Procesul Tehnologic de Executie a Reperului Arbore Secundar

Cuprins 3
INTRODUCERE 4
I. STUDIUL BIBLIOGRAFIC 5
1. Noţiuni introductive in tehnologia construcţiilor de maşini 5
1.1. Procesul de producţie si procesul tehnologic 5
1.2. Sistemul tehnologic de prelucrare 5
2. Analiza procesului tehnologic de prelucrare 8
2.1 Informaţii iniţiale necesare pentru analizarea proceselor tehnologice 8
2.2 Programul de producţie 8
2.3. Etapele proiectarii proceselor tehnologice 8
2.4. Procese tehnologice de semifabricare 9
2.5. Procesele tehnologice de prelucrare 10
3. Arbori 11
3.1 Tehnologia de prelucrare a pieselor tip arbore in trepte 11
3.2. Stabilirea procedeelor de prelucrare a suprafeţelor 12
II. STUDIUL DE CAZ: Analiza procesului tehnologic de execuţie a reperuluiArbore secundarA în condiţiile producţiei de serie mare 22
1. Analiza functional - constructivă a piesei 22
1.1. Rolul functional al piesei 22
1.2. Caracteristicile geometrice constructive prescrise piesei 22
1.3. Caracteristicile materialului piesei 24
1.3.1. Compoziţia chimică 24
1.3.2. Caracteristici mecanice 25
1.3.3 Tratamente termice şi termochimice 25
2. Analiza semifabricatului 27
2.1. Stabilirea procedeelor de obtinere a semifabricatului 27
2.2. Adoptarea adaosurilor totale de prelucrare 27
2.3. Stabilirea tratamentelor primare 29
2.4. Realizarea desenului de execuţie 29
3. Analiza procesului tehnologic de fabricaţie 30
3.1. Stabilirea metodelor şi procedeelor de prelucrare a suprafeţelor semifabricatului 30
3.2. Principii generale de proiectare şi restricţii specifice grupului din care face parte piesa 34
3.2.1. Principii generale de proiectare 34
3.2.2. Restricţii specifice grupului din care face parte piesa 34
3.3. Conţinutul şi succesiunea operaţiilor procesului tehnologic 37
3.4. Analiza adaosurilor de prelucrare şi a dimensiunilor intermediare 47
3.5. Analiza operaţiilor procesului tehnologic de fabricare 48
4. Concluzii şi contribuţii 86
4.1. Analiza sistemelor tehnologice 86
4.1.1. Analiza maşinilor unelte utilizate 86
4.1.2. Analiza sculelor 90
4.2. Prezentarea celor două variante ale procesului 96
BIBLIOGRAFIE 104