Analiza comportamentului consumatorului

Introducere.4
I. Concepte teoretice privind comportamentul consumatorului.5
1.1. Definirea comportamentului consumatorului.5
1.1.1. Noţiuni, concepte, teorii.5
1.1.2. Teorii fundamntale ale comportamentului consumatorului.6
1.1.3. Teorii ale deciziei consumatorului.8
1.2. Analiza procesului decizional de cumpărare al consumatorului.9
1.2.1. Motivaţia şi formarea atitudinii.9
1.2.2. Procesul decizional de cumpărare: modelul în 5 etape.13
1.3. Factori ce influenţează comportamentul consumatorului .15
II. McDonald’s – un imperiu la nivel global.17
2.1. Începuturi – fraţii McDonald.17
2.2. Dezvoltarea produselor atât de dorite de copii, cât şi de adulţi.20
2.3. Piaţa fast-food-urilor din România.22
2.4. Poziţia McDonald’s pe piaţa fast-food-urilor din România.23
III. Cercetare cantitativă privind comportamentul de cumpărare în rândul consumatorilor de produse fast-food McDonald’s cu specific românesc.25
Concluzii.36
Bibliografie.37
Anexe.40

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu