Sa se proiecteze tehnologia de proiectare a reperului pentru un numar de 100 bucati

CUPRINS
      CAP.I  Analiza desenului de execuţie şi a tehnologicităţii piesei
.............................     4
       1.1 Analiza desenului de execuţie
       ...................................................................
       4
       1.2 Tehnologicitatea piesei
............................................................................
..    5
       1.3 Determinarea tipului de producţie
       .............................................................      5
      CAP.II  Alegerea semifabricatului, metoda şi procedeul  de obţinere
....................   6
    CAP.III  Stabilirea succesiunii operaţiilor
................................................................    8
       3.1 Succesiunea operaţiilor
............................................................................
      9
      CAP.IV  Alegerea maşinilor unelte şi a sculelor aşchietoare
...................................     10
       4.1 Alegerea maşinilor unelte
.........................................................................
10
       4.2 Alegerea sculelor aşchietoare
................................................................... 11
    CAP.V   Orientarea si fixarea semifabricatelor
........................................................ 13
      CAP.VI  Determinarea adaosului de prelucrare
.......................................................  13
      CAP.VII  Calculul regimului optim de aschiere
....................................................... 14
       7.1 Calculul regimului de aschiere la strunjire
..............................................     15
       7.2 Calculul regimului de aschiere la filetare
       ................................................  16
CAP.VIII  Normarea tehnica
............................................................................
.........  17
         8.1 La operatia de strunjire
............................................................................
..  17
       8.2 La operatia de frezae
............................................................................
...... 18
    CAP.IX  Întocmirea documentaţiei tehnologice
.......................................................   19
      Bibliografie
............................................................................
.......................................   20

Proiectarea, programarea si conducerea unui proces si sistem de productie pentru o matrita de presare la cald a unei garnituri de cauciuc

CUPRINS
I. ETAPELE DE PROIECTARE A PROCESULUI TEHNOLOGIC
Cap.1. Date initiale   ……………………………………………………………………………
   1. Tema peoiectului      ……………………………………………………………………
Cap.2. Prezentarea generala a procesului de presare la cald a cauciucului
...................
   2.1 Proprietăţile fizico-chimice ale cauciucului
..........................................................
   2.2 Procedee de vulcanizare
............................................................................
..........
   2.3 Vulcanizarea în presă
............................................................................
..............
   2.4 Tehnologia de execuţie a matriţelor de vulcanizat cauciucul
...............................
Cap.3. Analiza desenului de executie si tehnologicitatea piesei
………………………….
   3.1 Tehnologicitatea piesei
............................................................................
............
   3.2 Stabilirea tipului de productie
............................................................................
..
Cap.4. Alegerea semifabricatului
............................................................................
.......
Cap.5.         Stabilirea         preliminara         a          operatiilor
.......................................................................
   5.1  Succesiunea  operatiilor  de  prelucrare  pentru  reperul  „   DORN”
.............................
   5.2  Succesiunea  operatiilor  de  prelucrare  pentru   reperul   “PLACA”
…………………..
   5.3  Succesiunea  operatiilor  de  prelucrare  pentru   reperul   “CAPAC”
…………………
Cap.6. Stabilirea schemelor de orientare si  fixare  a  semifabricatelor  pe
masini unelte ....
Cap.7.            Stabilirea            echipamentului            tehnologic
....................................................................
   a)                Alegerea                masinilor                unelte
      .......................................................................
      ..............
   b)                           Alegerea                            sculelor
      .......................................................................
      .........................
Cap.8.         Determinarea         adaosului         de          prelucrare
................................................................
   8.1   Calculul   adaosului   de   prelucrare   penttru   reperul    PLACA
....................................
   8.2   Calculul   adaosului   de   prelucrare    pentru    reperul    DORN
.....................................
   8.3   Calculul   adaosului   de   prelucrare   pentru    reperul    CAPAC
...................................
Cap.9.       Calculul       regimului        optim        de        aschiere
..................................................................
   9.1     Calculul     regimuli     de      aschiere      la      strunjire
...............................................................
   9.2          Stabilirea          avansului          de           aschiere
...........................................................................
   9.3           Calculul           vitezei           de            aschiere
............................................................................
.....
   a)  Calculul regimului de  aschiere  pentru  reperul  DORN   ………………………………
   b)    Calculul   regimului   de    aschiere    pentru    reperul    PLACA
.........................................
   c)  Calculul regimurilui de aschiere pentru  reperul  CAPAC   ……………………………
Cap.10.        Normarea         tehnica           ……………………………………………………………………
   10.1 Stabilirea normei tehnice de timp pentru reperul  “PLACA”  ………………………
   10.2 Stabilirea normei tehnice de timp pentru reperul “DORN”   ……………………….
   10.3 Stabilirea normei  de  timp  pentru  reperul  “CAPAC”   ………………………………
Cap.11.           Intocmirea            documentaţiei            tehnologice
                       CUPRINSUL DOCUMENTATIEI TEHNICE
|Nr.  |Denumire                               |Format |
|Crt. |                                       |       |
|1.   |Desen matrita                          |A4     |
|2.   |Desen dorn                             |A4     |
|3.   |Desen capac                            |A4     |
|4.   |Desen placa                            |A4     |
|5.   |Desen garnitura                        |A4     |
|6.   |Fisa film capac                        |A4     |
|7.   |Fisa film placa                        |A4     |
|8.   |Fisa film dorn                         |A4     |
II.  PROGRAMAREA SI CONDUCEREA PROIECTULUI
Cap.1. Date initiale      ………………………………………………………………………..
   1. Tema proiectului   …………………………………………………………………….
   2. Conditii generale   …………………………………………………………………….
Cap.2. VARIANTA I. Programarea  si  conducerea  productiei  in  conditii  de
resurse   ....
          nelimitate          si          fara          date          impuse
............................................................................
.........
   2.1          Determinarea          tipului          de          productie
......................................................................
   2.2     Stabilirea     formei     de     organizare     a      productiei
......................................................
   2.2.1             Dinamica             tipologiei              productiei
........................................................................
   2.3       Calculul        parametrilor        conducerii        operative
.........................................................
   2.3.1       Calculul       numarului        de        masini       unelte
..............................................................
   2.3.2 Determinarea  lotului  de fabricatie  optim  ……………………………………….
   2.3.3      Stabilirea      lotului      de      fabricatie       economic
..........................................................
   2.3.4       Stabilirea       lotului       de       transport       optim
................................................................
   2.3.5          Durata           ciclului           de           productie
............................................................................
.
   2.3.6  Perioada de repetare a loturilor (Tr)  ……………………………………………..
   2.4 Calculul costului de productie  ……………………………………………………….
   2.4.1  Calculul  costului  de  productie  pentru  fabricarea  unui  reper
...........................
   2.4.2        Concluzii        asupra         derularii         procesului
...............................................................
Cap.3. VARIANTA  II.  Programarea  si  conducerea  in  conditii  de  resurse
limitate  ..........
si date impuse
   3.1          Analiza          proiectului          de          fabricatie
.....................................................................
   3.1.1     Structura    de     descompunere     a     produsului     (SDP)
........................................
   3.1.2     Structura      de      descompunere      a      lucrarilor(SDL)
.............................................
   3.1.3    Structura    de     descompunere     a     organizarii     (SDO)
.........................................
   3.1.4     Structura      de      descompunere      a      resurselor(SDR)
...........................................
   3.1.5          Reteaua           logica           a           proiectului
.........................................................................
   3.2       Programarea       si       conducerea        prin        durate
..........................................................
   3.2.1         Calculu         datelor         CMD         si          CMT
........................................................................
   3.2.2    Calculul    marjelor    si    stabilirea     drumului     critic
...............................................
   3.2.3     Programarea     si     conducerea      cu      date      impuse
................................................
   3.3 Programarea si conducerea prin resurse  ………………………………………..
   3.4                        Ordonantarea                        resurselor
............................................................................
.....
   3.5 Date privind scenariul optim  ……………………………………………………….
   3.5.1  Calculul  costului  de  productie  pentru  scenariul  optim   ales
...........................
Cap.4.          Amplasarea          optimală          a           resurselor
...................................................................
Cap.5.                        Compararea                         variantelor
............................................................................
.......
   5.1 In functie de timpul mediu  de  executie  pe  unitatea  conventionala
...................
   5.2 In functie de numarul de resurse si de gradul de utilizare a acestora
 ..............
   5.3       In       functie       de       costul       de       productie
.......................................................................
   5.4                           Concluzii                            finale
............................................................................
......................
                       CUPRINSUL DOCUMENTATIEI GRAFICE
|Nr.  |Denumire                               |Format |
|Crt. |                                       |       |
|1.   |Desen program de lucru R1              |A4     |
|2.   |Desen program de lucru R2              |A4     |
|3.   |Desen program de lucru R5              |A4     |
|4.   |Desen CMD (fara date impuse)           |A4     |
|5.   |Desen CMT (fara date impuse)           |A4     |
|6.   |Drumul critic                          |A4     |
|7.   |Desen CMD (cu date impuse)             |A4     |
|8.   |Desen CMT (cu date impuse)             |A4     |
|9.   |Plan de incarcare CMD                  |A4     |
|10.  |Plan de incarcare CMT                  |A4     |
|11.  |Lisaj CMD                              |A4     |
|12.  |Lisaj CMT                              |A4     |
|13.  |Ordonantarea inainte                   |A4     |
|14.  |Program de lucru pentru ordonantare    |A4     |
|     |inainte                                |       |
|15.  |Ordonantarea inapoi                    |A4     |
|16.  |Program de lucru pentru ordonantare    |A4     |
|     |inapoi                                 |       |
III. Calitatea produselor si cerintele politicii de protectie a
consumatorilor din Romania
Cap. 1 Stadiul actual al realizarii cerintelor negociate pentru capitolul
23  ....................
- protectia si       sanatatea onsumatorului, pentru aderarea romsniei la
uniunea europeana (iunie 2006)
Cap. 2 Supravegherea pietii in romania. Realizari ale cerintelor politicii
 ......................
de potectie a consumatorilor privind supravegherea pietii de produse si
servicii din romania situatia actuala- an 2006
      2.1 Modalitati practice de supravegherea pietii utilizate in Romania
..................
      2.1.1 Supravegherea pietii de tipPRO- ACTIV desfasurata in Romania de
.........
      Autoritatea Nationala de Protectie a Consumatorilor
      2.1.2 Tematica de Control – notiuni generale
....................................................
      2.1.3 Inspectia, activitate de baza in supravegherea din Romania.
      Programarea, pregatirea si desfasurarea actiunilor de control pentru
      supravegherea pietii
      .......................................................................
      ....................
      2.1.4 Procedura cadru de control a inspectorilor ANPC
      pentru perioada 2005-2008
      .......................................................................
      .........
      2.1.5 Procesul Verbal de Constatare Contraventie – instrument de lucru
      ...........
      pentru inspectorii ANPC
      2.1.6 Supravegherea pe piata a produselor reclamate de consumatori.
         Supravegherea re-activa a pietii
      .......................................................................
      ...
      2.1.7 Studiu de caz: Situatia de reclamatiilor inregistrate la nivel
      national
      la ANPC in anul 2005
      .......................................................................
      ...................
      2.2 Eficienta actiunilor de supraveghere a pietii in romania
.................................
      2.3 Responsabilitati in supravegherea pietii ale autoritatilor /
      Directivele Europene si Legislatia Romana
      .........................................................
Cap. 3 Supravegherea pietii in Europa. Implementarea cerintelor politicii
de ..................
 protectie a consumatorilor privind supravegherea pietii in europa
      3.1 Introducere. Supravegherea pietii in Europa
...................................................
      3.2 Intresele consumatorilor si politicile UE
...........................................................
      3.3 Supravegherea de piata de tip PRO- ACTIV si tip RE- ACTIV
........................
      notiuni generale
      3.4 Despre supravegherea pietii in Europa
............................................................
      3.4.1 Planificarea si desfasurarea inspectiilor in activitatea de
..............................
      supravegherea pietii
      3.4.2 Instruirea personalului de inspectie
...............................................................
      3.4.3 Marcajul CE- marcarea CE a produselor
.......................................................
      3.4.4 Directivele noii abordari
............................................................................
......
      3.4.5 Procedurile de marcare CE a produselor, modelele A-H

SISTEME DISTRIBUITE

Introducere
Capitolul 1. Conceptul de timp
§1.1. Introducere
§1.2. Modelarea sistemelor distribuite
Capitolul 2. Excluderea mutuală
§2.1. Problematica
§ 2.2. Algoritmul lui Lamport
§2.3. Algoritmul lui Ricart şi Agrawala
Capitolul 3. Stare globală
§3.1. Tăieturi consistente
§3.2. Instatanee globale ale proceselor
§3.3. Instantanee globale ale proceselor şi canalele
Capitolul 4. Predicate globale
§4.1. Problematică
§4.2. Predicate liniare
§5.2. Algoritm centralizat pentru WCP bazat pe vectori ceas
Capitolul 5. Predicate globale conjunctive
§5.1. Predicate conjunctive slabe
§5.2. Algoritm centralizat pentru WCP bazat pe vectori ceas
§5.3. Algoritm centralizat pentru WCP bazat pe dependenţă directă
§5.4 Algoritm distribuit pentru WCP bazat pe
vectori ceas
§5.5. Un algoritm centralizat pentru predicate conjunctive generalizate
§5.6. Un ceas vector bogat şi algoritmul de detecţie GCP distribuit
Capitolul 6. Predicate globale relaţionale
§6.1 Predicate relaţionale cu două variabile întregi
§6.2 Predicate relaţionale cu N variabile booleene
§6.3 Predicate pentru sume măginite
Capitolul 7. Predicate globale
§7.1 Secvenţe globale
§7.2 Logica predicatelor globale
§7.3 Predicate conjunctive tari
Capitolul 8. Predicate ale fluxului de control
§8.1 Introducere
§8.1 Logica LRDAG
§8.3  Exemple
§8.4 Algoritmul descentralizat pentru detecţie
Capitolul 9. Relaţii de ordine
§ 9.1 Relaţii de ordine între mesaje
§9.2 Ordinea FIFO a mesajelor
§9.3 Odinea cauzală a mesajelor
§9.5 Ordonarea sincronă a mesajelor
Capitolul 10. Calculul
§10.1. Funcţii globale
§ 10.2  Calculări repetate
Concluzii
Referinţe bibliografice

PROIECT TEHNOLOGII SI SISTEME DE PRELUCRARE 2

CUPRINS
TEMA PROIECTULUI……………………………………………….1
ETAPELE PROIECTULUI…………………………………………..2
ANALIZA DESENULUI DE EXECUTIE SI
A TEHNOLOGICITATII PIESEI……………………………………3
STABILIREA CARACTERULUI PRODUCTIEI…………………..5
ALEGEREA SEMIFABRICATULUI………………………………..6
STABILIREA PRELIMINARA A
SUCCESIUNII OPERATIILOR……………………………………...7
ALEGEREA MASINILOR UNELTE SI A SDV-URILOR………...9
ALEGEREA SCULELOR ASCHIETOARE………………………..11
STABILIREA ADAOSURILOR DE PRELUCRARE……………...13
CALCULUL REGIMULUI DE ASCHIERE………………………..15
NORMAREA TEHNICA……………………………………………..25
ELABORAREA DOCUMENTATIEI TEHNOLOGICE…………..34
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………37
DESENUL PIESEI…………………………………………………….38

Studiu tehnico-economic privind proiectarea, programarea ÅŸi conducerea unui proces si sistem economic pentru reperul Flansa rotunda

CUPRINS
   Capitolul 1. Analiza desenului de execuţie şi TEHNOLOGICITATEa piesei  .
6
      1.1.  Desenul de execuţie al semifabricatului 6
        1.2.1.    Analiza desenului de execuţie    6
        1.2.2.    Tehnologicitatea piesei     7
      1.2.  Volumul, caracterul si mărimea producţiei    7
   2. Proiectarea procesului tehnologic 8
      2.1.  Determinarea modului de obţinere a semifabricatului     8
      2.2.  Stabilirea succesiunii operaţiilor de prelucrare   8
      2.3.  Determinarea adaosurilor de prelucrare totale şi intermediare 10
      2.4.  Orientarea şi fixarea semifabricatului pe maşini-unelte 11
        2.4.1.    Orientarea şi fixarea pieselor pe strunguri  11
        2.4.2.    Orientarea şi fixarea pieselor pe maşini găurit   11
      2.5.  Alegerea maşinilor-unelte   11
      2.6.  Alegerea sculelor aşchietoare     13
      2.7.  Calculul regimului de aşchiere    13
        2.7.1. Calculul regimului de aşchiere la strunjire     13
        2.7.2. Calculul regimului de aşchiere la burghiere     18
        2.7.3. Calculul regimului de aşchiere la frezare 19
      2.8.  Normarea tehnică a prelucrărilor mecanice prin aşchiere 21
      2.9.  Întocmirea documentaţiei tehnologice    25

PROIECT TEHNOLOGII SI SISTEME DE PRELUCRARE

ETAPELE PROIECTULUI:
 1. Analiza desenului de executie si a tehnologicitatii piesei ;
 2. Stabilirea caracterului productiei ;
 3. Alegerea semifabricatului ( metodei de obtinere ) ;
 4. Stabilirea preliminara a succesiunii operatiilor ;
 5. Alegerea masinilor unelte si a S.D.V.-urilor ;
 6. Alegerea sculelor aschietoare ;
 7. Stabilirea adaosurilor de prelucrare ;
 8. Stabilirea parametrilor regimului de aschiere ;
 9. Normarea tehnica ;
 10.Elaborarea documentatiei tehnologice .

Proiectare tehnologia de fabricatie a reperului ROTOR ptr serie de fabricatie mijlocie

Capitolul 1.
 Proiectarea garniturii de model.
1.1.Alegerea suprafetelor de separatie.
  1.2. Stabilirea inclinarilor, adaosurilor de contractie, adaosurilor de
prelucrare si recordarilor tehnologice.
        1.2.1. Inclinarile constructive
1.2.2. Adaosuri de contractie
1.2.3. Adaosurile de prelucrare
1.2.4 Racordarile tehnologice
1.3. Stabilirea dimensiunilor marcilor si ale jocurilor din marci.
       1.3.1. Dimensiunile nominale ale marcilor pentru forme si
               miezuri orizontale:
      1.3.2. Dimensiunile nominale ale marcilor pentru forme si
             miezuri  verticale:
          1.3.3.  Jocuri .
      1.2.  Intocmirea desenului tehnologic.
        1.3.Alegerea materialului utilizat in constructia garniturii
                  de model.
1.6. Procedeul tehnologic pentru realizarea garniturii de model.
   1.6.1. Confectionarea modelelor din lemn.
   1.7. Vopsirea si inscriptionarea garniturilor de model.
Capitolul 2.
Proiectarea retelei de turnare.
        2.1 Tipul de reta de turnare.
        2.2. Calculul retelei de turnare.
    2.2.1. Rapoart caracteristice intre suprafetele
           elementelor  componente ale retelelor de turnare.
      2.2.2. Calculul sectiunii alimentatoarelor in cazul
               retelelor  convergente
2.2.2.1. Calculul sectiunii alimentatoarelor pe baza duratei de umplere
       2.2.2.2. Calculul sectiunii alimentatoarelor cu ajutorul debitului
                specific  de umplere.
2.2.3. Calculul sectiunii alimentatoarelor in cazul retelelor divergente.
2.2.4. Determinarea celorlalte elemente ale retelei de turnare.
               2.3. Claculul maselotelor.
           2.3.1. Metoda  continutului minim de aliaj lichid in maselote.
       2.3.2. Metoda sferelor inscrise.
      Calcule:
Calculul retelei de turnare.
  Calculul maselotei. Capitolul 3.
Elemente de baza din teoria si practica realizarii formelor de turnare.
   3.1.Formarea si miezuirea.
   3.1.1. Generalitati.
   3.1.2.3. Materiale de adaos
   3.1.3. Amestecuri de formare si miezuire
  3.1.4.Unele scule si dispozitive folosite la formarea manuala si
           la  confectionarea modelelor.
   3.1.5. Metode de formare.
3.1.5.1. Formarea manuala se poate realiza in mai multe moduri.
  3.1.6. Particularitati in constructia miezurilor.
          3.1.7. Asamblarea formelor.
   3.2. Obtinerea semifabricatului turnat.Turnarea.
   3.2.1.Calculul presiunii exercitate de materialul lichid asupra ramei
superioare.Consolidarea formei.
           3.2.2. Temperatura de turnare.
         3.2.3. Durata de mentinere in forme a pieselor turnate.
         3.2.4. Precizia dimensionala si calitatea pieselor turnate.
      3.3 Recomandari privind dezbaterea pieselor turnate.
            3.4. Tratamente termice si termochimice pentru piesele turnate.
            3.4.1. Tratamentele termice si termochimice pentru
                     piesele turnate din fonta.
30 pag

PROIECT INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUCTIE 3

      1. DATE INITIALE
    1.  Tema proiectului:Programarea si conducerea productiei pentru
       fabricarea unui set de repere din componenta produsului….
    2.  Conditii generale: beneficiar, executant, cadru legislativ, volum
       de productie, conditii si termene de livrare etc.
      2. ANALIZA PROIECTULUI DE PRODUCTIE
         2.1 Structura de dezagregare a produsului (SDP)
         2.2 Structura de dezagregare a lucrarilor (SDL)
         2.3 Planul de productie director (PPD)
      3. PARAMETRII DE PROGRAMARE SI CONDUCERE A PRODUCTIEI
         3.1 Determinarea tipului de productie
         3.2 Stabilirea formei de organizarea a productiei
         3.3 Calculul numarului de masini unelte
         3.4 Calculul lotului de fabricatie optim
         3.5 Stabilirea lotului de fabricatie economic
      4. VARIANTA I-A: PROGRAMAREA SI CONDUCEREA PRODUCTIEI IN     CONDITII
DE RESURSE NELIMITATE SI FARA DATE IMPUSE
         4.1 Calculul lotului economic de transport
         4.2 Durata ciclului de productie
         4.3 Perioada de repetare a loturilor
         4.4 Calculul costului de productie
         4.5 Elaborarea programelor de lucru
         4.6 Corelarea programelor de lucru cu PPD
      5. VARIANTA A-II-A: PROGRAMAREA SI CONDUCEREA PRODUCTIEI IN CONDITII
DE RESURSE LIMITATE SI DATE IMPUSE
         5.1 Identificarea resurselor de productie
         5.2 Structura organizatorica a atelierului de productie
         5.3 Elaborarea retelei logice a proiectului
         5.4 Programarea si conducerea proiectului prin durate
         5.5 Programarea si conducerea proiectului prin resurse
         5.6 Ordonantarea lucrarilor din proiect
         5.7 Selectarea scenariului optim
         5.8 Corelarea scenariului optim cu PPD
         5.9 Amplasarea optima a resurselor
         5.10 Calculul costului de productie
      6. COMPARAREA VARIANTELOR
         6.1 In functie de timpul mediu de executie pe unitatea
conventionala
         6.2 In functie de gradul de incarcare a resurselor
         6.3 In functie de costul de productie
30 pagini

