Basel II ...................................... 13
  2.1.1. Conceptul de risc operaţional ........................ 13
  2.1.2. Cauzele riscului operaţional ....................... 14
       2.1.3. Metodologii de măsurare a riscului operaţional ..... 15
2.2. Componentele riscului operaţional ............ 18
2.3. Managementul riscului operaţional ............. 20
2.4. Impactul financiar generat de un eveniment de risc operaţional ....... 24
2.5. Modalităţi de reducere a principalelor categorii de riscuri operaţionale ... 26
2.5.1. Gestiunea riscului de fraudă ......................... 26
2.5.2. Gestiunea riscului de sistem ........................ 32
2.5.3. Gestionarea riscului strategic .................... 33
2.5.4. Gestiunea riscului legislativ .................. 34
Capitolul III Managementul riscului Operaţional La BRD – GSG ............ 35
3.1. Scurt istoric al BRD – GSG ....................... 35
3.2. Profilul BRD – GSG ............................. 36
3.3. Evenimentul de risc operaţional în BRD – GSG ................................... 37
3.4. Gestiunea riscurilor operaţionale în cadrul BRD-GSG ....................... 39
3.5. Pragul de declarare şi modalitatea de declarare a riscului operaţional 
       în cadrul BRD-GSG ................................... 41
3.6. Administrarea riscurilor operaţionale în cadrul BRD – GSG ..... 43
3.7. Diminuarea riscurilor operaţionale în cadrul BRD-GSG ........ 44
Concluzii ............................... 45
Anexe .............................. 49
Bibliografie ............. 56

RINGIER ROMANIA - STRATEGIE PENTRU PROFIT - PERFORMANŢĂ

Introducere…………pag. 3
2Prezentare generală a companiei
2.1Istoricul pe piaţa din România………pag. 4
2.2Portofoliu de produse………pag. 4
2.3Rezultate financiare……..pag. 6
3 Strategia Ringier pe piaţa din România
3.1Concepţia RRO despre viziunea si misiunea firmei..pag. 8
3.2Scopul analizei şi instrumentele utilizate…pag. 9
3.3Analiza  companiei  prin prisma următoarelor metode: analiza PEST, modelul lui Porter privind acţiunea celor cinci forţe, auditul resurselor, metoda identificării  competenţelor  de  bază,  analiza  portofoliului  şi
SWOT……..pag. 11
3.4Formularea şi implementarea unei  strategii  conturate  pe  baza  analizei efectuate….pag. 27
4. Concluzii
4.1Trecutul RRO pe piaţa românească…………..…..pag. 38
4.2Prezentul trustului de presa Ringier în România….pag. 39
4.3Viitor / Şi acum încotro?..............................pag. 39
Anexele 1-8…………………………..…pag. 42
Bibliografie…………………………….pag. 62

SANCTIONAREA INFRACTORILOR MINORI PRIN MASURI PRIVATIVE DE LIBERTATE (2010)

CAP. I. CONSIDERATII INTRODUCTIVE PRIVIND REGLEMENTAREA STĂRII DE MINORITATE ÎN DREPTUL PENAL ROMÂN

I.1. CADRU GENERAL

I.2. CARACTERISTICILE RĂSPUNDERII PENALE A INFRACTORILOR MINORI

I.3 SISTEMUL SANCŢIUNILOR APLICABILE MINORILOR


CAP. II. PEDEAPSA PRINCIPALĂ A ÎNCHISORII APLICABILĂ INFRACTORILOR MINORI
        
PRELIMINARII

SECȚ. I. STABILIREA LIMITELOR APLICĂRII PEDEPSEI ÎNCHISORII. PARTICULARITĂŢI

SECȚ. II. EXECUTAREA PEDEPSEI ÎNCHISORII. INDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ A EXECUTĂRII PEDEPSEI ÎNCHISORII APLICATE INFRACTORULUI MINOR

II.1. Executarea pedepsei închisorii
II.2. Individualizarea judiciară a executării pedepsei închisorii
2.1. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei în cazul infractorului minor
2.2. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei sub supraveghere sau sub control
2.3. Executarea pedepsei la locul de muncă
II.3 Liberarea condiționată

SECȚ. III. PARTICULARITĂȚI LA NIVELUL UNOR CAUZE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU EXECUTAREA PEDEPSEI

CAP. III. MĂSURI EDUCATIVE PRIVATIVE DE LIBERTATE

PRELIMINARII

SECȚ. I. INTERNAREA ÎNTR-UN CENTRU DE REEDUCARE
I.1. Noţiune şi caracterizare
I.2. Durata măsurii internării într-un centru de reeducare
I.3. Punerea în executare a măsurii internării într-un centru de reeducare
I.4. Liberarea minorului înainte de a deveni major
I.5. Revocarea măsurii liberării înainte de a deveni major

SECȚ. II. INTERNAREA ÎNTR-UN INSTITUT MEDICAL EDUCATIV

II.1. Noțiune și caracterizare
II.2. Executarea măsurii internării într-un institut medical educativ

CAP.IV. SANCȚIONAREA INFRACTORILOR MINORI ÎN PERSPECTIVĂ LEGISLATIVĂ. ELEMENTE DE DREPT PENAL COMPARAT

SECT.I. SANCȚIONAREA INFRACTORILOR MINORI ÎN NOUL COD PENAL  ADOPTAT PRIN LEGEA NR. 286/2009

I.1. Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
I.2. Regimul măsurilor educative privative de libertate

SECȚ. II. ELEMENTE DE DREPT PENAL COMPARAT

II.1. Cadru general
II.2. Sancționarea infractorilor minori în unele țări ale Uniunii Europene

2.1. Sistemul de drept francez
2.2. Sistemul de drept german
2.3. Sistemul de drept italian
2.4. Sistemul de drept portughez
2.5. Sistemul de drept spaniol
2.6. Sistemul de drept maghiar