Analiza Corelatiei Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative si Calitative de Analiza a Riscului si Rentabilitatii

I N T R O D U C E R E 1
1. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND ANALIZA RISCURILOR ŞI REZULTATELOR PE BAZA RENTABILITĂŢII 6
1.1 ANALIZA PERFORMANŢELOR ÎNTREPRINDERII PE BAZA RENTABILITĂŢII 6
1.2 ANALIZA RATELOR DE RENTABILITATE 10
1.2.1 Rata rentabilităţii comerciale 10
1.2.2 Rata rentabilităţii resurselor consumate 11
1.2.3 Rata rentabilităţii economice 11
1.2.4 Rata rentabilităţii financiare 13
1.2.5 Corelatia dintre Re (rentabilitatea economica) si Rf (rentabilitatea financiara) 14
1.3 ANALIZA RISCULUI ECONOMIC (DE EXPLOATARE) 15
1.3.1 Pragul de rentabilitate şi riscul de exploatare 15
1.3.2 Analiza riscului financiar 16
1.3.3 Analiza riscului de faliment 17
2.1 DENUMIRE- FORMA JURIDICA DE ORGANIZARE 23
2.2. STRUCTURA S.C. AUTO MOTO INVEST S.R.L. 25
2.2.1 Structura organizatorică a activităţii şi managementul societăţii 25
Fig. 2.4 Ponderea principalilor furnizori 2008 23
3. ANALIZA DIAGNOSTIC A PROFITULUI ŞI RATELOR DE RENTABILITATE LA S.C. AUTO MOTO INVEST S.R.L 6
3.1 ANALIZA RENTABILITĂŢII PRIN METODA RATELOR 6
3.1.1 Principalii indicatori 24
3.3 ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT 29
3.3.1 ANALIZA LICHIDITATI 29
3.3.2 ANALIZA SOLVABILITATII INTREPRINDERII 31
3.3.3 ANALIZA RENTABILITATII PRIN METODA RATELOR 31
3.4 ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 33
3.4.1 ANALIZA FONDULUI DE RULMENT 40
3.4.2 ANALIZA TREZORERIEI NETE 41
3.4 Analiza echilibrului economico-financiar prin metoda ratelor 48
3.4.1. Ratele de rentabilitate comercială 49
3.4.2 Ratele de rentabilitate economică 50
Măsoara eficienţa mijloacelor materiale şi financiare alocate întregii activităţi a firmei. 50
3.4.3 Ratele de rentabilitate financiară 50
Studiu de caz pe baza ratelor de rentabilitate la SC AUTO MOTO INVEST SRL 51
4. ANALIZA CORELAŢIEI RISC – RENTABILITATE, RESPECTIV A CORELAŢIEI COST – VOLUM – PROFIT 53
4.1 CORELATIA COST–VOLUM-PROFIT 53
4.1.1 Analiza cost-volum-profit 53
4.1.2 Analiza pragului de rentabilitate pe produs 54
4.1.3 Analiza pragului de rentabilitate la nivelul întreprinderii 55
4.2 STUDIU DE CAZ PE BAZA RATELOR DE RENTABILITATE LA S.C. AUTO MOTO INVEST SRL 56
4.2.1 ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE ACTIVULUI 36
4.2.2 ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE PASIVULUI 39
4.2.3. RATA INDATORARII 41
5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI CU PRIVIRE LA GESTIONAREA RISCURILOR ŞI IMBUNĂTĂŢIREA RENTABILITAŢII 43
5.1 CONCLUZII 44
5.2 PROPUNERI 47
RECOMANDARI GENERALE 48
B I B L I O G R A F I E 49
A N E X E 50