Sistemului energetic national

Capitolul I.
  Definirea şi caracterizarea sistemului energetic naţional
1.1. Definirea şi caracterizarea sistemului energetic naţional
Definiţia sistemului energetic naţional(S.E.N.)
Caracterizarea sistemului energetic naţional
1.2.  Coordonate fundamentale ale cadrului normativ de reglementare a
activităţii sectoriale
Dispoziţii generale
Autorităţi şi competenţe
 Piaţa de energie electrică
1.3. Evoluţia pieţei naţionale de energie în primul deceniu al mileniului
trei
1.4. Rolul ANRE în administrarea operaţională a pieţei de energie electrică
Capitolul II.
 Eficientizarea energetică şi perfecţionarea sistemului de tarifare
2.1. Proiecte europene privind eficientizarea producerii, transportului şi
furnizării energiei electrice
2.2. Direcţii de acţiune în asigurarea securitaţii si competitivităţii
energetice
2.3. Aspecte metodologice privind tarifarea energiei electrice în contextul
reformei structurale
2.4 Politici de tarifare pe piaţa energiei electrice din România
Capitolul .III
Tranzacţionarea centralizată a energiei electrice pe piaţa angro
3.1 Pieţele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM
3.2 Aspecte functionale ale pietei de echilibrare (rolul, structura,
schimbul informational, functionarea sistemului electroenergetic utilizand
instrumente de piata)
3.3 Perspective şi fundamente în construcţia pieţei regionale din sud-estul
Europei
3.4 Formarea preţurilor angro ale energiei electrice în condiţiile
coexistenţei pieţei  centralizată si concurenţială
Capitolul. IV
Aspecte fundamentale privind securitatea energetica nationala in conditiile
integrarii si globalizarii europene
4.1 Securitatea energetica din perspectiva politicii energetice europene
4.2 Strategia energetica a Romaniei pentru perioada 2007 – 2020
4.3 Eficientizare si competitivitate energetica prin liberalizarea pietelor
de energie electrica
4.4 Problematica tehnologica si operationala a standardizarii
internationale in
managementul energiei (ISO/PC-242)

PROIECT INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUCTIE 2

1. DATE INIŢIALE[pic]
      1.1. Tema proiectului
      Programarea şi conducerea producţiei pentru fabricarea unui set  de  3
repere din componenta produsului "corp hidraulic".
      1.2. Condiţii generale
Beneficiar: S.C. IMPACT S.R.L.
2. ANALIZA PROIECTULUI DE PRODUCŢIE
      2.1. Structura de dezagregare a produsului (SDP)
      2.2. Structura de dezagregare a lucrărilor (SDL)
      2.3. Calculul necesarului brut
      2.4. Calculul necesarului net (N.N., C.N.)
      2.5. Planul de productie director
      2.6. Determinarea tipului de productie la nivel de reper-operatie
Dinamica tipologiei producţiei
3. PROGRAMAREA ŞI CONDUCEREA PRODUCŢIEI ÎN CONDIŢII  DE  RESURSE  NELIMITATE
ŞI FĂRĂ DATE IMPUSE
VARIANTA I
      3.1. Ipoteze de bază
    -
      3.2. Stabilirea resurselor de producţie
      3.3.  Determinarea  lotului  de  fabricaţie  optim  şi  a  lotului  de
fabricaţie economic
Stabilirea lotului de fabricaţie economic
      3.4. Stabilirea lotului de transport optim şi economic
      3.5. Durata ciclului de producţie
      [pic]
      3.6. Durata de repetare a loturilor Tr
      3.7. Elaborarea programului de lucru
      3.8. Corelarea programelor de lucru cu planul de productie director
3.9. Calculul costurilor de productie
          3. Costuri de imobilizare a capitalului circulant (C3).
      4. Costuri de amortizare a resurselor de productie (C4)
      5. Costuri totale:
      4.  Programarea  si  conducerea  productiei  in  conditii  de  resurse
limitate.
Varianta II
      4.2. Stabilirea resursei de productie si a calendarelor corespondente
      4.3. Structura organizatorica a atelierelor de productie
      32 pagini

ALGORITMII RAPIZI PENTRU TRATAREA SEMNALELOR

CUPRINS
CUPRINS     3
1. Introducere   4
2. Principalele transformate 6
  2.1. Transformata Fourier  6
  2.2. Transformarea Fourier discretă   7
  2.3. Discretizarea frecvenţei   7
  2.4. Transformata în Z     9
  2.5. Transformata în Z inversă  10
3. Elemente de algebră şi de teoria numerelor      12
  3.1. Grupuri, inele, corpuri.   12
4. Inelul întregilor [pic]   14
  4.1. Algoritmul lui Euclid 14
  4.2. Teorema resturilor chineze 16
  4.3. Inelul polinoamelor   17
  4.4. Produsul Kronecker    18
  4.5. Algoritmul de convoluţie rapidă  19
  4.6. Algoritmul lui Cook-Toom   20
  4.7. Algoritmi de convoluţie circulară      22
  4.8. Algoritmi de convoluţie lineară  24
  4.9. Algoritmi ai transformatei Fourier.    26
  4.10. Algoritmi derivaţi ai transformatei Fourier      44
  4.11. Algoritmii rapizi pentru soluţia sistemelor de ecuaţii Toeplitz   53
5. Filtrele Gabor      56
6. Aplicaţie - Filtrare Gabor recursivă 59
7. Concluzii.    72
BIBLIOGRAFIE     73

Programarea si conducerea productiei pentru fabricarea unui set de 3 repere din componenta produsului corp hidraulic

PROIECT
                      INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUCTIE
                                   Cuprins
   1. DATE INITIALE
   1.1 Tema proiectului
   1.2 Conditii generale: beneficiar, executant, cadru legislativ, volum de
   productie, conditii de livrare.
   2. ANALIZA PROIECTULUI DE PRODUCTIE
   2.1 Structura de dezvoltare a produsului (SDP)
   2.2 Structura de dezvoltare a lucrarilor (SDL)
   2.3 Calculul necesarului brut
   2.4 Calculul necesarului net
   2.5 Elaborarea Planului de Productie Director (PPD)
   2.6 Determinarea tipului de productie
   2.7 Stabilirea formei de organizare a productiei
   2.8 Aprovizionarea cu semifabricate (tarife regresive)
   3.       VARIANTA I-a: PROGRAMAREA SI CONDUCEREA PRODUCTIEI IN CONDITII
   DE RESURSE NELIMITATE SI FARA DATE IMPUSE
   3.1 Ipotezele de baza
   3.2 Stabilirea resurselor de productie
   3.3 Determinarea lotului de fabricatie optim si a lotului de fabricatie
   economic
   3.4 Stabilirea lotului de transport optim si a lotului de transport
   economic
   3.5 Durata ciclului de productie
   3.6 Perioada de repetare a loturilor
   3.7 Elaborarea programelor de lucru
   3.8 Corelarea programelor de lucru cu PPD
   3.9 Calculul Costurilor de productie
   4. VARIANTA a II-a: PROGRAMAREA SI CONDUCEREA PRODUCTIEI IN CONDITII DE
   RESURSE LIMITATE SI DATE IMPUSE
   4.1 Ipoteze de baza.
   4.2 Stabilirea resurselor de productie si a calendarelor corespunzatoare
   4.3 Structura organizatorica a atelierelor
   4.4 Managementul proiectului in functie de timp
   4.5 Managementul in functie de resurse
   CONCLUZII

COMPORTAREA SISTEMULUI BPSK – DS – SS IN PREZENTA ZGOMOTULUI SI A FADINGULUI SI DETERMINAREA PER

CUPRINS
1.   Sisteme cu spectru împraştiat
                        4
1.1   Modelul sistemelor cu spectru împrăştiat
                4
1.2   Metode de configurare a sistemelor cu spectru împrăştiat
      8
1.3   Tipuri de semnale cu spectru împrăştiat
                10
 4. Semnale BPSK cu spectru împrăştiat de tip secvenţă directă
       (BPSK – DS – SS)
                            11
2.   Canalul radio mobil
                            12
2.1   Modelarea canalului radio mobil
                   12
   1. Caracterizarea canalului în domeniul timp: funcţia pondere
              a     canalului     (Input     Delay     Spread      Function)
               13
2.1.2   Funcţia de transfer  a  canalului(Output  Doppler  Spread  Function)
18
2.1.3    Funcţia  de   împrăştiere   Doppler   (Doppler   Spread   Function)
 21
   4. Funcţia de împrăştiere / deplasare Doppler
                     (Delay/Doppler             Spread             Function)
                   22
   1. Caracterizarea statistică a canalului liniar cu parametrii
                          variabili                 în                  timp
                                 25
   1. Canalul staţionar în sens larg
              (Wide     Sense     Stationary      –      WSS-      channels)
             26
   2. Canalul cu reflexii necorelate la întârzieri diferite
              (Uncorrelate     Scattering     –      US      –      channel)
                27
   3. Canalul staţionar în sens larg, cu reflexii necorelat la întârzieri
          diferite (Wide Sense Stationary
               UncorrelatedScattering      –      WSSUS      –      channel)
          28
3.                    Modele                  de                   propagare
                         30
3.1         Fading       multicale       neselectiv       în       frecvenţă
               32
3.2        Corelarea      şi      spectrul      semnalului       recepţionat
             34
3.3   Distribuţia anvelopei şi fazei recepţionate
               41
3.3.1   Fadingul Rayleigh
                         41
   2. Fadingul Nakagami
                           42
   3. Fadingul cu distribuţie lognormală
                    44
     1. Funcţia densitate de probabilitate a variabilei
               aleatoare lognormală
                           45
     2. Momentele variabilei aleatoare lognormală
             48
3.4   Funcţia de autocorelaţie şi spectrul anvelopei
            48
3.5   Spectrul şi funcţia de autocorelaţie a anvelopei pătratice
       53
4. Modele de simulare şi rezultate
                       56
 1. Simularea sistemului BPSK – DS – SS
              56
 2. Rezultatele simulării
                             60

PROIECT INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUCTIE 1

                              1. DATE INITIALE
      1.1. Tema proiectului:Programarea si conducerea productiei pentru
fabricarea unui set de 3 repere din componenta produsului "corp hidraulic".
      1.2. Conditii generale.
                     2. ANALIZA PROIECTULUI DE PRODUCTIE
      2.1. Structura de dezagregare a produsului (SDP).
      2.2. Structura de dezagregare a lucrarilor (SDL).
      2.3. Calculul necesarului brut.
      2.4. Calculul necesarului net (N.N.,C.N.).
      2.5. Planul de productie director.
      2.6. Determinarea tipului de productie la nivel de reper-operatie.
                                 VARIANTA I
        Capitolul 3.PROGRAMAREA SI CONDUCEREA PRODUCTIEI IN CONDITII
                 DE RESURSE NELIMITATE SI FARA DATE IMPUSE.
      3.1. Ipoteze de baza.
      3.2. Stabilirea resurselor de productie.
      3.3. Determinarea lotului de fabricatie optim si a lotului de
fabricatie economic.
      3.4. Stabilirea lotului de transport optim si economic
      3.5. Durata ciclului de productie [pic]
      3.6. Durata de repetare a loturilor [pic]
      3.7. Elaborarea programelor de lucru
      3.8. Corelarea programelor de lucru cu planul de productie director
      3.9. Calculul costurilor de productie
   Varianta II.Programarea si conducerea productiei in conditii de resurse
                                  limitate.
      4.2. Stabilirea resursei de productie si a calendarelor corespondente.
      4.3. Structura organizatorica a atelierelor de productie
      4.4. Elaborarea retelei logice a proceselor de productie
      4.5. Managementul proiectului in functie de timp
      4.6. Managementul in functie de resurse.
       37 pagini

UTILIZAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE LA PORNIREA MOTOARELOR

CUPRINS
1.    SISTEME NUMERICE. PRINCIPII DE FUNCTIONARE …………………………1
1.1. Introducere ………………………………………………………………………………………….….1
1.2.  Lumea digitala ………………………………………………………………………………………..…1
1.3.  Clasificarea sistemelor numerice …………………………………………………...………………….3
1.4.  Niveluri logice, forme de unda ...……………………………………………………………………….6
1.5. Clasificarea circuitelor integrate digitale dupa complexitate
………………………………….……7
2. ALGEBRA BOOLEEANA. PORTI LOGICE …………………………………….…10
      2.1. Constante si variabile booleene. Tabele de adevar
...…………………………………….…………10
2.2. Numere binare ...………………………………………………………………………………………12
2.3. Postulatele si teoremele algebrei booleene………………………………………………...…………13
2.4. Porti logice elementare…………………………………………………………………..……………14
2.5. Memorii semiconductoare ……………………………………………………………………………20
3. CIRCUITE LOGICE SECVENTIALE ………………………………………….……28
3.1. Generalitati ……………………………………………………………………………………………28
3.2. Circuite basculante bistabile  …..……………………………….……………………………………29
4. AUTOMATE PROGRAMABILE ……..……………………………..……….………38
4.1. Generalitati …………..…………………………………………………………………..……………38
4.2. Structura de baza  a unui automat programabil ……….……………………………..……………39
4.3. Limbaje de programare a automatelor programabile
……...…………………………………...…42
4.4. Avantajele automatelor programabile ………………………………………………………………45
4.5. Organizarea si implementarea programului de conducere cu AP
……...…………………………49
5. AUTOMATUL PROGRAMABIL “ ZELIO LOGIC” SR1-A101 BD ...……………55
5.1. Generalitati ……………………………………………………………………………………………55
5.2. Meniul automatului SR1-A101 BD ………………….………………………………………………57
5.3. Diagrama scara (LD) …………………………………………………………………………………61
5.4. Blocul functiei ceas ……………………………………………………………………………………68
5.5. Blocul functional al numaratorului .…………………………………………………………………69
5.6. Blocul functional temporizator ………………………………………………………………………72
5.7. Blocul functional de schimbare a timpului vara / iarna
……………………………………………75
5.8. Blocul functional text …………………………………………………………………………………76
5.9. Exemplu de sinteza a schemelor electrice cu automate programabile
……….……………………77

Modelarea si simularea asistata de calculator a convertoarelor c.c.

GENERALITATI PRIVIND CONVERTOARELE C.C. – C.C.
     1. Introducere
     2. Controlul convertoarelor c.c. – c.c.
     3. Convertorul step – down (buck)
        1. Modul conductie – continua
        2. Trecerea conductie continua – conductie discontinua
        3. Modul de conductie discontinuu
        1. Modul de conductie discontinuu cu Vd=constant
        2. Modul de conductie discontinuu cu VO constant
        4. Riplul tensiunii de iesire
     4. Convertorul step – up (boost)
        1. Modul de conductie continua
        2. Trecerea din conditie continua in conductie
      discontinua
      4.3 Modul de conductie discontinuu
      4.4. Efevtul elementelor parazite
      4.5. Riplul tensiunii de iesire
      5. Convertorul step – down / up
      5.1 Modul de conductie continua
      5.2 Trecerea intre conductia continua si cea discontinua
      5.3 Modul de conductie discontinuu
      5.4 Efectul elementelor parazite
      5.5 Riplul tensiunii de iesire
      6. Convertorul Cuk
      7. Convertorul Full – bridge
      7.1. PWM cu tensiune de comutatie bipolara
      7.2. PWM cu tensiune de comutatie unipolara
      8. Concluzie
ANALIZA SI MODELAREA CONVERTOARELOR C.C. – C.C
FOLOSIND SIMULAREA SPICE
1.Introducere
      2. Prezentarea modelului combinat pentru ambele moduri de operare
(continuu si discontinuu)
3. Modelul SPICE pentru convertorul Cuk cu bobine cuplate
      4. Concluzii
80 pagini
+ ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3
ANEXA 4

PROIECTARE AUTOVEHICUL RUTIER

CUPRINS
1.ELEMENTE DE DINAMICA AUTOVEHICULULUI
  1.1.Construcţii similare de autovehicule.Caracteristici constructive şi de
                                                           utilizare       5
1.2.Organizarea generală şi parametrii principali
            1.2.1.Alegerea soluţiei de amenajare generală şi de organizare a
                                                             transmisiei   7
          1.2.2 Dimensiuni geometrice                                      7
          1.2.3. Greutatea automobilului                                   8
          1.2.4.Roţile automobilului                                       8
1.3.Definirea condiţiilor de autopropulsare
              1.3.1 Rezistenţa la rulare, a aerului, a rampei şi la demarare
                                                                           8
                   1.3.2. Forme particulare ale ecuaţiei generale de mişcare
                                                                          10
    1.4. Calculul de tracţiune                                            11
                            1.4.1.Alegerea mărimii randamentului transmisiei
                                                                          11
                              1.4.2. Determinarea puterii maxime a motorului
                                                                          11
2. STABILIREA DIMENSIUNILOR FUNDAMENTALE ALE MOTORULUI
                    2.1. Părţile componente ale unui motor cu ardere internă
                                                                          13
    2.2. Determinarea alezajului cilindrului şi a cursei pistonului (D şi S)
                                                                          14
             2.3.Adoptarea (calcularea ) celorlalte dimensiuni ale motorului
                                                                          15
3. CALCULUL PROCESULUI DE ADMISIE NATURALĂ
                          3.1.Alegerea (determinarea) parametrilor de calcul
                                                                          18
                    3.2.Alegerea fazelor de distribuţie (ADA, IIA, ADE, IIE)
                                                                          19
                         3.3. Calculul mărimilor caracteristice ale admisiei
                                                                          20
4.CALCULUL PROCESULUI DE COMPRIMARE
          4.1.Alegerea parametrilor de calcul şi a tipului camerei de ardere
                                                                          24
4.2.Determinarea mărimilor de stare în punctele caracteristice ale cursei
de     comprimare
      24
5. CALCULUL PROCESULUI DE ARDERE
          5.1.Adoptarea combustibilului utilizat şi a parametrilor de calcul
                                                                          29
           5.2.Calculul oxigenului şi aerului minim necesar arderii complete
                                                                          30
  5.3.Calculul mărimilor şi indicilor caracteristici ai procesului de ardere
                                                                          30
    5.4.Calculul compoziţiei şi parametrilor caracteristici ai produselor de
                                                       ardere             31
6. CALCULUL PROCESULUI DE DESTINDERE
                                         6.1.Alegerea parametrilor de calcul
                                                                          36
6.2.Determinarea mărimilor de stare în punctele caracteristice ale cursei
de
        destindere                                                        37
                           6.3.Calculul politropei de destindere prin puncte
                                                                          37
                               6.4.Calculul duratei procesului de destindere
                                                                          38
7.CALCULUL INDICILOR INDICAŢI, EFECTIVI ŞI DE PERFECŢIUNE
 AI MOTORULUI
              7.1.Trasarea diagramei indicate şi calculul indicilor indicaţi
                                                                          43
                                             7.2.Calculul indicilor efectivi
                                                                          43
7.3.Calculul indicilor de perfecţiune ai motorului şi compararea lor cu
soluţii
           similare                                                       44
8.BILANŢUL TERMIC AL MOTORULUI
                      8.1.Calculul căldurilor ce intervin în bilanţul termic
                                                                          48
9.CARACTERISTICA EXTERIOARĂ A MOTORULUI
                          9.1.Alegerea (determinarea) parametrilor de calcul
                                                                          51
                          9.2.Calculul prin puncte a curbelor caracteristice
                                                                          52
10.CINEMATICA MECANISMULUI MOTOR
    10.1.Cinematica pistonului                                            54
          10.2.Cinematica bielei                                          55
11. DINAMICA MECANISMULUI MOTOR
            11.1 Generalităţi; Clasificări ale forţelor din mecanismul motor
                                                                          59
    11.2 Forţa de presiune a gazelor                                      59
                11.3 Forţele de inerţie ale maselor în mişcare de translaţie
                                                                          60
    11.4 Forţele rezultante din mecanismul motor                          61
                         11.5 Forţele care acţionează asupra fusului maneton
                                                                          62
                    11.6 Forţele care acţionează asupra cuzinetului de bielă
                                                                          62
                                               11.7 Diagrama fusului maneton
                                                                          62
 11.8 Momentul motor al motorului policilindric
                                     11.8.1 Alegerea configuraţiei arborelui
                                                                          63
            11.8.2. Determinarea tuturor ordinilor de aprindere posibile si
                        alegerea uneia din acestea
                            64
                           11.8.3. Stabilirea ordinei de lucru a cilindrilor
                                                                          65
    11.8.4. Calculul momentului motor sumar şi a puterii indicate         66
12.UNIFORMIZAREA MIŞCĂRII ARBORELUI COTIT
            12.1 Cauzele mişcării neuniforme şi posibilităţi de uniformizare
                                                                          74
                                                    12.2 Calculul volantului
                                                                          75
13.CONSTRUCŢIA ŞI CALCULUL CĂMĂŞII CILINDRULUI
    13.1 Alegerea materialului                                            78
    13.2 Alegerea tipului de cămaşă                                       78
                         13.3 Calculul de rezistenţă pentru soluţia adoptată
                                                                          82
14.CONSTRUCŢIA ŞI CALCULUL PISTONULUI
                                  14.1 Rol, componenţă, condiţii funcţionale
                                                                          87
    14.2 Alegerea materialului                                            88
                                  14.3 Alegerea dimensiunilor caracteristice
                                                                          89
                                         14.4 Verificarea capului pistonului
                                                                          90
    14.5 Verificarea regiunii port-segment                                96
    14.6 Verificarea mantalei                                             97
                                         14.7 Verificarea umerilorpistonului
                                                                          98
15. CONSTRUCŢIA ŞI CALCULUL BOLŢULUI
                                15.1. Rol, condiţii funcţionale, construcţie
                                                                          99
                   15.2. Alegerea tipului de asamblare bolţ – bielă - piston
                                                                         100
               15.3. Alegerea materialului şi a dimensiunilor caracteristice
                                                                         100
                                    15.4. Calculul de rezistenţă al bolţului
                                                                         101
16.CONSTRUCŢIA ŞI CALCULUL SEGMENŢILOR
                                             16.1 Rol, tipuri şi construcţie
                                                                         108
                                                16.2 Construcţia segmenţilor
                                                                         110
     16.3 Materiale pentru segmenţi                                      111
                                                   16.4 Calculul segmentului
                                                                         112
17. CONSTRUCŢIA ŞI CALCULUL BIELEI
                                  17.1.Rol, componenţă, condiţii funcţionale
                                                                         121
17.2 Alegerea materialelor bielei, bucşei antifricţiune, cuzineţilor şi
şuruburilor de   bielă
                122
                                          17.6.Calculul şuruburilor de bielă
                                                                         125
18. CONSTRUCŢIA ŞI CALCULUL ARBORELUI COTIT
                                18.1. Rol, componenţă, condiţii funcţionale.
                                                                         127
                     18.2. Alegerea materialului şi a restului dimensiunilor
                                                                         129
             18.3. Verificarea fusurilor la presiune specifică şi încălzire.
                                                                         130
                                18.4.Verificarea arborelui cotit la oboseală
                                                                         131
19. CONSTRUCŢIA ŞI CALCULUL MECANISMULUI DE DISTRIBUŢIE
                 19.1 Tipuri de mecanisme de distribuţie utilizate la m.a.i.
                                                                         138
                   19.2. Părţile componente ale mecanismului de distribuţie.
                                                                         140
       19.3. Materiale utilizate în construcţia mecanismului de distribuţie.
                                                                         142
19.4. Calculul mecanismului de distribuţie.
                     19.4.1. Adoptarea restului de dimensiuni ale supapelor.
                                                                         143
             19.4.2. Calculul înălţimii critice şi înălţimii maxime de
ridicare a  supapei 144
                             19.4.3 Determinarea profilului camei   armonice
                                                                         145
                                   19.4.4 Cinematica tachetului şi a supapei
                                                                         147
                                     20. STUDIUL SISTEMULUI DE UNGERE LA MAI
                                                                         152
21. PROIECTAREA TEHNOLOGIEI DE BRAZARE A RADIATORULUI PENTRU LICHIDUL DE
RĂCIRE A MOTORULUI ŞI PENTRU RĂCIREA ULEIULUI
                                                                      167