IMBUNATATIREA SISTEMULUI DE ILUMINARE AL AUTOVEHICULELOR

CUPRINS
Introducere…………………………………………………………………...…..pag 1
Prezentare generala…………………………………………………………...….pag 4
Cap I
      Placa de dezvoltare HC12 Starter Kit…………………………………....pag 5
      Microcontrolerul MC9S12C32……………………………………....…..pag 10
Cap II
      Interfata CAN……………………………………………………………pag 18
      Implemantarea fizica a interfetei
CAN......................................................pag 23
Cap III
      Modul
telecomanda.................................................................
..................pag 28
      Modul
alimentare..................................................................
....................pag 30
Cap IV
      Motoare de
cc..........................................................................
..................pag 34
      Controlul
motoarelor..................................................................
...............pag 36
      Modul comanda
motoare.....................................................................
......pag 43
Cap V
      Modul
senzori.....................................................................
.......................pag 53
Fotorezistenta..............................................................
..............................pag 53
      Senzorul in
infrarosu...................................................................
..............pag 56
Cap VI
      Modul
faruri......................................................................
........................pag 62
      Descriere
sistem......................................................................
..................pag 67
Anexa
............................................................................
.......................................pag 71

Proiectarea ambreiajului pentru o autoutilitara

Rezumatul lucrarii
                                   CUPRINS
1  Noţiuni introductive…………………………………………………………..…………..……5
1. Rolul, condiţiile impuse şi clasificarea ambreiajelor pentru
  autovehicule rutiere..............5
2. Principiile de funcţionare şi elementele componente ale ambreiajelor
  mecanice...............6
    Determinarea caracteristicilor constructive si dinamice ale
    autovehiculului……………..9
1 Stabilirea caracteristicilor dimensionale şi masice ale
  autovehiculului………………..…9
2 Studiul modelelor de autovehicule similare cu cel din tema de
      proiect…….…...10
   1. Determinarea coordonatelor centrului de masă………………………………….13
1. Caracteristica de turaţie exterioară a motorului
  autovehiculului……………………...…15
2   Caracteristica de tracţiune………………………………………………………..….….17
2.  Caracteristica dinamică a autovehiculelor……………………………………….….…..22
 1. Calculul ambreiajului
    autovehiculului..........................................................
    .....................28
1.         Determinarea        momentului        de        calcul         al
  ambreiajului........................................................28
2.        Determinarea         dimensiunilor         garniturilor         de
  frecare..........................................................29
3.  Determinarea  forţei  de  apăsare  a  arcurilor  asupra  discurilor   de
  presiune.........................31
4.                Verificarea                garniturilor                 de
  frecare...................................................................
  ..................32
 1.    Verificarea    presiunii    specifice    dintre    suprafetele    de
    frecare.................................32
 2.      Verificarea      la      uzură       a       garniturilor       de
    frecare........................................................32
 3.               Verificarea                ambreiajului                la
    încălzire...............................................................
    ......33
5.                  Calculul                  arcurilor                   de
  presiune..................................................................
  .........................35
 1. Determinarea diametrului  sârmei  şi  a  diametrului  de  înfăşurare  a
    spirei..............35
 2.    Determinarea    numărului    de     spire     ale     arcului     de
    presiune.....................................36
 3.       Determinarea       lungimii        arcului        în        stare
    liberă........................................................38
 4. Determinarea coeficientului de siguranţă al ambreiajului după
                                                                     uzarea
    garniturilor............................................................
    .....................................39
 5.         Determinarea         lucrului          mecanic          necesar
    debreierii................................................40
6.                            Calculul                             arborelui
  ambreiajului..............................................................
  ...........................41
7.                            Calculul                            discurilor
  ambreiajului..............................................................
  ..........................43
 1.  Calculul  elementelor  de  fixare   şi   ghidare   ale   discului   de
    presiune.......................43
 2.                            Calculul                            discului
    condus..................................................................
    ....................45
   1. Calculul  niturilor  de  fixare  a  discului  propriu-zis  pe  butucul
      ambreiajului..........45
   2.   Determinarea    dimensiunilor    arcurilor    elementului    elastic
      suplimentar...............46
8.                 Calculul                 mecanismului                  de
  acţionare.................................................................
  ................47
Tehnologia de fabricare  a arborelui
  ambreiajului..............................................................
  .....51
9. Conditii tehnice, materiale şi
  semifabricate.............................................................
  ........51
10. Stabilirea succesiunii operaţiilor şi fixarea bazelor de
  aşezare........................................52
 2. Diagnosticarea defectiunilor ambreiajului şi metode de reparare
    recondiţionare si
    intretinere..............................................................
    ................................................................56
1. Diagnosticarea defectiunilor
  ambreiajului..............................................................
  ..........56
2. Identificarea defectiunilor in functionarea
  ambreiajului...................................................59
3. Intretinerea si reconditionarea ambreiajului…………………………………….……….61
Bibliografie………………………………………………………………………………….…..64

Studiul deformatiei in timp a corpurilor sub actiunea fortelor aplicate asupra lor

Cuprins
Cap. 1.  Introducere în reologie…………………………………………………1
        1. Obiectul reologiei…………………………………………………..1
        2. Conceptul de sistem reologic……………………………………….7
        3. Teorii şi metode de cercetare în reologie…………………………...9
        4. Elemente de hidraulică şi fenomenologia curgerii………………...11
             1. Ecuaţia de continuitate...…………………………………….11
             2. Ecuaţiile impulsului…………………………………………15
             3. Vâscozitatea…………………………………………………23
Cap. 2.  Fluide vâscoase cu comportare nenewtoniană………………………...29
      2.1.  Introducere…………………………………………………………29
2.2.  Fluide nenewtoniene independente de timp…….………...………..30
          1. Fluide pseudoplastice…………………………………………..32
          2. Fluide dilatante…………………………………………………32
          3. Ecuaţii reologice……………………………………………….32
2.3.  Fluide nenewtoniene care posedă numai componentă vâscoasă…...33
   2.3.1.  Legea puterii……………………………………………………33
          2. Modelul Prandtl-Eyring………………………………………..35
          3. Modelul Powell-Eyring………………………………………...36
          4. Modelul Ellis…………………………………………………...38
          5. Modelul Reiner-Philippoff……………………………………..38
          6. Alte modele…………………………………………………….39
2.4.  Fluide nenewtoniene dependente de timp………………………….40
          1. Fluide tixotrope………………………………………………...41
          2. Fluide reopexice(sau antitixotrope)……………………………42
2.5.  Reprezentarea generalizată a comportării reologice a fluidelor
nenewtoniene…………………………………………………………….43
Cap. 3.  Modele reologice mecanice şi electrice……………………………….46
      3.1.  Modele mecanice…………………………………………………..46
      3.2.  Modele mecanice neliniare………………………………………...48
      3.3.  Corpuri vâscoelastoplstice…………………………………………51
      3.4.  Modele electrice……………………………………………………52
Cap. 4.  Aplicaţii ale reologiei în domeniul curgerii fluidelor…………………53
      4.1.  Dinamici a modelului vâscoelastic având curgerea curbă
nemonotonă…………………………………………………………………….54
          1. Introducere……………………………………………………...55
          2. Exprimarea problemei…………………………………………..56
          3. Începerea mişcării simple tangenţiale Couette……..…………..58
          4. Remarci finale…………………………………………………..61
4.2.  Reometria capilară pentru studiul extrudării pastelor cu
alunecare..62
          1. Introducere……………………………………………………...62
          2. Metode reometrice capilare……………………………………..63
  4.2.2.1.  Metoda Mooney……………………………………………..63
  4.2.2.2.  Capilaritate pereche………………………………………….64
  4.2.2.3.  Perforarea în zona de intrare în matriţă……………………...65
  4.2.2.4.  Metoda marcării color……………………………………….66
4.2.3.  Exemple de paste utilizate………………………………………68
         4.  Concluzii………………………………………………………..70
   4.3. Reometrul melc elicoidal pentru măsurări în sisteme de grup……....71
          1. Introducere……………………………………………………...71
          2. Avantajele sistemului de măsurare……………………………..72
          3. Determinarea curbei curgerii…………………………………...73
          4. Verificarea teoriei………………………………………………74
4.4.  Simularea numerică a curgerilor libere axisimetrice nenewtoniene pe
suprafeţe…………………………………………………………………74
          1. Introducere……………………………………………………...75
          2. Ecuaţii fundamentale…………………………………………...76
          3. Metode de rezolvare…………………………………………….77
          4. Condiţiile tensiunii suprafeţei libere……………………………78
          5. Exemple numerice……………………………………………...78
4.5.  Metoda aditivă inelară pentru determinarea vitezei de curgere a
fluidelor vâscoplastice…………………………………………………...79
          1. Introducere……………………………………………………...79
          2. Formularea problemei…………………………………………..80
          3. Concluzii………………………………………………………..81
4.6. Curgerea nenewtoniană prin tuburi drepte având secţiunea transversală
eliptică…………………………………………………….......................81
          1. Introducere……………………………………………………..82
          2. Studiu…………………………………………………………..83
          3. Experiment……………………………………………………..84
          4. Concluzii……………………………………………………….84
          5. Nomenclatură…………………………………………………..85
Bibliografie…………………………………………………………………….85
-----------------------
1

Feminismul, statutul femeii si miscarea feminista

             Cuprins
Introducere.............................................................................................................
3
Ocupaţii şi condiiţii de viaţă.................................................................................
5
      Venituri, cheltuieli şi preţuri..............................................................................          
5
Familia............................................................................................
8
      Căsătoria.........................................................................................................
8
      Viaţa de familie……………………………………………………………………...
12
      Fidelitatea – infidelitatea……………………………………………………………
13
      Prostituţia…………………………………………………………………………….
19
      Dragostea ilustrată în literatura vremii……………………………………………
21
Condiţii de viaţă în perioada interbelică…………………………………………..
29
      Locuinţa……………………………………………………………………………..
29
      Vestimentaţia……………………………………………………………………….
32
      Igiena şi sănătatea…………………………………………………………………
36

CULTURA ORGANIZATIONALA IN SPATIUL EUROPEAN

CUPRINS
INTRODUCERE    2
Capitolul 1: Trăsături şi semnificaţii ale culturii organizaţionale    4
1.1.    Definirea şi conţinutul culturii organizaţionale    4
1.2.    Consideraţii privind conţinutul culturii organizaţionale    8
1.3.    Tipuri de culturi organizaţionale    12
1.4.    Caracteristicile culturii organizationale    16
1.4.1.    Nivelurile culturii organizaţionale    16
1.4.2.    Funcţiile culturii organizaţionale    18
1.5.    Modalitati de manifestare a culturii organizaţiei    19
1.5.1.    Artefacturile ca simboluri ale culturii organizaţionale    20
1.5.2.    Valorile organizaţionale    20
1.5.3.    Ritualurile şi ceremoniile    22
1.5.4.    Istorioarele şi miturile    22
Capitolul 2: Cultura organizaţională şi cultură managerială în spaţiul european    24
2.1.    Caracteristici ale modelului managerial european    24
2.2.    Multiculturalism în managementul european    27
2.2.1.    Distanţa faţă de putere    28
2.3.    Particularităţi ale culturii organizaţionale în firmele româneşti    32
2.4.    Influenţa culturii europene asupra schimbării culturii organizaţionale din firmele româneşti    36
Capitolul 3:  Cultura organizaţională şi performanţa companiilor    39
3.1.    Impactul culturii organizaţionale asupra performanţelor firmei    39
3.1.1.    Impactul culturii organizaţionale asupra eficienţei unei organizaţii    39
3.1.2.    Impactul culturii organizaţionale asupra competitivităţii unei organizaţii    42
3.1.3.    Impactul culturii organizaţionale asupra performanţelor angajaţilor    45
3.2.    Rolul managerului în dezvoltarea unei culturi organizaţionale performante    47
3.3.    Implicaţiile culturii asupra proceselor de schimbare organizaţională    50
3.3.1.    Conceptele de dezvoltare organizaţională şi schimbare organizaţională    50
3.3.2.    Cauze ale schimbărilor organizaţionale    51
3.3.3.    Factori ce influenţează schimbarea organizaţională    52
Captolul 4: Cultura organizaţională în cadrul companiei Siemens    54
CONCLUZII ŞI PROPUNERI    61
BIBLIOGRAFIE    637
ANEXE    66

motivatia

1 CAPITOLUL I
2 ANALIZAREA MOTIVAŢIEI
1.1. CE ESTE MOTIVAŢIA?
1.2. FUNCŢIILE MOTIVĂRII
1.3. PRINCIPIILE MOTIVĂRII
1.4. MOTIVUL ŞI FUNCŢIILE SALE
1.5. SURSELE MOTIVĂRII
1 1.6. VARIABILELE CARE INFLUENŢEAZĂ MOTIVAREA
1.7. TIPURI DE MOTIVAŢIE
1.7.1. Motivaţia fiziologica
1.7.2. Motivatia cognitiva
1.7.3. Motivarea acţiunii personale
1.7.4. Motivele afilierii
1.7.5. Motive sociale şi de grup
1.8. EMOŢIILE ŞI MOTIVAREA
1.9. TEORII ALE CONŢINUTULUI MOTIVĂRII
           1.9.1. Teoria ierarhiei nevoilor(A.H.Maslow)
1.9.1.1. Conţinutul teoriei
   1.9.1.2. Folosirea  teoriei ierarhiei nevoilor în practica managerială
   1.9.1.3. Critica teoriei ierarhiei nevoilor
        2. Teoria bifactorială a motivării(F.Herzberg)
1 CAPITOLUL II
2 MOTIVAŢIA ÎN MUNCĂ LA S.C. PATONAD-TOUR S.R.L.
   2.1. DESCRIEREA SOCIETĂŢI
2.1.Teoriile de bază  folosite în analiza motivaţiei în muncă a
salariaţilor la  S.C.PATONAD TOUR.S.R.L.
      2.1.1.Abordări tradiţionale şi moderne în teoriile motivării
      2.1.2.Constante ale teoriilor motivării
1 CAPITOLUL III
ÎMBUNATAŢIREA MANAGEMNETULUI MOTIVAŢIEI ÎN MUNCĂ  LA S.C. PATONAD-TOUR
S.R.L.
      3.1. Necesitatea îmbogăţirii conţinutului muncii.
      3.2. Proiectarea sarcinilor de muncă şi motivarea
3.3. Modelul ,,îmbogătirea conţinutului postului de lucru” sau,,îmbogatirea
sarcinilor de  muncă “
      3.3.1. Componentele modelului
           3.4. METODE MANAGERIALE DE STIMULARE A MOTIVAŢIEI LA S.C.
      PATONAD-TOUR S.R.L.
      3.4.1. Comunicarea în procesul de motivare
       3.4.2. Managementul prin obiective
      3.4.3. Managementul participativ
      3.4.4. Delegarea
      Studiu de caz
      Concluzii
      Pagini 66

Arta de a comunica si comportamentul in negocieri

    CUPRINS
        Introducere
    1.Comunicarea în afaceriFuncţiile comunicării
           1.1 Formele comunicării
    2. Comportamentul uman şi negocierea
    2.1. Fazele negocierii
         2.2. Tipuri de negociere
           2.2.1.Negocierea comercială
           2.2.2. Negocierea managerială
    3. Comunicarea şi negocierea contractului colectiv de muncă la SC
Bucovina Enterprises       SRL
    3.1. Prezentarea S.C. Bucovina Enterprises
    3.2. Comunicarea si imaginea în cadrul S.C. Bucovina Enterprises
           3.2.1. Comunicarea externă
           3.2.2. Comunicarea internă
    3.3. Negocierea conflictelor
    3.4. Concluzii şi presupuneri
           Concluzii
           Bibliografie
           Anexe
Pagini 41

RELATII PUBLICE SI COMUNICARE

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I – INTRODUCERE ÎN RELAŢII PUBLICE
   1. Ce sunt relaţiile publice
      1.1.1.Clasificarea relaţiilor publice
      1.1.2.Procesul de relaţii publice
      1.1.3.Trăsăturile caracteristice procesului de relaţii publice
      1.1.4.Elementele procesului de relaţii publice
   2. Etapele procesului de relaţii publice
      1.2.1.Definirea scopului (stabilirea obiectivelor)
      1.2.2.Cercetarea în teren
      1.2.3.Elaborarea strategiei de relaţii publice
      1.2.4.Implementarea activităţilor de relaţii publice în mediul vizat
      1.2.5.Evaluarea programului de relaţii publice
   3. Tehnici şi metode de relaţii publice
   4. Imaginea instituţiilor
CAPITOLUL 2 – TEORIA COMUNICĂRII ÎN RELAŢIILE PUBLICE
   1. Definiţia
   2. Istoria
   3. Necesitatea comunicării
   4. Tipuri de comunicare
      2.4.1.Comunicarea verbală
      2.4.2.Comunicarea în scris
      2.4.3.Tipologia comunicării în relaţiile oficiale cu publicul
   5. Obstacole în calea comunicării în relaţii publice
      2.5.1.Obstacol de ordin social
      2.5.2.Obstacole de ordin cultural
      2.5.3.Obstacole de ordin psihologic
      2.5.4.Obstacole de ordin fizic
CAPITOLUJL 3 – CONDUITA ÎN RELAŢIILE OFICIALE CU PUBLICUL
3.1. Noţiuni generale despre conduita umană
      3.1.1. Conduita umană şi motivarea acesteia
      3.1.2. Perfecţionarea conduitei umane
3.2. Conduita în relaţiile oficiale cu publicul
      3.2.1. Conduita în muncă şi formarea acesteia
      3.2.2. Formele de exprimare a acesteia
      3.2.3. Conduita în relaţiile oficiale cu publicul
3.3. Conduita în relaţiile neoficiale cu publicul
CAPITOLUL 4 – RETORICA ÎN RELAŢIILE OFICIALE CU PUBLICUL
4.1. Retorica (vorbirea)
      4.1.1. Recomandări utile pentru un bun vorbitor
4.2. Stilul vorbirii
      4.2.1. Greşeli ce se pot comite în raport cu principiile şi  calitatea
      stilului
      4.2.2. Conversaţia. Reguli de bază ale conversaţiei politicoase
4.3. Gestica
4.4. Întocmirea şi realizarea discursului
      4.4.1. Noţiunea de discurs
      4.4.2. Conţinutul discursului
      4.4.3. Metode de întocmire a discursului
      4.4.4. Tipuri de discurs
      4.4.5. Riscuri în întocmirea şi realizarea discursului
BIBLIOGRAFIE
Pagini 67

Comunicarea in managementul proiectelor

                                   Cuprins
I. INTRODUCERE   2
II. STRATEGIA DE COMUNICARE MANAGERIALĂ      6
  II.1. Analiza situaţiei. Identificarea problemei      6
  II.2. Comunicarea internă 9
    A. Comunicarea cu ceilalţi membri ai consorţiului   9
    B. Comunicarea în cadrul echipei   10
    C. Comunicarea interpersonală 13
    D. Comunicare si conducere    15
    E. Funcţiile comunicării manageriale     18
    F. Stiluri de comunicare managerială     23
  II.3. Comunicare externă. Tipuri de comunicare spre exterior.    26
    A. Metodele realizarii comunicării externe     26
    B. Strategia de comunicare    27
    C. Instrumente de comunicare  28
    D. Schimbul de date informatizat   29
    E. Analiza receptorului. Modalitaţi de implicare a receptorului      30
    F. Alegerea canalului de comunicare a mesajului. Avantaje şi dezavantaje
    30
    G. Identificarea trăsăturilor mesajului pentru obţinerea unui impact
    maxim   32
    H. Tipuri de strategii de comunicare     34
III. Comunicarea în situaţii DEOSEBITE ALE PROIECTULUI  38
  III.1. Comunicarea în cadrul managementului riscului  38
  III.2. Comunicarea în cadrul managementului conflictelor   49
  III.3. Criza de comunicare.     54
  III.4. Comunicarea ca procedură de stimulare pozitivă a conflictelor   60
IV. Comunicarea emoţională. Inteligenţa emoţională.     62
  IV.1. Elementele inteligenţei emoţionale   68
  IV.2. Direcţii ale educării inteligenţei emoţionale   71
  IV.3. Inteligenţă emoţională şi management 72
VI. STUDIU DE CAZ: Diagnosticul poziţiei strategice     76
  VI.1. ANALIZA SISTEMELOR CONCURENŢIALE ÎN CARE ESTE ANGRENATĂ SOCIETATEA
  ANALIZATĂ 77
  VI.2.  CARACTERISTICILE INDUSTRIEI ROMÂNEŞTI ŞI TIPURI DE SISTEME
  CONCURENŢIALE  78
    VI.2.1.  Diagnosticul resurselor   78
    VI.2.2.  Ciclul de viaţă al tehnologiilor      80
    VI.2.3.  Diagnosticul resurselor tehnice de vânzare şi de distribuţie
    82
    VI.2.4.  Diagnosticul resurselor umane   85
    VI.2.5.  Evaluarea competenţelor şi experienţei manageriale    87
    VI.2.6.   Diagnosticul stilului de management  89
  VI.3.  ACOMPANIAMENTUL SOCIAL AL RESTRUCTURĂRII  ŞI PRIVATIZĂRII
  INDUSTRIEI  ROMÂNEŞTI     91
  VI.4.  DIAGNOSTICUL  ECONOMICO- FINANCIAR  92
  VI.5.  SINTEZA DIAGNOSTICULUI   96
BIBLIOGRAFIE     98

Comunicare organizationala. procesul de comunicare in cadrul primariei X

                                   CUPRINS
Introducere …………………………………………………………………………….......... 3
Administraţia publică locală în România, noţiunea de administraţie  publică
........................... 5
Activitatea administraţiei publice…………………………………………………………….. 6
Cadrul   legal   de   funcţionarea   a   administraţiei   publice    locale
.................................................... 7
CAP I.  COMUNICAREA
1. Definţii ale comunicării ………………………………………………………..……….. 8
1.2.Comunicarea intraorganizaţională(internă) ..……………………………………………. 9
1.3.Abordări ale comunicării interne ………………………….……………………………. 12
1.4.Elemente care influenţează procesul de comunicare  internă  ……………………………
15
CAP II. COMPORTAMENTELE SISTEMULUI SOCIAL ORGANIZAŢIONAL
2.1. Definirea “comportamentului organizational” ………………………………………..… 18
2.2         Groupthink         sau         pericolul          conformităţii
............................................................................
.. 19
2.3.             Managementul              instituţiei              publice
............................................................................
.......... 20
STUDIU DE CAZ
Procesul de comunicare în interiorul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca
1. Introducere ……………………………………………………………………………….... 24
2. Interpretarea datelor …………………………………………………………….……….… 25
      2.1. Metoda folosită ………………………………………………………………….. 25
      2.2. Structura chestionarului …………………………………………………………. 26
      2.3. Interpretarea rezultatelor ………………………………………………………… 28
CONCLUZII …………………………………………………………………………...…….. 52
BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………………...……... 55

material defect

DESFASURAREA PROCESULUI DE COMUNICARE SI RELATII PUBLICE IN CADRUL SC

                                          Cuprins
Introducere.................................................................
............................................................3
Capitolul 1. Relaţiile publice. Cadru
general.....................................................................
....5
2 Scurt istoric al relaţiilor
   publice...................................................................
   ....................5
1.2 Relaţiile publice – modalitaţi de
definire....................................................................
.... 8
1.3 Interferenţe cu alte
domenii.....................................................................
.......................11
1.4 Publicul organizaţiei………………………………………………………...................13
1.5 Structuri de relaţii
publice.....................................................................
.........................15
Capitolul 2. Procesul de relaţii
publice.....................................................................
...........18
2.1 Etapele procesului de relaţii
publice.....................................................................
.........18
2.1.1 Stabilirea obiectivelor…………………………………………………….................18
2.1.2
Cercetarea..................................................................
.................................................19
2.1.3
Planificarea................................................................
.................................................21
2.1.4 Comunicarea sau implementarea
programului...........................................................25
2.1.5 Evaluarea (de imagine)……………………………………………………...............27
Capitolul 3. Studiu de caz Lafarge Ciment
Romania…………………………..................28
3.1 Grupul Lafarge – principii de
organizare…………………………………..................28
3.2 Scurt istoric al Grupului Lafarge……………………………………………................31
3.3 Imaginea Grupului Lafarge…………………………………………………................32
3.4 Lafarge in
România.....................................................................
...................................34
3.5 Lafarge Ciment România – prezentare
generala…………………………....................34
3.6 Comunicare şi relaţii publice în cadrul Lafarge Ciment
………...................................38
3.6.1 Comunicare externa…………………………………………………………............39
3.6.2 Comunicare interna………………………………………………………….............40
3.7 Concluzii…………………………………………………………………………........44
Bibliografie…………………………………………………………………………..........48

COMUNICARE INTERCULTURALA PROBLEME DE CONVIETUIRE INTRE ROMANI SI RROMI

                                   CUPRINS
INTRODUCERE……………………………………...................................................
......................2
CAPITOLUL I. IMAGINE ŞI IMAGINAR ÎN MENTALUL SOCIAL. IMAGINEA  CELUILALT  ÎN
SOCIETATEA MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ........................................3
1.     Structura     imaginii     de      sine      şi      a      imaginii
   celuilalt................................................................
   .......3
2.    Rolul    reprezentărilor    sociale     în     structura     imaginii
   celuilalt....................................................8
CAPITOLUL        II.        MINORITATE        ŞI        MAJORITATE        ÎN
ROMÂNIA.........................................12
2.1.         Statutul          minorităţilor          în          Societatea
Românească..................................................................
..12
2.2.                             Minoritatea                              ca
alteritate..................................................................
..........................................18
2.3.           Minoritatea           rromă.            Istorie            şi
actualitate.................................................................
.................25
2.3.1.  Imaginea  populaţiei  rrome  în  presa  românească  cât  şi  în  cea
străină...............................34
CAPITOLUL III. PROBLEME DE CONVIEŢUIRE ÎNTRE ROMÂNI ŞI RROMI.............37
3.1.                Aculturaţia                 şi                 relaţiile
publice.....................................................................
.............................37
3.2.                               Rasismul                               şi
antirasismul................................................................
...........................................41
3.2.1.  Probleme  de  definire:  Tipuri   de   abordare   şi   niveluri   de
analiză.......................................43
3.2.2.          O          jumătate           de           veac           de
antirasism..................................................................
........................45
STUDIU DE CAZ.  CERERE  DE  FINANŢARE.  FONDUL  SOCIAL  EUROPEAN.  PROGRAMUL
OPERAŢIONAL           SECTORIAL.           DEZVOLTAREA            RESURSELOR
UMANE.......................................................................
....................................................................49
CONCLUZII...................................................................
................................................................56
BIBLIOGRAFIE................................................................
.............................................................58

promovarea publica

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I
INTRODUCERE
COMUNICAREA - PROMOVAREA
PUBLICĂ...........................................3
Comunicarea între instituţia publică şi cetăţeni……………………………..4
Comunicarea între funcţionarul public şi cetăţean………………………….7
CAPITOLUL II
MODALITĂŢI DE COMUNICARE…………………………………………9
Comunicarea verbală…………………………………………………………..9
Tehnici de captare a atenţiei în timpul comunicării………………………..10
Comunicarea „face to face”…………………………………………………..12
Comunicarea la telefon……………………………………………………….14
Ascultarea activă în relaţia funcţionar public-cetăţean…………………….18
Comunicarea nonverbală……………………………………………………..18
Studiu de caz…………………………………………………………………..25
Concluzii……………………………………………………………………….29
Bibliografie selectivă………………………………………………………….31

RELATII PUBLICE

CUPRINS
1 I. Conţinutul relaţiilor publice
     1. Relaţiile publice – strategie de comunicare publică
     2. Relaţiile publice – strategie de comunicare organizaţională
     3. Spaţiul mediatic
     4. Originea şi evoluţia relaţiile publice
        1. Semnificaţia începuturilor
        2. Etape de evoluţie şi tendinţa universalizării
     5. Structuri în organizarea relaţiilor publice
        1. Departamente de relaţii publice
        2. Firme de relaţii publice
   Referinţe bibliografice
   Bibliografie suplimentară
   2 II. Relaţiile publice – proces şi sistem de influenţare socială
     1. Influenţarea socială – conţinut şi forme
     2. Relaţiile publice în contextul proceselor de influenţare socială
     3. Perspectiva sistemică asupra comunicării publice
     4. Perspectiva organizaţională asupra genezei şi evoluţiei funcţiilor
        relaţiilor publice
        1. Publicitatea
        2. Consilierea
        3. Tendinţe în relaţiile publice
   Referinţe bibliografice
   Bibliografie suplimentară
   3 III. Suportul relaţiilor publice
     1. Publicul şi opinia publică – suport al relaţiilor publice
     2. Suportul mediatic al relaţiilor publice
     3. Suportul organizaţional al relaţiilor publice
     4. Suportul informaţional al relaţiilor publice
     5. Suportul imagologic al relaţiilor publice
     6. Suportul etic al relaţiilor publice
     7. Suportul juridic al relaţiilor publice
     8. Deontologia profesională
        1. „Cum nu trebuie să fie ştirile”
        2. Charte deontologice ale ziariştilor
        3. Legea copyright-ului
   Referinţe bibliografice
   Bibliografie suplimentară
   4 IV. Modelul profesional al specialistului în relaţii publice
     1. Arhitectura modelului profesional. Aspecte metodologice
     2. Competenţe şi capacităţi ale specialistului în relaţii publice
   Concluzii
   Referinţe bibliografice
   Bibliografie suplimentară
   Propuneri de aplicaţii
   Propuneri de studii de caz

PERFECTIONAREA COMUNICARII LA NIVELUL GRUPULUI DE LUCRU

|Cap. I  COMUNICAREA.                                            |Pag.     |
|                                                                |5        |
|      |1.1 Noţiunea de comunicare, particularităţi ale           |Pag.     |
|      |comunicării                                               |5        |
|      |      |1.1.1 Particularităţi ale comunicării              |Pag.     |
|      |      |                                                   |6        |
|      |1.2 Caracteristici ale comunicării manageriale            |Pag.     |
|      |                                                          |7        |
|      |      |1.2.1. Caracteristici ale comunicării manageriale  |Pag.     |
|      |      |                                                   |7        |
|      |1.3 Scopul, obiectivele şi rolurile comunicării           |Pag.     |
|      |manageriale                                               |9        |
|      |1.4 Funcţiile şi formele comunicării manageriale          |Pag.   10|
|      |      |1.4.1 Formele comunicării manageriale              |Pag.   16|
|      |      |1.4.2 Competenţa de comunicare                     |Pag.   19|
|Cap. II COMUNICAREA ÎN CADRUL GRUPURILOR DE MUNCĂ               |Pag.   23|
|      |2.1 Conceptul, caracteristicile, conducerea şi tipul      |Pag.   23|
|      |grupurilor de muncă                                       |         |
|      |      |2.1.1 Conceptul de grup de muncă                   |Pag.   23|
|      |      |2.1.2 Caracteristicile grupului de muncă           |Pag.   23|
|      |      |2.1.3 Conducerea grupului de muncă                 |Pag.   24|
|      |      |2.1.4 Tipuri de grupuri de muncă                   |Pag.   24|
|      |      |2.1.5 Tehnici de comunicare în grup                |Pag.   25|
|      |2.2 Corelaţii de comunicare                               |Pag.   26|
|      |      |2.2.1 Corelaţia manager– receptor                  |Pag.   26|
|      |      |2.2.2 Stiluri de comunicare managerială            |Pag.   28|
|      |      |2.2.3 Corelatia stil de conducere – ca stil de     |Pag.   28|
|      |      |comunicare                                         |         |
|Cap. III STUDIU DE CAZ- COMUNICAREA PRIN Sedinţe In Cadrul      |Pag.   31|
|S.C.FLAMICOM IMPEX S.R.L.   Concesionar Dacia Rm.Vâlcea         |         |
|      |3.1 Prezenatarea S.C.FLAMICOM IMPEX S.R.L.                |Pag.   32|
|      |3.2 Modalitlăţi de comunicare in cadrul S.C.FLAMICOM IMPEX|Pag.   32|
|      |S.R.L.                                                    |         |
|      |3.3 Sedinţa ca mod de a comunica                          |Pag.   33|
|      |      |3.3.1 Managementul şedinţelor                      |Pag.   36|
|      |      |3.3.2 Structura unei şedinţe                       |Pag.   36|
|      |      |3.3.3 Alte metode de comunicare internă în cadrul  |Pag.   38|
|      |      |S.C.FLAMICOM IMPEX S.R.L.                          |         |
|Cap. IV IMPLENTAREA UNOR METODE MODRNE DE COMUNICARE LA NIVELUL |Pag.   47|
|GRUPULUI                                                        |         |
|               4.1 Team Buildingul                              |Pag.   47|
|               4.2 Brainstormingul                              |Pag.   48|
|               4.3 Tehnica Delphy                               |Pag.   50|
|BIBLIOGRAFIE                                                    |Pag.   53|

Analiza procesului decizional pentru PESC PESA

Cuprins:
I.Introducere…………………………………………………………………………..p.3
I.1. Motivaţia şi scopul cercetării……………………………………..p.3
I.2. Stadiul cercetării şi metodologia de lucru………………………...p.5
I.3.Premisele cercetării………………………………………………..p.6
II. Istoricul PESC de la Tratatul de la Maastrich la Lisabona………………………...p.8
        II.1. PESC în Tratatul de la Maastrich……………………………..….p.9
        II.2. PESC în Tratatul de la Amsterdam…………………………....…p.14
        II.3. Tratatul de la Nisa şi drumul către PESA……………………..…p.17
        II..4.Concluzii ……………………………………………………..….p.19
III. PESC şi PESA în Tratatul de la Lisabona………………………......................….p.22
        III.1. Abordarea PESC în Tratatul de la Lisabona………………….....p.23
        III.2.PESA în Tratatul de la Lisabona…………………………….…...p.26
IV.Studiu de caz: Impactul Tratatului de la Lisabona în stabilirea unei politici externe reale……………………………………………………………………………………p.31
        IV.1. Actorii implicaţi în procesul decizional……………………...….p.31
        IV.2. Oportunităţi limitate de reformă în procesul decizional…………p.35
        IV.3. Mecanisme de implementare în Tratatul de la Lisabona………...p.39
V. Tratatul de la Lisabona ; prea puţin pentru PESC/ PESA…………………………..p.44
        V.1. Extinderea votului prin majoritate calificată; doar o formalitate……………………………………………………………………………...p.44
        V.2 Votul prin majoritate calificată: extindere sub controlul statelor membre………………………………………………………………………….……..p.46
        V.3. O nouă abordare a mecanismului decizional al PESC/ PESA…....p.47
Lista bibliografica………………………………………………………………….…..p.49

POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALA

CUPRINS:
Introducere ...    ...4
I. Politica de dezvoltare regională în Uniunea Europeană...    ...5
I.1. Momente cheie ...    ...5
I.2. Situaţia actuală ...    ..8
I.2.a. Baza legală ...    .8
I.2.b. Actori instituţionali ai politicii de dezvoltare regională ...    .8
I.2.c. Instrumentele de solidaritate...    .10
1.Fondul de solidaritate al Uniunii Europene...    ..10
2. Fondul de coeziune ...    ...12
3. Fondurile structurale ...    .14
4. Iniţiativele comunitare ...    .25
5. Acţiunile inovatoare ...    ..33
6. Măsuri speciale pentru  piscicultură ...    ..33
7. Rezerva de performanţă ...    ..34
I.2.d. Instrumente de preaderare: Phare, ISPA, SAPARD ...    ..38
I.3. Aspecte problematice, tendinţe şi provocări ...    ..40
II. Politica de dezvoltare regională în România ...    .43
ANEXA 1 ...    ..53
ANEXA 2 ...    ..54

COMUNICAREA IN SITUATII DE CRIZA SI RELATIILE PUBLICE

Cuprins
INTRODUCERE........................................................................................................2
I. Istoric Relaţii Publice.............................................................................................8        1.1 Termeni de referinţă în definirea relaţiilor publice....................................9        1.2 Organizaţiile..............................................................................................10        1.3 Publicul......................................................................................................11        1.4 Funcţia managerială...................................................................................13        1.5 Comunicarea .............................................................................................14
 II.Trăsăturile caracteristice campaniilor de relaţii publice..................................16
 III. Campaniile de relaţii publice.............................................................................17         3.1 Definirea problemei. Analiza situaţiei.......................................................19        3.2 Planificarea campaniei de relaţii publice...................................................23        3.3 Stabilirea obiectivelor ...............................................................................25        3.4 Stabilirea bugetului....................................................................................27         3.4 Evaluarea..................................................................................................28
IV. Comunicarea în situaţii de criză........................................................................32        4.1 Posibile definiţii ale crizei.........................................................................32        4.2 Managementul crizei.................................................................................33
        4.2.1 Comunicarea de criză..................................................................34            4.2.2 Rolul specialiştilor PR în situaţii de criză...................................37            4.2.3 Strategii ale comunicării de criză................................................37            4.2.4 Relaţiile cu presa în situaţii de criză............................................40   
V. Studiu de caz..........................................................................................................45
Concluzii.....................................................................................................................61
Anexe..........................................................................................................................63 Bibliografie................................................................................................................66

IMPACTUL PROGRAMELOR TV ASUPRA COPILULUI

CUPRINS
1.1. Introducere
1.2. Temă, obiective, scop
2.1. Televiziunea
2.2. Scurt istoric
2.3. Televiziunea în România
2.4. Funcţiile audiovizualului
3. Copiii şi televiziunea
3.1. Copiii ca segment de public
3.2. Reglementările privind vizionarea de către copii a programelor TV
3.2.1. C.N.A. ( Consililul Naţional  al  Audiovizualului),  Responsabilităţi
C.N.A.
3.2.2. Reglementările privind vizionarea de către copii a programelor TV
3.3. Programe vizionate de copii
4. Efecte ale televiziunii asupra copiilor (nocive/educative)
5. Rolul părinţilor
6. Influenţa programelor TV asupra copiilor. Anchetă sociologică
6.1. Metodologia
6.2. Interpretarea rezultatelor chestionarelor
7. Concluzii
Bibliografie
Anexe

BRANDUL, AVANTAJ COMPETITIV AL UNEI SOCIETATI DE ASIGURARI

                                   CUPRINS
INTRODUCERE 1
Cap.1 CREEAREA BRANDULUI LA NIVELUL FIRMEI   2
    1.1. Rolul şi definirea brandului  2
    1.2. Edificarea brandului     9
    1.3. Evaluarea brandului      14
    1.4.Managementulbrandului..........................................
     .....................................................17
    1.5.Elaborarea unei strategii a
     brandului........................................................
     ...................21
Cap.2. PREZENTAREA SOCIETĂŢII DE ASIGURARI SC OMNIASIG SA
....................27
    2.1. Evoluţia societăţii de asigurări    27
    2.2. Oferta societăţii de asigurări Omniasig   31
    2.3.                        Piaţa                        Omniasig
.....................................................................
........................................32
    2.4. Structura organizatorică 36
    2.5. Eficienţa activităţii de piaţă a societăţii de asigurări  39
    2.6. Analiza concurenţei      39
Cap.3. POLITICA DE BRAND LA SC OMNIASIG SA
    3.1. Edificarea brandului la Omniasig    41
    3.2. Evaluarea brandului la Omniasig     42
    3.3. Managementul brandului la Omniasig  43
    3.4.    Strategia    de    brand    a     societăţii     Omniasig
...................................................................44
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Pagini 52

COMUNICAREA POLITICA - FORMA A COMUNICARII SOCIALE

                          CUPRINS
INTRODUCERE
                                 CAPITOLUL I
                       COMUNICAREA – ASPECTE GENERALE
I.1. Noţiunea de
comunicare..............................................................pag.
1
I.2. Delimitări conceptuale.  ………………………………….…….pag.8
I.3. Comunicarea socială si mediul in care se
desfasoara..................pag.14
I.4.Tehnici de
comunicare.................................................................p
ag.21
                                CAPITOLUL II
                    SOCIOSTRUCTURALITATEA PUTERII POLITIC
II.1. Puterea politica si
comunicarea............................................... ..pag.24
II.2. Trăsăturile puterii
politice..........................................................pag.30
II.3. Caracterul relaţional al puterii
politice......................................pag.37
                                CAPITOLUL III
         COMUNICAREA POLITICA IN LUAREA DECIZIILOR PENTRU SOCIETATE
III.1.                 Decizii                 majore                 pentru
societate..............................................pag.43
III.2.         Expresivitatea         pragmatică         a          rostirii
politice...........................pag.50
III.3. Interacţiunea dintre imagine şi limbaj în influenţarea
                                                                     puterii
politice....................................................................
............pag.52
III.4.  Strategii nonverbale de influenta in comunicarea politica....pag.55
III.5.       Maniera        de        înfăptuire        a        comunicării
politice.........................pag.57
III.6.     Rezultatele     comunicării     politice      in      comunicarea
sociala........pag.61
CONCLUZII :
 Provovari actuale în comunicarea politică
..................................pag. 63
BIBLIOGRAFIE
STUDIU DE CAZ : COMUNICAREA ŞI GLOBALIZAREA

LEADERSHIP SI MANAGEMENT

CAPITOLUL I
MANAGEMENT  ŞI  LEADERSHIP
ÎN  ORGANIZAŢIILE  ROMÂNEŞTI
I.1  Definirea, rolul şi importanţa managementului
I.2 Managementul ca proces
I.3 Managementul ca mentalitate a conducătorilor
I.4 Managementul ca disciplina stiintifica si arta a
practicienilor
I.5. Managerii
I.6.Tipuri de manageri si stiluri manageriale
I.7. Leadership
I.8. Stilurile de leadership
CAPITOLUL II
EVALUAREA PROFESIONALA SI
MODALITATI DE EVALUARE
CAPITOLUL III
METODOLOGIA CERCETĂRII
III.1 Scopul cercetării
III.2 Obiectivele cercetării
III.3 Ipotezele de lucru
III.4 Instrumentele de lucru
III.5 Lotul de participanţi – descriere
III.6 Procedura de lucru
CAPITOLUL IV
ANALIZA ŞI INTERPRETAREA
CAPITOLUL V
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
-----------------------
                                    - 1 -

EVOLUTIA CONCEPTULUI DE PERSUASIUNE SI IMPORTANTA SA IN PRACTICA PR

CUPRINS:
   CAP. I - Introducere
      Conceptul de Persuasiune                           p.2
   CAP. II – Apari]ia teoriei Societ\]ii de Mas\
      2.1 Originile Studiului Influen]ei Sociale               p. 7
      2.2 Teorii ale Influen]ei Societ\]ii de Mas\             p.10
      2.3 Opinia Public\                                       p.16
   CAP. III – Factorii care condi]ioneaz\ ac]iunea persuasiv\
   CAP. IV – Strategii [I argumente persuasive
      4.1 Strategii de Persuadare                        p.27
      4.2 Argumente persuasive                           p.34
   CAP.V – Construirea campaniei persuasive
      5.1 Credibilitatea Sursei                                p.38
      5.2 Construirea Mesajului                          p.42
      5.3 Mesajele Publicitare                                 p.47
   CAP. VI – Tipuri de persuasiune
      6.1 Propaganda                                     p.51
      6.2 Manipularea                                    p.58

Comunicare si integrare in randul romilor

CAPITOLUL I – COMUNICAREA
    1.1. Aspecte generale ale comunicării
    1.2. Definiţii, modele şi teorii ale comunicării
    1.3. Comunicare interculturală
    CAPITOLUL II – INTEGRARE SOCIALA
    2.1. Cetăţenie şi integrare socială
    2.2. Comunicarea şi integrarea socială
    CAPITOLUL III – METODOLOGIA CERCETARII
    3.1- Obiectivele cercetării
    3.2- Ipotezele cercetării
    3.3- Analiza conceptelor
    3.4- Eşantionarea şi universal cercetării
    3.5- Metoda de cercetare
    CAPITOLUL IV
    Concluziile cercetării
    Concluziile generale ale lucrării
    Bibliografie
    Anexe
    I. Şcoala proces cuprinde:
    1. Modelul lui Shannon şi Weaver
    2. Modelul lui Gerbner George
    3. Modelul lui Lasswell
    4. Modelul lui Newcomb
    5. Modelul lui Westley şi MacLean
    II. Şcoala semiotică cuprinde:
    1. Modelul lui Peirce
    2. Modelul lui Ogden şi Richards
    3. Modelul lui Saussure

Modele si tehnici de masurare a impactului campaniilor publicitare

                                   Cuprins
Introducere pag.7
Cap.1                              Strategia                              de
marketing...................................................................
.............................. ..pag.8
           1.1Planul de marketing pag.8
Cap.2 Publicitatea     pag.9
      2.1 Tipuri de publicitate   pag.9
      2.2 Strategia campaniei publicitare    pag.10
          2.2.1 Preferinţa pentru diferite  tipuri  de  reclamă  în  România
pag.15
          2.2.2  Reguli   elementare   pentru   realizarea   unei   campanii
publicitare pag.16
Cap.3 Modele comportamentale şi impactul campaniilor publicitare   pag.18
      3.1 Ordinea măsurării campaniilor publicitare     pag.18
      3.2 Tipuri de activităţi de cercetare  pag.23
          3.2.1 Tehnici folosite  pentru  pretestarea  mesajului  publicitar
pag.25
          3.2.2 Metode folosite pentru posttestarea  acţiunilor  publicitare
pag.26
          3.2.3 Studierea comportamentului de cumpărare pag.29
          3.2.4 Aprecierea efectelor campaniei publicitare   pag.38
      3.3 Condiţiile determinării reacţiei de cumpărare pag.41
      3.4 Efectele economice ale publicităţii      pag.43
          3.4.1Rolul economic al publicităţii     pag.44
          3.4.2  Efectul   publicităţii   asupra   rentabilităţii   firmelor
pag.45
          3.4.3 Contribuţia publicităţii la  bunăstarea  economică  generală
pag.46
Cap.4 Campania „Îmreună cu Danone e Natural să câştigi” pag.47
      4.1 Scurt istoric Danone    pag.47
      4.2 Definirea problemei de cercetare   pag.49
          4.2.1 Definirea problemei decizionale   pag.49
          4.2.2 Obiectiele studiului   pag.49
          4.2.3Cadrul cercetării  pag.49
      4.3 Elaborarea chestionarului     pag.50
          4.3.1 Temele şi variabilele studiului   pag.50
          4.3.2 Instrumentul de colectare a datelor     pag.51
          4.3.3 Analiza şi tratarea datelor  pag.54
               4.3.3.1 Analiza univariată a datelor     pag.54
               4.3.3.1 Analiza bivariată a datelor      pag.63
      4.4 Concluzii şi recomandări      pag.66
Bibliografie

SOCIAL-POLITIC

CUPRINS
1. Marketingul clasic şi aspecte sociale ale dezvoltării sale intensive
2. Particularităţile marketingului social
3. Particularităţile marketingului politic
4. Apariţia şi dezvoltarea marketingului social-politic
5. Mediul extern de marketing al organizaţiilor sociale şi politice
6. Piaţa organizaţiilor sociale şi politice
1 7. Cercetările de marketing  social-politic  –  concept,  particularităţi,
arie, tipologie, istoric, demers
8. Studiul documentar în marketingul social-politic
9. Cercetările calitative în marketingul social-politic
10. Cercetările cantitative în marketingul social-politic
11. Strategii de marketing social-politic
12. Politica de produs
13. Politica de preţ
14. Politica de distribuţie
15. Politica de comunicaţie promoţională
16. Gestiunea resurselor umane în organizaţiile sociale şi politice
17. Gestiunea resurselor de timp în organizaţiile sociale şi politice
18. Gestiunea resurselor financiare în organizaţiile sociale şi politice

SOCIAL-POLITIC

CUPRINS
1. Marketingul clasic şi aspecte sociale ale dezvoltării sale intensive
2. Particularităţile marketingului social
3. Particularităţile marketingului politic
4. Apariţia şi dezvoltarea marketingului social-politic
5. Mediul extern de marketing al organizaţiilor sociale şi politice
6. Piaţa organizaţiilor sociale şi politice
1 7. Cercetările de marketing  social-politic  –  concept,  particularităţi,
arie, tipologie, istoric, demers
8. Studiul documentar în marketingul social-politic
9. Cercetările calitative în marketingul social-politic
10. Cercetările cantitative în marketingul social-politic
11. Strategii de marketing social-politic
12. Politica de produs
13. Politica de preţ
14. Politica de distribuţie
15. Politica de comunicaţie promoţională
16. Gestiunea resurselor umane în organizaţiile sociale şi politice
17. Gestiunea resurselor de timp în organizaţiile sociale şi politice
18. Gestiunea resurselor financiare în organizaţiile sociale şi politice

Publicitatea - mijloc de comunicare

CUPRINS
CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE    …………………………………………..1
1.1. Concept şi realizare    ………………………………………………………………………...1
1.2. Apariţia şi dezvoltarea publicităţii    …………………………………………………………3
1.3. Formele şi obiectivele publicităţii    …………………………………………………………6
1.4. Mediul concurenţial    ………………………………………………………………………10
1.5. Bugetul de publicitate    …………………………………………………………………….12
1.5.1. Stabilirea bugetului de publicitate    ……………………………………………...12
1.5.2. Modalităţi de întocmire a bugetului de publicitate    ……………………………..14
1.5.3. Distribuirea bugetului de publicitate    …………………………………………...15
1.5.4. Bugete de publicitate în România    ……………………………………………...16
CAPITOLUL II – AGENŢIILE DE PUBLICITATE    …………………………………….20
2.1. Rolul agenţiilor sau departamentelor de publicitate     ……………………………………..20
2.2. Funcţiile departamentelor de publicitate    …………………………………………………20
2.2.1. Cercetarea    ………………………………………………………………………20
2.2.2. Departamentul media    …………………………………………………………..23
    2.2.2.1. Publicitatea prin intermediul ziarelor    ……………………………………24
    2.2.2.2. Publicitatea prin intermediul revistelor    ………………………………….25
    2.2.2.3. Publicitatea prin intermediul televiziunii    ……………………………….26
    2.2.2.4. Publicitatea prin intermediul radioului    ………………………………….28
    2.2.2.5. Publicitatea outdoor     ……………………………………………………..28
    2.2.2.6. Publicitatea prin Internet    ………………………………………………...29
2.2.3. Departamentul de creaţie    ………………………………………………………32
2.2.4. Departamentul de producţie    ……………………………………………………33
2.3. Evaluarea campaniei publicitare    …………………………………………………………33
CAPITOLUL III – IMPACTUL MESAJULUI  TRANSMIS DE MIJLOACELE
DE PUBLICITATE ASUPRA PIEŢEI ŢINTĂ    ………………………………………….36
3.1. Elaborarea mesajului    …………………………………………………………………….36
3.2. Generarea mesajului    ……………………………………………………………………..36
3.3. Evaluarea şi alegerea mesajului    ………………………………………………………….37
3.4. Execuţia mesajului    ……………………………………………………………………….38
3.5. Erori de construcţie ale mesajului publicitar    ……………………………………………..40
3.6. Deontologia publicităţii şi blonda Cosmo    ………………………………………………..42
CAPITOLUL IV – STUDIU DE CAZ-CAMPANIILE BENETTON    ……………………44
4.1. Campanii împotriva SIDA (AIDS and Safer Sex)    ……………………………………….45
4.2. Culturi şi vieţi (Cultures and lives)    ………………………………………………………49
4.3. Campanii umanitare (Humanities)    ……………………………………………………….53
4.4. Campanii împotriva războiului (Peace and war)    …………………………………………55
4.5. Campanii împotriva rasismului (Race)    …………………………………………………..56
4.6. Campanii despre realitate (Reality)    ………………………………………………………58
CONCLUZII    …………………………………………………………………………………63
   

SOCIAL-POLITIC

CUPRINS
1. Marketingul clasic şi aspecte sociale ale dezvoltării sale intensive
2. Particularităţile marketingului social
3. Particularităţile marketingului politic
4. Apariţia şi dezvoltarea marketingului social-politic
5. Mediul extern de marketing al organizaţiilor sociale şi politice
6. Piaţa organizaţiilor sociale şi politice
1 7. Cercetările de marketing  social-politic  –  concept,  particularităţi,
arie, tipologie, istoric, demers
8. Studiul documentar în marketingul social-politic
9. Cercetările calitative în marketingul social-politic
10. Cercetările cantitative în marketingul social-politic
11. Strategii de marketing social-politic
12. Politica de produs
13. Politica de preţ
14. Politica de distribuţie
15. Politica de comunicaţie promoţională
16. Gestiunea resurselor umane în organizaţiile sociale şi politice
17. Gestiunea resurselor de timp în organizaţiile sociale şi politice
18. Gestiunea resurselor financiare în organizaţiile sociale şi politice

SOCIAL-POLITIC

CUPRINS
1. Marketingul clasic şi aspecte sociale ale dezvoltării sale intensive
2. Particularităţile marketingului social
3. Particularităţile marketingului politic
4. Apariţia şi dezvoltarea marketingului social-politic
5. Mediul extern de marketing al organizaţiilor sociale şi politice
6. Piaţa organizaţiilor sociale şi politice
1 7. Cercetările de marketing  social-politic  –  concept,  particularităţi,
arie, tipologie, istoric, demers
8. Studiul documentar în marketingul social-politic
9. Cercetările calitative în marketingul social-politic
10. Cercetările cantitative în marketingul social-politic
11. Strategii de marketing social-politic
12. Politica de produs
13. Politica de preţ
14. Politica de distribuţie
15. Politica de comunicaţie promoţională
16. Gestiunea resurselor umane în organizaţiile sociale şi politice
17. Gestiunea resurselor de timp în organizaţiile sociale şi politice
18. Gestiunea resurselor financiare în organizaţiile sociale şi politice

SOCIAL-POLITIC

CUPRINS
1. Marketingul clasic şi aspecte sociale ale dezvoltării sale intensive
2. Particularităţile marketingului social
3. Particularităţile marketingului politic
4. Apariţia şi dezvoltarea marketingului social-politic
5. Mediul extern de marketing al organizaţiilor sociale şi politice
6. Piaţa organizaţiilor sociale şi politice
1 7. Cercetările de marketing  social-politic  –  concept,  particularităţi,
arie, tipologie, istoric, demers
8. Studiul documentar în marketingul social-politic
9. Cercetările calitative în marketingul social-politic
10. Cercetările cantitative în marketingul social-politic
11. Strategii de marketing social-politic
12. Politica de produs
13. Politica de preţ
14. Politica de distribuţie
15. Politica de comunicaţie promoţională
16. Gestiunea resurselor umane în organizaţiile sociale şi politice
17. Gestiunea resurselor de timp în organizaţiile sociale şi politice
18. Gestiunea resurselor financiare în organizaţiile sociale şi politice

PERFECTIONAREA COMUNICARII LA NIVELUL GRUPULUI DE LUCRU

|Cap. I  COMUNICAREA.                                            |Pag.     |
|                                                                |5        |
|      |1.1 Noţiunea de comunicare, particularităţi ale           |Pag.     |
|      |comunicării                                               |5        |
|      |      |1.1.1 Particularităţi ale comunicării              |Pag.     |
|      |      |                                                   |6        |
|      |1.2 Caracteristici ale comunicării manageriale            |Pag.     |
|      |                                                          |7        |
|      |      |1.2.1. Caracteristici ale comunicării manageriale  |Pag.     |
|      |      |                                                   |7        |
|      |1.3 Scopul, obiectivele şi rolurile comunicării           |Pag.     |
|      |manageriale                                               |9        |
|      |1.4 Funcţiile şi formele comunicării manageriale          |Pag.   10|
|      |      |1.4.1 Formele comunicării manageriale              |Pag.   16|
|      |      |1.4.2 Competenţa de comunicare                     |Pag.   19|
|Cap. II COMUNICAREA ÎN CADRUL GRUPURILOR DE MUNCĂ               |Pag.   23|
|      |2.1 Conceptul, caracteristicile, conducerea şi tipul      |Pag.   23|
|      |grupurilor de muncă                                       |         |
|      |      |2.1.1 Conceptul de grup de muncă                   |Pag.   23|
|      |      |2.1.2 Caracteristicile grupului de muncă           |Pag.   23|
|      |      |2.1.3 Conducerea grupului de muncă                 |Pag.   24|
|      |      |2.1.4 Tipuri de grupuri de muncă                   |Pag.   24|
|      |      |2.1.5 Tehnici de comunicare în grup                |Pag.   25|
|      |2.2 Corelaţii de comunicare                               |Pag.   26|
|      |      |2.2.1 Corelaţia manager– receptor                  |Pag.   26|
|      |      |2.2.2 Stiluri de comunicare managerială            |Pag.   28|
|      |      |2.2.3 Corelatia stil de conducere – ca stil de     |Pag.   28|
|      |      |comunicare                                         |         |
|Cap. III STUDIU DE CAZ- COMUNICAREA PRIN Sedinţe In Cadrul      |Pag.   31|
|S.C.FLAMICOM IMPEX S.R.L.   Concesionar Dacia Rm.Vâlcea         |         |
|      |3.1 Prezenatarea S.C.FLAMICOM IMPEX S.R.L.                |Pag.   32|
|      |3.2 Modalitlăţi de comunicare in cadrul S.C.FLAMICOM IMPEX|Pag.   32|
|      |S.R.L.                                                    |         |
|      |3.3 Sedinţa ca mod de a comunica                          |Pag.   33|
|      |      |3.3.1 Managementul şedinţelor                      |Pag.   36|
|      |      |3.3.2 Structura unei şedinţe                       |Pag.   36|
|      |      |3.3.3 Alte metode de comunicare internă în cadrul  |Pag.   38|
|      |      |S.C.FLAMICOM IMPEX S.R.L.                          |         |
|Cap. IV IMPLENTAREA UNOR METODE MODRNE DE COMUNICARE LA NIVELUL |Pag.   47|
|GRUPULUI                                                        |         |
|               4.1 Team Buildingul                              |Pag.   47|
|               4.2 Brainstormingul                              |Pag.   48|
|               4.3 Tehnica Delphy                               |Pag.   50|
|BIBLIOGRAFIE                                                    |Pag.   53|