Valenţe Deontologice în Viaţa Publică

CUPRINS
1. Raportul dintre etica, politica si drept
1.1. Morala si etica - acceptiunea conceptelor si corelatia dintre ele
1.2. Izvoarele moralei si ale eticii
1.3. Izvoarele eticii si ale moralei în alte state si în documentele internationale
1.4. Dreptul si morala în gândirea antica. Aristotel, contemporanul nostru
1.5. Etica si dreptul în filozofia germana
1.6. Corelatia dintre drept, morala si politica
2. Deontologia în viata publica si în politica
2.1. Clarificari conceptuale
2.2. Deontologia în functia publica
2.3. Responsabilitatea si raspunderea în functia publica si în politica
2.4. Deontologia în politica
2.5. Coruptia, semnificatia, cauze si consecinte
3. PREOCUPARI DEONTOLOGICE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE
3.1. Probleme etice la nivelul structurilor din Uniunea Europeana
3.2. Problema codificarilor deontologice în administratia publica europeana
3.3. Deontologia functionarilor europeni
Concluzii
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu