OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ALE BANCILOR COMERCIALE

CUPRINS

Introducere

Capitolul I. Sistemul bancar în contextul economiei de piaţă

1.1. Sistemul bancar în contextul economiei de piaţă
1.1.2.Originea şi motivele funcţionării băncilor
1.2.Conexiunea dintre Banca Centrala şi Băncile Comerciale
1.3. Incidenta riscului de lichiditate in desfasurarea activitatilor bancare
1.3.1. Gestionarea poziţiei monetare
1.4. Gestionarea pozitie lichiditatii
1.5. Raportul de lichiditate
1.5.1. Plafonul casei de circulatie
1.5.2. Rezerva minima obligatori
1.5.3. Plasamentele la alte banci

Capitolul II. Rolul trezoreriei în cadrul băncilor comerciale

2.1. Consideraţii generale
2.2. Componentele activităţii de trezorerie
2.3. Lichiditatea bancară
2.3.1. Factorii autonomi ai lichidităţii
2.3.2. Provocări actuale la adresa gestionării lichidităţii de către banca centrala
2.4. Relaţia excedent structural de lichiditate al sistemului bancar – configuraţia cadrului operaţional al politicii monetare
2.4.1 Structura particulară a cadrului operaţional şi funcţii specifice ale instrumentelor politicii monetare

Capitolul III. Studiu de caz - Operaţiunile de trezorerie ale Raiffeisen Bank în România
3.1. Evoluţia Raiffeisen Zentralbank Osterreich (RZB-Austria) - instituţia centrală a grupului bancar
3.2. Raiffeisen Bank în România
3.3. Activitatea bancară privind operaţiunile cu numerar
3.3.1. Organizarea compartimentului de tezaur şi casierie
3.3.2. Evidenţa şi controlul primirii numerarului de către unităţile bancare operative
3.3.3. Evidenţa şi controlul eliberării numerarului de către unităţile bancare operative
3.4. Sistemul de plăţi şi decontări
3.4.1.Sistemul ReGIS
3.4.1.1Operaţiunile ReGIS
3.4.1.2. Sistemul de plăţi care asigură compensarea pe suport hârtie a plăţilor cu instrumente de plată de debit (PCH)
3.4.2. Sistemul SaFIR
3.4.2.1. Operaţiuni decontate în SaFIR
3.4.3. Evoluţia indicatorilor de prudenţialitate

Concluzii si propuneri
Bibliografie
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu