Cafea Elita - Raport de Cercetare

Rezumat managerial 4
1. Problema de decizie 5
1.1 Contextul decizional 5
1.2 Definirea problemei 5
2. Problema de cercetare 6
2.1 Definirea problemei 6
2.2 Obiectivele de cercetare 6
3. Metodologie 6
3.1 Design-ul cercetării 6
3.2 Surse de informare 8
3.3 Culegerea datelor 8
3.4 Designul chestionarului. Pretestare 9
3.5 Eșantionul și procedura de eșantionare 12
4. Rezultate 13
Testul X2 32
One Sample T Test 35
Independent- Samples Test 36
Paired Samples T Test 39
One Way ANOVA 40
Regresie liniară simplă 44
Regresie liniară multiplă 46
5. Concluzii și recomandări 48
5.1 Concluzii 48
5.2 Recomandări 48
6. Limitele cercetării 49
Bibliografie 50
Anexe 51
a) Versiunile de chestionare (pretestare și final) 51
b) Codebook 58