METODE SI MIJLOACE DE CONSTIENTIZARE A STARII DE SANOGENEZA A UNUI ECOSISTEM URBAN

CUPRINS
CUPRINS     4
INTRODUCERE 6
CAPITOLUL I: ECOSISTEMUL URBAN    7
  1.1 Conceptul „ecosistem urban" 7
  1.2 Aspecte specifice ecosistemului urban   7
  1.3 Structura şi funcţiile ecosistemului urban   8
  1.4 Evoluţia ecosistemului urban în raport cu starea de sănătate  9
CAPITOLUL II: PARTICULARITĂŢI GEOGRAFICE ALE SECTORULUI 6, MUNICIPIUL
BUCUREŞTI   9
  2.1 Localizare geografică  9
  2.2 Repere istorice  10
  2.3 Caracteristici fizico - geografice      10
  2.4 Populaţia şi principalii indicatori demografici    10
CAPITOLUL III: PROIECŢIA FENOMENULUI DE POLUARE A MEDIULUI ÎN ANALIZA
STĂRII DE SANOGENEZĂ ÎNTR-UN ECOSISTEM URBAN, CU PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA
SECTORULUI 6, MUNICIPIUL BUCUREŞTI      13
  3.1 Conceptul „poluare” şi tipuri de poluanţi    13
  3.2 Factorii care influenţează starea de sanogeneză într-un ecosistem
  urban     14
    3.2.1 Factori de natură fizică      14
      3.2.1.1 Microclima urbană    14
      3.2.1.2 Oscilaţiile mecanice 14
      3.2.1.3 Zgomotul 14
      3.2.1.4 Vibraţiile     14
      3.2.1.5 Indicatori de evaluare a poluării fonice în sectorul 6,
      Municipiul Bucureşti   14
    3.2.2 Factori de natură chimică     15
      3.2.2.1 Poluarea aerului într-un ecosistem urban   15
        3.2.2.1.1 Surse de poluare a aerului într-un ecosistem urban      15
        3.2.2.1.2 Principalii poluanţi chimici ai atmosferei urbane şi
        influenţa lor asupra sanogenezei componentelor ecosistemului urban
        15
        3.2.2.1.3 Calitatea aerului în sectorul 6, Municipiul Bucureşti   15
        3.2.2.1.4 Disfuncţionalităţi la nivelul funcţiei de circulaţie şi
        transport, cu implicaţii asupra sanogenezei mediului din sectorul 6
        18
      3.2.2.2 Poluarea apei într-un ecosistem urban      24
        3.2.2.2.1 Principalele surse de poluare a apei într-un ecosistem
        urban     24
        3.2.2.2.2 Principali poluanţi ai apelor subterane      24
        3.2.2.2.3 Descrierea sistemului de alimentare cu apă destinată
        folosinţelor publice şi gospodăreşti din sectorul 6, Municipiul
        Bucureşti 24
      3.2.2.3 Poluarea solului într-un ecosistem urban   28
        3.2.2.3.1 Funcţia de igienă şi salubritate la nivelul sectorului 6,
        Municipiul Bucureşti 28
        3.2.2.3.2 Impactul deşeurilor reziduale asupra comunităţii urbane
        din sectorul 6, Municipiul Bucureşti  28
    3.2.3 Factori de natură biologică   29
      3.2.3.1 Spaţiile verzi şi lumea animală într-un ecosistem urban     29
      3.2.3.2 Spaţiile verzi la nivelul sectorului 6, Municipiul Bucureşti
      29
    3.2.4 Factori de natură psiho - socială   33
CAPITOLUL IV: BOLI ÎN RELAŢIE CU FACTORII ETIOLOGICI DE MEDIU ÎNTR-UN
ECOSISTEM URBAN  34
  4.1 Principalele categorii de boli caracteristice ecosistemului urban   34
  4.2 Starea de sanogeneză a comunităţii umane din Municipiul Bucureşti şi
  sectorul 6 în raport cu starea de calitate a mediului  35
    4.2.1 Morbiditatea 35
    4.2.2 Mortalitatea 35
    4.2.3 Asigurarea populaţiei cu medici     36
  4.3 Consecinţe patologice ale modificărilor negative dintr-un ecosistem
  urban     36
CAPITOLUL V: STAREA DE SANOGENEZĂ A HABITATULUI INTERN ŞI INFLUENŢA SA
ASUPRA COMUNITĂŢILOR UMANE, CA PARTE INTEGRANTĂ A ECOSISTEMULUI URBAN
36
  5.1 Consideraţii generale asupra stării de sanogeneză a habitatului intern
  36
  5.2 Surse de poluare a aerului habitatului intern în sectorul 6,
  Municipiul Bucureşti 36
    5.2.1 Surse exterioare   38
    5.2.2 Surse interioare   38
    5.2.3 Omul şi activitatea sa în habitatul intern     39
  5.3 Influenţa stării de sanogeneză a habitatului intern asupra sănătăţii
  comunităţii umane    40
  5.4 Boli legate de clădire şi sindromul de „clădire bolnavă”      41
CAPITOLUL VI: RISCURILE DE MEDIU – PROBLEMĂ FUNDAMENTALĂ A ECOSISTEMULUI
URBAN 41
  6.1 Concept şi terminologie     41
  6.2 Categorii de riscuri de mediu în sectorul 6, Municipiul Bucureşti   42
    6.2.1 Riscurile naturale 42
    6.2.2 Riscurile tehnogene     43
  6.3 Etapele evaluării riscurilor de mediu   43
  6.4 Percepţia comunităţii locale asupra riscurilor de mediu din sectorul
  6, Municipiul Bucureşti    43
CAPITOLUL VII: MANAGEMENTUL MEDIULUI ÎNTR-UN ECOSISTEM URBAN  48
  7.1 Aspecte manageriale în abordarea problemelor de mediu într-un
  ecosistem urban      48
  7.2 Direcţii prioritare ale managementului de mediu într-un ecosistem
  urban, cu privire specială asupra sectorului 6, Municipiul Bucureşti    48
  7.3 Managementul riscului de mediu    49
CAPITOLUL VIII: METODE ŞI MIJLOACE DE EXPLORARE A REALITĂŢII ÎN PERSPECTIVA
DETERMINĂRII STĂRII DE SANOGENEZĂ ÎNTR-UN ECOSISTEM URBAN     50
  8.1 Metode de investigare a nivelului de conştientizare a populaţiei
  asupra stării de sanogeneză într-un ecosistem urban    50
  8.2 Chestionarul – tehnică şi instrument de investigare a percepţiei
  populaţiei şcolare, din Liceul teoretic „Grigore Moisil”, asupra stării de
  sanogeneză din sectorul 6, Municipiul Bucureşti  50
CAPITOLUL IX: EDUCAŢIA PENTRU MEDIU ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR ROMÂNESC – PREZENT PENTRU VIITOR    62
  9.1 Consideraţii generale  62
  9.2 Particularităţi ale educaţiei pentru mediu şi dezvoltare durabilă   62
  9.3 Tehnologia de realizare a educaţiei pentru mediu şi dezvoltare
  durabilă  62
  9.4 Finalităţi ale educaţiei pentru mediu şi dezvoltare durabilă  62
CONCLUZII   63
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 65